antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 757: Bibliofiele uitgaven

Vandaag schotelen we u een nieuwe keuze uit onze gigantische voorraad bibliofiele uitgaven voor: kleurrijk drukwerk van de Eikeldoorpers, enkele luxe SSL’en, een zeldzame Claus met een originele tekening, een verrassingspakket van De Vier Seizoenen, W.F. Hermans op de foto en een gecertificeerde Grunberg. Van beeldend kunstenaar Harry van Kuyk tonen we het zeer indrukwekkende Groot Abecedarium – een olifant tussen de octavo’s.


1. ANONIEM De Wolf & de Zeven Geitjes. (Met een naschrift door Hans van Eijk). Banholt, Officina Borogovi [= Hans van Eijk], 2011. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Cochin en gedrukt op Japans Warabanshi in een oplage van 60 exemplaren.
€ 35
* Verhaaltje in plat-Amsterdams. Fraai blind omslagje.

 

2. BALKT e.a., H.H. ter Swingtschuurtzaagt. (Haarlem, De Zingende Zaag, 2004). Losbladig in omslag (als uitgegeven). Met de hand gezet uit diverse corpsen en gedrukt door diverse margedrukkers in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Bijzonder aardig project, uitgegeven ter gelegenheid van de Nacht van de Poëzie, gehouden op 14 februari 2003 in de Toneelschuur te Haarlem. Veertien dichters leverden een bijdrage die gedrukt werd door een achttal drukkers:
1. Jan Baeke (Avalon Pers & De Uitvreter) 2. H.H. ter Balkt (Lojen Deur Pers) 3. Benno Barnard (Augustijn Pers) 4. F.L. Bastet (Lojen Deur Pers) 5. J. Bernlef (Kalamos Pers) 6. Ruud Douma (Avalon Pers & De Uitvreter) 7. Arjen Duinker (Vette Venus Pers) 8. Jan G. Elburg (Augustijn Pers) 9. Louis Ferron (Avalon Pers & De Uitvreter) 10. Hester Knibbe (Mercator Pers) 11. Ed Leeflang (Augustijn Pers) 12. George Moormann (Mercator Pers) 13. Th. van Os (Houtpers) 14. Patty Scholten (Vette Venus Pers). De colofonpagina werd gedrukt door de Avalon Pers en De Uitvreter.

3. BALKT, H.H. ter & Dirck NAB Rivierdal. (Met drie originele houtsneden). (Zonder plaats, Eerste Bergensche Boekhandel, 2002). Cahiersteek met omslag. (24) p. Met de hand gezet en gedrukt door Manuel Kurpershoek in een oplage van 150 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Oost-West 2.

4. BASTET, F.L. Pentagrammen. (Met vijf houtgravures van Peter Lazarov). Den Haag, (Statenhofpers), 2002. Ingenaaid met omslag. (4), 36 p. Niet afgesneden. Gezet uit de Monotype Van Dijck en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 65 gesigneerde exemplaren.
€ 75
* Eén van de 50 gebrocheerde exemplaren.

5. BOXSEL, Matthijs van (als:) GRAMMATICA-FAUNETHICA, Anna Sexbol. (Met een inleiding door Deel van Tom). Naaigewin [= Wageningen?], Superprothese [= Houtpers?], 1969 [= 1996]. 30 x 17 cm. Cahiersteek. (16) p. Illustraties van Pim van Boxsel. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 30
* Erotisch-dadaïstisch dichtwerk.

6. CAPELLEVEEN, Paul van Dutch Silverpoints. John Gray’s struggle for fame in Holland. Banholt, (In de Bonnefant), 2007. Linnen (‘silverpoint’). 36 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Magnani in paars en zwart in een oplage van 75 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 95
* Aan de hand van hun briefwisseling beschrijft Van Capelleveen de vriendschap tussen John Gray en Frederik van Eeden. Het boek is gebonden in een toepasselijke disco-band, waarvan de zilveren puntjes in het licht schitteren. Met prospectus.

7. CARMIGGELT, S. Als: Karel BRALLEPUT Sonnet. (Amsterdam, De Literaire Loodgieters, 1982). 18,2 x 12,7 cm. Los in omslag. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 15 gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 95
* Eerder verschenen in De Groene Amsterdammer (2 november 1946) en volgens de auteur ‘ten onrechte aan de vergetelheid ontrukt’. DLL 10.

8. CHARLES, J.B. De Jongen Vliegt. (Met een genummerd en gesigneerd druksel door Doortje de Vries). (Apeldoorn, Eikeldoorpers, 2006). Uitvouwbare prent. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
verkocht
* Van de oplage waren 60 exemplaren bestemd voor de feestdoos ter ere van Hans Rombouts. In druk opgedragen aan M. Nijhoff.

9. CLAUS, Hugo Getekend. (Knokke), Jef Meert, (2003). Garenloos. 32,0 x 24,0 cm. (56) p. Gedrukt in een oplage van 274 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels wat verkleurd en met minimale vlekjes.
verkocht
* Vierentwintig tekeningen, aquarellen, gouaches en collages van Hugo Claus uit de periode 1954-1990, vergezeld van het gedicht ‘Ha! Seele!’.
Eén van de 24 Romeins genummerde exemplaren (dit is nummer III), voorzien van één van de originele kunstwerken uit het boek, in dit geval een met potlood bewerkte inkttekening van 30,0 x 25,0 cm, gevat in een losse map met titeletiket. BHC 285.B.
Bijgevoegd: Prospectus van deze uitgave.

10. DE VIER SEIZOENEN Map indrukken. 1987-2008. Groningen, De Vier Seizoenen, 1987-2008. Overslagmap met titeletiket, waarin 18 verschillende uitgaven. Alle met de hand gezet en gedrukt in (zeer) beperkte oplagen.
€ 38
* Vrolijk verrassingspakket: achttien verschillende uitgaafjes van Elze ter Harkels pers, op de meest uiteenlopende wijzen gedrukt en verspreid. Bevat o.a. een kaartje van het Belcampo Genootschap, Restant van een afgescheurd jaar (met een afbeelding door Peter van Straaten), een in facsimile gedrukte brief van Koos Schuur aan Theo Sontrop, Geloofsbelijdenis van C.O. Jellema, een gedicht van Willem Wilmink en de E is mijn letter! beschrijvende catalogus na vijftien jaar De Vier Seizoenen.

11. DEYSSEL, Lodewijk van Perzikken. (Met een originele, handgekleurde, gesigneerde linosnede van Peter Bekker). Koekange, (Koekanger Handpers), 2006. 30,3 x 20,2 cm. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in rood en zwart een oplage van 95 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Van de oplage zijn 75 exemplaren bestemd voor de jarige Hans Rombouts; 20 exemplaren bleven gereserveerd voor de drukker.

12. DEYSSEL, Lodewijk van Verkoudheid. (Met een nawoord door Harry G.M. Prick). (Bennebroek, Maretak Pers, 1997). Oblong. Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage.
€ 16
* Uitgave ter gelegenheid van de eerste Bakenesser avond op 24 november 1997.

13. DICKINSON, Emily Gedicht 1510. (Vertaald door H. Drion). [Den Haag], (Statenhofpers, 1995). Cahiersteek met omslag. (4) p. Met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt in een oplage van 50 exemplaren.
verkocht

 

 

14. GRUNBERG, Arnon Francesca Vongole, But you are also very attractive when you are dead. New York, Kunst Editions, (1998). Drie gesigneerde brieven in roze, bedrukt omslag (maar zonder de door de auteur geadresseerde envelop). Vervaardigd in een oplage van 49 genummerde en door de auteur én Francesca en Paula Vongole gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 100
* HC-exemplaar. Wuijts A-27.

15. HEIJDEN, A.F.Th. van der Een korte roman. (Met een illustratie door Paul van der Steen). [Haarlem], de Korenmaat, (2016). Cahiersteek. (16) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in een oplage van 120 gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 100 ‘gewone’ exemplaren.

16. HEIJDEN, A.F.Th. van der Een korte roman. (Met een illustratie door Paul van der Steen). [Haarlem], de Korenmaat, (2016). Linnen (Binderij Van Waarden). (20) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in een oplage van 120 gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 20 Arabisch genummerde luxe-exemplaren, met des schrijvers sierlijke handtekening onder het colofon, gebonden in heellinnen. Dit is nummer 2, bestemd voor een van de initiatiefnemers.

17. HERMANS, W.F. Lezen & Schrijven. Antwerpen, Demian, 1997. 32 x 25,5 x 2 cm. Linnen overslagdoos waarop een originele portretfoto van W.F. Hermans (7 x 10 cm; door Herman Selleslags) is geplakt. Uitgegeven in een oplage van slechts veertig genummerde exemplaren, waarvan 21 bestemd voor de handel. Bevat een door fotograaf Selleslags en inleider Piet Piryns gesigneerde, geïllustreerde brochure over het werk van Selleslags (overdruk uit Revolver. Afl. 23/3, maart 1997. Geniet. 16 p.), die overigens in een ruimere oplage verspreid werd, en tevens twee originele foto’s door Herman Selleslags van W.F. Hermans. De ene foto (23,3 x 29,5 cm) is een vel contactafdrukken van een sessie van 36 foto’s van W.F. Hermans, genomen in de VPRO-studio (1994). De andere foto (22,8 x 29,6 cm; beeldformaat 15,5 x 23 cm) is een vergroting uit die sessie, waarop Hermans met een groots gebaar het lint uit een typemachine trekt.
verkocht
* Verschenen ter gelegenheid van een tentoonstelling bij antiquariaat Demian in Antwerpen.

18. HOEK, Rouke van der Gedempt gejuich. Met een aquatint van Stijn Peeters. Banholt, (In de Bonnefant), 2005. Linnen (Binderij Phoenix). (2), 26 p. Gezet uit de Cochin en de Garamont en gedrukt op Zerkall koperdrukpapier in een oplage van 84 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 85
* Dit is nummer 5 van de oplage, een van de enkele exemplaren in een heellinnen band met veelkeurige confetti op het voorplat. Met prospectus en factuur.

19. KOPLAND, Rutger Boerderij. (Met een genummerd en gesigneerd kleurendruksel door Doortje de Vries). (Apeldoorn, Eikeldoorpers, 2009). Uitvouwbare prent los in omslag. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
verkocht
* Met handgedrukt visitekaartje van de drukker.

20. KUYK, Harry van Groot Abecedarium. (Met een inleiding door Prof. G.W. Ovink). Bemmel/ Nijmegen, Harry van Kuyk, 1973. Drie linnen overslagdozen in een houten kast (Boekbinderij van der Heijden; 71 x 54 x 10,5 cm.), met ingelegd een bronzen plaquette van Oscar Goedhart. Het geheel bestaat uit 26 reliëfdukken en vijf zeefdrukken, alle genummerd en gesigneerd door de kunstenaar, aangevuld met een titelpagina, zes tekstbladen (‘Van voren af aan’, een inleiding tot het Groot Abecedarium door Prof. G.W. Ovink) en een colofonblad. Gedrukt in een oplage van 60 genummerde exemplaren.
€ 2850
* Enorm project van grafisch kunstenaar Harry van Kuyk, waaraan drie jaar gewerkt is. Dit Abecedarium bestaat uit de 26 letters van het alfabet, artistiek vertaald naar reliëfdrukken op zeer zwaar papier, door de kunstenaar in eigen atelier afgedrukt op zijn naar Aldus Manutius vernoemde reliëfpers. De prenten zijn zonder inkt gedrukt en gedijen in een spel van licht en schaduw. In de map met de inleiding door Ovink bevinden zich vijf zeefdrukken, pendanten van vijf verschillende letters uit de reliëfmappen.
Paul van Capelleveen schrijft op de site van de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek over hem: ‘Kunstenaar en drukker Harry van Kuyk (1929-2008) kreeg vanaf de jaren zeventig – ook internationaal – aandacht voor zijn speciale reliëfdrukken. Om die te kunnen drukken liet hij een zware pers bouwen die het mogelijk maakte om reliëfs van enkele centimeters in een prent te krijgen, zowel positief als negatief, dus in de hoogte én in de diepte, vaak in één prent gecombineerd. De uitgaven van Van Kuyk bevinden zich op het snijvlak van kunstenaarsboek, private press-uitgave en grafiekmap. In bibliotheken is zijn werk nauwelijks vertegenwoordigd, in musea des te meer’. (Gratis bezorging in Nederland.)

21. MEIJSING, Geerten De toetssteen. [Utrecht], de Boktor, 2014. Verguld halfperkament (Binderij Phoenix). 16 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in een oplage van 72 op de pers genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
€ 135
* Eén van de 22 Romeins genummerde exemplaren op handgeschept papier, in een luxe bandje gestoken door Philipp Janssen, met speels bedrukte platten. Over Rossini. Met prospectus.

22. NIJHOFF, M. De troubadour. (Met een originele houtsnede door Cees Andriessen). (Apeldoorn, Stichting De Witte Mier, 1995). Gevouwen vel in omslag. Vervaardigd in een oplage van 90 door de kunstenaar genummerde en gesigneerde exemplaren. Enkel roestvlekje.
€ 25
* Het gedicht is gedrukt op een transparant vel, dat in de houtsnede ligt.

23. NIJHOFF, M. De Grot. Twee versies. Woold, De Uitvreter & Lupus, 2013. Cahiersteek. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in rood en zwart op Simili Japon in een oplage van 35 genummerde exemplaren.
€ 30
* Het omslag is een poging om de Blauwe-Schuituitgave De Grot van Werkman in linosnede na te bootsen.

24. NIJHOFF, M. Het kind en ik. (Met een genummerd en gesigneerd kleurendruksel door Doortje de Vries). (Apeldoorn, Eikeldoorpers, 2011). Uitvouwbare prent in omslag (ingenieuze bindwijze). Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt in een oplage van 60 genummerde exemplaren (‘en X prenten’).
verkocht

 

25. NIJHOFF, M. Pierrot aan de lantaarn. Een clowneske rapsodie. Met een naschrift door Marcel van der Heijden. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Geertrui Charpentier). Vught, Zolderpers, 1994. Ingenaaid met omslag. (2), 32 p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op Magani Incisioni in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 60

26. OUWENS, Kees Ontstentenis. [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1983. Halfperkament (Binderij Phoenix). 24 p. Met de hand gezet uit de Cancelleresca Bastarda en gedrukt in zwart en blauw in een oplage van 80 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 160
* Eén van de 25 Romeins genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren op Arches, in een strakke luxe band. Nogal blauwe en groene poëzie. Een van de mooiste SSL-uitgaven. Breugelmans 108.

27. ROLAND HOLST, A. Eiken? (Met een genummerd en gesigneerd kleurendruksel door Doortje de Vries). (Apeldoorn, Eikeldoorpers, 2012). Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet uit de Bembo en de Lutetia en gedrukt in groen in een oplage van 45 genummerde exemplaren.
verkocht
* Nederig kwatrijn van Holst bij de aan hem en aan Vestdijk gewijde tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum in 1958.

28. SLAUERHOFF, J. De centaur. (Met een originele, genummerde en gesigneerde houtgravure door Jan P.C. van Doorn). (Oosterbeek, Bosbespers/ Ravenberg Pers, 1988). Vouwblad. Gedrukt door Het Drukhuis in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk.
€ 18
* MDLM: ‘De allerminst vlekkeloos getranslittereerde tekst van deze uitgave is een fragment uit het onvoltooide cabaretstuk De Sylphide op de sofa door Frederik Chasalle en J. Slauerhoff (1922), waarvan alleen Het kanonnenlied in de Verzamelde werken is opgenomen’. Koppermaandaguitgave.

29. SLAUERHOFF, J. De matroos. [Den Haag], Statenhofpers, [1996]. Oblong 9,6 x 16,5 cm. Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt door Jaap Schipper in een oplage van 40 exemplaren.
verkocht

30. SLAUERHOFF, J. Winter op zee. (Met een typografische illustratie in kleuren door Frans de Jong). [Amsterdam, Frans de Jong, 1982]. Garenloos. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt door Frans de Jong [in een oplage van 50 exemplaren].
verkocht
* De Rook 21 (‘De illustratie is een boot van blikvangers en lijnen in een zee opgebouwd uit lijnen van diverse dikte’).

31. STEIN, Elliot Not Sex nor Ultimately Death. (Met een originele linosnede door Gerard Bruning). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1979. Blauw linnen (Binderij Phoenix). (4), 20 p. Met de hand gezet uit de Monotype Fournier en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 45 genummerde exemplaren. Met het door Pam G. Rueter ontworpen exlibris van G.M. van Wees op de binnenzijde van het voorplat.
€ 75
* Eén van de 18 exemplaren in linnen. Breugelmans 47.

32. VOGELS, Frida Een heet bad. Zonder plaats, zonder uitgever, zonder jaar [= Haarlem, Jaap Blansjaar?]. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Garamont halfvet en gedrukt in een oplage van 20 exemplaren.
€ 50
* Dagboekaantekening van 26 november 1972, in een zeer klein aantal verspreid.

33. WARREN, Hans, & Kees LEKKERKERKER Een verstokt necrofiel. Brieven 1973-1979. Bezorgd en ingeleid door Menno Voskuil. Woubrugge, Avalon Pers, 2007. Verguld zwart halfmarokijn met gouden fileten, lederen kapitaaltje en zwarte platten, beplakt met handgemaakt, vezelig Japans papier in verguld kartonnen foedraaltje (Binderij Phoenix). (52) p. Gezet uit de Garamond en met de hand gedrukt op Zerkall in grijs en zwart in een oplage van 90 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren op handgeschept Losin, bijzonder fraai gebonden in een opmerkelijke halfmarokijnen band door Binderij Phoenix. Dit is een van 2 Romeins genummerde H.C.-exemplaren.

34. WESSELS, Dick Papier? Hier! Maastricht, Het Gonst, 1987. 18 x 26 cm. Cahiersteek met flappen. (28) p. Gedrukt in rood en zwart uit verschillende lettertypen in 60 genummerde exemplaren op zeven verschillende soorten papier. 1e druk.
verkocht
* Speels boekje waarin schrijver en marginaal drukker Dick Wessels laat zien hoe drukwerk op verschillende soorten papier ‘werkt’.

35. WIENER, L.H. Erfgoed. [Utrecht], (Hinderickx & Winderickx), 2011. Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt door René Hesselink in een oplage van 86 op de pers genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 60
* Eén van de 66 Arabisch genummerde exemplaren, gedrukt op Velata Avorio Biblos.

36. ZAND, Maartje Blauwe eilandsteden. (Uit het Duits vertaald door Bert Kisjes). Enkhuizen, Uitgeverij de Stolphoeve, 1978. Garenloos. 32 p. Met illustraties. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. Mooi exemplaar.
€ 15
* Gedichten, alle voorzien van een illustratie door de dichteres zelf (waaronder een afbeelding van de Dromedaris te Enkhuizen).

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 17 november 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.121 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: