antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 606: Eerste drukken (II) – van Daum tot Penning

Dit is de tweede nieuwsbrief die louter eerste drukken bevat. Het gros van deze boeken is in een zeer goede conditie. Enkele eerste drukken schieten er qua staat enorm uit: de beruchte Tachtigers-mystificatie Julia en Nescio’s Dichtertje bijvoorbeeld. De Max Havelaar daarentegen is herbonden, maar hier heeft u wel de keuze uit twee exemplaren.

Om band of omslag in detail te bestuderen, klikt u op de afbeelding.


2657401. DAUM, P.A. (als:) MAURITS [In en uit ’s lands dienst:] De Van der Linden’s c.s. Oorspronkelijke roman. (&) L. van Velton-van der Linden. Oorspronkelijke roman. (&) H. van Brakel. Ing. B.O.W. Oorspronkelijke roman. (&) Indische menschen in Holland. Oorspronkelijke roman. Leiden, A.W. Sijthoff, [1889-1890]. Vier delen. Contemporain halflinnen (uniform gebonden). (4), 164; (4), 238; (4), 272; (4), 290 p. [Gedrukt in een oplage van 600 exemplaren]. 1e (enkel Indische menschen in Holland) en 2e drukken. Banden minimaal gesleten.
€ 750
* Zeldzame complete set van Daums romancyclus In en uit ’s lands dienst, waarin ook allerlei geruchtmakende affaires (juwelenroof, kindontvoering) en bekende personen uit die tijd zijn verwerkt.
Van de eerste drie delen verschenen eerst ‘premiedrukken’, uitsluitend bestemd voor abonnees van het Bataviaasch Nieuwsblad – heden niet te vinden (Termorshuizen over H. van Brakel, Ing. B.O.W.: ‘ikzelf heb nooit een exemplaar in handen gehad’).

2657462. DAUM, P.A. Oneffen paden. Drie novellen. Den Haag, D.A. Thieme, 1876. Gedecoreerd linnen. (4), 206 p. 1e druk. Zeer goed exemplaar in originele band.
€ 150
* Bevat drie novellen: ‘Fortuinwisselingen’, ‘Carrière gemaakt’ en ‘Koorn onder het kaf’. Later door Daum beschouwd als ‘prulwerk’.

2664503. DEYSSEL, L. van (als:) A.J. J.A. Alberdingk Thijm. (Met een frontispice door Jan Veth; titelversiering en sluitvignet door Antoon Derkinderen). Amsterdam, Loman & Funke, 1893. Gedecoreerd linnen (bandontwerp Antoon Derkinderen). (8), 374 p. 1e druk. Iets los in de band, die hier en daar verbruind is.
€ 35
* Prachtige Jugendstil-band.

2633224. DEYSSEL, Lodewijk van De kleine republiek. Deventer, P. Beitsma, 1889 [= december 1888]. Twee delen. Halfleer met lederen hoeken en gemarmerde platten (omslagen (iets gerepareerd) meegebonden). (4), 336; (4), 272 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. Driemaal bibliotheekstempeltje.
€ 275
* De klassieke Nederlandse kostschoolroman in mooi herbonden versie.

5. DEYSSEL, Lodewijk van Kleinigheden. Maastricht, Stols, 1926. Ingenaaid. (4), 52 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 200 genummerde exemplaren. Op Ossekop. 1e druk. Naaisel eerste katern zit los.
€ 25
* Trajectum ad Mosam 15. Van Dijk 67.

2646656. DEYSSEL, Lodewijk van Een liefde. Amsterdam, C.L. Brinkman, [1887]. Blind halflinnen met kartonnen platten, waarop voor- en achterzijde van de originele omslagen zijn geplakt (contemporaine privéband). Twee delen. (4), 208, (4), 192 p. [Gedrukt in een oplage van 550 exemplaren]. 1e druk. Platten enkele veegjes en vlekjes, eerste en laatste pagina’s verbruind, doch overigens een zeer goed exemplaar.
€ 350
* De eerste druk van Een liefde is, ongecensureerd als hij is, werkelijk zeldzaam.

7. DEYSSEL, Lodewijk van Verbeeldingen. Amsterdam, Scheltema & Holkema, [1908]. Linnen. 168 p. 1e druk. Keurig.
€ 12

8. EEDEN, Frederik van Het roode lampje. Signifische gepeinzen. Amsterdam, Versluys, 1921. Twee delen. Linnen (ontwerp Georg Rueter). (4), 172; (4), 204 p. 1e druk. Het linnen van het eerste deel is gladder dan van het tweede. Ex libris.
€ 18

2533699. EEDEN, Frederik van Van de Koele Meren des Doods. Amsterdam, Versluys, 1900. Halflinnen. 516 p. 1e druk. Rechteronderhoek gestoten, maar een bovengemiddeld goed exemplaar.
€ 120

10. ELSSCHOT, Willem Lijmen. Antwerpen, Janssens & Zonen, 1924. Verguld heelleder 25170(oorspronkelijk omslag – inclusief rug – meegebonden door F.H. Danner). 256 p. [Gedrukt in een oplage van 1200 genummerde exemplaren]. 1e druk.
€ 250
* Klassieker in een stemmige privéband.

11. ELSSCHOT, Willem Villa des Roses. Bussum, Van Dishoeck, 1913. Blind halflinnen met hoeken en gemarmerde platten 266308(wat saaie, maar vroege privéband). (8), 228 p. 1e druk. Debuut. Band heeft wat schaafplekjes.
€ 300

12. EYCK, P.N. van Herwaarts. Gedichten. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1939. Linnen met stofomslag. Kop verguld. 64 p. Omslag deels verbruind.
€ 16

13. GORTER, Herman Verzen. Amsterdam, Versluys, [1890]. Linnen. (4), 132 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug en platten deels verschoten.
€ 120

14. GREGORY, J.L. Paul en Veda. Rotterdam, Brusse, 1920. Ingenaaid. 48 p. [Oplage 500 exemplaren]. 1e druk.
€ 15
* Prozafragmenten. Brusse 430.

106915. GRESHOFF, Jan Rebuten. (Met een houtsnede van John BUCKLAND WRIGHT). Den Haag, (Boucher), 1936. Linnen met stofomslag. 196 p. Gedrukt in een oplage van 615 exemplaren. 1e druk. Keurig. Naam op schutblad.
€ 15
* Folemprise 6. Reid A21.

16. GRUNBERG, Arnon Fantoompijn. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2000. 265446Linnen met stofomslag. 256 p. [Gedrukt in een oplage van 750 exemplaren]. 1e druk.
€ 85
* Wuijts A-50.

17. GRUNBERG, Arnon Tirza. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2006. Linnen met stofomslag. 432 p. 1e druk. Mooi.
€ 35
* Wuijts A-83.

26626718. GUIDO (Pseudoniem van Willem KLOOS en Albert VERWEY, m.m.v. Van GOOYEN, DUITS en Frederik van EEDEN) Julia. Een verhaal van Sicilië. Haarlem, W. Gosler, [1885]. Ingenaaid. 84 p. 1e druk. Ongekend mooi exemplaar.
€ 200
* Beroemde mystificatie, waarmee Tachtig zich in één klap manifesteerde op het Hoofdpodium van de Nederlandse letterkunde!

19. HAVERSCHMIDT, F. (als:) Piet PAALTJENS Snikken en grimlachjes. Academische poëzie van -. Met (naar rechts kijkend) portret (door Johan Michaël Schmidt Crans). Schiedam, Roelants, [1867]. Linnen. XVI, 96 p. 1e druk. Rug licht verschoten, iets los in de band, maar een verzamelwaardig exemplaar.
€ 100

25344920. HERMANS, W.F. Het behouden huis. (Amsterdam), De Bezige Bij, 1951. Ingenaaid. 72 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. Typografie en illustraties Mart Kempers. 1e druk. Rug en bovenrand omslag licht verbruind, twee kleine vlekjes bovenaan voorzijde omslag. Zeer goed exemplaar.
€ 160
* Ultimatumreeks 2. JS 72.

21. HERMANS, W.F. Conserve. Amsterdam, W.L. Salm, 1947. Halflinnen met stofomslag. 240 p. 1e druk. Goed exemplaar: miniem hapje uit en enkele scheurtjes aan de bovenzijde van het zeldzame omslag en wat roestvlekjes op de achterzijde van het omslag.
€ 375
* JS 9.

26219822. HERMANS, W.F. Hermans is hier geweest. Amsterdam, Van Oorschot, 1967. Karton met stofomslag. 116 p. 1e afzonderlijke druk. Vage vlek op rug.
€ 50
* Verscheen eerder in Drie melodrama’s (1957), buiten medeweten van Hermans tien jaar later afzonderlijk uitgegeven en vervolgens op last van de auteur uit de handel genomen. Er zijn twee varianten van het stofomslag: exemplaren met rode en paarse rugbelettering op het stofomslag. Dit is de rode variant. JS 264.

23. HERMANS, W.F. Hypnodrome. Den Haag, A.A.M. Stols, 1947 [= mei 1948]. Geïllustreerd karton (omslagontwerp Piet Worm). 44 p. 1e druk. Goed exemplaar met enkel een verbruinde rug.
€ 50
* Helikon jrg. 13, afl. 38. Van Dijk 761. JS 11.

24. HERMANS, W.F. Moedwil en misverstand. Amsterdam, Meulenhoff, (1948). Karton. 136 p. 1e druk. Rug iets verbruind, maar een gaaf exemplaar.
€ 300
* De zeldzame versie in de door Jan Vermeulen ontworpen gele kartonnen band, waarop een citaat uit een recensie van Jan Greshoff. JS 12.

26512425. HERMANS, W.F. Paranoia. Amsterdam, Van Oorschot, 1953. Linnen met stofomslag [omslagontwerp Helmut Salden]. 1e druk. Zeer goed exemplaar: het stofomslag is langs de randen wellicht minimaal geschaafd en heeft een enkel (aan de binnenzijde gerepareerd) scheurtje.
€ 140
* JS 99.

26. HULZEN, Gerard van Machteloozen. Amersfoort, Valkhoff & Co., (1901). Linnen met jugendstilversiering (voor- en achterzijde) door Louis Raemaekers. (8), 220 p. 1e druk. Rug en randen wat verbruind.
€ 35
* Korte verhalen over de kleine krabbelaars van de maatschappij. Fraaie band.

27. (ISRAËLS, Isaac). ERENS, Frans Dansen en Rhytmen. Amsterdam, Versluys, [1891]. Ingenaaid (omslagontwerp van Isaac Israëls). (4), 136 p. 1e druk. Debuut. Rug licht beschadigd, enkele vlekjes op achterzijde omslag.
€ 220
* De eerste en laatste keer dat Isaac Israëls voor een boek een band- en omslagontwerp maakte: de tekening voor de linnen editie verschilt van die voor de ingenaaide editie. Men leze: J.F. Heijbroek en Andries F.J.M. Munnichs, ‘Dansen en Rhytmen. Een bundel prozagedichten met een band die de gemoederen in beweging bracht’ in: De Boekenwereld, jaargang 22, aflevering 2, p. 66-83.

596628. KOUWENAAR, Gerrit Ik was geen soldaat. Amsterdam, Van Kampen, [1953]. Linnen met (slechts zeer licht beschadigd) stofomslag. 216 p. 1e druk.
€ 20

29. LEOPOLD, J.H. Verzamelde verzen. Rotterdam, Brusse, 1935. Buckram met stofomslag. 368 p. Met portret en facsimilé. 1e druk. Omslag verbruind en geplakt.
€ 35
* Van Beest 818.

26586930. LINDE, Gerrit van de Gedichten van den Schoolmeester, uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1859. Verguld heelleder (in 2001 gebonden door Boekbinderij F.H. Danner in Utrecht). 264 p. 1e druk.
€ 65
* Eerste druk van dit belangrijke boek, in een aardige privéband van Danner.

31. LITZROTH, Adriaan Sebastiaan. Leven en lijden. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1986. Linnen met stofomslag. 400 p. 1e druk.
€ 12
* Debuutroman van de jonggestorven schrijver (1953-1999).

26571732. MULISCH, Harry Archibald Strohalm. Amsterdam, De Bezige Bij, (1952). Linnen met stofomslag. 264 p. 1e druk. Zeer redelijk exemplaar: enkele hapjes aan de randen en op de vouwen van het deels verschoten omslag zijn met Japans papier en filmoplast aangezet.
€ 120

33. MULISCH, Harry Het stenen bruidsbed. Amsterdam, De 265716Bezige Bij, 1959. Linnen met stofomslag (ontwerp Karel Beunis naar een idee van Harry Mulisch). 224 p. 1e druk. Achterzijde stofomslag minimaal verschoten, band geplastificeerd, maar verder zeer goed. Zeldzaam.
€ 150
* Van de eerste druk van deze klassieker verschenen slechts 300 exemplaren in linnen met stofomslag.

34. MULTATULI Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. Amsterdam, J. de Ruyter, 1860. Herbonden in heellinnen met gebruikmaking van het titeletiket van de oude band op de rug (‘Multatuli/ Koffij-/ Veilingen.’). (6), 212; (4), 186 p. 1e druk. Net exemplaar, gezet in een twintigste-eeuwse band, beide Franse titels en titelpagina’s meegebonden.
€ 700

26569535. MULTATULI Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. Amsterdam, J. de Ruyter, 1860. Herbonden in heellinnen met gebruikmaking van oude, linnen rug (verguld met lijnen, auteursnaam en titel). (4), 212; (2), 186 p. 1e druk. Franse titels ontbreken.
€ 600
* Goed en verzamelwaardig exemplaar, circa 50-75 jaar geleden herbonden in linnen met gebruikmaking van de oude rug.

26645236. NESCIO Dichtertje. De uitvreter. Titaantjes. Haarlem, J.H. de Bois, [1918]. Ingenaaid (omslag R[eijer] S[tolk]). Onafgesneden. 130 p. 1e druk. Debuut. Professioneel gerestaureerd door Henk Linde: rug deels vernieuwd, omslag op enkele plaatsen miniem aangevezeld (rapport bijgevoegd).
€ 1100
* Goed exemplaar van Nescio’s zeldzame debuut.

37. NIJHOFF, M. Vormen. Bussum, Van Dishoeck, 1924. Linnen (bandontwerp J. van Krimpen). (8), 112 p. Niet afgesneden. 1e druk. Zeer goed exemplaar.
€ 65

392938. NOOTEBOOM, Cees Philip en de anderen. Amsterdam, Querido, 1955. Linnen met stofomslag. 168 p. 1e druk. Debuut. Enkele scheurtjes in het omslag, dat op de rug iets verbruind is.
€ 15

39. PAAP, W.A. Vincent Haman. Amsterdam, Versluys, 1898. Gedecoreerd linnen met rood rugschildje. (8), 308 p. 1e druk. Wat schuingelezen, rugetiketje wat geschaafd.
€ 65
* Belangrijke sleutelroman over de Tachtigers.

1965140. PENNING jr., W.L. Benjamin’s vertellingen. Een gedicht. Amsterdam, S.L. van Looy, 1898. Ingenaaid. (6), (4), 208 p. Met voortitel en titelblad in kleur, ontworpen door Theo Nieuwenhuis, gelithografeerd op ander papier. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 25
* Uitvoerige autobiografie in dichtvorm. (Afbeelding: titelblad.)

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 30 juni 2015 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.113 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: