antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 646: Wat krijgen we nou?

Dertig aanwinsten staan er in de lijst van vandaag. Tussen deze boeken en prenten treft u onder meer aan het curieuze boek Wat krijgen we nou? van Jan van Ees, een aflevering van Braak, twee Vijfde zegels van Vestdijk, een fraai geïllustreerd gedicht van Vasalis, twee zeldzame vertalingen van Rachilde, een betekenisvolle opdracht van Ischa Meijer en een originele tekening van Corneille.


1. (ACHTERBERG, Gerrit). JAGENEAU, Lambert O gij die ik had omgebracht. Gerrit Achterberg. Dichterschap als therapie. (Met een originele houtsnede (dubbelportret van Achterberg) als frontispice door Frank-Ivo van Damme). (Antwerpen, Walter Soethoudt, 1982). Ingenaaid. 86 p. Gedrukt naar kalligrafie van Joke van den Brandt in een oplage van 310 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 10 Romeins genummerde, op Velin d’Arches gedrukte en in linnen gebonden luxe-exemplaren, met een extra originele houtsnede gedrukt op Keizerlijk Japans.

2. (BOEKENWEEK 1989). CLAUS, Hugo De zwaardvis. [Amsterdam], CPNB, 1989. Garenloos. 96 p. 1e druk.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Ad/ HugoClaus/ 18.3.89/ Eindhoven’.

3. BROUWERS, Jeroen De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983). Linnen met stofomslag. 536 p. 1e druk. Omslag wat gevlekt.
verkocht
* Gesigneerd door de auteur in de maand van verschijnen: ‘Jeroenbrouwers/ Amsterdam, 17.XII.1983’.

2678994. CAMPERT, Remco, KOUSBROEK, H.R., LUCEBERT, SCHIERBEEK (red.), Bert Braak. Maandelijks cahier voor proza, poëzie en critiek. (Eerste jaargang, No. 5). Amsterdam, eigen beheer, 1950. Geniet. 105-136 (= 32) p. Gestencild in zwart, rood en groen in een kleine oplage. Illustraties van Lucebert. Omslag op de rug doormidden gescheurd. Wat verbruind.
verkocht
* Bijdragen van Campert, Jan Hanlo, Kousbroek, Lucebert (‘de amsterdamse school’), Vinkenoog en Bab Westerveld.

5. CLAUS, Hugo In hoc signo. (Met een Nadien door Hugo Claus en een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1993. 31,9 x 23,0 cm. Ingenaaid met stofomslag. (24) p. Met de hand gezet uit de Palatino, de Diotima en de Lectura en gedrukt in rood en zwart door Hans van Eijk in een oplage van slechts 25 gesigneerde en op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 15 Arabisch genummerde exemplaren op Hahnemühle Ingres. BHC 226.A.

6. CLAUS, Hugo Die Spuren. (Gesigneerd). Ausgewählte Gedichte. Aus dem Niederländischen von Rosemarie Still. Mit 13 Zeichnungen von Hugo Claus. (Münster), Kleinheinrich, 1994. Ingenaaid. 124 p.
€ 35
* Door de auteur in potlood gesigneerd op de titelpagina. Tweetalige editie.

2632437. CLAUS, Hugo Die Spuren. (Gesigneerd). Ausgewählte Gedichte. Aus dem Niederländischen von Rosemarie Still. Mit 13 Zeichnungen von Hugo Claus. (Münster), Kleinheinrich, 1994. Ingenaaid. 124 p.
€ 1200
* Tweetalige editie. Eén van de 13 genummerde en gesigneerde exemplaren (‘Vorzugsausgabe’), waarbij één van de 13 tekeningen los werd bijgevoegd. Zodoende geen luxe-editie, maar wel een luxe-exemplaar, wat Claus in potlood op de Franse titel deed verzuchten: ‘Dit is, geloof ik,/ géén luxe-editie/ Hugo Claus’.
Bijgevoegd: een tweede exemplaar van Spuren, met op de titelpagina in potlood: ‘herzlich,/Hugo Claus’.
Beide boeken zijn, samen met de tekening (30 x 40 cm, onder passe-partout), gevat in een door Binderij Phoenix vervaardigde, rode overslagdoos met blauw titeletiket.

2678798. (CORNEILLE). GARCIA LORCA, Federico Dichter in New York. (Poeta en Nueva York). Uit het Spaans naar het Nederlands door Luc. Tournier. Illustraties van Corneille. Zaandijk, J. Heijnis Tsz., 1959. Ingenaaid met omslag (omslagtekening Corneille). 116 p. 1e druk.
€ 450
* Exemplaar met originele (Oost-Indische) inkttekening van Corneille, geheel in de stijl van de illustraties in het boek, op de Franse titel. Bovendien met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de illustrator: ‘A Hans Roest avec toute/ ma sympathie./ Paris 22 Février ’60/ Corneille’.

2678819. DEELDER, J.A. Sturm und Drang. (10 series). [Nijmegen], De Loze Luis, [1983]. Garenloos. 84 p. Gekopieerd in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
verkocht
* Roofdruk naar de eerste druk bij De Bezige Bij. Tegenover de titelpagina de omkaderde mededeling: ‘Hier had eigenlijk een foto van J.A. Deelder moeten staan. Hij zag er echter niet uit. Daarom hebben we die maar weggelaten. De Loze Luis’.

10. DOOLAARD, A. den Pers en persvrijheid. [Nijmegen], (De Gelderlander, 1974). Linnen. 232 p. 1e druk.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn collega J. Bernlef: ‘Voor Henk Bernlef,/ inhoud deels achterhaald,/ maar beginsel helaas/ nog steeds geldig./ Hoenderloo, 30/7/87/ A. Den Doolaard’. Verschenen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van dagblad De Gelderlander.

26788511. EES, Jan van Wat krijgen we nou? Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1954. Linnen met stofomslag (omslagontwerp Dick Bruna). 220 p. Illustraties van Gerard Douwe. 1e druk. Omslag langs randen iets geschaafd.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Meta “van IJzer”/ met haar hart van/ fluweel./ In vriendschappelijke/ herinnering van/ de Schrijver/ en zijn vrouw/ JanvanEes/ Zomer 1956./ Zoutelande Hilversum’. Roman noch autobiografie van deze bekende Nederlandse toneelspeler (1896-1966).

12. HAAN, Jacob Israël de Een nieuw Carthago. (Den Haag, J. van Krimpen, 1919). Ingenaaid. (4), 44 p. Gedrukt op Haesbeek in rood en zwart onder typografische leiding van J. van Krimpen in een oplage van 220 exemplaren. 1e druk. Ezelsoor in en enkele vlekjes op voorzijde omslag, maar toch een goed exemplaar.
€ 85
* Pre-Palladium.

26788412. (HAAN, Jacob Israël de). NIJHOFF, M. De wandelaar. Amsterdam, W. Versluys, 1916. Karton. 64 p. Deels 1e druk. Rug en garen ontbreken: platten en katernen los.
€ 80
* Uit de bibliotheek van Jacob Israël de Haan, met diens royale signatuur op het voorplat.

14. KLOOS, Willem Onttovering. Verzameld en ingeleid door Wim Zaal. Hasselt, Heideland, (1964). Garenloos. 80 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de samensteller op de Franse titel: ‘Voor Louis Knuvelder, in/ dank voor plezierig geboom./ Wim Zaal’. Daarnaast is deze pocket verrijkt met een uitgescheurde Franse titel van Kloos’ Letterkundige inzichten en vergezichten met een handgeschreven, gesigneerde opdracht van diens vrouw: ‘Aan den heer Louis Knuvelder,/ vriendschappelijk aangeboden/ door/ Jeanne Kloos-/ Reyneke van Stuwe/ ‘s-Gravenhage/ 19 December 1938’.

15. LEHNING, Arthur Onder Antiquaren. Lys-St.-Georges, Ithaka, 1997. Cahiersteek met flappen. 24 p. Gedrukt in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk.
€ 16

26776216. LEOPOLD, J.H. Verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1913. Verguld glad bruin linnen (buckram). Alle sneden verguld. (2), 146 p. Leeslint. Gezet uit de Hollandsche Mediaeval en gedrukt in een oplage van 350 genummerde exemplaren. 2e druk. Linnen wat verkleurd. Iets roest. Naam voorin (‘Annie Poels/ Rotterdam 1914’).
verkocht
* Goed exemplaar van dit vaak roestige en verkleurde boek, met fraaie boekband en typografie van De Roos. Cat. Brusse 254. ‘Ik scheidde; onverstand was allerwegen,/ van al mijn parels werd niet één geregen./ De dwazen! honderd dingen, nooit beseft/ en nooit bereikt, zijn in mij doodgezwegen.’

17. MEIJER, Ischa Een rabbijn in de tropen. Amsterdam, Bert Bakker, 1977. Garenloos. 176 p. 1e druk. Ongelezen.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Wouter [van Oorschot],/ zelfstandig zoon,/ van Ischa/ dec. ’77’. Veelzeggende inscriptie: lees op Artistiek Bureau over de achtergronden bij het ‘broertje’ van dit exemplaar.

18. MULISCH, Harry The Assault. Translated from the Dutch by Claire Nicolas White. Londen, Collins Harvill, 1985. Garenloos. 204 p.
€ 40
* ‘Uncorrected advance proofs’ staat er op het omslag, wat betekent dat dit een aan de bovenzijde (nog) niet afgesneden drukproef (fotokopie) in boekvorm is. Bestemd voor recensenten.

19. PAMUK, Orhan Sneeuw. Roman. Uit het Turks vertaald door Margreet Dorleijn & Hanneke van der Heijden. Amsterdam/ Antwerpen, De Arbeiderspers, (2003). Linnen met stofomslag. 480 p. 1e druk. Omslag bekrast. Blindstempel en jaartal op schutblad.
verkocht
* Gesigneerd en gedateerd (‘2009’) door de auteur op de titelpagina.

20. PAREAU, N.E.M. De Drenthsche A. (Met een Aantekening van T. van Deel). Amsterda, (J. Meijer), 1976. Linnen met titeletiket en stofomslag. (2), 28 p. Niet afgesneden. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 45 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug licht verschoten. Roestplekje in papiermarge.
€ 65
* Dit is nummer 3 van de oplage, bestemd voor Jesse, bij welke drukkerij de bundel werd gedrukt.

26240821. PRESSER, Jacques Nieuwjaarswens in keurtje van minirijmen. Zonder plaats, eigen beheer, [1966]. Oblong 9 x 12 cm. Geniet. (28) p. Rood papier, eenzijdig bedrukt. 1e druk. Omslag heel licht verkleurd. Achterop is ‘1966/67’ geschreven.
verkocht
* Humoristische gedichtjes in een privéuitgaafje, bestemd voor vrienden van de auteur. Voorin een opdrachtje in het handschrift van de auteur met de datum ‘1 1 67’.

1863122. RACHILDE Haar lente. Geautoriseerde bewerking van Helene Swarth. (Met een Inleiding van J.N. van Hall). Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1913. Linnen. Kop verguld. 236 p. 1e druk.
€ 65

23. RACHILDE Mijnheer Venus. Amsterdam, Bauer & Co., ca. 1904. Halflinnen. (4), 250 p. 1e druk.
verkocht
* Zeldzame eerste vertaling van deze liefdesroman uit het fin de siècle (Mijnheer Venus is androgyn).

24. (REVE, Gerard). SIJTSMA, Bernard Bij de Meester. Novelle. Sneek, Elettra, 2009. Linnen. 32 p. Gedrukt in een oplage van 110 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Over Reve. Handgeschreven, gesigneerde tekst van Sijtsma’s erfgenaam Freek Ariesen op de Franse titel: ‘Een liefdevol omlijst/ Bij de Meester/ en daarmee een uniek/ monument voor/ mijn unieke Bernard./ Frederik’.

25. SANDERS, Georgine Millennium foretold. Het millennium voorspeld. Woubrugge, Avalon Pers, (1992). Cahiersteek. (8) p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 49 exemplaren. 1e druk. Vlekje in binnenwerk.
€ 40
* Tweetalige uitgave van een gedicht van de levenspartner van Leo Vroman.

26764926. (SCHMIDT, Annie M.G.) Bekijk het bestaan met nieuwe ogen. (Reclame voor boeken van Annie M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt). [Amsterdam], De Arbeiderspers, ca. 1950. Tweemaal gevouwen plano. Met (ongebruikt) bestelformulier. Geïllustreerd. Gedrukt op oranje papier.
€ 25
* ‘Al deze opmonterende boeken liggen in de boekhandel op u te wachten. Laat ze daar niet liggen’. Met titellijsten en prijzen van beide auteurs.

27. TEDING VAN BERKHOUT-VAN TAACK TRAKRANEN, S.W. van Het berouw. Een visioen van de Goddelijke Liefde tegenover den zondaar, het lijden en het geluk. Haarlem, Joh. Enschedé & Zonen, [1924]. Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Rugje wat verkleurd, omslag rechtsonder beschadigd. Schutbladen wat verkleurd.
€ 35
* Gezet uit de buitengewoon fraaie en speciale 15e-eeuwse letter van Drukkerij Enschedé, die aanvankelijk werd toegeschreven aan Peter Schoeffer, maar tegenwoordig aan Peter Quentell (ca. 1475-1546). Gedrukt op kosten van de schrijfster in kleine oplage.

26789628. VASALIS, M. Een witte ochtend, eerste dooi. (Met een originele, gesigneerde collage/tekening van Siep van den Berg). [Roermond], Carl Lücker, 1987. Plano. Onder passe-partout (57,5 X 36,0 cm). Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk. Slijtplekje in linkerbovenhoek.
€ 200
* Uitgave ter gelegenheid van het eerste kleinkind van Niesje Hoek, de geliefde van Siep van den Berg. Het gedicht van Vasalis is, met een enkele wijziging, opgenomen in De oude kustlijn (2002).

29. VESTDIJK, S. Das Fünfte Siegel. Ein El-Greco-Roman. Brünn/ Wien/ Leipzig, Rudolf M. Rohrer Verlag, 1941. Halflinnen. (4), 396 p. Met 12 afbeeldingen van schilderijen. 2e druk. Enige slijtage. Geschenk-inscriptie voor kerstmis 1941.
verkocht
* Duitse vertaling van Het vijfde zegel door Annie Gerdeck-de Waal.

30. VESTDIJK, S. La vie passionnée de El Greco. Roman de l’Espagne de l’Inquisition. Verviers/ Paris, Éditions Gérard & Co./ Intercontinentale du Livre, 1957. Marabout Collection Les Vies Passionées. Linnen. 380 p. Met afbeeldingen. 1e druk. Heel lichte gebruikssporen.
€ 15
* Franse vertaling van Het vijfde zegel door Josse Alzin.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 11 februari 2016 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: