antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 733: Waarheen Daarheen

 

Een nieuwsbrief met aanwinsten en reprises, schrijvers uit vier eeuwen: van de oude Nieuwland tot de nieuwe Wiener, van Prettig Kerstfeest tot Gelukkig Nieuwjaar en van Het Klare Gif tot Bep en de Mobilisatie. Een dosis scherpe satire van Sint Asmodée, een naaktstrand waar meisjes haasje-over springen, botanische prenten op plantaardig Japans, een snufje architectuur, een toefje tekenonderwijs, olijke rechtbankverslagen vers van de knipschaar, maar toch vooral de literatuur en bibliofilie die u van ons gewend bent.

Overigens hebben we nog vele andere pagina’s waar je van alles kunt vinden. Op deze website, maar ook bijvoorbeeld op Abebooks en Antiqbook. Overal is het weer een beetje anders. We hebben pas een nieuwe webpagina gemaakt met onze oude boeken (van 1490-1850). Voor de Liefhebbers.

1. ANDERSEN, H.C. Het kleine meisje met de zwavelstokken. [Brussel?], Lode Opdebeek, 1946. 28 x 17 cm. Ingenaaid. (16) p. Gedrukt door Lode Opdebeek in rood en zwart in een zeer beperkte oplage. Bekoorlijk! Enkele randkreukjes, maar het witte omslagpapier is zeer fris gebleven.
verkocht
* De oplage van Opdebeeks eigen drukwerken bedraagt hoogstens enkele tientallen exemplaren. Opmerkelijk lettertype, wellicht door Opdebeek zelf ontworpen. Let op de g, de m, de n en de r!

2. ASMODÉE Asmodée. Geïllustreerde Almanak 1867-1872. Jaargang 10, 11, 12, 13 en 15. Amsterdam, Bureau Asmodée, 1867-1872. 5 delen in 1 eenvoudig bandje. Halflinnen. 158; 160; 160; 152; 152 p. Veel illustraties en per jaargang twee aparte platen buiten de tekst. Enkele jaargangen met achteraan een pagina uitgeversreclame. 1e druk. Rug los. Stempels voorin van Stoomdrukkerij Davo te Deventer. Wat roest.
€ 160
* Met veel vileine satire gericht op de kroonprins, aangeduid als ‘Piet van Ooijen’ (=Prins van Oranje), en op zijn jongere broer Alexander, ‘Prins Pince-Nez’. De humoristische almanakken van Asmodée zijn uiterst zeldzaam. Dit is een hele stapel.

3. BAEKELMANS, Lode Het gemoedelijk leven. Geïllustreerd door Jan van Wijk. (Met stofomslag). Amsterdam, Meulenhoff, 1919. Karton met stofomslag (omslagtekening Jan van Wijk). 196 p. 1e druk. Omslag vooral op de rug beschadigd. Wat roest.
€ 16
* Fraai omslag met minnaarspark in de maannacht. Amusante verhalen.

4. BIESHEUVEL, J.M.A. Zeeverhalen. Amsterdam, Meulenhoff, (1985). Karton. 232 p. 1e druk. Gaatje in rug.
€ 25
* Bevat een (met bijzonder bibberige hand) geschreven opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor meneer & mevrouw/ van der Broeck,/ met vriendelijke groet/ van de schrijver./ 1996’.

5. BOEKENWEEK 1930. KUYLE, Albert De Bries. (Met een houtsnede op de band en een titelvignet door Jozef CANTRÉ). Utrecht, De Gemeenschap, 1929. Ingenaaid. 80 p. Gezet uit de Cochin en gedrukt in rood en zwart op geschept papier door Charles Nypels. 1e druk. Hoekje uit pagina 9 geknipt.
verkocht
* ‘Het water liep langzaam door alle haarbuisjes in het papier, de lijm werd ontbonden, en alle hout en papierstof zwol. Tot het boek, zwaargezogen, met één pàffende luchtbel, en een paar geluidlooze, zonk.’ Onder het colofon gesigneerd door de auteur: ‘Albert Kuyle/ Boekendag/ Bijenkorf 1930’.
De Wingerd I. Van Laar 90.

6. BOM, Emmanuel De William Morris en zijn invloed op het boek. (Met opdracht aan Jac. van Looy). Antwerpen, J.B. Madou-Cop, 1905. Ingenaaid. 44 p. Met fotografisch portret. 1e druk. Hoeken met wat ezelsoortjes.
verkocht
* Met een mooie handgeschreven, gedateerde en geparafeerde opdracht van de schrijver: ‘Weledelen Heer Jac. van Looy/ (Gedrukt door een gewezen/ matroos in zijn kelder…)/ vanwege zijn vereerder E.d.B./ 1. Feb. 06.’

7. CLANDESTIENE HUWELIJKSZANGEN Verzameling van liederen te zingen bij de 40-Jarige Echtvereeniging van het Bruidspaar: den Heer Wilhelmus Meyer en Mevr. Helena Meyer-Juffermans op 26 Mei 1944 [te Voorschoten]. Eigen beheer, 1944. Omslagtitel: Feestliederen 26 Mei 1944. Omslagtekening met vissende man en visbakkende vrouw. Met lint doorgehaald. Gestencild, (2), 16 eenzijdig bedrukte bladen. Zeer goede conditie.
verkocht
* Vrolijke liederen. Slechts op enkele plaatsen is zijn in dit boekje toespelingen op de oorlog te vinden (‘Bep en de Mobilisatie’ b.v.). Toch is het een onbekende clandestiene uitgave.

8. DAM, Karin van Quartier sous-le-vent. (Utrecht (?), eigen beheer, 1999). Versierd karton. (32) p. Geheel geïllustreerd en bewerkt, o.a. met pop-up. 1e druk. Fraai.
€ 25
* Fraai uitgevoerd kunstenaarsboek met foto’s, uitgestanste zwarte pagina’s en moeilijk leesbare tekst, geconcipieerd tijdens een stage in Parijs.

9. DULLAERT, Heiman Sonnetten. (Sub Signo Libelli, 1977). Ingenaaid met (blauw) omslag. (2), 22 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Ger Kleis in goud, blauw en zwart in een oplage van 62 genummerde exemplaren. Titel en initialen van Leo Mulder (in goud en groenblauw). Met toebehorende bijbelcitaten in de Romanée cursief. In uitstekende conditie.
€ 120
* Eén van de twaalf geletterde luxe-exemplaren op Michel Angelo Roma van Fabriano. Dit is nummer B: het exemplaar van Theun de Vries met zijn handgeschreven paraaf ‘ThdeV/ 1978’ op de eerste blanco bladzijde. Theun de Vries schreef over Heiman Dullaert in zijn roman Rembrandt uit 1931. Uit het logboek van Ger Kleis: ‘Eerste boek in de Romanée. Het Michel Angelo Roma-papier van Fabriano met een washandje bevochtigd, want de theorie daarover had ik nog niet goed bestudeerd’. Een prachtig werkje uit de vroege drukkersjaren van Kleis, dat getuigt van grote perfectie – een van de eerste boeken die gedrukt werden op zijn nieuwe Diamant-trapdegelpers. Breugelmans 33.

10. DULLAERT, Heiman Sonnetten. (Sub Signo Libelli, 1977). Ingenaaid met (blauw) omslag. 20 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in goud, blauw en zwart op Kanzlei-Bütten in een oplage van 62 genummerde exemplaren.
€ 60
* Eén van de 30 exemplaren op Kanzlei-Bütten. Titel en initialen van Leo Mulder: de twee sierlijke initialen in het eerste vers zijn innig verstrengeld. Breugelmans 33.

11. EYBERS, Elisabeth Versamelde gedigte. Amsterdam, Van Oorschot, 1957. Linnen. 164 p. 1e druk.
€ 35
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het voorste schutblad: ‘Vir Virginia/ met vriendschap en waardering/ van/ Elisabeth./ Oktober 1967’.

12. FARRAR, Frederic W. Een schooljongen, of van Kwaad tot erger. Naar het Engelsch uitgegeven door J. Kneppelhout. Alkmaar, G.G. Vonk, 1891. Geïllustreerd bruin linnen. (12), 324 p. Met illustraties. 4e druk. Grijs vlekje op de voorkant, iets scheefgelezen.
€ 15
* Met Voorbericht van de schrijver en twee voorberichten van de vertaler, Johannes Kneppelhout, daterend van 1868 en 1891. Met verklarende voetnoten.

13. FENIKS-REEKS Boeken en schrijvers uit de zesde Feniks Reeks. Met portretten. (&) De zevende Feniks Reeks (&) De achtste Feniks Reeks. Antwerpen, Het Kompas, (ca. 1938-1940). Geniet. 24; 24; 8 p. Nette conditie. Vage stempels van de Brusselse boekhandel Gudrun.
€ 50
* Mooi verzorgde boekjes. Nr 8 is veel eenvoudiger dan de twee andere, maar dat verscheen dan ook (volgens pen-notitie) in oktober 1940. Met portretten en citaten van o.a. Ernest Claes, Herman de Man, Top Naeff, Leo Meert en Marianne Philips. Ook Russen en Noren zijn vertegenwoordigd, o.a. Dostojewski en Hamsun.

14. FLORENTIJN In de morgenzon. Den Haag, eigen beheer, [1915]. Ingenaaid. 96 p. 1e druk. Rug onderaan iets versleten. Wit omslag iets gevlekt.
verkocht
* Met handgeschreven opdracht van de auteur, de Haagse ambtenaar Willem Cornelis Capel (1853-1934). Schetsen, vaak met een Haags karakter. Aardig Jugendstil-omslag.

15. GANS, Jacques Het pamflet. Weekblad tegen het publiek. [Amsterdam, Van Oorschot], 1950. Jrg. 1, afl. 1-9 (6 januari 1950-17 maart 1950). Geniet. Compleet.
€ 100
* Min of meer luxe set: afl. 1, 2, 7 en 8-9 zijn deels of in het geheel gedrukt op zwaar papier. De oplage van deze set zal zeer beperkt zijn geweest. In het handgeschreven colofon in afl. 1 staat: ‘Dit is exemplaar no. 9 van de uitgave op oud-Hollandsch papier van “Het Pamflet”/ voor/ Jan Laan/ Jacques Gans’.
De persoonlijke voorkeuren en antipathieën van deze geëngageerde schrijver uit het Interbellum. Artikelen over (of tégen): Willem Walraven, Alain-Fournier, Léautaud, Gide, de PvdA, de Vara, ministers, etc.
In het tijdschrift staat ook veel anti-reclame voor Elsevier, Shell en Unilever. De eerste drie deeltjes zijn gedrukt in het (zeer leesbare) handschrift van Gans.
Zie hierover het themanummer ‘Literaire eenmanstijdschriften’ van De Parelduiker, jrg. 1, afl. 4 (november 1996), p. 36-43.

16. GANS, Jacques Het pamflet. Weekblad tegen het publiek. [Amsterdam, Van Oorschot], 1950. Jrg. 1, afl. 1-9 (6 januari 1950-17 maart 1950). Geniet. Compleet. Sommige omslagen iets gevlekt.
€ 40
* Set op gewoon papier.

17. GROOT, Hugo de Bewijs van de ware godsdienst, met zijne overige Nederduitsche gedichten, uitgegeven door Jeronimo de Vries. Amsterdam, R. Stemvers, 1844. Origineel uitgeverskarton. XXVIII, 320 p. Niet afgesneden. 1e druk. Omslag deels wat verbruind. Rugje iets versleten.
€ 45
* Mooi typisch 19-eeuws boekje waarin de Nederlandse poëzie van Hugo de Groot, met noten (waaronder veel verwijzingen naar de Bijbel) en toelichtingen.

18. HAAN, Jacob Israël de Het Joodsche lied. Amsterdam, W. Versluys, 5676 (1915). Ingenaaid. 236 p. 1e druk. Wat roest, naaisel iets los. Naam en datum voorin.
€ 45
* Met op de eerste pagina de handtekening van Huub Jans (1914-2006), een belangrijk voorman van het C.O.C. rond 1950. Dit exemplaar bevat typografische aanwijzingen van Kees Lekkerkerker in potlood voor de Van Oorschot-editie uit 1952.

19. HAAN, Jacques den Een leven als een oordeel. Amsterdam, Meulenhoff/ De Bezige Bij, 1968. Garenloos. 660 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Hans,/ bij mijn/ zestigste/ verjaardag/ Jacques’.

20. HAAN, Jacques den James Joyce. Amsterdam, De Bezige Bij, 1967. Ingenaaid (mooi omslag van Karel Beunis). 160 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Hans/ Jacques/ 6 feb. 1967’.

21. HAAN, Jacques den Onderweg. vallen en opstaan in de cultuurgeschiedenis. Amsterdam, Meulenhoff, 1966. Drie delen. Linnen met stofomslagen. XVI, 324; X, 406; XII, 664 p. Register. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het voorste schutblad van deel 1: ‘Voor Hans,/ deze “kloeke” delen/ van/ Jacques’.

22. HARTSEN, F.A. Raadgevingen voor teringachtigen en voor hunne vrienden, ja, voor iedereen! Benevens eenige losse gedachten, en een stukje over eene nieuwe hypothese van Charles Darwin. Gorinchem, G.C. van der Mast, [1869]. Origineel omslag. 46 p. 1e druk. Omslag gevlekt en bijna los.
€ 35
* Invallen en uitvallen van de merkwaardigste soort.

23. (HERMANS, W.F.). BERNARDS, W.F. De doka van Hercules. Volledige beeldroman. (Amsterdam, Cultureel Jongeren Paspoort, 1981). Garenloos. (32) p. 1e druk.
€ 60
* Parodie in stripvorm op De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans (én op pulplectuur), gemaakt door Kees Maas en Willem Wisselink van De Enschedese School. Deze uitgave werd vrijwel meteen na verschijnen op last van het bestuur uit de handel genomen en vernietigd: de publicatie zou ‘van laag allooi’ zijn en bovendien was Hermans niet op de hoogte gesteld. Een gering aantal exemplaren had echter zijn weg naar buiten al gevonden. Daar is dit er één van!

24. KOMRIJ, Gerrit Faust, zoveelste deel. (Luxe-exemplaar). (Zutphen, Nysingh Advocaten, Walgemoed Accountants & Adviseurs en Tap Tromp Van Hoff Notarissen, 1997). In rood bedrukt zwart halfleer in foedraal (Binderij Phoenix). 24 p. Gezet uit de Monotype Perpetua en gedrukt in een oplage van 2000 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 15 door de auteur genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op 130 grams Simili Japon en gebonden in halfleer. Dit exemplaar is echter genummerd noch gesigneerd.
Inliggend: Getypte brief van Jan Erik Bouman aan ‘Beste Ivan [Sitniakowsky]’. 23,2 x 19,1 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘Jan Erik Bouman’. Gedateerd ‘Utrecht, 29 April 2003’. 23 regels tekst. Charmant schrijven van de margedrukker uit Utrecht, die Sitniakowsky ‘twee exclusieve drukken’ stuurt voor diens Komrijverzameling. ‘Dit exemplaar hors serie van ‘Faust, zoveelste deel’ is ook bij ontstentenis van de signatuur voor de liefhebber beslist begerenswaard. Ik kreeg het eens voor mijn verjaardag van de binder cadeau’.

25. KOMRIJ, Gerrit De Verschrikking. (Met 20 collages door Jan Bernard Meinen). Amsterdam, De Arbeiderspers, (1977). Linnen met stofomslag. Oplage 1250 exemplaren. 48 p. 1e druk.
€ 15
* Met gedrukte aanbiedingskaart van uitgeverij Inmerc BV, met de hand gesigneerd door directeur drs. C.A. Woudt.

26. LANDHEER e.a., Jo Dichteressen over de seizoenen. (Met een originele houtsnede door Abe J. Kuipers). [Groningen, Abe J. Kuipers], (1945). Ingenaaid. (2), 14 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels flink verschoten.
verkocht
* Bevat poëzie van Truus Gerhardt, Jo Landheer, Giza Ritschl en Henriette Roland Holst-van der Schalk. Merelreeks 4. De Jong 186.

27. LAPIDOTH, Frits Het klare gif. P. 281-338 in: Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen van Nedrlandsche letterkundigen. Jaargang 1890, afl. 3. Ingenaaid. (120) p. Rug wat beschadigd.
€ 15
* De novelle van Lapidoth handelt over morfineverslaving in Parijs. Bevat ook bijdragen van o.a. Frans Netscher en Fiore della Neve en over o.a. Björnstjerne Björnson, Eva Emants, P.A. Daum (In en uit ’s lands dienst en Goena-goena) en August P. van Groeningen.

28. LEEUW, Aart van der Herscheppingen. (Gedichten). Amsterdam, Versluys, 1916. Ingenaaid. 180 p. 1e druk. Handtekening van de componiste Paula de Clercq Zubli op de titelpagina.
€ 60
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op de Franse titel: ‘Voor Paula/ van/ Aart/ November 1916’.

29. LEHMANN, L.Th. Who’s who in Whatland. Amsterdam, De Bezige Bij, 1963. Ingenaaid. 92 p. 1e druk. Twee namen en data op de Franse titel, waaronder die van de dichter Peter Heringa, die zijn handtekening dateerde ’19-8-’64’.
€ 15
* Gesigneerd door de dichter op de titelpagina. Een intrigerende titel voor deze intrigerende dichtbundel.

30. LÉONARD, Edward La construction villageoise et rurale. Illustré de 13 planches en couleurs, de 48 reproductions d’après photographies, de 19 plans et dessins détaillés. Traduit du flamand par St. Chandler. Antwerpen, De Sikkel, 1929. Ingenaaid. 96 p. Vertaling van Bouwen in het dorp en op het land. Rugje en overstekend omslag wat beschadigd. Heel lichte vochtschade aan de rechterkant van het boekblok.
€ 35
* Panorama van wat er zoal gebouwd wordt in België. Van de broer van Jos Leonard, Edward (1890-1981). Ontwerp van Willy Godenne en Jos Leonard (die verantwoordelijk was voor het omslag en de initialen). Zie Katrien Van Haute, cat. Leonard B/1928/Leona.

31. LEONARD, Edward Land & Dorp. Aanteekeningen en werken ter overweging bij het bouwen en heropbouwen op het land. Antwerpen, ’t Kersouwken, 1916. Geniet. 40 p. Met 16 afbeeldingen op kunstdrukpapier. 1e druk. Iets verbruind, hoekjes opgekruld.
€ 20
* Moderne visie op de ontwikkeling van het landelijk België door de oudere broer van Jos Leonard, Edward (1890-1981).

32. LEOPOLD, Rob Druppels. Eemnes, de Oude Degel, 1982. Gemarmerd karton (Els de Vringer).11,5 x 8,2 cm. Met de hand gezet uit de Pascal en gedrukt door Rinus de Vringer in een oplage van 60 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Het papier voor deze uitgave werd met de hand geschept door Els de Vringer, in het papier voor de schutbladen verwerkte zij graszaden.

33. MAETERLINCK, Maurice De zeven prinsessen. Voorafgegaan door eene inleiding tot Maeterlinck. Amsterdam, Meulenhoff, 1910. 15 x 10 cm. Verguld heelleer (ontwerp Georg Rueter). (8), (34), 36 p. Gedrukt in rood en zwart. Met portret van de schrijver en andere illustraties. Flinke vochtvlek op voorplat.
€ 40
* Vertaald en ingeleid door J. Clant van der Mijll-Piepers. Met artikel van Ad. van Bever over Maeterlincks bezoek aan Nederland. Aantrekkelijke en schaarse uitgave in luxe vorm, helaas gevlekt.

34. (MEYIER, Fenna de) Fenna de Meyier. [Herinneringen van haar vrienden]. Zonder plaats of uitgever, 1946. Halflinnen. (64) p. Geïllustreerd. 1e druk. Iets stoffig.
€ 20
* Alleraardigst herinneringenboek samengesteld uit citaten van de vele vrienden van de schrijfster en vertaalster Fenna de Meyier (1874-1943). Veel speciaal voor dit boek geschreven teksten van bekende auteurs, zoals Dirk Coster (2 p.), Anthonie Donker, Georges Duhamel, Anton van Duinkerken, Luc Durtain, Emmy van Lokhorst, Roger Martin du Gard, Top Naeff, Jan Prins, Josine Reuling, Annie Salomons, Johannes Tielrooy, Cornelis Veth, Constant van Wessem, Jo de Wit en vele anderen.

35. MIDDENDORP, Herman Mara. Spel in drie handelingen en een proloog. Apeldoorn, Dixon, 1924. Verguld linnen. 52 p. 2e druk.
verkocht
* Met op het schutblad een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijver aan de toneelspeler Ko Arnoldi, die in verschillende stukken van Middendorp speelde.

36. MULDER, Jan De vrouw als karretje. Een fenomenologie over het te duwen voorwerp. (Met 16 linosneden van Martin Ruyter). Arnhem, Nova Zembla, 1984. 15 x 25 cm. Gedrukt in een oplage van 400 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Leuke, door Anthon Beeke vormgegeven uitgave: boekje in de vorm van een hand, in langwerpige envelop met drukknoopje. H.c.-exemplaar, maar mét de geïllustreerde uitnodiging voor de presentatie (door Nico Scheepmaker). De originele uitgave, niet de herdruk in gewone boekvorm.

37. NAGEL, W.H., c.s. Waarheen daarheen. Prettig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar 1956. Eenzijdig in rood en groen bedrukte kaart. 10,8 x 13,5 cm.
verkocht
* Mooie kerst- en nieuwjaarswens van J.B. Charles onder zijn eigen naam, gesigneerd door Willem (Nagel) en zijn gezinsleden Hans, Marleen, Ernst en Froukje.

38. (NERVAL, Gérard de). BARBIER, Gaston Étude médico-psychologique sur Gérard de Nerval. Lyon, A. Rey, 1907. Ingenaaid. 128 p. 1e druk. Rug mist een stukje papier bovenaan. Vage naam op titel, wat vlekjes.
€ 35
* Zeldzaam proefschrift over de dichter, over wie medisch-psychologisch heel wat te studeren was, van deze in 1884 geboren arts in opleiding bij het militair ziekenhuis Val-de-Grâce in Parijs. Barbiers promotor was Dr. Alexandre Lacassagne, bekend als tegenstander van Lombroso.

39. NIEUWLAND, Pieter Nagelaten gedichten. Derde, vermeerderde uitgave. Haarlem, Wed. A. Loosjes, Pz., 1827. Origineel uitgeverskarton. XXII, 200 p. Niet afgesneden. 3e sterk uitgebreide druk. Rug overplakt met zwart linnen, verder een prima exemplaar op mooi geschept papier.
€ 25
* Pieter Nieuwland (1764-1794) was een jonggestorven wonderkind, laatstelijk hoogleraar wis-, natuur- en sterrenkunde te Leiden. In dit boek ook Latijnse en Franse teksten, en verrassende epigrammen.

40. (NOOTEBOOM, Cees) P.C. Hooftprijs voor proza. Cees Nooteboom. 2004. Den Haag/ Amsterdam/Antwerpen, Stichting P.C. Hooftprijs voor letterkunde/ Atlas, 2004. Ingenaaid met omslag. 24 p. 1e druk.
verkocht
* Bevat het juryrapport en het dankwoord. Gesigneerd door Nooteboom op de titelpagina.

41. OPDAM (samenstelling), Johanna Het roode lied van heden. Bloemlezing uit de moderne revolutionnaire poëzie. (ex-Garmt Stuiveling). Zandvoort, B.O.O., [1932]. Ingenaaid. 120 p. 1e druk. Rug en randen wat gesleten. Deels doorgestreepte inscriptie op titelpagina van Garmt Stuiveling.
€ 15
* Geëngageerde gedichten van o.a. Martien Beversluis, J. Bloem, Henk Eikeboom, Willem van Iependaal, Jan Jofriet (= Gerard den Brabander), Jef Last, Freek van Leeuwen, Geert van Oorschot en Garmt Stuiveling.

42. PIERSON, H. – REYNEKE VAN STUWE, J. “De zonde”. Drama in 4 bedrijven door Jacqueline Reyneke van Stuwe. Briefwisseling daarover tusschen de schrijfster en H. Pierson, met een naschrift. Den Haag, W.A. Beschoor, 1909. Origineel omslag. 24 p. 1e druk. Enkele gebruikssporen en potloodstreepjes.
verkocht
* Correspondentie tussen de auteur van een drama dat zich afspeelt tussen de leidster van een inrichting voor gevallen vrouwen en een van de aan haar toevertrouwde ongehuwde moeders, en de president-directeur van de Heldring-gestichten – toevallig een inrichting voor gevallen vrouwen.

43. POSTHUMA DE BOER, Eddy In ’t nest met de rest. Tweede deel. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. Ingenaaid. 88 p. 1e druk. Met ophanggaatje en -touwtje.
€ 15
* Prachtige tekstfoto’s. Exemplaar met handgeschreven opdracht van de fotograaf: ‘voor/ “zij van boven”/ van/ “hij van beneeje”/ eddy’.

44. (RIJSWIJK). OVERVOORDE, Frans van De groene draak. Oorspronkelijke detectiveroman. Rijswijk, V.A. Kramers, [1939]. Linnen. 240 p. 1e druk. Rug verkleurd, kleine witte vlekjes voorop.
verkocht
* Luchtige, vlotgeschreven detectiveroman, die voornamelijk in Rijswijk speelt. De schrijfster, F.A. Haak-Ochsendorf, die zich kennelijk niet zomaar F. van Overvoorde noemt, situeerde de plaats van handeling, een internaat, op De Voorden, drie aaneengesloten landgoederen: De Voorde, Overvoorde en Steenvoorde. Inderdaad bestond er van 1922-1944 een katholiek jongensinternaat op Steenvoorde, van de Kruisvaarders van Sint-Jan. Curieus, en schaars.

45. ROLAND HOLST, A. Ex tenebris mundi. Haarlem, Enschedé, 1926. Ingenaaid. 64 p. Gedrukt in rood en zwart op Eenhoorn-papier in een oplage van 150 exemplaren. Met (verbruinde) prospectus. 1e druk. Rug versleten, omslag verkleurd. Grijze vlek op achterblad. Mooi exlibris van de schilder Ary Baggerman door Cor de Wolff.
€ 35
* ‘De wolken gaan en de dorre blaren/ waarheen de wind het wil’. Keuze door de dichter uit Voorbij de wegen en De wilde kim, plechtig vormgegeven in de ‘XVde eeuwsche Romein van Peter Schoeffer’ uit de magazijnen van Enschedé, waarvan later ontdekt is dat het een vroeg-16de-eeuwse is. Geen perfect exemplaar, maar de typografie stáát!

46. SCHIERBEEK, Bert, en Jan HENDRIX In het vooronder van de aarde. (Met acht originele zeefdrukken door Jan Hendrix). (Mexico/ Banholt, Imprenta de los Trópicos/ In de Bonnefant, 1994 [= 1996]). Ingenaaid met omslag in portfolio (Erik Schots). (52) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt op handgeschept papier in blauw en zwart in een oplage van 60 op de pers genummerde danwel op naam gedrukte en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 495
* Eén van de 8 luxe-exemplaren, met de in de uitgave opgenomen zeefdrukken van Hendrix in zwart en goud gedrukt, en voorzien van een extra serie van 8 zeefdrukken, losbladig en in zwart gedrukt.
Bert Schierbeek schreef het gedicht ‘in het vooronder van de aarde’ voor Jan Hendrix op 2 juni 1987 in Mexico Stad. Een zinsbegoochelend mooie uitgave, met zijn aan takken en bladeren ontleende motieven, gedrukt op Japans papier met plantenvezels.

47. SCHIPPERS, K. De gekleurde stad. (Sliedrecht), Wagner & Van Santen, (2005). Ingenaaid met stofomslag. 32 p. Oplage 500 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn goede vriend J. Bernlef en zijn vrouw: ‘Voor Eva & Henk,/ kleur en/ zwart wit/ in december/ Gerard/ 1.12.05’.

48. SLAUERHOFF, J. Icarus. Vier nagelaten gedichten. Bezorgd (en van een nawoord voorzien) door Menno Voskuil. (Luxe-exemplaar). Woubrugge, Avalon Pers, 2010. Verguld halfperkament in papieren foedraal (Binderij Phoenix). (20) p. Met als frontispice een originele, gesigneerde houtsnede door Peter Lazarov. Gezet uit de Romanée en gedrukt door Jan Keijser in bourgognerood en zwart op Zerkall in een oplage van 99 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 195
* Een van de 9 Romeins genummerde exemplaren, door Binderij Phoenix gebonden in halfperkament.

49. SLAUERHOFF, J. Ik werd niet geboren om te sterven gelaten. Negen jeugdverzen. (Samengesteld en ingeleid door Arie Pos). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1986). Ingenaaid. (2), 26 p. Vervaardigd met diverse IBM-bolletjes op Zerkall in een oplage van 35 ‘op de pers’ genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 120
* Dit is het laatste genummerde exemplaar, 35.

50. SPRINGER, Ralph ’t Brokkenhuis. Een sanatorium voor lijders aan een “gebroken hart”. Voorafgegaan door een woord van waardeering van Dr. Franz Dülberg. Leiden, Algemeene Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Batteljee & Terpstra, 1932. Gedecoreerd linnen (bandontwerp Hans Borrebach). (6), 348 p. Geïllustreerd. 1e druk. Rug verbleekt, schutblad verbruind.
verkocht
* Curieuze roman met nogal pikante illustraties van Borrebach: twee naakte vrouwen, van wie er een door een heer wordt gepakt, een blik op het naaktstrand waar blote meisjes haasje-over springen, en als frontispice een gefrustreerd rokende man die aan wilde apen denkt als hij met een ontklede vrouw spreekt. Op de boekband een futuristisch gebouw: dit is dan ook een futurische roman.

51. TERLOUW, Jan De derde kamer. Roman. Wageningen, L.J. Veen, [1978]. Linnen met stofomslag. 184 p. 1e druk. Rug iets verbleekt.
verkocht
* De politieke roman van Terlouw, met rijk toebehoren: een handgeschreven opdracht van Terlouw aan uitgever Cees van Maurik op het schutblad ‘Voor Elly en Kees/ Een goede start,/ vooral in het persoonlijk contact/ (signatuur)/ 10 nov. ’78’, een uitnodiging voor de boekpresentatie op die dag met een lezing door D66-statenlid en journalist Aad Nuis, een visitekaartje van Jan Terlouw met handgeschreven postcode, een uitvoerige kritische recensie door Nuis uit de HP, een getypte brief van Terlouw met adressen voor presentexemplaren, een kopie van een felicitatiebrief van Van Maurik uit 1981 met een felicitatie voor Terlouws benoeming tot minister van Economische Zaken, en zeven krantenknipsels uit de periode 1978-2014, waarbij de vrolijke foto’s met enthousiaste jonge omstanders opvallen.

52. TONEEL Collectie van 6 handtekeningen van beroemde acteurs uit circa 1920, 5 op briefkaarten en één op een gedrukte dankkaart.
Louis Bouwmeester sr. (1842-1925, kaartje met ‘Goed voor twee Eerste Rangen’ op briefkaart geplakt)
Jan Fabricius (1871-1964, handtekening uit brief op briefkaart geplakt)
Anny van der Lugt Melsert-Van Ees (1893-1970, handtekening uit brief geplakt op verhuiskaart met datum 1919)
Willem Royaards (1867-1929, handtekening op briefkaart geplakt)
Alida Tartaud-Klein (1873-1938, gedrukte dankkaart uit 1915 met handtekening)
Eduard Verkade (1878-1961, handtekening op briefkaart geplakt)
€ 50
* De collectie is afkomstig van de toneelschrijver en journalist Roeland van Ruyven.

53. (ULSEN, Henk van). WAGNER, Anna Jan Voerman. IJsselschilder. Wageningen, Zomer & Keuning, (1977). Karton. 100 p. Rijk geïIlustreerd. 1e druk. Rug verbleekt.
verkocht
* Bijgevoegd: twee handgeschreven en éen getypte correspondentiekaart van Henk van Ulsen aan Cees van Maurik. Van Ulsen schreef het openingsgedicht in het boek over Voerman en zou daar honorarium voor krijgen, maar dat bleef kennelijk uit. Van Ulsen was een groot bewonderaar van Voerman en bezat een grote collectie schilderijen van hem.
Voorts: afschrift van een telegram van Van Maurik aan Van Ulsen om hem te feliciteren met zijn vijftigste verjaardag.
En: knipsel over Voerman.
Ook nog: uitnodiging voor de opening van een tentoonstelling van het werk van Voerman in het Gemeentemuseum Arnhem.
Bovendien: Uitnodiging voor een samenspraak tussen Anna Wagner en Henk van Ulsen in het Gemeentemuseum Arnhem.

54. VERWEY, Albert Rondom mijn werk. 1890-1923. Santpoort, C.A. Mees, 1925. Origineel verguld heelperkament. (4), 148 p. Kop verguld. Niet afgesneden. 1e druk. Ietsje krom, verder prachtig.
verkocht
* Fraai verzorgde dichtbundel, die gewoonlijk in zwart linnen gebonden is, maar hier in luxueus perkament met groot monogram ‘AV’.

55. VESTDIJK, S. Berijmd Palet. Blaricum, De Waelburgh, 1933. Linnen. 80 p. Met een bandillustratie van Jozef Cantré. 1e druk. Franse titel (netjes) verwijderd.
€ 25
* Mooi uitgevoerde dichtbundel.

56. VESTDIJK, S. Vrouwendienst. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. Linnen met oorspronkelijk cellofaan omslag met papieren flappen. 82 p. 1e druk.
verkocht
* Dichtbundel. Veel titels uit het fonds van Nijgh & Van Ditmar hadden in de jaren dertig van de vorige eeuw bij verschijnen een doorzichtig omslag van cellofaan, voorzien van papieren flappen. Dit omslag was vaak zeer kwetsbaar en werd, anders dan een bedrukt papieren stofomslag, vrijwel altijd weggegooid.
Dit exemplaar heeft nog zo’n uiterst zeldzaam omslag van cellofaan. Aan de bovenzijde van de rug zit een scheurtje en ontbreekt een hapje, maar het is er!

57. VOETEN, Bert Odysseus’ terugkeer. Amsterdam, De Bezige Bij, (1946). Ingenaaid. (2), 50 p. Gedrukt in grijs, blauw en zwart op geschept papier in 525 genummerde exemplaren. Met tekening en vignetten van Tientje Louw. 1e druk. Naam en jaartal (1990) voorin, onder de signatuur van Bert Voeten.
€ 15
* Gesigneerd door de auteur op de eerste pagina. Motto van A. Roland Holst. Mooi boekje.

58. VOSSEN, André van der Moderne Nederlandsche Toegepaste Kunst – Arts Décoratifs Modernes Hollandais – Modern Dutch Applied Arts – Modernes Hollandisches Kunstgewerbe – Amsterdam Stedelijk Museum 29 juni – 28 Juli 1929. Amsterdam, Stedelijk Museum, 1929. 19 x 12 cm. Ingenaaid. (4), 52 p. Geïllustreerd. Met bijbehorend erratablad (4 p.). 1e druk. Net exemplaar.
€ 40
* Afbeeldingen naar werk van o.a. Gispen, Huszar, Lion Cachet, Mendes da Costa, Roland Holst en Sluyters. De tekst bestaat uit lijsten van kunstenaars en hun huisadressen! Fraai lyrisch-expressionistisch omslagontwerp door Van der Vossen.

59. VROMAN, Leo Mijn stamboom. (Hilversum, Uitgeverij 69, 2010). Cahiersteek met stofomslag. (12) p. Gezet uit de Helvetica en gedrukt door Jeroen Sukel op Cartiera Magnani Pescia in een oplage van slechts 33 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 35

60. WIENER, L.H. Vaders en zonen. Utrecht, (Hinderickx & Winderickx), 2012. Halfperkament in papieren foedraal (Binderij Phoenix). 16 p. Met de hand gezet uit de Romulus en gedrukt door René Hesselink in een oplage van 86 op de pers genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 250
* Eén van de 20 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op geschept papier (getint papier van Tervakoski – uit Finland – met fikse schepranden) en luxe gebonden. Binnen de kortste keren was dit fraai gebonden en al even perfect gedrukte pareltje uitverkocht.

61. (WIJHE-SMEDING, Alie van) In memoriam Alie van Wijhe-Smeding. Rouwdienst op zaterdag 9 Juli 1938 in de Ned. Hervormde Kerk te Vught. [Vught], eigen beheer, 1938. 16 x 12 cm. Ingenaaid. 28 p. Twee portretten met rijstevloei. Met bijbehorend inlegvel. 1e druk. Omslag iets gekreukt. Wat roestig.
verkocht
* De schrijfster Alie van Wijhe-Smeding overleed in haar woonplaats Vught, nog geen 48 jaar oud. Samengesteld door haar echtgenoot, ds. M.C. van Wijhe. Mooi omslag.

62. WILS, Jan, & Henri van BOOVEN, Lodewijk van DEYSSEL, Huib LUNS, Johan de MEESTER, J. SIX e.v.a. Het teekenonderwijs. Antwoorden op een enquête gehouden door de Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs. Amsterdam, Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs, 1925. Ingenaaid. 52 p. Mooie advertenties op binnenzijde omslag. 1e druk. Enkele oude stempels van de Rijks-HBS te Sneek, bibliotheekplakker op rug (zie afb.).
€ 25
* Antwoorden, vaak inhoudelijke en uitvoerige, van vooraanstaande personen en belangrijke instellingen over de noodzakelijkheid van goed tekenonderwijs. Schaars en interessant boek.

63. WITTKAMPF, Willem Krantenknipsels (1950-1951). Circa 50 krantenknipsels uit Het Parool van de rubriek van Willem Wittkampf uit 1950 en 1951 (en een uit 1948), ondertekend met ‘Willem’. Alle zijn netjes uitgeknipt en van een datering voorzien.
€ 30
* Vlotte verslagen van ontmoetingen in de rechtbank. Een deel hiervan is opgenomen in Wittkampfs boek Heibel (1950).

64. WYK LOUW, N.P. van ’n Keur uit sy gedigte. Amsterdam, Van Oorschot, 1960. Linnen met (op rug wat beschadigd) stofomslag. 176 p. 1e druk.
€ 50
* Exemplaar met uitgebreide (12-regelige) handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter aan ‘Mevrouw en kollega van Peursen’. ‘Ons probeer. Ons weet nog nie’.

65. ZANGWILL, Israel Kleinkinderen van het ghetto. Naar het Engelsch door Dr. J. de Jong. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1897. Twee delen. Linnen. (4), 224; (4), 236, (4) p. Achterin deel 2 reclame voor Kinderen van het ghetto (1896). 1e druk. Vlekjes op deel 1 en heel lichte rugslijtage. Voorin beide delen een planknummer in balpen.
verkocht
* Bijzonder exemplaar: ‘Presentexemplaar/ van den uitgever./ A’dam 6/11 .97/ (handtekening H.J.W. Becht)’. Mooie uitgave van de eind negentiende eeuw grote naam makende Engels-Joodse auteur Zangwill (1864-1926), die ook Nederland veroverde met een lezingenserie in 1897.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 21 juli 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.117 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: