antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 732: Droedels

Vasalis’ telefoondroedels, visitekaartje van Slauerhoff – Fijne varia met een paar thema’s: moderne edities van Arp, Van Doesburg en Schwitters, bespikkeld met achttiende- en negentiende-eeuwers, en omzwommen door Bernlef, Herman Brood, Remco Campert, Couperus, luxe Gezelle- en Van Schendel-uitgaven, Marga Minco, vijf Utrechtse Reigercahiers, en natuurlijk dat waar wij ook van houden: luxe-edities, opdrachten en interessante obscuriteiten.

 

1. ARENDS, Jan Krantenknipsels (1972-1979). Ca. 25 krantenknipsels, ook de rouwadvertentie uit de NRC. Alle precies gedateerd.
€ 30
* Grotere en kleinere artikelen, o.a. over toneelvoorstellingen. Ook met een theaterprogramma van Keefman (1975).

2. ARP, Hans Op één been. (Vertaald door Peter Nijmeijer). [Utrecht], (Kunstzaal De Reiger/ Kwadraat, 1987). Ingenaaid met origineel gezeefdrukt omslag. (16) p. Gezet uit de Times en gedrukt in een oplage van 230 genummerde exemplaren.
€ 15
* Los bijgevoegd (als in het colofon vermeld): Hans ARP, (ongepubliceerd gedicht). Planodruk. Gedrukt op Conqueror. 1e druk. Reigercahier 2.

3. ARP, Hans Wee onze goede Kasper is dood. (Vertaald door Theo van Doesburg). Woubrugge, Avalon Pers, 1981. Vouwblad in de vorm van enveloppe met het colofon aan de binnenkant. Gezet uit de Hollandsche Mediæval en met de hand gedrukt in een oplage van 99 exemplaren.
verkocht
* Dadaïstische tekst die in de vertaling van Van Doesburg voor het eerst werd gepubliceerd in het tijdschrift Mécano, nr. 4/5 (1923-1924). Het papier dat voor deze uitgave is gebruikt bestaat uit een restpartij blanco rouwbrieven uit de jaren dertig. Curieus!

4. (BELGISCHE OPSTAND). SCRIBE, DE LA VIGNE, AUBER, VREEDENBERG Het sprakelooze meisje van Portici. Zangspel in vijf bedrijven. Vrije navolging van La Muette de Portici, de Scribe et De La Vigne, musique d’Auber. Door C. Vreedenberg. Amsterdam, L.C. van Kesteren, 1829. 17 x 10 cm. Contemporain omslag. 64 p. 2e druk. Rugje wat versleten. Klein zegeltje op omslag. Met voorin de naam van een vorige eigenaar.
verkocht
* Vrij in het Nederlands vertaalde tekst van de opera La muette de Portici van Daniel Auber (1828). Een opvoering in Brussel ter gelegenheid van de 58e verjaardag van koning Willem I leidde in 1830 tot anti-Hollandse rellen die de opmaat vormden van de Belgische opstand.

5. (BERNLEF, J.). NOOTEBOOM, Cees De ridder is gestorven. Amsterdam, Querido, 1963. Linnen met stofomslag. 196 p. 1e druk. Omslag vergeeld. Scheefgelezen, stuk uit titelpagina geknipt.
€ 15
* Uit de bibliotheek van J. Bernlef, door hem gesigneerd onder zijn eigen naam: ‘Henk Marsman’.

6. BERNLEF, J. De man in het midden. Amsterdam, Querido, 1976. Garenloos. 160 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Liesel,/ We zitten allemaal/ in hetzelfde schuitje/ Henk J. Bernlef/ 5/11/1976’.
Liesel Nussbaum was de eerste vrouw van Bernlefs schoonvader Ed. Hoornik.

7. BERNLEF, J. Regen. Een keuze uit de verhalen. Amsterdam, Querido, 1982. Linnen met stofomslag. 180 p. 1e druk. Omslag deels verschoten en beschadigd.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het voorste schutblad: ‘Voor Liesel/ Eerst Maartse buien/ en dan/ Zomer/ Henk J. Bernlef’.
Liesel Nussbaum was de eerste vrouw van Bernlefs schoonvader Ed. Hoornik.

8. BLOEM, J.C. Sintels. Den Haag, Stols, 1945. Linnen. 20 p. 1e druk. Een paar gaatjes in het linnen op de rug en de randen.
verkocht
* Eén van de tien luxe-exemplaren, gedrukt op Hollands en gebonden in heellinnen in plaats van halflinnen. Dit exemplaar heeft geen colofon en is niet genummerd. Van Dijk 656.

9. BROOD, Herman Bisz. Het dossier Herman Brood. (Nijmegen, Stichting Verwarring, 1979). Ingenaaid. Rijk geïllustreerd. Enkele pagina’s los.
€ 20
* Rijk geïllustreerd met strips en cartoons van Brood, songteksten (deels van Pé Hawinkels), poëzie van Bart Chabot, foto’s (van o.a. Anton Corbijn), wetenswaardigheden et cetera.

10. BROOD, Herman Kwartjes vallen soms jaren later. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2002. Ingenaaid. Z.p. Rijk geïllustreerd. 2e druk.
€ 15
* Poëzie en tekeningen van Herman Brood.

11. BROOD, Herman Zoon van alle moeders. Amsterdam, De Bezige Bij, 1988. Garenloos. 96 p. 1e druk. Wat verkleurd en verfomfaaid.
€ 125
* Exemplaar met paginagrote, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op de Franse titel: ‘* helderziende/ brood*/ signeert/ voor/ richard/ (inderdaad,/ nee)’

12. BROWNING, Robert Meeting at night. (En:) Parting at morning. (Den Haag, Tight End Press [= Ton Leenhouts]), z.j. Uitvouwblad. Oblong. Gedrukt in een oplage van slechts 21 exemplaren.
€ 30
* Jaarwisselingsgeschenk 1988/1989.

13. CAMPERT, Remco Amsterdamse dagen. [Amsterdam], Cornamona Pers, 1984. Ingenaaid in stofomslag. In foedraal (door Geert van Daal, waarvoor door hemzelf vervaardigd handgemarmerd papier werd gebruikt). Met de hand gezet uit de romein van Bembo en de cursief van Alfred Fairbank en gedrukt door de Zondagsdrukkers [= Reinold Kuipers e.a.] op Hahnemühle-Ingres in een oplage van slechts 70 genummerde exemplaren. 20 p. 1e druk.
€ 180
* Bijzonder aantrekkelijke poëzie-uitgave! Dit is een van de 50 romeins genummerde exemplaren voor de intekenaren. Met prospectus.

14. CAMPERT, Remco Zaventem. Z.p., (Tungsten, 2016). Vouwblad in omslag. Gedrukt in blauw, oker en zwart in een oplage van 226 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 26 door de dichter geletterde en gesigneerde exemplaren.

15. CANTER, Bernard Poppenkast. Een vroolijk spel vol ernst. Amersfoort, Valkhoff & Co., [1914]. Ingenaaid. 80 p. Met tekening op het omslag en identiek frontispice. 1e druk. Plakker op rug en planknummer op titelpagina. Flapperig, wat roest.
€ 15
* Voorin een notitie over een in dit toneelstuk voorkomende rol, ‘Amiante’, gespeeld door Jos (Meihuizen-)ter Braake (1893-1966). Het stuk speelt op een landgoed, met rollen voor ‘Jan Klaassen een spullebaas’, ‘Rooie Hein een mallemolenbaas’, ‘Hidalgo een berooid edelman’ en natuurlijk ‘Pierlala een dichter’. Een deurwaarder verzucht: ‘Dichters zijn menschen, die veel dichten maar weinig betalen’.

16. CAPELLEVEEN, Paul van Flat-opera. (Chestsonnetten). (Den Haag, Tight End Press, 1988). 37 x 14 cm. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 46 genummerde exemplaren. 1e druk. Bovenaan verbleekt, naaidraadje gebroken.
€ 25
* Zeer ongewoon boek in smal en hoog formaat (bijzonder kwetsbaar) met twee gedichten in rode kaders geplaatst naar ontwerp van Ton Leenhouts. ‘Komt het brein nog tot bedaren?/ Liefdessterfplaats, hoofdpijntroon’.

17. CHARIVARIUS Ruize-rijmen. Haarlem, Tjeenk Willink, [1926]. Gedecoreerd linnen. 268 p. 3e druk. Iets versleten aan de rug. Aan de binnenkant gerepareerd.
€ 45
* Met een opdracht van de schrijver onder zijn tweede achternaam ‘Trenité’ aan Jack Pfersich, gedateerd 22-10-’27. Achterin is een pasfotootje van Charivarius (pseudoniem van Gerard Nolst Trenité) geplakt met daaronder geschreven de dag van zijn overlijden. Daarachter zijn enkele typoscripten geplakt van gedichten van Charivarius, het eerste ‘Aan J. Pfersich’, ‘Voor ’t moois dat ik ontvangen heb/ veel dank. Hierbij mijn tolk./ Volg Naso’s goden, en herschep/ Prins Albert in een wolk.’ Het tweede is ook gericht aan Pfersich: ‘De Japansche meisjes’. Een los typoscript ligt erbij, ‘Kleengedicht van kleengedachte’, een knipsel, een prospectus en een getypte brief van ‘Chariv’ op de achterkant van een brief uit 1941 aan Charivarius. Daaronder een notitie in potlood van Pfersich, die tekenleraar was aan het Haarlemse Stedelijk Gymnasium en net als Charivarius zeer actief in het amateurtoneel in die stad.
Een aardig, persoonlijk geheel!

18. CLAUS, Hugo De hondsdagen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1952. Linnen. 196 p. 1e druk. Voorzijde stofomslag op voorste schutblad geplakt (ribbelig). Stempel (‘Hein van Bergen houdt van boeken’), plaatsnummer en kleine aantekening op titelpagina.
€ 75
* Exemplaar met contemporaine handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘deze ([gedrukt:] roman)/ vriendelijk/ opgedragen aan/ de heer Hendrik Jughters/ Hugo Claus’.
De vorige eigenaar heeft het hele boek opnieuw gepagineerd en van verwijzingen voorzien, zodat hij het boek, waarvan het verhaal niet chronologisch is weergegeven, toch in de juiste tijdsvolgorde kon lezen. Interessant! Overigens is de Hein van Bergen van het stempel een en dezelfde persoon als degene aan wie de opdracht gericht is, Hendrik Jughters.
Bijgevoegd: Nieuw Vlaams Tijdschrift, jaargang 6, afleveringen juli en augustus 1952. Twee delen. In deze twee afleveringen werd De hondsdagen in zijn geheel voorgepubliceerd.

19. COUPERUS, Louis ‘Waarde Van Oss.’ Een onbekende brief van Louis Couperus. Bezorgd door F.L. Bastet. [Utrecht], (Kunstzaal De Reiger/ Kwadraat, 1987). Ingenaaid met origineel gezeefdrukt omslag. (16) p. Gezet uit de Times en gedrukt op Wit Delphi-papier in een oplage van 230 genummerde exemplaren. 1e druk. Naam op schutblad.
€ 18
* Een van de 30 Romeins genummerde exemplaren. Reigercahier nr.1.
Pippel/ Voskuil 65.

20. COUPERUS, Louis Noodlot. Amsterdam, Elsevier, 1891. Herbonden in halflinnen, maar voorzijde origineel omslag meegebonden! (6), 212 p. 1e druk. Voorin geplakt.
€ 125
* Ingenaaid exemplaar, maar herbonden en geplakt. Niet al te mooi, maar het is er, het omslag! VV 122,2.

21. COUPERUS, Louis Vitruvius’ Tien boeken over de bouwkunst. Van een nawoord voorzien door Prof. Dr. H.T.M. van Vliet. Leiden, Kopwit, (2002). 21 x 11 cm. Halflinnen. 24 p. Gedrukt in rood en zwart in 125 genummerde exemplaren. 1e druk. Paar vlekjes op achterplat.
€ 18
* Mooi verzorgd boekje.

22. DOESBURG, Theo van Grondbeginselen der nieuwe beeldende kunst. (Utrecht, Stichting De Roos, 1979). Vierkant 22 x 19 cm. Ingenaaid. 64 p. Typografie Susanne Heynemann. Geïllustreerd. Gezet uit de Imprint en gedrukt door Wolters-Noordhoff op Hollands Druk Vergé in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Zeer mooi exemplaar.
verkocht
* Een lyrisch typografieboek met krachtige vierkanten van de elementaire kleuren. Voorkant geel, sneden rood, rug zwart en achterkant blauw. Exemplaar zonder nummering. Leeflang 113.

23. DOESBURG, Theo van Langs de zee. Poëma no. .?. (Met een toelichting door W. de Graaf). (Woubrugge), Avalon Pers, (1984). Linnen. (12) p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 80 genummerde exemplaren, waarvan er 20 Romeins genummerde in linnen werden gebonden. 1e druk. Dit boek is kennelijk ergens tussen gewrongen en aan de onderkant krom. Aan de achterkant zit een kreuk.
verkocht
* Dit is nr. XX van de 20 Romeins genummerde exemplaren. Niet eerder gepubliceerd gedicht uit 1916, dat werd aangetroffen in de nalatenschap van Anthony Kok. ”t Is heerlijk als ’n god/ te drijven op den wind’.

24. DOESBURG, Theo van De nieuwe beweging in de schilderkunst (en andere opstellen). Amsterdam, Meulenhoff/ Landshoff, 1983. Ingenaaid. 128 p. Geïllustreerd. Mooi.
verkocht
* Herdruk van enkele belangrijke, programmatische teksten van de voorman van De Stijl.

25. DOESBURG, Theo van Het onvergankelijke kruid. [Woubrugge], Avalon Pers, 1982. Cahiersteek. (8) p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt in 111 genummerde exemplaren op Ossekop-papier. 1e druk.
€ 30
* Bezorgd door W. de Graaf naar het handschrift van dit verhaal, dat in 1909 werd geschreven maar niet eerder gepubliceerd. Fraai felgeel omslag met rode opdruk en diepblauwe losse schutbladen!

26. DOESBURG, Theo van De zwarte vlek. Simultaneistische schets. (Met een houtsnede door Abe Kuipers). Heemstede, Lojen Deur Pers, 1984. Halflinnen (Jutta Swakowski). (4), 12 p. Met de hand gezet uit de magere Nobel en gedrukt op Mellotex in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Een surrealistische, gewelddadige prozatekst. Eén van de 40 arabisch genummerde exemplaren met de houtsnede van Abe Kuipers als frontispice (dit is nr. 5).

27. EEGHEN, Jacob van Keuze uit nagelaten gedichtjes. Amsterdam, eigen beheer, 1835. Origineel linnen met titeletiket. VIII, 104 p. 1e druk. Groot etiket op voorplat geplakt (met schrijver en titel). Voorin de handtekening van A. Perk, Hilversum, kennelijk de notaris en wethouder Albertus Perk (1795-1880). En een opdracht van H.A. van Karnebeek aan ‘Den Heere F. van Heukelom/ ter gedachtenis aan Jacob van Eeghen’. Op de titelpagina een stempel van het Doopsgezind Vredescentrum ‘Meerewegen’ te Zeist. Enkele vage watervlekken.
verkocht
* Jacob van Eeghen (1818-1834) schreef een heel aantal gedichten in zijn korte leven. Na zijn overlijden werd zijn nagelaten werk uitgegeven door zijn moeder en haar tweede echtgenoot, Herman Adriaan van Karnebeek, die de boeken aan belangstellenden schonken. De familie Van Heukelom maakte evenals de familie Van Eeghen deel uit van het doopsgezinde smaldeel van de Amsterdamse elite van de 19e eeuw.

28. (EERSTE WERELDOORLOG). ANONIEM Engelsche Tieranny. Met fraaije kunstplaten. ‘Amsterdam, Hendrik Gartman, 1781’ = anoniem, 1915. Ingenaaid. (8), 100 p. Herdruk. In uitstekende conditie.
verkocht
* Leerzame literaire samenspraken tussen een Vader en een Zoon over de perfide Engelsen en de ‘vernieling, moord en elende’ waarmee zij de roem van de gezegende Nederlanden trachtten te vernietigen.
Dit beroemde boekje is een verraderlijk exacte herdruk uit de Duitse propagandakeuken van de Eerste Wereldoorlog. Het werd naar verluidt (Delpher) verspreid op last van de Duitse consul in Amsterdam, C.H. Cremer, om de brave Hollanders te herinneren aan de wrede oorlogen met Engeland uit de achttiende eeuw.
Deze titel wordt nog vaak als origineel 18e-eeuws werkje aangeboden, maar het papier en de tekstletter zijn onmiskenbaar van veel later datum, en de afbeeldingen zijn niet in kopergravure maar in offset uitgevoerd. Curieus, en in bijzonder goede conditie.

29. (ELSSCHOT, Willem). ROUSSEEUW, Boris De bibliofielenvereniging In de vier winden en haar uitgave van Willem Elsschots Gedichten. Wildert, De Carbolineum Pers, 1991. Ingenaaid. (24) p. Met de hand gezet uit de Horley Old Style en gedrukt in rood en zwart op Hollands Van Gelder in een oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Met prospectus.
verkocht
* Dit is nummer 2! DCP 18.

30. (GERHARDT, Ida G.M.). LEOPOLD, J.H. Uit den tuin van Epicurus. Rotterdam, Brusse, (1920). Ingenaaid. 64 p. 2e druk. Potloodstreepjes.
verkocht
* Op het schutblad staat in het onmiskenbare handschrift van een krap twintigjarige Ida Gerhardt te lezen: `Heumen. Augustus 1925./De hoofdzaak voor óns geluk is de stemming/en die zijn we meester.’
In 1925 studeerde de toen twintigjarige Ida Gerhardt, die op de middelbare school les kreeg in Klassieke Talen van J.H. Leopold, in Leiden.
(Dit boekje stamt uit de bibliotheek van de uit Heumen afkomstige Anne-Marie Smit, een zus van W.A.P. Smit en een studiegenote van Ida Gerhardt uit haar eerste (en enige) jaar in Leiden. Of de potloodstreepjes van Gerhardt of Smit zijn weten we niet)

31. GEZELLE, Guido Boomen. Amsterdam, Veen, [1928]. Verguld zwart heelleder (fraaie, contemporaine privéband; voorzijde omslag en rug meegebonden). In foedraal. 120 p. Gedrukt op de pers van den Eikelaar in een oplage van 500 genummerde exemplaren.
verkocht
* Eén van de 20 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op getint vergé van Van Gelder. Dit is nummer II.

32. GEZELLE, Guido De XIV stonden of de bloedige dagvaart ons Heeren. (Met 15 originele houtsneden van Desiré Acket). (Antwerpen), Standaard-Boekhandel, (1930). Verguld halfperkament. Z.p. Gedrukt in violet en zwart. Onafgesneden.
verkocht
* Eén van de 100 genummerde luxe-exemplaren op Hollandsch papier van Van Gelder.

 

33. (GRAHAM, Rigby). SWEENEY, Matthew Where Fishermen Can’t Swim. Lichtgroen linnen met over de hele boekband een illustratie van Rigby Graham. Met originele schuifhoes. (2), 42 p. Met de hand gezet uit de letters Dante en Castellar en gedrukt in groen en zwart in 89 exemplaren op Magnani-papier, alle gesigneerd door beide kunstenaars. Met 5 dubbelpagina-zeefdrukken van Rigby Graham. Inliggend twee zeer verschillende prospectussen en een erratumblaadje (dat speciaal voorzien is van een Latijns motto van Martialis!). 1e druk. Als nieuw.
verkocht
* Een van 60 exemplaren op Magnani, en daarvan een van 30 die in linnen werden gebonden. Een Ierse dichtbundel van serene schoonheid, uitgelicht door de subtiele typografie van Hans van Eijk.

34. GREVINK, Gea Moskwy plan goroda. (Plattegrond van Moskou). Arnhem, Stichting Plaatsmaken, 1990. 41 x 41 cm. Uitklapbare plattegrond met uitgestanste patronen. In kleuren. 1e druk. Reusachtig grote, zeer bewerkelijke uitgave in goede staat. Stempel in wit van de kunstenares (wereldbol met ‘Gea’ erin).
€ 65
* Inventieve, grote uitklapplattegrond met bladen waarin het stratenpatroon, de metro, het openbaar vervoer e.d. zijn uitgestanst, eigenlijk een kunstenaarsboek van de eerste orde, waar veel werk in moet zitten. Bijschriften in Russisch en Engels.

35. (HATTUM, Jac. van) Liber amicorum Jac. van Hattum. (Amsterdam, de Beuk, 1955). Linnen. Z.p. 1e druk.
€ 75
* Dit is één van een beperkt aantal in linnen gebonden exemplaren.
Bijgevoegd:
1. Ed. HOORNIK, Handgeschreven, gesigneerde brief aan ‘Mijne Heren’. 20 x 13,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Ed Hoornik’ en gedateerd ’24 Aug. ’54’. 5 regels tekst. Hoornik verklaart zich bereid ‘zitting te nemen in de redactie van een Liber Amicorum voor Jac. van Hattum’.
2. Bert VOETEN, Getypte, gesigneerde brief aan ‘Waarde heer Veldman’ (sic!). 21,3 x 13,7 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Bert Voeten’ en gedateerd ’17-12-54′.5 regels tekst. ‘Hierbij het beloofde versje voor het Liber Amicorum J.v.H. Verschijnt het eigenlijk bij De Beuk?’.
3. Ed. HOORNIK, Handgeschreven, gesigneerde brief aan ‘Geachte heer Simons’. 21,6 x 13,7 cm. Op briefpapier van de ‘Stichting voor Culturele Samenwerking’. Alleen recto. Gesigneerd ‘Ed Hoornik’ en gedateerd ’21 Dec ’54’. Alleen recto. 3 regels tekst. ‘Hierbij het stukje over Van hattum en een gedichtje van Mies Bouhuys voor het vriendenboek van Jaap’.
Het Liber Amicorum bevat verder bijdragen van o.a. Gerrit Achterberg, J.C. Bloem, C. Buddingh’, Jan Hanlo en Adriaan Morriën.
Leuk ensemble!

36. (HERMANS, W.F.). SITNIAKOWSKY, Ivan Opdracht van W.F. Hermans. Met foto’s van Nico Koster en Klaas Koppe. Den Haag/ Amsterdam, BZZTôH/ De Telegraaf, 1999. Cahiersteek met flappen. 32 p. Geïllustreerd met foto’s. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Dit is nummer 2!

37. (HOTZ, F.B.). HART e.a., Maarten ‘t In memoriam F.B. Hotz. (Woubrugge, Avalon Pers, 2002). Ingenaaid met stofomslag. Gezet uit de Van Dijck en met de hand gedrukt in een oplage van 60 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Bevat vijf teksten van Maarten ’t Hart over Hotz, éen van Jan Schoondergang en een tekst van Hotz zelf.

38. (JAPAN). TAKEUCHI-DELEGATIE Ter gedachtenis van het plegtstatig gehoor door Zijne Majesteit Willem III, Koning der Nederlanden, (…), op Dingsdag 1 Julij 1862, verleend aan Hunne Excellentien de Gezanten van Zijne Majesteit den Taikoen van Japan. Den Haag, Algemeene Landsdrukkerij, 1862. 48 x 35 cm. Eén blad. Tweezijdig bedrukt, voorzijde in blauw en rood, achterzijde alleen het colofon in zwart. Aan de randen wat scheuren en beschadigingen, maar niet gevouwen. Rechtsonder een nummer in inkt.
verkocht
* Toespraken (zeer bondig) van de ambassadeur van Japan, Takeuchi Yasunori, en van koning Willem III, en de vertaling van de laatste door prof. J. Hoffmann, translateur van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement voor de Japansche en Chineesche Talen. Belangrijk document, fraai gedrukt, bij het eerste bezoek van een delegatie uit Japan aan Nederland!

39. KAL, Jan 1000 sonnetten. 1966-1996. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1997. Linnen met leeslinten. 1248 p. 1e druk. Dundrukeditie. Band iets smoezelig.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter aan Aad Nuis op de Franse titel: ‘Vanuit het Witsenhuis/ voor Aad Nuis,/ hervormer van/ het schrijvershuis, hartelijks/ Jan Kal/ 3 oktober 1999/ p. 1147′.
Het sonnet op pagina 1147 begint met de regel ”t Fonds voor de Letteren is echt niet pluis’ en eindigt met ‘Doe er wat aan, beoogd minister Nuis’.

40. KELLENDONK, Frans Uw horoscoop. [Utrecht]/ (Amsterdam), Hinderickx & Winderickx/ Minotaurus, (2017). Linnen (Binderij Phoenix). (20) p. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 80 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 95
* Eén van de 20 luxe-exemplaren, gedrukt op Van Gelder en gebonden in linnen. Met als bijlage een facsimile van een briefje van honderd gulden.

41. LAST, Jef De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last. Plaatjes van M.v.S. (Rotterdam, Storm), [1929]. Zeer provisorische ‘uitgave’ van 16 losse blaadjes met gedichten en tekeningen, bijeengehouden door twee nietjes aan de bovenrand. 1e druk. Buitenste bladen verbruind, maar compleet en in goede staat.
€ 100
* Dit is een luxe-exemplaar op geschept papier, gesigneerd door Jef Last en M.v.S. (in poesvorm). Linksonder staat de prijs in rood gedrukt: Fl. 1,-. Gewone exemplaren kostten 10 cent!

42. LEUS, Herwig Mijn leuzen. Aalst, Ten Berg, (1966). Garenloos met omslag. Z.p. Gedrukt in een oplage van slechts 74 genummerde en gesigneerde exemplaren op Papier Alfa Supérieur, alle voorzien van een pagina ORIGINEEL HANDSCHRIFT. 1e druk.
verkocht
* Bijgevoegd: prospectus voor de eerste zes uitgaven van de reeks.

43. MEIJSING, Geerten. (TEPPER, Nanne) Brieven aan Nanne Tepper. Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Jack van der Weide. Den Haag, Statenhofpers, 2016. Verguld halfperkament in foedraal (Frans den Breejen). 360 p. Gedrukt in een oplage van 145 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren, ook voorzien van het reliëfstempel van de auteur. 1e druk.
€ 375
* Eén van de 20 Romeins genumerde luxe-exemplaren, fraai gebonden door Frans den Breejen en voorzien van twee bijlagen: een kleurenfoto waarop te zien is dat het betreffende luxe-exemplaar door de auteur gesigneerd wordt en, in een envelopje, een facsimile van een handgeschreven briefje van Tepper aan Meijsing.
Bovendien is dit exemplaar door Geerten Meijsing voorzien van een kort opdrachtje onder het colofon.

44. MINCO, Marga Het bittere kruid. Een kleine kroniek. Met tekeningen van Herman Dijkstra. Den Haag, Bakker/Daamen, (1957). Garenloos. 128 p. 1e druk. Scheefgelezen. Naam op Franse titel.
€ 75
* Ingeplakt is een (fragment van een, de aanhef ontbreekt) getypte brief van de auteur, 10,8 x 21,4 cm. Gesigneerd ‘Marga Voeten Minco’. Niet gedateerd (eind jaren vijftig). 11 regels tekst. Minco beschrijft haar leven: haar werk in Breda, verhuizing naar Amersfoort en Amsterdam. ‘Woonde met ouders tot voorjaar ’43 aldaar in het zgn. ‘Judenviertel’. Dook na deportatie van ouders in zomer ’43 in de Haarlemmermeer onder, daarna tot eind oorlog in Amsterdam’.

45. (MINCO). VOETEN, Jessica Marga Minco & Het bittere kruid 1957-1987. Een kleine documentaire. Amsterdam, Bert Bakker, [1987]. Ingenaaid. 48 p. Geïllustreerd. Gedrukt in een oplage van 550 exemplaren.
verkocht
* Gewijzigde herdruk van de bibliofiele, in een oplage van 24 exemplaren verschenen uitgave die Stichting AMO verzorgde voor Uitgeverij Bert Bakker. Die uitgave werd gedrukt door Bram de Does en werd bekroond als éen van de best verzorgde boeken van het jaar 1987. Jaarwisselingsgeschenk 1987-1988. Niet in de handel.
Bijgevoegd: Bert VOETEN, Handgeschreven correspondentiekaart aan ‘Beste Aldert’. 10,5 x 15,5 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Bert’ en gedateerd ‘A’dam, 24-1-88′. Begeleidend kaartje bij ”de kleine documentaire’ die Jessica voor Bert Bakker maakte’.

46. MULISCH, Harry Kind en kraai of Familie duurt het langst. (Zandvoort), Eliance Pers, (1975). Ingenaaid met stofomslag. (4), 28 p. Gezet uit de Scotch Roman en gedrukt door Thieme in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 90
* Bijzonder mooie uitgave van een van de beste margeuitgevers.

47. PRINS, Ary De Heilige Tocht. [Den Haag, P.C. Boutens], 1912. 30 x 20 cm. Ingenaaid. (8), 188 p. Gedrukt door Eduard Verbeke in rood en zwart op zwaar geschept papier van Van Gelder in een oplage van slechts 72 exemplaren. 1e druk. Rug vooral aan de onderkant versleten. Fikse watervlekken op het omslag, die aan de achterkant ook een beetje in het boek zijn doorgelopen.
€ 100
* Door P.C. Boutens in eigen beheer uitgegeven. Van deze geheel in jamben geschreven roman over een kruisvaarder – een fors boek – verschenen 60 genummerde exemplaren op Van Gelder en 12 ongenummerde auteursexemplaren op ander papier. Dit is een genummerd exemplaar. De gewrongen, zwaarbebeeldspraakte decadentistische taal heeft een hypnotiserende invloed als men het lezen weet vol te houden. ‘In zachtelijken gloor de Keizer hoog op schaduw-troon met, achter, ebben dolerijen van bladerwerk en beestenspel, waarin karbonkelsteenen en lumineuze gloed van amberen crapaudijnen’.

48. (SCHENDEL, Arthur van, en Jac. van LOOY, Frans MIJNSSEN, H.M. MERKELBACH, & Eduard VERKADE) Enny Vrede. Maria Magdalena Müller, geboren 3 november 1883, overleden 18 april 1919, in memoriam. Amsterdam, L.J. Veen, 1919. 24 x 19 cm. Ingenaaid. 24 p. Gedrukt op goed velijnpapier. Met 6 afbeeldingen op kunstdrukpapier. Achterin een opsomming van toneelrollen. 1e druk. Omslag wat grauw en iets gevlekt.
verkocht
* Fraaie herdenkingsuitgave met prachtige illustraties. De bekende actrice Enny Vrede kwam om het leven toen het schip waarop zij voer op een mijn liep. Zij was op huwelijksreis met haar tweede echtgenoot, Frans Vlielander Hein, de lievelingsneef van Louis Couperus. Enny Vrede was eerder getrouwd met Eduard Verkade.

49. SCHENDEL, Arthur van De Nederlanden. Een gedicht. (Amsterdam, Meulenhoff), 1945 [= 1946]. Verguld halfperkament. 60 p. 1e druk.
€ 125
* Eén van de 25 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Hollandsch papier, gebonden in halfperkament met bruinrode platten.

50. SCHENDEL, Arthur van De Nederlanden. Een gedicht. (Amsterdam, Meulenhoff), 1945 [= 1946]. Verguld HEELLEDER met verguld kader langs de randen en afgeronde hoeken. 60 p. 1e druk. Miniem schaafplekje op de rug.
€ 250
* Eén van de 25 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Hollandsch papier. Dit exemplaar bleef ongenummerd. Gezien het vergulde monogram op het voorplat is dit ongetwijfeld een uitgeversband, maar wij zagen nooit eerder luxe-exemplaren in heelleder!

51. SCHWITTERS, Kurt Emils blaue Augen. Grotesken. Herausgegeben von Ernst Schwitters und Friedhelm Lach. Mit 11 Original-Grafiken von Wolfgang Jörg und Erich Schönig. Berlin, Berliner Handpresse bei Propyläen, 1971. 34 x 34 cm. Karton met schuifhoes. 36 p. Gedrukt in 500 genummerde exemplaren, gesigneerd door Jörg en Schönig. De helft van de oplage heeft een originele lino van Jörg, de andere helft een van Schönig. Deze heeft de originele linosnede van Erich Schönig, nr. 2/250. 1e druk. Een hoek van de schuifhoes beschadigd. Boekrug iets ingescheurd.
€ 45
* Grootaardig en grootformatig, zeer veelkleurig bovendien!

52. SCHWITTERS, Kurt Op de bank. (Vertaald door Hans Sleutelaar). [Utrecht], (Kunstzaal De Reiger/ Kwadraat, 1986). Ingenaaid met origineel gezeefdrukt omslag. (16) p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt op Wit Delphi-papier in een oplage van 230 genummerde exemplaren.
€ 15
* Reigercahier 0.

53. SEBASTIÁN, Ana Onschuld. (Vertaald door Leo Klatser). Utrecht, (Kunstzaal De Reiger/ Kwadraat, 1988). Ingenaaid met origineel gezeefdrukt omslag. (12) p. Gezet uit de Garamont en gedrukt door Johan de Zoete in een oplage van 330 genummerde exemplaren.
€ 15
* Met signatuur van de schrijfster. Reigercahier 4.

54. SLAUERHOFF, J. Origineel visitekaartje. 6,6 x 10,1 cm. Op de voorzijde in open initialen bedrukt: ‘J.J. Slauerhoff.’. Met scheprand. Deels iets verbruind.
€ 150
* Provenance: Guusje Buwalda-Slauerhoff.

55. SONNEVELD, Wim, HAASSE, Hella, e.a. Programmafolder voor Wim Sonnevelds Cabaret “Bloemlezing”. Den Haag, Uitgeverij Bevedeem, [1953]. 24 x 16 cm. Vouwblad. Voorop een tekeining in paars van een zeemeermin door ‘Swaemi’. Op p. 2 een portret van Wim Sonneveld. Enkele vlekjes.
verkocht
* Met uitvoerige rolverdeling.

56. VASALIS, M. Droedels. (Met een voorwoord van Hal Droogleever Fortuyn). [Amsterdam], Van Oorschot, (2012). Linnen met titeletiket. (32) p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 40
* Vasalis maakte tijdens het telefoneren heel kleurrijke tekeningen op wat voor papier haar ook voor handen kwam (uitnodigingen van de universiteit, een envelop van Bertus Aafjes, de ledenlijst van het Maatschappij der Nederlandse Letterkunde). Deze eerste publicatie van Vasalis’ droedels is een initiatief van de familie Droogleever Fortuyn. Ongenummerd exemplaar. (Zie de afbeeldingen aan het begin en het eind van deze nieuwsbrief!).

57. WICHMAN, Erich Stijl onder vuur. Theo van Doesburg en zijn stijl. (Vertaald en ingeleid door Arjan van Nimwegen). [Utrecht], (Kunstzaal De Reiger/ Kwadraat, 1987). Ingenaaid met origineel gezeefdrukt omslag. 16 p. Gezet uit de Times en gedrukt in een oplage van 230 genummerde exemplaren
verkocht
* Reigercahier 3.

58. WILLEMSE, G.J. Berijmde gedachten. [Utrecht], eigen beheer, 1939. Ingenaaid. (80) p. Gedrukt op getint papier, elke pagina met een rood kader. Met gedrukt presentatiekaartje. 1e druk. Aan de randen wat stoffig.
€ 35
* Met handgeschreven opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Aan mijn vriend Brouwer./ (handtekening)/ 26/9’39’. G.J. Willemse (geboren in 1871) was een van de drie drukkers van de Utrechtse Typografen Associatie, die in 1944 wegens het verspreiden van illegaal drukwerk (te weten De stilte der zee van Vercors) door de nazi’s geëxecuteerd werden.

59. WOLFF, Betje
Brief aan mynen heere, den heere Mr. Hendrik Vollenhoven, en de wel edele jongvrouwe Catharina Johanna van Beeck, by gelegenheid van hun eds. echtverbintenisse, plegtiglyk voltrokken, den 20sten van sprokkelmaand, des jaars, MDCCLXXIV. Zonder plaats of uitgever, (1774). Ondertekend: In de Beemster, den 10 van Sprokkelmaand MDCCLXXIV, Betje Wolff. Contemporain karton. 24 p. Rugje grauw. Met inscriptie ‘Van W. Abrahams/ Kortendelft.’ En een 20e-eeuws exlibris van P.A. Pijnappel.
€ 75
* Uitvoerige heilwens op rijm aan het echtpaar Vollenhoven-van Beeck. Abrahams was omstreeks 1800 boekhandelaar in Middelburg (de Korte Delft is een straat in die stad). Pijnappel was een van de oprichters van de SDAP, en beschikte over een kolossale boekencollectie. Buijnsters 36.

 

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 13 juli 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.721 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: