antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 726: Weggeboekt

Deze week verrassen we u met een zeer gevarieerde nieuwsbrief. Er staan zeldzame scripties over Dèr Mouw en Leopold in, te midden van bibliofiele uitgaven van De Pij Pers en In de Bonnefant, opdrachten-op-rijm van Ab Visser en de prachtige postzegels van Jan van Krimpen. Er is een fraaie map met gesigneerde litho’s van Peter van Hugten, het gezochte Studie’s naar het naakt model van Frans Netscher, een geïllustreerde Joseph Roth, een bijdrage van Theo van Doesburg aan Het Getij en zelfs een Elsschot die geen Elsschot is.


1. ALBERTS, Joh. C.P. De zegeningen van ons fatsoen (Diagnose en prognose). Baarn, Hollandia-Drukkerij, 1918. Linnen. (4), XVI, 150 p. 1e druk. Rug ingescheurd. Papier verbruind.
verkocht
* Schaarse en vroege Alberts, een bundel schetsen, met uitvoerige noten.

2. ALPHEN, Oscar van (= Kees NIEUWENHUIJZEN), & Martin van AMERONGEN Het rijke onvermogen. Een fotoreportage over Duitsland. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling “Het rijke onvermogen”. Een fotoreportage van Oscar van Alphen 1977-1978. [Gouda, Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis], 1977. Krant uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling. 42 x 30 cm. Gedrukt in rood en zwart. 4 p. Met foto’s geïllustreerd. 1e druk.
€ 20
* Uitgave ter gelegenheid van deze beroemde politieke tentoonstelling met foto’s van Van Alphen (pseudoniem van Kees Nieuwenhuijzen). Vormgegeven door Toon Michiels (Total Design). Met een groot artikel van Martin van Amerongen: ‘West-Duitsland, een toetssteen voor Europa’.

3. AMSTERDAM, W. van Marionetten. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1900. Origineel tweekleurig halflinnen. (8), 168 p. 1e druk. Rug wat verbruind, maar een mooi exemplaar.
€ 35
* Fraaie uitgave van deze pikant-humoristische karakterschetsen: De brugwachter, De straatjongen, De majoor, De hit, 31 augustus 1897, Ter terechtzitting, Pic-nic, Sam’s huwelijk en Een maneschijntje.

4. BALKT, H.H. ter 1313. (Banholt, In de Bonnefant, 2003). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een beperkt oplage. 1e druk.
verkocht
* De 196ste Laaglandse hymne van Ter Balkt, uitgegeven ter gelegenheid van de uitreiking van de P.C. Hooftprijs 2003. Wonderschoon uitgaafje!

5. BERNLEF, J., & Bert VOETEN Weggeboekt. Het gaat niet goed met het boek, met de lezer, met de uitgever, met de schrijver. [Amsterdam], Vereniging van Letterkundigen/ Actiecomité Schrijversprotest, 1970. Vierkant formaat. 64 p. Geïllustreerd. 1e druk.
verkocht
* Vermakelijk schrijversprotestboek. Voorin reproductie van een presentielijst met 51 gedrukte handtekeningen. Veel foto’s waarop schrijvers figureren, e.g. Cornets de Groot, Lizzy Sara May, Marga Minco, Heinz Polzer, Bert Schierbeek, Annie M.G. Schmidt, Simon Vinkenoog en Theun de Vries; foto’s van knipsels (e.g. ‘Kunstenaars boycotten Boekenweek’) en belevenissen van auteurs zoals Brouwers.

6. (BIELKINE). GASUS, P. (= P.W. PEEREBOOM), & Wladimir BIELKINE Nog wat ulevellen. Een verdere keuze uit de dagelijksche rijmen van P. Gasus, overgedrukt uit het Haarlem’s Dagblad. Luchtigjes verlucht door Vladimir Bielkine. Haarlem, Bibliotheek van Haarlem’s Dagblad, [1928]. 24 x 15,5 cm. Geniet. 24 p. Met 11 illustraties van Wladimir Bielkine. 1e druk. Omslag los en aan de randen wat beschadigd.
€ 25
* Versjes over gebeurtenissen in de krant (Peereboom was redacteur van het Haarlem’s Dagblad, waarvan zijn vader directeur was) met grappige tekeningen van de uit Rusland gevluchte kunstenaar Wladimir Bielkine (1895-1967). Deze bundel verscheen in 1928, niet in 1935 zoals wel eens wordt gesteld.

7. BLOEM, J.C. Liefde. (Gesigneerd). Den Haag, A.A.M. Stols, 1950. Cahiersteek met flappen. 16 p. Gedrukt in rood en zwart op Ingres van Van Gelder in een oplage van 75 gesigneerde exemplaren. 1e druk. Het kwetsbare omslag, dat aan de randen wat verbruind is, heeft aan de randen enkele onvermijdelijke, minimale scheurtjes en kreukjes.
verkocht
* Gesigneerd op de eerste pagina. Vijf gedichten. ‘Voor ‘De Vrienden van J.C. Bloem’ in den zomer van 1950 gedrukt […] op de Ando-Pers te ‘s-Gravenhage onder leiding van F. Tamminga en A.A.M. Stols’. Van Dijk 856.

8. (BOEKENWEEK 1962). ACHTERBERG, Gerrit Cryptogamen III. Amsterdam, Querido, 1954. Linnen met stofomslag. 300 p. Gedrukt in een oplage van 1200 genummerde exemplaren. 1e gezamenlijke druk. Omslag op rug iets verbruind.
verkocht
* Dit exemplaar werd in de Boekenweek van 1962 door liefst 38 auteurs gesigneerd. Op het schutblad staat de door Nico Donkersloot gesigneerde mededeling: ‘Ter herinnering aan boekenweek-tornooi [sic]/ en aan boekenmarkt 1962,/ Den Haag,/ 7/4 – ’62’ – gevolgd door de handtekeningen van Yvonne Spiro, Nol Gregoor, Ru van Rossem, Hella S. Haasse, Ben van Eysselsteijn, Kitty de Josseling de Jong, Aar van de Werfhorst, Pierre H. Dubois, C.J. Kelk, Jacoba van Velde, Lide Meijer, Katinka Lannoy, Gaston Burssens, W. Brakman, Paul Snoek, Carel Dinaux [verder op verso:], H.A. Gomperts, Alfred Kossmann, Adriaan van der Veen, Jos Vandeloo, Mischa de Vreede, Simon Vinkenoog, Bert Schierbeek, Remco Campert, Paul Rodenko, Ed. Hoornik, Jaap Harten, Siegfried van Praag, Ellen Warmond, Edithe de Clerq Zubli, Willem van Maanen, J.W. Holsbergen, Victor van Vriesland en nog drie onleesbare auteurs. Onder de voorflap van het omslag houdt zich de handtekening van Harry Mulisch schuil.
Derde verzamelbundel waarin opgenomen de bundels Eurydice, Limiet, Energie, Existentie, Zestien, Hoonte, Doornroosje en En Jezus schreef in ’t zand. Zestien was niet eerder als afzonderlijke bundel verschenen, maar als cyclus opgenomen in Existentie.

9. BOM, Emmanuel de De kameraden. Antwerpen, J.B. Madou-Cop, [1902]. Geniet. 12 p. Donkergroen omslag wat verkleurd, evenals het tekstpapier, verder in prima conditie.
verkocht
* Apart gepagineerde overdruk uit het tijdschrift Ontwaking. In 1920 opgenomen in de bundel Heldere gezichten.

10. BOMANS, J.B., & A.B. MICHIELSEN Het beleid ter linkerzijde in Noord-Holland’s Staten. Twee redevoeringen van de Statenleden Mr. Bomans en Michielsen in de vergadering van 20 Juli 1921. Haarlem, R.K. Kiesvereeniging, 1921. Origineel omslag. 32 p. 1e druk. Omslag op de rug doormidden, gerepareerd met plakband. Iets verfomfaaid.
verkocht
* Met voorop de handtekening van de echtgenote van J.B. Bomans, A. Bomans-Reijnart, de moeder van Godfried Bomans.

11. BORDEWIJK, F. 3 ephemera: ‘Een nieuwe “Bordewijk”!’ Prospectus voor Apollyon. Eén blad. Recto en verso. 21,3 x 15,3 cm. Met potloodaantekening (1941).
Bijgevoegd: Uitgeversprospectus van Nijgh en Van Ditmar, geheel gewijd aan Bordewijk. Uitklapfolder (6 p.) ter gelegenheid van de toekenning van de Constantijn Huygensprijs 1957. 15,5 x 10,6 cm. In pen gedateerd ‘september 1958’.
En:Blad uit een literaire scheurkalender (1936). Met foto door H. Berssenbrugge. 18,4 x 27,0 cm. Gaatje en kreukjes.
verkocht
* 1. Informatie over de auteur en over Apollyon, benevens persstemmen over Karakter en een bestelbon.
2. Bevat een overzicht van de leverbare werken (16 titels) met persstemmen.

12. BOREL, Henri Levens-honger. Eene studie. Amsterdam, L.J. Veen, [1902]. Ingenaaid (ontwerp Louis Raemaekers). VIII, 216 p. 1e druk. Omslag vooral op de rug en bovenaan beschadigd.
verkocht
* Zeer fraaie omslagtekening van Raemaekers, een pendant van die voor De stille stad (1904). Beschadigd, maar in deze vorm uiterst zeldzaam.

13. BOSSHARDT, Majoor A.M. Handgeschreven ansichtkaart. Ansichtkaart getiteld Tribal Life/ Stamlewe in Zuid-Afrika, geschreven op 10 februari 1984 en gepost in Johannesburg. 10 regels, gesigneerd ‘uw A. Bosshardt – majoor’. Kleine beschadiging op de adreszijde.
verkocht
* Gericht aan ‘Chevron Garage/ de heren van het/ Gouden-Team/ Marnixstraat/ bij Europarking’: ‘Beste Allemaal, Nu vanuit Johannesburg en Soweto een heel hartelijke groet aan U allen! Ik maak het goed en kom einde Februari weer tanken’. Gesigneerde ansichtkaart van Majoor Alida Bosshardt (1913-2007) van het Leger des Heils.

14. BOUTENS, P.C. Uit gewijde stilte. Vrede-Sterrenhemel-Nachtstilte. Drie gezangen voor vrouwenkoor. Gedichten van P.C. Boutens getoonzet door Henri Zagwijn. Amsterdam, C.V. De Nieuwe Muziekhandel, 1911. 27 x 17 cm. Origineel omslag (ontwerp Joh. B.P. Kerhoff. 16 p. met drie inliggende losse partituren (1 blad per stuk) voor resp. alt, mezzo en sopraan. Rugje versleten.
€ 20
* Achterop reclame voor andere muziekwerken van Zagwijn (vijfmaal consequent gespeld als ‘Zagwiyn’).

15. BREE, Johannes van Haarlemmer Spoorweg Wals voor de Piano Forte gecomponeerd. Amsterdam, Theune & Comp., [1839]. 32 x 25 cm. 14 p. Op de titelpagina een litho van M. Mourot. Notenpagina’s in diepdruk. Uit convoluut afkomstig. Wat reparaties en vage vlekken, alle pagina’s wat grauw.
€ 90
* Populair muziekstuk gecomponeerd door Nederlands beroemdste componist van zijn tijd, Johannes Bernardus van Bree (1801-1857) voor de opening van de eerste spoorweglijn in Nederland, 1839. Deze gebeurtenis met enthousiast publiek is te zien op de titelpagina.

16. BRUSSE, M.J. 25 jaar onder de menschen. Met vijftig tekeningen van E.B. van Dulmen Krumpelman. (Met constructivistische plakzegel van Gerard Rutten). Rotterdam, Brusse, 1920. 2 delen. Versierd linnen (ontwerp van band en schutbladen S.H. de Roos). XII, 296; VIII, 300 p. 1e druk. Ruggen iets versleten. Naam en datum voorin (Mac of Mae van Rooij/ 27-XI-25).
verkocht
* Fraai vormgegeven collectie krantenstukken. Cat. Brusse 427.
Met voorin losjes met één hoekje ingeplakt een plakzegel in constructivistische stijl (in rood, zwart en goud) naar ontwerp van Gerard Rutten, een bewijsje van deelname aan een expositie, grafiek met tekst. In rood en zwart. 69 x 86 mm. Inscriptie op het zegel.
Galerie de Sirkel bestond van 1925-januari 1928 en werd gedreven door Vital Haesaert en A. Hellebrekers. De later als filmer bekende Gerard Rutten was in de jaren twintig een aanstormend grafisch talent, en verzorgde inrichting en drukwerk van deze galerie, waar regelmatig boeken werden geëxposeerd.

17. BRUSSE, M.J. Het rosse leven en sterven van de Zandstraat. De Rotterdamsche “Polder” gesloopt. Met tal van historische afbeeldingen uit deze internationaal vermaarde nachtbuurt, haar bevolking, en wat de sloopers ervan hebben gemaakt. (1e druk). Rotterdam, Brusse, 1912. Versierd linnen. 112, 24 p. Met foto’s en andere illustraties. Frontispice e.a. Kees van Dongen. 1e druk. Inscriptie op schutblad (uit Soerabaja).
verkocht
* Reportages uit de aloude Rotterdamse hoerenbuurt in een onderhoudend en mooi geïllustreerd boekje. Zeldzaam, zeker in deze eerste druk! Catalogus Brusse 214.

18. BUYSSE, Cyriel, & Jaak BOONEN De eenzame. (&) “Klok” “Klok” Een lustige broeder. Gent, Drukkerij Plantyn, 1909. Flandria’s Novellenbibliotheek 105, juli 1909. Geniet. 40 p. Omslag met reclame voor de uitgever; prijsplakzegel. Omslag brokkelig en beschadigd, zit nog nét vast (zie afb.).
verkocht
* Schaars en efemeer werkje.

19. CHARIVARIUS Charivaria. Derde bundel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1916. 24 x 11 cm. 64 p. 1e druk. Rug en randen wat beschadigd.
verkocht
* Omslagtekening Piet van der Hem. In- en uitvallen in proza over gemeenplaatsen, reclame, het Huis van Oranje, taal, de oorlog, politiek en het leven in het algemeen.

20. CHARIVARIUS Ruize rijmen. 2e bundel. Met portret. [Amsterdam], De Nieuwe Amsterdammer (Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur), [1916]. 24 x 11 cm. 64 p. 1e druk. Rugje wat beschadigd.
verkocht
* Waarin taalgrappen (‘Spreek je moers taal’), hotemetoten worden belachelijk gemaakt (‘Ridderordenrijm’) en veel snijdende verzen tegen de Wereldoorlog. Schaarse losse bundel met mooie art-nouveau-omslagtekening door Lion Cachet (‘L.C.’).

21. CHRISTIE, Agatha Een droom. Gezet uit de lettertypen van de fotografische boekenzetterij Elgraphic BV. (Letterproef). Schiedam, Elgraphic, 1991. Ingenaaid met flappen. 32 p. 1e druk. Als nieuw.
verkocht
* Deze tekst van Agatha Christie is met toestemming van de erven door deze Schiedamse fotozetterij als broodletterproef gebruikt. ‘Geautoriseerde vertaling’, maar door wie staat er niet bij. Boekverzorging Koos van der Bijl. Curieus en onbekend!

22. CLAUS, Hugo Omtrent Deedee. Amsterdam/ Antwerpen, De Bezige Bij/ Ontwikkeling, 1963. Ingenaaid. 168 p. 1e druk. Leesvouwen (zie noot).
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Julien Weverbergh op de titelpagina: ‘met genoegen/ voor weverbergh/ Hugo Claus’. Op de Franse titel schreef Weverbergh zijn naam en ‘Brussel, april ’63’ [= de maand van verschijnen]. Weverbergh heeft dit exemplaar zeer uitgebreid voorzien van potloodaantekeningen ten behoeve van zijn artikel over Omtrent Deedee in Bok 3. BHC 38.1.A.
Bijgevoegd: Overdruk van Bok 3 (oktober 1963). Geniet, 100 (= 98) p. Geheel gewijd aan Omtrent Deedee (Weverbergh, ‘De petroleumlamp en de mot: ik ontleed Omtrent Deedee’).
Voorts: Weverbergh, Bokboek. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Ingenaaid. 184 p. 1e druk. Bevat, op p. 43-89, voornoemd artikel.

23. COLIGNY, Louise de Intiem. (Gagny-Parijs), B.A.C., (1999). Bijeengehouden door koordje met omslag. 10 (= 8) p. Uitgegeven in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Erotisch gedicht van de twintigste-eeuwse dichteres Louise de Coligny, achter welk pseudoniem B.A.C.-uitgever Hans Dütting schuilgaat.

24. (COUPERUS, Louis). DEVENTER, Ch.M. van Hollandsche Bellettrie van den Dag. Kronieken. Nieuwe bundel. Haarlem, Tjeenk Willink, 1901. Halflinnen in contrasterende kleuren. VIII, 232 p. 1e druk. Wat vage vlekken op de band.
verkocht
* Bevat naast kronieken over Aletrino, Borel, Buysse, Canter, Van Deyssel, Emants, Heijermans, Van Hulzen, Streuvels en Van der Vijgh een tweetal stukken over Louis Couperus: Psyche en Langs lijnen van geleidelijkheid.

25. DE TAND DES TIJDS Bijna complete set van deze poëtisch bibliofiele reeks: 1. H.H. ter Balkt, Loden Gansje van het Ganzenbord (1982) 2. Wiel Kusters, Ballade van de Palfrenier (1982) 3. Jacques Hamelink, Nieuws uit de tunnel (1983) 4. Samuel Beckett, Arènes de Lutèce (1983) 5. Hans van de Waarsenburg, Het boothuis te Laugharne (1985) 6. Eddy van Vliet, Fritz [&] Tewaterlating (1985) 7. Frans Budé, Kreeft (1986) 8. Willem van Toorn, De aardse republiek (1986) 9. Bert Schierbeek, voor Lucebert zijn verjaardag zijn prijs zijn feest (1988) 10. Manuel Kneepkens, De hagedissen (1989) 11. Rouke van der Hoek, Komplot van de deuren [&] Dag der kasten (1997) 12. H.C. ten Berge, De laatste modernist (1997). Banholt, In de Bonnefant, 1982-1997. 12 vouwbladen in omslagen, elk gedrukt in een oplage van 55 genummerde exemplaren. 1e druk. Hier en daar een vaag kreukje, verder fraai.
verkocht
* Alle afleveringen van deze schitterende, door margedrukker Hans van Eijk verzorgde serie, behalve de allerlaatste: Nenia voor Herman de Coninck van Hugo Claus. Gelijkgenummerde set (nr. 48). Bijgevoegd: de gelegenheidsuitgave Op Den Eersten Tand Van Den Bonnefant. Bij enkele exemplaren ligt een persoonlijk briefje van de drukker, waarin hij bijvoorbeeld iets uitlegt over een steunkleur.

26. (DER MOUW, J.A.). FRESCO, M.F. De dichter Dèr Mouw en de klassieke oudheid. Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 1971. Ingenaaid. Twee delen (compleet). 730 p. Dissertatie. 1e druk. Ruggen iets verkleurd.
verkocht

27. (DOESBURG, Theo van, e.v.a.). Het Getij. Collectie van 52 nummers van dit literaire maandschrift (1919-1923). Vier complete jaargangen (1918, 1919, 1922 en 1923) en losse nummers uit 1916 (1), 1920 (4) en 1921 (3). Verschillende uitgevers en formaten. Ook met enkele bijlagen: het Bijblad, aan toneel gewijd, dat in 1921 enkele malen werd toegevoegd, een prospectus van Het Getij en een van uitgeverij Van Munster, en het vers ‘Aandachtig gedicht’ van Willem de Mérode op muziek gezet door Derk Ubbens, de vader van De Mérode’s oogappel Ekko Ubbens, over wie het gedicht handelt. Geïllustreerd. In het algemeen in vrij goede staat, maar ook met wat scheurtjes, vouwtjes en watervlekjes; enkele omslagen los.
verkocht
* Zeer zeldzaam en interessant literair tijdschrift, dat bestond van 1916-1924 en al die tijd onder redactie stond van één persoon, de (zeer matige) dichter en criticus Ernst Groenevelt (1887-1955). Groenevelt stelde zijn blad open voor alle stromingen, en behalve de vaste auteurs Constant van Wessem, C.J. Kelk, M.J. Premsela en Willem de Mérode (plus een keur aan geheel vergetenen) treffen we originele bijdragen aan van onder anderen Slauerhoff, Theo van Doesburg, Hendrik de Vries, Herman van den Bergh, Pierre Kemp, E. d’Oliveira, en incidentele verrassingen van Paul van Ostaijen, Jos. Leonard, Renée Dunan en A. den Doolaard. Dada, expressionisme, patafysica en andere moderne bewegingen (zoals de homoseksuelen die zich juist in de jaren 10 begonnen te uiten, gemaskerd, heel voorzichtig) komen uitgebreid aan bod. In 1918 en 1919 had het blad een zeer opmerkelijke vormgeving op zwaar Zaans-bord-achtig papier (omslagontwerp Roline Wichers Wierdsma). In 1921-1923 verscheen het in liggend formaat en gedrukt in twee kolommen, een voor de originele literatuur en een voor de recensies! Dit zijn, zoals de meeste uitgaven in oblongformaat, zeer kwetsbare en daarom extra zeldzame publicaties.

28. (DOESBURG, Theo van, e.v.a.). Het Getij. Collectie van 9 nummers van dit literaire maandschrift (1918-1919). 9 losse nummers: maart, april, mei, juni en november 1918; januari, maart, mei en juni 1919. Niet afgesneden. In vrij goede staat, maar hier en daar wat verbruind en met nietjesroest.
€ 120
* Met één bijdrage van Theo van Doesburg (over Cendrars en over het Italiaanse kunsttijdschrift Valori Plastici), één van Erich Wichman (een felle kunstkritiek), 3 van Hendrik de Vries (gedichten), 10 van Herman van den Bergh (merendeels kritieken), 1 van E. d’Oliveira, 3 van C.J. Kelk, 2 van Miek Janssen, 4 van Constant van Wessem, 6 van M.J. Premsela, 1 van Willem de Mérode, 1 van Fritz Francken, en diverse anderen. Dada, expressionisme en andere moderne (en oudere) bewegingen komen uitgebreid aan bod. Alle nummers hebben dezelfde, zeer opmerkelijke vormgeving: vierkant, met zwaar zwart-donkerrode windroos-symbolen op voor- en achterzijde, ontworpen door Roline Wichers Wierdsma (1891-1970).

29. (DOEVE, Eppo). EEMLANDT, W.H. van Dood in schemer. Baarn, Het Wereldvenster, 1954. Linnen met stofomslag. 256 p. 1e druk. Gaaf exemplaar met wat roestrandjes langs de vouwen van het stofomslag.
verkocht
* Buitengewoon fraai omslagontwerp van Eppo Doeve in zeer goede staat: een telescoop is gericht op de verduisterde zon. W.H. van Eemlandt was het pseudoniem van Willem Hendrik Haasse (1889-1955), de vader van Hella. De eerste van zijn 16 detectiveromans verscheen pas in 1953.

30. DOOLAARD, A. den, & L.J. van LOOI Wapen tegen wapen. Over het werk van socialistische journalisten in de fascistische landen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936. Geniet. 32 p. 1e druk. Heel lichte slijtage.
verkocht
* Zeer fraai modernistisch omslagontwerp met vulpennen die fasces bestrijden. Schaarse uitgave.

31. DUINKERKEN, Anton van Drievuldige begroeting. (Met drie houtgravures door Pam G. Rueter en een drukkersvignet [door Dirk van Gelder]). [Breda], Eenhoorn Pers [= C.J. Asselbergs], 1944. Ingenaaid. (2), 18 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde en door de dichter, illustrator en uitgever gesigneerde exemplaren. 1e druk. Omslag iets gekreukt aan de bovenkant.
€ 45
* Clandestien uitgegeven in de oorlogsjaren. Heel aardig is de drievuldige begroeting onder het colofon: de handtekeningen van de drie makers van dit uitgaafje. De Jong 218.

32. ELSSCHOT, Willem, en Jan van NIJLEN ‘Patates frites’. Zijnde antwoorden op een enquête naar de aard der Hollanders uitgeschreven door den Heer Henri Habert. Vervat in twee brieven, een van André de Ridder, zich noemende: Willem Elsschot de andere door Jan van Nijlen geschreven tijdens hun verblijf in Holland gedurende de eerste Wereldoorlog toen de Germaanse furie woedde over België. Haarlem, De Tuinwijkpers, [1985]. Garenloos. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een zeer kleine oplage. 1e druk.
verkocht
* Proefexemplaar van deze zeldzame uitgave (waarin de brief van André de Ridder op de titelpagina abusievelijk aan Elsschot wordt toegeschreven): zonder tekstpagina’s 2 en 3, zonder garen, maar met een gedrukt gelegenheidscolofon: ‘Een proef voor B’. Hieronder schreef Hartz: ‘Ik word oud/ kon de L niet/ vinden/ Sem’.

33. EMANTS, Marcellus Goudakker’s illusiën. Een verhaal van Marcellus Emants. Haarlem, W. Gosler, 1885. Halflinnen (herbonden). (4), 196 p. 1e druk. Tekstpapier wat gekreukt, matig exemplaar.
€ 175
* Band niet mooi, maar een zeer schaarse eerste druk, met achterin (ingeplakt) het nog zeldzamere erratum.

34. EMANTS, Marcellus Goudakker’s illusiën. Een verhaal door Marcellus Emants. Haarlem, W. Cremer, 1886. Herbonden in heelleer (F.H. Danner, 1997), het kwetsbare originele omslag is meegebonden, voor- en achterzijde op hun plaats en de rug achter ingeplakt. (4), 196 p. Titeluitgave van de 1e druk. Vooromslag met reparatie aan de binnenzijde.
verkocht
* Omslag gedrukt in bruin en rood op grijsblauw papier. Deze titel werd in februari 1887 door Cremer van de oorspronkelijke uitgever Gosler overgenomen, samen met Langs den Nijl en Monaco en voorzien van een nieuwe titelpagina, maar met het jaartal 1886 en ‘Een verhaal door Marcellus Emants’ vervangt ‘van Marcellus Emants’. Het omslag is gedrukt bij de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, die later zelf werk van Emants zou uitgeven. Advertenties op de achterzijde van het omslag voor drie andere boeken van Emants, Langs den Nijl, Monaco en Uit Spanje. Over het herbinden kun je twisten, maar het omslag is mooi bewaard gebleven.

35. (EYCK, P.N. van). WERUMEUS BUNING, J.W.F. Enkele gedichten. (Palladium-reeks). (Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande), 1924. Ingenaaid met flappen. (2), 26 p. Gedrukt onder leiding van J. van Krimpen in rood en zwart in een oplage van 160 exemplaren. 1e druk. Strak exemplaar, maar de voorkant van het omslag is deels flink verbruind.
verkocht
* Op naam gedrukt van P.N. van Eyck, wiens dichtbundel Inkeer in 1922 in deze reeks verschenen was. En met enkele kleine potloodnotities van Van Eyck. Gedrukt op een prachtig Pannekoek-achtig papier met watermerk ‘Palladium’,

36. GOGH, Theo van Engel. Amsterdam, Gerard Timmer Prods, 1990. Garenloos. 148 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor de Oeltjes,/ met een dikke kus,/ Theo’. Bedoeld is Justus van Oel.
Bijgevoegd: knipsel uit De Groene Amsterdammer, ‘De Nederlandse Céline’ door Opheffer (pseudoniem van Theodor Holman) over onderhavig boek.

37. GRESHOFF (samenst.), J., VERHAEREN (voorwoord), Émile A la gloire de la Belgique. Anthologie de la littérature belge. Avec une lettre-préface de Émile Verhaeren / Les écrivains d’expression francaise. Amsterdam, S.L. van Looy, 1915. 18 x 14 cm. Verguld buckram (ontwerp J. van Krimpen). 1e druk. Band iets verkleurd, maar toch: een prachtig boek.
verkocht
* Vroeg werk van J. van Krimpen.

38. HAAN, Jacob Israël de Rechtskundige significa. Amsterdam, Johannes Müller, 1919. Linnen. 156 p. 1e druk. Lichte gebruikssporen. Rug iets verkleurd.
verkocht
* Bezorgd door Mr. Izak Prins, toen De Haan al in Palestina zat. Niet eerder gezien in deze originele linnen band. Bepaald zeldzamer dan de dissertatie!

39. [HEEROMA, K.H.] Margrieten. (1e en 2e druk). [Eerbeek, Eigen beheer], 1944. 22 x 15 cm. Geniet met omslag. (16) p. 2e druk. Wat verbruind.
verkocht
* Felle anti-nazi-gedichten. Buiten medeweten van de auteur gedrukt in 315 exemplaren door A. van Hierden in Eerbeek, met in rood en blauw gedrukt omslag en de datum ‘augustus 1944’. Dit is een van 300 genummerde exemplaren. De Jong 537. Bijgevoegd: een exemplaar van de goedkoop geproduceerde 1e druk van mei 1943.

40. (HERMANS, W.F.) LIER, Rudie van Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch. [Amsterdam], Onder het teeken van Het Zwarte Schaap uitgegeven door De Bezige Bij, [1946]. Halflinnen. 28 p. 1e druk. Net exemplaar.
verkocht
* Met onder het colofon een opdracht van Fred Batten, uitgever van de oorlogsuitgeverij Het Zwarte Schaap: ‘voor Wies de Neef,/ Heloïse, zoek den Herder/ De Herder brengt je verder./ Fred -/ A’dam 16-7-46’. Rudie van Lier (1914-1987) was de zwager van W.F. Hermans. Wies de Neef (1906-2003), een nicht van Van Lier, komt volgens Rob Delvigne voor in het verhaal ‘Het grote medelijden’ van Hermans.

41. HUGTEN, Peter van (Zonder titel). 30 offsetlitho’s. Zonder plaats, eigen beheer, ca. 1980. A4. 30 prenten op vrij zwaar, glad papier in map met venster. Genummerd in potlood I-XXIX + opdrachtblad. Alle dertig prenten gesigneerd. In potlood is elke genummerde prent genummerd ‘2/12’. Map iets gekreukt.
verkocht
* Met op de eerste prent, een zelfportret, in potlood naast de signatuur: ‘voor Alfons [van Heusden]’. Pretentieloze straatgezichten en landjes, scherpoogs neergezet door de illustrator in een map die slechts in 12 exemplaren onder vrienden verspreid werd. (Zie nummer 69 in deze lijst voor meer Van Hugten.)

42. JANSSEN, Frans A. De Albion Handpers in het Drukhuis. Amsterdam, Het Drukhuis, 1974. Omslag van Zaans Bord met cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt met verschillende lettertypen in een beperkte oplage op twee verschillende soorten papier. 1e druk.
€ 15
* Geschiedenis van Albion-handpersen. Dit is nummer 29 van de oplaag.

43. KAPTEIJNS, Harrie Envoy. Den Bosch, eigen beheer, 1956. Oblong 10,5 x 21,5 cm. Geniet. 56 p. Gedrukt in 150 genummerde exemplaren ter gelegenheid van de Derde Bossche Kunstmarkt. Omslagtekening en vormgeving Jules Verschuren. 1e druk. Omslag wat verbruind.
€ 25
* Geheel in reproductie van Kapteijns’ handschrift. Effectieve vormgeving: zwarte schutbladen, de gedichten en hun titels staan niet op een vaste plaats op de pagina. Harrie Kapteijns (1917-1987) schreef verschillende studies over (Brabantse) dichters, en ook over De Gemeenschap. Hij publiceerde slechts twee dichtbundels, en dat is jammer.

44. KOMRIJ, Gerrit Diorama. (Haarlem, Lojen Deur Pers, 2010). Ingenaaid in transparant omslag. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage.
€ 22
* Uitgereikt door de Stichting Laurens Janszoon Coster bij de opening van de tentoonstelling ‘Het ideale boek’ in Theater Diligentia.

45. (KRIMPEN, Jan van). HEFTING, Paul Een zwierige eenvoud. De cijferzegels van Jan van Krimpen. (Met 9 ingeplakte postzegels). Haarlem/ Aartswoud, Houtpers/ Spectatorpers, 1986. Ingenaaid met stofomslag. 32 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Zwierige productie van Bram de Does en Niek Smaal over de sublieme postzegelreeks.

46. (LEOPOLD, J.H.). CEELEN, A. Aanzet tot een stilistisch onderzoek van het dichtwerk van J. H. Leopold. (Licentiaatsverhandeling). Leuven, Universiteit te Leuven, 1956. 27 x 21 cm. Gestencild, linnen rugstrip. (1), 160 bladen. (Sporen van) plakzegeltjes.
verkocht
* Uiterst zeldzame, degelijke en omvangrijke Leopold-studie.

47. (LEOPOLD, J.H.). HERMANS, Luc Het eenzaamheidsmotief in de poëzie van J. H. Leopold. (Licentiaatsverhandeling). Leuven, Katholieke Universiteit te Leuven, 1967. 27 x 21 cm. Eenzijdig gestencild, garenloos. (1), VII, 143 bladen. (Sporen van) plakzegeltjes.
verkocht
* Uiterst zeldzame, degelijke en omvangrijke Leopold-studie.

48. LEOPOLD, J.H. Twee amoreuse liedekens. Muziek van C.H. Coster. Zutphen, Thieme, [1889?]. 33 x 26 cm. 6 p. 1e druk. Op de vouwen gescheurd, randen versleten en vuil, achterblad los.
verkocht
* Zonder latere drukvermelding (de uitgave is later overgenomen door Van Belkum), met mooi rood-zwart omslag, helaas in matige staat. Evengoed: het debuut van J.H. Leopold!

49. (LETTERPROEF) Rondo. (Met een tekst van Dick Dooijes en een brief van Stefan Schlesinger). Zoeterwoude, de Uitvreter, 1997. Cahiersteek. (8) p. + ingeplakte brief. Met de hand gezet uit o.a. de Dante, de Helvetica en – uiteraard – de Rondo en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 65 genummerde exemplaren.
verkocht
* De tekst van Dooijes werd ontleend aan diens boek Mijn leven met letters, de brief is van letterontwerper Schlesinger (1896-1944) aan Lettergieterij Amsterdam over de Rondo.

50. LORCA, Federico Garcia, & Rigby GRAHAM Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. The Garcia Lorca Woodcuts 1959 and 1989. Banholt/ Leicester, Bonnefant Press, 1992. 32 x 23 cm. Halfleer met platten van gedecoreerd papier, in schuifhoes (deze heeft een deukje). (2), 54 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt in 75 genummerde exemplaren op Vélin d’Arches (dit is nr. 10). Met Gesigneerd door Rigby Graham. Met prospectus. Uitstekende staat.
verkocht
* De beroemde rouwklacht van Federico Garcia Lorca (‘A las cinco de la tarde’) in een monumentale prachtuitgave. Met een dertienregelige brief van de drukker over zijn plannen voor de nabije toekomst.

51. (MANN, Thomas). BERMANN-FISCHER VERLAG Die Neuerscheinungen. Herbst 1939. Stockholm, Bermann-Fischer Verlag, 1939. Leporello (16 p.). Met één afbeelding (titelpagina Lotte in Weimar). 1e druk. In zeer goede staat.
verkocht
* Belangrijke reclame-uitgave van de bekende Exil-Verlag met ruim drie pagina’s aandacht voor Thomas Mann (de eerste uitgave van Lotte in Weimar), maar ook voor Alfred Döblin, Arthur Schnitzler en Franz Werfel, en verschillende vertalingen van o.m. Aldous Huxley en Harold Nicolson.
Bijgevoegd: 2. Bücher von jungen Deutschen im S. Fischer Verlag – Berlin. Uitgegeven in november 1931. Leporello (6 p.) met 5 illustraties. Onder meer over Heinrich Hauser, Kurt Heuser, Manfred Hausmann, Karl Jakob Hirsch, Walter Mehring, Erika en Klaus Mann.
Tevens: 3. Verzeichnis der lieferbaren Werke 1886-1926. S. Fischer Verlag Berlin. 76 p. Met plakrest van envelop.
4. Neuerscheinungen Herbst 1928. Thomas Mann Die erzählenden Schriften. 4 p.
En: 5-7. 3 losse prospectussen (elk één blad) van de Bermann-Fischer Verlag met aandacht voor Thomas Mann (Schopenhauer) en Karl Otten, en één gewijd aan Franz Werfel. Deze laatste is dubbel voorhanden.
Tenslotte: 8. Thomas Mann: ‘Mijn Leven en mijn Kunst’. Een gesprek met Erich Glass. Knipsel uit de NRC van 22 december 1928. Twee kolommen. Op de achterkant een recensie van Theun de Vries’ De vervreemding door H. Marsman.

52. MARXVELDT, Cissy van Kwikzilver. Een boek voor oudere meisjes. Met teekeningen van Henri Pieck. Amersfoort, Valkhoff, [1927]. Versierd linnen. 224 p. 2e druk (1e: 1926). Rug iets verkleurd. Naam op titel, verder mooi.
verkocht
* Elegante bandtekening van Henri Pieck.

53. (MASEREEL, Frans). ZWEIG, Stefan Dwang. Met tien houtsneden van Frans Masereel. Den Haag, Prometheus, 1923. Ingenaaid. 88 p. 1e druk. Omslag heeft wat vlekken.
verkocht
* Eenvoudig uitgaafje met fantastische houtsneden.

54. MONTEYNE, Lode Overlijdensbericht met collectie ander drukwerk en foto’s. Overlijdensbericht van Lode Monteyne (1959) en gedenkkaart van zijn eerste echtgenote, Louisa de Herdt (1885-1921), nieuwjaarswens van Monteyne en zijn tweede echtgenote, Germaine Loosveldt, prospectus van zijn boek Maurits Sabbe en zijn Werk, overgetypt krantenbericht (1923) over een bekroning, twee foto’s van Monteyne en een van zijn eerste vrouw.
€ 75

55. (MORRIËN, Adriaan). SCHENDEL, Arthur van De rijke man. Amsterdam, Meulenhoff, z.j. Halflinnen met stofomslag. 280 p. 3e druk.
€ 35
* Met op de Franse titel een handgeschreven opdracht van Adriaan Morriën: ‘Met dank voor de medewerking/ aan H.[et] Zw.[arte] Sch.[aap]/ Zondag, 20 Februari 1944 in/ Rotterdam/ Adriaan Morriën’. Daarnaast schreef Fred Batten: ‘Fred Batten./ voor Bas Hans.’
De clandestiene uitgeverij Het Zwarte Schaap werd in 1943 opgericht door A.A. Balkema, Fred Batten en Adriaan Morriën.

56. MULTATULI Max Havelaar of de Koffij-veilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. Amsterdam, Schadd, 1871. Linnen met opgeplakt een uitgeknipt deel van het originele omslag! (8), 296 p. 3e druk. Wat roest.
verkocht
* Curieuze omslagtekening, dat eruitziet als een kapot kastje.

57. NETSCHER, Frans Studie’s naar het naakt model. Met penteekeningen van P. De Josselin de Jong. Den Haag, Mouton, 1886. Contemporain linnen. (2), 300 p. 1e druk. Papier verbruind, niet helemaal gaaf: een bijzonder teer boekje.
verkocht
* Naturalistische schetsen, het eerste boek van Netscher. Zeer schaars.

58. (NIJLEN, Jan van). MAUPASSANT, Guy de De badplaats Mont-Oriol. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1917]. 16 x 12 cm. Karton. 200 p. 1e druk. Rugje vooral aan de onderkant beschadigd. Wat verbruind.
verkocht
* Kwetsbare en schaarse eerste uitgave van dit verhaal in boekvorm. Bandontwerp en serietitel (een dubbele pagina) naar ontwerp van André Vlaanderen.

59. (ONSTERFELIJKEN, DE). ANDERSEN – FLAUBERT – STENDHAL Drie delen uit het begin van de boekenserie De Onsterfelijken: H.C. Andersen, Vertellingen en reisverhalen verzameld en ingeleid door Antoon Coolen; Gustave Flaubert, Madame Bovary, vertaald en ingeleid door C.J. Kelk, & Stendhal, Rood en zwart, vertaald en ingeleid door D. de Jong Jr. Amsterdam, Contact, [1941]. Halflinnen of kunstleer met stofomslag. Andersen is geïllustreerd door Thijs Mauve, de andere twee boeken door Desiré Acket (alle drie in houtgravure). Ca. 340-510 p. per deel. Drie eerste drukken, prachtige exemplaren, zoals men ze eigenlijk nooit ziet.
Bijgevoegd: twee proefkaternen van het voorwoord van de 2e druk van Madame Bovary.
Plus: twee prospectussen (23 x 14 cm, 8 p. elk), beide uit het begin van 1941 en bijna gelijk, behalve in kleur en details.
verkocht
* Afkomstig van een medewerker van de uitgeverij. Deze boeken zijn veelal verslonden en vaak herdrukt. Maar deze drie bijzonder gave eerste drukken laten zien hoe gewichtig en aantrekkelijk deze serie eigenlijk was. De prospectussen laten de planning van deze eerste delen van de serie mooi zien. Victor van Vriesland prijkt nog bovenaan als samensteller van het eerste deel, In den hof van Eros (niet hier present).

60. OOSTERBAAN, Kees Uitgegumd. Egmond aan de Hoef, ’t Soortelijk Gewicht, 1991. Halflinnen band met een gum achter een raampje voorin, en een boekje met gedeeltelijk uitgegumde tekeningen achterin. In het laatste boekje zijn zakjes opgenomen met het gebruikte gom. Gedrukt in 35 genummerde exemplaren.
€ 75
* Curieus conceptueel kunstenaarsboek.

61. PAREAU, N.E.M. XXVIII sonnetten. Amsterdam, A.A. Balkema, 1941. Ingenaaid met flappen. 40 p. 1e druk. Rugje heeft een slijtplekje.
verkocht

62. PENNINK, Burchard 25 Shanghainese cartoons 1998-2000. een particuliere publicatie van Burchard Pennink. Mandarin translation under author’s responsibility by Tang Jue. Zonder plaats, Burchard Pennink, 2000. Gebonden als Chinees blokboek op rijstpapier en koordbinding. 28 bladen. In het Engels, het Mandarijn en het Nederlands. Uitgegeven in 500 exemplaren. 1e druk. In uitstekende staat.
€ 22
* Prachtig nieuwjaarsgeschenk, vrolijke verzen: een vertaling uit het Nederlands in het Chinees!

63. PIJPERS, Jelle L.S. Tussen riet en dood gras. (Met een Engelse vertaling door Lindsay Dunn). (Wassenaar, De Pij Pers, 1995). Ingenaaid. (4) p. Gedrukt op Simili Japon met een omslag van fraai Indiaas papier in een oplage van 180 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Achterin een handgeschreven groet van de dichter/ uitgever: ‘Op de samenwerking,/ Thijs!/ Jelle’. Jaarwisselingsgeschenk 1995/1996.

64. PIJPERS, Jelle L.S. Verre vuren/ Faraway fires. (Met een vertaling van Lindsay Dunn). Z.p., (De Pij Pers), [1994]. Ingenaaid. Uitvouwblad. Met de hand gezet en gedrukt in rood op de pers van Jan Keyser in een oplage van 168 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Met handgeschreven groet van de dichter-uitgever: ‘Hoi Thijs!/ Tot spoedig,/ Jelle’. Jaarwisselingsgeschenk 1994/1995.

65. REYNEKE VAN STUWE, Jeanne Met den handschoen. Indische schetsen. Amsterdam, Veen, 1915. 16 x 11 cm. Versierd geel linnen met paarse opdruk (André Vlaanderen). 192 p. 1e druk. Wat roest, band is mooi. Met inscriptie, gedateerd 1918.
€ 15

66. ROEGHOLT, R.F. Eva. Toneelspel in drie bedrijven. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1957. Ingenaaid met omslag. 72 p. 1e druk. Omslag op rug verbruind.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Mej. M.J.E. Niesten/ van/ Richter F. Roegholt/ Oct. 57’. Boekvink.

67. ROTH, Joseph Die Spieldose. (Met een originele litho door Friederike Linssen). Groningen/ Berlijn, Marlies Louwes, 2008/ 2009. Ingenaaid in Fabriano Artistico. (8) p. Met de hand gezet uit de Romulus en gedrukt door Marlies Louwes op Zerkall-Bütten in een oplage van 80 genummerde en door drukker en kunstenaar gesigneerde exemplaren.
€ 60
* Over de ‘Aristonett’ van een bedelaar aan de Potsdamer Platz.

68. (SLAUERHOFF, J., e.v.a.). GETIJ, Het Het Getij. Collectie van 6 nummers van dit literaire maandschrift (1922). 6 losse nummers: 3, 4, 7/8 (dubbelnummer), 9, 10 en 11. Oblong formaat 21 x 24 cm. Eenvoudig geel omslag met schreefloze kapitalen in groen-blauw bedrukt, aan de achter- en binnenzijde met advertenties. Ca. 16 p. per nummer. Van drie nummers is de rug van het omslag verstevigd.
verkocht
* Zeer zeldzaam en interessant literair tijdschrift. In deze nummers drie bijdragen van Slauerhoff: ‘Verzen’, ‘Aanteekening over Jules Laforgue’, en ‘Scène au Crépuscule (d’une veilleuse)’ over Corbière Tristan. Ook met een open brief aan Jos. Leonard door Paul van Ostaijen onder de titel ‘Paul van Ostayen [sic] over de typographie van zijn “Bezette Stad”‘. En met bijdragen van o.m. Herman van den Bergh, D.A.M. Binnendijk, Ernst Groenevelt (veel), C.J. Kelk, Willem de Mérode, Wies Moens, Hendrik de Vries en Constant van Wessem. Dit blad verscheen slechts enkele jaren in dit opvallende liggend formaat en gedrukt in twee kolommen per pagina, een voor de originele literatuur en een voor de recensies!

69. SLAUERHOFF, J. Chanson violette. Drie gedichten naar Albert Samain. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Menno Voskuil). (Met drie illustraties door Peter van Hugten). Utrecht, (de Boktor), 2012. Verguld halfperkament in papieren foedraal (Binderij Phoenix). (16) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Carolien ten Oever in paars, groen en zwart in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Dit is éen van de 20 Romeins genummerde luxe-exemplaren, door Binderij Phoenix gebonden in halfperkament en gesigneerd door de illustrator.

70. SPIER, Jo Er bestaat zoo weínig, zoo verschríkkelijk weinig duurzame glans op de wereld…. Zonder plaats, Ceta Bever, [1938]. 13 x 11 cm. Geniet. 20 p. Omslag gevlekt.
€ 25
* Reclameboekje voor Ceta Bever meubelwas met in totaal 10 prentjes, zeer fijn en fraai in kleuren getekend door Jo Spier.

71. STOLS, A.A.M. Kort overzicht van de geschiedenis der boekdrukkunst in Maastricht van 1551-1929. Maastricht, Boosten & Stols, 1929. Ingenaaid. (4), 44 p. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren, ‘waarvan er slechts enkele in den handel komen’. 1e druk. Vouwkreuk in colofonpagina (fabricagefout).
verkocht
* Met opdrachtje ‘voor Jan Greshoff/ van/ A. Stols’, en een klein kiekje (7 x 4 cm) waarop Stols op het strand de fotograaf toelacht, pet in de hand, terwijl een vrouw met bontkraag een hondje aait. Aardig overzicht, bijna vanzelfsprekend eindigend met Boosten & Stols zelf.

72. (TEIRLINCK, Herman) Prijs der Nederlandse Letteren. Brussel/ Den Haag, Ministerie van Openbaar Onderwijs/ Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1956. 17 x 16 cm. Gevouwen vel in omslag van stevig geschept papier. 4 p. 1e druk. Iets verkleurd, verticale vouw.
verkocht
* De in 1956 door het Belgische en het Nederlandse ministerie ingestelde driejaarlijkse Prijs der Nederlandse Letteren (groot 75.000 francs of 6000 gulden) werd in dat jaar voor het eerst uitgereikt, en wel op 27 oktober aan Herman Teirlinck. De jury bestond uit Maurice Gilliams (voorzitter), Jan Engelman, Karel Jonckheere, P. Minderaa, Achille Mussche en G. Stuiveling. Met kort overzicht over de loopbaan van Teirlinck, een opsomming van zijn belangrijkste werken en het programma van de uitreiking.

73. VISSER, Ab Het achterdeurtje en andere verhalen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1955. Ingenaaid met omslag. 88 p. 1e druk. Omslag gevlekt.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Aan hem, die mij door breken en door kraken,/ Eenmaal weer van gezondheid zal doen blaken./ Ab. Visser’. Boekvink.

74. VISSER, Ab De oostganger en andere verhalen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1958. Ingenaaid met omslag. 80 p. 1e druk. Omslag wat verbruind en iets gevlekt.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Van der Bijl, dit kleine ding,/ Dat uitkwam, zonder het I Ping./ van Ab Visser/ mr ’58’.

75. VISSER, Cees Verstild. (Typografiek van Dick BERENDES) [Eethen, Eigen beheer], 2005. Cahiersteek. 16 p. Vrolijke, kleurige typografische illustraties. Gezet uit de Perpetua en gedrukt in 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar.
verkocht
* Gave eenheid van poëzie en boekversiering. Met handgeschreven brief van de schrijver/ uitgever aan Jan Tholenaar (op papier met handgedrukt adres).

76. VLEUTEN, [S.C.] van Is dit wijs? Den Haag, Kompas, [1946]. 11 x 8 cm. Geniet. 16 p. Tekeningen, gedrukt in blauw en zwart. 1e druk. Gaaf.
verkocht
* Grappige tekeningen over de oorlog en het leven daarna, getekend door Sam van Vleuten (1903-1967), bekend reclametekenaar en de grootvader van Diederik.

77. VRIES, Hendrik de Herdenking. Banholt, Officina Borogovi, 1996. Cahiersteek. 12 p. Gezet uit de Walbaum en gedrukt in groen en zwart op Zerkall Werkdruck in ‘100 en enkele exemplaren’ voor het Groningse drukkersproject Die droomwereld in te dringen.
€ 25
* Hendrik de Vries herdenkt zijn vader. Dit is een van de ‘enkele’ exemplaren die los verspreid werden. Met een handgeschreven groet van drukker Hans van Eijk onder het colofon. Buitengewoon fraai en sereen vormgegeven gedicht.

78. (VRIES, Theun de). DOYLE, Arthur Conan The Hound of the Baskervilles. Another Adventure of Sherlock Holmes. London/ Edinburgh, T. Nelson & Sons, (ca. 1910). Linnen. 382 p. Geïllustreerd. 1e druk. Rug iets versleten. Gelezen exemplaar.
verkocht
* Met voorin het mooie, driehoekige exlibris van Theun de Vries, met herrijzende phoenix.

79. WERMESKERKEN-JUNIUS, S.M.C. van Handtekening op briefkaart geplakt. 6,3 x 11,4 cm. Eind van een brief: ‘Met hoogachting/ S.M.C. Van Wermeskerken-Junius/ Krommenie’.
verkocht
* Sophie van Wermeskerken-Junius (1853-1904) was beter bekend onder haar schrijversnaam Johanna van Woude. Zij werd bekend met traditionele romans (zoals Hollandsch binnenhuisje, 1887), maar haar leven was anders, met een ongelukkig huwelijk, een vermeende vergiftigingspoging en een scheiding, en haar vroege dood als gevolg van syfilisbesmetting door haar voormalige man. Zij woonde van 1892-1895 in Krommenie, dus hoogstwaarschijnlijk dateert dit fragment uit die jaren. Uit de handtekeningenverzameling van de theaterman Roeland van Ruyven.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 14 juni 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 627.696 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: