antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 588: H.N. Werkman

Op 10 april 1945, kort voor de bevrijding van Groningen, werd H.N. Werkman met negen anderen in Bakkeveen geëxecuteerd door Nederlandse nazi’s. Zeventig jaar later was zijn sterfdag de start van ‘Werkman 2015’.

Van alle activiteiten rondom H.N. Werkman is de overzichtstentoonstelling in het Groninger Museum (tot en met 1 november 2015) wel de belangrijkste: brieven, portretten, foto’s en schilderijen zijn er te zien, evenals de drukpers waarop Werkman tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn kleurrijke druksels maakte.

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van alle Werkmannen uit onze voorraad. Nieuwsbrief 588 is een momentopname uit 2015 (zie de kolom aan de rechterkant voor de datering). Vrijwel al deze uitgaven zijn inmiddels verkocht.


2659371. ACHTERBERG, Gerrit Meisje. [Groningen], In agris occupatis, 1944. 25,0 x 17,1 cm. Ingenaaid. 12 p. Gedrukt door en met een druksel van H.N. Werkman in een oplage van 110 exemplaren. 1e druk. Enkele lichte roestvlekjes op omslag.
€ 1200
* Dit is een van de tien Romeins genummerde exemplaren, echter ongesigneerd. Dekkers G-242. De Jong 25. Hot printing 44-g6. Simoni A 14. Volière-reeks 2.

2. BRABANDER e.a., Gerard den ’t Spuigat [1]. [Onder255696 redactie en met bijdragen van Gerard den Brabander, Harold de Clauer (pseudoniem van Harm Brander) en M.L. Yzebrands (pseudoniem van Michiel Lebertus Huizinga)]. [Amsterdam, eigen beheer, 1944]. Geniet. (32) p. [Gedrukt door H.N. Werkman in een oplage van 1000 exemplaren]. Op het omslag is de oranje titel gevat in een halfrond dik zwart kader. 1e druk. Omslag verbruind en wat verfomfaaid. Rug geplakt met layout-tape.
€ 75
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde poëtische opdracht van redacteur Gerard den Brabander: ‘Dankbaar/ voor uw appreciatie,/schenk eens in, maar doe ‘t/ met gratie. 5 juni 1944/ Gerard den Brabander.’
Eerste nummer van een in het geheim uitgegeven poëzietijdschrift. Het tweede en laatste nummer verscheen na de oorlog. Niet in Hot printing. De Jong 1002.

268013. EVENHUIS, Eddy De leerling Alexander. [Groningen], In agris occupatis [A.Th. Mooij], 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt door H.N. Werkman in rood en zwart in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 65
* Hot printing 44-g23. De Jong 255.

4. (HAAN, Jacques den). MILLER, Henry Het heelal van de dood. Een studie over Lawrence, Proust en Joyce. (Vertaald door J[acques] d[en] H[aan]). 264709[Groningen], In agris occupatis, [1944]. Ingenaaid. 36 p. Omslag in rood en wit ontworpen en gedrukt door H.N. Werkman. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. Mooi en strak exemplaar.
€ 450
* Dit is nummer I van de slechts 10 Romeins genummerde exemplaren met een betekenisvolle, gesigneerde opdracht van de vertaler aan W.H. Nagel, een van de drie clandestiene uitgevers achter In agris occupatis, onder het colofon: ‘en het is bestemd voor Willem, in/ aangename herinnering aan onze laatste/ oorlogsavond tesamen, aan de laatste/ whisky, en aan het gesprek over dit, mijn/ eerste literaire avontuur./ Jacques’. De drukinkt van dit boek is niet geheel zwart, maar een beetje paarsig, waarschijnlijk vanwege de oorlogsomstandigheden. Volière-reeks 9/10. Dekkers G-254. Hot printing 44-g21. De Jong 568. Simoni M 23.

2662645. [HEEROMA, K.H.] ‘Zo dikwijls als ik dwalend’. (Het doopvont). (H.N. Werkman, De Blauwe Schuit, 1944). 4 p. in omslag. Gedrukt door H.N. Werkman in een oplage van 60 exemplaren. Met druksel in rood en groen (rond een foto van en doopvont) op het omslag en één in roze op pagina (1). Mooi exemplaar, ondanks enkele schaafplekjes aan de rand.
€ 350
* De Blauwe Schuit 38. De Jong 978. Simoni H 20. Zuithoff p 61. Hot printing 44-g8. Dekkers BS-38.

2661636. [JORDENS, J.G.] De 1e twintig. Linoleumsneden van leerlingen eener H.B.S. V. Uitgegeven door hun leeraar en door hem van een voorwoord voorzien. Groningen, H.N. Werkman, 1925. Geniet-geplakt. 26 p., gebonden als blokboek. 1e druk.
€ 140
* Hot printing 25-g7.

2661617. JORDENS, J.G. De 2e twintig. Linoleumsneden van leerlingen eener H.B.S. V. Uitgegeven, toegelicht en van een voorwoord voorzien door hun leeraar J.G. Jordens. Groningen, H.N. Werkman, 1925. Geniet-geplakt. 28 eenzijdig bedrukte bladen. 1e druk. Rond rug licht verschoten. Verschenen als blokboek, maar helaas opengesneden.
€ 75
* Hot printing 25-g8.

2560168. LEOPOLD, Martin (= Martin KLOOSTRA) Gedichten 1930-1944. [Groningen], In agris occupatis, 1944. 15,7 x 12,3 cm. Geniet. 16 p. Gedrukt door H.N. Werkman in een oplage van 200 genummerde exemplaren. Voorzijde omslag los en scheurtje.
€ 40
* Portefeuille-serie 2. De Jong 500. Simoni L 16. Dekkers G-258. Hot printing 44-g24.

2659399. LUTHER, Martin Das Windliecht Gottes. [Groningen], (De Blauwe Schuit, 1942). 28,0 x 19,8 cm. Ingenaaid. Gedrukt door en met twee druksels van H.N. Werkman in een oplage van 100 exemplaren. 1e druk. Bovenrand omslag wat verbruind.
€ 650
* De Blauwe Schuit 11. De Jong 947. Simoni L 28. Hot printing 44-g6. Dekkers BS-11. Zuithoff p. 42-43 (‘Werkman maakte een zeer fraaie en zinvolle omslagdruk, een ark op het water, maar het zou ook een hoedje kunnen zijn verlaten op het wijde water en voortdrijvend ondanks wind en golven’).

10. MILLER, Henry Het heelal van de dood. Een studie over Lawrence, Proust en Joyce. (Vertaald door J[acques] d[en] H[aan]). [Groningen], In agris occupatis, [1944]. Ingenaaid. 36 p. Omslag in rood en wit ontworpen en gedrukt door H.N. Werkman. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. Mooi en strak exemplaar.
€ 95
* Betekenisvolle tekst. De Groninger boekverkoper Jacques den Haan (1908-1982) was een onvermoeibaar pleitbezorger van Henry Miller. De drukinkt van dit boek is niet geheel zwart, maar een beetje paarsig, waarschijnlijk vanwege de oorlogsomstandigheden. Volière-reeks 9/10. Dekkers G-254. Hot printing 44-g21. De Jong 568. Simoni M 23.

26616911. [NAGEL, W.H., alias J.B. CHARLES] Een Suite van de Zee. [Groningen, A.Th. Mooij/ WH. Nagel/ W.H. Overbeek], (1944). Ingenaaid. 35,0 x 25,0 cm. (12) p. Met een druksel in vijf kleuren op de voorzijde van het omslag, een druksel in twee kleuren op pagina (2), en zeven druksels in één kleur op pagina (3, 5, 6, 7, 8) en (11).Gedrukt in een oplage van 75 exemplaren. 1e druk. Horizontaal gevouwen geweest, wat kreukjes. Kleine roestvlekjes op het omslag en ook héel licht in het binnenwerk.
€ 1250
* Dekkers G-241. De Jong 796. Hot printing 44-g1. Simoni N 1. Volière-reeks 1.

26615412. [NAGEL, W.H., alias J.B. CHARLES] Terzinen van de mei. [Utrecht, De Bezige Bij, 1944]. 30,7 x 21,2 cm. Vouwblad. Gedrukt door en met een druksel van H.N. Werkman in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 500
* Dekkers G-251. De Jong 808. Hot printing 44-g18. Simoni N 2.

13. [NIJHOFF, M.] Bij het graf van den Nederlandschen onbekenden soldaat gevallen in de Meidagen 1940.265938 [Groningen], (De Blauwe Schuit, 1942). 24,3 x 19,0 cm. Ingenaaid. 4 p. Gedrukt door en met een druksel van H.N. Werkman in een oplage van 100 [De Jong: 150; Dekkers: 200] exemplaren. 1e druk. Naaisel los, maar een fris exemplaar.
€ 1400
* Met een druksel in vijf kleuren van Werkman op de voorkant en met de rol gekleurde binnenzijden omslag, lichtgeel en lichtblauw. De Blauwe Schuit 10. Dekkers BS-10 en p. 340-347. De Jong 135. Simoni N 12. Hot printing 42-g3. Logboek p. 31. Zuithoff p. 41 (‘Deze uitgave die de tweede mei-herdenking markeerde, is door Werkman voorzien van een treffend omslag, een gestileerd graf met een vlam. Het geheel is in de duinen gesitueerd.’).

26625614. [NIJHOFF, M.] Des Heilands Tuin. Een Pinksterhymne. [Groningen], (De Blauwe Schuit, 1943). 4 p. + omslag. Gedrukt door H.N. Werkman in rood en zwart in een oplage van 75 exemplaren. Met een druksel in blauw op het omslag en een druksel in blauw en geel op pagina (1). 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 2000
* De Blauwe Schuit 25. De Jong 510. Simoni N 14. Hot printing 43-g4. Logboek p. 40. Zuithoff p. 56. Dekkers BS-25.

26329915. NOORDSTAR, J.C. De zwanen en andere gedichten. Groningen, Ebenhaëzer [= H.J. Scheltema en A.J.P. Tammes], 1930. 18,9 x 10,9 cm. Ingenaaid met gemarmerd omslag. (2), 22 p. Gedrukt door H.N. Werkman in een kleine oplage. 1e druk. Het marmer is op de rug iets geschaafd, het laatste blad is verwijderd, contemporaine naam op titelpagina. Zeldzaam bundeltje.
€ 150
* Hot printing 30-g5. Dekkers G-145.

16. (REVIUS, Jacobus) Volherdinge. (H.N. Werkman, De Blauwe Schuit, 1944). Vouwblad. Gedrukt door H.N. Werkman in een 266158oplage van 60 exemplaren. Met druksel in vier kleuren op het omslag, met daarbinnen een houtsnede uit Bertholdus’ Horologium devotionis circa vitam Christi (1490). Kleine roestvlekjes.
€ 500
* De Blauwe Schuit 36. De Jong 889. Simoni R 6. Zuithoff p 60-61 (‘Werkman heeft er een bijzonder mooi uitgaafje van gemaakt in een oplage van zestig exemplaren, op zacht chamois-papier gedrukt en op de omslag de houtsnede gevat in kleurvlakken. De uitgave kostte, naar ik me herinner, vijftig cent’). Dekkers BS-36.

26594017. [SCHUUR, Koos] De 7 vloeken. Poëtisch pamflet. [Groningen], In agris occupatis, 1944. 25,0 x 16,3 cm. Ingenaaid (naaigaren ontbreekt). (12) p. + omslag. Gedrukt door H.N. Werkman in een oplage van 110 genummerde exemplaren. Met een druksel in drie kleuren op het omslag. 1e druk. Omslag deels zeer licht verkleurd, enkele vlekjes op voorzijde omslag.
€ 825
* Dit is een van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren (dit is nummer XV), gedrukt op Dührer-text en gesigneerd door de dichter (met het kenmerkende bloemetje). De kleuren van het druksel op het omslag van dit luxe-exemplaar verschillen van de kleuren op het omslag van het gewone exemplaar: het effect van de irisdruk is hier sterker. We hebben andere luxe-exemplaren gezien met dezelfde kleuren: zou Werkman opzettelijk andere kleuren inkt hebben gebruikt bij het sjabloneren van de luxe-exemplaren (die immers ook op ander papier werden gedrukt)? Volière-reeks 4. De Jong 976. Simoni S 15. Hot printing 44-g11. Dekkers G-248.

26615918. SCHUUR, Koos De 7 vloeken. Poëtisch pamflet. [Groningen], In agris occupatis, 1944. Geniet. (12) p. Gedrukt [door H.N. Werkman] in een oplage van 90 exemplaren. 2e druk. Omslag deels verschoten en op rug beschadigd. Hapje uit rechterbovenhoek omslag en binnenwerk.
€ 150
* Onder het colofon gesigneerd door de dichter: ‘Koos Schuur/ Verbannen Koning’, door hem voorzien van het bekende bloemetje. De Jong 977.

25942019. SCHUUR, Koos De 7 vloeken. Poëtisch pamflet. [Groningen], In agris occupatis, 1944. Geniet. (12) p. Gedrukt [door H.N. Werkman] in een oplage van 90 exemplaren. 2e druk. Omslag deels verschoten.
€ 150
* De Jong 977.

20. TEX, E. den In memoriam patriae. [Groningen], In agris occupatis, 1944. Geniet. 16 p. Met de hand gedrukt door H.N. Werkman in een oplage van 150 genummerde exemplaren. Met een druksel in drie kleuren 266160op het omslag. 2e druk. Omslag los en op de rug geheel ingescheurd (in tweeën dus). Enkele vage vlekjes op achterzijde omslag.
€ 175
* Volière-reeks 8. De Jong 810. Simoni T 6. Dekkers G-250.

21. VISSER, Ab Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger]. [Groningen], In agris occupatis [A.Th. Mooij, W.H. Nagel en W.H. Overbeek], 1944. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt [door H.N. Werkman] in paars en zwart in een oplage van 25127310 exemplaren. 1e druk. Omslag deels minimaal verbruind.
€ 65
* Ongenummerd exemplaar. Clandestiene oorlogsuitgave. Van de 200 Romeins genummerde exemplaren zijn er 132 na inbeslagname door de Duitsers vernietigd, waarmee de totale oplage niet op 310, maar 178 exemplaren uitkomt. Volière-reeks 12. De Jong 99.

22. VRIES, Hendrik de Walhalla. (Met een illustratie van de auteur). [Groningen], De Blauwe Schuit, 1942. Cahiersteek. 4 p. in omslag. 266157Gedrukt door H.N. Werkman in een oplage van 75 exemplaren. Met een druksel in paars en rood op het omslag. 1e druk. Tekstpapier met roestvlekjes.
€ 450
* De Blauwe Schuit 15. De Jong 926. Simoni V 40. Hot printing 42-g11. Dekkers BS-15. Logboek p. 35. Zuithoff p. 44.

werkman

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 13 april 2015 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 627.694 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: