antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 661: 69 aanwinsten

Van Achterberg tot Wolkers: in deze lijst staan 69 onlangs ingekochte boeken en items. Veel aandacht voor beeld, een kunstenaarsboek van Abe Kuipers, een geïllustreerd sprookje, een surrealistisch stofomslag uit Tsjechië. Maar u ziet ook curiosa van en over Van Eeden, enkele bibliofiele Reve’s, een heelperkamenten VW van de ‘Prins der dichters’ en illegale oorlogsuitgaven.


1. ACHTERBERG, Gerrit Radar. (Facsimile van het handschrift). (Amsterdam/ Den Haag, Querido/ Bert Bakker, 1970). 32 x 22 cm. Cahiersteek. 20 p. Facsimile van het handschrift ter herdenking van de 65e verjaardag van de dichter op 20 mei 1970. Gedrukt in 500 met de hand genummerde exemplaren, waarvan de eerste 10 Romeins genummerd. Mooi exemplaar.
€ 45
* Dit is nr. II van de 10 Romeins genummerde exemplaren! Elegante uitgave op groot formaat. We hebben ook een gewoon exemplaar, het kost € 12.

2685582. AIGREMONT, Paul D’ Sneeuwbloempje. Zonder plaats of uitgever, [ca. 1914]. 27 x 20 cm. Origineel linnen. 368 p. Band wat gevlekt.
€ 15
* Curieuze populaire uitgave op krantenpapier, die in 1914 bij Cohen Zonen een ‘schitterende prachtroman!’ werd genoemd. Waarvan akte. De naam van de schrijver is een pseudoniem van Jeanne de Roussen-Ninous.

3. ALPHEN, Hieronymus van / C.F. RUPPE Twaalf stukjes uit de Gedichtjes voor kinderen door Mr. H. van Alphen. Op muzijk gebragt voor den zang en piano-forte door C.F. Ruppe. En door hem opgedragen aan de Nederlandsche Jeugd. Leiden, J.G. van Terveen, [1824]. Oblong 23 x 28 cm. 20 p. incl. omslag. Gegraveerd en in diepdruk uitgevoerd op geschept papier. 1e druk. Vooral buitenzijde nogal gevlekt en met krabbels.
€ 65
* Met op de voorzijde het stempel van de componist.

4. APOLLINAIRE, Guillaume Het Dierenboek of Stoet van Orpheus. Vertaald door J.P. Guépin. Met tekeningen van Dirk Wiarda. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. 24 x 17 cm. Ingenaaid. 72 p. 1e druk.
€ 15
* Gesigneerd door kunstenaar en vertaler, met de datum ‘3/5/’85’. Tweetalige editie van deze vermakelijke Bestiaire.

5. APOLLINAIRE, Guillaume Zone. In een vertaling van Paul Claes. Gent, Druksel, 2012. Cahiersteek. 32 p. Uitgegeven in 126 genummerde en door de vertaler gesigneerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels verschoten.
verkocht
* Tweetalige editie met noten. Dit is een van 100 Arabisch genummerde exemplaren. Inliggend twee fraaie ansichtkaarten van Druksel, met citaten van Thomas Bernhard en Marguerite Yourcenar, gesigneerd door de uitgever.

6. BERNLEF, J., en Henk MEIJER Obdam. (Met een originele zeefdruk in kleuren door Henk Meijer). (Haarlem), Stichting Culturele Raad Noord-Holland, 1992. Ingenaaid met stofomslag. (8) p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde exemplaren. Typografie en druk Rob Cox/ De Veerpers. 1e druk.
verkocht
* Dit is een van 25 Romeins genummerde h.c.-exemplaren. Noord-Holland in proza, poëzie en prenten 56.

2683127. BODENHEIM, Nelly Fransche liedjes. Silhouetten van Nelly Bodenheim. Eerste deel (15de-18de eeuw). Amsterdam, De Spieghel, 1928. 33 x 26 cm. Karton. 32 p. Gedrukt op Haesbeek in 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Opvallend gaaf en mooi exemplaar.
€ 45
* Bekende liedjes, o.a. van Ronsard. Dit is het enige deel in de reeks ‘Fransche liedjes uit alle eeuwen’ dat verscheen.

8. (BOSMAN, Anthony) Paul Klee. In memoriam. [Den Haag, Dirk de Jong, 1945]. Herberg Reeks VII. Genaaid in omslag. 20 p. Gedrukt in 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Gaaf en fraai exemplaar.
€ 20
* Clandestiene uitgave. De Jong 102.

marjorie bowen9. BOWEN, Marjorie Het brandglas. Uit het Engelsch. Utrecht, Bruna, [1921]. Pocketformaat. Karton met stofomslag (ontwerp gesigneerd A. Dohmen). 284 p. 1e druk. Omslag wat beschadigd.
€ 30
* Zeer schaars met het stofomslag (achterop reclame voor schoenzolen!). Historische roman over D’Alembert. Bruna’s Bibliotheek. = Translation into Dutch with dust jacket.

10. BOWEN, Marjorie Een heldenkoning. Voor Nederland bewerkt door W.J.A. Roldanus jr. Utrecht, Bruna, [1920]. Pocketformaat. Karton met stofomslag (ontwerp gesigneerd DAS). 302 p. 1e druk. Boekje en omslag iets beschadigd.
€ 30
* Zeer schaars met het stofomslag (achterop reclame voor andere titels). Over het leven van koning Karel XII van Zweden (1682-1718). = Translation into Dutch with dust jacket.

11. COUPERUS, Louis Louis Couperus en Pier Pander. Teksten voor en over de beeldhouwer Pier Pander. (Toegelicht en bezorgd door M. Klein. Met foto’s van M.R. van den Toorn). Baarn, Arethusa Pers, (1985). Halfleer in foedraal (Boekbinderij Geert van Daal). 36 p. Gedrukt in een oplage van 120 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug verschoten. Naam op dekblad.
€ 160
* Eén van de 20 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gebonden in halfleer met platten van fraai gemarmerd papier. Dit is nummer 2 van de oplage.
Pippel/ Voskuil 61.

12. COUPERUS, Louis Psyche. (Met 12 illustraties van Dion Clayton Calthrop). Amsterdam, Veen, [1909]. Blind- en goudbestempeld linnen met een illustratie. 184 p. 3e druk (maar de enige Nederlandse uitgave met deze illustraties). Wat schuingelezen, achterplat geschaafd, inscriptie op schutblad gedateerd 4 Juni 1915 en met een handtekening (‘P.A. Pop’). Een heel behoorlijk exemplaar van een vaak beschadigd boek.
€ 65
* De twaalf illustraties waren gemaakt voor de Engelse vertaling van Psyche (1908). Slechts 250 exemplaren van de nog voorradige derde druk van 1904 werden ervan voorzien. In het boek zijn elf illustraties opgenomen, de twaalfde prijkt op de voorzijde van de boekband, die aan beide kanten van een sierrand van bloemen in reliëfdruk voorzien is. VV 191,17.

26856513. DAEMEN, Jo De heilige vlam. Het sprookje van Stefan Pártos. Rotterdam, Brusse, 1927. 32 x 25 cm. Verguld linnen. 56 p. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos en gedrukt op geschept Van Gelder-papier in 700 genummerde exemplaren. Rijk versierd, alle pagina’s in decoratief kader. 1e druk. Band heel licht verkleurd, deukje aan de onderkant van de platten. Schutbladen verbruind. De pagina’s in het midden hebben aan de onderrand een watervlek.
€ 60
* Een zeer decoratief boek, geheel geïllustreerd in een hiëratische art-decostijl door de schrijfster (1891-1944), die boekbandontwerpster en glaskunstenaar was. Romantiserend over de jonggestorven Hongaarse violist Stefan Partos (1903-1920). Met een voorwoord van de in Nederland woonachtige psycholoog Géza Révész. Dit is een van de eerste 350 exemplaren voor de intekenaars.

14. DICKINSON, Emily Wetter, wurdt jin leard troch toarst. Twaentweintich fersen oerset troch Klaas van der Hoek. Zoeterwoude, De Uitvreter, 1999. 25 x 13 cm. Linnen. (2), 42 p. Gezet uit de Dante en gedrukt op lichtgroen Hahnemühle in 85 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi.
€ 35
* ‘Water wordt geleerd door dorst’. Tweetalige uitgave, in het Fries en het Engels. Dit is een van 50 exemplaren, gebonden door Herman van der Kruijk. Met Friestalige prospectus (geprint), waarop een notitie van Kees Thomassen, en een door hem geschreven ansichtkaart.

15. (DUINKERKEN, Anton van). BIJNS, Anna Refereinen. Naar de nalatenschap van Mr.A.Bogaers, uitgegeven door Dr. W.L. van Helten. Rotterdam, J.H. Dunk, 1875. Linnen (latere band). XVI, 470, (8), 92 p. Met glossarium achterin meegebonden. 1e druk. Net exemplaar.
€ 25
* Met het exlibris van Anton van Duinkerken, in hout gegraveerd door Pam G. Rueter, en met de handtekening ‘1926 Willem Asselbergs’ in rood. Enkele kleine notities in potlood.

16. DUINKERKEN, Anton van Onder Gods ogen. Gedichten. Maastricht, Stols, 1927. Ingenaaid met omslag. (2), 66 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 350 genummerde exemplaren. 1e druk. Debuut. Rugje verbruind, maar een mooi exemplaar.
verkocht
* Eén van de 75 luxe-exemplaren op geschept Hollandsch papier, op naam gedrukt van L.M. Schwarz.
Trajectum ad Mosam 22. Van Dijk 112.

17. EEDEN, Frederik van (& PÉLADAN) Zázraky a mysticism v staré i nové době. Studie. Z holandštiny přeložil prof. Miloš Seifert. Královské Vinohrady (= Praag), Vydavatelství Sfinx, 1921. Los in linnen omslag. 32 p. 1e druk. Achteraan meegebonden: Sar Merodack J. PÉLADAN: Umění státi se magem. Praag, Nakladelství A. Srdce, 1920. 152 p. Wat vlekkig.
€ 65
* Letterlijk: Wonderen en mystiek van oude en nieuwe tijden. Studies. Vertaald uit het Nederlands door prof. Miloš Seifert. En: De kunst om een magiër te worden.

26642518. (EEDEN, Frederik van) Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1882. Cahiersteek. 24 p. 1e druk. Aan de randen wat versleten.
€ 35
* Fraaie omslaglithografie met rode steunkleur. Programma en opsomming van deelnemers en hoge pieten. Op p. 6 wordt Frederik van Eeden genoemd als praeses van het Studenten Gymnastiek en Scherm-gezelschap ‘Thor’.

26840119. EEDEN, Frederik van ‘Frederik van Eeden’. Sigarettenzijdje met portret. Ca. 1930. 5,5 x 3,9 cm. Zwarte en witte zijde. Geweven. Iets gesleten.
€ 25
* Teer eerbewijs en vroege reclameuiting: zijdjes werden bij een pakje sigaretten cadeau gedaan. Er bestaan talloze zijdjes, veelal van het tabaksmerk Turmac, met beeltenissen van staatshoofden, vlaggen, schilders en schrijvers. Bijgevoegd: een ansicht met portret van Van Eeden uit ca. 1935.

20. EEDEN, Frederik van Hrdinná láska. Přeložil Miloš Seifert. (Vertaald in het Tsjechisch door Miloš Seifert). Praag, Jan Laichter, 1919. Serie Úkoly Dneska (‘Hedendaagse werken’). Ingenaaid. 40 p. 1e druk. Rugje iets versleten, prijs doorgestreept.
€ 75
* Vertaling uit het Duits van Welt-Eroberung durch Helden-Liebe (1911), de Duitse versie van De geestelijke verovering der wereld (dat pas in 1933 in het Nederlands verscheen).

26758921. EEDEN, Frederik van Johannes Viator. Kniha lásky. (Vertaald in het Tsjechisch door Miloš Seifert). Praag, Knihy dobrých autorů (Kamilla Neumannova), 1919. Ingenaaid. 204 p. 1e druk. Omslag ligt los en is aan de randen verbrokkeld. Niet afgesneden. Wat potloodstrepen.
€ 65
* Vertaling van Johannes Viator, het boek van de liefde. Met achterop een overzicht van de reeks Knihy dobrých autorů (‘Boeken van goede auteurs’). Als enige andere Nederlandstalige auteurs staan daar Streuvels en Rodenbach bij.

26761522. EEDEN, Frederik van Radostný svět. Úvahy o člověku a lidské společnosti. Prelozil z holandstiny se svolením autorovým Milo Seifert. Praag-Vinohrady, Sfinx, 1922. Serie De Gong nr. 5. Halflinnen. Voorzijde omslag meegebonden. 280 p. 1e druk. Achteraan is een korter werk van Ruskin bijgebonden, De Gong nr. 4.
€ 100
* Letterlijke vertaling van de titel: De vrolijke wereld. Reflecties op de menselijke persoon en de menselijke samenleving. Vertaald uit het Nederlands met de toestemming van de auteur door Milo Seifert. Voorzien van de voorzijde van het originele omslag, met daarop een still uit een film, waarop een schaars geklede jonge vrouw in een weide smachtend een bos bloemen tegen zich aandrukt!

23. (EIJKELBOOM (vert.), J.). MURPHY, Richard Zorgzaamheid. (Vertaling van Care). (Amsterdam), Cornamona Pers, 1983. Ingenaaid (Geert van Daal). 48 p. Gezet uit de Baskerville en gedrukt op Ossekop van Van Gelder in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Dit is een van 125 exemplaren, gebonden in een handgemarmerd papieren omslag, genummerd 26-150. Toevallig is dit het eerste exemplaar, nr. 26.

24. EIJKELBOOM, Jan Binnensmonds jubelend. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2004. Ingenaaid met flappen. 68 p. 1e druk. Op de binnenflap achterin is een sticker geplakt: ‘Jan Campertprijs’. Mooi exemplaar.
verkocht
* Gesigneerd door de dichter: ‘Jan Eijk.’.

26793225. EIKEBOOM, Henk Jonge Garde, vooruit! Een woord aan de A.J.C.’ers. Zonder plaats, L.C. der I.A.M.V., 1926. Vouwblad. 4 p. Iets verbruind en verbrokkeld aan de randen.
€ 25
* Pamfletje van de roemruchte antimilitarist en anarchist aan de jonge socialisten, om zich actiever tegen de oorlog in te zetten. Niet in de NCC.

26787526. (EMANTS, Marcellus) Een kind. (Serie Hollandsche Novellen 1905-1906.) Voorburg, J. Lokker, 1905-1906. Ingenaaid. (44) p., genummerd 113-156. 1e druk. Rug beschadigd, voorzijde omslag los.
€ 35
* Los nummer (IV) van een veertiendaags novellentijdschrift.

27. EVERTS Jr., J. Proza. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1910. Linnen. (8), 216 p. 1e druk. Kras achterop (fabricagefout van de binder?). Naam op schutblad. Mooi oud boekhandelsmerkje van P.G.C. Peereboom in Breda. Papier heeft wat roest.
€ 18
* Naturalistische korte verhalen van de Rotterdamse schrijver Johannes Everts (1878-1945). Mooi vierkant Van Dishoeck-boekje.

26595828. EVERTS Jr., J. Reactie. Haarlem, Erven F. Bohn, 1903. Ingenaaid. (6), 160 p. 1e druk. Stuk van (onbedrukte) achterzijde omslag afgescheurd. Randen hebben wat scheurtjes en een reparatie.
€ 15
* Eerste roman van de Rotterdamse schrijver Johannes Everts (1878-1945). Omslagtekening van Georg Rueter (Braches Documentatie 1723:4).

26791529. FILM. (BARNSTIJN, Loet C., A.M. de JONG) Filmstad Den Haag. Proza en poëzie in de filmwereld. Den Haag, L.C.B., [1936]. Geniet. (16) p. Geheel in bruin gedrukt. Met veel foto’s. 1e druk. Omslag heeft wat slijtage.
verkocht
* Over de filmstudio’s van Loet C. Barnstijn (eig. Lodewijk Cohen) en speciaal de film Merijntje Gijzens Jeugd naar het boek van A.M. de Jong, die in dit boekje ook op de foto staat, samen met Barnstijn. Met mooie luchtfoto van de ligging van de studio’s op het landgoed Oosterbeek (in de oorlog weggebombardeerd). Niet in de NCC.

26801630. FILM Shirley Temple in “Heidi”. (Den Haag), 20th Century Fox (drukkerij Pier Westerbaan), (1938). Geniet. 20 p. Met fotografische illustraties. Advertenties (Haagse). 1e druk. Iets los, maar netjes.
€ 25
* Filmprogramma met uitgebreide tekst en toelichting.

31. FINLAY, Ian Hamilton A Country Lane. Illustrations by Laurie Clark. [Little Sparta, Lanark], Wild Hawthorn Press, 1988. 15 x 10 cm. Origineel omslag met flappen. (24) p. Geïllustreerd. 500 exemplaren. 1e druk. In fraaie staat.
€ 18
* Over het hek en de overstap. Prachtige, verstilde tekeningen, citaten (o.a. Theo van Doesburg) en spreekwoorden. = In a lane one will not encounter Apollo but one may come upon Pan. = The man who passes unthinkingly through a gate will pause for reflection on the crest of a stile.

32. FINLAY, Ian Hamilton Nature Over Again After Poussin. Some Discovered Landscapes. (Exhibition Catalogue). [Glasgow], Collins Exhibition Hall, University of Strathclyde, 1980. 22,5 x 12 cm. Origineel omslag met flappen. 8 bladen, die in het midden slaat uit. Geïllustreerd. 1e druk. Wat verbruind, gebruikssporen. First edition.
verkocht
* Conceptuele publicatie van landschapskunstenaar Finlay (1925-2006) met muzieknoten, ‘Unconnected Sentences on Gardening’ en meer.

33. FLAUBERT, Gustave Lettres à Mme X… (Met een kopergravure (portret van de auteur) door E. Reitsma Valença). (Utrecht, Stichting De Roos, 1948). Linnen (bandontwerp S.H. de Roos). (8), 64 p. Typografie Charles Nypels. Gedrukt in zwart en goudbruin in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Niet afgesneden. Platten iets krom. Wat roest op schutbladen.
€ 35
* Dit exemplaar heeft in het colofon geen nummer, maar een opdracht in potlood van G.M. van Wees, mede-oprichter van de Stichting De Roos, aan ‘M. A.J. de L.’, gedateerd ’25 janvier 1951′. Leeflang 8.

34. (GOEKOOP-DE JONG VAN BEEK EN DONK, C.). PATER FAMILIAS Een man over “Hilda van Suylenburg”. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1898. Geniet. (2), 38 p. 1e druk. Omslag deels verbruind en wat versleten. Naam voorop en voorin (‘H.G. Broos’). Hier en daar fikse roest, matige staat maar prima bruikbaar en met het originele omslag.
verkocht
* ‘Pater Familias’, ene Jhr. Hora Siccama, is getroffen door ‘zoo menige vurige, heerlijk gedachte passage in dit majestueuse werk’, maar ‘deels uit haar liefde voor de vrouw, deels uit verregaande eenzijdigheid, deed [de schrijfster] menige vrouw onrecht en allen mannen ongeveer.’

35. HAASSE, Hella Fy ffrind oedd Wrwg. Troswyd o’r Iseldireg gan Elin Garlick. Llandysul, J.D. Lewis a’i feibion cyf/ Gwasg Gomer, 1968. Linnen met stofomslag (ontwerp Hywel Harries). 96 p. 1e druk.
verkocht
* Vertaling in het Welsh. Betekenis van de Welshe woorden: ‘Mijn vriend was Oeroeg. Vertaald uit het Nederlands door Elin Garlick. Llandysul, J.D. Lewis & Zonen Ltd./ Gomer Press’. Op de rug van het stofomslag staat de auteur gespeld als ‘Hasse’!

1324536. HERMANS, W.F. Description et genèse des dépôts meubles de surface et du relief de l’Oesling. Luxembourg, Service Géologique de Luxembourg, 1955. 31,1 x 23,5 cm. Ingenaaid. 100 p. + deels uitklapbaar illustratiekatern. [Gedrukt in een oplage van 250 exemplaren]. Omslag wat verbruind, rechtsonder kleine ezelsoren, maar een zeer goed exemplaar.
€ 600
* Hermans’ proefschrift, in de wetenschappelijke editie, met de losse stellingen en het blad corrigenda. Zelden in de handel. JS 459.

37. (HEUVELPERS). FROMENTIN, Eugène Les maîtres d’autrefois. Hollande. Hilversum, De Heuvelpers, 1931. 28,3 x 19,8 cm. Ingenaaid met omslag en titeletiket. (6), VIII, 158 p. Gezet uit de (door de drukker zelf ontworpen) Meidoorn-letter en gedrukt op de handpers op papier met watermerk H-P in een oplage van 125 genummerde exemplaren. Rug wat versleten, verder mooi.
€ 120
* Vierde en laatste uitgave van De Heuvelpers van S.H. de Roos op getint handgeschept Charles I-papier van Barcham Green met het watermerk van de pers – ook vanwege zijn omvang een geweldige prestatie van De Roos. Doordat het papier moeilijk te bedrukken was, werd de oplage van 125 exemplaren niet gehaald. Dit is nummer 2 van de oplage!

38. HOUWINK, Roel Maria. Maastricht, Boosten & Stols, 1925. Ingenaaid. (2), 94 p. Niet opengesneden. Gedrukt in rood en zwart in 570 genummerde exemplaren. 1e druk. Piekfijn exemplaar.
€ 25
* Dit is een van de 20 Romeins genummerde exemplaren op Hollandsch papier van Van Gelder. Drie korte verhalen in een rauwe stijl geschreven. Van Dijk 47 (‘geen Stols-uitgave’). Mooi boekje met typografie van de nog jeugdige Stols.

39. KEATS, John Endymion (fragment). (Wijhe, Hein Elferink, 1989). Plano in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 150 exemplaren.
€ 12
* ‘A thing of beauty is a joy for ever…’ 13 regels (Engelstalig) uit het gedicht. Koppermaandaguitgave.

268314

40. KUIPERS, Abe Albumpje van de natuur in en rond Groningen. Een herinnering. (Groningen, eigen beheer, 1974). 33 x 35 cm. Klemstrip. (8) bladen met illustratie en tekst. Gedrukt bij De Ark te Enschede. 1e druk. Grijs vlekje op voorkant, rechteronderhoek iets gedeukt.
€ 200
* Fantastisch bewerkte foto’s en een tekening van dierbare plekken met een sfeervolle omslagtekening, gekleurd met fluorescerend groen, oranje, blauw en magenta. Prachtig kunstenaarsboek, een ‘albumpje’ op groot formaat, gedrukt in zeer kleine oplage. (Het kleurverloop in de afbeelding komt door de scanner!)

41. LAMPEDUSA, Giuseppe Tomasi Principe di De Sirene. (Vertaald door J.C. Romein-Hütschler). (Met 11 originele etsen van Nicolaas Wijnberg). Utrecht, Stichting De Roos, 1974 [= 1975]. Band van Frans metaalpapier in foedraal. 68 p. Typografie Mart Kempers. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Hooiberg op Hahnemühle-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Prima exemplaar.
€ 85
* Dit exemplaar is niet genummerd, maar in het colofon gesigneerd ‘N. Wijnberg H.S.’. Mooi, zacht erotisch frontispice, een prachtig boekje! Leeflang 100.

42. LAST, Jef Kort overzicht der geschiedenis van de Chinese revolutie. Amsterdam, AJC, [1946]. Oblong 16 x 22 cm. Geniet. 10 p. Gestencild. 1e druk. Uitstekende bladen wat verbruind en gekreukt.
€ 25
* Zeer eenvoudig vermenigvuldigd boekje voor de socialistische jeugd. Bijgevoegd: Iets omtrent de geschiedenis en de ontwikkeling van de Verenigde Staten (V.St.) door Z. Stokvis (1946), een identieke uitgave. 1 bladzijde tekst is niet afgedrukt.

43. LEIJNSE, Elisabeth De biograaf en zijn duiveltjes. Woubrugge, Avalon Pers, (1998). Ingenaaid. (24) p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Zerkall in een oplage van 100 exemplaren. Deukje onderaan de rug. Sporen van plakker op achterkant.
€ 15
* Tekst van de leuke lezing die Leijnse hield bij de presentatie van het eerste deel van de biografie van Lodewijk van Deyssel. Over Harry en Lily Prick, Boudewijn Büch en anderen, maar ook over ‘Den Onanie-Duivel’ bij Van Deyssel.

26802444. LIEDBLAADJE 1572. 1 April. 1872. Geen plaats of uitgever. Oblong 16,0 x 24,5 cm. Eenzijdig bedrukt met vrij grote letters. Wat vouwtjes en marginale scheurtjes.
€ 25
* “Het scheppingswoord was: “Licht!” En toen voor ’s menschen oog/ ’t Zelfzuchtig bijgeloof den gouden glans deed dalen,’ (…). Philips II als ‘nachtuil in de zon’. Fraai gedicht in grote letters, zes regels. Niet op Geheugen van Nederland.

26856145. MAJAKOVSKI, Vladimir Voor de stem. Dertien gedichten in een boekconstructie door El Lissitzky. Vertaling door Marja Wiebes en Margriet Berg. Rimburg/ Amsterdam, Huis Clos, 2013. Twee delen in een papieren foedraal. 64; 64 p. Facsimile van de Russische editie van 1923 (inclusief het duimregister) en vertaling in het Nederlands met toelichtingen. 1e druk.
verkocht
* Fantastische vormgeving door El Lissitzky (die elk gedicht een aparte, constructivistische titelpagina gaf) en Piet Gerards, die er een prachtig geheel van maakte.

26830946. (OORTMERSSEN, Gert van) Een loden last. Impressies van gehavend cultureel erfgoed in Nederland, 1886-1996. [Groningen], De Dwarsbomen, 1996. 16 x 16 cm. Kruisgenaaid katern tussen twee bladen. 36 p. Gedrukt op blauw papier in 50 genummerde exemplaren. 1e druk. Gaaf.
verkocht
* Mooi boekje ter herdenking van een 16-tal lettertypes die zelden of niet meer gebruikt worden: de Bodoni, Libra, Visite, Excelsior, Hollandse Mediaeval, Cheops, Fortuna e.a. Fraai kunstenaarsboek met schutbladen vervaardigd door Gert van Oortmerssen. De makers van het boek blijven anoniem.

47. (PELLICO, Silvio). OUDINOT, Eugénie Mijn gevangenschap. Naarden, De Periscoop, 1943. Halfperkament. 48 p. Gedrukt in 250 genummerde exemplaren op Hollandsch papier ‘bij Johan Veldener te Utrecht en gebonden door Joris van Gaveren te Gent’. 1e druk. Aantrekkelijke, luxe uitgave met drukkersmerk in goud op de titelpagina.
€ 15
* Deze illegale oorlogsuitgave is een en al misleiding: het boek is niet een vertaling van Pellico’s beroemde Le mie prigoni, maar van het verslag van de terugreis door Rusland van Eugène de Coucy, de vrouw van Napoleons maarschalk Nicolas Oudinot. Johan Veldener was een vijftiende-eeuwse drukker en Joris van Gaveren een boekbinder uit de zestiende eeuw. Het boek is, kortom, een ingewikkelde charade, met veel plezier samengesteld door de Amsterdamse uitgever Franso Hoes (men leze over hem het overzichtsartikel van Albert Postma in De Boekenwereld, jrg. 29, afl. 5). De Jong 649.

26354748. PLASSCHAERT, A. Als: Alb. P. Liefde’s onrust. (Maastricht, Nypels, 1928). Oblong. Gebonden met koordje. 32 p. Gezet door ‘den goedwilligen drukker’ Charles Nypels uit de Grotius en gedrukt in rood en zwart op Ossekop in een oplage van 50 genummerde en op naam uitgeschreven exemplaren. 1e druk. Omslag met onopvallend watervlekje in de hoek.
€ 35
* Verzen met erotische inslag van de eigenzinnige kunstcriticus Albert C.A. Plasschaert. Verbetering door de auteur op p. 14. Dit is exemplaar 42, bestemd voor ‘Dr. Beversen’. N.J. Beversen (1860-1932) was rector van het Leidse gymnasium. Niet in de handel. Van Laar 71.

26791649. (REMARQUE, Erich Maria) De weg terug. Naar het wereldberoemde boek van Erich Maria Remarque. Onder regie van James Whale. Zonder plaats, Universal Pictures, [1938]. Geniet. 16 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag wat gevlekt en gekreukt.
€ 35
* Deze film uit 1937 werd in Nederland voor het eerst in 1938 vertoond. Met het verhaal, stukjes over Whale en over Remarque, en foto’s uit de film. Niet in de NCC.

50. REVE, Gerard Buitenland trekt onze meisjes aan; weten zij wel, waar ze terechtkomen? [Bedum], Exponent, 1988. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 150 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels verschoten.
verkocht

51. REVE, Gerard Geen intellectuelenpoëzie. [Bedum], Exponent, 1990. Ingenaaid met omslag. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in bruin in een oplage van 150 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Rug verschoten.
verkocht
* Van Winden 64.

52. REVE, Gerard Kom met mij in de leegte. (Rotterdam), The Archives, (1993). Vier eenzijdig bedrukte bladen in omslag. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Vertaling van ‘Viens avec moi dans le vide’ van Yves Klein, maar dan uit het Duits, om het ingewikkeld te houden. De even genummerde exemplaren waren bestemd voor de verkoop, de oneven voor de auteur. Dit exemplaar draagt een oneven nummer en is dus afkomstig van de auteur. VW 68.

53. REVE, Karel van het Apologie. Woubrugge, Avalon Pers, (1996). Ingenaaid met stofomslag. (4), 28 p. Gezet uit de Bembo en met de hand gedrukt (volgens het colofon op Zerkall, maar het is een soort Simili) in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* De tekst behelst reacties op het liber amicorum Uren met Karel van het Reve. Schrijvers als Maarten Biesheuvel, Louis Couperus, Willem Elsschot, Maarten ’t Hart, Kousbroek, Nijhoff en Slauerhoff komen voorbij. Inliggend een hartelijke brief van de drukker, gedateerd 7-6-96, met fraai gedrukt briefhoofd.

54. RODIN, Auguste Testament. (Den Haag), Boucher/ Éditions à la belle étoile, (1948). 4to (28 x 22 cm). Ingenaaid. 24 p. Gedrukt door Henri Friedlaender in zwart en oker in een oplage van 40 exemplaren. Omslag wat verbruind.
€ 25
* In het Frans. Met twee houtgravures van J.-B. Perrichon naar tekeningen van Rodin. Zeer fraai vormgegeven boek. De oplage is waarschijnlijk groter dan 40 exemplaren.

25683855. ROLAND HOLST, A. Verzamelde werken. Bussum/ Den Haag, Van Dishoeck/ Stols, 1948. Vier delen. Verguld heelperkament (bandstempels Helmut Salden). Deels onafgesneden. Koppen verguld. Onopengesneden. 264; 232; 224; 280 p. Gelijkgenummerde prachtset!
€ 625
* Eén van de 50 genummerde luxe-exemplaren op geschept papier van Van Gelder. Exemplaren in heelperkament zijn zeldzaam. Van Dijk 825.

26812256. ROSSEM, Ru van Het evangelie naar Lucas in de vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Zaandijk, De Getijden Pers, 1951. 32 x 23 cm. Linnen met stofomslag. 56 p. Met 6 kopergravures van Ru van Rossem (beschermd met vloeiblad). Gedrukt in paars en zwart in 110 genummerde en door de kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar met gaaf stofomslag.
verkocht
* Opmerkelijke uitgave, met tekst in twee kolommen en initialen in paars, en prospectus achterin bevestigd. De Getijden Pers (1951-ca. 1960) was een onderneming van de enthousiaste Zaanse drukker Klaas Woudt (1923-2012), die ook als clandestiene uitgever zeer actief is geweest.

26857257. ROSSEM, Ru van Geëtst exlibris met aquatint. 1958. Papierformaat 110 x 114 mm, plaatformaat 88 x 80 mm. In Caro mio don Giacomo (1946), een Franstalig boek gewijd aan de 250e geboortedag van Casanova.
€ 25
* Gevecht of liefde? Zeer fraai exlibris van de medicus H.E. Schütte.

58. SANDERS, Georgine, & Leo VROMAN Alles aan elkaar. Gedichten. Amsterdam, Querido, 2002. Linnen met versiering in fluweel. 48 p. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 20
* Uitgebreide versie van de bij de Atalanta Pers verschenen bundel Aan elkaar. Tedere, buitengewoon mooi verzorgde boekband, door Anneke Germers.

59. SECUNDUS, Janus Basiorum Liber. (&) Het boeck der kuskens van Joannes Secundus. Nu aldereerst uuijt tLatijn overgestelt in onse gemeine Nederduijtsche taele eensdeels bij Jan van Hout, ende eensdeels bij Douza ende anderen, Liefhebberen der Nederduijtscher Poëzye. Trajecti ad Mosam/ Maastricht, A.A.M. Stols, 1928/ 1930. Karton overtrokken met marmer, twee delen in cassette. (4), 44; (8), 36 p. Basiorum Liber is gedrukt in een Romeins genummerde oplage van 200 exemplaren, Kuskens in een ongenummerde, even grote oplage, beide in rood en zwart in klassieke typografie van Stols (met veelvuldig gebruik van cursief) op Ossekop. Met houtgesneden portretten van J. Franken Pzn. Rugjes iets verbruind.
verkocht
* Janus Secundus (1511-1536) was de eerste bekende Haagse dichter; hij schreef in het Latijn. Zijn verzen werden vertaald door de zestiende-eeuwse letterkundige kanonnen Jan van Hout en Janus Dousa. Van Dijk 144 en 213. In Van Dijk valt te lezen over deze dubbeluitgave: ‘Mooi waren de verzen wel, maar kopen deed bijna niemand ze. In 1942 liet Stols de resterende vellen, meer dan de helft van de oplage, binden in papier dat Nini Brunt met de hand had gemarmerd. Hij deed er bovendien een kleurig eveneens gemarmerd kartonnen étuitje omheen en in koppelverkoop, f 10,50 per set, gingen ze nu vlot over de toonbank.’ Het was dan ook een zeer aantrekkelijke uitgave geworden. Dit is zo’n exemplaar, compleet met K-nummer (oorlogs-toelatingsnummer van de drukkerij) op de titeletiketjes.

60. (SLAUERHOFF, J.). STRATEN, Hans van Herfst in Holland. Leiden, Leidsche Uitgeversmaatschappij, 1946. Ingenaaid. (32) p. 1e druk. Achterzijde deels verkleurd.
€ 12
* Bevat onder meer twee gedichten die op Slauerhoff betrekking hebben, ‘Leeuwarden’ en ‘Slauerhoff’.

61. STIP, Kees B is het boekje. Eemnes, De Oude Degel, 1982. Ingenaaid. (32) p. Met de hand gezet uit een keur aan letters en gedrukt door Rinus de Vringer in een oplage van 150 exemplaren met blauwe inkt op donkerroze, curieus papier. 1e druk. Deukje onderin de laatste pagina’s.
€ 15
* 26 alfabetische dichtregels die het drukken tot onderwerp hebben. Gemaakt voor het margedrukkersproject ‘Drukken’.

26841262. SZÉKELY-LULOFS, Madelon, als Madelon LULOFSOVÁ Guma klesá. (Tsjechische vertaling van Rubber door Lída Faltová). Praag, Nakladelství Stanislav Plzák, 1947. Halflinnen met stofomslag. 332 p. 2e druk. Prachtig exemplaar.
verkocht
* Omslagontwerp van de in Tsjechië bekende surrealist ‘Toyen’, eigenlijk Marie Čermínová. De eerste druk (met ander omslag) verscheen in 1935.

26855763. TEEKEN, Toon Portret als dubbelportret. Met een tekst van Lex ter Braak. [Rimburg], Huis Clos, 2014. 17 x 12 cm. Linnen. 96 p. Geïllustreerd. Gedrukt in 250 genummerde exemplaren. 1e druk. Zeer gaaf en fris.
verkocht
* Een lange serie portretten van schrijvers en componisten in olieverf, in dit fraaie boekje afgebeeld: Bartók, Broodthaers, Celan, Leopold, Rietveld, Schönberg, Wittgenstein en vele anderen. Vormgeving Piet Gerards.

64. (VESTDIJK, S.) Werken van S. Vestdijk. Folder zonder omslag, zoals uitgegeven. Ca. 1957. Geniet. 16 p. Netjes.
€ 15
* Gezamenlijk uitgaafje van zeven uitgeverijen, met een inleidende tekst over Vestdijk en persstemmen over de diverse leverbare titels, o.a. van G.H. ‘s-Gravesande, J. Greshoff en Max Nord.

65. VISSER, Ab Dubbelster. Groningen, Beks, 1937. Geniet. 32 p. 1e druk. Aan de rand iets verbleekt.
€ 18
* Met door de uitgever gesigneerde, gedrukte aanbiedingsbrief: ‘Enkele schrijvers – die wij er naar vroegen – waren allen zéér te vreden. o.a. Bert Bakker; Jozef Cohen; Willem de Mérode; Hendrik de Vries.’ Tweede dichtbundel van Ab Visser (1913-1982).

66. VRIES, Hendrik de De nacht. Apeldoorn, Dixon, 1920. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Naam voorin. Boekblok los.
€ 15
* Barokke poëzie.

67. WERKMAN, H.N., SANDBERG, Willem, GRIESHABER, H.A.P., e.a. Wiederholte Spiegelungen. Typographische Bilder und Drucke von H.N. Werkman, Willem Sandberg, HAP Grieshaber, Josua Reichert, Ewald Spieker. Rosenheim, Städtische Galerie, 2005. A4. Origineel omslag met flappen. 192 p. Rijk geïllustreerde tentoonstellingscatalogus. 1e druk. In prima conditie.
verkocht
* Prachtige catalogus. Duitstalige begeleidende tekst van Wolfgang Glöckner. Oplage slechts 500 exemplaren.

1897868. WILDE, Oscar De tuchthuisballade. (Vertaald door Eduard Verkade). [Groningen], (In Agris Occupatis), [1944]. 27 x 20 cm. Cahiersteek. 24 p. Gedrukt in rood en zwart [in een oplage van 200 exemplaren. Typografie Jannes de Vries]. 1e druk. Omslag minimaal verschoten.
€ 80
* Illegale oorlogsuitgave. Volière-reeks 6. De Jong 944. Simoni W 18.

2550169. (WOLKERS, Jan) Strooifolder over de fototentoonstelling over het politieoptreden op 10 maart 1966, de huwelijksdag van Prinses Beatrix en Prins Claus. Oblong. Eén blad A4. Voorzijde een foto van lachende politiemannen die een jongen aan de haren meesleuren met de datum ’10-3-66′ gedrukt in vette letters. Keerzijde een collage van krantenknipsels geflankeerd door de data van de fototentoonstelling, en reclame voor drie kritische weekbladen. Beschadigingen in de hoekjes (van punaises).
verkocht
* De tentoonstelling, gehouden bij Polak en Van Gennep, werd op 19 maart 1966 geopend door Jan Wolkers.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 25 mei 2016 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.026 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: