antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 594: Een pic-nic in proza

In deze met aanwinsten gevulde nieuwsbrieven vindt u een handvol boeken uit het bezit van culinair journalist Johannes van Dam: opdrachten én tekeningen van Kamagurka, Wim T. Schippers, Freek de Jonge, Joost Roelofsz en Peter van Straaten. Voorts: zeldzame tijdschriften, fraaie ex libris, luxe of gedecoreerde boekbanden en een Bulgaarse A.F.Th.


2662871. BERNLEF, J. De maker. Een roman over een schilderijenvervalser. Amsterdam, Querido, 1972. Garenloos soepel linnen. 152 p. Het omslag, beplakt met schilderslinnen(!) werd ontworpen door Ary Langbroek. 1e druk.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Ischa Meijer: ‘Een echt/ nagemaakt/ boek/ voor/ Ischa/ 3/5/1972/ Henk J Bernlef’.
Het door Ary Langbroek ontworpen omslag bestaat uit schilderslinnen. ‘Wat is het verschil tussen een echte en een valse Vermeer? U? Hoe echt is dit boek? Hoe echt bent u?’

2659912. BOER e.a., Herman Pieter de Info. Het maandblad voor de ontheemde stadsmens en zijn vrienden in de stad. Afl. 1-12, 14-17. Giethoorn, eigen beheer, juli 1972-winter 1973/74. Geniet. Geïllustreerd. Afl. 1 en 2 watervlek in linkerbovenhoek.
€ 200
* Herman Pieter de Boer verhuisde van Amsterdam-Noord naar het Overijsselse waterdorpje Giethoorn, verloor zijn vrienden uit het oog en benoemde zichzelf tot hoofdredacteur van dit luchtige tijdschrift. Leverden aan het eerste nummer, behalve de hoofdredacteur zelf en zijn echtgenote, alleen Gerard Stigter (= K. Schippers) en Nico Scheepmaker een bijdrage, al snel meldden zich vele schrijvers en schilders als correspondent. Een onvolledige opsomming van medewerkers: Armando, Jan Cremer (met getekend zelfportret en foto met schaap), Betty van Garrel, Heere Heeresma, Eelke de Jong, Marga Minco, Karel van het Reve, Nico Scheepmaker, Annie M.G. Schmidt (uitvoerig), Hans Sleutelaar, Bert Voeten. De omslagen werden getekend door o.a. Tonny Eyk, Peter van Straaten (ook woonachtig in Giethoorn) en Peter Vos.
Het devies ‘Bewaar uw INFO’s goed, u weet wel waarom’ heeft zich wel bewezen. Deze set is, op twee nummers na, compleet.
Bijgevoegd: Handgeschreven briefkaart van Herman Pieter de Boer aan Henk J. Meier en Jeanine van de Ven, gesigneerd ‘HP’ en gedateerd ‘2.I.75’. Op de voorzijde heeft De Boer rondom zijn gedrukte portret tekstballonnetjes getekend en ingevuld, op de achterzijde staat de zin: ‘Wat betekent in godsnaam Ar Dachaidh?’

3. BOUAZZA, Hafid Het lied van de regen. Woestijngedichten. Met illustraties van Dick Matena. Amsterdam/ Antwerpen, De Slegte/ Het Gonst, 2006. 24,5 x 25,1 cm. Ingenaaid. (24) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt door Dick Wessels op Zerkall Litho in een oplage van 50 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 100

2659964. BOUTENS, P.C. Vergeten liedjes. [Den Haag, eigen beheer], (1909). Ingenaaid (registerband). 88 p. Gedrukt door de St. Catherine Press te Brugge in rood en zwart op geschept papier in een oplage van 60 exemplaren. 1e druk. Rug beschadigd, koordje gebroken, omslag ontbreekt.
€ 160
* Exemplaar met collegiale, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op p. (1) (nu als omslag fungerend): ‘aan Jac. van Looy/ welgenegen/ P.C. Boutens.’ Van Looy ontving wel vaker boeken van Boutens cadeau; een opdrachtexemplaar van Verzen (1912) uit Van Looy’s bibliotheek is nu in de KB. Rijkse 2.22.

2648975. (BOUTENS, P.C.) Het tournooy, door Lorenzo de’ Medici gegeven ter eere van Lucretia Donati. Delft, J. Waltman jr., 1908. Vierkant formaat. Geniet. 60 p. Met 12 ingeplakte kleurenplaten van Henricus. 1e druk. Aan de randen wat slijtage. Voorin een exlibris van de heraldiekkenner Daniel de Bruin, een kopergravure door Wim Zwiers, voorstellende de genealoog J.B. Rietstap.
€ 45
* Zeer zeldzame publicatie ter gelegenheid van het 12e lustrum van het Delftsch Studentencorps, waarbij het toernooi dat in 1467 in Florence gehouden werd, nagespeeld werd in Delft. Henricus Jansen, werkzaam onder zijn voornaam, maakte daarvoor de decoraties. Hier gaat het om de fantasievol weergegeven wapens van de hoofdrolspelers, die als grote plakzegels in dit boekje zijn aangebracht. Met begeleidende tekst, o.a. het gedicht dat P.C. Boutens voor het toernooi had geschreven (‘Ben venuto! Ben venuto!’) en dat op muziek werd gezet door F.E.A. Koeberg.

6. BRENDEL, Alfred Een vinger te veel. 89 literaire variaties. Vertaald door Tineke Davids. Amsterdam, Van Gennep, 1998. Garenloos. 140 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Für Elisabeth,/ Alfred Brendel/ November 1998’. Verrassend literair proza van de wereldberoemde pianist.

7. BULTHUIS, Rico, & Jack BOAS Fred Fernandes keert terug. Roman. (Met een Inleiding van Bulthuis). Utrecht, P. den Boer, 1946. Halflinnen. 324 p. 1e druk. Eerste blanco schutblad afgeknipt. Strook onderaan titelpagina afgeknipt.
€ 28
* Deze zeldzame roman speelt zich af in Duitse concentratiekampen en is gebaseerd op de ervaringen van Jack Boas. ‘Enkele bittere ervaringen, opgedaan tijdens een der menschonteerende razzia’s te Amsterdam, een nagelaten brief en de herinnering aan een vriend die niet terugkeerde, het waren de motieven tot de romanfiguur Fred Fernandes, die in zijn gefingeerde naam de millioenen naamloozen tracht te vertegenwoordigen’.

8. BURSSENS, Gaston Verzamelde dichtbundels. Den Haag, Bert Bakker, 1970. 2 delen. Linnen met stofomslagen. 848 p. 1e druk.
€ 45
* Alle bundels zijn in facsimile afgedrukt (deels in kleur).

9. CARMIGGELT, S. De nauwgezette man. Een oud-Russisch verhaal. Pieterburen, De Wadlopers (1985). Ingenaaid met omslag. (16) p. Gedrukt in een oplage van slechts 20 genummerde exemplaren. 1e druk in boekvorm.
€ 60
* Dit verhaal verscheen eerder in het dagblad Het Volk van 12 januari 1939. Het werd nooit gebundeld.

26630310. COUPERUS, Louis Jan en Florence. (Met fraai exlibris door Pam G. Rueter). Amsterdam, Veen, [1917]. Gedecoreerd linnen. (4), 88 p. Begin en eind roestvlekkig.
€ 15
* Met fraai exlibris van de schrijver Jan Willem Hofstra, een houtgravure door Pam G. Rueter, met motto ‘Een rijmers penne kan heelen en schennen’, in rood gedrukt. Herdruk van 12 schetsen uit Van en over mijzelf en anderen, deel III (1916), onder meer over het futurisme en andere Italiaanse zaken.

11. (CREMER, Jan) Ik Herman Samuel Falkland. De onverbiddelijke bestseller. Vouwkaart.
€ 20
* Nieuwjaarswens 1964-1965 van de directie van de Nijmeegse Stadsschouwburg. De voorzijde is geheel opgemaakt in de stijl van het omslag van Ik Jan Cremer, maar in plaats van Cremer op een motor zien we Herman Heijermans op een driewieler. Op de binnenzijde van de kaart staat o.a. gedrukt: ‘Herman Heijermans, de onverbiddelijke best-seller van het afgelopen jaar op ons toneel. Hij maakte een opzienbarende comeback in de Top Tien van de Toneel-Hit-Parade in een vol en goed seizoen met maar enkele flops en tal van tops. yeah, yeah, yeah, yeah!’

26589912. (DEYSSEL, Lodewijk van) Een pic-nic in proza. Bloemlezing uit “De Nieuwe Gids”. Amsterdam, S.L. van Looy/ H. Gerlings, 1893 (= 1892). Versierd linnen (ontwerp G.W. Dijsselhof). (6), 226 p. 1e druk. Boekblok ligt los in (bijzonder mooie art-nouveau-)band. Wat roest.
€ 160
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de ene Nieuwe Gidser aan de andere op de Franse titel: ‘Den Heer A. Diepenbrock/ van L. van Deyssel./ Bergen op Zoom, 28 Nov. 1892.’

26525213. DIKTAIOS, Aris Anthologia flamandōn pezografōn. Me mian isagōgiki meleti tou Ari Diktaiou. Athene, G. Fexi, 1967. Ingenaaid met stofomslag. 320 p. Niet afgesneden. In het Nieuwgrieks. 1e druk. Kleurig stofomslag wat gescheurd en gekreukt, verwijderde prijssticker achterop.
€ 50
* ‘Bloemlezing van Vlaamse schrijvers. Met een inleiding van Aris Diktaios.’ Deze inleiding (20 p.) heeft als motto ‘Hebban olla vogala nestas…’. Met tekstfragmenten en poëzie van Streuvels, Van de Woestijne, Teirlinck, Elsschot, Timmermans, Roelants, Brulez, Van Ostaijen, Walschap, Gijsen, Gilliams, Jonckheere, Boon, Claus, Vandeloo, De Witte e.a., vertaald uit het Frans of het Duits. Aris Diktaios is de schuilnaam van Kostas Konstandoulakis (1919-1983). Moeilijk te vinden!

14. DONKERSLOOT, N.A., als: Siem de MAAT In Holland staat een huis. (Gedichten). [Den Haag], Halewyn Pers [= A.A.M. Stols en F. Tamminga], 1945. Cahiersteek. 20 p. Gedrukt in 750 exemplaren. 1e druk. Iets verbruind. Mooi exlibris door Pam G. Rueter voor mevrouw Bruyn-Roëll: twee witte zwanen, gespiegeld door twee zwarte zwanen (niet in Meermanno).
€ 15
* Dit is een van 150 genummerde exemplaren op Simili Japon. Felle tegen de nazi’s gerichte gedichten, o.a. ‘In Memoriam Jan R. Th. Campert’, ‘De gevangenen van Vleugel D’ en ‘Aan de gevallen drukkers’. Misleidend colofon: het boekje is niet te Amsterdam gedrukt door Dirk Voskens (trouwens een 17e-eeuwse lettersnijder), maar door Tamminga in Den Haag. De Jong 528.

15. DONKERSLOOT, N.A., als: Siem de MAAT In Holland staat een huis. (Gedichten). [Den Haag], Halewyn Pers [= A.A.M. Stols en F. Tamminga], 1945. Cahiersteek. 20 p. Gedrukt in 750 exemplaren. 1e druk. Balpenkrabbeltje voorin.
€ 25
* Dit is een van 150 genummerde exemplaren op Simili Japon, en daarvan een van 25 Romeins genummerde. De Jong 528.

26618416. (EEDEN, Frederik van). VRIJE ARBEID Speciaal Van Eeden-nummer van Vrije Arbeid. Maandblad ter Bevordering van de Productieve Associatie en Coöperatie. Blaricum, Vereeniging “Gemeenschappelijk Grondbezit”, 1930. 32 x 25 cm. Krant, tweemaal horizontaal en eenmaal verticaal gevouwen. 8 p. Geïllustreerd. 1e druk. Lichte beschadigingen.
€ 25
* Alle artikelen zijn gewijd aan Frederik van Eeden, ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag. Verder wat verenigingsnieuws.

26589217. (EEDEN, Frederik van). WASSERMANN, Jakob An Doktor Frederik van Eeden in Bussum, Holland. In: Zeit-Echo. Ein Kriegs-Tagebuch der Künstler. Nr. 6. München, Graphik-Verlag, 1914. Origineel omslag met opgeplakte houtsnede (van Max UNOLD). (16) p. Met een originele litho van Alfred KUBIN, een van Edwin SCHARFF en een van René BEEH. 1e druk. Iets verbruind, maar een net en compleet exemplaar.
€ 90
* De brief van Wassermann aan Van Eeden, 4 pagina’s lang, is gedateerd ‘Anfang Dezember 1914’.

1588618. (GEZELLE, Guido). VOORDE, Urbain van de Guido Gezelle. Amsterdam, Querido, 1926. Verguld soepel heelleder met stofomslag, kop verguld. 112 p. 1e druk. Fraai.
€ 35
* Eén van de schaarse in glad leer uitgevoerde boeken uit de Litteraire Luxereeks van Querido.

19. HEIJDEN, A.F.Th. van der Zjivot v edin den. Prevede ot niderlandski: Bagrelia Borisova. Veliko Tarnovo, 252864Izdatelstvo PIK, 1997. Garenloos. 200 p. 1e druk.
€ 35
* Bulgaarse vertaling van Het leven uit een dag door Bagrelia Borisova.

20. HULZEN, Gerard van Wrakke levens. Amsterdam, G. Schreuders voor de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1907]. Linnen. 1e druk.
€ 12
* De bekendste bundel verhalen van de nu vergeten, socialistische auteur.

21. JONGE, Freek de De brillenkoker. Amsterdam, De Harmonie, (1990). Ingenaaid. 168 p. 1e druk.
€ 10
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Hans/ P.C. kundige’.

26628822. JONGE, Freek de Losse nummers. Amsterdam, De Harmonie, (1992). Gareenloos. 208 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met origineel, getekend en gesigneerd zelfportret van de auteur op de Franse titel.

23. KAMAGURKA Het einde is voorbij… (Antwerpen/ Amsterdam), Standaard/ De Harmonie, (1998). Garenloos. 128 p. 1e druk. 266304Omslag deels vuil en gevlekt, rechter bovenhoek boekblok beschadigd. Matige staat.
€ 38
* Exemplaar met drie originele tekeningen van Kamagurka, gesigneerd ‘KAMAGURKA 1999’, en een handgeschreven opdracht aan Johannes van Dam: ‘VOOR JOHANNES’.

24. KUNZ, Ludwig Junge Niederländische Lyrik. Mit elf Zeichnungen von Karel Appel. Herausgegeben und263816 eingeleitet von -. (Stierstadt im Taunus), Eremiten-Presse, 1957. 29,5 x 17,6 cm. Garenloos. Op Chinese boekblokwijze gebonden. 38 p. 1e druk.
€ 200
* Belangrijke bloemlezing voor het Duitse taalgebied met gedichten van Andreus, Campert, Elburg, Kouwenaar, Lodeizen, Lucebert en Schierbeek. De tekeningen van Appel zijn eerder gereproduceerd in Het bloed stroomt door (1954). Slagter 59.

26599225. KUNZ, Ludwig Junge Niederländische Lyrik. Mit elf Zeichnungen von Karel Appel. Herausgegeben und eingeleitet von -. (Stierstadt im Taunus), Eremiten-Presse, 1957. 29,5 x 17,6 cm. Garenloos. Op Chinese boekblokwijze gebonden. 38 p. 1e druk.
€ 250
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de bloemlezer: ‘Dr. Picard/ mit freundlicher Erinnerung/ 28-XII.7 Ludwig Kunz’. Slagter 59.

26562526. LAST, Jef Brieven uit Spanje. (&) In de loopgraven voor Madrid. 2e serie brieven van het Spaansche front. (&) Madrid strijdt verder. 3e serie brieven van het Spaansche front. Amsterdam, Contact, [1936-1937]. Drie boekjes. Geniet met foto-omslagen. 48, 40, 48 p. 1e, 2e, 1e druk. Kwetsbare omslagen niet geheel gaaf. Wat roest, naarm voorin nr. 2.
€ 45
* Goedkope boekjes bedoeld voor massale verspreiding van informatie over de Spaanse burgeroorlog. In feite zijn het overdrukken uit Fundament. Onafhankelijk maandblad voor politiek en cultuur.
Ter vergelijking bijgevoegd Fundament nr. 11, waaruit de Brieven uit Spanje zijn overgedrukt, maar met enkele afwijkingen, vooral aan het einde van het boekje. Het zetsel is op enkele details na gelijk.

27. MEIJSING, Geerten & Frank MOLL De scootermeisjes van Ortigia. (Leiden), Desolation Row, (2006). Geïllustreerd karton. (56) p. Gedrukt in een oplage van 400 exemplaren. Rijk geïllustreerd met foto’s van Moll. 1e druk.
€ 65
* Eén van de 70 genummerde en door auteur en fotograaf gesigneerde luxe-exemplaren, voorzien van het reliëfstempel van de auteur met als bijlage drie losse foto’s van scootermeisjes die niet in het boek staan. Aansprekende foto’s van Italiaanse meisjes op scooters, sociologisch geduid door Meijsing, met een weemoedige ondertoon.

25554628. MENDELS, Josepha Rolien en Ralien. Amsterdam, Querido, 1947. Halflinnen (bandontwerp Susanne Heyneman[n]). 200 p. 1e druk. Scheurtje in rug omslag, krabbel achterop, naam op schutblad.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Aan Raymond/ Keyl-/ In vriendschap/ Josepha Mendels/ Febr. 1949’. Mooie roman over een lesbisch meisje.

26616629. NOORDZIJ, Nel De dichter Rilke als mens. Twee kritisch-biografische essays. Den Haag, Boucher, 1960. Linnen met stofomslag. 128 p. 1e druk.
€ 35
* Inliggend: twee uitvoerige, getypte brieven en een handgeschreven briefje van de auteur aan ‘Jack’ uit 1972. Interessante, tamelijk uitgesproken brieven aan een vriend over psychologie, Boeddhisme, drugs, ‘religieuse topervaringen’, meditatie, alphagolven, etc.: ‘in plaats daarvan gleed ik met bommetjes en uitjes voor de zoveelste keer in mijn leven (ik leer het ook nooit) in de nobele, begrijpende, vaderlijke en hoogbeschaafde vrijzinnigprotestante emmer met snot, die altijd zacht verdedigend is, maar nooit aanvalt’.

26599830. PLUIJM, Cees van der, ROUWENHORST, Han, & Berend IMMINK Trianon. Zeven en twintig januari negentien negen en tachtig. Nijmegen, Antiquariaat Verzameld Werk, 1989. Karton met omslag en buikband. 12 p. Gedrukt in een oplage van 25 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Drie verhalen ter gelegenheid van de verjaardag van Paul Sars. Zie tevens de nummers 33 en 34!

26629231. ROELOFSZ, Joost Voor en achter. Amsterdam, Meulenhoff, (1981). 29,6 x 24,4 cm. Karton. (64) p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
€ 45
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘VOOR JOHANNES VAN DAM/ VAN/ JOOST ROELOFSZ/ 1982’, voorzien van een paginagrote tekening in fineliner en kleurpotlood: spillebenen in een veel te grote korte broek met gedoe. Leuk!

26605432. RUTTEN, Gerard Plakzegel van Galerie De Sirkel, Laan van Meerdervoort 53 D, Den Haag. Bewijsje van deelname aan een expositie, grafiek met tekst. In rood en zwart. 69 x 86 mm. Eén exemplaar, losjes voorin ingeplakt in 25 jaar onder de menschen van M.J. Brusse met ontwerp van band en schutbladen door S.H. de Roos en tekeningen van E.B. van Dulmen Krumpelman (2 delen). Ruggen verbleekt. Naam en datum voorin (Mae van Rooij/ 27-XI-25). Inscriptie op het zegel.
€ 30
* Galerie de Sirkel bestond van 1925-januari 1928 en werd gedreven door Vital Haesaert en A. Hellebrekers. De later als filmer bekende Gerard Rutten was in de jaren twintig een aanstormend grafisch talent, en verzorgde inrichting en drukwerk van deze galerie, waar regelmatig boeken werde geëxposeerd.

26600133. SARS, Paul, PLUIJM, Cees van der, & Berend IMMINK Bredero. (Nijmegen), Uitgeverij Verzameld Werk, 1991. Ingenaaid met kartonnen platten. (12) p. Vervaardigd in meerkleurenstencildruk door Alfred Boland (KNUST) in een oplage van 25 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Drie verhalen ter gelegenheid van de verjaardag van Han Rouwenhorst. Schitterend, kleurrijk en eigenzinnig boekje.

26600034. SARS, Paul, ROUWENHORST, Han, & Berend IMMINK Intermezzo. 12 januari 1989. (Nijmegen, Verzameld Werk, 1989). Cahiersteek met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Hollandas Media[e]val en gedrukt door Martien Frijns op Texlibris in een oplage van 25 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Drie verhalen ter gelegenheid van de verjaardag van Cees van der Pluijm.

35. SCHENDEL, Arthur van Safija. (Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande), 1920. Ingenaaid. (4), 60 p. Gedrukt onder leiding van J. van Krimpen in rood en zwart in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk. Rond rug als meestal wat verkleurd, maar een opvallend gaaf exemplaar.
€ 90
* Met op het voorste schutblad het exlibris van Herman W. Kunst, een oom van F.B. Hotz (hun correspondentie zou in 2002 verschijnen onder de titel Een beetje levensbestemming). Palladium.

26491236. SCHENDEL, Arthur van Voorbijgaande schaduwen. Amsterdam, Meulenhoff, 1948. Oorspronkelijk verguld halfperkament. Kop verguld. 200 p. 1e druk. Wat roest op de sneden.
€ 190
* Eén van de 50 genummerde luxe-exemplaren op Hollandsch papier van Van Gelder en gebonden in halfperkament (het colofon in de luxe-uitgave ontbreekt bij de gewone editie). Met op het voorste schutblad het exlibris van Herman W. Kunst, een oom van F.B. Hotz (hun correspondentie zou in 2002 verschijnen onder de titel Een beetje levensbestemming).
Bijgevoegd: hetzelfde werk in de gewone handelsuitgave. Linnen met stofomslag (ontwerp Fons Montens). 1e druk. Bijzonder fris exemplaar met slechts 1 minischeurtje in het tere omslag. Met bibliografie.

37. (SCHIPPERS, Wim T.). HEYTZE, Ingmar, en Vrouwkje TUINMAN Verdomd interessant, maar gaat u verder…De taal van Wim T. Schippers. Den Haag/ Antwerpen, Sdu/ Standaard, (2000). Ingenaaid. 144 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met twee opdrachten aan Johannes van Dam: éen van Wim T. Schippers en éen van Vrouwkje Tuinman: ‘voor the one en/ only Johannes/ van Dam!/ bedankt voor het/ medeleven./ (sign.)// en woorden schieten/ tekort aan weer anderen./ groeten/ Vrouwkje’.

38. STRAATEN, Peter van Die Agnes. Amsterdam, De Harmonie, (1990). Garenloos. 160 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met twee handgeschreven, gesigneerde opdrachten aan Johannes van Dam: éen van de uitgever, Jaco Groot, en éen van de auteur: ‘voor johannes/ die zonder dat hij/ het wist deze titel/ opschreef/ jaco// voor Johannes/ In de hoop dat we/ tot aan onze dood/ in dezelfde krant/ zullen schrijven/ en tekenen/ Peter’.

26611739. TERBORGH, F.C. Verzameld werk. Amsterdam, De Bezige Bij, 1975-1977. Linnen met stofomslagen. 288; 320; 280; 348 p. Deel 1 en 2 in 2e, gewijzigde druk, deel 3 en 4 in 1e druk. Stofslagen wat gescheurd en gesleten. Naam op schutblad deel 4 (‘frans frederic boenders’).
€ 325
* Door de schrijver aangeraakte set, met in de eerste twee delen vriendschappelijke opdrachten. Op de Franse titel van deel 1 staat deze handgeschreven opdracht van de auteur: ‘Hartelijk dank voor uw/ zo vriendelijk en voor mij/ onverwacht initiatief./ Het vraaggesprek werd/ voor mij verrassend posi-/ tief./ (zie verder deel II)’. Op de Franse titel van deel 2 staat deze handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘dat het ons gegeven moge zijn/ later nog eens samen terug/ te denken aan de genoeglijke/ avond van zondag 28 maart/ 1976/ F.C. Terborgh’.
De opdrachten zijn gericht aan schrijver en VRT-journalist Frans Boenders, die in november 1975 naar Portugal ging om Terborgh te interviewen. De door Boenders opgezette documentaire over Terborgh vond vanwege het overlijden van de auteur geen doorgang.

26599740. VESTDIJK, S. Arcadisch Pansbeeldje en andere gedichten. (Met een Verantwoording door T. van Deel). Amsterdam, (J. Meijer), 1981. Linnen met stofomslag. (4), 32 p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 35 exemplaren. 1e druk. Omslag deels minimaal verschoten.
€ 120
* Vijftien niet eerder gepubliceerde verzen van Vestdijk.

41. VESTDIJK, S. Kunstenaars en oorlogspsychologie. Lezing, gehouden voor een regionale conferentie van het Kunstenaarscentrum voor geestelijke weerbaarheid, op 27 februari 1937 te Bussum. Rotterdam, Brusse, 1937. Geniet. 32 p. 1e druk. Omslag enkel vlekje.
€ 25
* Dit exemplaar behoorde toe aan de katholieke recensent A.M. Mertens, die zijn naam en ‘Grathem ’37’ op de titelpagina schreef. Bovendien voorzag hij dit boekje van vele onderstrepingen en kritische commentaren, op het omslag alsvolgt samengevat: ‘een goedgeschreven brochure/ vol bizarre interessante/ nonsens/ een/ zenuwarts (S.V.)/ die zelf denkelijk nooit/ een geweer vasthield’. In de marge staan woorden als ‘zóó!?’, ‘Jood Hirschfeld’, ‘dom’ en ‘Freud’.

1259642. VINKENOOG, Simon Handtekens. Woorden Simon Vinkenoog. Tekeningen Frank Lodeizen. Amsterdam, Western Market Art Press, 1974. Oblong 24 x 31 cm. Garenloos. (23) merendeels eenzijdig bedrukte bladen. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Vaag vouwtje.
€ 25
* Gesigneerd door Vinkenoog en Lodeizen. Zwart omslag mooi in wit bedrukt.

43. VRIES, Theun de Rembrandt. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1949. Linnen. 332 p. 7e druk.
€ 35
* Exemplaar met kameraadschappelijke, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Vriendschapsmaand België/USSR/ Antwerpen 18/2/1951/ Theun de Vries’. Hierboven is een boekhandelsmerkje geplakt.

26615344. WIENER, Lodewijk-Henri Seizoenarbeid. Verhalen. Amsterdam, Meulenhoff, (1968). Garenloos (omslagontwerp Ria Rettich). 144 p. 2e, herziene druk. Mooi exemplaar. Exlibris H.E. Schütte op binnenzijde omslag (ontwerp Jan Battermann).
€ 15

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 5 mei 2015 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.721 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: