antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 611: Rode lucht & Blauwe wijn

In deze eerste nieuwsbrief na onze vakantie vindt u veel recente aanwinsten. Van de boekenplanken van Henk Hofland en Geert van Oorschot waaiden ons enkele boeken tegemoet, hen ooit vriendschappelijk aangeboden. Drs. P pent voorts een poëtische opdracht in zijn boek, Kees Fens formuleert een fraai motto in een handgeschreven brief, Thomas Rap biedt zijn sterauteur Youp van ’t Hek een uniek luxe-exemplaar aan.

En dan zijn er nog een tweede druk van Dichtertje, een wandeling door Moskou, een zeldzame vertaling door J. Slauerhoff en een mysterieuze Brusselmans.


1. BARNARD, Benno De bloeimaand. (Met als frontispice een illustratie door Roger Raveel en een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1999. 37 x 24 cm. Ingenaaid met omslag. (28) p. Met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt in rood en zwart op Arches Velin door Rob Cox in een oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren.
€ 175
* Eén van de 32 Arabisch genummerde exemplaren, die nooit zijn verspreid vanwege een verkeerd gedrukte regel op pagina (13), in rode pen door de dichter doorgestreept en geparafeerd. Ontroerend requiem voor Herman de Coninck, Barnards beste vriend.

2. BIESHEUVEL, J.M.A. Een gelukkige oude dag. Rotterdam, Bébert, 1980. Ingenaaid met stofomslag. 14,9 x 10,6 cm. 16 p. Gedrukt in een oplage van 204 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
VERKOCHT

2539713. (BIET, Bea) Dokter Langpootmug. (Met tekeningen van Lescha [= Leo Schatz]). [Den Haag, W. Polak, 1945]. Oblong. Geniet. (16) p. Kleurrijk geïllustreerd. 1e druk. Omslag mist een klein driehoekje rechtsonder, wat verbruind en niet helemaal fris.
€ 65
* Kinderversjes met heel aardige illustraties, illegaal uitgegeven door Wim Polak en Bea Biet. De opbrengst was bestemd voor de onderduikers. Gedrukt in een oplage van 20.000 exemplaren, maar desondanks een zeldzame uitgave. De Jong 198.

2663444. (BIET, Bea) ’t Arme boertje. (Met tekeningen van Lescha [= Leo Schatz]). [Den Haag, W. Polak, 1943]. 13 x 20 cm. Oblong. Geniet. (16) p. Geïllustreerd. Gedrukt in groen, geel en zwart. 1e druk. Omslag wat gekreukt, niet helemaal gaaf.
€ 65
* Geen gewoon prentenboekje, zegt de inleiding, maar tevens ‘een liedje om te spelen’, voor kinderen. Illegaal gedrukt tijdens de oorlog in een oplage van 10.000 exemplaren, maar desondanks een zeldzame uitgave. De opbrengst was bestemd voor onderduikers en verzet. De Jong 198.

2665895. BONNEFANT, IN DE Piramus & Thisbe. Twee droevige historiën. (Kerst- en nieuwjaarswens). Banholt, In de Bonnefant, 1979. 13,5 x 9,5 cm. Ingenaaid. 24 p. Gezet uit de Gill Sans en gedrukt in 75 genummerde exemplaren op Ossekop Van Gelder. Zeer gaaf en fraai.
VERKOCHT
* Roerend boekje, met een handgeschreven wens van de drukker: ‘Een marginaal uitvloeisel/ van dit jaar/ Beste wensen voor 1980/ (handtekening)’.

96736. BOUTENS, P.C. Beatrijs. Met eene teekening van Rie Cramer. [Bussum], Van Dishoeck, 1908. Interessante privéband (zie noot). 56 p. [Oplage 600 exemplaren]. 1e druk.
VERKOCHT
* Dit exemplaar werd gebonden in een bijzondere privéband: heelleder met vergulde rugbelettering en vergulde versiering op voorplat. In het voorplat is een uitsparing gesneden van 12,4 x 5,2 cm, waarachter een origineel schilderijtje geplakt zit: Beatrijs naar het frontispice van Rie Cramer (olieverf op linnen). Het boek is gevat in een kartonnen foedraal met een plastic ruitje (zodat het schilderijtje te zien is). Het foedraal is langs de voorrand beplakt met een lederen strook (hetzelfde leer als van de band), langs de andere randen met (imitatie?)slangenleer. De platten van het foedraal zijn beplakt met beschilderd papier. Volgens een aantekening op de opdrachtpagina is de band van de hand van Han Denninger. Het geheel krijgt esthetisch en bandtechnisch niet de hoofdprijs, maar het is een interessant en artistiek doordacht product.

2667787. BRUSSELMANS, Herman Rode lucht & Blauwe wijn. Met gedichten en uitspraken van Sir John Muts. (Gent, eigen beheer, 1995). 21,0 x 14,2 cm. Cahiersteek. (12) p. Gedrukt in een (zeer) beperkte gesigneerde oplage. 1e druk.
VERKOCHT
* Zeer zeldzame eigen-beheeruitgave, waarover we in de ons ter beschikking staande boeken én op het wereldwijde web geen achtergrondinformatie konden vinden.

2667728. CLAUS, Hugo De Metsiers. Amsterdam, De Bezige Bij, 1955. Linnen met stofomslag (omslagontwerp Jan Vermeulen). 176 p. 1e druk. Zeer goed exemplaar met enkele minimale scheurtjes aan de bovenrand van het omslag en een halve kop-koffiekring op de achterzijde.
€ 85
* Titeluitgave van de eerste druk, die in 1955 met een andere, ingeplakte titelpagina door De Bezige Bij in de handel werd gebracht. Op de band, het stofomslag en in het colofon staat Manteau nog als uitgever genoemd. BHC 7.1°.B.

9. DRS. P, en Paul LEMMENS Dat lentebal. 33 balladetten. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Garenloos. 48 p. 1e druk. Omslag deels iets verkleurd.
€ 10

26676410. DRS. P, Driek van WISSEN e.a. Letterkundig verskwartet. 4 x 12 versvormen, ingeleid en toegelicht door Drs. P. (Gedichten van Drs. P, Paul Lemmens (pseudoniem van Cees van der Pluijm), Driek van Wissen en Jacob Steege (pseudoniem van Jos Versteegen). Amsterdam, Sijthoff, (1985). Garenloos. 100 p. 1e druk. Omslag deels flink verschoten.
VERKOCHT
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht in dichtvorm van Drs. P aan de bekende fotograaf Aart Klein (1909-2001) en zijn vrouw op de Franse titel: ‘Dit boek zal jullie, hoop ik, niet vervelen/ Al ligt het buiten visueel terrein/ Het kan geen kwaad, de aandacht te verdelen/ En naast het licht de taal eens te bespelen/ Daarom – ziehier, Johanna en Aart Klein’.

11. DRS. P ‘Zesregelig’ (gedicht). In: Nieuw Letterkundig magazijn. Mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Jaargang X, aflevering 1 (juni 1992). Geniet. 24 p.
VERKOCHT

12. (DRS. P e.a.). BAKKER, Jaap Apollo in stofjas. Over elf Nederlandse rijmwoordenboeken en rijmende bastaardwoorden (van voorbeelden voorzien) met bijdragen van Drs. P en Ivo de Wijs. Utrecht/ Antwerpen, Van Dale Lexicografie, (1985). Ingenaaid. 56 p. 1e druk.
VERKOCHT
* Jaarwisselingsgeschenk 1985/1986. Niet in de handel.

13. DUINKER, Arjen (Café ‘O Afonso’). (Amsterdam, eigen beheer, 1984). Geniet. 14 eenzijdig bedrukte bladen + bijbehorend servetje. 1e druk.
VERKOCHT
* Dichtbundel van Arjen Duinker, als aflevering van het in eigen beheer door K. Michel en Arjen Duinker uitgegeven tijdschrift AapNootMies (jrg. 2, nr. 4).
Inliggend: Handgeschreven brief aan ‘Geachte Heer [Henk] Hofland’. 29,7 x 20,9 cm. Gesigneerd ‘Arjen Duinker’ en gedateerd ‘Delft, 28 maart 1984’. 3 regels tekst. ‘Deze AapNootMies 4 stuur ik u naar aanleiding van uw verhaal in de NRC van vrijdag 23 maart’.

26678014. EGERTON, George Fantasieën. Uit het Engelsch vertaald door A.C. V.-M. Amsterdam, H.J. Poutsma, 1899. 22 x 14 cm. Ingenaaid. (4), 108 p. Niet afgesneden. 1e druk. Omslag op rug en randen versleten, wat roest.
€ 30
* George Egerton was het pseudoniem van de uit Australië afkomstige Mary Chavelita Dunne (1859-1945), die in de jaren ’90 Knut Hamsun in het Engels vertaalde (en een relatie met hem had). Haar debuut Keynotes verscheen in 1893 en werd meteen een succes. Dit zeer zeldzame boek is een vertaling van Fantasias, door Nietzsche geïnspireerde korte verhalen. In matige staat, maar met origineel omslag en niet bijgesneden.

26677915. FENS, Kees The gentle art of reading. Nijmegen, Uitgeverij Vriendenlust, 1987. Geniet met omslag. 32 p. 1e druk.
VERKOCHT
* Inliggend: Handgeschreven brief aan ‘Hooggeachte Mevrouw [Ineke] Bulte’. 21,0 x 14,8 cm. Op briefpapier van Katholieke Universiteit Nijmegen. Gesigneerd ‘Kees Fens’ en gedateerd ‘Nijmegen, 27/10 ’88’. 17 regels tekst. Sympathieke dankbrief voor het toesturen van een door Bulte mooi gebonden blanco boek, waarin Fens werd uitgenodigd te schrijven. ‘Het zal heel erg moeilijk zijn om er iets in te schrijven. Niet alleen vanwege de schroom bij “intieme gedachten”, maar vooral hierom: hoe mooier een schrijfboek, hoe groter de weerstand het papier ervan de schenden. Want schrijven is schenden’. Enzovoorts!

26626216. FLORENTIJN Uit het dagboek van -. Gedichten en aforismen. Sneek, H. Pijttersen Tz., 1882. Gedecoreerd linnen. 96 p. 1e druk. Iets scheefgelezen. Gecalligrafeerd op Franse titel: ‘Antje Kamman’ en ’25 April 1884 Kuinre’. Enkel roestvlekje.
VERKOCHT
* Debuut van de Haagse ambtenaar Willem Cornelis Capel (1853-1934).

17. FRANSSENS, Jean-Paul De uitvinder. Novelle. Amsterdam, De Harmonie, (1984). Garenloos. 88 p. 1e druk. Enkele vlekjes aan de buitenkant.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor/ Lea/ van/ Jean-Paul’, gedateerd ‘Mei 1984’.

26678218. GASUS, P. (= P.W. PEEREBOOM), & Wladimir BIELKINE Nog wat ulevellen. Een verdere keuze uit de dagelijksche rijmen van P. Gasus, overgedrukt uit het Haarlem’s Dagblad. Luchtigjes verlucht door Vladimir Bielkine. Haarlem, Bibliotheek van Haarlem’s Dagblad, [1928]. 24 x 15,5 cm. Geniet. 24 p. Met 11 illustraties van Wladimir Bielkine. 1e druk. Rugje versleten, p. 23/4 heeft een ezelsoor, wat roest.
VERKOCHT
* Versjes over gebeurtenissen in de krant (Peereboom was redacteur van het Haarlem’s Dagblad, waarvan zijn vader directeur was) met grappige tekeningen van de uit Rusland gevluchte kunstenaar Wladimir Bielkine (1895-1967). Deze bundel verscheen in 1928, niet in 1935 zoals wel eens wordt gesteld.

26667519. HEK, Youp van ‘t Rijke meiden. Amsterdam, Thomas Rap, (1992). Felrood HEELLEDER met zilveren belettering. 100 p. 4e druk. Drie minieme vlekjes op de rug.
VERKOCHT
* Uniek exemplaar, speciaal voor de auteur in opdracht van de uitgever gebonden in heelleder! Op de Franse titel staat gedrukt: ‘DIT IS EXEMPLAAR NUMMER/ 100.000/ VAN HARTE GEFELICITEERD’. Thomas Rap schreef daaronder: ‘je uitgever/ Thomas R./ (katholiek)/ januari 1992.’

25888420. HERMANS, W.F. Filip’s sonatine. Homme’s hoest. Geyerstein’s dynamiek. De zegelring. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980-1984. 4 delen. Halfleder met kartonnen platten (Binderij Phoenix; stofomslagen achterin meegebonden). 70; 58; (2), 62; (2), 74 p. 1e drukken (Geyerstein’s dynamiek in 2e druk: de 1e druk van deze titel verscheen iets eerder in bibliofiele vorm bij Dijl’s Uitgeverij; JS 368).
€ 350
* Complete set van de vier begin jaren tachtig uniform uitgegeven novellen, prachtig herbonden in vier zwart halflederen banden met zes verschillende kleuren letter- en vignetopdruk door Binderij Phoenix. In onze geheel aan Hermans gewijde catalogus 44 boden wij een door Phoenix fleurig herbonden set in linnen aan, maar het kan dus nóg mooier. JS 353, 356, 369 en 376.

26667821. HOFLAND, H.J. (als:) S. MONTAG De ondergang van Dordrecht. Baarn, Erven Thomas Rap, [1980]. Karton.
€ 50
* Dummy van een nooit verschenen uitgave! Bevat alleen de franse titel en een titelpagina, de rest is blanco.
Inliggend: Handgeschreven briefje van Thomas Rap aan ‘Beste Henk [Hofland]’. Op eigen briefpapier. 15,5 x 12,5 cm. Gedateerd ’28/I-’80’ en gesigneerd ‘Tom’. 6 regels tekst. Dit briefje begeleidde de dummy. ‘Zouden gele letters niet mooier zijn? Ook vind ik dat glimmende niet zo aantrekkelijk’. En: ‘Je las natuurlijk wel over Jan Eijkelboom en zíjn Dordrecht in N.R.C.-Handelsblad?’

22. (KOMRIJ, Gerrit) GK. Gedichten voor Gerrit Komrij. Leiden/ Utrecht, Het Tillenbeest, 2014. Cahiersteek. (32) p. Gezet uit de Baskerville en gedrukt in blauw op Munken Pure Rough in en oplage van 200 exemplaren. 1e druk.
€ 16
* Mooie uitgave – met gedichten van o.a. Campert, Heytze, Pfeijffer en Wigman – die ter perse ging op 30 maart 2014.

23. KUSTERS, Wiel, Stefan GEORGE, en Oskar PASTIOR De dans van de schaar. Amsterdam, De Lange Afstand, 1984. Uitvouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 125 exemplaren. 1e druk. Iets gekreukt.
€ 14
* Een gedicht van Stefan George met bewerkingen door Oskar Pastior en Wiel Kusters. Dit exemplaar heft bovendien een handgeschreven, gesigneerde opdracht van Kusters aan Henk Hofland. Jaarwisselingsgeschenk 1984/1985.

24. LEEFLANG, Ed Brief. Leporello in omslag. Met de hand gezet en gedrukt door Rob Cox in blauw, zwart (binnenwerk), geel, bruin en wit (omslag) in een oplage van 500 exemplaren.
€ 7
* Koppermaandaguitgave van Stichting Drukwerk in de Marge.

26676825. MEESTER, Johan de Zeven vertellingen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1899. Ingenaaid. (8), 208 p. Ingenaaid. Niet afgesneden. 1e druk. Rug verbruind. Beetje roest.
VERKOCHT
* Deze vroege bundeling oogt als een pocket avant la lettre. In druk: ‘Aan Marcellus Emants, in eerbied en bewondering, met bescheidenheid opgedragen – den meester een blijk, ook van geestverwantschap’.

26677726. NESCIO Dichtertje. De uitvreter. Titaantjes. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933. Gedecoreerd verguld linnen (bandontwerp P.A.H. Hofman). 144 p. 2e druk. Mooi exemplaar, met enkel wat neergedaald stof der jaren op de band.
€ 100


27. OTTEN, P.
Schaduwen. Verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1926. 26 x 17 cm. Verguld marokijn (bandontwerp Richard Roland Holst). (2), 98 p. Gedrukt in een oplage van 160 genummerde exemplaren (dit is nummer 3). 1e druk. Het zwarte leer is deels heel licht ‘beslagen’, maar de band is toch in zeer goede staat. Met de signatuur van R.N. Roland Holst.
€ 195
260288* Dit exemplaar – in opvallend fraaie luxe uitvoering – is op de eerste blanco pagina verrijkt met een ingeplakte, handgeschreven brief van de auteur aan de vormgever: ‘Beste Rik [Roland Holst]’. 18,6 x 14,7 cm. Eén vouwblad. Aan drie zijden beschreven. Gesigneerd ‘Piet’ en gedateerd ‘Grindelwald 17 Augustus 1926’. 45 regels tekst.
Hartelijk schrijven vanuit Zwitserland over de weinige reacties op deze dichtbundel, buiten die van Roland Holst zelf en van Nijhoff: ‘Buitengewoon ongunstig […] buitengewóón als je de constructie van het opstel goed bekijkt en over eenige ter zake niet doende vriendelijkheden heenziet. Ook daarom ben ik zoo blij met je brief’. Vol lof over het Zwitserse landschap: ‘Ik had het bergland niet zoo geweldig gedacht. Er is geen enkele Europeesche schilder, die het heeft kunnen geven zooals ik het voel, zóó grootsch. De eenigen, die er iets van hebben getoond, zijn de Chineezen van de 13e-14e eeuw’.

28. PERMYS, Martin Zomerland. Verzen. Amsterdam, De Gulden Ster, 1923. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Omslag ongelijk verkleurd, klein deukje, maar een net exemplaar.
VERKOCHT
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de dichter ‘Aan Dr. P.J. Enk/ uit eerbied en dankbaarheid/ opgedragen’, gedateerd 5 december 1923. Martin Permys is het pseudoniem van dichter en vertaler Martin Jacob Premsela (1896-1960); de latinist Enk (1885-1963) was in 1922 privaatdocent in Groningen geworden, waar Premsela gestudeerd had. Expressionistische gedichten.

29. POINTL, Frans Uit een dagboek gescheurd. 10 gedichten van -. Amsterdam, Bas ten Have, 1991. Geniet. 16 p. Colofon: ‘Gedrukt in een beperkte oplage’. 1e druk.
€ 8
* Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van boekhandel Bas ten Have op 24 april 1991.

30. POLL, K.L. Rakelings. Gedichten. Den Haag, Boucher, (1956). Ingenaaid. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren. 1e druk.
€ 10
* De dichtbundel waarmee K.L. Poll op 29-jarige leeftijd debuteerde.

31. REVE, Gerard Moeder en Zoon. Amsterdam/ Antwerpen, Elsevier Manteau, 1980. Garenloos. 296 p. 1e druk. Rug iets verbruind. Naampje op Franse titel.
VERKOCHT
* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina: ‘Gerard Reve/ 13.9.1980’. Vroege signatuur, want het boek verscheen in augustus 1980. Van Winden 34.

26676632. REVE, Jozina van het Moskou in de wandeling. Amsterdam, Allert de Lange, 1970. 23,5 x 9 cm. Ingenaaid. 68 p. Geïllustreerd. 1e druk. Waarschijnlijk in de binnenzak meegeweest naar Moskou: wat versleten en met een paar potloodkruisjes in de inhoud.
€ 12
* Handig reisgidsje voor Moskou, geschreven door de vrouw van Karel van het Reve.

33. ROLAND HOLST, A. Onder koude wolken. Den Haag, Bakker/ Daamen, (1962). Linnen met (op rug beschadigd en verschoten) stofomslag. 32 p. 1e druk.
VERKOCHT
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Jeanne [van Schaik-Willing] -/ uit oude gewoonte des harten/ van/ Jany/ Bergen N.H./ Nov.23.’62’.

26676534. ROLAND HOLST, A. In den verleden tijd. Amsterdam, Boelen, 1975. Ingenaaid met groen omslag. 104 p. Geheel gedrukt in groen. 2e druk. Omslag iets beschadigd.
VERKOCHT
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor/ Greetje en Coen/ met hartelijke gevoelens/ van/ Jany./ Bergen N.-H./ Juli ’76’. Deze opdracht schreef Roland Holst met zijn laatste krachten: de zwier is uit zijn pen, de dichter zou enkele weken later (5 augustus 1976) overlijden. De opdracht is gericht aan de befaamde kinderboeken- en eroticaverzamelaar Coen van Veen, die zijn tweede echtgenote Greetje Beerepoot leerde kennen ten huize van… A. Roland Holst!
Herinneringen aan o.a. Achterberg, Bloem, Boutens, Ter Braak, Gorter, Leopold, Nijhoff en Du Perron.

35. ROLAND HOLST, A. Voorbij de wegen. Bussum, Van Dishoeck, 1920. Ingenaaid. (4), 160 p. Onafgesneden. ‘Omslag en titel geteekend door J. van Krimpen’. 1e druk. Schuingelezen, teer omslag aan rug en randen iets gesleten. Smalle strook op blanco pagina 158-159 verbruind.
€ 175
* Eén van de 100 op de pers genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op zacht en golvend Eenhoorn-papier van Van Gelder en gesigneerd door de dichter. Bovendien heeft dit exemplaar, genummerd ‘3’, een handgeschreven en gesigneerde opdracht van de auteur aan degene die omslag en titel van de uitgave tekende: ‘Aan Jan van Krimpen/ van/ A. Roland Holst’. Hieronder schreef de uitgever: ‘en/ C.A.J. van Dishoeck’. Een uitgelezen gezelschap!

26677536. SCHAGEN, J.C. van Fabeltje. Schoorl, (Flora Pers), 1973. 15,0 x 10,7 cm. Ingenaaid met flappen. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt door G.M. Pot-van Regteren Altena in een oplage van 90 genummerde exemplaren. 1e druk.
VERKOCHT
* Exemplaar met handgeschreven opdrachtje van de auteur onder het colofon: ‘voor/ Geert [van Oorschot]’. Eén van de 45 Romeins genummerde exemplaren.

37. SCHIPPERS, K. Na de voorstelling. After the performance. Tekeningen Joost Veerkamp. Amsterdam, Penumbra, 1989. Oblong: 16,5 x 22,3 cm. (32) p. Karton. 1e druk.
VERKOCHT
* Tweetalige uitgave.
Bijgevoegd: Uitnodiging voor en programma van de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs 1996 aan K. Schippers. Met (niet gebruikte) antwoordkaart.

38. (SLAUERHOFF, J. (vert.)). GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón Dokter hoe is het mogelijk. Uit het Spaansch vertaald door J. Slauerhoff. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1933]. Ingenaaid. 182 p. 1e druk. Rug iets verbruind en geschaafd. Schutblad verwijderd. Voorin en achterin roestig.
VERKOCHT
* Schaarse vertaling van El doctor inverosimil met een mooi omslagontwerp. Slauerhoff in de inleiding: ‘Wie van een rustige slaapwekkende lectuur houdt, leze het niet; wie graag aan het denken wordt gebracht, graag reageeren wil, leze het wel’.
Deze bundel bestaat uit korte verhalen uit de praktijk van een “wonderdokter”, die mensen geneest zonder pillen en poeders. De dokter gaat meestal op huisbezoek en observeert wat in de directe omgeving van de patiënt de oorzaak van de ziekte kan zijn: een verstofte piano, een te nauwsluitende regenjas, een op straat gevonden ring. Meesterlijk.

26678139. (SLAUERHOFF, J.). WESSEM, Constant van Slauerhoff. Een levensbeschrijving. Met Reproducties naar Foto’s en Manuscripten alsmede een Bibliographie. Rijswijk, Stols, (1941). Linnen. 160 p. Niet afgesneden. 1e druk. Voorste schutblad verbruind. Knipseltje ingeplakt tegenover titelpagina.
€ 60
* Eén van de 20 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op geschept papier. Dit exemplaar is echter ongenummerd. Van Dijk 555.

26675740. STEYNEN, Job Vroolijke verhalen. Bussum, Van Dishoeck, 1916. Linnen. (8), 160 p. 1e druk. Band iets verbruind.
€ 18
* Negen verhalen.

41. TIMMERMANS, Felix Pallieter. Amsterdam, Van Kampen, [ca. 1930]. Linnen. VIII, 208 p. 17e druk.
€ 65
* Fraai gesigneerd door de auteur op het schutblad.

26669342. TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. Geur van bukshout (dagregister). Antwerpen, De Sikkel, 1940. Ingenaaid met flappen. 128 p. Niet afgesneden. Gedrukt in een oplage van 520 genummerde exemplaren. 1e druk. Kneep voorin onopvallend verstevigd, iets roest, maar een mooi exemplaar van een mooi boek.
€ 15
* Losse gedachten en korte stukken proza. Een van de 500 op een mooi velijnpapier gedrukte exemplaren. Omslag in twee kleuren houtgravure.

43. UILTJE Voor & achter het voetlicht (herdrukken). No. 1-6 (alles). Amsterdam: N.J. Boon, 1903-1904. Originele omslagen (identiek, getekend door Louis Raemaekers). 48 p. elk. Geïllustreerd. Met advertenties. Brekelijke boekjes, met wat slijtage! Van het eerste deel is het omslag los en gerafeld. Nr. 3 is in tweevoud aanwezig.
VERKOCHT
* Humoristische krantenstukken uit De Telegraaf over toneel en andere onderwerpen. Enkele onderwerpen: Louis Bouwmeester, Gorki, Abdulla Hatschi (degenslikker), Heijermans, Edouard Jacobs, Leon Boedels, Spitzners Ontleedkundig Museum, Otéro la Belle en de toneelvoorstelling van de Max Havelaar. Met aardige reclames, o.a. voor Ghetto-gijntjes van A.M. Reens, De Prins, Sherlock Holmes en Catharina Alberdingk Thijm. Achter het pseudoniem Uiltje verscholen zich Gerzon Blok en David Orobio de Castro. Levendig, vrolijk beeld van de eerste jaren der twintigste eeuw!

26271144. VERHOEVEN, Cornelis, & Evert van DIJK Probatio pennae. Ulvenhout, Pen en Burijn, (1980). Haneboeken 5. Oblong 13 x 18 cm. Halflinnen met hoeken. (4), 28 p. Gedrukt (naar calligrafie van Evert van Dijk) door Anne Oudega te Woudrichem in 200 genummerde exemplaren, gesigneerd door beide schrijvers.
€ 20
* Aforismen van de bekende filosoof (1928-2001).

45. VERROEN, Dolf Slaaf Kindje Slaaf. Met tekeningen van Veronica Nahmias. (Rotterdam), Ger Guijs, (2006). Karton met leeslint. 96 p. 1e druk.
VERKOCHT
* Aangrijpende tekst voor oudere kinderen, geïnspireerd door een bezoek aan Suriname (samen met Miep Diekmann) en een bezoek aan Ghana. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Henk van Ulsen: ‘Henk, hierbij het beloofde/ Boek./ Tot spoedig ziens,/ hoop ik!/ Hartelijke groeten/ Dolf V/ St. Nicolaasga,/ 20 september 2006’.
Bijgevoegd: Handgeschreven brief van Verroen aan Van Ulsen, waarin de hoop wordt uitsproken elkaar nog eens te ontmoeten.

25832946. VERROEN, Dolf Van eeuwigheid tot amen. Den Haag, Leopold, 1956. Ingenaaid met omslag. 64 p. 1e druk. Rug verbruind.
€ 14
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Ellen Warmond/ van/ Dolf Verroen/ Nov. 1956’. Debuut.

47. VRIES, Theun de Aardgeest. Gedichten. Hilversum, Rozenbeek & Venemans, 1934. Ingenaaid. 48 p. Gedrukt in rood en zwart op machinegeschept Baroque. 1e druk. Omslag wat verkleurd, hoekjes iets gesleten.
VERKOCHT
* Poëziebundel, mooi vormgegeven.

26576448. WIENER, L.H. Vaders en zonen. Utrecht, (Hinderickx & Winderickx), 2012. Halfperkament in papieren foedraal (Binderij Phoenix). 16 p. Met de hand gezet uit de Romulus en gedrukt door René Hesselink in een oplage van 86 op de pers genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 250
* Eén van de 20 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op geschept papier en luxe gebonden. Binnen de kortste keren was dit fraai gebonden en al even perfect gedrukte pareltje uitverkocht.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12 augustus 2015 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.113 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: