antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 702: Aanwinsten

Een potpourri van recente aanwinsten in deze nieuwsbrief. Zocht u zeldzame vertalingen door Slauerhoff, een genummerde en gesigneerde Tepper, opdrachten van Polak en Hoornik, een bibliofiele Grunberg of een interessant correctie-exemplaar van Heeresma? Dan heeft u ze nu gevonden.


2698851. ANDRIESSE, Peter Desperado’s. Een novelle. Amsterdam, Peter van der Velden, 1981. Garenloos. 88 p. 1e druk.
verkocht
* Uit de bibliotheek van Johannes van Dam, met diens door Joost Swarte ontworpen ex libris op de Franse titel. Bovendien schreef Andriesse een opdracht naast de gedrukte opdracht op p. (5): [gedrukt:] Voor Heske [geschreven:] en Johannes,/ van vriend/ Peter/ A’dam, 21/9 ’81 (Stivae)’.

2690462. BEURSKENS, Roelant Bij voorkeur op een stenen trapje. (Utrecht), Doughnut Press & Nekton, 1978. Cahiersteek (omslagtekening Peter Joosten). (16) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 100 exemplaren. 1e druk.
€ 15

3. BROUWERS, Jeroen Kroniek van een karakter. Deel 1. 1976-1981. De Achterhoek. (Schoten, Hadewijch, 1986-1987). Karton met stofomslag. 400 p. 1e druk. Omslag heeft scheurtje en vlekje.
269875€ 75
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Rinus [Ferdinandusse], voor wie ik/ al jaren oprecht warme/ gevoelens koester. Hartelijk/ vriendschappelijk,/ Jeroen/ Amsterdam,/ 2.iv.1987’.
Rinus Ferdinandusse, hoofdredacteur van Vrij Nederland, komt driemaal in dit eerste deel van Brouwers’ brievenboek voor: op pagina’s 289, 318 en 338.

2684824. CLAUS, Hugo Almanak. 366 knittelverzen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1981. Ingenaaid.
verkocht
* Dummy, waarvan de eerste 12 pagina’s bedrukt zijn, blijkbaar een jaar vóór de 1e druk gemaakt. Het omslag lijkt in niets op dat van de bij de De Bezige Bij verschenen uitgave: een uit diverse letters bij elkaar geplakte auteur en titel. De zes gedichten die deze dummy bevat verschillen behoorlijk van de gedichten in de uiteindelijk gepubliceerde versie, zowel inhoudelijk als qua lettertype. Dummy van Wildemeersch 133.2 (onherkenbaar).

5. DEKKER, Maurits De knopenman. Gevolgd door Gammastralen en Colporteur. (Met illustraties van Jan BONS). Assen, Born, 1947. Halflinnen. 104 p. 1e druk.
€ 18
* Exemplaar met op het schutblad een handgeschreven, huiselijke opdracht van de auteur : ‘Voor Otto en Truus/ van Maurits en Mien/ 21 Nov. ’47.’ Het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid de medicus Otto de Vaal en zijn eerste echtgenote.

2662616. DEKKER, Maurits Op zwart stramien. Een zestal verhalen. Amsterdam, Van Munster, [1956]. Linnen met stofomslag. 144 p. 1e druk. Keurig.
€ 15
* Exemplaar met op het voorste schutblad een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Frits en Vita/ vriendschappelijk/ van/ Maurits/ 14-7-’56.’

214577. (EIJKELBOOM, Jan, en A. ROLAND HOLST (vert.)). YEATS, W.B. Geef nooit het hele hart. (Met een inleiding door Jan Eijkelboom). Vianen, Kwadraat, 1982. Linnen met stofomslag. 56 p. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 50 door Eijkelboom genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren op 140 grams Hollands luxe druk en gebonden in linnen.

8. GRUNBERG, Arnon Extase. [Kessel-Lo], Literarte, (2010). Vijf aan elkaar genaaide dubbelbladen. (20) p. Gezet uit de Gill Sans Bold en gedrukt in flurorescerend roze op Officio wit 240 gram in een oplage van 145 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 105 exemplaren bestemd voor de verkoop. Dit is nummer 105.

vis9. HEERESMA, Heere De Vis. Een allegorie. Amsterdam/ Antwerpen, Contact, (1963). Geïllustreerd karton (bandontwerp Faber Heeresma). 120 p. 1e druk. Band deels verschoten.
verkocht
* Auteursexemplaar met in de marge ca. 80 correcties en toevoegingen in het handschrift van Heeresma. Sommige correcties betreffen leestekens en zetfouten, maar de meeste zijn op woord- en zinsniveau. Zo veranderde Heeresma ‘toen bij de bombardementen van voedselpakketten’ in ‘men verwachten zou’, zo moest ‘was beland’ ‘uit was komen suizen’ worden. Ook de ondertitel en de datering zijn ferm geschrapt. In de gedrukte opdracht zijn alle familieleden verwijderd, behalve dochter Marijne.
Op pagina (7) staat in Heeresma’s handschrift ‘korrektie Engelse vertaling/ James Brockway/ 7 augustus 67’. Op 8 augustus 1967 zou Heeresma aan ‘Jimmy’ Brockway schrijven dat hij zeer blij was dat deze besloten had De Vis te willen vertalen. ‘Ogenblikkelijk ben ik de tekst gaan korrigeren en zag toen wat voor een universele tekst het eigenlijk is. Het minst Nederlandse wat ik tot nu toe geschreven heb.’ (Heere Heeresma, Bleib gesund! Brieven (2015))
Inliggend: Handgeschreven kaartje van Brockway (‘Ex. De Vis/ Bewerkt door/ Heeresma voor een/ nieuwe druk’) en gesigneerd kaartje van Heeresma.

10. (HERMANS, W.F.). LUIKEN (red.), Tonnie Sterfboek. Een verzameling artikelen over Willem Frederik Hermans onder redactie van Tonnie Luiken. (Amsterdam, WFH-verzamelkrant, 1996). Ingenaaid. 168 p. Geïllustreerd.
verkocht
* Exemplaar met opdracht van Thijs Wierema aan Henk Kraayenbrink, gedateerd ‘Deventer, 11 juli 1996/ Café Floors’ en exlibris van de voormalige antiquaar Kraayenbrink met portret en citaat van Nescio. Met relevante knipsels.

25005611. HERMANS, W.F. Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1971. Linnen met stofomslag. 400 p. 2e druk. Mooi exemplaar.
€ 95
* Eén van de 1007 exemplaren in linnen met stofomslag, desondanks zeldzaam. De eerste druk verscheen alleen ingenaaid. JS 301.

26989612. HOORNIK, Ed. De bezoeker. Toneelspel in drie bedrijven. Den Haag, D.A. Daamen, 1952. Linnen met stofomslag (ontwerp Henk Krijger). 56 p. 1e druk.
€ 14
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Kees Lekkerkerker,/ met vriendschap,/ Ed. Hoornik/ Jan. ’53’.

13. HOORNIK, Ed. De overlevende. Amsterdam, Meulenhoff, 1968. Garenloos (omslagontwerp R. Ebell). 112 p. 1e druk.
€ 12
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Kees Lekkerkerker/ EdHoornik’.

14. HOORNIK, Ed. De vingerwijzing. Roman. Amsterdam, Meulenhoff, (1969). Garenloos (omslagontwerp Eric Ezendam). 160 p. 1e druk. Vouw in voorplat.
€ 12
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Kees Lekkerkerker/ EdHoornik’.

26980615. HUSSEM, Willem (24 gedichten vertaald door Greta Kilburn). Zonder plaats, zonder uitgever, zonder jaartal. 10,8 x 14,6 cm. Geniet. (50) p. Origineel typoscipt.
€ 35
* Getypt bundeltje met korte gedichten van Hussem in Engelse vertaling. Naam van de auteur en ‘Tr[anslation]: [Greta] Kilburn’ op omslag.

16. (JONG, Frans de). NERUDA, Pablo Canto general de Chile. Zevende zang. (Vertaald door Barber van de Pol met steun van Huub Oosterhuis). (Amsterdam, C.J. Aarts, 1975). 20,5 x 21,5 cm. Halflinnen met titeletiket en stofomslag (Erik Schots). (78) p. met 12 transparante kleurbladen, eveneens bedrukt in kleur. Gedrukt in blauw en zwart door Frans en Lida de Jong in een oplage van 199 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug omslag verbleekt.
€ 50
* Mooie, tweetalige uitgave van deze zevende zang van Neruda’s omvangrijke dichtwerk Canto General (1950).

26980817. KEMP, Pierre Perzische Suite voor Dr. E.F. Tijdens. (Ingeleid en van aantekeningen bij de miniaturen voorzien door Dr. E.F. Tijdens). Maastricht, Pierre Kemp-Stichting, 1965. Linnen. 32 p. Deels op blokboekwijze gebonden. Met zeven ingeplakte illustraties. Gezet uit de Baskerville en gedrukt in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Naam en datum op Franse titel.
€ 75
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘voor Gerrit Borgers/ van/ Pierre Kemp’. Dit is nummer 7 van de oplage: één van de exemplaren voor Kemps ‘negentien’ dus.

26676918. (KOMRIJ, Gerrit) GK. Gedichten voor Gerrit Komrij. Leiden/ Utrecht, Het Tillenbeest, 2014. Cahiersteek. (32) p. Gezet uit de Baskerville en gedrukt in blauw op Munken Pure Rough in en oplage van 200 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Mooie uitgave – met gedichten van o.a. Campert, Heytze, Pfeijffer en Wigman – die ter perse ging op 30 maart 2014.

26856919. KOMRIJ, Gerrit De os op de klokketoren. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981 [= 1982]). Linnen met stofomslag (ontwerp Joost Veerkamp). (52) p. Illustraties (veelal in kleur) Joost Veerkamp. 1e druk.
€ 150
* Eén van de 50 genummerde en door door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren, voorzien van een originele, genummerde en gesigneerde ets van Joost Veerkamp (een os, van alle gemakken voorzien om een klokkentoren te beklimmen).

20. MARTELAERE, Patricia de Iets binnenin. Rede ter gelegenheid van de 76e dies natalis van de Katholieke Universiteit Nijmegen. (Nijmegen), Nijmegen University Press, (1999). Geniet. 16 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht

21. MORRIEN, Adriaan, en René BAKKER Het voorjaar komt in stilte. Baarn, Atalanta Pers, 2002. Ingenaaid met omslag (Tineke Bakker-Overeem). (24) p. Gedrukt in rood en groen in een oplage van 90 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Foto’s van bladeren van een boom door Bakker en een gedicht (‘Lenteavond’) door Morriën.

22. (POLAK (vert.), Johan B.W.). SALLUSTIUS De oorlog met Iugurtha. Ingeleid en vertaald door Herman Delano [= Johan B.W. Polak]. Amsterdam, Meulenhoff, (1963). Garenloos. 160 p. 1e druk.
€ 45
* Herman Delano is een pseudoniem van Johan B.W. Polak. Hij voorzag dit exemplaar van een handgeschreven opdracht op de Franse titel: ‘met gevoelens van/ schaamte en eerbied [in het grieks één/ woord: AIDOOS]/ uw I.B.W.P.’.
Meulenhoff Minerva Pocket.

23. PROEFSCHRIFT Maandblad van de nieuwe generatie. Jrg. 1, afl. 1-12. Rotterdam, Ad. Donker, augustus 1955-augustus 1956. Samen in één linnen band (voorzijde omslagen niet meegebonden). Met los vel ‘Aan de lezer van “Proefschrift”‘.
verkocht
* Complete set van dit vernieuwende tijdschrift van Esteban López, dat een doorstart maakte als Van proefschrift tot communiqué. Veel bijdragen van Hans Sleutelaar en Cor B. Vaandrager, maar ook gedichten van Gust Gils, Paul Snoek en Simon Vinkenoog, een ‘Open brief van Dr. W.F. Hermans’ en het verhaal ‘Een stad in de zon’ van Harry Mulisch (‘Op stapel o.a.: Gratie voor de doden, roman’).

26982724. REVE, Gerard – COCK, Herman Gerard de De kleine neurasthenicus. Beknopte handleiding tot een ordentelijk leven. Den Haag, Uitgeversmaatschappij “Haga” (strookje met deze informatie over ‘Haag 1922’ geplakt), 1922. Linnen. 508 p. 1e druk. Goed exemplaar. Voorin uitgeversplakkertje met bestelgegevens. Inliggend een krantenknipsel (1986) over dit boek.
€ 120
* Eén citaat uit het hoofdstukje ‘Dorus de wijsgeer’: ‘Dorus is een arme, zenuwzwakke, man van 27 jaar, een groote, timide, jongen, die stottert, als hij vóór je staat. Z’n hoofd is moe, en hij wou ’t zoo graag wat laten rusten. Doch, ondanks Dorus, moet dat hoofd hem peinzen. Moet ‘t, onbestemdelijk en onophoudelijk, zoeken naar het antwoord, op, zeer moeilijke, problemen. “’t Is net, meneer”, zegt Dorus, “’t is net, alsof een dure plicht mij op de schouders rust. De plicht, om een groot, een machtig, boek te schrijven. Een boek, waarvan de titel luiden zal: “Van ’t licht en van den schaduw, van ’t violet en van den dood… En van de geestdrift.”‘Over de relatie tussen Reve en De kleine neurasthenicus is door Wim Wennekes een artikel van maar liefst 62 pagina’s geschreven (In: Omtrent de avonden (1981)).

26986725. REVIS, M. (ps. van Willem Visser) 8.100.000 m³ zand. Utrecht, De Gemeenschap, 1932. Ingenaaid met flappen (ontwerp A.M. Oosterbaan). 80 p. Niet afgesneden. 1e druk. Mooi exemplaar.
verkocht
* Eén van de 25 Romeins genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Basingwerk Parchment. Dit is het laatste luxe-exemplaar.
Eén van de belangrijkste voorbeelden van Nieuwe Zakelijkheid in de Nederlandse literatuur, met een prachtig foto-omslag van A.M. Oosterbaan. Met op de flappen reclame voor Helman en Marsman (met portretjes) en Blokken van Bordewijk, ‘een der meest curieuze en interessante boeken die onze litteratuur in den laatsten tijd heeft opgeleverd’.

26. RITSCHL, Giza Gedichten. Amsterdam, Versluys, 1905. Perkament. 144 p. Niet opengesneden. 1e druk. Band heeft wat kleine vlekjes.
€ 28
* Men leze: Gerrit Komrij, Verzonken boeken, p. 139. Fraaie, originele band.

26442727. (SLAUERHOFF (vert.), J.). GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón Dokter hoe is het mogelijk. Uit het Spaansch vertaald door J. Slauerhoff. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1933]. Linnen (grijsblauw linnen met belettering in donkerblauw en vraagteken in lichtblauw en blanco schutbladen). 182 p. 1e druk. Mooi exemplaar.
verkocht
* Schaarse vertaling van El doctor inverosimil met een mooi bandontwerp. Slauerhoff in de inleiding: ‘Wie van een rustige slaapwekkende lectuur houdt, leze het niet; wie graag aan het denken wordt gebracht, graag reageeren wil, leze het wel’.
Deze bundel bestaat uit korte verhalen uit de praktijk van een “wonderdokter”, die mensen geneest zonder pillen en poeders. De dokter gaat meestal op huisbezoek en observeert wat in de directe omgeving van de patiënt de oorzaak van de ziekte kan zijn: een verstofte piano, een te nauwsluitende regenjas, een op straat gevonden ring. Meesterlijk.

1494328. (SLAUERHOFF (vert.), J.). GÜIRALDES, Ricardo Don Segundo Sombra. Uit het Spaansch vertaald door J. Slauerhoff en R. Schreuder. Teekeningen van Alberto Güiraldes. (Met een inleiding door J. Slauerhoff. Met een nawoord over de schrijver door S. [= Stols]). Den Haag, De Nederlandsche Boekenclub, (1941). Rijk verguld linnen. 368 p. [2e druk]. Met oorspronkelijke kartonnen schuifhoes, waardoor dit boek bijzonder gaaf en onverkleurd is gebleven.
€ 40
* Volgens het colofon in april-mei 1941 ‘met de Ratio-Latijn of Parma-letter’ gezet, met initialen van A.A.J. Stols en typografische verzorging door A.A.M. Stols. Stols had de rechten op Don Segundo Sombra voor enkele jaren afgestaan aan de Nederlandsche Boekenclub, die er in 1941-1945 volgens Van Dijk 11.400 van drukte. Zie Van Dijk 516.

29. SPAAN, Peter De verheerlijking. (Z.p., Eigen beheer, 1917). Ingenaaid. 208 p. Gedrukt in rood en zwart door G.J. van Amerongen in Amersfoort in een oplage van 70 exemplaren op prachtig geschept papier van Haesbeek. 1e druk. Omslag wat verbruind en gevlekt, enkele scheurtjes.
€ 70
* Peter Spaan (1882-1948) was een dichtende dandy, die maar weinig woorden nodig had voor zijn moderne, decadente woordbalsels: ‘TITIAAN/ GEHANDSCHOENDE MAN// Hooghártig/ Zwijgen,/ Gereed tot een Plótseling/ Beslissende/ Daad…’ Met enkele aantekeningen van Julius de Boer en Wim Simons voor de herdruk uit 1961.

30. STEEN, Eric van der Loosdrecht. Amsterdam, De Boer, 1946. Halflinnen. 264 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven opdrachtje van de auteur aan Max Schuchart op het voorste schutblad: ‘Voor Max/ van Dick [Zijlstra]/ 7 Sept. 1946’.

31. TEPPER, Nanne De avonturen van Hillebillie Veen. Groningen, Philip Elchers, 1998. Cahiersteek met omslag in beschermhoes. 80 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Aan bovenrand iets gekreukt.
€ 60
* Eén van de 150 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. De enige bibliofiele Tepper bij leven (1962-2012) verschenen. Belcamporeeks 2.

26988732. TOL, Jean-Marc van Opkomst en ondergang van Fokke en Sukke. Deel 1. Prelude. (Soest), Catullus, (2011). Geïllustreerd karton. (108) p. 1e druk.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op het schutblad: ‘voor Johannes [van Dam]/ groet/ Jean-Marc/ v Tol/ 260411’, voorzien van een origineel zelfportret van de tekenaar. Autobio-strip over de geboorte van de eend en de kanarie.

33. VERMEER, Arie Het kleine grote-boerenlulle-boekje of Bij ons in Lulbroek. Eemnes, De Oude Degel, (1979). 13,6 x 9,3 cm. Garenloos met omslag. (32) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 400 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Fijngetekende illustraties van u-weet-wel met snedige bijschriften.

26985734. WESSELING, Hans, en Theo BENNES Bennes Wesseling. Zonder plaats, eigen beheer, (1959). 21 x 12 cm. Geniet. (8) p. Gedicht van Wesseling (1936-1998) in paars gedrukt, gecombineerd met foto’s van beeldhouwwerken van Bennes (1903-1982).
€ 25
* Opvallende typografie. In een envelop met het adres van Nico Wijnen en een afzendersstempel van Bennes. ‘De mens is een machine die doodwrijft de dichters en de zieners’.

26989035. WIENER, L.H. Oog in oog met Bordewijk. (Met een linosnede door Pita Snoeck). [Haarlem], de Korenmaat, [2016]. Linnen. (32) p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk.
€ 120
* Eén van de 25 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in heellinnen door Van Waarden.

petit36. WIJNBERG e.a., Nicolaas Petit. Nummer 1 tot en met 6. Compleet. Amsterdam, Galerie Petit, 1979-1980. Vijf delen (nummer 5-6 is een dubbelnummer). Ingenaaid. Folio. 40; 56; 32; 56; 64 p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. Geïllustreerd, deels met originele grafiek. Keurige set.
€ 295
* Buitengewoon luxueus bibliofiel ‘tijdschrift’, op groot formaat, met originele grafiek als bijlage. Een abonnement kostte indertijd ƒ 250,- per jaargang (drie nummers).
1. J.H. Moesman-nummer. Bijdragen van J.H. Moesman, Gerrit van ’t Net, Hans Redeker en Nicolaas Wijnberg. Met, los bijgevoegd, een originele, genummerde en gesigneerde litho van J.H. MOESMAN, gedrukt door Dirkje Kuik, en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.
2. Bevat bijdragen van Hermanus Berserik, Gèr Boosten, Jan Kooistra, Dirkje Kuik, Theun de Vries en Nicolaas Wijnberg. Met, los bijgevoegd, een originele genummerde en gesigneerde kleurenlitho van Nicolaas WIJNBERG, een genummerd vouwblad, geschreven, ontworpen, gezet en gedrukt door Frans de JONG en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.
3. Dirkje Kuik-nummer, geheel door haar samengesteld en door haar gesigneerd onder het colofon. Bevat tekst en illustraties van Dirkje Kuik. Met, los bijgevoegd, twee originele, genummerde en gesigneerde litho’s van Dirkje KUIK en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.
4. Bevat bijdragen van o.a. Hans Redeker en Nicolaas Wijnberg en een uitgebreide afdeling ‘Veertig kunstenaars ontwierpen een eigen pagina’, waaronder Gèr Boosten, Reinder Homan, Frans de Jong, Mart Kempers, Dirkje Kuik, Jan Kuiper, J.H. Moesman, Peter van Poppel, Ru van Rossem, Alain Teister, Peter Vos en Nicolaas Wijnberg. Met, los bijgevoegd, een originele, genummerde en gesigneerde litho van J.H. MOESMAN, een originele genummerde en gesigneerde kleurenlitho van Nicolaas WIJNBERG (niet genoemd in de inhoudsopgave) en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.
5-6. Nicolaas Wijnberg-nummer, geheel door hem samengesteld. Met, los bijgevoegd, twee originele, genummerde en gesigneerde kleurenlitho’s van Nicolaas WIJNBERG en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 15 februari 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 628.466 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: