antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 671: Aanwinsten

De drie eerste nummers van deze nieuwsbrief gedenken Abe Kuipers, mijn vroegere leraar typografie aan de kunstacademie AKI in Enschede, die op 11 augustus overleed, bijna 98 jaar oud. Ook na mijn eindexamen (in 1983) hebben we altijd zeer aangenaam contact onderhouden. Abe heeft de liefde voor mooie boeken bij mij gewekt en mijn leven richting gegeven.
Paul Snijders

268314

2691241. KUIPERS, Abe Grönneger laidjes. Mit oet de haand kleurde holtsneden van Abe J. Kuipers. Zonder plaats, De Vuurslag, 1946. 29 x 23 cm. Map met 5 bladen (van 6), eenzijdig bedrukt, voorzien van een houtsnede en met de hand gekleurd. Gedrukt bij drukkerij De Waal in 100 genummerde en gesigneerde bladen. 2e druk. Voorblad map los. Eén blad ontbreekt (‘Waigelaidje’).
Verkocht
* De eerste druk verscheen clandestien in 1944, gedrukt door H.N. Werkman.

2688682. KUIPERS, Abe Rood groen blauw geel. Verslag lètteretètprojekt van abe kuipers mei 1971. Groningen, eigen beheer, 1971. Oblong 21 x 32 cm. Linnen strip. 24 p. incl. omslag. Geïllustreerd. Iets verkleurd, zijrand gevlekt.
Verkocht
* Humoristisch, eigenzinnig beeldverslag van het aanbrengen van de reusachtige letter B op een groot flatgebouw in Groningen met behulp van kamerverlichting. Kunstenaarsboek in kleine oplage.

3. KUIPERS, Abe Albumpje van de natuur in en rond Groningen. Een herinnering. (Groningen, eigen beheer, 1974). 33 x 35 cm. Klemstrip. (8) bladen met illustratie in zeefdruk en tekst. Gedrukt bij De Ark te Enschede. 1e druk. Grijs vlekje op voorkant, rechteronderhoek iets gedeukt.
Verkocht
* Fantastisch bewerkte foto’s en een tekening van dierbare plekken met een sfeervolle omslagtekening, gekleurd met fluorescerend groen, oranje, blauw en magenta. Prachtig kunstenaarsboek, een ‘albumpje’ op groot formaat, gedrukt in zeer geringe oplage. Zie de afbeelding bovenaan deze nieuwsbrief (de verticale ‘schaduw’ is een eigenaardigheid van de scanner, en is niet op de zeefdruk te zien).

 

2529364. ALBERTS, Joh. C.P. Collectie correspondentie en publicaties uit 1952-1953. Handgeschreven expresbrief en correspondentiekaart in envelop, enkele uitnodigingen en een tiental krantenknipsels, het gestencilde uitgaafje De ‘Verlossing’ van Kaïn (8 p., 1953), het gedicht over de Watersnoodramp Deze geesel Gods (tevens dank voor het verwennen op des dichters zestigste verjaardag…) en het essay over homoseksualiteit Liefde is geen regeringszaak. Sexualiteit en overheid. (Den Haag, De Waterman, 1952. 8 p.).
Verkocht
* De brief (3 velletjes, 1952) is een wanhopige schreeuw om financiële steun en het kaartje een uitnodiging voor Alberts’ verjaardag op 11 februari 1953.

5. ALETRINO, A. Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht? Amsterdam/Leipzig, Maas & Van Suchtelen, 1906. Ingenaaid. (8), 172 p. 1e druk. Boven- en onderzijde rug iets beschadigd, maar verder zeer goed.
€ 25
* Met uitvoerig overzicht van het gebruik en het resultaat van celstraffen in andere landen.

6. ALETRINO, A. Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht? Amsterdam/Leipzig, Maas & Van Suchtelen, 1906. Ingenaaid. (8), 172 p. 1e druk. Rug beschadigd, voorzijde omslag en eerste katernen los. Hoekje uit omslag geknipt.
€ 90
* Met op het schutblad de eigenhandige opdracht: ‘Van den Schrijver./ 10 Nov. ’06.’

7. ALETRINO, A. Novellen. Amsterdam, Scheltema & Holkema, [1895]. Ingenaaid. (4), 260 p. Niet afgesneden. 1e druk. Zeer goed exemplaar met slechts een minimaal verbruind omslag. Een minder mooi exemplaar met afbladderende rug is te bekomen voor € 30.
€ 50
* Bundeling zwartgallige verhalen van de schrijvende medicus, de Tachtiger Arnold Aletrino (1858-1916).

8. ALETRINO, A. Zuster Bertha. Amsterdam, Versluys, 1891. Donkerblauw linnen. 248 p. Belettering op rug en (deels) op voorplat vervaagd. Kleine resten van verwijderd ex libris op binnenzijde voorplat.
€ 45
* ‘In het witte morgenlicht sliep de operatiekamer, voortdommelend onder het zachte suizen van den waterketel, die in den hoek, boven een blauwgrijze gasvlam, rustig borrelde.’ Roman, niet zonder hartstocht, in een medisch milieu. In druk opgedragen aan die andere schrijvende medicus van de Tachtigers, en diens vrouw Martha.

9. BALKEMA, A.A. Catalogus van vijftig boeken en boekjes zonder toestemming uitgegeven in de jaren 1942-1945 door A.A. Balkema te Amsterdam. Amsterdam, A.A. Balkema, juni 1945. 19 x 11 cm. Cahiersteek. 16 p. zonder omslag, zoals uitgegeven. Gedrukt op Ossekop-papier. 1e druk. Aan de randen iets verbruind.
Verkocht
* Mooi getypografeerde catalogus met inleiding, overzicht van de Vijf Ponden Pers, de uitgaven van A.A. Balkema en het Zwarte Schaap, met een lijstje Binnenkort nog te verwachten en In voorbereiding.

25397110. (BIET, Bea) Dokter Langpootmug. (Met tekeningen van Lescha [= Leo Schatz]). [Den Haag, W. Polak, 1945]. Oblong. Geniet. (16) p. Kleurrijk geïllustreerd. 1e druk. Omslag is wat verbruind en niet helemaal fris, en mist een klein driehoekje rechtsonder.
Verkocht
* Kinderversjes met heel aardige illustraties, illegaal uitgegeven door Wim Polak en Bea Biet. De opbrengst was bestemd voor onderduikers. Gedrukt in een oplage van 20.000 exemplaren, maar desondanks een zeer schaars geworden uitgave. De Jong 198.

26883211. (BILDERDIJK, Willem) Catalogus van eene uitgebreide en merkwaardige verzameling boeken (…) waaronder een Exemplaar van de meeste der werken van Mr. W. Bilderdijk en Vr. K.W. Bilderdijk (…). Amsterdam, Groebe, Radink en Groebe, 1834. 18 p. in omslag. Nr. 1112-1229 (uitlopend tot 1313) van de grotere catalogus. 1e druk. Met legesstempels. Niet afgesneden. Voorkant iets stoffig, verder in prima staat.
Verkocht
* Opbrengsten in pen toegevoegd. Na de verkoping per nummer werd de gehele collectie in één keer verkocht. Op het omslag staan nadere details over de veiling.

12. BOM, Emmanuel de Wrakken. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1898. 22 x 18 cm. Gekartonneerd. (4), 88 p. Gedrukt op geschept papier van Van Gelder. Met art-nouveauvignetten. Gedrukt door J.-E. Buschmann. 1e druk. Band wat vlekkig en aan de randen versleten. Oud boekhandelsstempeltje op binnenzijde achterplat.
Verkocht
* Uitgave van het tijdschrift Van Nu en Straks.

26911313. BOOVEN, Henri van Tropenwee. Amsterdam, MGGL, [1913]. Ingenaaid met stofomslag. 288 p. 3e, ‘vermeerderde en complete’ uitgaaf. Voorzijde omslag en stofomslag los, rug en achterzijde sleets. Prijsverhogingszegeltje.
Verkocht
* Exemplaar met opdracht van de auteur voorin: ‘Aan Karel van den Oever/ van Henri van Booven/ Juli 1915.’ Zeer fraai stofomslag waarop een gewapende planter over een bamboebos probeert heen te schreeuwen. De Vlaamse schrijver Karel van den Oever (1879-1926) was vanwege de Wereldoorlog naar het neutrale Nederland gevlucht.

14. BRUSSE, M.J. Herinneringen aan Johan de Meester. Rotterdam, Brusse, 1931. Ingenaaid. 64 p. Portret door Annie de Meester als frontispice. Met foto’s. 1e druk. Enkele pagina’s hebben een restauratie met een onopvallend stukje plakband.
Verkocht
* Met handgeschreven opdracht van de schrijver aan de Rotterdamse schilder en glazenier Marius Richters. Catalogus Brusse 717.

15. CITROEN, Paul Appel of Citroen. [Den Haag, Boekencentrum], 1963. Geniet. (12) p. Overdruk uit het tijdschrift Wending, september 1963.
Verkocht
* Met enkele handgeschreven verbeteringen in inkt door Paul Citroen.

16. CONTROLEUR, De Komische gedichten van den Controleur. Met een voorwoord van Prof. J.A. Alberdingk Thijm. (Ten voordeele van Weduwen van Ambtenaren.) Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1884. Halflinnen (vrij modern bandje). VI, 80 p. 1e druk. Lichte slijtage. Met stempeltje: ‘De Controleur’.
€ 16
* ‘De controleur’ zou Alberdingk Thijm zelf zijn. 12 vrij lange gedichten, o.a. ‘Hoe ik het dansen geleerd heb’, ‘De Massematte’, ‘Schele Trijn’, ‘De Amsterdamsche Effectenhoek’ en ‘Bismarcks politiek’.

17. COUPERUS, Louis De boeken der kleine zielen. (IV). Het heilige weten. Amsterdam, Veen, [1903]. Oranje karton met schreefloze belettering, met stofomslag met dito belettering (latere, niet geïdentificeerde band). (4), 192, (4), 216 p. 1e druk. Iets roest.
Verkocht
* Niet in Van Vliet, maar wel nr. 4 in de Couperuscollectie van Ruud Veen, die deze weinig tot de verbeelding sprekende boekband ‘niet later dan 1942’ dateert. Van deze titel zijn ook varianten in grijs en groen karton bekend. Niettemin – een eerste druk van Het Heilige Weten.

26167518. COUPERUS, Louis Herakles. Amsterdam, Veen, [1913]. Twee delen. Linnen met opgeplakte originele omslagen van de ingenaaide versie [ontwerp R.N. Roland Holst], vóór- en achterzijde, niet de ruggen. (4), 248; (4), 228 p. Afgesneden. 1e druk. Omslagen hebben hier en daar een kleine beschadiging.
€ 100
* De eerste versie met foutieve titel ‘Herackles’ op het omslag en eigenmachtige toevoeging van de uitgever ‘Roman in twee deelen’ op de titelpagina – waarover Couperus Veen in een feuilleton kapittelde, wél over de ondertitel en het symbolistische bandontwerp, maar curieus genoeg niet over de flagrante spelfout.

19. COUPERUS, Louis Herakles. Amsterdam, Veen, [1913]. Twee delen in één band. Halflinnen (‘behangband’). (4), 248, (4), 228 p. 1e druk. Klein beetje roest, maar een mooi exemplaar.
€ 45
* De boekband in blauw halflinnen met lichtblauwe, bloemrijk versierde platten, die dateert uit ca. 1940. Curieus: het eerste deel heeft de gecorrigeerde titelpagina, maar het tweede deel de originele, door Couperus gewraakte titelpagina met ‘Roman in twee delen’! VV 349,39.

20. COUPERUS, Louis Hooge troeven. Amsterdam, Veen, [1896]. Linnen (bandontwerp H.P. Berlage). (4), 124 p. 1e druk. Wat vervaagd, vooral de rug. Boekblok aan de voorkant deels los.
€ 45
* De derde en laatste van Couperus’ Koningsromans, eigenlijk meer een novelle. Op troefkaarten geïnspireerde band. Braches 960529. VV 166,1.

21. COUPERUS, Louis Hooge troeven. Amsterdam, Veen, [1896]. Halflinnen privéband. (4), 124 p. 1e druk. Wat roest.
€ 35
* De derde en laatste van Couperus’ Koningsromans.

1187422. COUPERUS, Louis Hooge troeven. Amsterdam, Veen, [1908]. Linnen. Bandontwerp H.P. Berlage; zelfde ontwerp als voor 1e druk, maar dan in zwart en wit op grijs. (4), 124 p. 2e druk. Bandtekening aan de achterzijde iets vervaagd.
€ 100
* In deze kleurstelling fraaier dan die van de eerste druk. VV 170, 5.

1166323. COUPERUS, Louis Eene illuzie. Amsterdam, Veen, [1901]. Linnen (ontwerp H.P Berlage). (8), 208 p. 2e druk. Rechterbovenhoek iets gebutst.
Verkocht
* Van Eene illuzie werden slechts 150 exemplaren van Berlage’s Werken-band voorzien (zie Collectie-Veen nr. 7). Bandstempel op voor- en achterzijde. Vignetje van binderij J. Brandt & Zonen achterop in blauw. VV 141,7.

24. COUPERUS, Louis Iskander. De roman van Alexander den Groote. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1924. Linnen. 612 p. 3e druk. Fraai, onverkleurd exemplaar. Exlibris van R.W.H. Pitlo.
Verkocht
* Rutger Pitlo was een jongere broer van Couperusverzamelaar Adriaan Pitlo.

25. COUPERUS, Louis Iskander. De roman van Alexander den Groote. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1924. Honingkleurig linnen. 612 p. 4e druk. Goed exemplaar. Naam voorin, andere op Franse titel. Boekhandelsmerkje.
€ 20
* Degelijke, plezierig leesbare uitgave van Couperus’ Alexanderroman.

26. COUPERUS, Louis De Komedianten. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1917. Gedecoreerd linnen. 348 p. 1e druk. Schutbladen roestig, naam voorin.
€ 35
* Boekband van grof linnen met masker in goud. Het boekblok is aan de zijkant opvallend kort. VV 298,1.

27. COUPERUS, Louis De Komedianten. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1922 (=1923). Gedecoreerd linnen. 348 p. 3e druk. Schutbladen roestig, naam voorin.
€ 20
* Boekband van fijn linnen met masker in goud. VV 299,6.

28. COUPERUS, Louis Korte arabesken. Bandontwerp en (4) houtsneden van Desiré Acket. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1938. Linnen. 290 p. 4e druk, 8e duizendtal.
Verkocht
* Dit is een van 450 genummerde exemplaren, vervaardigd voor enkele boekenvriendenclubs in Nederland en Vlaanderen. De houtsneden zijn eigenlijk houtgravures. Met forse initialen, die er eveneens als houtgravures uitzien.

26910929. COUPERUS, Louis Korte arabesken. Bandontwerp en (4) houtsneden van Desiré Acket. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1952. Linnen met stofomslag. 290 p. 5e druk. Scheurtje in deels wat verkleurd omslag, enkele reparaties aan de binnenzijde.
Verkocht
* Omslag vertoont twee Couperiaanse Dames. Bandtekening als die van de 4e druk van 1938, maar het boek is opnieuw gezet in geheel gewijzigde typografie. Collectie Veen nr. 15.

30. COUPERUS, Louis Legende, mythe en fantaizie. Amsterdam, Veen, [1918]. Ingenaaid. 176 p. 1e druk. Fraai exlibris van G.H. ‘s-Gravesande (de Dood torst een stapel boeken). Rug verbruind. Eerste en laatste bladzijden roestig, maar gaaf.
€ 80
* Achttien korte verhalen. Zeer ongewoon in ingenaaide vorm. VV 300,2.

26591831. DREES, W., en andere Vertrouwensmannen). BOOLEN, J.J., & J.C. van der DOES Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch Against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery. (Gesigneerd door de Vertrouwensmannen). [Amsterdam], ‘Printed on the Secret Press of D.A.V.I.D.’, [1945]. Linnen. 128 p. Geïllustreerd (onder meer door Marten Toonder en Louis Raemaekers). 1e druk. Rugje aan achterzijde ingescheurd.
Verkocht
* Met voorin de originele handtekeningen van ‘De vertrouwensmannen der Ned. Regeering’, te weten (onleesbaar), prof. R.P. Cleveringa, Willem Drees, Jacob van der Gaag, Jacob Cramer, Jacobus Oranje en PTT-topman Lambert Neher.
Drukkerij D.A.V.I.D. (‘De Algemene Vrije Illegale Drukkerij’) werd opgericht in 1943, maar zette zijn werk voort na de bevrijding. Dit boek, waarvan ook een Nederlandse uitgave bestaat, werd gedrukt in een oplage van 2000 exemplaren op last van de Secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, prof. G. van Poelje, wiens naam in potlood voorin het boek staat. Het verscheen in mei 1945, direct na de bevrijding.

32. (ELSSCHOT, Willem). CARMIGGELT, S. Notities over Willem Elsschot. (Amsterdam, Loeb), 1975. Linnen met stofomslag. 56 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en deels gesigneerde exemplaren. 1e druk. Kras op (deels verschoten) stofomslag.
Verkocht
* Dit exemplaar is door de auteur gesigneerd onder het colofon. Bibliofiele Bijenkorf Bibliotheek 1.

26898333. FLAUBERT, Gustave Bibliomanie. (Gorinchem), De Mandarijn, 1982. Linnen met stofomslag. 60 p. Typografie en illustraties Kurt Löb. In uitstekende conditie.
€ 25
* Dit is een van 200 gebonden, genummerde exemplaren, gesigneerd door Kurt Löb.

34. GEERTS, Roger Carmina neerlandica latine vertit. Nederlandse gedichten in het Latijn vertaald door Roger Geerts. Met een inleiding door Prof. A. Welkenhuysen, Leuven. Hasselt, Heideland-Orbis, 1979. Ingenaaid met flappen. 38 p. 1e druk. In prima staat.
€ 25
* Nederlandstalige gedichten met Latijnse vertaling tegenover elkaar, van o.a. Van Ostaijen, Van Eeden, Marsman, Claus, Lucebert, Gezelle, Snoek en Timmermans. Mooi uitgevoerd boekje.

26290235. HELMAN, Albert De dolle dictator. Het ondoorgrondelijke leven van Juan Manuel de Rosas. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935. Linnen met stofomslag. 376 p. 1e druk. Net omslag met slechts enkele kleine slijtplekjes aan de randen.
Verkocht
* Over de negentiende-eeuwse Argentijnse dictator (1793-1877). Bijzonder sterk stofomslag ontworpen door de jong gestorven schilder Adriaan van ’t Hoff. Recensies uit 1935 en 1936 ontwaren uiteraard parallellen met eigentijdse dictators, maar de auteur stelt er voorin het boek ‘prijs op te verklaren, dat ondanks eventueel te ontdekken parallellen met “De dolle Dictator” geen enkel hoofd van een bevriende natie bedoeld is’.

26146936. HERMANS, W.F. Damokles’ mørkerom. Oversatt av Bjørn Braaten. Oslo, Gyldendal Norsk, [1962]. Linnen met stofomslag (omslagontwerp Leif Bülow Berntzen). 344 p. 1e druk. Omslag aan bovenrand en op rug met wat slijtage.
Verkocht
* Noorse vertaling van De donkere kamer van Damocles. JS 188.

37. JANSSEN, Frans Goya. Twee gedichten. Amsterdam, (eigen beheer), 1973. Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet uit de Hollandse Mediæval en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 30 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Thomas Rap/ 1-2-73 Frans Janssen’.

38. (KLOOS, Willem). RAAF, K.H. de Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus. Velsen, Schuyt, 1934. 26 x 18 cm. Donkerrood heelleer in kussenvorm met gouden rugbelettering en blinde kaders op de platten. (2), 310 p. Kop verguld. Niet afgesneden. 1e druk. Wat rugslijtage, roest op de zijkant van het boekblok.
Verkocht
* Dit is een van de 25 luxe-exemplaren op Oud-Hollandsch papier van Van Gelder, gesigneerd door De Raaf. Met erratablaadje en het (wat versleten) losse proefkatern dat als voorpublicatie was uitgebracht.

26901039. MICHELS, L.C. (ed.) Zuster Bertkens tractaat van de Kerstnacht. Tilburg, Boekhandel A.C.M. Pillot, 1954. Genaaid. 16 p. Gedrukt in rood en zwart. Iets verbruind.
Verkocht
* Met handgeschreven datering van Michels. Mooi uitgevoerde vastenavondwens van de Tilburgse boekhandelaar Adriaan Pillot, gedrukt in beperkte oplage. De tekst van Zuster Bertken is ingeleid en uit de middeleeuwse tekst in hedendaags Nederlands omgezet door L.C. Michels.

40. MOONEN, A. Zalf voor de dood. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Garenloos (omslagontwerp Jack Jacobs). 104 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met hilarische, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘A’dam – 9/9 ’86/ Voor mevr. M.E. van Dijk./ Beneden- of bovendijks?/ (sign.)/ N.B. Wilt u met mij huwen?/ AM’.

41. (NIJLEN, Jan van). Henri HABERT En Hollande pendant la guerre. Enquête publiée par Henri Habert dans De Telegraaf d’Amsterdam. Zonder plaats of uitgever, circa 1916. Ingenaaid. 112 p. Met illustraties in kleur en in zwart-wit. 1e druk. Rug verkleurd en een beetje los, omslag gekreukt.
Verkocht
* Uitgegeven ten bate van de soldaten die in Frankrijk gewond geraakt zijn. Met bijdragen van onder meer Jan van Nijlen, Cyriel Buysse, Camiel Huysmans, Henri Le Fauconnier, William Degouve de Nuncques, André de Ridder, Alexander Schmuller en vele anderen.

26823742. PROOST & BRANDT Snippers. Merkwaardigheiden uit de literatuur over papier, drukken en binden. Nr. 1-12 (compleet). [Amsterdam, Proost & Brandt, 1941-1956]. Losse katernen, zoals uitgegeven. (96) p. 1e druk. Keurig.
Verkocht
* Het complete ‘bijblad’ van Proost Prikkels, het beroemde (en gekke) bedrijfstijdschrift van papiergroothandel Proost & Brandt. De eerste zeven nummers verschenen in 1941, gezet uit de Gravure en gedrukt op Tarpaz 2215 meeuwgrijs papier, waarna verdere productie door de Duitse bezetter werd verboden. Pas in 1952 verscheen nummer 8 (op wit papier), om op onregelmatige tijdstippen door een nieuw nummer gevolgd te worden. Het laatste dateert van 10 september 1956. Het blad werd geheel volgeschreven door iemand die zich ‘-Pr-‘ noemt, waarschijnlijk Ulco Proost. Het behandelt allerlei papier-, druk- en bindtechnische merkwaardigheden uit heden en verleden. Zo komt Dard Hunter enkele malen aan bod, evenals het boek van J.C. Schäffner over de vervaardiging van papier zonder lompen uit 1770, maar ook Dibdin en Didot.

43. (QUID NOVUM PERS) 7 correspondentiekaarten voor philologen. [Amersfoort], Quid Novum Pers, [1976]. Zeven identieke vouwbladen in mapje, met zes blanco enveloppen. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van slechts 12 genummerde setjes.
€ 60
* ‘Die Sprachen sind die Scheiden darin das Messer des Geistes steckt’, ofwel ‘De talen zijn de scheden waarin het mes van de geest steekt’, een aforisme van Maarten Luther.

26904144. SCHMIDT, Johan Misdadig Parijs. Amsterdam, Querido, 1916. Ingenaaid. (4), 108 p. 1e druk. Omslag iets versleten.
Verkocht
* Documentaire over het leven der ‘apachen’ in Parijs, deels in verhaalvorm. Mooie omslagtekening van Wam Heskes. Achterop reclame voor Oestersalon Saur aan het Rokin in Amsterdam.

26853045. [SIEDENBURG, Johan, als] Hendrikus DUVEL Miserabel spel van Lanseloet met Sanderijn. Niet voor kinderen. Luxurieus geïllustreerd. Hilversum, “De Nieuwe Gooi- en Eemlander”, 1907. Ingenaaid met koordje. 36 p. Geïllustreerd. 2e druk. Overstekende randen wat gekreukt.
Verkocht
* Met opdracht van de auteur (als ‘Henri Duvel’) aan Herluf van Merlet, de dichtersnaam van H.C.J.A. baron van Lamsweerde (1900-1965).
Mysterieus en studentikoos uitgaafje! Illustraties in Simplicissimus-stijl. Nogal schuin. Colofon: ‘LUXE UITGAVE. Van dit werk zijn gedrukt: Vijf-en-twintig exemplaren op gesatineerd sanitair papier. Genummerd van 1 tot 25. Prijs per exemplaar fl. 62,50. (Geperforeerd en door den schrijver gesigneerd… fl. 112,50).’ Dit exemplaar is ongenummerd (zo er al genummerde bestaan).
Siedenburg (1875-1961) was een medewerker van het satirisch tijdschrift De Ware Jacob. Hij was ook verantwoordelijk voor de humoristische artsen-jaarboekenserie Rideamus.

26770146. TIMMERMANS, Felix Pallieter. Praag, Vydavatelstvo Druz̆stevní práce (=Praagse samenwerkende uitgevers), 1927. Linnen. 252 p. Kopsnede blauw. Geïllustreerd door Alois Bilek. Voorzijde omslag achterin geplaatst (wat bijgesneden). 1e druk.
€ 45
* Tsjechische vertaling door Rudolf J. Vonka.

47. WAL, Theo J. van der Ontmoetingen. Novellen. Illustraties [originele linosneden] van den schrijver. Amsterdam, Kroonder, 1941. 25 x 18 cm. Halflinnen. (32) p. Gedrukt in rood en zwart op geschept grijs Pannekoek in een oplage van 100 genummerde en door schrijver (die tevens de illustrator was) gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Met onder het colophon in potlood door Van der Wal geschreven: ‘En 5 exemplaren, die/ geletterd werden van/ A-E/Dit is letter B/ Theo J. van de Wal’. Voorin een opdracht in pen ‘voor Wymie & Mau Mok/ in vriendschap van/ Theo J. van der Wal/ 18 April 1941’.

48. (WOLKERS, Jan) Nederlandse keur. Serie auteurs- en boekbesprekingen voor het voortgezet onderwijs 59. Jan Wolkers, Serpentina’s petticoat. (Gesigneerd). Purmerend, J. Muusses NV, 1967. Geniet. 16 p. 1e druk. Enkele kleine ezelsoortjes.
Verkocht
* Met foto en levensbeschrijving, literaire beschouwingen, enkele recensies en een lijst van vragen om leerlingen te laten beantwoorden. Gesigneerd door Jan Wolkers op de titelpagina (in groene viltstift).

26861549. WYZEWA, Teodor de Valbert ou les récits d’un jeune homme. Parijs, Perrin, 1893. Herbonden in kunstleer, originele voorzijde omslag opgeplakt. 296 p. 1e druk. Nogal roestig.
Verkocht
* Op het omslag en de eerste boekpagina de handtekening van Alphons Diepenbrock (1862-1921), met de datum ’28 Oct 1912′. Roman van de Franse schrijver en musicoloog (Wagner-bewonderaar) van Poolse afkomst, die op goede voet stond met Louis Couperus.

50. WYZEWA, Teodor de Nos maîtres. Études et portraits littéraires. Parijs, Perrin, 1895. Herbonden in kunstleer, originele voorzijde omslag opgeplakt. (4), IV, 364 p. 1e druk. Nogal roestig.
Verkocht
* Op het omslag de handtekening van Alphons Diepenbrock (1862-1921), met de datum ’28 Oct. 1912′. Verzameling artikelen over 19e-eeuwse kunst van de Franse schrijver en musicoloog. Onder meer over Wagner, Mallarmé, Villiers de l’Isle Adam, Laforgue, Renan, Taine, maar ook over Franciscus van Assisi en Léon Daudet.

25587251. (ZILVERDISTEL). SUSTER BERTKEN Een boecxken gemaket van suster bertken die lvii jaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye buerkercke. [Den Haag], (De Zilverdistel, 1918). Oorspronkelijk verguld heelperkament met het Zilverdistel-vignet in goud op het voorplat. In papieren foedraal met hetzelfde vignet (Binderij Phoenix). (40) p. Met de hand gezet uit de Disteltype en gedrukt door J.F. van Royen in rood en zwart in een oplage van 70 op de pers genummerde exemplaren. Ex libris verwijderd van binnenzijde voorplat; een mooi, fris exemplaar.
Verkocht
* Misschien wel de mooiste Zilverdistel! De eerste toepassing van de letter Disteltype van L. Pissarro.
Van Royen 1964, 12. De Zilverdistel 16.

255872-2

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 20 augustus 2016 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: