antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 670: J.C. Bloem

Vandaag precies vijftig jaar geleden overleed de dichter J.C. Bloem. Voor de gelegenheid is de uitstekende Bloem-biografie van Bart Slijper herdrukt. Aanstaande zondag wordt Bloem, bij zijn graf in Paasloo, geëerd met poëzie en muziek.

In dit korte lijstje vindt u onder meer originele brieven, efemeer drukwerk, een foto en een visitekaartje – geen boeken.


1. BLOEM, J.C. ‘Albert Verwey. Ter inleiding’. In: Catalogus van de Albert Verwey tentoonstelling bij de firma L.J.C. Boucher te ‘s-Gravenhage 20 mei tot 1 juni. 1935. Geniet. 8 p. 1e druk. Iets verbleekt en met de naam ‘Elenbaas’ op de voorkant.
verkocht
* Artikel door J.C. Bloem, eigenlijk een korte kenschets van het werk van Verwey, gevolgd door een uitvoerige bibliografie van diens werken.

2690802. BLOEM, J.C. ‘De wijn’. (Gedicht). In: De Wijn. Maandblad gewijd aan de belangen van den wijnhandel, tevens officieel orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars. Jrg. 11, nr. 1, maart 1934). Zwolle, Erven J.J. Tijl, 1934. 32,0 x 22,0 cm. Ingenaaid (omslag André Verhorst). 60 p. Met illustraties. 1e druk. Ezelsoortje onderaan, enkele kleine onvolkomenheden, maar een goed exemplaar.
verkocht
* ‘Wanneer wij soms dit ons toch dierbaar land misprijzen (…)’ verlangt ons hart naar de herschepping van gerijpte druiven ‘in den donkren schoot der ton’. Speciaal nummer op groot formaat van dit tijdschrift op kunstdrukpapier met fraai omslag, gevuld met professionele foto’s, artikelen, advertenties en dit gedicht, versierd met een foto van een rij lege flessen. Schaars blad, niet in de NCC.

2580993. BLOEM, J.C. Fragment van een agendablaadje. 10,0 x ca. 5 cm.
€ 25
* Dit uitgescheurde blaadje komt uit een agenda van 1941 en beslaat 23 tot en met 26 februari. Op 26 februari schreef Bloem met potlood zijn naam en adres: ‘J.C. Bloem/ 119, Laan van/ Nieuw Oosteinde/ Voorburg’.

4. BLOEM, J.C. Gedrukte dankbrief. 27,7 x 18,4 cm. Alleen recto. Gesigneerd (in balpen) ‘J.C. Bloem’. Gedateerd (in druk) ‘Kalenberg, juni 1962’. 6 regels tekst. Gevouwen (geweest).
verkocht
* Vanwege het hoge aantal felicitaties voor zijn 75e verjaardag kan de dichter niet iedereen persoonlijk bedanken. ‘Een geestig kwatrijn wilde mij ook niet te binnen schieten’.
Over hoe de dichter zijn verjaardag vierde leze men het artikel ‘Tussen wilde zwanen en onsterfelijke nachtegalen. Op verjaarsvisite bij J.C. Bloem’ van Marco Entrop in de nieuwste aflevering van De Parelduiker.

2690755. BLOEM, J.C. Gedrukte dankbrief. 27,7 x 18,4 cm. Alleen recto. Gesigneerd (in balpen) ‘Jacques’. Gedateerd (in druk) ‘Kalenberg, juni 1962’. 6 regels tekst. Gevouwen (geweest).
€ 45

6. BLOEM, J.C. Gesigneerd visitekaartje. 5,5 x 9,5 cm. De bedrukte kant (‘MR J.C. BLOEM’) is ingeplakt geweest en heeft lijm- en papierresten.
verkocht
* Gesigneerd op de achterzijde: ‘J.C. Bloem/ Amsterdam/ 2i.7.’58’.

2690777. BLOEM, J.C. Handgeschreven brief aan ‘Slavendrijver! Blankofficier! Gardechiourme!’. 27,4 x 21,4 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jacques’. Gedateerd ‘A’dam/ 28.3.’51’. 8 regels tekst.
verkocht
* Humoristisch-verzuchtend schrijven aan een krant- of tijdschriftredacteur: ‘Hierbij het stukje over v.M. Morgenochtend zal ik, wankelend van de slaap, opstaan en het stukje schrijven dat ik eigenlijk had willen schrijven […] dan treffe de vloek des hemels je (dat doet hij toch niet)’.

2625218. BLOEM, J.C. Handgeschreven briefkaart aan ‘B[este] J[ohannes Tielrooy]’. 9,0 x 14,0 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘J.’ en gedateerd ‘Katwijk/ 26 Oct. ’33’. 3 regels tekst.
€ 50
* Kort en in grote haast geschreven bericht, waardoor nogal moeilijk leesbaar. De eerste zin luidt: ‘Erg graag’.

127589. BLOEM, J.C. Originele zwart-witfoto. 8,0 x 12,9 cm. Met op de achterzijde het stempel van uitgeverij Stols en (in potlood en pen) in het handschrift van A.A.M. Stols: ‘Mr. J.C. Bloem/ den Haag/ Eigendom Stols’.
verkocht
* Bloem zit (in kamerjas) in een stoel en kijkt tevreden.

3181510. BLOEM, J.C. Vier handgeschreven brieven aan ‘Amice’ en een ongepubliceerd gedicht. Diverse formaten. Alleen recto. Gesigneerd ‘J.Bloem’ en ‘J.B.’ en gedateerd ‘Kijkduin/ i8.i0.’39’, ‘Kijkduin/ i9.i0.39’, ‘Kijkduin/ 20.i0.’39’ en ‘Kijkduin/ i0.ii.’39’. Acht, drie, vijf respectievelijk acht regels tekst.
€ 950
* In 1939 had J.C. Bloem een eenvoudige baan op het departement van Sociale Zaken in Den Haag, waarvoor hij zich alleen in dat jaar 23 keer ziek meldde. Onderhavige brieven betreffen alle ziekmeldingen, op zeer klagerige toon gesteld: ‘Ik had gehoopt, vandaag weer op het Dept. te komen, maar ik voel mij te beroerd. Wat het is weet ik niet, misschien griep, maar ik denk dat er toch wat anders achter moet zitten. Morgen komt de dokter. Je weet, dat ik mij al een heelen tijd al beroerd gevoel. Ik ben den heelen dag dood-op; Alles is mij te veel’ (10 november 1939).
Het ongepubliceerde gedicht is een zesregelig gelegenheidsvers, gemonogrammeerd ‘J.B.’. De dichter dankt zijn collega’s (‘Toovenares en Toovenaar,/ Dat zijt gij vieren heel voorwaar’) voor gezonden bloemen.
Typerende collectie van een dichter die zijn dagen het liefst thuis en in kamerjas doorbracht!

26908111. (BLOEM, J.C.) Gedrukte nieuwjaarswens van Wim Bloem. 21,0 x 10,5 cm. Vouwkaart. Gedateerd ‘Den Haag, December 1955’.
verkocht
* In zwart en wijnrood gedrukte nieuwjaarskaart voor 1956 van de zoon van Bloem en Clara Eggink. Links een illustratie door Wim Bloem, rechts het kwatrijn ‘Ah, fill the Cup’ van Omar Khayyam met eronder de vertaling door Bloem: ‘Kom, vul de glazen’… Op het omslag het jaartal 1956 in Arabisch schrift.

12. (BLOEM, J.C.) Gedrukte uitnodiging. 27,4 x 21,4 cm. Alleen recto. Ondertekend door o.a. H.J. Bouman, P. Limburg, Mevr. Prof. Drooglever Fortuyn-Leenmans, Mr A. F. Lodeisen, P. Rodenko en A. Roland Holst. Gedateerd ‘Amsterdam, datum postmerk [= 1952]’. 11 regels tekst. Gevouwen (geweest).
€ 35
* Uitnodiging tot het storten van een bijdrage en het schrijven van een kaartje of brief ten behoeve van een ‘speciaal gebonden album’ voor J.C. Bloem, die op 10 mei a.s. 65 jaar oud hoopt te worden.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 10 augustus 2016 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.126 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: