antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 761: Met een hart vol sympathie

Dit is andermaal een keuze uit onze schier onuitputtelijke voorraad opdrachtexemplaren. U vindt hierin een stel afgeprijsde boeken, maar ook allerhande aanwinsten: van de nederige signatuur van een Nobelprijswinnaar tot een opdracht van Du Perron aan Ter Braak, van een clandestiene opdracht aan A. Roland Holst tot een in het Fries gesigneerde Troelstra.


1. BIE, Wim de Meneer Foppe over de rooie. Amsterdam, De Harmonie, (1995). Garenloos. 160 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Den Haag, 21-12-1995./ Voor Hans [Dijkstal]/ Goede reis naar Aruba!/ Wim de Bie’.

2. (BOMANS, Godfried). CITROEN, Paul Kunsttestament. Den Haag, Boucher, (1952). Ingenaaid. 48 p. Gedrukt in een oplage van 600 exemplaren. 1e druk. P. 13-14 los.
€ 45
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerd opdrachtje van de auteur op de Franse titel [aan Godfried Bomans]: ‘Met hartelijke groeten/ v. P.C./ X. 52’. Hieronder schreef Bomans: ‘van Paul Citroen,/ Oostdorperweg 100,/ Wassenaar’. In de marge heeft Bomans tijdens het lezen driemaal met potlood een streep of opmerking geplaatst (‘is dat/ niet het-/ zelfde?’, p. 15). Duitstalig.

3. BOUTENS, P.C. Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden. Maastricht, Nypels, [1930]. Oblong. Ingenaaid met omslag. (48) p. Gedrukt in oranje, blauw en zwart. 1e druk. Rug beschadigd.
€ 300
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter aan zijn huisvriend: ‘aan mijn Vriend/ C. van Duijvenbode/ den Haag, 5 Sept. 1930/ P.C. Boutens’. Iemand heeft geprobeerd de naam van Boutens’ vriend met vocht onzichtbaar te maken, maar is daar (gelukkig) niet in geslaagd. Verfrissende, originele typografie van Charles Nypels. Van Laar 103. Rijkse 2.101.

4. BROUWERS, Jeroen Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval. Brussel/ Den Haag, Manteau, 1967. Garenloos (omslagontwerp Stefan Mesker). 168 p. 1e druk. Minimale leesvouwen.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Nico Wijnen/ met een hart vol sympathie/ & ter herinnering aan onze/ eerste ontmoeting in Den Haag/ op 13 mei 1968./ jeroenbrouwers./ Brussel. 5/7/68’. Nico Wijnen (1916-1998), schrijver en dichter, redigeerde het RVU-blad De Syllabus.
Grote Marnixpocket 27.

5. BRUSSE, W.L. Patient. Rotterdam, W.L & J. Brusse, 1935. Linnen. 176 pp. 1ste druk.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijver aan Jo & Riet Korff-Smulders, ‘van Willy Brusse en Net. V 19/11 ’35’. Jo en Riet waren aangetrouwde familie. De enige roman geschreven door uitgever Willem Lucas Brusse (1879-1937), in de typisch Rotterdamse Nieuwe Zakelijkheid-stijl, filmisch geconstrueerd. Het naakte bestaan in een ziekenhuis. De bekendere auteur M.J. Brusse was een broer van ‘Willy’. De titel luidt Patient, zonder trema, en zo is ook de spelling in het hele boek. Cat. Brusse 812.

6. CLAUS, Hugo Over het werk van Corneille gevolgd door een gedicht. (Met 5 originele linoleumsneden van de schilder). (Amsterdam), Kunsthandel Martinet en Michels, (1951). 12,0 x 16,0 cm. Geniet. (24) p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Zeer goed exemplaar, maar met twee plakbandvlekjes op voorste schutblad.
€ 375
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Corneille onder het colofon: ‘Voor Mr de Jong ter herinnering aan/ het gezellig uurtje doorgebracht bij hem thuis./ Parijs 28 december 1954/ Corneille’. Nummer 152 van de oplage. Kunstverzamelaar Hans de Jong (1907-1973) was de vader van de kunstenares Jacqueline ‘The Situationist Times’ de Jong, die een relatie had met Asger Jorn. BHC 9.B.

7. CREMER, Jan Jan Cremer’s logboek. Amsterdam, Loeb, (1980). Linnen. 414 p. 4e druk. Ietwat scheefgelezen.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘sep 30 ’80/ voor [X.]/ met vriendelijke/ groet/ Jan Cremer’.

8. EYCK, P.N. van Getijden. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1910. Verguld soepel linnen. 144 p. 1e druk. Bandje deels verschoten, hoekje linnen los.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Annie Tiemersma,/ ter herinnering aan/ P.N. van Eyck/ 12 Aug 1911’.

9. GREGOOR, Nol Conflict met den tijd. Verzen van -. [Den Haag, eigen beheer, 1944]. Ingenaaid met flappen. Niet afgesneden. 28 p. Gezet uit de Erasmus en gedrukt op Hollandsch Normaal No. 2 van Ubbens in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op p. (3): ‘Voor A. Roland Holst-/ uit erkentelijkheid-/ NolGregoor/ ’44’. De Jong 333.

10. HARTEN, Jaap Beweging van het jaar. Den Haag, A.A.M. Stols, [1960]. Ingenaaid met stofomslag. 48 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op pagina (5): ‘Voor guru Hutzezon/ met hartelijke groet/ Jaap Harten/ 19 mei 61’.

11. HARTEN, Jaap De pruim van Mae West en de Kop van Jut. Utrecht, Reflex, 1979. Garenloos. 40 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘There are no good boys/ gone wrong; there are/ bad boys found out./ Mae West/ Voor Marianne [Dommisse] en Theo [von der Nahmer]/ hartelijke groet/ Jaap/ 10-5-79’.

12. JONGE, Freek de Losse nummers. Amsterdam, De Harmonie, (1992). Garenloos. 208 p. 1e druk. Ezelsoortje.
€ 45
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Arnhem/ voor/ Joost [Zwagerman] + Arielle [Veerman]/ ter herinnering/ aan onze 1ste/ ontmoeting/ (sign.)/ 13-3-1993’.

13. KEMP, Pierre Perzische Suite voor Dr. E.F. Tijdens. (Ingeleid en van aantekeningen bij de miniaturen voorzien door Dr. E.F. Tijdens). Maastricht, Pierre Kemp-Stichting, 1965. Linnen. 32 p. Deels op blokboekwijze gebonden. Met zeven ingeplakte illustraties. Gezet uit de Baskerville en gedrukt in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Naam en datum op Franse titel.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘voor Gerrit Borgers/ van/ Pierre Kemp’. Dit is nummer 7 van de oplage: één van de exemplaren voor Kemps ‘negentien’ dus.

14. KOUSBROEK, Rudy De archeologie van de auto. Amsterdam, Meulenhoff, (1989). Garenloos. 88 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Riqui S./ Een gelukkig 1990/ Heel blij met de tekening!/ Rudy’.

15. KOUWENAAR, Gerrit Zonder namen. Amsterdam, Querido, 1975. Garenloos. 92 p. 3e druk.
verkocht
* Exemplaar met uitgebreide, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Henk/ op 17 juni 1979/ in Rotterdam/ middenin de poëzie/ aan het eind van poetry/ een hartelijke band/ (want die schept een band)/ met medewerking van een dichter/ uit Nederland/ genaamd/ gerritkouwenaar’.

16. KUYLE, Albert IX Gedichten. Nijmegen, De Koepel, 1947. Ingenaaid met stofomslag. (24) p. Met een versierde titelpagina door Cuno van den Steene. 2e druk.
€ 16
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘voor frater Herman Vrijhof in op-/ rechte genegenheid en dank./ Albert Kuyle/ Juli 1954/ [symbooltje]’.

17. LIND, Jakov Een ziel van hout en andere verhalen. (Vertaling H.L. Mulder). Amsterdam, De Bezige Bij, 1962. Karton met stofomslag. 206 p. 1e druk. Debuut.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘For Manuel/ van Loggem/ (sign.)/ 23/11/62/ op de dag/ van de uitgifte’.

18. MARSMAN, H. Porta Nigra. (Met een Voorbericht van de auteur). Bilthoven, De Gemeenschap, 1937. Linnen. 64 p. 4e herziene druk. Rug iets verschoten.
€ 150
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op p. 1: ‘voor [P.N.] van Eyck/ van Marsman/ Wassenaar/ 26 Febr. ’37’. De dichter P.N. van Eyck (1887-1954) was een belangrijke vriend voor Marsman, die zijn literaire oordeel hoog achtte. Op 26 februari 1937 ging Marsman op bezoek bij Van Eyck om de indeling en inhoud van Marsmans Verzameld Werk te bespreken.

19. NIEUWENHUIZEN, Johan van Achter een naam verborgen. Den Haag, A.A.M. Stols/ J.-P. Barth, 1962. Ingenaaid met omslag. 40 p. 1e druk.
€ 16
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘In poëzie verbonden./ voor Meta [van IJzer]/ 19/6/62 Johan’.
Inliggend: ‘Met het oog op Parijs’, gedicht in doorslag van typoscript, gesigneerd door Van Nieuwenhuizen.

20. OUDSHOORN, J. van Achter groene horren. Amsterdam, Veen, (1943). Ingenaaid. In groen linnen overslagdoos (Binderij Phoenix). 184 p. 1e druk. Voorzijde omslag ontbreekt. Rug en achterzijde omslag beschadigd. Binnenwerk iets roestig.
€ 450
* Auteursexemplaar van deze autobiografische roman met handgeschreven, gesigneerde aantekening van de auteur op de Franse titel: ‘Auteursexemplaar (eerste druk)/ den Haag, April 44./ J.K. Feijlbrief.’ Met potlood schreef de auteur later deze handgeschreven, in de loop der tijd wat vervaagde opdracht: ‘Van den schrijver vriendschappelijk/ voor Leo van Breen. 1-IV-50/ J.K.F.’
De journalist en dichter Leo van Breen (1906-1988) bezocht Van Oudshoorn weleens en correspondeerde met hem. Van Breen was ook degene die Van Oorschot ervan wist te overtuigen om Van Oudshoorns verzameld werk uit te geven. Op 11 augustus 1951 verscheen Van Breens in memoriam Van Oudshoorn in de Haagsche Post.
Volgens de ‘Lijst van boeken, aanwezig in de nalatenschap van J.K. Feijlbrief’, opgenomen achterin de biografie van De Moor, bevond het andere auteursexemplaar van Achter groene horren zich in een schrijftafel, ‘rechts beneden’.

21. PERRON, E. du Voor kleine parochie. (Cahiers van een Lezer). Brussel, A.A.M. Stols, 1931. Ingenaaid. 168 p. 1e druk. Rug verdwenen, omslag beschadigd (maar: keurig exemplaar bijgevoegd!).
€ 300
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Voor Truida,/ in afwachting van “Een/ Voorbereiding”, dit andere/ verleden van/ E./ Gistoux, 3 Mei ’31’. Truida ter Braak (1908-1981) was de jongere zus van Menno ter Braak, boezemvriend van Du Perron. Van 1935 tot 1949 was zij getrouwd met Victor Varangot, schrijver en vertaler. Ze schreef op de Franse titel in de rechterbovenhoek: ‘GterBraak/ 5 Mei ’31/ van Eddy’.
De opdracht is waarschijnlijk neergepend op de dag dat Du Perron zijn 10 presentexemplaren van Stols per post ontving.
Standpunten en getuigenissen 5. Batten/Stols 39. Van Dijk 253.

22. PLAS, Michel van der Going my way. Den Haag, Stols, 1949. Halflinnen. 44 p. 1e druk. Rugje los.
€ 12
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het voorste schutblad: ‘Voor Gabriël Smit/ en zijn vrouw/ van hun vriend/ Michel van der Plas’.

23. ROELANTS, Maurice Komen en gaan. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931. Ingenaaid. Onafgesneden. 132 p. 2e druk.
€ 22
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘[KOMEN EN GAAN],/ onder gedachtenis./ voor Enny [Binnendijk] -/ Maurice.’

24. SANTEN, Sal Deze vijandige wereld. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972. Garenloos 88 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘voor Manuel [van Loggem],/ In vriendschappelijke/ herinneringen aan onze/ gemeenschappelijke/ jeugd (sign.)/ Amsterdam, 15 nov. 1980’.
Samen met:
SANTEN, Sal Een geintje. Verhalen. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1975). Garenloos. 132 p. 1e druk. Flink ezelsoor in voorzijde omslag.
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Erik,/ in opdracht van Manuel/ (sign.)/ Amsterdam, 15 nov. 1980’.

25. SCHEEPMAKER, H.J. Het gedenken. Gedichten. Amsterdam, Balkema, 1941 [= 1944]. Ingenaaid. 36 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op Pannekoek in een oplage van 100 gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Aan/ D.A.M. Binnendijk/ met mijn hartelijken dank/ voor zijn waardevolle critiek/ en bemoedigende woorden/ aan deze verzen gewijd/ van/ H.J. Scheepmaker/ 18-iv-44/ Amsterdam’. De Jong 739.

26. STROMAN, Ben René François Aristide NN. Omslagteekening en slotvignet van Jozef Cantré. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1934. Geïllustreerd halflinnen. 132 p. 1e druk. Platten iets verbruind.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Zomer 1934/ B.Stroman/ voor Riek & Paul’. Brusse 805.

27. TRANSTRÖMER, Tomas 17 gedichten. Vertaling J. Bernlef. (Amsterdam), Marsyas, (1988). Ingenaaid met omslag en buikband. 32 p. Illustraties van Herma Deenen. 1e druk. Omslag deels verbruind.
€ 250
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Dear Wiel [Kusters], receive/ this humble signature!/ Tomas/ Tranströmer’.

28. (TROELSTRA, Pieter Jelles). HAHN jr., Albert Troelstra in de karikatuur. (Met een voorwoord van P.J. Troelstra). Amsterdam, Boekh. en Uitg. Mij ‘Ontwikkeling’, 1920. Linnen geïllustreerd met opgeplakte foto van Troelstra. 180 p. 1e druk. Foto heeft wat krasjes. Titelpagina verbruind.
verkocht
* Exemplaar met Friestalige opdracht van Troelstra op het schutblad aan de uitgever H. Uden Masman. Het amusante boekje bevat veel prenten van Louis Raemaekers, en natuurlijk van Albert Hahn en diens stiefzoon Albert Hahn jr., maar ook van Braakensiek, Van Geldorp, Jordaan en Sluyters.

29. VERROEN, Dolf Onderdak. Den Haag, Leopold, (1961). Ingenaaid (omslagontwerp [Jan] Hartogh). 136 p. 1e druk. Rug iets beschadigd.
€ 18
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Weer een meesterwerk/ voor Ellen [Warmond],/ maar toch met veel/ hartelijks,/ Rijswijk, 27 oktober 1961/ Dolf’. Boven de opdracht schreef Verroen een mooi kwatrijn over van ‘Jan Càmpert (je weet wel…)’.

30. WERUMEUS BUNING, J.W.F. Het gebroken hart of De reis naar Barcelona. Een ouderwetsche, omslachtige, en sentimenteele geschiedenis en bovendien vrijwel naar waarheid verteld door -. (Geïllustreerd door Eppo Doeve). Amsterdam/ Brussel, Elsevier, 1951. Linnen. 165 p. 1e druk.
€ 30
* Exemplaar met leuke handgeschreven en gesigneerde opdracht van de auteur op het voorste schutblad: ‘Den HoogWelEd/ Oom/ Hofstokpaardstalhouder/ Z.Ed./ Ad Donker/ van/ JWF Werumeus Buning/ 17 Mei 1951’.

31. WINKLER, Kees Gedichten. Amsterdam, Van Oorschot, 1972. Linnen met stofomslag (band- en omslagontwerp Helmut Salden). 88 p. 1e druk. Scheurtje in bovenrand omslag.
gratis bij een bestelling
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor D.A.M. Binnendijk/ Kees W.’.

32. ZOMEREN, Koos van Meisje in het veen. Amsterdam/ Antwerpen, De Arbeiderspers, (1996). Linnen met stofomslag. 120 p. 2e druk.
€ 40
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘voor Joost Zwagerman -/ ingenomen met je/ belangstelling – en zó/ blij dat er nog iemand/ achter mij staat in het/ alfabet/ koos 25.8.’96/ asd’.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 13 december 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.113 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: