antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 766: Hagelslag

In deze nieuwsbrief treft u bibliofiele uitgaven aan van twee persen die in zeker opzicht verwant zijn aan elkaar. Het zijn De Pij Pers (in 1990 opgericht door Jelle L.S. Pijpers) en Pers no. 14 (van 1982 tot 2001 onder leiding van Ernst Willem (Plim) Boissevain).

Deze private presses hielden van humor om te lachen. Onder hun medewerkers vindt u personen als Ruud Gorgonzola en Gerard Gummilucht. Serieuze(re) uitgaven verschenen er ook, met teksten van Willem Brakman, Drs. P, Maarten ’t Hart, Heere Heeresma en Rutger Kopland. En beide margedrukkers leverden graag geïllustreerde boekjes af.

N.B. Om 18.03 uur heeft een klant de volledige lijst besteld. Alleen de nummers 31 en 34 zijnis nog leverbaar (daarvan zijn twee exemplaren op voorraad).

De Pij Pers

1. ANONIEM De verloofde van Rudolph Reetkasteel en andere liefdeslyriek. Met een kort voorwoord door Gerard Gummilucht. (Met een origineel, gesigneerd kunstwerk van Helene van t Hoen). Wassenaar, De Pij Pers, 1997. Vierkant. Ingenaaid. (8) p. Gedrukt in blauw, rood en zwart in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 30 Romeins genummerde exemplaren voorzien van een origineel kunstwerk. Ondanks de veelbelovende titel bestaat dit boekje uit slechts één (licht-erotisch) gedicht, wat deze uitgave niet minder begeerlijk maakt…

2. BOER, Herman Pieter de De Vogelmens. (Met een illustratie van Pat Andrea). (Voorschoten, NUT, 1986). Geniet. 12 p. Gedrukt in een oplage van 70 genummerde en gesigneerde exemplaren.
verkocht
* Geproduceerd door Jelle L.S. Pijpers. Ongenummerd en ongesigneerd recensie-exemplaar, met opdrachtje van de producent: ‘allerlaatste/ van een van de/ eerste!/ Jelle P.’. Schrijvers in Voorschoten 1.

3. BOER, Herman Pieter de De gek van Bredevoort. (Wassenaar), De Pij Pers, 1995. Ingenaaid. (4), 16 p. Gedrukt in een oplage van 192 genummerde en gesigneerde exemplaren. Met een in paars gedrukte tekening van Pat ANDREA. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 150 Arabisch genummerde exemplaren. Op getint luxepapier van Zerkall. Met lila omslag.

4. BOER, Herman Pieter de Hagelslag. 10 sonnettines. (Met een tekening door Paul van Stijn). (Z.p., LIA/ Jelle L.S. Pijpers), 1990. Cahiersteek. (2), 18 p. Gedrukt in een oplage van 70 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk. Lijmresten van verdwenen titeletiketje op voorzijde omslag.
verkocht
* Het Jonge Hart 2.

5. BRAKMAN, Willem Een zonnig toneelstuk of Als ik Terugdenk Aan De Oorlog. (Met een met de hand ingekleurde illustratie van een tekening van de auteur). (Wassenaar), De Pij Pers, 1995. Ingenaaid. (4), 24 p. Gedrukt in een oplage van 112 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 48 Romeins genummerde exemplaren.

 

6. BRAKMAN, Willem Een zonnig toneelstuk of Als ik Terugdenk Aan De Oorlog. (Met een originele aquarel van Tino Lintelo). (Wassenaar), De Pij Pers, 1995. Ingenaaid. (4), 24 p. Gedrukt in een oplage van 112 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 72 Arabisch genummerde exemplaren. Dit is nummer ‘h.s. 7/12’.

7. DOOLAARD, A. den Strictement Hors Concours of Hoe Ik Schaatskampioen van Frankrijk Werd. [Wassenaar], De Pij Pers, 1992. Ingenaaid. (12) p. Gezet uit de Garamond en gedrukt in een oplage van 50 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk. Lijmresten op voorzijde omslag door verwijderd titeletiketje.
verkocht
* Eén van de 30 Arabisch genummerde, door de auteur geparafeerde exemplaren. Vermakelijke herinnering aan het jaar 1927 van de hoogbejaarde auteur (1901-1994) met fraai schaatsfrontispice in kleuren, een ‘duochromie’ van de hand van Stephen Featherstone.

8. DRS. P Negen op de Vijverberg. (Wassenaar), De Pij Pers, 1996. Cahiersteek. (16) p. Gedrukt in en oplage van 96 door de dichter genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Dit is nummer ‘h.s. 6/10’.

9. DRS. P Vijftien Tot De Derde. (Met een ORIGINELE, gesigneerde aquarel door Karen Persson). (Wassenaar, De Pij Pers, 1997). 28 x 26 cm. Cahiersteek (in een omslag van zeer curieus papier). (12) p. Gedrukt op 185 grams Canson Montval in een oplage van 52 door de dichter genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Omslag met charmante scheprand is deels verschoten.
verkocht
* Dit exemplaar is door de auteur genummerd ‘Nr h.s. 1/6’ en heeft bovendien een miniem opdrachtje van Drs. P: ‘Voor Karel’.

10. DRS. P Voorschoten op de Berg. (Met een originele, gesigneerde collage van Lichel van den Ende als frontispice). (Wassenaar), De Pij Pers, 1996. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt in een oplage van 108 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van een tentoonstelling van de Voorschotense Kunstkring.

11. DRS. P en Jelle L.S. PIJPERS Het Huis en de Bomen. Met een inleidgedicht door Drs. P. (Met een originele, ingekleurde ets van Michel van Overbeeke). (Wassenaar, De Pij Pers, 1996). Ingenaaid (omslag van ‘ongebruikelijk papier uit Londen’). (4), 48 p. Gedrukt op getint Zerkall-Bütten in een oplage van 228 genummerde en door Jelle Pijpers gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Dit exemplaar werd óok gesigneerd door Drs. P. Eén van de 72 Romeins genummerde exemplaren met originele ets. Met opdracht van de uitgever onder het colofon.

12. (EIJKELBOOM (vert.), J.). LEE, Laurie Het purper gevecht van de liefde. Zeven vroege gedichten van Laurie Lee. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Yoka Voorbach). (Den Haag, De Pij Pers, 1991). Cahiersteek. (26) p. Met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt in roze en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug minimaal verschoten.
verkocht
* Eén van de 24 Romeins genummerde exemplaren, door Eijkelboom op de dag van verschijnen voorzien van een opdracht: ‘Voor Carla van der Poel/ Maar zij glimlacht met haar warme mond/ Jan Eijk/ 20-1-’91’. Tweetalige uitgave, met twee losse aankondigingen voor activiteiten van Het Aangeraakte Boek.

13. (EIJKELBOOM (vert.), J.). LEE, Laurie Zoute Grassen. 3 Liefdesgedichten van Laurie Lee. (Met een originele, gesigneerde tekening in kleuren van Karen Persson). (Voorschoten, Het Aangeraakte Boek, 1991). Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt op Zerkall-Bütten door Jelle Pijpers en Jan Keijser in een oplage van 66 genummerde en door Eijkelboom gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht

14. EIJKELBOOM, Jan Die andere oorlog. (Voorschoten, NUT), 1989. Ingenaaid met stofomslag. (2), 22 p. Gedrukt in een oplage van 75 genummerde en gesigneerde exemplaren.
verkocht
* Proza. Geproduceerd door Jelle L.S. Pijpers. Dit exemplaar is genummerd ‘h.s. 14/18’. Schrijvers in Voorschoten 2.

15. HAMBURGER, Michael, en Jan EIJKELBOOM Paren met de lucht. A Marriage with air. (Wassenaar), De Pij Pers, 1994. Ingenaaid. (32 p.) Gedrukt in groen en zwart in een oplage van 120 door dichter en vertaler gesigneerde exemplaren.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerd citaat van de vertaler onder het colofon: ‘Maar een wortel kan doorgaan/ Jan Eijk’.

16. HAMBURGER, Michael, en Jan EIJKELBOOM Paren met de lucht. A Marriage with air. (Wassenaar), De Pij Pers, 1994. Ingenaaid. (32 p.) Gedrukt in groen en zwart in een oplage van 120 door dichter en vertaler gesigneerde exemplaren. Omslag deels iets verschoten.
verkocht

17. HART, Maarten ‘t Huis in de Polder. (Wassenaar), De Pij Pers, 1994. Ingenaaid. 20 p. Onafgesneden. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Simili Japon in een oplage van 120 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
verkocht

18. JAGT, Bouke, en Jelle L.S. PIJPERS Ze wil het zo. (Met een originele collage van Stephen Featherstone). (Wassenaar), De Pij Pers, 1996. Ingenaaid. (24) p. Met de hand gezet uit de Palatino en gedrukt op Amerikaans papier in een oplage van 96 genummerde en door beide auteurs gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 36 Arabisch genummerde exemplaren. Uitgave ter gelegenheid van de 25-ste verjaardag van de komst van de kunstenares Karen Persson naar Nederland (uit het warme Californië).

19. KOPLAND e.a., Rutger Everything seems understood. De glazen gevuld. (Met een originele collage van Stephen Featherstone). (Wassenaar), De Pij Pers, 1996. Ingenaaid. (4), 24 p. Gedrukt in groen en zwart in een oplage van 120 genummerde en door alle drie de auteurs gesigneerde exemplaren. Rug verschoten.
verkocht
* Eén van de 40 Romeins genummerde exemplaren, daarbinnen éen van de 20 exemplaren met een originele collage van Stephen Featherstone. Uitgave ter gelegenheid van de 80e verjaardag van James Brockway. Bevat poëzie van James Brockway, Rutger Kopland en Anton Korteweg.

20. KOPLAND e.a., Rutger Everything seems understood. De glazen gevuld. (Wassenaar), De Pij Pers, 1996. Ingenaaid. (4), 24 p. Gedrukt in groen en zwart in een oplage van 120 genummerde en door alle drie de auteurs gesigneerde exemplaren. Rug verschoten.
verkocht
* Eén van de 60 Arabisch genummerde exemplaren.

21. KOPLAND, Rutger, en James BROCKWAY In zichzelf. (Gedichten van Kopland met vertalingen van James Brockway. Met twee originele, ingekleurde etsen van Michel van Overbeeke). (Wassenaar), De Pij Pers, 1995. Ingenaaid. (32) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 75 door dichter, vertaler en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Dit is nummer ‘h.s. 2/6’.

22. KORTEWEG, Anton De pest aan literaire anekdotes. Boutade. (Met een originele collage van Stephen Featherstone). (Wassenaar), De Pij Pers, 1996. Ingenaaid. 20 p. Gedrukt in violet en zwart in een oplage van 108 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
verkocht
* Vermakelijk boekje, vooral vanwege de literaire anekdotes!

23. MICHIELS, Ivo Maria Morella. (Voorschoten, Jelle L.S. Pijpers), 1990. Ingenaaid. (2), 22 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op Van Gelder Hollands luxe druk in een oplage van 60 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Schrijvers in Voorschoten 3.

24. PIJPERS, Jelle L.S. Huis. (Wassenaar), De Pij Pers, 1992. Ingenaaid. (8) p. Gedrukt in een oplage van 90 genummerde exemplaren. 1e druk. Rond rug verschoten.
verkocht
* Voorjaarswens 1992, tevens verhuisbericht (de gedichten verklaren waarom). Exemplaar met een handgeschreven groet van de auteur onder het colofon. en: ‘noteer za 30-5 11 uur: Drs. P!’.

25. PIJPERS, Jelle L.S. Tussen riet en dood gras. (Met een Engelse vertaling door Lindsay Dunn). (Wassenaar, De Pij Pers, 1995). Ingenaaid. (4) p. Gedrukt op Simili Japon met een omslag van fraai Indiaas papier in een oplage van 180 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Achterin een handgeschreven groet van de dichter/ uitgever: ‘Op de samenwerking,/ Thijs!/ Jelle’. Jaarwisselingsgeschenk 1995/1996.

26. PIJPERS, Jelle L.S. Verre vuren/ Faraway fires. (Met een vertaling van Lindsay Dunn). Z.p., (De Pij Pers), [1994]. Ingenaaid. Uitvouwblad. Met de hand gezet en gedrukt in rood op de pers van Jan Keyser in een oplage van 168 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Met handgeschreven groet van de dichter-uitgever: ‘Hoi Thijs!/ Tot spoedig,/ Jelle’. Jaarwisselingsgeschenk 1994/1995.

Pers no. 14

27. BOMANS, Godfried Spleen. (Met twee illustraties [van Arjenne Fakkel]). [Leiden], Pers nr. 14, z.j. Leporello. 9,1 x 9,8 cm. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage.
verkocht
* ‘Ik zit mij voor het vensterglas (…)’.

 

28. FAKKEL, Arjenne Koen. Een versje voor GROOT en klein. (Met ingeplakte linosneden op Japans papier van Arjenne Fakkel). Leiden, Pers, no. 14, 1997. Cahiersteek. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 90 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Vrolijk boekje.

 

29. FAKKEL, Arjenne Spoken & ongelukken of Hoed u voor het binnenhuisboombeest.. (Met linosneden van Arjenne Fakkel). Leiden, [Pers, no. 14], 1993. Ingenaaid met omslag. (20) p. Met de hand gezet door Arjenne Fakkel en gedrukt door Ernst Boissevain in blauw en zwart in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug iets verschoten.
verkocht
* Een van de eerste boekjes met illustraties door Arjenne Fakkel.

30. GOETHE, Johann Wolfgang von Chateauneuf-du-Pape. (Leiden, Pers no. 14, 1988). (Plano in omslag). Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 25 genummerde exemplaren.
verkocht
* Twee recepten volgens Goethe onder redactie van Elisabeth Graanoogst. Mystificatie.

 

 

31. GRAANOOGST, Elisabeth Hop hop hop, paardje in galop (alweer een schets uit verre oorden). Met plaatjes. Leiden, Pers no. 14, 1989. Cahiersteek. 24 p. Gezet uit de Gill en de Futura en gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20

32. GRAANOOGST, Elisabeth Zon en zee, hoera! Met plaatjes (van R.V. Fakkel). Leiden, Pers no. 14, 1989. Cahiersteek met transparant omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht

33. HEERESMA, Heere Juichend langs de einder… Met een cartoon van Faber Heeresma en een bijdrage van Heere Heeresma jr. Leiden, Pers no. 14, 1990. Ingenaaid met stofomslag. 36 p. Met de hand gezet uit de Garamond en de Gill Sans en gedrukt door Remko V. Fakkel en Ernst W. Boissevain op Mellotex 135 grams in blauwgroen en zwart in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht

34. HEERESMA, Heere Zilveruitjes. Met een tekening van Faber Heeresma. Leiden, Plim’s Holding, 1988. Ingenaaid met stofomslag. 32 p. Met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt door Remko V. Fakkel en Ernst W. Boissevain op Mellotex 135 grams in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Gedichten met uitgebreide inleiding van de auteur.

35. KOOTEN, Kees van & Wim de Bie (als:) Heer Kooten en Heer Bie Het Simplisties Verbond over… Leiden, Pers no. 14, 1989. Ingenaaid. (20) p. Met de hand gezet en gedrukt door Ernst W. Boissevain en Remco W. Fakkel in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht

 

36. NORWEB, J. Mietje & het mes. (Met twee illustraties van Arjenne Fakkel). (Leiden, Pers, no. 14, 1998). Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt in groen, oranje, blauw, rood en zwart in een oplage van 250 exemplaren.
verkocht
* Idee en uitvoering van Arjenne Fakkel.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 17 januari 2018 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.720 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: