antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 735: Ik Had Hem Lief

De Summer Sale is wegens succes uitgebreid. Op onze mooiste exemplaren en leukste handschriften van Gerard Reve geldt gedurende 5 dagen 25% korting. Sommige bedragen zijn ook nog in uw voordeel afgerond. Wie twijfelt, krijgt spijt…


1. REVE, Gerard The acrobat and other stories. Amsterdam/ Londen, Van Oorschot, (1956). Ingenaaid met stofomslag. (2), 230 p. 1e druk. Rug verkleurd, verder opvallend gaaf.
verkocht
* Gesigneerd door de auteur (‘Gerard Reve’) op de titelpagina. Pas in 1963 voor het eerst in het Nederlands gepubliceerd onder de titel Vier wintervertellingen.
Van Winden 5.

2. REVE, Gerard De avonden. Een winterverhaal. Amsterdam, De Bezige Bij, (1948). Halflinnen met (aan randen zeer licht gerafeld) stofomslag (ontwerp Ies Spreekmeester). 240 p. 3e druk.
€ 120 nu voor € 90
* Omslag met persstemmen van o.a. Godfried Bomans, F. Bordewijk, S. Vestdijk en Jef Last (‘ (…) ik stel mij voor, dat een jong arbeider, na het lezen van “De Avonden” behoefte zal voelen om (zonder tandpasta) zijn mond te spoelen’).

3. (REVE, Gerard) (Drie brieven aan Gerard (Kornelis van het) Reve:) Anna BLAMAN, Brief aan Gerard. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Ida GERHARDT, Brief aan Gerard Reve. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Godfried BOMANS, Brief aan Markies van het Reve. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1985. Drie delen in rode, verguld linnen overslagdoos (Binderij Phoenix). Ingenaaid met omslag. (16); (16); (16) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt door Hein Elferink op Conqueror in rood en zwart in een oplage van slechts 10 op de pers genummerde en door de uitgever geparafeerde exemplaren. 1e drukken.
€ 850 nu voor € 635
* De brief van Anna Blaman gaat over het onthouden van de reisbeurs aan Reve door minister Cals in 1951, Ida Gerhardt schrijft dat ze na de toekenning van de P.C. Hooft-prijs zoveel post ontving dat het haar het werken belet, Bomans schrijft Reve over diens toetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk.
AMO 10, 11, 12.

4. REVE, Gerard Gezicht op Kerstmis, en Andere Geestelijke Liederen. [Amsterdam, eigen beheer], 1965. Geniet. (66) p. Gestencild in een oplage van 49 (plus enkele) genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Wat smoezelig met ezelsoren, laatste drie pagina’s los.
verkocht
* Door Frits Boer verzorgde uitgave, rond 20 december 1965 expres op de eenvoudigst mogelijke manier uitgebracht in eigen beheer. Gesigneerd op het vooromslag en met de bekende correcties en de toevoeging in handschrift op pagina (3): ‘Wanneer ik dood ben, hoed dan Teigetje.’
Van Winden 11.

5. REVE, Gerard Ik had hem lief. Amsterdam/ Brussel, Elsevier, 1975. Garenloos. 224 p. 1e druk.
€ 75 nu voor € 55
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel op de dag van verschijnen: ‘Gerard Reve./ Amsterdam, 1-3-1975.’ Bovendien is dit exemplaar gesigneerd door ‘Ernest de R.’, alias Jakhals, alias Ernst-Jan Engels, aan wie alle brieven in dit boek gericht zijn. Engels is tevens de maker van de portrettekening op de achterflap.
Van Winden 28.

6. REVE, Gerard Twee handgeschreven brieven aan de redactie van Dialoog. Tijdschrift voor homofilie en maatschappij. 1. 27,4 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘GerardKvanhetReve’ en gedateerd ‘Greonterp Post Oudega Wijmbritseradeel Friesland/ 5 maart 1965’. 12 regels tekst. 2. 27,4 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘GerardKvanhetReve’ en gedateerd ‘Greonterp, Post Oudega Wijmbritseradeel (Fr.)’/ 12 Juli 1965. 10 regels tekst. Met een originele door Reve geschreven envelop aan Dialoog: ‘spoed’. Poststempel ‘7 VII 65’.
verkocht
* In de eerste brief, gericht aan redactiesecretaris Niek Engelschman, vraagt Reve om de binnengekomen reacties op ‘Brief Bank’, ‘om eventueel te repliceren’. Hij vervolgt met een tirade tegen de schrijver Jef Last: ‘stoot toch alsjeblieft Jef Last af. De man heeft voor niets belangstelling dan Jef Last, en is een etiekloze warhoofd. Je hebt niks dan herrie, eindeloze gewichtige gesprekken, etc., met als resultaat dat hij zich voor een of ander fiktief plan naar Kopenhagen laat sturen, waarna je binnen drie dagen tijds een telegram krijgt dat hij van alles beroofd is, & of je geld wilt sturen, etc.’ Ten slotte: ‘Met homiofiele groet’!
‘De genade & Liefde van onze enige heer Jezus Christus zij met u’, aldus opent de tweede brief. Middels dit schrijven wil Reve een correctie doorgeven in ‘Heb ik God gelasterd?’: ‘pagina 2, regel 4, staat ter tijd; moet zijn: ten tijde. Want als men staande naamvalsverbuigingen bezigt, moet men ze korrekt toepassen, & tijd is mannelijk’. Hij zou graag een drukproef ontvangen: ‘U hebt hem binnen 24 à 36 uur na verzending weer retour’.
Gerard Reve zat de eerste twee jaargangen in de redactie van Dialoog. Aan het eerste nummer van de eerste jaargang droeg hij bij met ‘Brief aan mijn bank’, dat enkele felle reacties uitlokte bij paters en predikanten en mede aanleiding zou zijn tot het ezelsproces. ‘Heb ik God gelasterd?’ verscheen als reactie hierop in aflevering 4.

7. REVE, Gerard Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard. (Met veertien reproducties van etsen van Pannekoek). Amsterdam, Rap, 1967. Oblong. Karton. (64) p. 1e druk. Wat roest.
verkocht
* Eén van de 50 genummerde en door Reve en Pannekoek gesigneerde luxe-exemplaren, voorzien van een originele ‘vijftiende’ ets van Pannekoek. Ets en boek zijn gelijkgenummerd, Reve dateerde zijn signatuur met ‘Amsterdam, 15 December 1967.’, één dag na zijn 44ste verjaardag. Deze prachtige luxe uitgave wordt, ondanks de relatief hoge oplage van 50 exemplaren, maar zelden aangeboden!
Van Winden 15.

8. REVE, Gerard ‘Het zingend hart’. Origineel typoscript. 27,4 x 21,5 cm. Zevenendertig bladen. Herhaaldelijk geniet en geplakt. Alleen recto. Niet gesigneerd. Niet gedateerd [= 1973]. Met enkele handgeschreven correcties en toevoegingen door de auteur, met kroontjespen aangebracht.
€ 950 nu voor € 710
* Ongekend stukje huisvlijt van de Meester: de bundel Het Zingend Hart (1973) in typoscript, bevattende alle gedichten uit de gelijknamige bundel, voorafgegaan door een getypte titelpagina, waarop ‘Copyright © 1973 Gerard Reve, Holland’. Reve gebruikte dit typoscript blijkbaar bij optredens, want op het eerste blad maakte hij diverse notities: de volgorde waarin dertien van zijn gedichten dienden worden voorgelezen, paginaverwijzingen en losse titels. In het vers ‘Structureel Geweld’ vulde Reve de naam ‘Hugo R.’ aan tot ‘Raes’ en voegde hij de zesde regel in handschrift toe.

9. (REVE, Gerard). JOHANNES PAULUS II, Paus Over de drempel van de hoop. Onder redactie en met een woord vooraf van Vittorio Messori. (Vertaald uit het Italiaans door Arie van Heck). (Amsterdam/ Antwerpen), Veen, (1994). Linnen met stofomslag. 216 p. 1e druk. Omslag wat geschaafd.
verkocht
* Uit de bibliotheek van Gerard Reve, die met de kroontjespen veertien regels neerschreef op de Franse titel: ‘Dit boek ontving ik op Maandagmorgen 17 October 1994, en werd mij aangereikt door een ongeveer vijfendertigjarige man in een zwart lakens kostuum die aanbelde en eerst vroeg of ik het wel zelf was voordat hij mij de ongeadresseerde witte enveloppe ter hand stelde. De man kruisde [sic] op een lijst iets aan, groette mij en vertrok weder, waarheen, te voet, of per automobiel, dat weet ik niet want ik sloot de deur en ging naar de salon. Gegeven te Machelen-Zulte 17.10.1994 Gerard Reve’. Hieronder in balpen nog: ‘ontvangen 17.10.1994 in Machelen’. Het leeslint is blijven steken op p. 38-39.

10. (REVE, Gerard). PLOMP, Hans Onder de douche bij Gerard. (Amsterdam, De Literaire Loodgieters, 1985). 14,8 x 11,5 cm. Acht vouwbladen. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in oranje in een oplage van 20 exemplaren.
verkocht
* Dit schunnige verhaal verscheen eerder in Playboy van november 1983. De ‘Gerard’ in de titel is uiteraard Gerard Reve, die volgens het verhaal ‘twintig maal per dag moest klaarkomen’.
Proef van een in geen enkele bibliografie te vinden, waarschijnlijk nooit verschenen uitgave. Het enig andere exemplaar bij ons bekend is in het bezit van de KB en werd daar vorig jaar zelfs tentoongesteld (zie Ligatuur).
Niet in DLL.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 4 augustus 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.117 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: