antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 602: Hans van de Waarsenburg

Dichter en recensent Hans van de Waarsenburg is van zondag op maandag overleden. Hij debuteerde in 1965 met Gedichten, drie jaar later gevolgd door Met innige deelneming. Deze lijst bevat alles wat we van hem in voorraad hebben: drie leuke opdrachtexemplaren en een tiental bibliofiele uitgaven van Hans van Eijks pers In de Bonnefant, die in Van de Waarsenburg een ‘sterauteur’ (Het ideale boek) vond.


1. WAARSENBURG, Hans van de Altijd durend vrouwendroef. Banholt, (In de Bonnefant), 2006. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 150 exemplaren.
VERKOCHT
* Gesigneerd door auteur en drukker onder de colofon. Drie gedichten van Van de Waarsenburg, ook in Engelse vertaling van Peter Boreas.

151122. WAARSENBURG, Hans van de Alvor. (Gedicht met een ingekleurde linosnede door Riët Amesz). (Banholt, In de Bonnefant, 1982). Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt door Hans van Eijk in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 8
* Met handgeschreven wensje van de drukker. Jaarwisselingsgeschenk 1982/1983.

264569
3. WAARSENBURG, Hans van de Blad. Bladeren. (Met een originele zeefdruk van Fons Lemmens). (Banholt, In de Bonnefant, 1995). Vouwblad in transparant omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 115 genummerde en door auteur, kunstenaar en drukker gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 28
* Inventieve vormgeving.

4. WAARSENBURG, Hans van de Het boothuis te Laugharne. De Tand des Tijds 5. Banholt, In de Bonnefant, 1985. 30 x 19 cm. Vouwblad (ontwerp Karina Meister) in omslag met extra flap. Gedrukt in groen en zwart op Engels handgeschept papier in een oplage van 55 genummerde exemplaren.1e druk. Kreukje. Inliggend een rekening van deze uitgave en een verklarende brief aan de koper, door Hans van Eijk geschreven op een reep Ossekop-papier.
VERKOCHT
* Vijfde aflevering van het poëtisch bibliofiele tijdschrift De Tand des Tijds. In Laugharne (spreek uit ‘Larn’) woonde Dylan Thomas in de laatste vier jaar van zijn leven.

5. WAARSENBURG, Hans van de Consul. (Met een Engelse vertaling door Peter Boreas). Banholt, (In de Bonnefant), 2009. Ingenaaid met flappen. (8) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt in een beperkte oplage.
VERKOCHT
* Kerstwens van de auteur en de drukker, die beide onder het colofon signeerden.

6. WAARSENBURG, Hans van de Getypte brief aan ‘Beste Kees [Lekkerkerker]’. 29,5 x 20,9 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd ‘Maastricht, 7-8-1984’. 17 regels tekst. Met originele envelop.
VERKOCHT
* Verzoek om medewerking aan een speciaal Aafjes-nummer van BZZLLETIN: ‘het schrijven en samenstellen van een biografie en een bibliografie. Met ‘biografie’ bedoel ik natuurlijk bio- en bibliografische notities, zoals b.v. Ser Prop die schreef in het recente Hanlo-nummer’.

7. WAARSENBURG, Hans van de Handgeschreven brief aan ‘Beste Manuel [van Loggem]’. 21,4 x 14,9 cm. Op briefpapier van P.E.N.-centrum voor Nederland. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans’ en niet gedateerd [1972]. 3 regels tekst. Met originele envelop.
VERKOCHT
* Kort maar krachtig: ‘Zou je dit formulier zélf willen invullen én opsturen?’

2580898. WAARSENBURG, Hans van de Niet dat powezie nu zo belangrijk is. Gedichten. Leiden, Sijthoff, 1969. Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
VERKOCHT
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur, dwars op de Franse titel: ‘ter nagedachtenis/ aan/ hans van de/ waarsenburg’.
Met hierin de Maastrichtse cyclus ‘Mosa-beat’.

9. WAARSENBURG, Hans van de Noordzee. Banholt, (In de Bonnefant), 1985. Ingenaaid met stofomslag. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt door Hans van Eijk op in een oplage van 75 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 18
* Exemplaar met opdrachtje van de drukker in potlood onder het colofon. Bijgevoegd: planodrukje met twee gedichten uit Noordzee.

10. WAARSENBURG, Hans van de Nuages 1 & 2. Banholt, In de Bonnefant, 2010. Plano. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage.
€ 16
* Nieuwjaarswens van de drukker, die onderaan de plano signeerde.
Bijgevoegd: de plano New age, identiek aan Nuages 1 & 2 maar met een briljante variante openingsregel in de eerste strofe. In plaats van ‘Er was een gordijn over het licht gevallen’ staat er ‘Er was een konijn over het gedicht gevallen’.

25809011. WAARSENBURG, Hans van de Stadtekens. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1969. Ingenaaid (omslagontwerp Wim Bischot). 48 p. 1e druk.
VERKOCHT
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur, dwars op de Franse titel: ‘hans van de waarsenburg/ “gedenk hem/ in uw gebeden” (!)’.
Giraffe-reeks.

25809112. WAARSENBURG, Hans van de Verschrikkelijke winter. Gèr Boosten tekeningen. Rotterdam/ Brugge, Nijgh & Van Ditmar/ Uitgeversmij Sonneville Press, (1975). Ingenaaid met flappen. (112) p. Cellofaan van omslag laat iets los.
VERKOCHT
* Exemplaar met uitgebreide, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan A. den Doolaard en diens vrouw ‘Wampie’, ofwel Bob en Erie Spoelstra, op de titelpagina: ‘voor Bob en Erie,/ van Hans,/ die met Bob redelijker-/ wijs de P.E.N- des tijds/ heeft doorstaan, door/ naast respekt voor el-/ kaar te hebben vooral/ vriendschap, zelfstandig-/ heid, up en borrel etc./ met elkaar gemeen/ hadden./ In vriendschap/ Hans v.d. Waarsenburg/ 15-I-’76’.

13. WAARSENBURG, Hans van de Winterreis. Banholt, (In de Bonnefant), 2011. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Wallau en gedrukt in een beperkte oplage.
€ 16
* Tweetalige uitgave: de drie gedichten zijn ook vertaald naar het Engels door Peter Boreas. Gesigneerd door auteur en drukker onder het colofon. Intrigerend lettertype van Rudolf Koch.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 16 juni 2015 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: