antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 665: A. Roland Holst

Van geen dichter zijn nog zoveel regels gemeengoed als van Adriaan Roland Holst. ‘Laten we zacht zijn voor elkander kind’ is wellicht de bekendste. Zijn kwatrijnen komen voor in overlijdensadvertenties en muurschilderingen. Twee regels uit het gedicht ‘De ploeger’ zijn gebeiteld in het (Nederlandse) graf van Pim Fortuyn. Op het Nationaal Monument op de Dam staat een vers van Roland Holst. Hij werd gewaardeerd door zijn tijdgenoten, maar ook de nieuwe naoorlogse generatie ontdekte zijn poëzie.

In deze nieuwsbrief staan niet alleen (veelal fraai uitgegeven) dichtbundels. U vindt ook handgeschreven gedichten, drukproeven, foto’s, brieven en vertalingen van ‘De Prins der dichters’.


2688671. ROLAND HOLST, A. De afspraak. Bussum, Van Dishoeck, 1926. Ingenaaid. (8), 88 p. [2e druk]. Rug verbruind. Stempeltje ‘Ter bespreking’.
€ 25
* Interessant exemplaar: een vorige eigenaar (recensent) heeft het boek met de potlood in de hand gelezen. Hij zette potloodstrepen in de marge en noteerde ook overdenkingen van het soort ‘Is die vreemde Man misschien zijn dieper Zelf […]’.

2681632. ROLAND HOLST, A. De bewegende gordijnen. Haarlem, Carlinapers, 1979. 25,2 x 18,4 cm. Ingenaaid. (16) p. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt op Barcham Green in een oplage van slechts 15 genummerde exemplaren. Enkele vage vegen op het omslag.
€ 175
* Passage ontleend aan Uit zelfbehoud.

3. ROLAND HOLST, A. Bij mijn verjaardag. (Voorburg, BZZTôH, 1973). Planodruk. 43 x 30,5 cm. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 40
* Kwatrijn. ‘Welhaast driekwart is van een eeuw verstreken’.

2681144. ROLAND HOLST, A. De dood van Cuchulainn van Murhevna. (Met twee droge naald-etsen van Erik Thorn Leeson). Utrecht, Stichting De Roos, 1951. Linnen. 24 p. Typografie Dick Dooijes. Gezet uit de De Roos en gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen in brons, rood en zwart op Simili Japon in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rug licht verschoten en platten wat krom (zoals meestal).
€ 35
* Met Keltisch geïnspireerde initialen, gedrukt in bruin en rood. De jury van de Bestverzorgde 50 Boeken van het jaar 1951: ‘De gedragen en sobere bewogenheid van de inhoud hebben een fraaie uitdrukking gevonden in de grafische en typografische uitvoering. Ook in de titelvorm komt deze intentie uitstekend tot uitdrukking’. Leeflang 21.

5. ROLAND HOLST, A. Het experiment. (Den Haag, Bert Bakker, 1960). Linnen met transparant omslag. 28 p. Gedrukt op Zerkall Bütten naar typografische aanwijzingen van Helmut Salden in blauw en zwart in een oplage van 175 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk. Band verschoten, scheur in omslag.
€ 25

6. ROLAND HOLST, A. Handgeschreven brief aan ‘Lieve Mevr. de Meester [= A.H. de Meester-Obreen]’. 17,9 x 13,1 cm. Eén vouwblad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jany R.-H’ en gedateerd ‘Bergen N-H./ 22.V.’41’. 24 regels tekst.
€ 45
* De dichter schrijft de moeder van de vrouw van zijn broer Eep over de dochter van ‘een oude vriendin van u’. ‘Haar kleindochter, Gaby Destrée, schijnt een loopbaan als danseres te beginnen (een dansbaan, dus eigenlijk) en nu hoopt haar grootmoeder op wat protectie, o.a. van u’. Tevens over de mogelijkheden van een concert aan huis.

2672477. ROLAND HOLST, A. Handgeschreven brief aan ‘Zeer geachte Mevrouw [A.G. Sikkel-Tellegen]’. 14,3 x 18,2 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘A. Roland Holst’ en gedateerd ‘Dinsdag’ (bovenaan brief) en ‘Bergen N.H./ 21 Maart ’72’ (onderaan). 10 regels tekst. Met originele envelop.
€ 38
* De dichter op leeftijd laat weten (‘tot mijn spijt veel te laat’) dat hij nooit gedichten van Christine de Pisan heeft vertaald. ‘Haar naam is mij bekend, maar ik herinner mij niet dat ik ooit haar gedichten las – wat op zichzelf weinig zegt, want mijn geheugen is één groote lekkage’.

8. [ROLAND HOLST, A.] Helena’s inkeer. Een fragment. [Amsterdam, Balkema], 1944. Ingenaaid met omslag. 16 p. Gezet uit de Lutetia en gedrukt door Meijer in Wormerveer op Hollandsch in een oplage van 50 exemplaren. [Typografische verzorging J. van Krimpen]. 1e druk. Omslag hier en daar wat verbruind (binnenwerk brandschoon).
€ 125
* Anoniem verschenen uitgave. Met bestelbon. Vijf Ponden Pers. De Jong 370.

2675129. ROLAND HOLST, A. In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. Obierunt idibud V MCMXL. [Bergen, eigen beheer, 1941]. Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een zeer beperkte oplage. 1e [= 2e] druk. Binnenwerk iets roestig.
€ 85
* Dit herdenkingsgedicht liet Roland Holst verschillende malen drukken: de (minieme) oplage van de eerste druk uit 1940 is grotendeels voorzien van opdrachten van de auteur. Wilma Schuhmacher ontdekte dat dít exemplaar tot een niet eerder opgemerkte tweede druk behoort: sterk gelijkend qua typografie op de eerste druk, maar in het zetsel op twee plaatsen afwijkend. De Jong 708 [B – toevoeging Schuhmacher].

10. ROLAND HOLST, A. In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. [Utrecht, De Bezige Bij, 1944]. Ingenaaid met omslag en titeletiket. (28) p. Gedrukt in grijs en zwart in een oplage van 525 genummerde exemplaren. [3e = 5e druk].
€ 12
* Keuze uit een van de 500 reguliere, Arabisch genummerde exemplaren en een van de 25 Romeins genummerde exemplaren, die ter beschikking bleven van de uitgeverij. Quousque Tandem 2. De Jong 710.

11. ROLAND HOLST, A. In memoriam Herman Gorter. Den Haag, Stols, 1946. Ingenaaid. 16 p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op Eenhoorn van Van Gelder in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 2e druk (= 1e afz. druk). Beetje roest.
€ 15
* Van Dijk 718.

26816512. ROLAND HOLST, A., NIJLEN, Jan van, VRIESLAND, Victor van, KEMP, Pierre, en M. NIJHOFF In Sanderum. Haarlem, Carlinapers, 1979. 25,0 x 17,1 cm. Ingenaaid. (2), 14 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt op Barcham Green in een oplage van 28 genummerde exemplaren.
€ 140
* Gedichten bestemd voor een nooit gerealiseerd liber amicorum voor A.A.M. Stols.

26888213. ROLAND HOLST, A. ‘Klacht van Oisin [&] Leven en Lied [&] Troosten’. Origineel handschrift. 20,4 x 16,0 cm. Acht bladen. Alleen recto. Niet gesigneerd. Niet gedateerd [1911]. Met een enkele inktveeg. Vouw.
€ 500
* Drie vroege verzen van Roland Holst, waarvan het eerste verreweg het bekendst is. De dichter, die van jongs af aan gefascineerd was door Keltische mythen en sagen, schreef met ‘Klacht van Oisin’ zijn eerste, verhalende gedicht waarin de oud-Ierse stof is verwerkt. Het lange gedicht herinnert tevens aan Yeats’ ‘Wanderings of Oisin’. ‘Klacht van Oisin’ werd evenwel door Roland Holst zelf niet in een (verzamel)bundel opgenomen.
Deze drie gedichten in handschrift waren bestemd voor de redactie van De Gids, in welk tijdschrift ze in 1912 zouden worden gepubliceerd. Een drukproef van die publicatie, met een enkele verbetering in de kantlijn, is bijgevoegd.
Buitengewoon spannend materiaal.

26278514. ROLAND HOLST e.a., A. Nederland-Duitsland. Brieven van Jan ENGELMAN, Martinus NIJHOFF, A. ROLAND HOLST en Victor van VRIESLAND over een op te richten Genootschap Nederland-Duitsland. 1. Handgeschreven brief aan ‘Hooggeachte Heer’. 27,2 x 21,7 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jan Engelman’ en gedateerd ‘Utrecht, 2 Oct. ’52’. 15 regels tekst. Twee perforatiegaatjes. 2. Handgeschreven brief aan ‘Hooggeleerde Heer’. 25,0 x 20,7 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Martinus Nijhoff’ en gedateerd ‘Den Haag 28 Juli 1952’. 10 regels tekst. Twee perforatiegaatjes. 3. Handgeschreven brief aan ‘Hooggeachte Professor’. 17,6 x 13,5 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘A. Roland Holst’ en gedateerd ‘Zondag’. 12 regels tekst. Twee perforatiegaatjes. 4. Getypte brief aan ‘Weledelgestrenge Heer’. 27,6 x 21,7 cm. Op briefpapier van P.E.N.-Centrum voor Nederland. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd ‘Amsterdam-O., 29 April 1953’. 11 regels tekst. Twee perforatiegaatjes.
€ 425
* Drie van de vier schrijvers zijn benaderd voor een functie in het bestuur of de adviescommissie van het nog op te richten Genootschap Nederland-Duitsland. Engelman, Nijhoff en Roland Holst hebben alledrie zo hun redenen om de uitnodiging af te slaan. Zeven jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog was de houding jegens Duitsland nog wat afwachtend.
Engelman schrijft ‘alle waardeering’ te hebben voor het initiatief, maar heeft al zoveel ‘cultureel en sociaal werk’ verricht, dat zijn eigen letterkundige werk er onder ging lijden. Nijhoff is het principieel met de initiatiefnemers eens, ‘maar persoonlijk moet ik van medewerking afzien, omdat ik al overstelpt ben met werkzaamheden’. Roland Holst spreekt zich meer uit: hij is ‘persoonlijk ten aanzien van cultureele betrekkingen met Duitschland te zeer geremd door twijfel en achterdocht’.
Van Vriesland deelt mee dat hij, voorzitter van de P.E.N.-club, geen gelegenheid ziet tot het bijwonen van een lezing.
Het Genootschap Nederland-Duitsland werd opgericht in januari 1953 (de maand waarin Nijhoff zou overlijden) en organiseerde lezingen over Duitse kunst en literatuur. Zo las Heinrich Böll in 1960 op uitnodiging van het Genootschap voor uit eigen werk.

15. ROLAND HOLST, A. Onder koude wolken. Den Haag, Bakker/ Daamen, (1962). Linnen met (op rug beschadigd en ingescheurd) stofomslag. 32 p. 1e druk.
€ 40
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Tonny van der Horst: ‘Voor/ Lima-/ om die wolken [pijl]/ te verdrijven-/ van/ Jany/ Bergen N.H./ 9. Nov.- ’62.’
Tonny van der Horst (1915-2005) zou in 2001 en 2005 haar herinneringen aan Roland Holst publiceren.

16. ROLAND HOLST, A. Onderhuids. Den Haag, Bakker/ Daamen, (1963). Ingenaaid met stofomslag. Oblong. (32) p. Bevat de gedichten zowel in druk als in facsimile van het handschrift. Oplage 1000 exemplaren. 2e druk. Omslag deels verbruind.
€ 12
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van uitgever Bert Bakker sr. onder het colofon: ‘voor Nico [Wijnen],/ mijn beproefde vriend/ van Bert, de uitgever’.

jany en eep17. ROLAND HOLST, A. Originele zwart-witfoto van ‘Jany’ met zijn één jaar jongere broertje Marius (‘Eep’). 13,8 x 9,8 cm. Opgeplakt op een goudomrand kartonnetje van de firma Koene & Büttinghausen. Op de achterzijde in contemporain handschrift: ‘December 1892 / 4½ en 3½ jaar oud’ en in een ander, later handschrift: ‘Jany en Epy // A. Roland Holst / – M. Roland Holst’.
verkocht
* Ontroerende foto van twee peuters in matrozenpakjes. A. Roland Holst heeft de oudere-broer-blik al in de ogen.

18. ROLAND HOLST, A. Originele zwart-witfoto. 11,4 x 8,5 cm. Met op de achterzijde een potloodaantekening in een ons onbekende hand: ‘Jany Aug. 1920/ links van/ hem, m’n/ zuster An’. Contemporaine afdruk.
€ 65
* Een jonge Roland Holst in wandelkleding, liggend op het strand met zijn wandelstok in de hand. Naast hem zit een jongedame, verdiept in een boek. In de rechteronderhoek de schaduw van de ons onbekende fotograaf.

jany en pom19. ROLAND HOLST, A., en M. NIJHOFF Originele zwart-witfoto. 13,3 x 8,4 cm. Circa 1930. Achterzijde bedrukt met ‘Post Card/ Correspondence Address/ Gale’s Studio’s Ltd., Branches everywhere’.
verkocht
* Prachtige foto van Roland Holst en Nijhoff, samen op een stoel: Roland Holst houdt een boeket bloemen in zijn handen terwijl Nijhoff hem lachend aankijkt. Met op de achterzijde een handgeschreven, gesigneerde tekst van Roland Holst: ‘Deze opgewekte nabloei/ van de beweging van ’80/ bij wijze van onze hartelijke groeten./ Jany’. Daarnaast gesigneerd door Nijhoff: ‘Pom’. Er bestaan ook exemplaren van deze kaart met een handgeschreven vers van Roland Holst.
Zie: Schrijversprentenboek A. Roland Holst (Amsterdam/ Den Haag 1983), p. 17. En: H.J.M.F. Lodewick e.a., Ik probeer mijn pen (Amsterdam 1979), p. 110.
Fotoatelier Gale’s Studio’s had filialen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
Fantastisch, museaal document.

20. ROLAND HOLST, A. Originele zwart-witfoto. 11,2 x 8,3 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van Emiel van Moerkerken. Eind jaren veertig.
€ 100
* Poëtisch portret van een dromerige dichter.

1902221. ROLAND HOLST, A. Par delà les chemins. Poèmes. Traduction Ans-Henri Deluy, augmentée de quelques traductions par Dolf Verspoor. Paris, Pierre Seghers, (1954). Karton met stofomslag (bovenzijde rug band en stofomslag wat beschadigd). 64 p. 1e druk.
€ 12

22. ROLAND HOLST, A. De pooltocht der verbeelding. (Maastricht, A.A.M. Stols), 1936. Ingenaaid met omslag (verschoten rond rug). 16 p. Gedrukt in rood en zwart op Ossekop in een oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 140
* De Onvindbaren 2. Van Dijk 379.

26886523. ROLAND HOLST, A. Tusschen vuur en maan. Twee verhalen met zes houtsneden van J. Buckland Wright. (Maastricht), De Halcyon Pers, 1932. Verguld bordeauxrood heelleder met vier ribben in foedraal (origineel omslag meegebonden). Kop verguld. (4), 68 p. Gedrukt op Barcham Green in een oplage van 75 genummerde en door Buckland Wright, Roland Holst en Stols gesigneerde exemplaren. 1e druk. Rug verkleurd.
Verkocht
* Adembenemend fraaie houtsneden van John Buckland Wright. De luxe band (gepolijst schapenleer met goud op rug en voorplat, fraai gemarmerde schutbladen) is contemporain vervaardigd door een ons onbekende binder.
De Halcyon Pers 5. Van Dijk 291.

24. ROLAND HOLST, A. Uit zelfbehoud. Maastricht, (A.A.M. Stols, 1938). Verguld heelmarokijn met vier ribben in kartonnen foedraal (Louis Malcorps). (4), 140 p. Gedrukt in rood en zwart op Ossekop van Van Gelder in een oplage van slechts 40 genummerde exemplaren (dit is nummer 3). 1e druk. Rug iets verbruind.
€ 450
* Eén van de enkele exemplaren die door Louis Malcorps in roodbruin heelmarokijn werden gebonden, gesigneerd door de auteur onder het colofon. Op het voorplat staat het vignet van De Halcyon Pers in goud.
Bijgevoegd: oorspronkelijk prospectus voor deze uitgave. De Halcyon Pers 8. Van Dijk 436.

25. ROLAND HOLST, A. Uit zelfbehoud. Maastricht, Stols, [1940]. Linnen. (4), 140 p. Niet afgesneden. 3e druk. Exlibris verwijderd van voorste schutblad.
verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel. Van Dijk 436 b.

2674326. ROLAND HOLST, A. De vagebond. (Met twee houtsneden door N. Eekman, de teksten en omslagpapier werden uit hout gesneden door Fokko Mees). [Den Haag], Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst, 1930. Cahiersteek. (16) p. Gedrukt door S.H. de Roos op zijn eigen handpers op Keizerlijk Japans in een oplage van 100 genummerde en door Eekman en Mees gesigneerde exemplaren. Op de rug iets verbruind, maar zeer gaaf. Naampje in pen én potlood op eerste pagina.
€ 125
* Fraaie boekproductie op prachtig papier gedrukt.

27. ROLAND HOLST, A. Van erts tot arend. [Amsterdam], Kentaurdruck [Salm], 1946 (colofon: 1947) [verschenen augustus 1947]. Ingenaaid. 24 p. Gedrukt in rood en groen in een oplage van 250 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels wat verkleurd.
€ 12

28. ROLAND HOLST, A. Verzamelde werken. Bussum/ Den Haag, Van Dishoeck/ Stols, 1948. Vier delen. Verguld heelperkament (bandstempels Helmut Salden). Deels onafgesneden. Koppen verguld. Onopengesneden. 264; 232; 224; 280 p. Gelijkgenummerde prachtset.
€ 625
* Eén van de 50 genummerde luxe-exemplaren op geschept papier van Van Gelder. Exemplaren in heelperkament zijn zeldzaam. Van Dijk 825.
Bijgevoegd: G.H. ‘s-Gravesande, Over A. Roland Holst. Bij de uitgave van zijn Verzamelde werken. Bussum/ Den Haag, Van Dishoeck/ Stols, 1948. Geniet. 12 p. Met (ongebruikt) bestelbiljet.

29. ROLAND HOLST, A. Verzen. Bussum, Van Dishoeck, 1911. Ingenaaid. (4), 172 p. 1e druk. Rug licht beschadigd.
€ 30
* Debuut.

31. ROLAND HOLST, A. Voorbij de wegen. Bussum, Van Dishoeck, 1920. Ingenaaid. (4), 160 p. Onafgesneden. ‘Omslag en titel geteekend door J. van Krimpen’. 1e druk. Schuingelezen, teer omslag aan rug en randen iets gesleten. Smalle strook op blanco pagina 158-159 verbruind.
€ 175
* Eén van de 100 op de pers genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op zacht en golvend Eenhoorn-papier van Van Gelder en gesigneerd door de dichter. Bovendien heeft dit exemplaar, genummerd ‘3’, een handgeschreven en gesigneerde opdracht van de auteur aan degene die omslag en titel van de uitgave tekende: ‘Aan Jan van Krimpen/ van/ A. Roland Holst’. Hieronder schreef de uitgever: ‘en/ C.A.J. van Dishoeck’. Een uitgelezen gezelschap!

26996432. ROLAND HOLST, A. Voorbij de wegen. Bussum, Van Dishoeck, 1920. Verguld bordeauxrood heelleder met vier ribben in foedraal. (4), 160 p. Onafgesneden. ‘Omslag en titel geteekend door J. van Krimpen’. 1e druk. Rug wat verschoten.
verkocht
* Eén van de 100 op de pers genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op zacht en golvend Eenhoorn-papier van Van Gelder en gesigneerd door de dichter. Door een onbekend gebleven boekbinder voorzien van een band van gepolijst schapenleer, met goud- en blindstempeling op voor- en achterplat, evenals een verguld bosje klavers op het voorplat.

33. (ROLAND HOLST, A.) A. Roland Holst. Den Haag/ Amsterdam, NLMD/ De Bezige Bij, 1958. Ingenaaid. 40 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Bovenzijde rug beschadigd.
€ 12
* Gesigneerd door Roland Holst op de binnenzijde van het omslag. Schrijversprentenboek 1.

34. (ROLAND HOLST, A.). TERBORGH e.a., F.C. Indachtig vijfentachtig. Bij de verjaardag van A. Roland Holst. Bergen, A. Roland Holst Fonds, 1973. Oblong. Geniet. (24) p. Kreukje.
verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van de vijfentachtigste verjaardag van de dichter. Ingeleid door L.J. de Ruiter en met bijdragen van A.F. Kamp en F.C. Terborgh.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 30 juni 2016 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 627.695 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: