antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 703: Koning Willem III 1817 – 2017

Weinigen zullen het beseffen, maar 19 februari 2017 is een gedenkdag in de geschiedenis van ons dierbaar Koninkrijk. Dan is het exact tweehonderd jaar geleden dat Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, prins van Oranje-Nassau geboren werd – te Brussel. Ruim veertig jaar zou deze Willem Alexander (et cetera) koning zijn van de Nederlanden, zowel de Nederlandse Nederlanden als de Oost- en West-Indische – een oer-Hollands wereldrijk! Geliefd door sommigen, verguisd door velen. Hij had een opvliegend karakter, met aandacht die heftig kon opvlammen, zodat de stukken in het rond vlogen – maar dan weer spoedig uitdoofde (alleen voor vrouwen en voor de jacht, die belangstellingen bleven).

Een onuitstaanbare egoïst en despoot – maar gelukkig een zonder absolute macht, die zich daar uiteindelijk ook bij neerlegde. Het is opvallend dat koning Willem III in zijn tijd niet voortdurend wordt aangevallen en bespot, dat je de hele Nieuwe Gids kunt lezen zonder dat je daar veel over onze Oranjevorst vindt, die toch symbool is voor al het Nederlandse. Koning Gorilla is een bekende vileine publicatie, maar veel vergelijkbaars is er niet. Er is wel verzet en spot, maar eigenlijk is de belangstelling in de negentiende eeuw voor koning Willem III maar lauw. En nu miniem – maar gelukkig is er wel de vuistdikke biografie door Dik van der Meulen!

Daarom vindt u in deze nieuwsbrief een aardig allegaartje van portretten,  een gesigneerde foto, brieven, brochures, betaalmiddelen, parafernalia en items die er ook een beetje bijhoren.

willem-b


1. ASMODÉE Wat is een jaar? getrokken uit Oranje-moppie. Verzameling van Snaaksche Verzen en Liederen den koning opgedragen door Asmodée. [Woold-’t Harkel], De Uitvreter, 2009. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt [in een oplage van 136 exemplaren]. Iets gekreukt.
Verkocht
* 19e-eeuwse levenswijsheden in een jaarvers, gelicht uit het 19e-eeuwse satirische tijdschrift. Jaarwisselingsgeschenk voor 2010.

2. BERGH, J.A. de Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet. Den Haag, C.H. Susan Jr., (1880). Ingenaaid. 44 p. Met het wapen afgebeeld als frontispice. 2e, aanmerkelijk vermeerderde druk. Voorop in handschrift ‘A.C. van Haeften’. Inliggend een identieke afbeelding van het wapen, als knipsel uit een andere publicatie.
€ 20
* Pamflet over de onvolkomen wettelijke tekening van het Nederlandse wapen en dat van koning Willem III. Met gedetailleerde beschrijvingen uit de welversneden pen van de journalist Jacobus Adriaan de Bergh (1844-1888), auteur van het tijdschrift Haagsche Penkrassen.

3. EMMA, Koningin Handgeschreven notitie. Uit een notitieblok met één kartelrand. 8,1 x 11,8 cm. Eenzijdig beschreven. Wat gekreukt.
€ 180
* ‘Meinem lieben Pathchen/ 31 Mai 1892/ Emma’. Dit briefje begeleidde ongetwijfeld een cadeau aan haar peetvader, van wie ons de naam onbekend is. Het handschrift van koningin Emma komt zelden op de markt.

2698184. KONINKLIJK BEZOEK. BOSCH, J.G.A. Koning Willem III binnen Utrecht. 14-17 September 1853. Verslag der feestelijkheden. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1853. Gedecoreerd linnen. 56, (2) p. Met aan het begin en het eind een pagina in porseleindruk. Gegraveerd frontispice. Alle sneden verguld. 1e druk. Boekband iets grauw. Eerste kneep los. Exlibris van H.J. de Soeten.
€ 65
* Mooi uitgevoerd, gedetailleerd verslag van het bezoek van koning Willem III aan Utrecht in een luxueus boek met glanzende porseleinkaarten voor- en achteraan: een omslag? Rapportage van dag tot dag, met uitgebreide opsommingen van hoogwaardigheidsbekleders, hun beroep en hun rol in de feestelijkheden, en de geschenken die ze kregen.

269921gr5. KONINKLIJK BEZOEK Verblijf van Z.M. Koning Willem III binnen de Stad Utrecht Sept. 1853. (Uit het bezit van Mr. Hendrik Hooft Graafland, heer van Schotervlietland, dat van Mackenzie King, premier van Canada, en van de auteur Emil Ludwig). Collectie publicaties ter gelegenheid van het bezoek van koning Willem III aan Utrecht, 14-17 september 1853 in papieren omslag met opschrift. Buitenmaat 27 x 19 cm. Met begeleidende brief uit 1945.
1. Programma der Feestplegtigheden. Utrecht, N. de Zwaan, 1853. 8 p.
2. Vivat Rex. 15 Sept. 1853. Menu [voor het diner in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, aangeboden door de Stad Utrecht aan Z.M.]. Porseleinpapier, tweezijdig bedrukt met versierd kader door steendrukkerij P.W. v.d. Weijer, Utrecht. 26,5 x 16,0 cm. Iets gekreukt, mist een hapje van enkele millimeters aan de bovenrand.
3. Programma [van de muzikale soirée van 15 september 1853]. Uitgevoerd in steendruk en boekdruk door Van de Weijer.
4. Personeel bewijs van toegang tot de Soirée Musicale, op naam ingevuld voor ‘Mr. H. Hooft Graafland’.
5. Bewijs van toegang voor de optocht van vrijdag 16 september 1853 (in tweevoud).
6. Geliefde Vorst! [Heilwens, een gedrukte brief d.d. 16 september 1853, die ondertekend kon worden]. Eenzijdig bedrukt. Mist een hapje – zonder tekstverlies, wat verkleurd.
7. Franstalige, handgeschreven brief gedateerd ‘La Haye/ 27 novembre 1945’ van Pierre Dupuy, Canadees ambassadeur in Den Haag (1896-1969) aan ‘Mon cher Maître’ = de schrijver Emil Ludwig (1881-1948). 43 regels, geperforeerd.
Verkocht
* Het prachtig gedrukte menu van 15 september beslaat 34 gerechten, en op de achterkant worden 18 wijnen geëtaleerd! Daarna volgde (voor de diehards) nog een muzikale soirée waar onder andere Von Weber, Kufferath, Mozart en Beethoven werden uitgevoerd.
Dit dossier heeft een merkwaardige zwerftocht achter de rug, blijkens de brief van ambassadeur Dupuy: hij had deze collectie gekregen van zijn minister-president Mackenzie King om aan Emil Ludwig te overhandigen, met wie Dupuy bevriend was. Ludwig, een vruchtbare, veelgelezen auteur, had tijdens zijn ballingschap in Amerika in 1944 een korte biografie gepubliceerd van Mackenzie King. Na afloop van de oorlog was hij teruggegaan naar zijn huis in het Zwitserse Moscia.

6. LIEDBLAADJE 1572. 1 April. 1872. Geen plaats of uitgever. Oblong 16,0 x 24,5 cm. Eenzijdig bedrukt met vrij grote letters. Wat vouwtjes en marginale scheurtjes.
€ 20
* “Het scheppingswoord was: “Licht!” En toen voor ’s menschen oog/ ’t Zelfzuchtig bijgeloof den gouden glans deed dalen,’ (…). Philips II als ‘nachtuil in de zon’. Fraai gedicht in grote letters, zes regels.

2679127. (LION CACHET, C.A.) ORANJE NASSAU TENTOONSTELLING Catalogus der tentoonstelling van portretten en voorwerpen betrekking hebbende op het Huis van Oranje Nassau. Te houden ter gelegenheid van de de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in het Fragmentengebouw van het Rijks-Museum te Amsterdam, 8 September-31 Cotober [sic] 1898. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1898. Origineel omslag. (8), 118 p. Met uitklapstamboom. Reclame achterop voor Rajah Thee. 1e druk. Cijfertjes met potlood op omslag. Rug beschadigd en met lijmsporen, want afkomstig uit convoluut. Eerste katern los. Aan de randen wat brokkelig.
Verkocht
* Mooie omslagtekening van Lion Cachet. Met meerdere pagina’s over Willem III en zijn naaste familieleden. Zeer gedetailleerde catalogus met vermelding van de herkomst van de voorwerpen. Braches Documentatie 918:1. Helaas een matig exemplaar. Bijgevoegd: De luister van het geslacht Oranje-Nassau, herdacht september 1898. Tentoonstelling van portretten en historieplaten uit den atlas van de heer A.J. Nijland, door het Genootschap “Kunstliefde” te Utrecht. 40 p. Achterzijde omslag ontbreekt. Afkomstig uit hetzelfde convoluut. Eveneens met aandacht voor Willem III en zijn naasten.

2657248. MULTATULI Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. Amsterdam, J. de Ruyter, 1860. Herbonden in heellinnen met gebruikmaking van het titeletiket van de oude band op de rug (‘Multatuli/ Koffij-/ Veilingen.’). (6), 212; (4), 186 p. 1e druk. Net exemplaar, gezet in een twintigste-eeuwse band, beide Franse titels en titelpagina’s meegebonden.
€ 700
* Een goed, verzamelwaardig exemplaar van de eerste druk van de grootste Nederlandse klassieker uit de negentiende eeuw!

9. ORANJEFEEST Hoe zullen wij feest vieren? Amsterdam, H. Höveker, [1863]. 21,1 x 11,1 cm. 2 p. Mooi exemplaar. Colofon achterop.
Verkocht
* Pamfletje dat oproept tot dankbaarheid voor de onafhankelijkheid van Nederland onder ’t wijs bestier van de Oranjevorsten.

10. ORANJELIED Oranje boven! Jubel-lied ter gelegenheid der 50-jarige feestviering van Neêrlands herkregen Volksbestaan, in November 1863. Amsterdam, Wed. C. Kok-van Kolm, 1863. 33,0 x 21,5 cm. Eenzijdig bedrukt. Gevouwen blad. In kader, met vignet van een leeuw. Colofon onderaan. Op de vouwen en de randen wat versleten.
Verkocht
* Lied van 7 achtregelige coupletten (die allemaal met ‘Vivat, Oranje boven!’ In november 1813 zette de prins van Oranje weer voet op Nederlandse bodem na achttien jaar ballingschap.

269922-211. SOPHIE, Koningin Handgeschreven brief aan ‘My dearest Lady Westmoreland’. 17,8 x 11,4 cm. Gevouwen blad. Randen verguld. Twee pagina’s beschreven. Gesigneerd ‘Sophia’ en gedateerd ‘H. in the Wood. July 8 th [1871]’. 22 regels tekst. Tweemaal gevouwen. Met enveloppe geadresseerd aan ‘The Countess of Westmoreland’, met een Haags poststempel, gedateerd 8 juli 1871.
Verkocht
* Hartelijke brief in het Engels aan Priscilla Anne Fane, Countess of Westmorland (1793-1879), oomzegster van Wellington. Sophie is blij en dankt God dat Lady Westmorland aan het genezen is van een ziekte. Zij is alleen in paleis Huis ten Bosch, want prins Alexander (‘Alex’) is in Württemberg om er de koning en de koningin met hun 25-jarig huwelijk te feliciteren. Koning Karl van Württemberg was een jongere halfbroer van Sophie. Op 18 juli is ‘Our Princess Mary’s marriage’ (…) ‘It is not a gay wedding, every circumstance against it.’ Dat gaat over prinses Marie, de dochter van prins Frederik, de broer van koningin Willem I die zou gaan trouwen met prins Wilhelm zu Wied. Haar enige zuster Louise was eerder in 1871 overleden, kort na hun moeder.
De brief eindigt even sympathiek als hij begint: ‘you know, nobody can think of you more, and love you more than/ your devoted friend/ Sophia’.
Koningin Sophie, eenzaam in haar paleis Huis ten Bosch, besteedde haar tijd aan het schrijven van vele brieven. Toch worden ze zelden aangeboden.

12. TYPOGRAPHISCHE VEREENIGINGEN Collectie van 5 drukwerken voor de viering van het vijftigjarig bestaan van Nederlands onafhankelijkheid van de Typographische Vereenigingen in 1863. 1. Uitnodiging, in handschrift op naam gesteld van mevr. Kok, geb. Van Kolm, om op 16 november 1863 de Triomf-Togt in het Park in Amsterdam. De weduwe Kok-van Kolm had een uitgeverij die onder meer straatliederen uitbracht.
2. Smidt, M. (secretaris der Typographische Vereeniging De Nederlandsche Drukpers). Feestlied 1813-1863. (Amsterdam, Typographische Vereeniging, 1863). 8 p. Bevat ook 7 andere liederen van leden dier vereenigingen.
3. Färber, W. 1813 – Volkslied – 1863. 4 p. Bevat ook een potpourri van vijf korte liedjes door een lid van De Nederlandse Drukpers.
4. O., v. Hulde aan de grondleggers van Nederlands Vrijheid voor vijftig jaren herkregen. 2 p.
5. O., v. De slechte keuze. 2 p.
Verkocht
* Collectie liedjes om bij de feesten te zingen. Klein maar fijn schijnwerpertje op een volksfeest van 153 jaar geleden!

13. (UITGEVERSRECLAME). KOSTER, Gebr. Oranje boven! (Wijze: Henri’s Drinklied). Amsterdam, Gebr. Koster, [1863]. 22,3 x 14,1 cm. Gedrukt op lichtroze papier. Op de achterzijde reclame voor het boek Vaderlandsche Muze. Gedichten. van L. van den Broek. Iets gekreukt, horizontale vouwen. Hapje van 2 cm2 uit bovenkant.
Verkocht
* Gratis verspreid vers (vier coupletten van 10 regels) dat begint met: ‘Vijftig jaren zijn vervlogen/ Sinds weêr Neêrland vrij mogt zijn./ Heerschzucht had ons neêrgebogen,/ Maakte ons Eden tot woestijn.’ Volgens een krantenadvertentie gratis verspreid omdat andere uitgevers gewoonlijk één cent vroegen voor liedblaadjes! Het vaderlandslievende boek waarvoor op de achterkant van dit velletje wordt geadverteerd, kostte tijdens de Oranje-Feestdagen in november 1863 slechts 25 cent in plaats van 60.

269858gr14. VAANDEL Oranje vaandel voor de viering van de onafhankelijkheid der Nederlanden. Linnen vlag, 71 x 60 cm, bedrukt in zwart met de tekst ‘1572/ 300 Jarige/ Onafhankelijkheid/ van/ Nederland/ 1872’, in een kader. Viermaal gevouwen en met wat valse vouwen en kreukjes. Randen wat rafelig, maar niet verbleekt en kennelijk nauwelijks gebruikt.
Verkocht
* De mandarijn op de foto is alleen om het formaat van de vlag aanschouwelijk te maken.

15. (VOLKSLIED). Wed. B… geb. P… Ontboezeming bij de herinnering aan de herkregen Vrijheid van Nederland in het jaar 1813. Zonder plaats of uitgever, 1863. 21,8 x 16,0 cm. 4 p. Pag. 4 onbedrukt. Langs de randen wat gekreukt.
Verkocht
* Pamfletje dat oproept tot dankbaarheid tot God voor de onafhankelijkheid van Nederland onder ’t wijs bestier van de Oranjevorsten.

26991116. VOLKSLIED Oranje en vrijheid. Nieuw Volkslied voor November 1863. Opgedragen aan Koning en Volk. Amsterdam, F.W. Vislaake, 1863. 34,8 x 21,3 cm. Eenzijdig bedrukt. Gevouwen blad. Met afbeeldingen van kransen en een ridderorde. Colofon onderaan. Aan de randen wat versleten.
Verkocht
* Lied van 10 vierregelige coupletten (die allemaal met ‘Oranje en Vrijheid’ beginnen), op de wijs ‘Thans is Oranje ons weêr gegeven!’ In november 1813 zette de prins van Oranje weer voet op Nederlandse bodem na achttien jaar ballingschap.

17. VOLKSLIED Oranje en vrijheid. Volkslied in November, 1863. Amsterdam, F.W. Vislaake, 1863. 17,1 x 11,0 cm. 8 p. Met drie vignetten. Colofon achterop. Mooi exemplaar.
Verkocht
* Dit volksboekje bevat een lied van 8 vierregelige coupletten (die allemaal met ‘Oranje en Vrijheid’ beginnen), gevolgd door drie liederen met geheel andere thematiek: ‘Liefdegeval tusschen Romanis en Florentina’, ‘Karel bij het graf van Emma’, ‘Het gestolen kind of de Wedergevonden ouders’.

26990518. WILLEM III, Koning Collectie postzegels: 16 portretzegels en 6 cijferzegels van koning Willem III.
1. Ontwerp J.W. Kaiser. 5, 10 en 15 cent 1864, cat. 4, 5 en 6. Gestempeld.
2. Ontwerp H. Nusser & J. Vürtheim. 5 en 10 cent 1867, cat. 7 en 8. Gestempeld.
3. Ontwerp J. Vürtheim. Cijferszegels 1/2 en 1 cent 1869 groen, cat. 13 en 15. Gestempeld.
4. Ontwerp H.F.C. ten Kate. Serie 1872-1888, cat. 19-29. Gestempeld.
5. Serie cijferzegels 1876-1894, cat. 30-33. Gestempeld.
€ 100

269903gr19. WILLEM III, Koning Drie gezegelde en gestempelde poststukken met portretzegels van koning Willem III.
1. Minuscule briefomslag met twee ongetande zegels van 5 cent (cat. nr. 1, aan elkaar), afgestempeld in Zwolle, 28 augustus 1858 (?)
2. Briefomslag met een zegel van 5 cent (cat.nr. 7), afgestempeld in Goor, 25 februari 1871
3. Enveloppe met een zegel van 20 cent (cat. 24), afgestempeld in Deventer, 22 februari 1892. Met roze ‘aangetekend’-plakker en opschrift ‘Met ingesloten waarde honderd tien gulden’. Lakzegels op achterkant.
€ 100
* Zonder inhoud. Mooie, harmonische poststukken.

26990220. WILLEM III, Koning Gouden tientje (1876) en postzegel van 10 cent (1852).
1. Ven, J.A. van der: 10 gulden koning Willem III, 1876. Gewicht 6,72 gram, 90% goudgehalte. Oplage 1.158.106 exemplaren. Bijna prachtig.
2. Kaiser, J.W.: 10 cent koning Willem III, emissie 1852. Niet gekarteld. Afgestempeld (vaag) en met een inktstreep. Slordig afgeknipt: rechtsboven iets te strak.
€ 250
* Het indrukwekkende portret van koning Willem III op het gouden tientje werd vervaardigd door de Brabantse beeldhouwer Johannes Antonius van der Ven naar een foto van de Deventer fotograaf M. Bosse. Het graveerwerk werd verricht door Johan P.M. Menger, die het portret in de hals mocht signeren.

willem21. WILLEM III, Koning Handgeschreven brief aan ‘Mon cher architecte et exélève!’ 25,4 x 19,3 cm. Gevouwen blad met blindstempel ‘London Superfine’ (dun schrijfpapier van hoge kwaliteit). Alle vier pagina’s beschreven. Gesigneerd ‘Votre affectionné Guillaume.’ en gedateerd ‘La Haye 28 Mars 1852’. 76 regels tekst. Tweemaal gevouwen.
€ 950
* Franstalige brief over landbouw en waterhuishouding aan Willems hofarchitect, de in het Belgische Mons geboren Henri François Guillaume Nicolas Camp (dank aan Dik van der Meulen voor deze informatie!). Willem was sterk geïnteresseerd in praktische wetenschappen, verbetering van landbouwtechnieken en dergelijke. In deze uitvoerige brief noemt hij twee vooruitstrevende landeigenaren, Frederik baron van Brakell van den Eng (1788-1865) en de idealistische Iman G.J. van den Bosch (1799-1880) uit Wilhelminadorp. Hij stelt Camp voor om samen met Van Brakell en Van den Bosch op paleis het Loo te komen logeren en de mogelijkheden te bespreken om er een landbouwbedrijf te stichten (Koning Willem III was natuurlijk zelf ook een grootgrondbezitter). Camp ontwierp verschillende belangrijke gebouwen voor de koning, onder andere Bronbeek en het Aardhuis. Een zeer uitvoerige, vriendschappelijke brief, in curieus en niet gemakkelijk leesbaar handschrift geschreven.

willem-c22. WILLEM III, Koning Originele gesigneerde foto (1861). Ovale foto (grootste maten 210 x 160 mm, beeldformaat max. 95 x 87 mm) op karton geplakt, waaronder de koning in potlood schreef: ‘Het Loo 8 Februarij 1861’ gevolgd door zijn handtekening, ‘Willem’. Aan de achterkant met rond etiketje: ‘R. Severin de Dusseldorf/ Photographe de plusieurs Cours/ Noordeinde 109 à La Haye’. Vooral aan de achterzijde is het karton ongelijk verbruind. De foto heeft enkele kleine vlekjes en krasjes.
Verkocht
* Grote afdruk van een foto die zeer kort daarvoor was genomen: Koning Willem III liet zich begin 1861 door Severin fotograferen. De in 1839 geboren fotograaf had zich in september 1860 aan het Noordeinde gevestigd.

 

Historieprenten

23. WILLEM III, Koning Nederlands herstelling onder het Huis van Oranje. (Historieprent ter viering van 50 jaar koninkrijk). Rotterdam, H. Nijgh, 1863. 60 x 48 cm. Eenzijdig gedrukte lithografie. Met de hand keurig gekleurd: oranje, groen en geel. Randen wat roestig, enkele randscheuren.
€ 50
* Grote vaderlandslievende litho vertoont Koning Willem III met Willem I en Willem II in een centraal cartouche, waaromheen de namen van personen en gebeurtenissen uit het heldhaftig verleden, met afbeelding van een juichende Willem II en vluchtende Fransen bij Quatre Bras, en de aankomst van Willem I in Scheveningen. Met een gedicht van onbekende hand: ‘De dankbre jubeltoonen klinken’. De engeltjes en leeuwen op deze prent hebben opvallend karakteristieke gezichten. Muller 7344.

24. WILLEM III, Koning Bezoek van Z.M. Willem III aan den vader van den in Atchin gesneuvelden generaal Köhler. Amsterdam/ Delfshaven, Akkeringa & Van de Pauwert, [1873]. 51 x 59 cm. Ontwerp J.W. Egenberger. Opschrift met potlood ’18 Mei 1873′, de datum van het bezoek, en ‘M 7460’, het nummer in de catalogus van Muller.
Verkocht
* De in Groningen geboren generaal J.H.R. Köhler sneuvelde op 14 april 1873 bij de bestorming van een kraton in Atjeh. Bij een staatsiebezoek aan Groningen, een maand later, bezocht koning Willem III de vader van de generaal, zelf een gepensioneerd militair, aan de Driemolendrift bij het Zuiderdiep in Groningen. Deze grote litho toont de vader, de drie jeugdige zoons en de zuster van de generaal, de koning en zijn gezelschap bestaande uit twee officieren, in een interieur met kast, stoel en wandversiering. Egenberger was schilder en fotograaf, en was van 1852-1895 werkzaam bij de Groninger academie Minerva.

25. WILLEM III, Koning Het zilveren Krooningsfeest van Koning Willem III. 12 Mei 1874. (Met drie andere gedenk-affiches van het jubileum van koning Willem III). Den Haag, Ch. van Lier, 1874. 65 x 48 cm. Eenzijdig bedrukte lithografie. Hoekje ontbreekt, wat roest. Koning Willem III in zijn hermelijnen mantel omgeven met een afbeelding van de watersnood in de Bommelerwaard, de inpoldering van de Haarlemmermeer, de brug over de Moerdijk, de opening der Vlissingse Havenwerken en het monument op het Plein 1813. En een stel gezellige putti.
2. Bijgevoegd: H.J. van LUMMEL, Neêrlands zilveren vreugdedag (12 mei 1874). Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Amsterdam, Tresling & Co., 1874. 53 x 67 cm. Grote getinte litho met afbeelding van de kroning van koning Willem III, van Bronbeek, de herdenking van de inname van Den Briel en van de overstroming bij Leeuwen. Met achtregelig gedicht van Isaac da Costa: ‘Den heer der legerscharen’.
3. Bijgevoegd: WILLEM III: Het is een grootsche roeping, Koning van zulk een Volk te zijn! Tiel, Mijs & Zn., 1874. 54 x 42 cm. Getinte litho met portretten van de koning temidden van zijn roemrucht voorgeslacht: Willem van Oranje, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II, III, IV en V, en koning Willem I en II. Wat stoffig, niet helemaal gaaf.
4. Bijgevoegd: Gedenk- en feestplaat. Hulde aan Z.M. den Koning en H.M. de Koningin. [Dordrecht], C. Morks Jzn., 1874. 64 x 56 cm. Getinte litho (met groene en bruine steunkleur) waarop het portret van Willem III en Sophie, boven het volkslied ‘Wien Neêrlands bloed’ en omgeven door verbeeldingen van scheepvaart, landbouw, de spoorwegbrug bij Moerdijk en nijverheid – fabrieken en een locomotief. Onder een goedkeurende hemel van engelen en putti. Ontwerp P. van Looy. Wat roest. Randscheurtjes aan de achterkant verstevigd.
€ 150
* Vier grote, typisch 19e-eeuwse vaderlandslievende gedenkplaten vol kunstzinnig goudgerand Oranjegevoel!

 

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 18 februari 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.719 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: