antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 621: Antwerpen

Aanstaande zaterdag 17 oktober nemen meer dan zeventig antiquariaten en boekkunstenaars deel aan de inspirerende Antwerp Academy Art Book Fair in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Deze eendaagse beurs is gratis toegankelijk. Uit ons beursaanbod maakten we voor deze nieuwsbrief een kleine maar fijne selectie. Tot zaterdag!


2671551. (ANTWERPEN 1582). BOS, G.J. Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 11den junij 1860, ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alençon, Berry, enz. als Hertog van Braband en Markgraaf van Antwerpen, binnen Antwerpen den 19den februarij 1582. Naar de oorspronkelijke bronnen bewerkt door de commissarissen tot regeling van de maskerade, en onder hun toezigt geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1860]. Linnen portfolio met goud- en blinddruk, linten present. Oblong 29 x 38 cm. Leporello van 28 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 28 x 36 cm, ofwel één prent van 10,80 meter lang! Met bijbehorende losse toelichting op blauw papier (8 p.). 1e druk. De portfolio vertoont heel lichte gebruikssporen. Eerste blad los, enkele vouwen wat ingescheurd, laatste blad aan de rechterrand versleten en wat vuil.
€ 650
* De feestelijke intocht in Antwerpen van Frans van Anjou, de kroonprins van Frankrijk, in 1582. Het betreft dus niet de ‘Franse furie’ van 1584! Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het 57ste lustrum van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden.
Bijgevoegd: BLOEMBERGEN, A. De intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou (…), binnen Antwerpen den 19den Februarij 1582. Uitgegeven ter opheldering van de maskerade. Leiden, Hazenberg, 1860. Linnen. VIII, 156 p. 1e druk. Band iets verbleekt.
En: Programma van de maskerade. Leiden, Hazenberg, 1860. Op blauw papier. 16 p. 1e druk. Bibliotheeksporen. Wat verfomfaaid aan de randen.
Tenslotte: Geschiedkundige beschrijving der maskerade. Leiden, M.R. van Gelder, 1860. Origineel omslag met lithografische afbeelding. 36 p. 2e druk. Gebruikssporen.
Mooi ensemble met de toelichting op blauw papier en drie zeldzame contemporaine publicaties over deze maskerade van de intocht in Antwerpen.

2. BOON, Louis Paul Analyse der prent. (Voorburg, BZZTôH, 1975). Planodruk. 30,5 x 43 cm. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
VERKOCHT

2671353. CLAUS, Hugo Beelden. (Antwerpen/ Haarlem, Mercatorfonds/ Becht, 1988). 41,3 x 32,0 cm. Karton met stofomslag en aparte suite in plexiglas cassette. 256 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 31 luxe-exemplaren met een originele tekening in gemengde techniek van Claus als stofomslag en een suite van 31 ‘sanguines’: 31 reproducties van tekeningen plus één van die tekeningen (in krijt en aquarel) als origineel, genummerd en gesigneerd.
Majestueus verrijkte bibliofiele uitgave. BHC 176.B.
Bijgevoegd: SOLLERS, Philippe, & Alain Kirili Rodin. Dessins érotiques. [Parijs], Gallimard, (1987). Linnen met stofomslag in kartonnen foedraal. 112 p. 1e druk.
* Uit de bibliotheek van Hugo Claus, die voor zijn suite voor de luxe Beelden zichtbaar inspiratie vond bij de in dit boek afgebeelde aquarellen.

2671374. CLAUS, Hugo Originele aquarel. 42,5 x 32,5 cm (beeldformaat 28,0 x 21,0 cm). Rechtsonder in potlood gesigneerd ‘Claus’. Opgeplakt op karton. Ingelijst achter glas.
Verkocht

5. ELSSCHOT, Willem Aan mijne moeder. (Den Haag, BZZTôH, 1977). Planodruk. 30,5 x 43,5 cm. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
VERKOCHT

6. ELSSCHOT, Willem Gedichten. (Antwerpen), In de vier Winden, (1954). 36,5 x 27,5 cm. Oorspronkelijk karton met blinddruk. (64) p. Met de hand gezet uit de Euphorion en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 110 genummerde en door drukker Georges Kelner gesigneerde exemplaren. Met inliggend erratum in versvorm en in facsimile van Elsschots handschrift. Ietsje roest. De kwetsbare rug is professioneel gerestaureerd.
€ 950
* Deze luxe-uitgave op groot formaat van Elsschots gedichten werd in Bonn gedrukt door zijn schoonzoon Georges Kelner als eerste en enige uitgave van de bibliofielenvereniging ‘In de vier Winden’ en is in feite de vijfde, vermeerderde druk van Verzen van vroeger (1934). Het boek bevat vier niet eerder gepubliceerde gedichten plus de eerste door Elsschot geautoriseerde versie van ‘Borms’.
In 2009 verscheen op initiatief van het WEG een facsimile-uitgave van dit boek, met een nawoord van Elsschot-kundige Peter de Bruijn.

7. ELSSCHOT, Willem Het Huwelijk. (Den Haag, BZZTôH, 1977). Planodruk. 42,5 x 29,5 cm. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Linkerrand onderaan iets aangevreten.
VERKOCHT

266937
8. ELSSCHOT, Willem Verzen van vroeger. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1934. Ingenaaid. (2), 26 p. Typografie Jan van Krimpen. 1e druk. Enkele roestvlekjes op omslag, rug geschaafd met verlies van tekst en enig papier.
VERKOCHT
* Eén van de 12 luxe-exemplaren, geheel gedrukt op Japans papier. Uit Elsschots Brieven (1993) blijkt dat de schrijver zelf slechts één luxe-exemplaar van de uitgever ontving – dat hij vervolgens schonk aan zijn goede vriend Jan Greshoff. Het Nieuwsblad voor den Boekhandel gaf op 20 april 1934 een nieuwprijs van f 7,50. Van de Nederlandse instellingen heeft alleen Bijzondere Collecties van de UvA een luxe-exemplaar. Schuhmacher G1c.
(De foto’s doen het luxe aspect van dit boek geen recht. Komt dat zien & voelen!)

95449. (ELSSCHOT, Willem) Openbare veiling van de verzameling Willem Elsschot. Moderne schilderijen, verzameling oude Perzische tapijten, antieke meubelen, kunstvoorwerpen. Op dinsdag 25 oktober 1966 te 14.30 uur in de Zaal Van Herck, Leopoldstraat 57, Antwerpen. Geniet. 18 p. Geïllustreerd (op omslag: schilderij van Walter Vaes uit 1899: portret van Elsschot met zuidwester).
€ 45
* Veiling van 344 nummers. Naast het in de titel genoemde werden er ook juwelen, glaswerk, gordijnen en een draagbare pick-up uit de Lemméstraat verkocht.

10. GILS, Gust De waarheid liegt. (Met een originele sculptuur en een handgeschreven gedicht door de auteur). [Antwerpen], Jef Meert, 1997. Losbladig in omslag (als uitgegeven) in zeer ruime linnen overslagdoos (Boekbinderij Jansen; 22 x 35 x 11 cm). (64) p. Gedrukt op Zerkall Wild Gevergeerd 165 gram in een oplage van slechts 30 door de dichter genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
VERKOCHT
* Fraai bibliofiel project. Alle exemplaren werden bovendien voorzien van een handgeschreven, gesigneerd gedicht en een gemonogrammeerde en gedateerde sculptuur van de dichter, gebakken volgens de Japanse Rakutechniek en geglazuurd door Yo Vandevenne.

mickey mouse11. (MICKEY MOUSE). FRANÇAIX, Jean Cinq chansons pour les enfants. Parijs, La Sirène Musicale, 1933. Oblong 25 x 32 cm. Origineel omslag. Met 6 kleurenillustraties door jonge kinderen. 12 p. Mooi exemplaar, niet afgesneden en zonder inscripties.
VERKOCHT
* Met een tekening van Mickey Mouse door een 11-jarig kind, als illustratie van het liedje “Mickey”, Nr. 5 in deze vijf liederen voor kinderen. Jean Françaix (1912-1997) was een muzikaal wonderkind. Deze vijf grappige kinderliedjes verschenen toen hij nog maar twintig was, met leuke plaatjes gemaakt door kinderen van 10-12 jaar. Een zeer vroege Mickey Mouse!

12. PERNATH, Hugues C., & Vic GENTILS De acht hoofdzonden. (Met acht tekeningen door Vic Gentils). [Antwerpen], Vic Gentils, 1970. 34,3 x 34,3 cm. Losbladig in map. Gedrukt op Steinbach in een oplage van 370 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Dit exemplaar, nummer 15, werd niet gesigneerd door dichter en kunstenaar onder het colofon, wél werden álle acht de tekeningen gesigneerd en gedateerd in potlood door de kunstenaar.

26715613. (DE SCALDEN) 3de Jaarboek der Scalden. Kalender voor ’t jaar Negentienhonderd. [Antwerpen], De Scalden, [1899]. Perkament. Oblong. Gedrukt door De Vos en Van der Groen op verschillende soorten kwaliteitspapier. Onderste lint ontbreekt, bovenste wat sleets. Hier en daar wat roest, maar in goede staat.
Verkocht
* Dit jaarboek van de kunstkring De Scalden bevat teksten van o.a. Lodewijk Verhees, Edmond van Offel, Pol de Mont, Prosper van Langendonck, Guido Gezelle, Karel van de Woestijne (‘Vlaanderen o welig huis’), en prenten van Edward Pellens, Alfried van Neste, Karel Collens, Edmond van Offel, Emiel Van Averbeke, Eugeen Van Mieghem en anderen. Belangrijke art nouveau-uitgave.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 14 oktober 2015 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.121 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: