antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 739: Paaltjens en Kouwenaar in Oosterhesselen

Van 1972 tot 1985 was de Carlinapers actief: in Haarlem zette Cees van Dijk met de hand teksten en drukte ze met een degelpers. Door lichamelijke problematiek moest Van Dijk, inmiddels woonachtig in Oosterhesselen, in 1984 het werken met lood om oud ijzer staken.

In december van dat jaar kocht hij voor zesduizend gulden een Olivetti ET 225, zodat hij vanachter zijn bureau toch boekjes kon vervaardigen. Dat was de geboorte van de Agri Montis Pers, de eerste private press in Nederland met een elektrische schrijfmachine. Niet zetten, niet drukken, maar tikken: een brief van Van Gogh, een bloemlezing uit Bomans.

Toen de laserprinter zijn intrede deed, stapte Van Dijk over op dit apparaat. Onder de naam De Klencke Pers vervaardigde Van Dijk boekjes van Gerrit Kouwenaar, Arthur van Schendel en van streekgenoten als Roel Reijntjes en Suze Sanders. Alleen de omslagen werden soms nog op de handpers gedrukt.

In deze nieuwsbrief – een vervolg op nieuwsbrief 659 – staan 23 uitgaven van De Klencke Pers en de Agri Montis Pers. De oplagen zijn (zeer) klein. Van Dijk in een brief: ‘de boekjes waren altijd in no time weg’.

Met AMP [nummer] wordt verwezen naar de bibliografie van de Agri Montis Pers door Ernst Braches, gepubliceerd in Quaerendo XX/2 (1990).

Agri Montis Pers

1. BELLAERT, C. De Heuvelpers. Enkele kanttekeningen. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 30,3 x 20,5 cm. Cahiersteek met omslag. (4), 12 p. + 4 bijlagen in pochette. Vervaardigd op Barcham Green in een oplage van 29 genummerde exemplaren. 1e druk. Krasje op voorzijde omslag.
€ 150
* ‘Bewaard gebleven vellen maakten het mogelijk aan alle exemplaren van dit Agri Montis Pers-boekje een origineel specimen van elk van de vier Heuvelpers-uitgaven toe te voegen’. Prachtige uitgave met proefvellen van De Heuvelpers!
Lettergrepen 3. AMP 33.

2. BELLAERT, Cornelis De dooie zit op zijn gemak. Zes Verzen plus Zeven Gedichten. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1985. 26,6 x 20,0 cm. Ingenaaid met omslag. (2), 18 p. Vervaardigd in een oplage van 24 genummerde exemplaren.
€ 30
* Nonsens-poëzie, ‘bij wijze van hersenfysiotherapeutische herstelpoging’ na een zware operatie.
AMP 1.

3. BOMANS, Godfried Allerlei van en over de Camera obscura. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1985. 27,2 x 18,0 cm. Versierd karton in schuifhoes (Pau Groenendijk). 20 p. Vervaardigd op getint Eenhoorn-papier in een oplage van 24 genummerde exemplaren.
€ 350
* Door drukker C. van Dijk samengestelde bloemlezing van fragmenten van Bomans over Nicolaas Beets en de Camera Obscura, aangevuld met andere anekdotes. In het colofon wordt M.B.B. Nijkerk genoemd, die Beets als zesjarig jongetje had gezien. Dit exemplaar is uit de collectie-Nijkerk afkomstig.
Fraai versierde privé-band, gemaakt uit vervlochten repen gemarmerd papier, met een lederen rugetiket (‘Godfried Bomans – CAMERA OBSCURA’) en lederen hoekjes.
AMP 2.

4. BRUSSE, Joh.C., & A.A.M. Stols ‘Verzorgd door de uitgevers’. Een kleine correspondentie tussen Joh.C. Brusse en A.A.M. Stols. (Bezorgd door C. van Dijk). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1989. 27,0 x 20,2 cm. Cahiersteek met omslag. (2), 14 p. Vervaardigd op Ossekop in een oplage van 17 genummerde exemplaren.
verkocht
* Adviezen van uitgever Brusse aan typograaf Stols bij het schrijven van Het schoone boek (1935), waarin verschillende gordijntjes opengaan die gewoonlijk voor boekconsumenten gesloten blijven.
AMP 40.

5. GOGH, Vincent van Een tochtje naar Zweeloo. (Met een Kanttekening door C. van Dijk). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 24,3 x 16,0 cm. Ingenaaid met omslag. (4), 16 p. Met drie ingeplakte illustraties. Vervaardigd op Arches in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 65
* Tekst van een brief aan broer Theo uit 1883.
Dichter bij Drente 2. AMP 35.

6. LANGE, Jo de Ik was al aan de winter toe. Verzen. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1987). 24,8 x 16,4 cm. Ingenaaid met omslag. (2), 22 p. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 25
* Gevoelige jongelingspoëzie uit 1950, beginnend met het vers ‘In Memoriam Hans Lodeizen’.
Dichters in Drente 7. AMP 29.

7. NIJENHUIS, Gerard De polder. (Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1985). 26,4 x 19,4 cm. Garenloos in omslag. (4) p. Vervaardigd op Vélin d’Arches in een oplage van 15 genummerde exemplaren.
€ 20
* Dit gedicht kwam gereed op 21 februari 1985, de dag van de dertiende Elfstedentocht.
AMP 12.

8. NIJENHUIS, Gerard Wittebrood. Tien gedichten voor Pieter. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 20 x 18 cm. Ingenaaid. 20 p. Vervaardigd op Mellotex in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 25
* Nederlandstalige gedichten.
Dichters in Drente 12. AMP 38.

9. (PAALTJENS, Piet). RÖSSING, J.H. Hij wou, maar kon er niet uit. Piet Paaltjens. Fr. Haverschmidt. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 29,0 x 16,1 cm. Cahiersteek. (4), 16 p. Met twee ingeplakte illustraties. Vervaardigd in een oplage van 16 genummerde exemplaren.
€ 120
* AMP 39.

10. PODAGRISTEN, Twee Wiens been was ‘t? Wat Gerrit Koeze in ’t schemer-duuster bij en heerd an zien halfbruer Tönnis Konkel vertelde. (Met een Kommentaar door C. van Dijk). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1986. 25,5 x 20,5 cm. Cahiersteek. (2), 14 p. Vervaardigd op Mellotex in een oplage van 24 genummerde exemplaren.
€ 25
* Dichter bij Drente 1. AMP 27.

11. (ROOS, S.H. de). BOIS, J.H. de Een Haarlemse kunstenaar: S. H. de Roos. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1985. 27,0 x 19,0 cm. Omslag van stevig papier met linnen ruggetje. (2), 14 p. Vervaardigd op Zerkall in een oplage van 12 genummerde exemplaren.
verkocht
* Artikel door de uitgever van Dichtertje over De Roos uit het Haarlems Dagblad (1941) met een prijslijst van de aquarellen van Sjoerd de Roos die op dat moment te koop waren in de galerie van De Bois.

12. SCHAEPMAN, Antoinette Sporen van krijt. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1988). 25,7 x 16,4 cm. Ingenaaid met omslag. (2), 18 p. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 25
* Dichters in Drente 8. AMP 32.

 

 

13. SLAUERHOFF, J. Ik werd niet geboren om te sterven gelaten. Negen jeugdverzen. (Samengesteld en ingeleid door Arie Pos). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1986). 27,0 x 18,5 cm. Ingenaaid met omslag. (2), 26 p. Vervaardigd op Zerkall in een oplage van 35 genummerde exemplaren.
€ 90
* AMP 26.

De Klencke Pers

14. AOLD NEIS Feiten – Aold Neis – Fictie. Aflevering 1 tot en met 12. Oosterhesselen, De Klencke Pers, 1997-2001. Verschillende formaten. Ingenaaid. 12 delen. Vervaardigd in een oplage van 40 genummerde exemplaren.
€ 90
* Eenmanstijdschrift van C. van Dijk, met veel Drentse streekgeschiedenis.

15. BOOM, Harm De najaarsmarkten van Rolde en Zuidlaren in 1871. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1996). 29,0 x 19,7 cm. Garenloos in omslag. (2), 46 p. Vervaardigd in een oplage van 72 genummerde exemplaren.
€ 20
* Bergakkerreeks 2.

 

16. (GIDE, André). DIJK, C. van Alexandre A.M. Stols & André Gide. (Met een ingeplakte houtgravure door Alfred Latour [voor Gide’s Le Voyage d’Urien]). Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1991). 29,0 x 19,5 cm. Ingenaaid met omslag. (4), 18 p. Vervaardigd in een oplage van 28 genummerde exemplaren. 1e druk. Met een ingeplakte ‘verbetering’ op de colofonpagina.
verkocht
* Lettersniderreeks 5.

17. (KEMP, Pierre). OORSCHOT, G.A. Hoe een uitgave tot stand kwam en een voorstelling niet doorging. Het verzameld werk van Pierre Kemp. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1991). 28,1 x 18,8 cm. Garenloos met omslag. (4), 22 p. Vervaardigd in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Kwartelreeks 8.

18. KOUWENAAR, Gerrit ‘le poète y. sur son lit de mort’. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1990). 28,0 x 18,0 cm. Garenloos. (6), 16 p. + 14 p. overdruk als bijlage. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 150
* Afzonderlijke uitgave van de gedichtencyclus, voor het eerst gepubliceerd in 1974. De bijlage is een tekst van A.L. Sötemann: ‘Gerrit Kouwenaar en de dode dichter’.
Kwartelreeks 2.

19. (KRIMPEN, Jan van). BESNARD, Albert Herinnering aan Jan van Krimpen. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1997). 20,6 x 14,6 cm. Cahiersteek. (4), 16 p. Vervaardigd in een oplage van 24 genummerde exemplaren. 1e druk. Vlekjes op voorzijde.
€ 22
* Beeld van Jan van Krimpen als beschaafd, rechtschapen en afstandelijk man.
Petits Paquets 13.

20. REIJNTJES, Roel Aolde liedties wordt stiller. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1996). 20,6 x 14,5 cm. Cahiersteek. (2), 14 p. Vervaardigd in een oplage van 75 exemplaren.
€ 20
* Gesigneerd door de uitgever onder het colofon.

 

21. SANDERS, Suze Het stille hoes. Vief gedichten veur Gerard Nijenhuis. Oosterhesselen, De Klencke Pers, 1992. 21,0 x 14,8 cm. Cahiersteek met rode wol. (12) p. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 20
* Gedichten in Drents dialect voor de dichter Gerard Nijenhuis, die in 1992 zestig jaar werd.

22. SCHENDEL, Arthur van De vrijster. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1990). 28,0 x 18,5 cm. Garenloos met omslag. (4), 20 p. Vervaardigd in een oplage van 24 genummerde exemplaren. Initiaal met de hand geel gekleurd.
€ 120
* Vertelling over een vrouw en een kanarie uit Herinneringen van een dommen jongen (1934).
Kwartelreeks 4.

23. (ZILVERDISTEL) Een ‘Haagse uitgeverij’. De Zilverdistel in het geding. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1991). 28,5 x 19,0 cm. Garenloos met omslag. (4), 20 p. Vervaardigd in een oplage van 30 genummerde exemplaren. 3e druk.
€ 45
* Polemiek over de Zilverdistel tussen Jan van Krimpen en S.H. de Roos, uitgevochten in het weekblad de Amsterdammer in 1914, naar aanleiding van een artikel in de N.R.C. Met een kanttekening [door C. van Dijk]. Herdruk van Lettersniderreeks 1.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 18 augustus 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.124 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: