antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 662: Chez A.A.M. Stols (een keuze)

In deze lijst vindt u 40 aantrekkelijke uitgaven van A.A.M. Stols, een keus uit de ruim 200 Stols-items die we hebben. Uitgever Alexandre (Sander) Stols (1900-1973), zoon van een drukker-uitgever, was een begenadigd typograaf, maar hij bevorderde ook de literatuur van zijn tijd als geen ander, door prachtige uitgaven te verzorgen van binnen- en buitenlandse auteurs, onder wie talloze grootheden.

U vindt hier veel boeken van klassieke en verfijnde schoonheid, maar ook correspondentie over de moeilijkheden waar een uitgever zich doorheen moet slaan. En de lijst getuigt van de manier waarop Stols in de oorlog van de nood (censuur en materiaalbeperking) een deugd maakte, door met gefingeerde uitgeversnaam en vervalst jaartal op papiersnijresten kleine prachtboekjes van grote schrijvers te drukken.


2045C

1. ACHTERBERG, Gerrit Cryptogamen. Den Haag, Stols, 1953. 21,7 x 16,3 cm. Rood linnen. XXVIII, 296 p. Onafgesneden. Gedrukt in een oplage van 1200 genummerde exemplaren. 2e gezamenlijke druk.
verkocht
* Eén van de 10 Romeins genummerde luxe-exemplaren, op groot papier, gedrukt op Hollands Haesbeek de Luxe en gebonden in rood linnen in plaats van zwart. Eerste verzamelbundel, met een inleiding van Bertus Aafjes, bestaand uit de bundels Eiland der ziel, Dead end, Osmose en Thebe. Van Dijk 684.

10168G2. ACHTERBERG, Gerrit Stof. Gedichten. Den Haag, Stols, 1946. Karton (zwaantjes van Piet Worm). 40 p. Gedrukt in een oplage van 1000 exemplaren. 1e druk. Rug wat verkleurd.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op het schutblad van de auteur aan Ad den Besten (1923-2015): ‘voor Ad/ van/ Gerrit’. Vanaf 1945 onderhielden Achterberg en uitgeverij Holland-redacteur Den Besten een correspondentie. Toen Achterberg in 1945 een baantje zocht, moest Den Besten hem teleurstellen: bij uitgeverij Holland kon men geen corrector gebruiken. Wel regelde Den Besten, via dominee Oberman, een overheidsstipendium voor Achterberg.
Helikon 23. Van Dijk 687.

268315G3. (AVELINE, Claude) Discours aux statues par l’auteur du Point du Jour et du Livre égaré. Maastricht, A.A.M. Stols, 1930. 25 x 18 cm. Ingenaaid met flappen en titeletiket. 24 p. Gezet uit de Lutetia van J. van Krimpen en gedrukt in rood en zwart op Ossekop in 125 genummerde exemplaren. 1e druk. Een weinig slijtage aan de uiteinden van de rug, verder een prima exemplaar van een kwetsbaar boek.
verkocht
* Opvallende titelpagina en prachtige typografie met de grote Lutetia-letters, door A.A.M. Stols. Van Dijk 198.

4. BLOEM, J.C. (inl.). BESNARD, Albert Opstand en wroeging. Met een voorrede door J.C. BLOEM. Maastricht, Boosten en Stols, 1925. Ingenaaid. (4), 60 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 530 genummerde exemplaren. 1e druk. Rugje verbruind. Mooi exlibris van Mr. J.A. Bletz en zijn naam met het jaar 1925 voorin.
verkocht
* Eén van de 35 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Hollandsch papier, nummer XI van de 15 die niet in de handel waren. Bletz (1901-1994), een medestudent van Menno ter Braak en mederedacteur van Propria Cures, besloot zijn carrière in 1971 als president van de Amsterdamse rechtbank. Gaaf en mooi, een luxe Bloem dus! Van Dijk 38 (geen Stols-uitgave).

5. BOER, Jo Melancholie der verzonken jaren. (Met als frontispice een tekening van de schrijfster). Den Haag, A.A.M. Stols, 1948. Linnen (bandontwerp Helmut Salden). 280 p. 1e druk. Rug verschoten. Schutbladen verbruind.
verkocht
* Eén van de 10 luxe-exemplaren op groter papier van Van Gelder Zonen. Ongenummerd exemplaar. In druk opgedragen aan ‘Greet en Sander Stols’. Van Dijk 802.

6. BOUTENS, P.C. Als: Andries de HOGHE Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Uitgegeven en ingeleid door P.C. Boutens. Maastricht, Stols, 1932. Ingenaaid. 4to. (12), 64 p. Met initialen door A.A.M. Stols. Gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 202 genummerde exemplaren. 2e, vermeerderde druk. Omslag deels wat verkleurd.
€ 50
* Boutens hield tot het eind van zijn dagen vol dat De Hoghe de naam van een jonggestorven dichter was, die hem zijn poëzie had toegestuurd. Dr. Wouter Blok bewees echter in 1983 dat Boutens wel degelijk de auteur was van deze gedichten met homo-erotische inslag, die tot de meest aansprekende van zijn poëzie behoren. De Halcyon Pers 4. Van Dijk 279. Rijkse 2.107.

254051bzz7. BRAAK, Menno ter Mephistophelisch. (Maastricht, A.A.M. Stols), 1938. Linnen. (2), 62 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk. Vaag veegje op voorplat.
€ 195
* H.C.-exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel, gericht aan zijn geestverwant Jo Planten-Koch: ‘voor Jo/ voor 28 Mei 1938/ Menno’. Ursa Minor IV. Van Dijk 419.

8. BREEN, Leo van Lyriese portretten. Omslagtekening van Alb. Goethals. Maastricht & Brussel, A.A.M. Stols, (1932). Ingenaaid. 48 p. Gezet uit de Horley Old Style. 1e druk. Rugje wat versleten. Vage vlekjes op voorkant.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan collega-dichter Hans Klomp (beter bekend als Mien Proost), gedateerd ’14-8-36′. Deze vermakelijke dichtbundel (vooral over de brave burgerij) bevat onder meer een achttal ironische verzen over literatuur en literatoren, onder anderen Verwey, Boudier-Bakker, Coenen, Kloos, A.M. de Jong, Gerard Knuvelder, De Gearriveerden en De Voorafgaanden. Mooi uitgevoerd boek. Van Dijk 266.

2683379. BÜCHNER, Georg Dantons Tod. Ein Drama. Maastricht, The Halcyon Press / A.A.M. Stols, 1930. 26 x 18 cm. Verguld linnen. (4), 120 p. Gedrukt in blauw, rood en zwart op Pannekoek in 225 genummerde exemplaren. Rug iets versleten. Mooi exlibris van M. Bury met vrouw en Griekse zuil.
€ 50
* Die Halcyon Presse 2. Van Dijk 204.

10. (CAMPERT, Jan) In memoriam Jan Campert. Den Haag, Stols, 1947. Ingenaaid. (2), 26 p. Gedrukt op geschept papier in een oplage van 300 exemplaren. 1e druk.
€ 12
* Bevat bijdragen van o.a. Clara Eggink, Han G. Hoekstra, Halbo C. Kool en Max Nord. Van Dijk 762.

11. CORBIÈRE, Tristan Les amours jaunes. La Haye/ Paris, A.A.M. Stols, 1947. Linnen. (2), XX, 274 p. Gezet uit de Lutetia en gedrukt in blauw, oranje en zwart in een oplage van 667 genummerde exemplaren.
verkocht
* Prachtig vormgegeven, volumineuze dichtbundel van poète maudit Corbière (1845-1875), die zelfs geprezen werd door H.P. Lovecraft. Dit exemplaar is gemerkt ‘S.P.’ (= recensie-exemplaar). The Halcyon Press (‘à l’Enseigne de l’Alcyon’). Van Dijk 745.

12. COURIER, Paul-Louis Conversation chez la comtesse d’Albany à Naples le 2 mars 1812. Parijs, A.A.M. Stols, 1927. Ingenaaid. (2), 38 p. Gedrukt in rood en zwart in 125 genummerde exemplaren. Omslag aan de voorkant met vouw en inscheuring, aan de achterkant met een bruine vlek die tot enkele pagina’s diep in het boek zichtbaar is.
verkocht
* Een van de 120 exemplaren op Pannekoek. Fraai vormgegeven door Stols, een vrij schaarse uitgave, maar helaas in minder mooie staat. Van Dijk 110 (‘Geen Stols-uitgave’).

Stols 1 antiq13. EYCK, P.N. van Medousa. Den Haag, Stols, 1947. Verguld halfperkament. Kop verguld. (2), 252 p. Typografie van de auteur. Gedrukt in een oplage van 524 genummerde exemplaren. 1e druk. Enkele vage roestvlekjes op de binnenkant van de band, verder prachtig.
€ 145
* Volgens het colofon werden er 4 exemplaren gedrukt op Barcham Green en getekend door Van Eyck. Dit exemplaar is gedrukt op Barcham Green Hayle (met watermerk ‘hand van de paus/ St. Veronica’s doek 1399′, maar niet genummerd of gesigneerd. Medousa is een monumentaal gedicht, 5000 regels lang, van mythologisch-filosofische aard. Van Dijk 750.

14. EYCK, P.N. van Meesters. Zeven gedichten. Den Haag, Stols, 1945. Verguld halfperkament. Kop verguld. 86 p. Gedrukt in een oplage van 512 exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 100
* Dit is nummer VI van de 12 Romeins genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren op Barcham Green Chester. Van Dijk 661.

15. EYCK, P.N. van De tuin. Een gedicht. Den Haag, Stols, 1945. Ingenaaid (kleine kreukjes door opplakken titeletiket). 24 p. Gedrukt naar typografie van de dichter in een oplage van 325 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Eén van de 15 romeins genummerde luxe-exemplaren op lichtblauw Engels papier. Van Dijk 662.

26085416. GIDE, André Moer. Vertaling M. Nijhoff. Brussel, A.A.M. Stols, [1944]. 17 x 13 cm. Herbonden in paars halfleer met hoeken en gemarmerde platten (5 ribben), origineel omslag meegebonden. Kop verguld. 116 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt in rood en zwart op velijn in 125 genummerde exemplaren. 1e druk in boekvorm. Rug verkleurd, klein schaafplekje.
€ 95
* Charmant luxueus boekbandje van Elias P. van Bommel. Nederlandse vertaling van ‘Paludes’. In het geheim gedrukt onder de Duitse bezetting in 1944, met een misleidend jaartal: 1929! De Jong 313. Van Dijk 634.

17. (GORTER, Herman). ROLAND HOLST, A. In memoriam Herman Gorter. Den Haag, Stols, 1946. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt met de Romanée op Eenhoorn van Van Gelder in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 2e druk (= 1e afz. druk).
€ 15
* Van Dijk 718.

18. HELIKON Maandschrift voor poëzie. Maastricht/Brussel, Stols, 1931-1939. Jaargang 1-9. In 70 afleveringen. Compleet. Redelijke set: van jrg. 1 nr. 1 en jrg. 2 nr. 1 is het omslag gescheurd.
€ 250
* Typografisch zeer fraai en invloedrijk poëzietijdschrift onder redactie van A.A.M. Stols (jrg. 1-4), Jo Landheer en A.A.M. Stols (jrg. 5) en Jo Landheer (jrg. 6-9). Jaargang 1-4 hebben elk 10 nummers, jaargang 5-9 elk 6 nummers. Inclusief het extra nummer van juli 1931. Van Boutens tot Marsman.

19. HOFMANNSTHAL, Hugo von De dwaas en de dood. Een-acter van Hugo von Hofmannsthal. Vertaald door A. den Doolaard. Bussum, (Stols), 1927. Ingenaaid. (4), 28 p. Gedrukt op Breêro-papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Deukje achterin doorheen het boek. Bovenrand iets verbruind, klein vlekje op de rug.
€ 35
* Van Dijk 114.

204520. HOOFT, P.C. Reden Vande Wardicheit der Poesie. (Met portret van de auteur in houtsnede door Henri Jonas). (met een houtsnede door Henri JONAS). Maastricht, Trajectam ad Mosam (=A.A.M. STOLS), 1925. Karton. Niet afgesneden. (4), XXVIII p. Gedrukt in rood en zwart met de Erasmus mediaeval en initialen van J. van KRIMPEN in een oplage van 200 genummerde exemplaren op Hollandsch papier. Bovenaan heel licht verbruind, verder mooi en ongeroest. Mooi exlibris van J.A. Bletz (baardige Januskop).
verkocht
* Dit is een van de 45 Romeins genummerde exemplaren die niet in de handel kwamen, en het boek bevat voorin een handgeschreven opdracht van A.A.M. Stols ‘voor Jan Bletz/ den Haag, 27 Mei 1925’. Met het fraaie prospectus (waarop het portret van Hooft verkleind is afgedrukt). Trajectum ad Mosam 8. Van Dijk 45.

21. (KRIMPEN, Jan van). HOMERUS Batrachomyomachia. (Maastricht), The Halcyon Press, 1929. 28 x 20 cm. Donkerrood heelmarokijn met 4 ribben en vergulde titel in Griekse letters, heel eenvoudig versierd met geblindstempelde lijnen en aan de binnenhoeken vignetjes (Louis Malcorps). 28 p. Gezet uit de letters Antigone (Grieks), Lutetia en Van Krimpen Open Kapitaal en gedrukt in 125 genummerde exemplaren. Rugje aan de randen wat versleten, band iets grijs.
€ 325
* Breed opgezette, luxueuze prachtuitgave, Romeins genummerd (v). Tekst van Homerus’ ‘Strijd tussen kikkers en muizen’ in het Grieks, colofon in het Latijn. Typografie Jan van Krimpen. Van Dijk 182.

268551G22. (MESSIAEN, Olivier). POURRAT, Henri La veillée de Novembre. Frontispice de D. Galanis. Maastricht, A.A.M. Stols, 1929. Les Belles Heures IV. Ingenaaid. (4), 120 p. Met een originele ets van Demetrios Galanis. Gedrukt in 480 genummerde exemplaren. 1e druk. Vochtvlekje bovenaan de rug. Wat roest. Prent wat watervlekkig.
€ 35
* Over het leven van de ouders van Olivier Messiaen, vooral over zijn moeder, de dichteres Cécile Sauvage (1883-1927) en haar vroege dood. De 21-jarige Olivier was nog geheel onbekend als componist. Een van 400 op vélin anglais. Van Dijk 191.

23. MILTON, John The Sonnets of Mr. John Milton, both English and Italian. (Maastricht), The Halcyon Press, 1929. 26 x 18 cm. Linnen. Onafgesneden. 32 p. Gezet uit het cursieve lettertype van Christoffel Van Dyck (1601-1670) in de verzameling van Joh. Enschedé en Zonen, en gedrukt in een oplage van 361 genummerde exemplaren. Mooi exemplaar.
€ 35
* Eén van de 325 exemplaren op velijn van Pannekoek. Voorname typografie en schitterende, barokke initialen van Jan van Krimpen. The Halcyon Press 6. Van Dijk 186.

24. NIJLEN, Jan van De vogel Phoenix. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. (4), 48 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 22
* Dit is een van 225 exemplaren op Engels papier (Antique de Luxe). Van Dijk 150.

25. PERRON, E. du Het boozige boekje. (Maastricht, Stols, 1926). Ingenaaid. (32) p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op Van Gelder in een oplage van 50 genummerde en door de auteur en de uitgever gesigneerde exemplaren. 1e druk. Voorzijde omslag los, wat slijtage. Hier en daar wat vlekjes. Naam en naamstempel Reinder Blijstra op titelpagina.
€ 350
* Exemplaar met een handgeschreven opdracht van de auteur op p. (1): ‘Waar blijft de Schoone/ van Bolivia?’. Deze mysterieuze opmerking is gericht aan Rein Blijstra (1901-1975). Felle, brutale gedichten. Niet in Het Leven is wellicht een farce. Geschreven boekopdrachten van E. du Perron, verzameld en ingeleid door Kees Snoek (Amsterdam 2005). Batten/ Stols 7. Van Dijk 90.

251140G26. PERRON, E. du Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 96 p. Gedrukt in een oplage van 265 exemplaren. 2e druk. Rug verbruind. Eerste en laatste pagina roestig.
€ 250
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Aan W.A. Kramers/ van de schrijver -/ (herinnering aan een/ ontmoeting, een avond/ in ’t verleden jaar.)’. Eén van de 50 exemplaren die niet in de handel kwamen. Wijnand A. Kramers (1893-1975) was redactiesecretaris van Den Gulden Winckel. Batten/ Stols 13 (‘Een groot deel van deze oplage werd in 1932 op verzoek van den dichter door den uitgever vernietigd’). Van Dijk 154.

27. PLAS, Michel van der Twee emmertjes water halen. Een bloemlezing uit de Nederlandse waterstaatsliteratuur, voorafgegaan door een cultuurphilosophische inleiding door Michel van der Plas verlucht met vergelijkende excerpten uit de schatkamers der wereld-waterstaatsschilderkunst van de Egyptenaren tot heden verzameld en gerangschikt door J.F. Doeve begeleid door een verzameling variaties op de melodie van “Twee Emmertjes Water Halen”, verzorgd door H. Badings. Den Haag, A.A.M. Stols, 1952. Oblong. 17,5 x 25 cm. Linnen. 56 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 50
* Eén van de 15 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op geschept papier, volgens een gesigneerde mededeling in kalligrafie van A.A.M. Stols op de Franse titel.
Teksten van o.a. Boutens, Van der Leeuw, Lucebert, Van Ostayen en Schierbeek, en illustraties van o.a. Picasso en Rembrandt. Van Dijk 916.

28. (RILKE). VILALLONGA, Luis de Rilke, ce faible héroïque. (Met een frontispice door E.A. Hof). [Den Haag], ‘Claude Sézille à Paris pour le compte de l’éditeur Pierre Mangart à Rosières, Picardie’ [= A.A.M. Stols], 1944. Ingenaaid. (2), 22 p. Gezet uit de Erasmus en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 150 genummerde exemplaren. Omslag wat verbruind.
€ 25
* Geparafeerd door Stols als ‘P.M.’ Van Dijk 652. De Jong 869.

26871429. (ROLAND HOLST (vert.), A.). YEATS, William Butler De gravin Catelene. Den Haag, A.A.M. Stols, 1941. Verguld heelperkament doorgehaald met vier perkamenten stroken. 64 p. 1e druk. Schutblad wat vergeeld.
verkocht
* Eén van de 20 genummerde luxe-exemplaren, gesigneerd, gedrukt op geschept papier van Pannekoek en gebonden in een fraaie uitgeversband. Dit is een van de eerste 10, die niet in de handel kwamen. Van Dijk 556.

30. ROLAND HOLST, A. De afspraak. Maastricht, (A.A.M. Stols), 1925. Ingenaaid. (2), 80 p. Gedrukt met de Erasmus in rood en zwart in een oplage van 190 genummerde exemplaren. Titel en initialen van Alph. Stols. 1e druk. Omslag verbruind, voorzijde omslag los. Exlibris van L.M. Schwarz op eerste pagina.
€ 25
* Overdenkingen in onnavolgbaar Roland Holstproza. Nr. 64 van de 186 op zwaar, getint geschept papier van Van Gelder gedrukte exemplaren. Trajectum ad Mosam 11. Van Dijk 54.

31. ROLAND HOLST, A. Tegen de wereld. (Luxe-editie). Den Haag, Stols, 1947. Verguld halfperkament. Kop verguld. 48 p. Met een portret van Willem van Oranje naar Anthonie Mor. Gezet uit de Lutetia. 1e druk. Gaatje onderaan de rug.
verkocht
* Een van de 30 genummerde exemplaren, fraai in halfperkament gebonden en gedrukt op getint geschept papier. Gesigneerd door de auteur onder het colofon. Van Dijk 777.

32. ROLAND HOLST, A. Voorteekens. (Maastricht), De Halcyon Pers (= A.A.M. Stols), 1936. Buckram. 32 p. Gezet uit de 17e-eeuwse letter van Anton Janson en gedrukt in rood (initialen) en zwart op Ossekop in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk. Rugje verkleurd.
€ 75
* Twee verhalen, geschreven anno 1930 in Moscia (Ascona). Buitengewoon fraaie, zuivere titelpagina. De Halcyon Pers 6. Van Dijk 380.

33. SCHENDEL, Arthur van Fratilamur. Maastricht, Stols, [1928]. Ingenaaid. Gedrukt in rood en zwart op geschept papier van Pannekoek in een oplage van 315 genummerde exemplaren. 64 p. 1e druk. Omslag wat verbruind.
€ 20
* Dit is nr. 7. Met prospectus. Trajectum ad Mosam 166. Van Dijk 166.

34. SCHENDEL, Arthur van Huon of over den hond. Maastricht, A.A.M. Stols, 1928. Ingenaaid. (2), 26 p. Gedrukt in 110 genummerde exemplaren. 1e druk. Achterzijde heel licht verkleurd.
€ 95
* Een van de 100 op de pers genummerde exemplaren op geschept Engels papier. Schaarse titel. To the happy few 14. Van Dijk 167.

Stols 2 antiq35. SHELLEY, Percy Bysshe Six hymns of HOMER. The English Translation by Percy Bysshe Shelley facing the original Greek. (Maastricht), The Halcyon Press, 1929. Gedrukt in 481 genummerde exemplaren. 2 delen in een luxueuze doos van halfmarokijn met gemarmerd karton (Binderij Phoenix). In de doos is nog ruimte over.
€ 500
* 1. Een van 25 Romeins genummerde exemplaren op Keizerlijk Japans papier. Gebonden in rood heelmarokijn met vijf ribben, titel in goud en gemarmerde schutbladen, kop verguld (uitgeversband van Louis Malcorps).
2. Een van 450 exemplaren op geschept Hollands papier van Pannekoek. Rood linnen. Opmerkelijke typografie van J. van Krimpen. The Halcyon Press 5. Van Dijk 183.

36. SLAUERHOFF, J. Serenade. Gedichten. Maastricht/ Brussel, Stols, 1938. Ingenaaid. 48 p. Gezet uit de Lutetia van Van Krimpen [en gedrukt in een oplage van 510 exemplaren]. 2e, door K. Lekkerkerker herziene druk.
€ 175
* Eén van de 10 luxe-exemplaren, gedrukt op Barcham Green. Dit exemplaar is niet genummerd. Van Dijk 440.

37. STOLS, A.A.M., en Jo BOER Dossier van het conflict Jo Boer – A.A.M. Stols. Dossier van het conflict dat Boer en Stols vanaf 1949 met elkaar uitvochten en dat uiteindelijk tot een scheiding der geesten zou leiden. Jo Boer stond onder contract bij Stols, maar bood ook boeken bij andere uitgevers aan, waarvan ze voorschotten ontving. Die boeken kwamen er vervolgens nooit. Het dossier dat wij hierbij aanbieden is weliswaar niet compleet, maar geeft toch een helder en ontluisterend beeld van de moeilijkheden waarin Jo Boer in 1950 terecht was gekomen.
€ 200
256972* 1. Brief van Stols aan Boer d.d. 4-8-1950 (doorslag, gemonogrammeerd door Stols) met bijlage: een door Stols opgestelde en door Boer te ondertekenen verklaring (doorslag).
2. Brief van Boer aan Stols d.d. 8-8-1950 (afschrift met aantekening van Stols).
3. Brief van Stols aan Boer d.d. 11-8-1950 (doorslag, gemonogrammeerd door Stols).
4. Brief van Stols aan P. van Eck (Elsevier) d.d. 11-8-1950 (gesigneerd en met enkele aantekeningen door Stols).
5. Brief van Stols aan P. van Eck (Elsevier) d.d. 12-8-1950 (doorslag, gemonogrammeerd door Stols) met bijlage: afschrift van een brief van De Nederlandsche Bank aan Stols d.d. 11-8-1950.
6. Uitgebreid Memorandum van P. van Eck over Jo Boer (doorslag, gesigneerd; twee exemplaren).
7. Brief van Stols aan Mr. B.J. Gottschalk (advocaat) d.d. 6-10-1950 (doorslag, gemonogrammeerd door Stols).
8. Verkoopoverzicht van Jo Boer bij Stols in 1950 (doorslag).
9. Memorandum bezoek De Nederlandsche Bank – Mr. van Groin Soeters d.d. 12-3-1951 (doorslag, gesigneerd door Stols).
10. Brief van H.W.J.M. Keuls aan Stols d.d. 15-3-1951 (doorslag).
11. Brief van De Nederlandsche Bank aan Stols d.d. 19-3-1951 (afschrift).

9032G38. WILDE, Oscar Ballade de la Geôle de Reading. Traduite par Henry D. Davray. (Rosières, Pierre Mangart, [= Den Haag, Stols], 1944. Ingenaaid met omslag. 38 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 150 genummerde exemplaren. Rugje bruin.
€ 45
* Dit is nummer 14, onder het colofon in het handschrift van Stols gemonogrammeerd door ‘P.M.’ Een schaarse Wilde-editie. Clandestiene uitgave. Van Dijk 654. De Jong 942.

39. ZUYLEN, Belle de Le Noble. Den Haag, Pierre Mangart [= A.A.M. Stols], 1943. 17 x 10 cm. Ingenaaid. (2), VIII, 30 p. Gedrukt in 150 genummerde exemplaren op ‘vélin blanc’. Wat roest op omslag.
€ 25
* Novelle, in het geheim gedrukt tijdens de bezetting bij Drukkerij Trio door Stols onder zijn pseudoniem ‘Claude Sézille pour le compte de l’éditeur Pierre Mangart à Rosières, Picardie’. De Jong 980. Simoni Z4. Van Dijk 624.

40. ZUYLEN, Belle van Mistriss Henley. Rosières, Pierre Mangart [= Den Haag, A.A.M. Stols], 1944. 17 x 11 cm. Ingenaaid. X, 52 p. Gedrukt met de Bodoni in 250 genummerde exemplaren op geschept papier. Enkele vage vlekjes.
€ 25
* Mooi vormgegeven clandestiene uitgave. De Jong 981.

Stols 3

Uit nr. 27, kalligrafie van Eppo Doeve

Chez Stols mb

Bewerking van de titelpagina van nr. 3

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 3 juni 2016 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.728 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: