antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Catalogus 76: Gerrit Komrij

In deze catalogus hebben we honderdelf nummers Komrij bijeengebracht, verdeeld over vijf naar Komrij-titels vernoemde afdelingen. U vindt (vroege) luxe-edities, een kleurrijke waskrijttekening, geïllustreerde uitgaven, ansichtkaarten uit Bulgarije en België, twee halfperkamenten Capriccio’s, brochures, privé-uitgaven, foto’s, handschriftposters, opdrachtexemplaren en een prettige hoeveelheid bibliofiele uitgaven van bekende margedrukkers (en een enkele onbekende piraat).

Kortom, veel fraais, weinig saais.

  • 1-78 Schrijfreceptkomrij heiningen
  • 79-84 Metamorfose
  • 85-91 Tutti-frutti
  • 92-104 Stilleven
  • 105-111 Overal en nergens

Schrijfrecept: proza & poëzie in bibliofiele uitgaven & handelsedities

1 KOMRIJ, Gerrit Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. Ingenaaid (omslagontwerp Wim Bischot). 48 p. 1e druk.
€ 20

2685912 KOMRIJ, Gerrit Ik heb Goddank twee goede longen. [Amsterdam], (Meulenhoff, 1971). Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 10 Romeins genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren, gedrukt op Simili Japon, niet voor de handel bestemd.

268588
3 KOMRIJ, Gerrit Tutti-frutti. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1972). Ingenaaid. 64 p. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 10 Romeins genummerde luxe-exemplaren, met op pagina 63 een handgeschreven, gesigneerd gedicht van de auteur (‘De jongste dag’), ‘dat niet elders gepubliceerd wordt’.

4 KOMRIJ, Gerrit De dichter. (Voorburg, BZZTôH, 1972). 43,0 x 30,5 cm. Planodruk. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 65

2513545 KOMRIJ, Gerrit Op de planken. Episodes uit het leven van de tragédienne Zizi Maelstrom en de toneelkunstenaar Sacha Culpepper. Amsterdam, C.J. Aarts, 1973. Ingenaaid met omslag. 32 p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt in Het Drukhuis in een oplage van 65 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk. Kristalpapier wat gescheurd.
€ 60
* Eén van de enkele exemplaren hors commerce.
Inliggend: Handgeschreven kaartje met in handschrift van de auteur: ‘Met vriendelijke groeten,/ Gerrit Komrij’.

6 KOMRIJ, Gerrit Op de planken. Episodes uit het leven van de tragédienne Zizi Maelstrom en de toneelkunstenaar Sacha Culpepper. Amsterdam, C.J. Aarts, 1973. Ingenaaid met omslag. 32 p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt in Het Drukhuis in een oplage van 65 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk. Naam op colofonpagina.
268606€ 45

7 KOMRIJ, Gerrit Komrij’s patentwekker. Amsterdam, C.J. Aarts, 1974. Geniet. 8 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug minimaal verschoten.
€ 65

8 KOMRIJ, Gerrit Fabeldieren. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1975). Linnen met titeletiket. 48 p. 1e druk.
268535€ 120
* Eén van de 65 genummerde en door de auteur gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in heellinnen.

9 KOMRIJ, Gerrit Fabeldieren. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1975). Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
€ 15
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel.

268544
10 KOMRIJ, Gerrit De Verschrikking. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1977). Linnen met stofomslag. 48 p. Illustraties Jan Bern[h]ard Meinen. Gezet uit de Sabon en gedrukt op Florence Bloesemwit in een oplage van 1250 exemplaren. 1e druk.
€ 120
* Eén van de 50 genummerde en door de auteur en de kunstenaar gesigneerde exemplaren, met (los bijgevoegd) een originele, genummerde en gesigneerde ets/ collage van Jan Bernhard Meinen.

11 KOMRIJ, Gerrit, Maarten ’t HART, en Mensje van KEULEN Drie Mannetjesputters van De Arbeiderspers bij Scheltema Holkema Vermeulen. (Met drie tekeningen door Siegfried Woldhek). Amsterdam, De Arbeiderspers/ Boekhandel Scheltema Holkema Vermeulen, (1977). 29,2 x 21,0 cm. Zeven bladen in omslag. Gedrukt in een oplage van 550 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20

268570
12 KOMRIJ, Gerrit Capriccio. (Met als frontispice een originele ets door Charles Hofman). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1978. Verguld halfperkament met platten van donkerblauw Roma (Hans van der Horst). (4), 24 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 75 [= 80] genummerde exemplaren. 1e druk. Platten deels zeer licht verschoten.
€ 1200
* Eén van de 15 [= 20] luxe-exemplaren, waarvan een van de [5] exemplaren hors commerce, gedrukt op Zerkall-Bütten, gebonden in halfperkament en met een kleurenets van Hofman. Dit exemplaar heeft bovendien een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Voor Iwan Sitniakowsky/ Gerrit Komrij’. Ivan Sitniakowsky (1944-2014) was dertig jaar lang literair journalist en recensent voor De Telegraaf. Breugelmans 42.

268571
13 KOMRIJ, Gerrit Capriccio. [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1978. Verguld half-perkament met platten van lichtblauw Japans papier in met lichtblauw Japans papier overtrokken cassette (Binderij Phoenix). (4), 24 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 75 [= 80] genummerde exemplaren. 1e druk. Cassette licht verschoten.
verkocht
* Nummer 1 van de 60 Arabisch genummerde exemplaren, gedrukt op Hollands druk van Van Gelder. Dit bijzondere exemplaar werd kort na verschijnen door Ger Kleis gebonden [in halflinnen], getuige de potloodaantekening op verso van het colofon: ‘enig exemplaar door de/ drukker gebonden/ gk’. Toen Johan B.W. Polak dit exemplaar in bezit kreeg, liet hij het door David Simaleavich luxe herbinden in halfperkament. Breugelmans 42.

14 KOMRIJ, Gerrit Waarin de trein een nieuw jaar tegemoetsnelt, of: Scripta Manent, maar niet altijd. Utrecht, Salix Alba, 1978. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 18

15 KOMRIJ, Gerrit Sing Sing. Utrecht, Salix Alba, (1978). Cahiersteek met omslag. (28) p. Illustratie Eric Wittenberns. Met de hand gezet uit de Bembo normaal corps 14 en gedrukt in een oplage van 80 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 30

16 KOMRIJ, Gerrit Op de planken. Burleske. Amsterdam, C.J. Aarts, 1978. Linnen met stofomslag. 40 p. 2e druk. € 30
* Eén van de 100 door de auteur genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in heellinnen.

17 KOMRIJ, Gerrit De bibliofiel. (Met een originele ets door Arie van der Geest). (Rotterdam), Bébert, (1980). 11,7 x 8,0 cm. Verguld leder. 16 p. Gedrukt in een oplage van 99 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 65
* Exemplaar hors commerce, wél gesigneerd, maar zónder de ets van Arie van der Geest.
Bijgevoegd (als troost): Twee gedrukte uitnodigingen voor tentoonstellingen van Arie van Geest bij Galerie Delta te Rotterdam.

18 KOMRIJ, Gerrit Het Komrij-wezen. (Den Haag, BZZTôH, 1980). 43 x 30,5 cm. Planodruk. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Minieme hapjes uit de bovenrand.
€ 65

19 KOMRIJ, Gerrit Het onzichtbare labyrint. (Den Haag, BZZTôH, 1980). 43 x 30,5 cm. Planodruk. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 65

20 KOMRIJ, Gerrit Herinnering aan Holland. [Santpoort], Mercator Pers, 1981. 23,3 x 7,7 cm. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt op blauw papier in een oplage van 150 genummerde exemplaren.
€ 15
* Marsmans gedicht ‘Herinnering aan Holland’ door Komrij onherstelbaar verbeterd.

268569
21 KOMRIJ, Gerrit De os op de klokketoren. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981 [= 1982]). Linnen met stofomslag (ontwerp Joost Veerkamp). (52) p. Illustraties (veelal in kleur) Joost Veerkamp. 1e druk.
€ 150
* Eén van de 50 genummerde en door door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren, voorzien van een originele, genummerde en gesigneerde ets van Joost Veerkamp (een os, van alle gemakken voorzien om een klokkentoren te beklimmen).

22 KOMRIJ, Gerrit Van de seconde die een eeuw wil zijn. [Amsterdam], (Sub Signo Libelli), [1982; MDLM: 1983]. 27,0 x 18,0 cm. Planodruk. Met de hand gezet en gedrukt in rood en zwart [in een oplage van 100 exemplaren]. 1e druk.
€ 35
* Jaarwisselingsgeschenk 1982-1983. Breugelmans 95a.

23 KOMRIJ, Gerrit Kinderlijk. Het bekende gedicht van Joost van den Vondel aktueel getoonzet door Gerrit Komrij. Bedum, (Exponent), 1983. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 50

24 KOMRIJ, Gerrit De muze in het kolenhok. Over een gedicht van Hölderlin. Amsterdam, Guus Bauer, 1983. Ingenaaid met flappen. 64 p. 1e druk. Opdrachtje (niet van de auteur) op Franse titel.
€ 12

26858625 KOMRIJ, Gerrit Twee toespraken. Antwerpen, Het Kanon, 1983. Cahiersteek. (4), 12 p. Gezet uit de Xerox FB Boldface en gedrukt op Conqueror in een oplage van 30 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 200
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Jan Bouman,/ altijd de jouwe,/ je Gerrit Komrij’. Twee toespraken: ‘Oudejaarstoespraak 1974’ en ‘Komrij in Paradiso’ uit 1979. ‘Geautoriseerde roofdruk’.

26 KOMRIJ, Gerrit De vampier en de grafdelver of: de Antiquaar als doodsheraut. (Amsterdam, Willem Huijer, 1984). Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt door Ger Kleis in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels licht verschoten.
€ 50
* Breugelmans 118.

10009027 KOMRIJ, Gerrit Schrijfrecept. [Amsterdam, CPNB, 1984]. 26,8 x 18,1 cm. Planodruk. Gedrukt op Oud-Hollandse circulaire met watermerk en scheprand. 1e druk.
€ 20
* Dwarreluitgave ter gelegenheid van het Boekenbal in Carré.

28 KOMRIJ, Gerrit Lichaam en Geest (twee acrostichons). Bedum, Exponent, 1984. 29,3 x 20,1 cm. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de ‘brutale, vette’ Columbia en gedrukt ‘in bloedrood’ door Menno Wielinga in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 30
* Gesigneerd door de auteur onder het colofon.

29 KOMRIJ, Gerrit Lichaam en Geest (twee acrostichons). Bedum, Exponent, 1984. 29,3 x 20,1 cm. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de ‘brutale, vette’ Columbia en gedrukt ‘in bloedrood’ door Menno Wielinga in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 25

30 KOMRIJ, Gerrit Dit jaar spreken wij met Komrij… [Amsterdam], Weekblad Pers, [1987]. Cahiersteek. (8) p. Met het ingeplakte snoeppappiertje. 1e druk.
€ 12
* Inliggend: Visitekaartje van directeur Theo Bouwman, gesigneerd ‘Theo’. Jaarwisselingsgeschenk 1986-1987.

31 KOMRIJ, Gerrit De ware haai. (Amsterdam, Willem Huijer), [1987]. Ingenaaid. 12 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door De Regulierenpers in blauw, blauwgrijs en zwart op Zerkall Bütten in een oplage van 75 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 50
* Gesigneerd door de dichter onder het colofon. De Regulieren 27/1987.

32 KOMRIJ, Gerrit De ware haai. (Amsterdam, Willem Huijer), [1987]. Ingenaaid. 12 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door De Regulierenpers in blauw, blauwgrijs en zwart op Zerkall Bütten in een oplage van 75 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* De Regulieren 27/1987.

1199433 KOMRIJ, Gerrit Twee huizen. [Bedum], Exponent, 1987. 30,0 x 16,8 cm. Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 115 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels minimaal verschoten.
€ 35
* Eén van de 25 Romeins genummerde exemplaren, bovendien gesigneerd door de auteur onder het colofon. Eenheden 13.

34 KOMRIJ, Gerrit Twee huizen. [Bedum], Exponent, 1987. 30,0 x 16,8 cm. Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 115 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Eenheden 13.

35 KOMRIJ, Gerrit En de visser, hij rustte voort. [Bedum], Exponent, 1987. 28,1 x 18,6 cm. Cahiersteek. (20) p. Met de hand gezet en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 115 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Tien variaties op het gedicht ‘De visser van Ma Yuan’ van Lucebert.

36 KOMRIJ, Gerrit (Ooit schreef je lange, idiote brieven…). (Den Haag, Tight End Press, 1989). 10,6 x 16,5 cm. Vouwblad. Gezet uit de Gill en gedrukt in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 22
* Afzonderlijke, nog titelloze uitgave van het gedicht ‘Na de nachtmerrie 2’.

26853837 KOMRIJ, Gerrit Vroege verzen. Utrecht, Paranoia Pers, 1989. Cahiersteek. (12) p. Vervaardigd in een oplage van 25 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 150
* Niet geautoriseerde uitgave van de niet eerder gebundelde gedichten ‘Jongens en scheikunde’, ‘Hans’, ‘Reis’, ‘Schemering’ en ‘Goodbye’. Niet in de Nederlandse Centrale Catalogus.

38 KOMRIJ, Gerrit Dat heilig ontzag voor minder. [Bedum], 268604Exponent, 1990. 28,5 x 18,5 cm. Linnen. (12) p. Met de hand gezet uit de Garamond en
gedrukt door Menno Wielinga in donkerblauw in een oplage van 170 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 50
* Eén van de 30 exemplaren, gebonden in heellinnen.

39 KOMRIJ, Gerrit Geheime verlangens. Utrecht, Paranoia Pers,268539 1990. Cahiersteek. (12) p.
Vervaardigd in een oplage van 5 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Niet geautoriseerde uitgave van de gedichten ‘De straatjongen’ en ‘De oude generaal’. Niet in MDLM. Niet in de NCC.

26857940 KOMRIJ, Gerrit De pagode. [Amsterdam], De Bijenkorf, (1990). Garenloos (omslag-ontwerp Erik Meeder). 56 p. 1e druk. Rug gesleten.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Ivan [Sitniakowsky],/ als herinnering aan een/ paar heerlijke/ februari-dagen!/ Vila Pouca da Beira,/ 17/2/90/ Gerrit Komrij’.

1169241 KOMRIJ, Gerrit Winterswijk. (Met een originele zeefdruk door Arno Kramer). (Arnhem), Stichting Beeldende Kunst Gelderland, (1990). Cahiersteek met omslag. 4 p. Gezet uit de Sabon normaal en gedrukt op 270 grams Koperdruk velin in een oplage van 120 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug verschoten.
€ 65
* Gelderland in proza, poëzie en prenten 85.

26853342 KOMRIJ, Gerrit De nachtmerrie. Amsterdam, Siau & Van Daalen, 1990. Verguld roodbruin halfleer in cassette (Binderij Phoenix). 24 p. Illustraties Piet van den Boog. Gezet uit de Times roman en gedrukt op 170 grams halfmat houtvrij machinecoated papier in een oplage van 25 door de auteur genummerde en door de auteur en de illustrator gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 200
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op het schutblad: ‘Voor Ivan Sitniakowsky,/ In vriendschap,/ Gerrit Komrij/ Vila Pouca da Beira, 26 juli 1998’.

43 KOMRIJ, Gerrit Het moordcommando. Terhorst, (Ser J.L. Prop), 1992. 27,1 x 17,1 cm. Cahiersteek met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Gerrit Komrij/ Voor I.S. [= Ivan Sitniakowsky]’.

26412744 KOMRIJ, Gerrit Praagse mist. Zonder plaats, (Jaap Schipper, 1993). 30,5 x 20,5 cm. Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet uit de Egmont en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall Bütten in een oplage van 15 exemplaren.
€ 350
* Eerste afzonderlijke, niet geautoriseerde uitgave van dit gedicht, dat in handschrift de bijlage was van de 15 luxe-exemplaren van Praag (1983). Een pre-Statenhofpers.

26857745 KOMRIJ, Gerrit De boekendans. Amsterdam, [Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren], 1994. Cahiersteek met omslag. (2), 18 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Naam op Franse titel.
verkocht
* Eén van de 30 door de auteur genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op 120 grams Florence en voorzien van een extra stofomslag.

46 KOMRIJ, Gerrit De boekendans. Amsterdam, [Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren], 1994. Cahiersteek. (2), 18 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Omslag iets gesleten.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor I. [= Ivan Sitniakowsky]/ van/ Gerrit Komrij’.

26869547 KOMRIJ, Gerrit De boekendans. Amsterdam, [Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren], 1994. Cahiersteek. (2), 18 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Omslag iets gesleten.
€ 12

48 KOMRIJ, Gerrit Alle gedichten tot gisteren. Amsterdam/ Antwerpen, De Arbeiders-pers, (1994). Verguld halfleer met leeslint. 496 p. 1e druk.
€ 125
* Eén van de 40 luxe-exemplaren, die niet in de handel kwamen, gebonden in halfleder.

49 KOMRIJ, Gerrit Mijn minnaars. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman en een separate verantwoording door Paul van Capelleveen). (Den Haag, Tight End Press, 1994). 36,7 x 20,2 x 2,5 cm. Twee delen in zwart halfmarokijnen overslagdoos (Binderij Phoenix). (52); (12) p. Gedrukt in geel, rood en zwart in een oplage van 21 exemplaren. 1e druk.
€ 500
* Jeugdpoëzie van Komrij, voorbeeldig uitgegeven door Ton Leenhouts (Tight End Press).

2280650 KOMRIJ, Gerrit Pseudo-Ambrosia. (Met als frontispice een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman). Vila Pouca da Beira, [Charles Hofman], 1994. Halfperkament met soepele kartonnen platten en titeletiket. (8) p. Gedrukt in een oplage van 20 door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 650
* Uitgave ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de auteur. Eén van Komrij’s zeldzaamste titels, in eigen beheer uitgeven door de vriend van de auteur. O Heraldo Oliveirense 2.

51 KOMRIJ, Gerrit Sonnet. (De Jouwer, De Hynsteblom, 1994). Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet uit de Atlas en gedrukt in groen en bruin in een oplage van 49 exemplaren. Kreukje.
€ 50
* Gerrit Achterbergs ‘Werkster’ onherstelbaar verbeterd door Gerrit Komrij en in het Fries vertaald door Karel F. Gildemacher (‘Hy ken de ûnderkant fan skoech en krytstreekbokse’).

26859852 KOMRIJ, Gerrit In Liefde Bloeyende. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1995). Cahier-steek met titeletiket. 12 (= 16) p. Met de printer vervaardigd door C. van Dijk in een oplage van 12 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Dit is nummer 2 van de oplage. Dit exemplaar behoorde toe aan de uitgever. Over het gedicht ‘De mattenklopper’ van Alex. Gutteling. Petits paquets 6.
Bijgevoegd: Geprinte brief van C. van Dijk aan ‘Geachte heer [Gerrit] Komrij’. 29,6 x 20,9 cm. Alleen recto. Gesigneerd. Gedateerd ’12 februari 1995′. 18 regels tekst. De uitgever stuurt Komrij de oplage van In Liefde Bloeyende met het verzoek de helft van de oplage genummerd en gesigneerd te retourneren. ‘Natuurlijk had ik u vooraf moeten benaderen, maar u kent mij en mijn werk niet en vermoedelijk zou mijn verzoek alleen al op die grond niet zijn gehonoreerd […] Staat mijn werkwijze u niet aan dan vraag ik u het oplaagje te vernietigen’.
Tevens: Handgeschreven brief van Komrij aan ‘Geachte heer [C.] Van Dijk’. 10,5 x 21,0 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘Gerrit Komrij’. Gedateerd ‘Vila Pouca da Beira, 16 maart 1995’. 4 regels tekst. Komrij stuurt Van Dijk de nummers 2, 4, 6, 8, 10 en 12 van de oplage terug, maar had het aardiger gevonden wanneer hem vooraf om toestemming was gevraagd. ‘Zoals het nu is, is het een vorm van (milde) chantage. In Liefde Zand Erover, maar vertel het a.u.b. niet verder’.
En: Voor- en achterzijde van door Komrij beschreven envelop.
Tot slot: Origineel knipsel van ‘In Liefde Bloeyende’ (NRC Handelsblad van 19 januari 1995).

26853453 KOMRIJ, Gerrit Faust, zoveelste deel. (Zutphen, Nysigh Advocaten, Walgemoed Accountants & Adviseurs en Tap Tromp Van Hoff Notarissen, 1997). In rood bedrukt zwart halfleer in foedraal (Binderij Phoenix). 24 p. Gezet uit de Monotype Perpetua en gedrukt in een oplage van 2000 exemplaren. 1e druk.
€ 175
* Eén van de 15 door de auteur genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op 130 grams Simili Japon en gebonden in halfleer. Dit exemplaar is echter genummerd noch gesigneerd.
Inliggend: Getypte brief van Jan Erik Bouman aan ‘Beste Ivan [Sitniakowsky]’. 23,2 x 19,1 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘Jan Erik Bouman’. Gedateerd ‘Utrecht, 29 April 2003’. 23 regels tekst. Charmant schrijven van de margedrukker uit Utrecht, die Sitniakowsky ‘twee exclusieve drukken’ stuurt voor diens Komrijverzameling. ‘Dit exemplaar hors serie van ‘Faust, zoveelste deel’ is ook bij ontstentenis van de signatuur voor de liefhebber beslist begerenswaard. Ik kreeg het eens voor mijn verjaardag van de binder cadeau’.

26859754 KOMRIJ, Gerrit Gezwinde grijsaard. (Terhorst, Ser J.L. Prop, 1997). 27,1 x 17,1 cm. Cahiersteek met omslag. (8) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met afwijkend colofon: in plaats van de gedrukte tekst ‘Dit is nummer’ gevolgd door een door de drukker met de hand geschreven getal onderaan de pagina staat er onder het drukkersvignet in het handschrift van de auteur: ‘nr. 5/ Gerrit Komrij’. Het betreft hier waarschijnlijk een auteursexemplaar buiten de gewone oplage.

55 KOMRIJ, Gerrit Gezwinde grijsaard. (Terhorst, Ser J.L. Prop, 1997). 27,1 x 17,1 cm. Cahiersteek met omslag. (8) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 50

26858356 KOMRIJ, Gerrit Onherstelbaar verbeterd. Den Haag, Stupers Van der Heijden PR, 1997. Linnen met stofomslag. 48 p. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 25 door de auteur genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in Ernstmeier linnen, met een stofomslag van 150 grams Countryside Mineraal Zandsteen.


57 KOMRIJ, Gerrit
Onvoorstelbaar gepeperd. (Den Haag, Stupers268589 Van der Heijden PR, 1998).
Leporello in bedrukte envelop.
Gedrukt in een oplage van 27 exemplaren. 1e druk.
€ 120
* Twee ‘onherstelbaar verbeterde’ gedichten van Komrij zelf: ‘Fiat crux’ op ‘Fiat lux’ en ‘Gay koningskinderen’ op ‘Twee koningskinderen’. Deze uitgave was uitsluitend bestemd voor de ontvangers van de luxe-exemplaren van Onherstelbaar verbeterd (1997).

26859058 KOMRIJ, Gerrit Tequila sunrise. (Met een litho en elf tekeningen door Hans Giesen). Landgraaf, Herik, 1998. Ingenaaid met flappen. (32) p. Gedrukt in een oplage van 299 door de uitgever genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Ivan Sitniakowsky,/ in vriendschap,/ Gerrit Komrij/ A’dam, 1 mei 1998’.

26860159 KOMRIJ, Gerrit Overal en nergens. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Theo Daamen). Bredevoort, Galerie Breevoort, 1998. 29,9 x 18,7 cm. Cahiersteek met omslag. (14) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Hans van Eijk in een oplage van 75 op de pers genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 150
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Ivan Sitniakowsky,/ van/ Gerrit Komrij/ Amsterdam, 18 sept. ’98’. Dichter bij het Beeld 4.

60 KOMRIJ, Gerrit Rook zonder vuur. Den Haag, Stupers Van der Heijden PR, 1998. Linnen met stofomslag. 52 p. Illustraties Dik Klut. 1e druk.
€ 200
* Eén van de 25 door de auteur genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op 105 grams Cranes Crest wit velijn en gebonden in Natural Rexa linnen, met een stofomslag van 100 grams Countryside Natuur en met schutbladen van 120 grams Butterfly mat.

61 KOMRIJ, Gerrit Rook zonder vuur. Den Haag, Stupers Van der Heijden PR, 1998. Ingenaaid met flappen in kartonnen foedraal. 52 p. Illustraties Dik Klut. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Iwan [Sitniakowsky],/ van/ Gerrit/ Den Haag, 18-12-98’.
Inliggend: Originele kleurenfoto van het moment waarop Komrij dit exemplaar signeert, met een leeg bierglas op de tafel voor hem. 12,6 x 17,8 cm.

62 KOMRIJ, Gerrit Rook zonder vuur. Den Haag, Stupers Van der Heijden PR, 1998. Ingenaaid met flappen in kartonnen foedraal. 52 p. Illustraties Dik Klut. 1e druk.
€ 12

63 KOMRIJ, Gerrit De ontzetting van Kraaivanger. Leiden, antiquariaat Klikspaan, (1998). Linnen met titeletiket. (24) p. Illustratie Rik van Iperen. Gezet uit de Gill en gedrukt door de Stichting Boekdrukkunst Leiden in rood en zwart in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Eén van de 100 Romeins genummerde en door de auteur gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Hahnemühle en gebonden door Ineke van Maanen. Jaarwisselingsgeschenk 1998-1999.

26857564 KOMRIJ, Gerrit 52 Sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw. Amsterdam, Bert Bakker, 2000. Karton met leeslint. 64 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Ivan Sitniakowsky/ in vriendschap,/ dit allereerste exemplaar,/ Gerrit Komrij/ Amsterdam, 28 januari 2000’.

25157765 KOMRIJ, Gerrit Metamorfose. Bij het Requiem van Nicolò Jommelli (1714-1774). (Groningen), Athena’s Boekhandel, 2002. Geniet. 16 p. Illustraties. 1e druk.
€ 20
* Eenmalige, exclusieve uitgave ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Athena’s Boekhandel.

66 KOMRIJ, Gerrit Leesliefde in 100 & enige gedichten. (Amsterdam), Magazijn de Bijenkorf, (2002). Garenloos. 144 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Pim,/ Gerrit Komrij/ Utrecht, 16 maart 2002’.
Inliggend: Boekenlegger van de Literaire Boekenmaand bij het warenhuis met de beeltenis van Komrij. 15,0 x 5,0 cm.

67 KOMRIJ, Gerrit Kerstinkopen. [Amsterdam], Sebes & Van Gelderen Literair Agent-schap, (2002). 13,0 x 13,0 cm. Cahiersteek met omslag. 24 p. Gedrukt in een oplage van 750 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Jaarwisselingsgeschenk 2002-2003.

68 KOMRIJ, Gerrit Invitatie. Den Haag, Letterkundig Museum, 2004. 15,0 x 15,0 cm. Vouwblad met ingebouwd opklapbaar venstertje (‘piep show’). Met de hand gezet uit de Gill en gedrukt door de Uitvreter op 190 grams Tivoli karton [in een oplage van 250 exemplaren]. 1e druk.
€ 22
* Uitgave ter gelegenheid van de opening van de aan Gerrit Komrij gewijde tentoonstelling op 26 maart 2004.

69 KOMRIJ, Gerrit Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in twee gedichten. Zoeterwoude-Dorp, De Uitvreter, 2004. 8 p. + bijlage en buikband (‘De dunne Komrij!’). Met de hand gezet uit o.a. de Dante en de Gill en gedrukt in lila en zwart in een oplage van 100 exemplaren. Vormgeving Lonneke N. 1e druk.
€ 22
* Uitgave ter gelegenheid van de viering van de zestigste verjaardag van Gerrit Komrij in antiquariaat AioloZ op 30 maart 2004. Twee klassiekers van Komrij (‘De dichter’ en ‘Een gedicht’).

26853770 KOMRIJ, Gerrit, en Jeroen BROUWERS De stilte bestaat uit zoveel antwoorden. Correspondentie 1980-1986. Bezorgd door Onno Blom. Antwerpen/ Leiden, De Luchtbuks, 2006. Linnen met stofomslag. 64 p. Met de hand gezet uit de Spectrum en de Gill en gedrukt in groen en zwart op Zerkall Bütten Werkdruck in een oplage van 220 genummerde en door beide correspondenten gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 175

26858471 KOMRIJ, Gerrit Kinderballade. (Met vijf originele houtsneden door Bram Malisse). Kalmthout, De Carbolineum Pers, 2006. In rood bedrukt heelperkament met stofomslag in foedraal (Boris Rousseeuw). (20) p. Met de hand gezet uit de Fransiscan en gedrukt op geschept Hahnemühle in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag op en rondom rug flink verschoten.
€ 250
* Een van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gebonden in perkament door de drukker. Het colofon werd tevens gemonogrammeerd door de illustrator. Bovendien heeft dit exemplaar een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Voor Berend van Daalen,/ Gerrit Komrij’. Berend van Daalen gaf in 1990 samen met galeriehouder Eugène Siau Komrij’s De nachtmerrie uit.

72 KOMRIJ, Gerrit Luchtdicht verpakt. (Met een inleiding door Filip Marsboom). [Antwerpen], (Campo & Campo, 2007). 42,5 x 32,5. Linnen met stofomslag. (48) p. Illustraties in kleur. 1e druk.
€ 15
* Nog in cellofaan verpakt (bijna luchtdicht).

73 KOMRIJ, Gerrit Luchtdicht verpakt. (Met een inleiding door Filip Marsboom). [Antwerpen], (Campo & Campo, 2007). 42,5 x 32,5 x 6,5 cm. Linnen met stofomslag in behuizing van hout en glas. (48) p. Met een zeefdruk van Bart Verheyen. Illustraties in kleur. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 75 Arabisch genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde luxe-exemplaren, gevat in een houten kist met in het deksel achter glas een originele, genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde zeefdruk van Verheyen en in de bodem achter glas een handgeschreven, gesigneerd gedicht van Komrij (‘Pleonasme’).

25445974 KOMRIJ, Gerrit Ik ben een bijl. (Met twee originele tekeningen door Roosmarie Custers en een los bijgevoegde zwart-witfoto van Gerrit Komrij door Dolf Verlinden). Groningen, ‘PS’, 2009 [= 2010]. Vouwblad. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt in roodbruin door Nick ter Wal in een oplage van 21 genummerde en door auteur, drukker, illustrator en fotograaf gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 200
* De originele tekening van een bijl op het omslag is verzwaard met een gepolijst en geslepen bijlblad van aluminium. Nauwelijks verspreide uitgave.

75 KOMRIJ, Gerrit Over de impuls, het ijkpunt en de horzel. (Met een woord vooraf door Onno Blom). Amsterdam, (Adriaan de Jonge Typografie), 2012. Cahiersteek met titeletiket en flappen. 24 p. Gezet uit de Ehrhardt en gedrukt op 100 grams Biotop in een oplage van 250 exemplaren. 2e druk.
€ 12

komrijloopjongen76 KOMRIJ, Gerrit De loopjongen. Amsterdam, De Bezige Bij, 2012. Verguld rood heel-marokijn met leeslint in verguld foedraal (Pau Groenendijk Mooie Boeken). (4), 160, (6) p. Portret van de auteur. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 14 genummerde en door de auteur gesigneerde luxe-exemplaren, in een toepasselijke, aan Mao’s Rode Boekje herinnerende band van soepel leer. Dit is nummer 2 van de oplage. De laatste bibliofiele uitgave waaraan Komrij meewerkte: wel staat zijn handtekening onder het voor deze editie vervaardigde colofon, maar voor het uitschrijven van de mee te binden pagina handschrift stierf de schrijver te vroeg. Daarom is de eerste pagina tekst nu los bijgevoegd; achterin werd een ‘toelichting bij een uitgesteld verschijnen’ van Kris Landuyt meegebonden. De luxe-exemplaren verschenen op 30 maart 2014.

77 KOMRIJ, Gerrit Boemerang. Woubrugge, Avalon Pers, (2012). Cahiersteek. (8) p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op handgeschept Losin in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* ‘Boemerang I’ en ‘Boemerang II’, twee maanden na de dood van Komrij uitgegeven.

78 KOMRIJ, Gerrit, en Jan Jaap SORBER Nous les cultureux. Met een toelichting door Wim Scholtz. Bredevoort/ Winterswijk, Poëziecentrum Nederland/ Gerrit Komrij College, 2014. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt door De Uitvreter op 130 grams Oudhollands Simili Japon in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35

Metamorfose: vertalingen, inleidingen & toelichtingen

2159679 ([KOMRIJ (vertaling) Gerrit (als:)] PARIDON, Joris). HUCHEL, Peter Onder het bleke houweel van de maan. (Vertaald door Joris Paridon). [Rotterdam], De Slofpers, 1978. Planodruk. Met de hand gezet uit de Times en gedrukt door Emile Puettmann in een beperkte oplage. € 22
* Werklijst Puettmann B 51.

80 (KOMRIJ (vertaling), Gerrit). ELIOT, T.S. Kobus Kruls Parmantige Kattenboek. Vertaald door Gerrit Komrij. Amsterdam, Bert Bakker, (1985). Garenloos met flappen. 64 p. Illustraties Edward Corey. 1e druk.
268592€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Ivan [Sitniakowsky],/ Groet!/ Gerrit Komrij’.

81 (KOMRIJ (inleiding), Gerrit). BREEMER, Jopie De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer. Met een inleiding van Gerrit Komrij. Amsterdam, Bert Bakker, 1998. Linnen met stofomslag. 164 p. Illustraties. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de inleider op de Franse titel: ‘Voor Ivan [Sitniakowsky],/ Gerrit Komrij/ A’dam, 18 sept. ’98’.
Inliggend: Originele kleurenfoto van Ivan Sitniakowsky en vriendin bij de presentatie van dit boek. 10,0 x 15,0 cm.

82 KOMRIJ (samenstelling en toelichting), Gerrit Het blauw is nooit alleen. Een excursie langs kleurgedichten. (Amsterdam), Stichting Vedute, (1999). Cahiersteek in omslag (omslagontwerp Ewald Spieker). (56) p. Gedrukt in een oplage van 1000 exemplaren. 1e druk.
€ 12

83 KOMRIJ (inleiding), Gerrit 100 x Komrij. Honderd bijzondere boeken uit de collectie van Filip Marsboom in de marge van Druksel 2000. [Wildert], Carbolineum Pers, (2000). Ingenaaid met kartonnen foedraal. 32 p. Met de hand gezet uit de Goudy Old Style en gedrukt in rood en zwart op geschept Zerkall papier in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 40
* DCP 76.

84 (KOMRIJ (vertaling), Gerrit). JONKER, Ingrid Ik herhaal je. Vertaling Gerrit Komrij. Nawoord Henk van Woerden. Amsterdam, Podium, (2000). Garenloos met flappen. 220 p. 1e druk. Leesvouw.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op de Franse titel: ‘Voor Ivan [Sitniakowsky],/ bij een verrassende/ ontmoeting in Zutphen,/ 10 maart 2000/ Gerrit Komrij’.

Tutti-frutti: privé-uitgave, analyse & anti-brochure

26870085 [SCHWITTERS, Bert] Zwarte Gerrit. Variaties op een thema. (Amsterdam, Scientology Kerk Amsterdam), [1979]. Garenloos. (34) p. 1e druk. Deels flink verschoten.
€ 100
* Anti-Komrij-brochure, als reactie op de anti-Scientology-stukken van Komrij. Zeldzaam.

86 (KOMRIJ, Gerrit) Toegangsbewijs voor Komrij’s Het chemisch huwelijk gespeeld door Globe onder regie van Gerardjan Rijnders. [Amsterdam], L.L. (= De Literaire Loodgieters), 1982. 9,5 x 12,5 cm. Planodruk. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en wit [in een oplage van 100 exemplaren].
€ 30
* Entreekaartje voor de première van dit toneelstuk in de Amsterdamse Stadsschouwburg. De in wit gedrukte illustratie is van de hand van Charles Hofman. Op dit archiefexemplaar, als zodanig in potlood gemerkt, is het plaatsnummer niet ingevuld. DLL 11.

26877487 RASOEL, Mohamed De ondergang van Nederland. Land der naieve dwazen. (Vertaald door Serke Pronkheer [= René Kurpershoek]). Amsterdam, Gerard Timmer Prods, 1990. Garenloos. 116 p. 1e druk.
€ 18
* Discriminerend, anti-islamistisch boek, dat kort na verschijnen niet meer in de boekhandel te vinden was. Achter het pseudoniem Rasoel zou, aldus tekstwetenschapper Teun van Dijk, Komrij schuilgaan. Komrij ontkende en andere tekstwetenschappers vielen hem met analyses bij.

88 CAMPERT, Remco Rechterschoenen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman). Vila Pouca da Beira, [Charles Hofman], 1992. Ingenaaid met omslag. (10) p. Gedrukt bij Tipografia Viseense in een oplage van 20 door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 325
* Eerste aflevering van door Komrij en Hofman bedachte serie. Nooit voor de handel bestemde privé-uitgave. O Heraldo Oliveirense 1.

89 CAPELLEVEEN, Paul van Carmina. (Verantwoording bij Komrij’s Mijn minnaars door Paul van Capelleveen). (Den Haag, Tight End Press, 1994). Ingenaaid. (12) p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van slechts 28 genummerde exemplaren. 1e druk. Paar kreukjes.
€ 100
* Dit nawoord bij Mijn minnaars verscheen separaat in een oplage van 7 Romeins genummerde exemplaren.

90 CAPELLEVEEN, Paul van (als:) Herman GORTER Kiepsakee ter herinnering aan het samenzijn ten huize van Paul van Capelleveen en Ton Leenhouts op dinsdag 4 maart 2003 ter gelegenheid van de presentatie Dichter op het scherm Gerrit Komrij – Gerrit Kouwenaar. (Zoeterwoude, De Uitvreter, 2003). Vouwblad. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt op 190 grams Tivoli karton in een oplage van 25 exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Een ‘from outer space gekomen sonnet van de puikpoeet Herman Gorter’.

26487591 KLEIS, Ger Brief geschreven aan Gerrit Komrij en Charles Hofman. (Met een Toe-lichting). Steriliponte, Apud Crustulum e sua massa, 2004. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in blauw en zwart op Hahnemühle ‘door de gezellen onder leiding van een Meesterdrukker’ in een oplage van 33 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Mysterieuze uitgave van een (mooie) brief van de drukker aan de dichter.

Stilleven: foto’s, handschriften & kunstwerken

Gerrit Komrij, 'stilleven'92 KOMRIJ, Gerrit ‘stilleven’. Originele waskrijttekening. 16,3 x 25,2 cm. Gesigneerd (in krijt gekerfd) ‘Gj Komrij 4C’ en achterop tweemaal gesigneerd (‘Komrij 4C’ en ‘Gj Komrij 4C’). Getiteld ‘stilleven’. Gedateerd ’12-10-59′. Onder passe-partout.
€ 1200
* Vijftien jaar geleden dook er op de zolder van een gepensioneerde tekenleraar uit Winterswijk een bijzondere waskrijttekening op. Het kleurrijke stilleven van een fruitschaal op een tafel voor een schilderij van een fruitschaal bleek gemaakt in oktober 1959 door een 15-jarige Gerrit Komrij, die toen in de vierde klas HBS van het Winterswijks Lyceum zat. In dit schooljaar werden zijn tekenkunsten driemaal op rij op zijn rapport gewaardeerd met een acht! Toen Komrij deze unieke tekening later eens werd getoond, viel zijn mond open van verbazing. Hij kon zich nog precies herinneren waar en wanneer hij de tekening gemaakt had, maar had er bijna een halve eeuw niet meer aan gedacht.

26145393 KOMRIJ, Gerrit Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Gerard v/h Reve Wim van Albada’. 10,0 x 14,7 cm. Alleen verso. Niet gedateerd (datum poststempel: ’20 VII 67′). 4 regels tekst.
€ 350
* De ansicht toont ons een breed lachende, intens gelukkige jongeman, voor de gelegenheid gesigneerd: ‘Charles Hofman’ en ‘Gerrit Komrij’. Deze Bulgaarse beauty wordt door Komrij omschreven als ‘Het geile rooie/ sterdier van het/ communisme!’ Hieronder voegde hij toe: ‘Groeten ook van/ Eric!’
‘Artistiek & mooi gaan zelden samen, hoewel ik, sedert de nacht van de Paasvigilie, wanhopig verliefd ben op een jongen van 20, die mijn kaars met de zijne ontstak. Hij heet Charles H., is schilder, & werd geboren op de dag dat ik aan De Avonden begon te schrijven – in 1946 – om 7 uur smorgens volgens zijn eigen besliste verklaring, & in Amsterdam’, schreef Reve op 11 mei 1967 aan de zusjes Meijer.

94 KOMRIJ, Gerrit Handgeschreven ansichtkaart aan ‘dhrn. W.B. van Albada/ G.K. v.h. Reve’. 10,7 x 14,9 cm. Alleen verso. Niet gedateerd (datum poststempel: ’24 VII 1969′). Zonder tekst. Kreukje.
€ 150
* Groet uit Gent van ‘charles & gerrit’. De ansicht toont ons het paneel Het Engelenkoor uit het altaarstuk van de gebroeders Van Eyck. De kaart is vermoedelijk door een buurman doorgestuurd naar het Franse vakantiehuis van Geert van Oorschot in Vesc.

95 KOMRIJ, Gerrit Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Ernst-Jan Engels & Danny Fombach’. 10,3 x 14,8 cm. Alleen verso. Niet gedateerd (datum poststempel: ‘9-6-1973′). 2 regels tekst.
€ 150
* Vrolijke vakantiegroet aan Reve’s vriend en diens vriendje. ‘Veel groeten uit Albi/ van Charles & Gerrit!’
In februari 1973 was Reve’s roman Lieve Jongens verschenen, waarin Hofman en Komrij worden opgevoerd als de aantrekkelijke ‘Freddie L.’ en de oude ‘Albert S.’ Komrij was not amused, aldus Onno Blom.

96 KOMRIJ, Gerrit Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Beste Iwan [Sitniakowsky]’. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Gerrit Komrij’. Niet gedateerd (datum poststempel: ’25-6 79′). 6 regels tekst.
verkocht
* ‘We hebben nog ons best gedaan je te bereiken voordat we voor korte tijd naar Wenen vertrokken – omwille van je Töpffer. Dat is niet gelukt’. Komrij stelt voor volgende week dan maar af te spreken.

97 (KOMRIJ, Gerrit) Originele zwart-witfoto. 30,5 x 24,0 cm. [1981]. Twee punaisegaatjes.
€ 45
* Fraai en groot portret van Komrij, die recht in de lens kijkt.

26872498 (KOMRIJ, Gerrit) Reproductie van zwart-witfoto [door Jose Rentes de Carvalho]. 11,3 x 17,2 cm. Gesigneerd op de foto ‘Gerrit Komrij’. [1983].
€ 20
* Komrij en Hofman in pak aan de dis in Palace Hotel do Buçaco.

99 (KOMRIJ, Gerrit) Collectie van 9 originele zwart-witfoto’s. 17,3 x 22,3 cm. Op verso het copyrightstempel van de fotograaf Nico Terpstra. [1983].
verkocht
* Gemaakt bij de opening van de overzichtsexpositie van de kunstenaar Leo Hofman (vader van) in november 1983 in het Gemeentemuseum te Roermond. Harry G.M. Prick houdt een toespraak houdt, de kunstenaar signeert zijn boek, Komrij en Hofman signeren voor Prick.

268699
100 HEININGEN, J.T. van Originele, genummerde en gesigneerde ets van Gerrit Komrij. 22,0 x 19,9 cm. Genummerd ‘2/25’. Gesigneerd ‘J T v Heiningen’. Gedateerd ‘1985’. Tevens gesigneerd in de ets ‘J v Heiningen 1985’.
€ 200
* Onbekend portret van Komrij (in een zetel, met klauwen in plaats van handen) door Jan Theunis van Heiningen (1941).

101 (KOMRIJ, Gerrit) Originele zwart-witfoto. 20,2 x 25,3 cm. Op verso het copyright-stempel van ANP. [1987].
verkocht
* Foto van hoogwaardigheidsbekleders in de zaal bij de opening van de manifestatie Amsterdam Culturele Hoofdstad van Europa, waarbij het door Komrij geschreven Twee werelden verscheen. Komrij kijkt minzaam naar Elco Brinkman, Beatrix, Prins Claus en Ed van Thijn (die zojuist een exemplaar van het boek hebben gekregen).

268729
102 KOMRIJ, Gerrit Het Komrij-wezen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Hans Broekhuijsen). Amsterdam, [Galerie Siau], 1988. 38,0 x 57,0 cm. Planodruk. Gedrukt op de pers van Charles Hofman in Vila Pouca da Beira in een oplage van 22 genummerde exemplaren. 1e druk. Handschrift vervaagd.
€ 750
* Zeldzame uitgave van Eugène Siau: links een kleurenets van Broekhuijsen, rechts het handgeschreven, gesigneerde gedicht ‘Het Komrij-wezen’ van Komrij. Ingelijst achter glas, onder passe-partout (73,0 x 56,0 cm). Het tweede blad van deze uitgave, waarop het colofon is gedrukt, ontbreekt.

103 KOMRIJ, Gerrit De bruidegom. (Met een originele, gesigneerde gouache door Hans Broekhuijsen). [Amsterdam, Galerie Siau, 1990]. 60,5 x 41,0 cm. Plano. ‘1e druk’.
verkocht
* Een jaar nadat Hans Broekhuijsen op 33-jarige leeftijd was overleden, organiseerde zijn vriend Eugène Siau een verkooptentoonstelling: 52 gouaches van Broekhuijsen, elk door Komrij voorzien van een origineel gedicht. Onder deze kleurrijke gouache uit 1987 staat het handgeschreven, gesigneerde gedicht ‘De bruidegom’ van Komrij. Ingelijst achter glas, onder passe-partout (81,0 x 61,0 cm). Unicum.

104 (KOMRIJ, Gerrit) Collectie van 4 originele zwart-witfoto’s. 17,8 x 23,8 cm. [1993].
verkocht
* Genomen tijdens de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs voor beschouwend proza aan Gerrit Komrij in het Letterkundig Museum. De foto’s tonen de receptie, waar Komrij wordt gefeliciteerd door Willem Huijer, Harry Mulisch en Hans van Mierlo. Op een foto zitten Komrij en Hofman op de eerste rij, waarbij Komrij nogal ongelukkig in de lens kijkt.

Overal en nergens: antiquariaatscatalogi

105 (KOMRIJ, Gerrit) Catalogus 15: Moderne Nederlandse Letterkunde. Handelsedities en Bibliofiele Uitgaven. Amsterdam, antiquariaat Willem Huijer, 1982. Geniet. (24) p. 1e druk.
€ 6
* 6 nummers Komrij. Opdrachtje van de antiquaar op het omslag.

106 (KOMRIJ, Gerrit) Catalogus 30: Komrij 40. Amsterdam, antiquariaat Willem Huijer, 1984. Geniet. (28) p. Twee foto’s. 1e druk.
€ 12
* 125 nummers Komrij. Eerste twee strofen van ‘De vampier en de grafdelver’ in facsimile op voorzijde omslag.

268706107 (KOMRIJ, Gerrit) Catalogus 112. Sub Signo Libelli en haar auteurs. Amsterdam, antiquariaat Willem Huijer, [1990]. Geniet. (48) p. Illustraties. 1e druk.
€ 6
* 74 nummers Komrij.

108 (KOMRIJ, Gerrit) Kalverstraat (Centrum). Een tussendoor-catalogus. Amsterdam, Boekhandel J. de Slegte b.v., 1992. Ingenaaid met flappen. 120 p. Illustraties. 1e druk.
verkocht
* 29 nummers Komrij.

109 (KOMRIJ, Gerrit) Catalogus/Katalogus 15. Moderne Nederlandse letterkunde & bibliofilie. Amsterdam, Boekhandel J. de Slegte b.v., 1996. Ingenaaid. 64 p + los vel Addendum. Illustraties. 1e druk.
€ 6
* 20 nummers Komrij. Met knipsel over het manuscript van Capriccio dat hier wordt aangeboden.

110 (KOMRIJ, Gerrit) Gerrit Komrij 60. En daarvan wilde hij leven! Verkooptentoonstelling van manuscripten & documenten [&] auteursexemplaren van eigen werk. 31 maart-21 april 2004. (Met een voorwoord door Gerrit Komrij). Leiden, antiquariaat AioloZ, 2004. Linnen met stofomslag en cellofaan omslag. 64 p. Illustraties in kleur. 1e druk.
€ 75
* 298 nummers Komrij. Eén van de 100 door de jubilaris genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in heellinnen.

268696111 (KOMRIJ, Gerrit) Van Averechts tot Zephyr: Gerrit Komrij zestig jaar! Catalogus 40. (Met een inleiding door Paul Snijders en Fokas Holthuis). Den Haag, antiquariaat Fokas Holthuis, (2004). Geniet. (28) p. 1e druk.
€ 6
* 66 nummers Komrij, voorafgegaan door zeldzame curiosa en vergeten romans die langskomen in Komrij’s essaybundels Averechts en Verzonken boeken, en gevolgd door een afdeling ‘Flatulentia res parvae crescunt’.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 22 juni 2016 door in CATALOGUS.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.720 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: