antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 767: J.H. Moesman

De Utrechtse surrealist J.H. (Jopie) Moesman (1909-1988) is niet alleen de maker van schilderijen, maar ook heeft hij boeken en tijdschriften geïllustreerd. In deze kleine, kleurrijke nieuwsbrief staat Moesman centraal, als redacteur van gezelschap ‘De Luis’, als lithograaf, schrijver, typograaf en als begeesterd handzetter.

De Luis

1. BOERSMA, J.M. ‘Het Grafisch Gezelschap De Luis heeft de eer U uit te nodigen tot een bezoek aan de tentoonstelling van schilderijen van J.H. Moesman (…)’. 1963. 22,1 x 9,2 cm. Leporello. 7 bladen. Alleen recto. Met 15 afbeeldingen van schilderijen van Moesman.
€ 75
* De uitvoerige, begeleidende tekst in deze folder is een van de eerste publicaties van Alain Teister, wiens echte naam Jacob Martinus Boersma was.

2. MOESMAN e.a., J.H. Luizencahier 1. Utrecht, De Luis, 1962 (= 1963). Op Chinese blokboekwijze genaaid. Gedrukt, deels op Pannekoek-papier, in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
verkocht
* Uitgave van het Utrechts grafisch gezelschap ‘De Luis’ onder redactie van J.H. Moesman, William D. Kuik en H. van Maarseveen. Bevat originele grafiek van Toon Jansen, W.D. Kuik, J.H. Moesman, Slachterskeesje, Koos van der Sluis en Peter Vos en teksten van o.a. Theo Sontrop (vertaling) en Alain Teister.
Niet verder verschenen, eerste en tevens laatste nummer.

Green Escape Press

3. DAISNE, Johan Johan Daisne 2.9.1912 – 9.8.1978. In memoriam. (Met een illustratie van J.H. Moesman). (Houten, Green Escape Press, 1978). Leporello. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en rood een oplage van 75 exemplaren.
verkocht
* Bevat een gedicht van Johan Daisne, ‘De Boot’, en een Franse vertaling van dit gedicht door Henry Fagne, een Duitse vertaling door Paul Wimmer en een bschouwing over Daisne door de drukker, Henk van Otterloo. J.H. Moesman tekende een roos voor de voorzijde van het omslag.

4. MEYER, Gerard Previn At Journey’s End. An Essay about a Visit to John Donne in Our Time. (Met twee originele litho’s van J.H. Moesman). Houten, Green Escape Press, 1981. Cahiersteek. (16) p. Met de hand gezet uit de Minister Antiqua en de Garamont en gedrukt in rood, zwart en blauw op Umbria Fabriano in een oplage van 75 genummerde en door de auteur, drukker en kunstenaar gesigneerde exemplaren.
€ 90
* Ongenummerd exemplaar, maar wel gesigneerd door de drie medewerkers.

5. MOESMAN, J.H. (als:) ZUILEN, Ton van Het echte Oud-Hollandse Ornaprentenboek. Tot lering ende vermaak van margedrukkers en andere knutselaars met afgedankt zetmateriaal in zijn ledige uren gezet door Ton van Zuilen, duvelstoejager van de Green Escape Press te Houten. Houten, Green Escape Press, [1982]. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in zes kleuren op negentiende-eeuws papier in een oplage van 100 door J.H. Moesman (als ‘Ton van Zuilen’) en Henk van Otterloo gesigneerde exemplaren.
verkocht
* Kunstenaarsboek pur sang, waar maar liefst zes jaar aan gewerkt is. Het bestaat uit een negental prenten, waarvan het zetsel bestaat uit talloze ornamenten waarmee met tomeloze fantasie de meest uiteenlopende voorstellingen zijn gemaakt. Het mag best wel eens gezegd worden: éen van de meest bijzondere Nederlandse bibliofiele uitgaven van de twintigste eeuw.


6. MOESMAN, J.H. Op engelvoeten, à pas de loup. Spreek vrijmoedig over De Sade, maar misbruik nooit zijn naam. (Gesigneerd). (Schalkwijk), Editions Surréalistes “Brumes Blondes”, 1975. Cahiersteek. 16 p. Gedrukt in rood en groen. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven een gesigneerde nieuwjaarswens van Moesman op de binnenzijde van het omslag: ‘Met de beste wensen/ voor 1975 t/m 1999/ in 2000 zien we wel weer!/ JH Moesman’.
Zeer eigenzinnige letterproef van de door Moesman ontworpen letter Petronius met talloze interessante citaten en fragmenten.

7. WIJNBERG e.a., Nicolaas Petit. Nummer 1 tot en met 6. Compleet. Amsterdam, Galerie Petit, 1979-1980. Vijf delen (nummer 5-6 is een dubbelnummer). Ingenaaid. Folio. 40; 56; 32; 56; 64 p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. Geïllustreerd, deels met originele grafiek. Keurige set.
€ 295
* Buitengewoon luxueus bibliofiel ‘tijdschrift’, op groot formaat, met originele grafiek als bijlage. Een abonnement kostte indertijd ƒ 250,- per jaargang (drie nummers).
1. J.H. Moesman-nummer. Bijdragen van J.H. Moesman, Gerrit van ’t Net, Hans Redeker en Nicolaas Wijnberg. Met, los bijgevoegd, een originele, genummerde en gesigneerde litho van J.H. MOESMAN, gedrukt door Dirkje Kuik, en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.
2. Bevat bijdragen van Hermanus Berserik, Gèr Boosten, Jan Kooistra, Dirkje Kuik, Theun de Vries en Nicolaas Wijnberg. Met, los bijgevoegd, een originele genummerde en gesigneerde kleurenlitho van Nicolaas WIJNBERG, een genummerd vouwblad, geschreven, ontworpen, gezet en gedrukt door Frans de JONG en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.
3. Dirkje Kuik-nummer, geheel door haar samengesteld en door haar gesigneerd onder het colofon. Bevat tekst en illustraties van Dirkje Kuik. Met, los bijgevoegd, twee originele, genummerde en gesigneerde litho’s van Dirkje KUIK en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.
4. Bevat bijdragen van o.a. Hans Redeker en Nicolaas Wijnberg en een uitgebreide afdeling ‘Veertig kunstenaars ontwierpen een eigen pagina’, waaronder Gèr Boosten, Reinder Homan, Frans de Jong, Mart Kempers, Dirkje Kuik, Jan Kuiper, J.H. Moesman, Peter van Poppel, Ru van Rossem, Alain Teister, Peter Vos en Nicolaas Wijnberg. Met, los bijgevoegd, een originele, genummerde en gesigneerde litho van J.H. MOESMAN, een originele genummerde en gesigneerde kleurenlitho van Nicolaas WIJNBERG (niet genoemd in de inhoudsopgave) en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.
5-6. Nicolaas Wijnberg-nummer, geheel door hem samengesteld. Met, los bijgevoegd, twee originele, genummerde en gesigneerde kleurenlitho’s van Nicolaas WIJNBERG en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 19 januari 2018 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.728 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: