antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Catalogus 72: Jacob Israël de Haan

jacob israel de haanDeze aan Jacob Israël de Haan gewijde catalogus verschijnt in de aanloop naar de langverwachte biografie Onrust. Het leven van Jacob Israël de Haan van Jan Fontijn. Om de samenhang tussen eerste drukken, tweede drukken, foto’s, tijdschrift-publicaties, documenten en opdrachtexemplaren te benadrukken hebben we de gebruikelijke categorieën geschrapt en alle items chronologisch geordend. Zo leest deze catalogus hopelijk ook als een beknopte biblio-biografie.

NB. Deze catalogus dateert uit 2015 en is niet tot op het huidige moment compleet bijgewerkt. Onze leverbare boeken zijn zijn hier na te zoeken.


1 HAAN, Jacob Israël de (als:) Jacob de HAAN ‘Meerenberg’. P. 63-64 in deel I van: Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche letterkundigen onder redactie van Mr. M.G.L. van Loghem, jaargang 52 (1900). Den Haag, Loman & Funke, 1900. In drie halflinnen banden met gemarmerde platten. (2), 520; (2), 504; 504 p. Netjes.
€ 75
* Naast het debuut van Jacob de Haan in deze jaargang een mooi beeld van het vergeten deel van de Nederlandse literatuur anno 1900. Met bijdragen van onder anderen Henri Borel, Jan ten Brink, Cyriel Buysse, G. van Hulzen, Marie Marx-Koning, W.G. van Nouhuys, I. Quérido (‘Couperus fantasmagorist?’ naar aanleiding van Psyche en Fidessa), en Maurits Wagenvoort (‘De Christenslaven in Algerijnse gevangenschap’, een interessant en zeker niet eurocentrisch, welgedocumenteerd artikel, geschreven in Tunis).

2657522 HAAN, Jacob Israël de Originele zwart-witfoto. 12,1 x 8,9 cm. Op de achterzijde enkele aantekeningen. [ca. 1900]. Aan de randen iets verschoten.
€ 325
* Ongedwongen kiekje van een nog jonge De Haan naast Johanna van Maarseveen in een tuin.

3 HAAN, Jacob Israël de (als:) Rob. ROBERTS ‘Sonnetten [&] Koningsverzen’. P. 515-520 in: De Gids, jaargang 65, aflevering 6 (juni 1901). Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1901. Ingenaaid. P. 389-552, 8 + 8 p. advertenties. Niet afgesneden. Lijmsporen op voorzijde omslag.
€ 25
* Twee gedichten.

van en voor kinderen4 HAAN, Jacob Israël de ‘Groote Ruiten [&] Advocaten-streek [&] Blindemannetje [&] Horloge [&] Hollandsche ambachten. Fabriekskinderen [&] De gestolen bloemen [&] Hollandsche ambachten. De Diamantbewerkers [&] De gestolen bloemen II [&] Hollandsche ambachten. De glasblazers [&] De gestolen bloemen III [&] Boeven [&] Praatjes met plaatjes. Voor kleine kameraadjes [&] Hollandsche ambachten. Loodwerkers [&] Oogstlied [&] Verhuizen [&] Vervloekte liefdadigheid [&] Op een Meidag [&] Een lastig meisje [&] Hollandsche ambachten. De caissonini [&] Hollandsche ambachten. Fabrieksvrouw [&] Koppige bootsman [&] Hollandsche ambachten. Visschers [&] Fabrieksmeid [&] Revolutie [&] Revolutie-bloed [&] Brieven [&] Blinde partijgenoot’. P. 215-216 [&] 222-224 [&] 230-231 [&] 247-248 [&] 250 [&] 263 [&] 266 [&] 271 [&] 273 [&] 279-280 [&] 286 [&] 302-303 [&] 306 [&] 325 [&] 327-328 [&] 341 [&] 343-344 [&] 374 [&] 376 [&] 381-382 [&] 389-390 [&] 118 [&] 190 [&] 219-220 [&] 230 [&] 259-260 [&] 262 [&] 270 [&] 363-364 [&] 387-388 in: Het Volk. Zondagsblad, jaargang 3-5 (3 januari 1904-30 december 1906). Amsterdam, Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, 1904-1906. In losse afleveringen. Gevouwen. Geïllustreerd.
€ 300
* Tientallen bijdragen van ‘J.d.H.’ alias ‘Jacob de Haan’, poëzie en proza, in de rubrieken ‘Van en Voor Kinderen’ en ‘Schetsjes’, aan welke stroom een einde kwam naar aanleiding van de publicatie van Pijpelijntjes. In zijn originele verschijningsvorm, als losse afleveringen, komt dit periodiek maar zelden voor.

5 HAAN, Jacob Israël de ‘Hollandsche ambachten. De caissonini [&] Hollandsche ambachten. Fabrieksvrouw [&] Koppige bootsman [&] Hollandsche ambachten. Visschers [&] Fabrieksmeid [&] Revolutie [&] Revolutie-bloed [&] Brieven [&] Blinde partijgenoot’. P. 118 [&] 190 [&] 219-220 [&] 230 [&] 259-260 [&] 262 [&] 270 [&] 363-364 [&] 387-388 in: Het Volk. Zondagsblad, jaargang 3 (3 juli 1904-25 juni 1905). Amsterdam, Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, 1904-1905. In halflinnen band. 420 p. Geïllustreerd. Band iets gesleten.
€ 50
* Een hele trits bijdragen van ‘J.d.H.’ alias ‘Jacob de Haan’, poëzie en proza, aan welke stroom een einde kwam naar aanleiding van de publicatie van Pijpelijntjes.

2518096 HAAN, Jacob Israël de (als:) Jacob de HAAN Pijpelijntjes. Amsterdam, Jacq. van Cleef, 1904. Ingenaaid. 220 p. 1e druk. Omslag met plakbandstrepen, vage naam op titel, maar een goed exemplaar (professioneel restauratierapport bijgevoegd).
€ 3000
* Een mythisch boek uit de moderne Nederlandse letterkunde! Deze eerste druk van Pijpelijntjes, verschenen in juni 1904, is een van de zeer weinige exemplaren met het complete originele omslag, zelfs inclusief de rug.
De arts-schrijver A. Aletrino, aan wie deze openlijk homo-erotische roman in druk werd opgedragen, herkende zichzelf in een van de twee hoofdpersonen van het boek (‘Sam’, Aletrino’s bijnaam). Hij kocht samen met Johanna van Maarseveen de voorraad op en vernietigde deze. Slechts enkele exemplaren ontsprongen de dans. In oktober 1904 verscheen een tweede, herschreven druk. De eerste druk van Pijpelijntjes wordt tegenwoordig beschouwd als een van de zeldzaamste boeken uit de Nederlandse literatuur. Volgens de Nederlandse Centrale Catalogus alleen in de Universiteitsbibliotheken van Leiden en Amsterdam.

2661107 (HAAN, Jacob Israël de). WAARNEMER, Peer ‘”Pijpelijntjes”‘. P. 318 in: De Ware Jacob, jaargang 3 (18 juni 1904-30 september 1905). Rotterdam, Nederl. Kiosken-Maatschappij, 1904-1905. In halflinnen band. P. 298-432. Rijk geïllustreerd.
Verkocht
* Contemporain commentaar op het verschijnen en uit de handel nemen van De Haans roman in de vorm van een geestig vers. Terugkerende regels: ‘Die Joop de Haan, die Joop de Haan,/ Wat er toch in dat boek mag staan!’ Op p. 363 komt De Haan nog eens ter sprake, wanneer voor de rubriek Fraaie Letteren ‘Nederlandsche beroemdheden’ (van Abraham Kuyper tot Frederik van Eeden) naar hun mening over de kermis wordt gevraagd. Jacob de Haan zou hebben gezegd: ‘Naar den duivel met de kermis! Ik kan er geen pijpelijntjes trekken; ’t is er te druk en je loopt dus te gauw in den kijker’.
Deze ingebonden jaargangen hebben gelukkig de markante omslagen van Alb. Hahn nog.

2653158 HAAN, Jacob Israël de (als:) Jacob de HAAN Pijpelijntjes. (Het leven van Cor Koning en Felix Deelman). Amsterdam, Jacq. van Cleef, 1904. Ingenaaid. 228 p. 2e druk. Versleten omslag: rug grotendeels weg, scheur in voorzijde, naaisel ontbreekt grotendeels, maar alle bladzijden én de voor- en achterkant van het omslag zijn aanwezig.
Verkocht
* De eerste druk van Pijpelijntjes verscheen in juni 1904. De Amsterdamse arts-schrijver A. Aletrino, aan wie deze openlijk homo-erotische roman in druk werd opgedragen, herkende zichzelf in één van de twee hoofdpersonen van het boek (‘Sam’, Aletrino’s bijnaam). Hij kocht de gehele voorraad op en vernietigde deze. Slechts enkele exemplaren ontsprongen de dans. In oktober 1904 publiceerde De Haan een compleet herschreven versie van Pijpelijntjes. De namen van de hoofdpersonen waren veranderd en de stijl is geheel anders… met veel puntjes… maar toch een zeer charmante roman, die in sommige opzichten nog openlijker en directer is dan de eerste druk – en haast net zo zeldzaam. Bovendien had De Haan de opdracht aan Aletrino vervangen door tegenover de titelpagina (op de achterkant van de franse titel) uitdagend het bekende schendgedicht van Catullus tegen zijn critici te plaatsen, ‘Pedicabo ego vos et irrumabo’. Op de achterkant van het omslag staat reclame voor andere boeken van Van Cleef.

2658329 HAAN, Jacob Israël de (als:) Jacob de HAAN Pijpelijntjes. (Het leven van Cor Koning en Felix Deelman). Amsterdam, Jacq. van Cleef, 1904. Verguld geitenleer (voor- en achterzijde origineel omslag meegebonden; J.H. Danner, 1997). (4), 228 p. Niet afgesneden. 2e druk. Enkele kreuken in het omslag, dat aan de randen tweemaal is aangevuld met een strookje Japans papier.
Verkocht

26538610 HAAN, Jacob Israël de Kanalje. Deventer, G.J. Lankkamp, [1904]. Garenloos (geniete katernen gelijmd, als uitgegeven). 72 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug heel licht versleten, aan de randen iets verkleurd, wat roest, maar een zeer acceptabel exemplaar van een kwetsbaar en uiterst zeldzaam werkje.
€ 375
* Een exemplaar met beschadigd omslag is leverbaar voor € 225.

11 (HAAN, Jacob Israël de). KOSTER, August ‘Bij Uitgever dezes is verschenen’. Amsterdam, August Koster, (ca. 1905). Vouwblad, gedrukt op roze papier. Horizontaal gevouwen. Behoorlijk gaaf.
Verkocht
* Uitgeverscatalogus met voorop een fraaie tekening van een naakte jongeman die een foliant openslaat: reclame voor ‘Hoe verdrijft men Zenuwachtigheid en Vrees?’ van H.J. Bartels. In het vouwblad reclame voor 31 titels die door uitgever-boekhandelaar Koster gevoerd werden. Bovenaan Pijpelijntjes. Het leven van Cor Koning en Felix Deelman. Ook met andere boektitels op bedenkelijk gebied: Ondieren onder de Menschen, Misdadigers en Prostituées, Meisjesoffers, Koele vrouwen, De Pederastie en het Saphisme, Het Uranisch Gezin, De Uraniër voor Kerk en H. Schrift, Over Uranisme, Jeugdige Zondaars te Constantinopel, Onderrichting aangaande geheime zonden, In het Net der Jezuïten, Moderne Judassen, Waar is de kuil der Moordenaren?, Een tweede Maria Monk, en de bekende titel van ‘Prof. Dr. P. von Kraft Ebing’ (sic): Satyriasis, nymphomanie, hysterie en contrair sexueel gevoel bij de Vrouw.

26619912 (HAAN, Jacob Israël de). DASKAM, Josephine De Gedenkschriften van een Baby. Vrij uit het Amerikaansch door Tante Lize. Amsterdam, Jacq. van Cleef, 1905. Ingenaaid. (8), 248 p. Geïllustreerd. 1e druk. Mooi exemplaar van een kwetsbaar boek.
€ 65
* Curieuze, quasi-opvoedkundige roman, van de uitgever van Pijpelijntjes. Tante Lize is het pseudoniem van kinderboekenschrijfster Anna Christina Elizabeth Dopheide-Witte (1869-1951).

26620013 (HAAN, Jacob Israël de). MONTÉGUT, Maurice De Ridders der IJzeren Zwaarden. Vertaling C. Kabbedijk. Amsterdam, Jacq. van Cleef, 1905. Linnen. (4), 336 p. 1e druk. Rug iets verschoten.
€ 65
* Nog een zeldzame vertaling, van de uitgever van Pijpelijntjes, die slechts een handvol boeken uitbracht en omstreeks 1910 zijn activiteiten staakte. Mogelijk is een restant van de oplage overgenomen door D. Bolle, wiens bandstempel op het voorplat staat.

14 (HAAN, Jacob Israël de). RABAUW, Segher ‘Boeken en Tijdschriften’. P. 114-115 in: Ontwaking, jaargang 5, aflevering 3 (maart 1905). Antwerpen, Ontwaking, 1905. Ingenaaid. P. 81-120.
€ 20
* Begripvolle bespreking van de tweede druk van Pijpelijntjes. ‘Er spreekt een medevoelen uit, dat op den lezer overslaat, voor al die rampzalige overwonnenen van ’t Leven, ondergegaan, min door hen zelf dan door de omstandigheden; en in ’t bezonder doet het ons staren in ’t gemoed van een urning’.

26604815 HAAN, Jacob Israël de (als:) d.H. ‘Iets over Frederik Van Eeden’. P. 1-8 in: Orgaan der Vereeniging “Rust Roest”, jaargang 2, aflevering 1 (april 1905). Amsterdam, eigen beheer, 1905. Geniet. 8 p.
Verkocht
* Loffelijk artikel over Van Eedens werk, die de gehele aflevering van dit ongewone tijdschriftje beslaat. “Rust Roest” hield zich vooral bezig met wedrennen voor paarden, ezels en bokken, maar ook met behendigheidsspelen als mastklimmen.

16 HAAN, Jacob Israël de ‘Regenende Morgen [&] Herfst’. P. 385-386 in: Ontwaking, jaargang 5, aflevering 10 (oktober 1905). Antwerpen, Ontwaking, 1905. Ingenaaid. P. 337-392. Rug beschadigd. Naam in inkt op laatste pagina (‘Fontijn’ [!]).
€ 20
* Twee gedichten. De provenance mag profetisch heten.

17 HAAN, Jacob Israël de ‘Fijne Fragmenten’. P. 406-409 in: Ontwaking, jaargang 5, aflevering 11 (november 1905). Antwerpen, Ontwaking, 1905. Ingenaaid. P. 393-432.
€ 20
* Twee prozaschetsen.

18 (HAAN, Jacob Israël de). EEKHOUD, Georges Escal-Vigor. Roman. Parijs, Mercure de France, 1906. Karton (geplastificeerd bibliotheekbandje). 252 p. 17e druk. Omslag wat grauw. Geen bibliotheeksporen in het boekblok zelf.
€ 160
* Eekhouds grote roman met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Jacob Israël de Haan: ‘Jacob Israël de Haan/ aan Han van der Linden.’ Eekhoud en De Haan waren bevriend en hadden belangrijke invloed op elkaars werk. Eekhoud schreef het voorwoord voor De Haans roman Pathologieën, en De Haan liet zich door verschillende romans van Eekhoud inspireren bij zijn lange gedichten ‘Antwerpsche Libertijnen’ en ‘Een nieuw Carthago’.

19 HAAN, Jacob Israël de ‘Artisten’. P. 81-87 in: Ontwaking, jaargang 6, aflevering 3 (maart 1906). Antwerpen, Ontwaking, 1906. Ingenaaid. P. 81-120.
Verkocht
* Prozaschets, in druk opgedragen aan Georges Eekhoud.

20 HAAN, Jacob Israël de ‘Stad’. P. 169 in: Ontwaking, jaargang 6, aflevering 4 (mei 1906). Antwerpen, Ontwaking, 1906. Ingenaaid. P. 121-176.
€ 20
* Gedicht.

26603621 HAAN, Jacob Israël de ‘Zwervers-Schetsjes (uit het dagboek van eenen zwerver)’. P. 281-288 in: Ontwaking, jaargang 6, aflevering 8 (oogst 1906). Antwerpen, Ontwaking, 1906. Ingenaaid. P. 281-320.
€ 20
* Prozaschets.

22 HAAN, Jacob Israël de ‘Kleine Beschrijvingen [&] Nerveuze Vertellingen [&] De Lijster [&] Macht en Recht’. P.266029 31-36 [&] 105-113 [&] 254 [&] 342-347 in: Levensrecht. Maandschrift ter gedachtenverbreiding, jaargang 3 (1907). Amsterdam, C.L. Petersen, 1907. In verguld linnen band. 468 p. Geïllustreerd.
€ 125
* Vier bijdragen van formaat in de eennalaatste jaargang van dit zeldzame, literair-culturele tijdschrift. Ook met bijdragen van onder anderen Carry van Bruggen (‘De Meesters’), F. Domela Nieuwenhuis, Felix Ortt, Joh. Schmidt (‘Van Kunst en Parasitisme II. Pijpelijntjes door Jacob de Haan’) en Daan van der Zee.

23 HAAN, Jacob Israël de ‘Fijne Fragmenten’. P. 27-29 in: De XXe Eeuw. Maandschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek, jaargang 13, aflevering 4 (april 1907). Amsterdam, Scheltema en Holkema’s Boekhandel, 1907. Ingenaaid. 124 + 8 p. advertenties.
€ 20
* Twee prozaschetsen.

24 (HAAN, Jacob Israël de). JORDAAN, L.J. ‘Pypelynsche Moraal’. Originele tekening in zwarte inkt en blauw potlood. 39,0 x 31,5 cm. Ingelijst onder passe-partout achter glas. 58,5 x 49,5 cm. Rechtsonder gesigneerd ‘Jordaan’. [1907]. Op de achterzijde van de lijst is een pagina toelichting geplakt. Vage horizontale vouw in het midden.
Verkocht
* Moorddadig mooie tekening van een schurk die een in bed liggende man wurgt, terwijl op de achtergrond een man met een mes klaar staat, door de bekende politieke tekenaar en karikaturist Leo Jordaan (1885-1980). In 1906 en 1907 had De Haan zich in krant en tijdschrift genuanceerd uitgelaten over de behandeling en strafmaat van misdadigers: ‘iedere moordenaar is een sympathiek mensch, en zijne terechtstand is eene belangwekkende zaak’. De Ware Jacob en De Tijd vielen De Haan hier hard op aan. Jordaans dialoog bij de tekening is al even scherp: ‘Slachtoffer: “Help…. moordenaars!…. dieven!… schurken!” Moordenaar: “Ssst! Dat is ’n gruwelyk misverstand. Volgens de nieuwste moraal, zyn wy….. sympathieke lui!”‘.

2775825 HAAN, Jacob Israël de Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud). Rotterdam, Meindert Boogaerdt jun., 1908. Linnen. XVI, 320 p. Met het satanistische portret van De Haan als frontispice. 1e druk. Scheefgelezen. Vlekje op de voorkant. Schaafplekjes op en rond de rug. Exlibris op binnenzijde voorplat (‘J. Huibregtsen’, volgens de iconografie van het exlibris arts en pianoliefhebber). Op de titelpagina diens handtekening met ‘1935’.
Verkocht
* Exemplaar in de eerste band met de mooie, niet gesigneerde bandtekening. Op het achterplat een gestileerde roos tussen de twee balken die op de voorkant het beeld begrenzen.

25457926 HAAN, Jacob Israël de Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud). Rotterdam, Meindert Boogaerdt jun., 1908. Ingenaaid. XVI, 320 p. Met het satanistische portret van De Haan als frontispice. 1e druk. Omslag professioneel gerestaureerd. Hoekjes van eerste twee bladen aangezet.
€ 250
* Onovertroffen decadentistische roman met sadomasochistische inslag.

27 HAAN, Jacob Israël de Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud). Rotterdam, Meindert Boogaerdt jun., 1908. Ingenaaid. XVI, 320 p. Met het satanistische portret van De Haan als frontispice. 1e druk. Voor- en achterzijde omslag ontbreken, rug ernstig beschadigd. Uitermate geschikt voor boekbinders of verzamelaars die (her)lezen.
€ 65

28 HAAN, Jacob Israël de Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud). Rotterdam, Meindert Boogaerdt jun., 1908. Blind linnen (privéband). XVI, 320 p. Met het satanistische portret van De Haan als frontispice. 1e druk. Pagina 257-272 in fotokopie. Degelijk leesexemplaar.
€ 25

26531229 HAAN, Jacob Israël de Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud). Rotterdam, Meindert Boogaerdt jun., 1908. Linnen. XVI, 320 p. Met het satanistische portret van De Haan als frontispice. 1e druk. Goud iets dof, wat roest op de sneden, verder een prima exemplaar.
€ 275
* Mooie, maar neutrale boekband met de naam van uitgever Meijer Elte: lichtgroen met jugendstilmotief. Achterin reclame voor de oorspronkelijke uitgever, Meindert Boogaerdt.

26531430 HAAN, Jacob Israël de Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud). Rotterdam, Meindert Boogaerdt jun., 1908. Linnen. XVI, 320 p. Met het satanistische portret van De Haan als frontispice. 1e druk. Band vooral aan de achterkant met waterschade, bobbelig. Voorzijde deels dof.
€ 225
* Boekband met de naam van uitgever Meijer Elte: blauwgroen met de gestileerde roos van de oorspronkelijke band en tekst in schreefloze gouden letters. Achterin reclame voor de oorspronkelijke uitgever, Meindert Boogaerdt.

31 HAAN, Jacob Israël de ‘Fijne fragmenten’. P. 1165-1172 in: De Nieuwe Gids, jaargang 23, aflevering 11 (november 1908). Den Haag, Luctor et Emergo, 1908. Ingenaaid. P. 1085-1180.
Verkocht
* Op de binnenzijde van het omslag wordt reclame gemaakt voor Pathologieën (1908): ‘Zooeven verschenen en bij den Boekhandel of na toezending van postwissel bij den Uitgever te bekomen’.

32 (HAAN, Jacob Israël de). COENRAADS, Ed. ‘Over “Pathologieën”‘. P. 487-496 in: Levensrecht. Maandschrift ter gedachtenverbreiding, jaargang 4, aflevering 11 (november 1908). Amsterdam, Craft & Co., 1908. Ingenaaid. P. 449-496. Niet afgesneden. Mooi omslag.
€ 45
* Positieve, uitvoerige bespreking van De Haans roman. ‘Van de ouwere broer “Pijpelijntjes” heeft het veel goeds en slechts, en wel in de eerste plaats, dat het vooral – ja, haast alleen – bizondere en zeer eigen kunst geeft in de fragmenten van vriendschap, liefde, en de daardoor gewekte psychologiese stemmingen’.

33 HAAN, Jacob Israël de ‘Fijne Fragmenten’. P. 132-136 in: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, jaargang 18, deel 36 (1908). Amsterdam, Uitgevers-Maatschappy “Elsevier”, 1908. In halflinnen band. (4), 432 p. Geïllustreerd. Band iets gesleten.
€ 20
* Elf prozaschetsen.

34 HAAN, Jacob Israël de ‘Pijpelijntjes (fragmenten)’. P. 593-611 in: De Nieuwe Gids. Mede Nieuwe Serie van de Twintigste Eeuw en het Tweemaandelijksch Tijdschrift, jaargang 25, aflevering 11 (november 1910). Den Haag, Luctor et Emergo, 1910. Ingenaaid. P. 493-692 + 6 p. advertenties. Rug beschadigd.
Verkocht
* Onderaan de eerste pagina van De Haans bijdrage staat deze toelichting: ‘Het eerste deel van Pijpelijntjes is in boekvorm bij den uitgever Jacq. van Cleef te Amsterdam verschenen. De schrijver in den eersten persoon is een jong advocaat Mr. Cor. Koning, die wachtend op eene betrekking in Indië in huis woont bij juffrouw Mens. De man van juffrouw Mens en een vriend van hem, De Bree, hebben samen aan de post gestolen en daarvoor in de gevangenis gezeten. De Bree woont nu met zijne dochtertjes Anne en Kee bij juffrouw Mens in huis’.

26594935 HAAN, Jacob Israël de In Russische gevangenissen. Amsterdam, MGGL, [1913]. Ingenaaid (omslagontwerp A.C. Berlage). (6), 162 p. 1e druk. Naam op Franse titel.
Verkocht

36 HAAN, Jacob Israël de Libertijnsche liederen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1914. 21,2 x 15,6 cm. Ingenaaid met flappen. (4), 100 p. Niet afgesneden. 1e druk. Exlibrisstempel op Franse titel.
€ 40

26594437 HAAN, Jacob Israël de Libertijnsche liederen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1914. 20,5 x 15,3 cm. Ingenaaid. (4), 100 p. 1e druk (2e bindoplage?).
€ 30

38 HAAN, Jacob Israël de Handgeschreven brief aan ‘Zeer geachte Heer [Victor] Van Vriesland’. 20,9 x 13,3 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jacob Israël de Haan’ en gedateerd ‘Amsterdam, 16.12.14’. 11 regels tekst.252395
€ 350
* Over een lezing die Van Vriesland zou houden. Tevens over het door Lucien Wolf opgerichte Darkest Russia en The Daily Chronicle, waarin recensies van De Haans In Russische gevangenissen (1913) waren opgenomen. ‘Ik geloof ook in Fransch-Zwitsersche bladen maar ik bezit die niet en kan ze ook niet krijgen’. Brieven van De Haan komen maar zelden op de markt.

39 HAAN, Jacob Israël de Het Joodsche lied. Amsterdam, W. Versluys, 5676 (1915). Ingenaaid. 236 p. 1e druk. Voor- en achterin vrij veel roest.
€ 175
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Geert en Gerrit/ van den Dichter.’

40 HAAN, Jacob Israël de Het Joodsche lied. Amsterdam, W. Versluys, 5676 (1915). Ingenaaid. 236 p. 1e druk. Voor- en achterin vrij veel roest.
€ 120
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Henriëtte Roll/ van den Dichter.’ Henriëtte Roll (1869-1926) was in haar tijd een zo bekende pianiste dat Frederik van Eeden op 2 februari 1912 ‘zeer scherp en duidelijk’ over haar droomde. De Haan bewonderde haar evenzeer en schreef over haar het volgende kwatrijn: ‘Hoe vaak heb ik naar uw muziek geluisterd./ Muziek, die stormt, of muziek machtig-teer./ Jeruzalem… Amsterdam… stil… het duistert./ Vindt ge in mijn Lied uw muziek weer?’

26590441 HAAN, Jacob Israël de Het Joodsche lied. Amsterdam, W. Versluys, 5676 (1915). Linnen. 236 p. 1e druk. Rug bovenaan gesleten.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de Vlaamse dichter en criticus André de Ridder (1888-1961) aan Gabriël Opdebeek (1895-1979), alias schrijver Geo de la Violette, op het schutblad: ‘1917 – Op de verjaardag/ van mijn allerbesten vriend/ Gabriël, dit boek waarvan/ we beiden veel houden/ André dR’.

42 HAAN, Jacob Israël de Het Joodsche lied. Amsterdam, W. Versluys, 5676 (1915). Ingenaaid. 236 p. 1e druk. Wat roest, naaisel iets los.
€ 45
* Met op de eerste pagina de handtekening van Huub Janssen, schrijver en jarenlang levensgezel van Wim Sonneveld. Dit exemplaar bevat typografische aanwijzingen in potlood voor de Van Oorschot-editie uit 1952.

43 HAAN, Jacob Israël de Het Joodsche lied. Amsterdam, W. Versluys, 5676 (1915). Linnen. 236 p. 1e druk. Band wat verbruind.
Verkocht

26590344 HAAN, Jacob Israël de Het Joodsche lied. Amsterdam, W. Versluys, 5676 (1915). Linnen (privéband). 236 p. 1e druk. Boekblok door boekbinder opnieuw afgesneden. Exlibris Henriëtte Boas (‘Rerum cognoscere causas’) op binnenzijde voorplat. Opdrachtje (niet van de auteur) op Franse titel.
€ 15

45 HAAN, Jacob Israël de Tijdzangen. Overdruk uit het September-nummer van De Beweging, 1915. Amsterdam, W. Versluys, 1915. Geniet. 8 p.
€ 75
* Zeldzame overdruk.

26147246 HAAN, Jacob Israël de Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: “aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar”. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, W. Versluys, 1916. Herbonden in linnen met titel in goud op voorplat, origineel omslag (beschadigd) meegebonden. (8), 276 p. 1e druk. Met notities, strepen en aantekeningen in inkt, potlood en paars kleurpotlood.
€ 1600
* Zeer bijzonder exemplaar waarin de aantekeningen van buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam L.E.J. Brouwer zijn overgenomen door Jacob Israël de Haan zelf! Op de eerste pagina schreef De Haan: ‘(Met de aantekeningen overgenomen uit het exemplaar van Prof. Brouwer, 1917)’. Brouwer, die bij de promotie opponeerde, deze dissertatie heeft gerecenseerd en daarna bevriend werd met De Haan, had in zijn exemplaar uitvoerige aantekeningen gemaakt: op maar liefst 66 pagina’s in dit boek staan handgeschreven teksten (soms uitvoerige), terwijl 19 pagina’s alleen voorzien zijn van strepen, vraagtekens, ‘Zeer goed!’, ‘hm!’
Enkele commentaren: ‘Het boek is al te logisch, een beetje zooals dat bij krankzinnigen voorkomt’, ‘jargon heeft alleen de bedoeling óf een nieuw begrip van de coterie te vestigen, of het coteriebewustzijn te steunen’, ‘wat zijn er toch een hoop “voortreffelijke” mannen!’, ‘goed dat Dr. A[letrino] pas dood is’, [De Haan:] ‘Eene vraag in zuivere, logische woorden heeft de waarde van een antwoord’ en [Brouwer:] ‘ha! waarom niet van een goede sigaar?’
Een uitzonderlijk studie-object.

25239847 HAAN, Jacob Israël de Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: “aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar”. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, W. Versluys, 1916. Linnen (!). (8), 274 p. 1e druk. Zonder de stellingen. Keurig exemplaar, waarvan de hoeken slechts minimaal geschaafd zijn.
€ 475
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘To Lady Marie/ and Sir Charles/ Welby/ Jacob Israël de Haan’. Sir Charles Welby (1865-1938) was de zoon van Sir William Welby en Victoria, Lady Welby; Lady Marie Hervey was zijn echtgenote. Victoria, Lady Welby (1837-1912) is de grondlegger van de significa en had grote invloed op Nederlandse significi als L.E.J. Brouwer, Frederik van Eeden en Gerrit Mannoury. In de laatste regel op de laatste pagina in dit proefschrift wordt zij geciteerd. In 1912 zouden Van Eeden en De Haan haar bezoeken in Engeland, maar kort daarvoor overleed zij.
Een exemplaar in linnen band hebben wij niet eerder aangetroffen.

48 HAAN, Jacob Israël de Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: “aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar”. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, W. Versluys, 1916. Ingenaaid. (8), 274, (6) p. 1e druk. Met de stellingen. Omslag beschadigd en los.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘I. Prins van Jacob/ Israël de Haan’. Mr. Izak Prins (1887-1968) was jurist en publicist. In 1916 organiseerde hij de tentoonstelling Het Verdwijnend Amsterdamsch Ghetto in Beeld, waarna De Haan het gedicht ‘Een Joodsche Tentoonstelling’ schreef, in druk aan Prins opgedragen. In 1919 bezorgde Prins de handelsuitgave van Rechtskundige significa.

49 HAAN, Jacob Israël de Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: “aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar”. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, W. Versluys, 1916. Ingenaaid. (8), 274, (6) p. 1e druk. Met de stellingen. Voorzijde en rug omslag ontbreken. Eerste en laatste katern los. Enkele potloodstrepen in de marge.
€ 125
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Mr Wilhelm Loeb/ van Jacob Israël de/ Haan’. Daaronder een handgeschreven, gesigneerde opdracht van Loeb: ‘”Habent sua fata libelli”/ gecedeerd aan de Bibliotheca/ Victoriana Vrieslandica/ Willem Loeb’. Wilhelm Loeb (1891-1950) was ‘de eeuwige bohémien’ (Van Vriesland) en voerde in 1936 de redactie over een eenmanstijdschrift Mijn eigen tijdschrift.

25239750 HAAN, Jacob Israël de Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: “aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar”. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, W. Versluys, 1916. Ingenaaid. (8), 274 p. Niet opengesneden. 1e druk. Zonder de stellingen. Rug licht beschadigd. Scheurtje in voorzijde omslag. Overigens goed.
€ 75
* Dissertatie van De Haan, met een voorwoordje: ‘Maar een dank, waarvoor ik geen woorden weet, ben ik U verschuldigd, Frederik van Eeden, mijn Meester, mijn Vriend. Ik weet, dat gij geene openlijke betuigingen van dank begeert. Mijn bede: “Moge ik U niet onwaardig zijn”.’ In het vijfde en laatste hoofdstuk levert De Haan veel kritiek op de geschriften van Aletrino.

51 HAAN, Jacob Israël de Op den Bloemendag van het Joodsch-Nationaal Fonds. Overdruk uit het Juni-nummer van De Beweging, 1916. Amsterdam, W. Versluys, 1916. Geniet. 4 p. Beetje roest.
€ 75
* Zeldzame overdruk van dit gedicht.

26575352 HAAN, Jacob Israël de Originele zwart-witfoto. 9,3 x 6,2 cm. Opgeplakt op karton. 17,9 x 12,9 cm. [1916]. Lijmresten op de achterzijde van het karton.
€ 350
* Bekend portret van De Haan met aktetas.

53 HAAN, Jacob Israël de Wezen en taak der rechtskundige significa. Openbare les uitgesproken bij den aanvang zijner lessen als privaatdocent in de rechtskundige significa aan de Hoogeschool 7906van Amsterdam, op dinsdag 31 October 1916. Amsterdam, Van Kampen, 1916. Geniet. 32 p. 1e druk.
€ 120

54 HAAN, Jacob Israël de Joodsch Heldenlied. Overdruk uit het Augustus-nummer van De Beweging, 1917. Amsterdam, W. Versluys, 1917. Geniet. 8 p.
€ 75
* Zeldzame overdruk van deze gedichtencyclus.

55 HAAN, Jacob Israël de Liederen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1917. 265914Verguld linnen. (4), 144 p. 1e druk. Rug verschoten. Namen op Franse titel.
€ 40

56 HAAN, Jacob Israël de Liederen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1917. Ingenaaid. (4), 144 p. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 45

57 (HAAN, Jacob Israël de). GOMPERS, Joseph ‘Mr. Jacob Israël De Haan (Bij zijn vertrek naar Palestina)’. 266065P. 768 in: Eigen Haard. Geïllustreerd Familieweekblad, jaargang 44 (1918). Amsterdam, N.V. Het Tijdschrift “Eigen Haard”, 1918. In rijk gedecoreerde en vergulde linnen band. VIII, 864 p. Rijk geïllustreerd.
€ 50
* ‘Jacob Israël de Haan, het ga U wèl! Vergeet niet, dat Gij velen in Holland achterlaat, die U steeds met bewondering en liefdevollen eerbied zullen gedenken’.

58 HAAN, Jacob Israël de Aan: Izak Vr…. . Overdruk uit het Juli-nummer van De Beweging, 1918. Amsterdam, W. Versluys, 1918. Geniet. 4 p. Beetje gekreukt.
€ 75
* Zeldzame overdruk van dit gedicht, geschreven bij de bar mitswa van een bekende, aldus een voetnoot.

26575759 HAAN, Jacob Israël de Originele perskaart. 14,7 x 19,2 cm. Geschept papier van Van Gelder. Met in de rechterbovenhoek een originele zwart-witpasfoto van De Haan. 1918. Verticale vouw. Vage afdruk van stempel ‘Algemeen Handelsblad’ over onderste helft van foto.
€ 500
* Gedrukte perskaart van het Algemeen Handelsblad, met typemachine ingevuld voor De Haan en gesigneerd door hoofdredacteur J. Kalff Jr. en directeur Charles Boissevain. ‘Les soussignés, directeur et rédacteur en chef du “Algemeen Handelsblad”, déclarent que Monsieur JACOB ISRAËL DE HAAN, docteur en droit, est nommé correspondent de ce journal pour la Palestine. Amsterdam, le 25 novembre 1918’.
Bijzonder document, dat de laatste episode van De Haans leven inluidt.

60 HAAN, Jacob Israël de Twee originele knipsels. In envelop met opschrift ‘afscheid Jacob Israel de Haan’. 13,0 x 18,7 cm. 1919. Tweemaal gevouwen.
€ 35
* Twee belangrijke afleveringen van De Haans feuilleton, van 5 en 8 januari 1919, per post verstuurd aan Clara Wichmann, met een opdracht van een onbekende op het eerste knipsel en het Haagse adres van Wichmann op het tweede. In de laatste column blikt De Haan terug op zijn leven en zegt hij zijn lezers vaarwel.

25184761 HAAN, Jacob Israël de Libertijnsche liederen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1914. Verguld linnen. (4), 100 p. 1e druk. Rug wat verschoten.
Verkocht
* Exemplaar met ontroerende, handgeschreven opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Aan mijn Vriend/ Paul Cronheim/ op de treeplank/ van de trein/ naar Jeruzalem/ 4 Jan. 1919.’ De musicoloog en vertaler Paul Cronheim (1892-1975) publiceerde, net als De Haan, in het tijdschrift De Beweging.

62 HAAN, Jacob Israël de Een nieuw Carthago. (Den Haag, J. van Krimpen, 1919). Ingenaaid. (4), 44 p. Niet onopengesneden. Gedrukt op Haesbeek in rood en zwart onder typografische leiding van J. van Krimpen in een oplage van 220 exemplaren. 1e druk. Van bovenzijde rug ontbreekt ± 2,5 cm. Boekblok los in omslag.
€ 50
* Pre-Palladium.

26575163 HAAN, Jacob Israël de Originele zwart-witfoto. 16,8 x 11,0 cm. Opgeplakt op papier. 19,6 x 13,6 cm. Op de voor- en achterzijde van het papier enkele aantekeningen. [ca. 1919]. Enkel kreukje in de foto.
€ 425
* Studioportret van De Haan in pak en leren laarzen, met hoed en bril op.

64 HAAN, Jacob Israël de Originele zwart-witfoto met handgeschreven opdracht van De Haan aan Johanna van265754 Maarseveen. 16,3 x 11,5 cm. Opgeplakt op karton. 21,2 x 15,5 cm. Op de achterzijde een strookje typoscript: ‘De Haan te paard in de omgeving van Jeruzalem’. 1919. Lijmsporen op de achterzijde van het karton.
Verkocht
* Magnifieke foto van De Haan op een zwart paard, zijn voeten in de stijgbeugels, zijn handen aan de teugels. De handgeschreven opdracht van De Haan in de rechteronderhoek luidt: ‘Voor Hans [= Johanna van Maarseveen]/ Jeruzalem./ Nov. ’19’. Dit is het origineel van een iconische en veelvuldig gereproduceerde foto. Museaal stuk!

26575065 HAAN, Jacob Israël de Originele zwart-witfoto. 8,7 x 5,7 cm. Opgeplakt op karton met blindstempel van de fotograaf ‘J. Huijsen/ Amsterdam’. 16,5 x 10,2 cm. Op de achterzijde een strookje typoscript: ‘Terug aan/ W.J. Simons’. [1919]. Lijmsporen langs de randen.
€ 350
* Haarscherp portret van De Haan en profil, met keppeltje, bril en davidster-speldje op zijn revers.

66 HAAN, Jacob Israël de Het Joodsche lied. Tweede boek. 265945Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1921. Gedecoreerd linnen (bandontwerp Philip van Praag). 160 p. 1e druk.
€ 8

67 HAAN, Jacob Israël de Het Joodsche lied. Tweede boek. Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1921. Ingenaaid (omslagontwerp Philip van Praag). 160 p. 1e druk. Omslag iets gekreukt.
€ 8

26594868 HAAN, Jacob Israël de Het Joodsche lied. Tweede boek. Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1921. Gedecoreerd karton (bandontwerp Philip van Praag). 160 p. 1e druk (2e bindoplage?).
€ 8

69 HAAN, Jacob Israël de Jerusalem. Amsterdam, Querido, 1921 [= 1922]. Verguld groen linnen. 128 p. Gedrukt in paars en zwart. 1e druk. Rugje verbleekt. Door knipsels zijn de schutbladen voor- en achterin verbruind.
€ 85
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Johanna de Haan-van Maarseveen, de weduwe van de auteur, op p. (1): ‘aan G.M. Valken/ van/ Jo de Haan-van Maarseveen’.

26575570 HAAN, Jacob Israël de Originele zwart-witfoto. 9,3 x 14,3 cm. Opgeplakt op papier. 13,7 x 21,4 cm. Op de achterzijde in typoscript: ‘Het graf van De Haan in Jeruzalem’. [ca. 1924]. Papier gekreukt.
€ 175
* Stemmige foto van de begraafplaats op de Olijfberg te Jeruzalem met in het midden de grafzerk van De Haan. De foto moet vrij kort na de begrafenis zijn genomen: de teerverf lijkt nog maar net op de letters aangebracht te zijn.

71 HAAN, Jacob Israël de Originele zwart-witfoto. 15,5 x 20,0 cm. Ingelijst achter glas. 17,3 x 21,9 cm. [ca. 1924]. Hebreeuws blindstempeltje in rechteronderhoek. Miniem hoekje van lijst ontbreekt.
€ 175
* Indrukwekkende foto van De Haans graf in vogelperspectief en met lange schaduwen.

26604772 HAAN, Jacob Israël de Collectie knipsels. Circa 40 stuks. 1924-1998.
Verkocht
* Gevarieerde verzameling uit kranten en tijdschriften. Met enkele contemporaine knipsels over de moord op De Haan, overlijdensadvertenties en een begrafenisverslag (deels opgeplakt op karton).

1228573 HAAN, Jacob Israël de Kwatrijnen. Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, 1924. Verguld linnen. (4), 188 p. Niet afgesneden. 1e druk. Band deels verschoten.
Verkocht

74 HAAN, Jacob Israël de Jerusalem. Skizzen vom Tag. Frankfurt, L. Sänger Verlag, 1924. Karton. (8), 184 p. 1e druk. Met eigendomsstempeltje ‘Aus der Bibliothek von Dr. Leon und Cläre Wollmann’ op schutblad en titelpagina, en met inscriptie van een kennelijk hoogbejaarde, waarschijnlijk Cläre Wollmann zelf (1904-2007).263168
Verkocht
* Zeldzame Duitse vertaling van De Haans feuilletons over zijn leven in Palestina. De verhalen stemmen deels overeen met die in de Nederlandse Jerusalem, maar ‘Wij koopen een ezeltje’ is niet in deze Duitse uitgave opgenomen, terwijl ‘Mohammed hat Sorgen’, ‘Mein Besuch bei König Feisul’ en het navrante ’25’ (dat gaat over de dreigende moord op De Haan) niet in de Nederlandse bundeling staan.

26333675 HAAN, Jacob Israël de ‘Deux histoires’. P. 413-426 in: Europe. Revue mensuelle, jaargang 2, aflevering 24 (15 december 1924). Parijs, F. Rieder & Co., 1924. Ingenaaid. 128 p. + 24 p. advertenties. Net exemplaar.
€ 20
* Twee prozaschetsen vertaald door Betty Colin, met een toelichting door Eugène de Bock.

76 HAAN, Jacob Israël de Palestina. Met portret van den schrijver en inleiding van Carry van Bruggen. Amsterdam, Em. Querido, 1925.265911 Verguld linnen. VIII, 164 p. Niet afgesneden. Met portret. 1e druk. Voor- en achterin wat roest. Naamstempel op Franse titel. Handgeschreven opdracht op verso portret.
Verkocht
* Band van groen linnen met opdruk op het voorplat (titel, davidster, auteursnaam).
Dit exemplaar heeft een schrijnende provenance: het naamstempeltje is van de SDAP-politica Henriëtte Hoogstraal-de Haan (1888-1943), een jongere zus van Jacob Israël de Haan. De opdracht is namens haar zoon Herman (1925-1944), vermoedelijk geschreven door haar echtgenoot Hartog (1890-1943): ‘6-10-’25/ voor mijn Moeder/ voor haar eerste verjaardag/ die ik meevier./ Herman’. Alle leden van het gezin Hoogstraal werden in de oorlog vermoord.

26611577 HAAN, Jacob Israël de Palestina. Met portret van den schrijver en inleiding van Carry van Bruggen. Amsterdam, Em. Querido, 1925. Verguld linnen. VIII, 164 p. Portret ontbreekt. 1e druk (2e bindoplage?). Voor- en achterin wat roest.
Verkocht
* Band van zwart linnen met dezelfde opdruk op het voorplat, alleen in andere volgorde.

78 (HAAN, Jacob Israël de). VACARESCO, Hélène Handgeschreven kaart in het Engels, gesigneerd ‘Helene Vacaresco/ Paris aug. 15th/ 1927’. 9,0 x 11,0 cm. 6 verzen in 11 regels, in inkt. Lijmsporen op achterzijde.
Verkocht
* ‘No, no more dreams of fight and swords…’ in een krasserig handschrift. De Roemeense dichteres Hélène Vacaresco (1864-1947), die bewonderd werd door Jacob Israël de Haan, was een protégé van koningin-schrijfster Carmen Sylva. Verbannen vanwege de verboden liefde tussen haar en de Roemeense kroonprins Ferdinand, werd ze later ambassadeur voor Roemenië bij de Volkenbond.

79 (HAAN, Jacob Israël de). DIJK, A.J. van Mr Jacob Israel de Haan. [Amsterdam, Holland, 1927]. Ingenaaid. p. 119-170. 1e druk.
€ 20
* Overdruk uit M.J. Leendertse, Christelijk letterkundige studiën.

26606280 (HAAN, Jacob Israël de). EYCK, P.N. van In memoriam J.I.D.H. [Londen], Het Eikelpersje, 1929. 18,5 x 12,6 cm. Eenzijdig bedrukte plano. Met de hand gezet en gedrukt door R.F. van Eyck in een zeer beperkte oplage. 1e druk. Twee perforatiegaatjes. Enkel roestvlekje. Lichte horizontale vouw.
Verkocht
* Uiterst zeldzaam uitgaafje van dit herdenkingsvers van P.N. van Eyck, gedrukt door zijn dertienjarige zoon Robert. Aart van der Leeuw en J.C. Bloem reageerden enthousiast op dit drukwerk, maar Het Eikelpersje stond al snel voorgoed stil. Zie over plaquette en private press: Paul van Capelleveen (e.a.), Het ideale boek (Den Haag/ Nijmegen 2010), p. 72. Niet in MDLM.

380281 (HAAN, Jacob Israël de). ZWEIG, Arnold De Vriendt kehrt heim. Berlijn, Gustav Kiepenheuer, 1932. Linnen met stofomslag (ontwerp Erich Brill). 352 p. 1e druk.
Verkocht
* Roman gebaseerd op het leven van De Haan. Een exemplaar zonder omslag is leverbaar voor € 10.

82 (HAAN, Jacob Israël de). ZWEIG, Arnold De Vriendt keert weer. (Vertaald door Nico Rost en met een nawoord van de auteur). Amsterdam, Querido, 1933. Linnen. 304 p. 1e druk.
Verkocht
* Eerste en enige vertaling van de roman geïnspireerd op het leven van De Haan.

26466683 (HAAN, Jacob Israël de). WUTSE Sluipend Gif. Den Haag, Uitgevers Mij De Batavier, [1937]. Ingenaaid. 56 p. 1e druk. Fraai. Met ingeplakt erratum op p. 10.
Verkocht
* Zeldzaam nationaal-socialistisch schotschrift tegen de hele Nederlandse letterkunde (P.C. Boutens, P.N. van Eyck, Groot Nederland, Marsman, Vestdijk), met speciale aandacht voor de verderfelijke werken van Oscar Wilde en Jacob Israël de Haan. Wutse citeert fragmenten ‘welke het sprekendst bewijs leveren voor de beïnvloeding van homosexueele gedachtenvorming’. Over De Haan: ‘Het noemen van dezen schrijver, wiens werken in alle boekhandels en bibliotheken verkrijgbaar zijn, roept de herinnering op aan Sodom en Gomorra. Wat deze joodsche Nederlander – beter, Nederlandsche jood – heeft aangedurfd te publiceeren, is meer dan verschrikkelijk’. Ook de Haagse zedenzaak van 1936 wordt becommentarieerd. Volgens Willem Huberts zou de journalist, uitgever en SS’er Arie van der Oord schuilgaan achter het pseudoniem.

26590084 HAAN, Jacob Israël de Brieven uit Jeruzalem. (Samengesteld en ingeleid door David Koker). Amsterdam, Joachimsthal’s Boekhandel, Uitgeverij- en Drukkerijbedrijf, 5702 – 1941 [= 1942]. Karton (bandontwerp Wladimir Flem). 92 p. Met een portret als frontispice. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van David Koker op het schutblad: ‘Voor Prof. Mr. P.N. van Eijck/ ter herinnering aan onze/ kennismaking op 11 April 1942/ (sign.)’. Deze vroege keuze uit De Haans feuilletons is een buitengemeen zeldzame uitgave en verscheen slechts enkele maanden voordat de eerste Nederlandse Joden werden gedeporteerd. David Koker werd in 1943 afgevoerd naar Kamp Vught en stierf op transport naar Dachau.

85 HAAN, Jacob Israël de Verzamelde gedichten. (Bezorgd door K. Lekkerkerker). Amsterdam, Van Oorschot, 1952. Twee delen. Linnen met stofomslagen. 416; 496 p. 1e druk. Mooie set.
Verkocht

86 (GROENEVELT, Ernst). HAAN, Jacob Israël de Verzamelde Gedichten. Deel II. (Bezorgd door K. Lekkerkerker). Amsterdam, Van Oorschot, 1952. Linnen. 496 p. 1e druk. Band (on)behoorlijk bevlekt.
€ 60
* Uit de bibliotheek van Ernst Groenevelt. Deze De Haan-adept, een van de C.O.C.-leden van het eerste uur, schreef op het achterste schutblad een geëxalteerd gelegenheidskwatrijn: ‘O Geest van Jacob Israel de Haan,/ wat zweeft gij af-en-aan;/ O, neem bezit van een te baren jongens-lijf/ en schrijf opnieuw, o, schrijf!/ Ernst Groenevelt/ Zomernacht 1-2 Juli 1952./ Den Haag’.

26605087 (HAAN, Jacob Israël de) ‘Op 1 Juni 1952 werd te Amsterdam opgericht een Genootschap Jacob Israël de Haan’. Stencil. 27,7 x 21,7 cm.
€ 10
* Rondschrijven van het eerste De Haan-genootschap, waarin de doelen worden omschreven, de contributies worden vermeld en een jaarlijks ‘eenvoudig boekwerkje’ in het vooruitzicht wordt gesteld. Met (‘hier afknippen’) ongebruikte aanmeldstrook.

26606388 (HAAN, Jacob Israël de). EYCK, P.N. van In memoriam Jacob Israël de Haan. [Amsterdam], Genootschap Jacob Israël de Haan, 1953. 20,9 x 12,9 cm. Dubbelgeslagen vouwblad. Naar aanwijzingen van Theo Helwig met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door drukkerij A.N.D.O. te Den Haag [in een oplage van 150 exemplaren]. 1e druk. Deels iets verbruind.
€ 25
* Sereen gedicht van twaalf regels: ‘de enige olie die geen vlam verteert’.

89 HAAN, Jacob Israël de Besliste volzinnen. Amsterdam, De Beuk, 1954. Ingenaaid. 40 p. 1e druk. Keurig exemplaar.
€ 15
* Eén van de 100 genummerde exemplaren bestemd voor de leden van het Genootschap Jacob Israël de Haan. ‘Niets is onverstandiger dan een leven vol verstand.’ (2), ‘Ik veracht alle vaderlanden, behalve de hel.’ (122), ‘Jammer dat het publiek geen hart heeft. Ik zou het gaarne breken.’ (229).

90 HAAN, Jacob Israël de Brieven aan een jongen. Een kleine correspondentie van Jacob Israël de Haan. Uitgegeven en ingeleid door Arnold Saalborn. Amsterdam, De Beuk, 1957. Ingenaaid met flappen. 60 p. 1e druk. Met begeleidend schrijven van het ‘Genootschap J.I. de Haan’.
€ 10

91 (HAAN, Jacob Israël de). SIMONS, Wim J. Een ‘onzedelijk’ boek. De geschiedenis van de Pijpelijntjes-affaire. Amsterdam, De Beuk, [1959]. Garenloos. 32 p. Gedrukt in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk.
€ 10
* Overdruk uit Maatstaf, jaargang 6, aflevering 8 (1959).

26604292 (HAAN, Jacob Israël de). MEIJER, J. ‘Lodewijk van Deyssel en Jacob Israël de Haan. Een rechtzetting’. P. 697-726 in: Roeping. Cultureel maandblad, jaargang 35, aflevering 11 (april 1960). Tilburg, H. Gianotten, 1960. Ingenaaid. P. 673-736.
Verkocht
* Uitvoerige kritiek op ‘Een “onzedelijk” boek’ van Wim J. Simons, gevolgd door de integrale publicatie van de brieven van Van Deyssel, Van Eeden en De Haan.

93 (HAAN, Jacob Israël de). ISRAËL, Eddy-Lex Jacob Israël de Haan. De dichter van Het Joodsche Lied. Amsterdam, Heijnis, [1963]. Linnen met stofomslag. 140 p. 1e druk. Omslag iets verfomfaaid. Met knipsel en handgeschreven briefkaart van de auteur.
€ 30
* Exemplaar met paginagrote, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘voor mijnheer [Karel] Reynders (sic),/ in dank voor uw veelvuldig/ getoonde belangstelling/ voor de totstandkoming/ van deze uitgave,/ vooral voor de ironische/ ondertoon die ik in uw/ vraag of ‘het’ al uit was/ meermalen meende te be-/ speuren, dezelfde toon/ waarmee u voor mij uw/ colleges aantrekkelijk/ maakte en de schok/ die de vele onaangename/ kanten van ’t vak me in/ de eerste jaren brachten,/ voldoende wist op te/ vangen, om mij zelfs/ tot ’n kandidaatsexa-/men te brengen./ ELIsraël/ Amsterdam 31-5-’63’.
Een exemplaar zonder opdracht is leverbaar voor € 15.

26604494 (HAAN, Jacob Israël de). KRUSKAL, H.N. ‘Jacob Israël de Haan’. P. 13-16 in: Hasjalsjelet. Jarchon Jehoedi, jaargang 18, aflevering 5/6 (Menachem/Aw 5724). Amsterdam, eigen beheer, 1964. Geniet. 28 p.
Verkocht
* Herdenkingsartikel gevolgd door een naschrift. ‘De meningen over de gecompliceerde figuur van Jacob Israel de Haan lopen zeer uiteen: van verrader tot grote baäl tesjoewa’.

95 (HAAN, Jacob Israël de). HAAN, Mies de De kinderen van de Gazzan. Jacob Israël de Haan, mijn broer. Carry van Bruggen, mijn zuster. (Met een Ten geleide van Wim J. Simons). Amsterdam, Heijnis, [1966]. Linnen met stofomslag. 62 p. Geïllustreerd met zwart-witfoto’s. 1e druk.
Verkocht

96 (HAAN, Jacob Israël de). MEIJER, J. De zoon van een gazzen. Het leven van Jacob Israël de Haan. 1881-1924. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1967. Linnen met stofomslag. 404 p. Geïllustreerd met foto’s. 1e druk. Scheurtjes in omslag.
Verkocht

26598097 HAAN, Jacob Israël de (als:) Jacob de HAAN Pijpelijntjes. (Gevolgd door De geschiedenis van een “onzedelijk boek” door Wim J. Simons). Den Haag, Kruseman’s Uitgeversmaatschappij, (1974). Verguld karton. 244 p. Met portret als frontispice. Geïllustreerd. Fotomechanische herdruk van de 1e druk.
€ 8

98 HAAN, Jacob Israël de (als:) Jacob de HAAN Pijpelijntjes. (Gevolgd door De geschiedenis van een “onzedelijk boek” 265981door Wim J. Simons). Den Haag, Kruseman’s Uitgeversmaatschappij, (1974). Verguld karton. 16 p. Fotomechanische herdruk van de 1e druk.
Verkocht
* Dummy van de herdruk, met enkele afwijkingen in band en zetsel ten opzichte van de uiteindelijke uitgave.

99 (HAAN, Jacob Israël de). GIEBELS, Ludy De zionistische beweging in Nederland 1899-1941. Amsterdam, Van Gorcum & Comp., 1975. Linnen. (8), 224 p. 1e druk. Achterplat wat gevlekt.
Verkocht

265982100 HAAN, Jacob Israël de Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. Met (Een woord vooraf van de auteur), een voorrede van Georges Eekhoud en een nawoord door Wim J. Simons. Den Haag, Kruseman’s Uitgeversmaatschappij, (1975). Kunstleer. X, 230 p. 2e druk.
€ 8

101 HAAN, Jacob de Kanalje en Opstandige liedjes. Amsterdam, Stichting Vrienden van het Amsterdamsch Litterair Café De Engelbewaarder, 1977. Ingenaaid. 104 p. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* De Engelbewaarder 6, jaargang 2 (januari 1977).

102 (HAAN, Jacob Israël de). GIEBELS, Ludy Jacob Israël de Haan. Correspondent in Palestina 1919-1924. Samengesteld en ingeleid door Ludy Giebels. Amsterdam, Stichting Vrienden van het Amsterdamsch Litterair Café De Engelbewaarder, 1981. Ingenaaid. 216 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 5
* De Engelbewaarder 23, jaargang 6 (juli 1981).

103 (HAAN, Jacob Israël de). MEIJER, Jaap Onze taal als een bare schat. Jacob Israël de Haan en het Hebreeuws. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1981. Ingenaaid. 176 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 5
* Extra-uitgave van het kwartaalschrift De Engelbewaarder.

104 HAAN, Jacob Israël de Nerveuze vertellingen. (Met een losse, originele, genummerde en gesigneerde ets door Peter Yvon de Vries). Den Haag, BZZTôH, 1981. Fluweel met zilveropdruk. 48 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug op kwetsbare punten boven en onder iets gesleten.
Verkocht
* Bibliofiele uitgave van vier verspreide verhalen van De Haan, met een nawoord van Marijke Stapert-Eggen. Bevat ‘Over de ervaringen van Hélénus Marie Golesco’, ‘Het monster van China’, ‘Over een blauwe en een roode diamant’ en ‘De lupuslijder’, verschenen in tijdschriften in de jaren 1907-1910.

265983105 HAAN, Jacob Israël de Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. Met een nawoord door Wim J. Simons. Amsterdam, Peter van der Velden, 1981. Linnen met stofomslag. 232 p. 3e druk.
€ 8

106 HAAN, Jacob Israël de Open brief aan P.L. Tak. De geschiedenis van de Pijpelijntjes-affaire door Rob Delvigne en Leo Ross. Amsterdam, Peter van der Velden, 1982. Linnen met stofomslag en buikband. 104 p. 1e druk.
€ 8

107 HAAN, Jacob Israël de De bloemen en de brief. (Met twee originele etsen van Peter Yvon de Vries). (Amsterdam), De Lange Afstand, 1982. Linnen met stofomslag. 20 p. Met de hand gezet uit de Hollandse Mediæval en gedrukt in groen en zwart op Velin d’Arches in een oplage van 60 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Dit is een van de 10 exemplaren die op naam werden gedrukt.

108 HAAN, Jacob Israël de Ondergangen. Met een nawoord van Rob Delvigne en Leo Ross. Amsterdam, Bert Bakker, 1984. Garenloos. 96 p. 1e druk.
Verkocht
* Roman die bij leven van De Haan alleen in afleveringen in Ontwaking verscheen.

109 (HAAN, Jacob Israël de). DELVIGNE, R.H. & L. ROSS Brieven van en aan Jacob Israël de Haan 1899-1908. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor (…). [Amsterdam, eigen beheer], 1994. Garenloos. 380 p. 1e druk. Vochtvlek rechterbovenhoek eerste 20 p.
Verkocht
* Zeldzaam proefschrift in een beperkte oplage uitgegeven (de meeste exemplaren belandden in bibliotheken). Het overgrote deel van het boek bestaat uit de correspondentie van De Haan, verbonden door tussenteksten en met verklarende noten. Aan het eind wordt van een aantal persoonlijkheden uit het leven van De Haan ook de relatie uit latere jaren met behulp van correspondentie geschetst, onder meer van Wiessing, De Koo, Robbers en Eekhoud.

110 HAAN, Jacob Israël de In proza. Fragmenten. (Met een Nawoord door M[arijke] S[tapert]-E[ggen]). Amsterdam, LM, 1994. Garenloos met blind omslag. (2), 104 p. Geprint uit de Baskerville in een beperkte oplage. 1e druk. Met originele factuur.
Verkocht

111 (HAAN, Jacob Israël de). GIEBELS, Ludy Inventaris van het archief van Jacob Israel de Haan in de Bibliotheca Rosenthaliana Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. (Met een Inleiding door Ludy Giebels). Amsterdam, LM, 1994. Garenloos met blind omslag. (2), 46 p. Geprint uit de Baskerville in een beperkte oplage. 1e druk.
Verkocht

112 HAAN, Jacob Israël de De taal zegt meer dan zij verantwoorden kan. Een keuze uit de rechtskundig-signifische geschriften van Mr. Jacob Israël de Haan verzameld en ingeleid door Mr. Govaert C.J.J. van den Bergh (…). Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1994. Ingenaaid. LX, 172 p. 1e druk.
Verkocht

113 HAAN, Jacob Israël de Twee Fijne Fragmenten. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1995). Cahiersteek. (4) p. Gezet uit de Haarlemmer en gedrukt door de Avalon Pers op Shanti Tripti in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 18

114 HAAN, Jacob Israël de Vriendschap. [Den Haag], (Statenhofpers), [1996]. Ingenaaid. (8) p. Niet opengesneden. Met de hand gezet en gedrukt door Jaap Schipper in een beperkte oplage.
€ 25
* Kwatrijn van De Haan voor vrienden van de pers. Vroege uitgave van de Statenhofpers.

115 HAAN, Jacob Israël de De Grote Nederlandse Letterproef. Zestig prozafragmenten van Jacob Israël de Haan. Samengesteld door Marijke Stapert-Eggen en gedrukt door leden van Drukwerk in de Marge. Banholt/ Woubrugge, De Blauwe Scheen, 1998. 64 boekjes in blauwlinnen, blindgestempelde overslagdoos, geschoven in een metaalkleurige, houten doos in de vorm van een loden letter H (11,5 x 28,3 x 18,2 cm; Frans den Breejen). Vervaardigd in een oplage van 90 exemplaren.
€ 750
* Monsterproject, waaraan maar liefst 61 verschillende drukkers meewerkten. Iedere drukker kreeg een (andere) tekst van Jacob Israël de Haan toegewezen en iedere drukker zette die tekst uit een andere letter, met behoud van zijn eigen typografische vrijheid. Indrukwekkend!

116 HAAN, Jacob Israël de Engelsch aardewerk. Hoogeveen, De Breukenpers, [1998]. Twee vouwbladen. Met de hand gezet uit de Old Style en gedrukt door Pim Witteveen in groen en zwart in een beperkte oplage.
€ 18
* Bijdrage aan het margedrukkersproject De Grote Nederlandse Letterproef.

255201117 HAAN, Jacob Israël de Haarlem. (Driehuis), Augustijn Pers, [1998]. Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet uit de Pascal en gedrukt door Hans Rombouts in blauw en zwart in een beperkte oplage.
Verkocht
* Bijdrage aan De Grote Nederlandse Letterproef. Eén van de weinige exemplaren die buiten het project bleven.

118 HAAN, Jacob Israël de, LEVY, William, & Ludy GIEBELS Demons + Viagra Blues + On De Haan. Amsterdam, The Invisible Language Society, 1999. 29,7 x 11,3 cm. Spiraalband met omslag van goud golvend papier. 44 p. Gedrukt in een zeer beperkte oplage. 1e druk. Met aanbiedingsbrief.
Verkocht
* De Haans gedicht ‘Demonen’ in een vertaling van Giebels en Levy plus een erotisch-religieus gedicht van Levy en een psychologisch essay over De Haan van Giebels. Transactions of the Invisible Language Society 11.

119 HAAN, Jacob Israël de Mijn belijdend lied. 31 gedichten. Amsterdam, Louis Putman, 1999. Linnen met stofomslag (omslagontwerp Eli Content). 124 p. Gedrukt in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* 31 gedichten van De Haan, ingeleid door een studie van P.N. van Eyck, uitgeleid door een in memoriam van J.C. Bloem.

120 (HAAN, Jacob Israël de). SCHAAP, E. Mijn lied. Mijn leed. Mijn hartstocht. Het leven van Jacob Israël de Haan (1881-1924). Westzaan, Amor Vincit Omnia, [1999]. Ingenaaid. 56 p. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht

121 (HAAN, Jacob Israël de). DELVIGNE, Rob & Leo ROSS Een uitmuntend letterkundig kunstenaar. Opstellen over Jacob Israël de Haan. (Assen), Servo, (2002). Ingenaaid. 148 p. 1e druk.
Verkocht

122 HAAN, Jacob Israël de Herfst. Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, [2002]. Plano in omslag. Met de hand gezet uit de smalle Bembo en gedrukt op Zerkall in een beperkte oplage.
€ 10
* Leverbaar in groen gehamerd of blauw omslag.

265913123 HAAN, Jacob Israël de Kwatrijnen. (Hilversum, Grafisch Atelier ’t Gooi, 2007). Ingenaaid met omslag. (24) p. Met de hand gezet uit de Hollandse Mediaeval smal halfvet en gedrukt door Toon Jansen in blauw en zwart op Simili Japon in een oplage van 30 genummerde en (door de drukker?) gesigneerde exemplaren.
Verkocht
* Een persoonlijke bloemlezing van zestien kwatrijnen.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 30 april 2015 door in CATALOGUS.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: