antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 772: Lucebert

De verschijning van de bijna duizend pagina’s tellende biografie van Lucebert door Wim Hazeu grijpen wij met beide handen aan. Van de dichter-schilder vindt u in deze nieuwsbrief een originele brief, illustraties voor boeken en tijdschriften, bijdragen aan bloemlezingen, gedichten in het Duits en Latijn, evenals een mooie inkttekening uit 1953.


1. LUCEBERT Festspiele met zwarte handen. [Amsterdam], (De Bezige Bij, 2008). Cahiersteek. (20) p. 1e druk.
verkocht
* Poëzie en tekeningen van Lucebert, geschreven en getekend in 1949 en gedrukt in facsimile van het handschrift. Jaarwisselingsgeschenk 2008/ 2009. Niet in de handel.

2. LUCEBERT Na de helft van het leven. Amsterdam, De Bezige Bij, 1993. Ingenaaid. 24 p. Gedrukt in een oplage van 750 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Jaarwisselingsgeschenk 1992-1993. Niet in de handel.

3. LUCEBERT (Originele pentekening in Oost-Indische inkt). Ingelijst achter glas. 23,8 x 29,8 cm. Beeldformaat ca. 17,6 x 23 cm. Gesigneerd en gedateerd ‘Lucebert ’53’.
verkocht
* Een stad met op de voorgrond een ruiterstandbeeld. op de sokkel staat geschreven ‘Allumettes de sureté’ en ‘In Hoc’. Het lijstje heeft een eenvoudig houten kader en dateert waarschijnlijk uit de jaren zestig. Met een lijstenmakersetiketje uit Brussel.

4. LUCEBERT Verzamelde gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1974. Twee delen (zonder cassette). Typografie W. Sandberg. Met illustraties van de dichter. Met uitgebreide verantwoording, varianten, documentatie, bibliografie en registers. Keurige, onverkleurde set.
verkocht
* In 2002 verscheen weliswaar een herdruk van Luceberts Verzamelde gedichten, aangevuld met de bundels van na 1974 en een afdeling nagelaten gedichten (voornamelijk uit de jaren ’90), maar die editie heeft een wel zeer karige verantwoording, terwijl deel 2 van deze uitgave daar in zijn geheel aan is gewijd. Bovendien ontbeert ze de meesterhand van typograaf Sandberg, die de uitgave van 1974 tot zo’n monument maakte.

5. LUCEBERT e.a. Braak 2-7. (Maandelijks cahier voor proza, poëzie en critiek. Onder redactie van Remco Campert en Rudy Kousbroek (vanaf aflevering 3 ook Lucebert en Bert Schierbeek)). Jaargang 1, aflevering 2 tot en met 7 (1950-1951). Ingenaaid (later naaigaren). (160) p. (= p. 25-184). Aflevering 5 werd gestencild op groot papier. Pagina 137 en 164 zwak afgedrukt. Aflevering 7 is afkomstig van Gerrit Kouwenaar, met zijn handtekening op pagina 165.
verkocht
* Bijna complete set (aflevering 1 ontbreekt). Gedrukt en gestencild in diverse kleuren en op diverse soorten papier.
Bijgevoegd: los omslag van aflevering 6 (variant met tekening van Oscar Scheffel) .
Voorts: omslag van aflevering 3 (variant met tekening van ‘Karel Appel’, plano op wit, dunner papier dan het gebruikte omslag). Van de gouache die Appel inleverde bleek geen lijncliché te maken, waarna Rudy Kousbroek besloot er met Oost-Indische inkt een kopie van de maken, inclusief nagemaakte handtekening. De eerste vervalste Karel Appel!
Bevat bijdragen van o.a. Hans Andreus, Niels Augustin, Remco Campert, Hugo Claus, Jan Elburg, Jan Hanlo, James Holmes, Rudy Kousbroek, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Johan B.W. Polak, Bert Schierbeek, Simon Vinkenoog en Bab Westerveld.

6. LUCEBERT e.a. Braak 2. (Maandelijks cahier voor proza, poëzie en critiek. Onder redactie van Remco Campert en H.R. Kousbroek). Jaargang 1, aflevering 2 ([juni] 1950). Geniet. (24) p. (= p. 25-48).
€ 275
* Bevat bijdragen van o.a. Remco Campert (vijf gedichten), Lucebert (zes gedichten), Rudy Kousbroek (vijf gedichten en twee besprekingen) en J.B.W. Polak (essay over Marsman en Leopold (!)).

7. LUCEBERT e.a. Braak 3. (Cahier voor proza, poëzie en critiek. Onder redactie van Remco Campert, H.R. Kousbroek, Lucebert en Bert Schierbeek). Jaargang 1, aflevering 3 (juli 1950). Geniet. (28) p. (= p. 49-76). Omslag wat geschaafd, scheurtje in achterzijde omslag.
verkocht
* Bevat bijdragen van o.a. Remco Campert (drie gedichten, getekend en geïllustreerd door Lucebert), Gerrit Kouwenaar (drie gedichten, getekend en geïllustreerd door Lucebert), Lucebert (essay, geïllustreerde poëzie, omslagtekening, talloze tekeningen in de tekst en getekende advertenties, o.a. voor boekhandel Allert de Lange en voor de bundel Hoonte van Achterberg) en Bert Schierbeek (fragment uit Het boek ik).

8. LUCEBERT e.a. Braak 4. (Maandelijks cahier voor proza, poëzie en critiek. Onder redactie van Remco Campert, Rudy Kousbroek, Lucebert en Bert Schierbeek). Jaargang 1, aflevering 4 (augustus 1950). Geniet. (28) p. (= p. 77-104).
verkocht
* Bevat bijdragen van o.a. Hans Andreus (drie gedichten), Remco Campert (vijf gedichten, geïllustreerd door Lucebert), Jan Elburg (essay), Gerrit Kouwenaar (gedicht, geïllustreerd door Lucebert), Lucebert (geïllustreerde poëzie, omslagtekening en tekeningen in de tekst) en Bert Schierbeek (fragment uit Het boek ik).

9. LUCEBERT e.a. Braak 5. (Onder redactie van Remco Campert, H.R. Kousbroek, Lucebert en Bert Schierbeek). Jaargang 1, aflevering 5 [december 1950]. Geniet. (32) p. (= p. 105-136). Omslag licht geschaafd.
verkocht
* Bevat bijdragen van o.a. Remco Campert (gedicht), Jan Hanlo (gedicht), Rudy Kousbroek (gedicht, geïllustreerd door Lucebert), Lucebert (geïllustreerde poëzie, omslagtekening en tekeningen in de tekst), Bert Schierbeek (fragment uit Het boek ik) en Simon Vinkenoog (twee gedichten).

10. LUCEBERT e.a. ‘Four Picture Test’. Vier originele waterverftekeningen, opgeplakt aan de binnenzijde van een overslagmap. Vijftien ongepubliceerde verhalen in origineel handschrift, alle gedateerd en gesigneerd, van de schrijvers Belcampo, J.C. Bloem, Gerard den Brabander, Simon Carmiggelt, Jan Engelman, Hella S. Haasse, Lucebert, Adriaan Morriën, Gerard Kornelis van het Reve, Adriaan Roland Holst, M. Vasalis, Hendrik de Vries en Victor van Vriesland, en van de beeldend kunstenaars Siep van den Berg en Melle (Oldeboerrigter). 31 bladen. 1952-1953. Elk manuscript is gevat in een gekalligrafeerd perkamenten hoesje. Tezamen in een halflederen overslagdoos (Geert van Daal).
verkocht
* De ‘Vier Platen Test’ is ontwikkeld door psycholoog David Jacob van Lennep (1896-1982). Deze psychologische test bestaat uit vier aquarellen van verschillend formaat, die elk een algemene situatie verbeelden: ‘(I) being together with one other person, (II) being personally alone, (III) being socially alone, (IV) being together with many other persons’.
Schrijver, psycholoog en grafoloog Manuel van Loggem (1916-1998) heeft deze vier afbeeldingen begin jaren ’50 aan vijftien gelauwerde ofwel aanstormende schrijvers en kunstenaars laten zien. Zijn verzoek: kijk er een minuut naar en schrijf vervolgens een verhaal.
De schrijvers verzonnen, in de hun kenmerkende stijl, allerlei plots, dialogen en details. Terugkerend thema in deze verhalen is het conflict, zowel tussen geliefden als tussen zakenpartners. Hella Haasses verhaal is zeer dramatisch, Luceberts korte verhaal poëtisch en dat van Reve (over de relatie tussen twee mannen, geschreven in Engels én Nederlands) eindigt droevig. Vasalis, nota bene zelf psychiater, begint haar verhaal als volgt: ‘Het begin en het einde zijn ongedifferentieerd. Babies zijn babies, grijsaards & oude vrouwen zijn dat – voor de toeschouwer, zonder meer, in de phase daartusschen gebeurt zichtbaar elk lot’.
Unieke en intrigerende collectie ongepubliceerde verhalen.

11. LUCEBERT e.a. Correspondentie over gedichten voor een bloemlezing. Brieven aan Bert Natter van H.C. ten Berge, Rutger Kopland, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Hanny Michaelis, Hans Plomp, M. Vasalis en Daisy Wolthers. Handgeschreven (5 x) en getypt (3 x). Diverse formaten. Acht bladen totaal. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd ‘24.04.91’, ‘Glimmen, 19/5/91’, ‘1071 KL Amsterdam, 14.4.1991’, ‘Bergen n.h. 18 April 1991’, ‘Amsterdam, 14 april 1991’, ” resp. ‘Roden 20-4-’91’.
verkocht
* Dichterspost aan Bert Natter, redacteur bij uitgeverij Kwadraat, voor de bij die uitgeverij te verschijnen bloemlezing Van niets dan lucht te leven. Een bloemlezing gedichten over de natuur en het milieu (1991). Alle dichters geven per brief toestemming voor opname van hun gedicht (Wolthers doet dat namens de erven Achterberg): ze zijn akkoord met het honorarium (f 35,-) en geven hun rekeningnummer op. Sommige brieven zijn kort en zakelijk, andere iets uitvoeriger.
Gerrit Kouwenaar verzoekt Natter de zaak verder af te handelen met Querido. Hanny Michaelis wil graag ‘een bewijsnummer’ ontvangen. Hans Plomp schrijft (op bijzonder vezelig briefpapier) dat zijn gedicht ‘Lofzang aan de Aarde’ niet eerder gepublicerd is. De meest inhoudelijke brief is van Vasalis: zij wenst Natter succes met het initiatief: ‘er is bijna niets dat mij zo zeer ter hart gaat’. Zij wijst de redacteur erop dat haar ‘bank-naam’ ‘M. Droogleever Fortuyn Leenmans’ is. In een PS vraagt de dichter zich af of het niet beter zou zijn voor ‘Waterkant. Vroeger’ de nieuwe spelling te gebruiken: ‘Ik geloof dat die oude een zekere vervreemding geeft’.
Een exemplaar van de bloemlezing is bijgevoegd (herdruk 2000).

12. CAMPERT, Remco Straatfotografie. Tekeningen Lucebert. Landgraaf, Herik, 1994. Ingenaaid met flappen. (24) p. Gedrukt in een oplage van 299 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 2e druk (nummering met accent).
verkocht
* Mooie typografie van Karel F. Treebus. Zwarte Reeks 25.

13. (CLAUS, Hugo) Hugo Claus 65. (Met een uitgebreide verantwoording door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, [1994]. Verguld halfperkament (Binderij Phoenix). 34,6 x 24,5 cm. Met de hand gezet en gedrukt in rood en zwart (door Hein Elferink) en in offset (door Jan de Jong) in een oplage van 65 op de pers genummerde danwel op naam gedrukte en door de jubilaris gesigneerde exemplaren. 1e druk. Het papieren (interim)foedraal ontbreekt.
verkocht
* Groot en groots boek waarin twintig vrienden Hugo Claus feliciteren met diens 65e verjaardag, ieder op zijn of haar eigen, persoonlijke wijze. In volgorde van opkomst: Charlotte [Barbara Hemmink], Remco Campert, Pierre Alechinsky, Herman de Coninck, Lucebert, Simon Vinkenoog, Chris Yperman, Freddy de Vree, Reinhoud (originele, gesigneerde ets), Gert Jan (Hemmink), Corneille, Cees Nooteboom, Tajiri (gesigneerd & genummerd (32/65)), Gerrit Kouwenaar, Roger Raveel (originele litho in kleuren, gesigneerd), Sylvia Kristel, Joost Veerkamp (naar De zeven kristallen bollen van Hergé), Kees van Kooten en Henny Riemens (originele portretfoto; Henny Riemens overleed in 1992, de foto is afkomstig uit het Cobra-archief van Nico Koster).
Lucebert leverde zijn tekening vlak voor zijn overlijden op 10 mei 1994 en zijn bijdrage is wellicht de laatst gepubliceerde tekening die hij maakte. De verschijning van Hugo Claus 65 mocht hij niet meer meemaken.
AMO 120.

14. GEERTS, Roger Carmina neerlandica latine vertit. Nederlandse gedichten in het Latijn vertaald door Roger Geerts. Met een inleiding door Prof. A. Welkenhuysen, Leuven. Hasselt, Heideland-Orbis, 1979. Ingenaaid met flappen. 38 p. 1e druk. Handtekening en datum voorin, verder in prima staat.
verkocht
* Nederlandstalige gedichten met Latijnse vertaling tegenover elkaar, van o.a. Van Ostaijen, Van Eeden, Marsman, Claus, Lucebert, Gezelle, Snoek en Timmermans. Mooi uitgevoerd boekje.

15. KOUSBROEK, Rudy Begrafenis van een keerkring. Gevolgd door Eight love-poems. Den Haag, Stols, 1953. Ingenaaid (omslag Lucebert). 48 p. 1e druk. Enkele pagina’s verbruind door (niet meer aanwezig) knipsel.
verkocht
* Van Dijk 920.

16. KOUWENAAR e.a., Gerrit Podium. Literair maandblad. Jrg. 17, afl. 6 (maart 1963). Ingenaaid. 241-288 (= 56) p.
verkocht
* Gesigneerd door Gerrit Kouwenaar op de pagina van zijn bijdrage (‘Losse planken’). Tevens bijdragen van Hermans, Lucebert, Vaandrager en Vinkenoog.

17. KOUWENAAR e.a., Gerrit Podium. Tweemaandelijks literair tijdschrift. Jrg. 11, afl. 4 (juli-augustus 1956). Ingenaaid (vignet op omslag Lucebert). 193-256 (= 64) p. Scheur in p. 211-212 (papierfout; zonder tekstverlies).
verkocht
* Gesigneerd door Kouwenaar (onder het laatste van zijn ‘Twaalf gedichten’), Simon Vinkenoog en Sybren Polet. Ook bijdragen van W.F. Hermans, Bert Schierbeek en Mea Strand.

18. KUNZ, Ludwig Junge Niederländische Lyrik. Herausgegeben von Ludwig Kunz. Mit vier Zeichnungen von Lucebert. (Stierstadt im Taunus), Eremiten-Presse, 1965. Garenloos. Op Chinese boekblokwijze gebonden. 58 p. Gedrukt in een polage van 200 genummerde exemplaren 1e druk. Twee vochtvlekken op voorzijde omslag, pagina 5/6 in facsimile.
verkocht
* Belangrijke bloemlezing voor het Duitse taalgebied met gedichten van Claus, Elburg, Gils, Kouwenaar, Lucebert, Polet, Schierbeek, Sleutelaar, Verhagen en Vinkenoog. Met erratablaadje. Slagter 101.

19. KUNZ, Ludwig Junge Niederländische Lyrik. Mit elf Zeichnungen von Karel Appel. Herausgegeben und eingeleitet von -. (Stierstadt im Taunus), Eremiten-Presse, 1957. 29,5 x 17,6 cm. Garenloos. Op Chinese boekblokwijze gebonden. 38 p. 1e druk. Omslag deels iets verkleurd.
€ 100
* Belangrijke bloemlezing voor het Duitse taalgebied met gedichten van Andreus, Campert (‘Kennst du den Jungen, der/ Marihuana raucht?’), Elburg, Kouwenaar, Lodeizen, Lucebert en Schierbeek. De tekeningen van Appel zijn eerder gereproduceerd in Het bloed stroomt door (1954). Slagter 59.

20. NIJNATTEN, A.W. van Tekst en tekening bij Lucebert. De relatie tussen het literaire en grafische werk aan de hand van de bundel “Lithologie” bestudeerd. Welberg, eigen beheer, 1977. Twee delen. Geniet. (3), 34; 24 eenzijdig gestencilde bladen.
verkocht
* Scriptie, begeleid door A.A. Smulders.
Bijgevoegd: getypte brief van de auteur.

21. PLAS, Michel van der Twee emmertjes water halen. Een bloemlezing uit de Nederlandse waterstaatsliteratuur, voorafgegaan door een cultuurphilosophische inleiding door Michel van der Plas verlucht met vergelijkende excerpten uit de schatkamers der wereld-waterstaatsschilderkunst van de Egyptenaren tot heden verzameld en gerangschikt door J.F. Doeve begeleid door een verzameling variaties op de melodie van “Twee Emmertjes Water Halen”, verzorgd door H. Badings. Den Haag, A.A.M. Stols, 1952. Oblong. 17,5 x 25 cm. Linnen. 56 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 50
* Eén van de 15 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op geschept papier, volgens een gesigneerde mededeling in kalligrafie van A.A.M. Stols op de Franse titel.
Teksten van o.a. Boutens, Van der Leeuw, Lucebert, Van Ostayen en Schierbeek, en illustraties van o.a. Picasso en Rembrandt. Van Dijk 916.

22. POWYS, John Cowper All Or Nothing. London, Macdonald, 1960. Linnen met stofomslag. 224 p. 1e druk. Omslag verbruind en aan de randen iets gerafeld, prijs afgeknipt.
verkocht
* Uit de bibliotheek van Lucebert. Op het schutblad is gestempeld: ‘lucebert/ bergen nh/ tel. 3551’! Een fantastische roman uit de laatste jaren van Powys (1872-1963), waarin allerlei groteske personages optreden, van John o’Dreams tot de Cerne Giant.

23. SCHIERBEEK, Bert De derde persoon. (Omslag en illustraties LUCEBERT). Amsterdam, De Bezige Bij, 1955. Ingenaaid. 176 p. 1e druk. Voorzijde omslag los.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde (en zeer poëtische) opdracht: ‘voor Wim Heinemeijer/ dat is de dronken voet van het licht/ te dronken de straal/ en valt zo de mens?/ Bert Schierbeek’.

24. (VIJFTIGERS). KOUWENAAR, Gerrit (inleiding) Vijf 5tigers. Een bloemlezing uit het werk van Remco Campert, Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Bert Schierbeek. Met een inleiding van Gerrit Kouwenaar. Amsterdam, De Bezige Bij, [Brinkman: 1954; MDLM: 1955]. Linnen met stofomslag. 88 p. 1e druk. Beetje krom. Bovenrand omslag iets omkrullend. Met – als vrijwel altijd – de horizontale roeststrepen in het papier. Exlibrisstempel op titelpagina.
verkocht
* Het iconische stofomslag, waarop Campert, Elburg, Schierbeek, Lucebert en Kouwenaar als katachtigen staan afgebeeld, is in uitstekende staat.

25. (VIJFTIGERS). KOUWENAAR, Gerrit (inleiding) Vijf 5tigers. Een bloemlezing uit het werk van Remco Campert, Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Bert Schierbeek. Met een inleiding van Gerrit Kouwenaar. Amsterdam, De Bezige Bij, [Brinkman: 1954; MDLM: 1955]. Linnen met stofomslag. 88 p. 1e druk. Met – als vrijwel altijd – de horizontale roeststrepen in het papier. Stofomslag wat gevlekt.
verkocht
* Mét het iconische stofomslag, waarop Campert, Elburg, Schierbeek, Lucebert en Kouwenaar als katachtigen staan afgebeeld.

26. (VIJFTIGERS). VINKENOOG (samenstelling en inleiding), Simon Atonaal. (Met illustraties van Karel Appel en Corneille). Den Haag, Stols, 1952. Linnen. 108 p. 2e druk. Naam deels weggelakt op schutblad.
verkocht
* Van Dijk 878 a.

27. (VIJFTIGERS). VINKENOOG (samenstelling en inleiding), Simon Atonaal. (Gedichten van Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus, Jan G. Elburg, Jan Hanlo, Gerrit Kouwenaar, Hans Lodeizen, Lucebert, Paul Rodenko, Koos Schuur en Simon Vinkenoog. Met illustraties van Karel Appel en Corneille). Den Haag, A.A.M. Stols, 1951. Linnen met stofomslag. 108 p. 1e druk. Omslag op rug verbruind, vlek op achterzijde.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van Simon Vinkenoog po het voorste schutblad: ‘Wat een mooie/ tekening van/ lucebert in/ een ander ex, GJH!/ Niet omdat hij niet/ mee mocht doen,/ maar omdat/ KA[ppel] & C[orneille] dichterbij/ waren. Simon V.’ Van Dijk 878. Slagter 19.

28. ZWEIG, Stefan Drei Dichter ihres Lebens. Casanova, Stendhal, Tolstoi. Leipzig, Insel-Verlag, 1928. Linnen. 384 p. 1e druk. Exlibris J.A. Vooren [ontwerp Lucebert] op binnenzijde voorplat.
verkocht
* Fraai en zeldzaam exlibris, door Lucebert ontworpen in 1956 voor de verzamelaar J.A. Vooren. De tekst luidt ‘Niets is genoeg of het is goed genoeg’, afkomstig uit Luceberts gedicht ‘chemie’.
Referentie: Lucebert, drukwerk voor anderen, 50.


29. HAZEU, Wim Getypte brief aan ‘Beste Willem’ (Huijer). 29,6 x 21.0 cm. Op briefpapier van de uitgeverij. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd ‘Baarn, 9 mei 1980’. Vijf regels tekst. In de originele envelop.
€ 20
* Hazeu dankt antiquaar Willem Huijer voor zijn originele brief bij het bereiken van Hazeus vijftigste verjaardag (‘bij het verder oversteken van de rivier’) en waarschuwt Huijer alvast voor diens vijftigste verjaardag: ‘(…) het zijn een paar zware meters. Dus bereid je er op voor door je er niet op voor te bereiden’.
Bijgevoegd: doorslag van de brief van Huijer aan Hazeu. 14 regels tekst.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 9 februari 2018 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.117 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: