antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 796: Op de Franse titel

De onlangs ingekochte boeken in deze nieuwsbrief hebben op de titelpagina of op de Franse (‘voordehandse’) titel een opdracht of originele tekening van de auteur. In de lijst staan opdrachtexemplaren van onder anderen Gerard Reve, Jan Eijkelboom, E. du Perron, Maarten ’t Hart, S. Vestdijk en Boudewijn Büch.

Onder de ontvangers van deze boeken zijn niet de minsten. De veelbelovende, jonggestorven dichter-danser Hans van Sweeden kreeg een dichtbundel van Jacques van Hattum. De dochter van F. Bordewijk werd met warme, vriendschappelijke opdrachten van Jerzy Kosinski bedeeld. Jan Hoekstra, de bibliofiele longarts in Groningen, ontving gesigneerde boeken van Hans Warren, Leo Vroman en Kees Ouwens.


1. BROECK, Walter van den Brief aan Boudewijn. Antwerpen/ Amsterdam, Elsevier Manteau, 1980. Garenloos. 240 p. 2e druk. Enkele vlekken op de rug.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdrachttekening van de auteur aan zijn uitgever op de Franse titel: ‘voor J. Weverbergh’. De goed gelijkende tekening stelt de auteur voor die koning Boudewijn een brief aanbiedt.

2. BÜCH, Boudewijn De Boekhandel. Amsterdam, Scheltema Holkema Vermeulen, (1986). Geniet met omslag. 20 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de colofonpagina: ‘[Dit is nummer:] H.S./ à Ronald [Breugelmans] 9 V 1985/ boudewijn büch/ [streep door ISB-nummer]/ nummer fout; behalve 10 ex. vernietigd’.
Zeldzaam afwijkend exemplaar: het colofon van de gebonden, genummerde en gesigneerde luxe-editie van deze uitgave werd per abuis overgenomen in de reguliere editie (dat een ander ISB-nummer heeft). De reguliere exemplaren werden vervolgens vernietigd en opnieuw gedrukt, op 10 exemplaren na.

3. CARMIGGELT, S. Onzin. Geïllustreerd door (en met een voorwoord van) Peter van Straaten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1978). Ingenaaid. 208 p. 4e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur [aan Heere Heeresma] op de Franse titel: ‘Dit is een ouwe, maar er/ staan mooie plaatjes in, zeer/ geschikt om met de hand te/ worden gekleurd./ Mijn nieuwe/ komt eind augustus./ Hartelijk,/ S. Carmiggelt’.

4. COCHERET, Ch.A. Poppenkast. Vijftig Schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver. (Met opdracht van de auteur). Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1937. Linnen met stofomslag (van de auteur). 152 p. Schetsen met illustraties van de auteur, gedrukt in rood en zwart. 2e druk. Omslag op de rug verbruind en aan de randen wat versleten.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur/illustrator op de titelpagina: ‘Voor mijn jongen vriend/ Nol Horsting ter vertroosting/ op zijn sponde/ van den Schetsboekenier N.R.C./ (sign.)/ 6 Oct. 1937’.
Cocheret (1880-1974) had een column in de NRC. Catalogus Brusse 831 a.

5. EIJKELBOOM, Jan De gouden man. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1982). Ingenaaid met flappen. 60 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Jan Hoekstra,/ vooral deel I/ Jan Eijk/ 13-11-’82/ Rotterdam’.

6. GRESHOFF, Jan Rebuten. (Met een houtsnede van John Buckland Wright). Den Haag, (Boucher), 1936. Linnen. 196 p. Gedrukt in een oplage van 615 exemplaren. 1e druk. Rug verschoten.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘voor Lotje [= Charlotte] Köhler/ op den dag van haar Brusselsche/ voordracht/ vriendschappelijk/ van/ (sign.)/ 24/4 ’36’.
Folemprise 6. Reid A21.

7. HAAN, Jacob Israël de Het Joodsche lied. Amsterdam, W. Versluys, 5676 (1915). Ingenaaid. 236 p. 1e druk. Voor- en achterin beetje roest.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Jacob Israël de Haan/ M.M. de Bruin Jr.’. De signatuur van de schrijver is iets weggevlakt maar goed leesbaar.

8. HAAN, Jacques den De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden. (Utrecht/ Antwerpen), Bruna, 1968. Linnen. 144 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Hans en Joke [van Straten]/ dit laatste product/ van het vruchtbare/ voorjaar van 1968/ Jacques’.
Leuke jubileumuitgave bij het honderdjarig bestaan van Bruna. Tevens aandacht voor Nijntje, Zwarte Beertjes en Havank, wier geestelijk vader Dick Bruna op pagina 143 staat afgebeeld.

9. HART, Maarten ‘t De ortolaan. [Amsterdam], CPNB, 1984. Garenloos. 96 p. 1e druk. Rug wat verbruind.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Leiden, 25 okt ’84/ Voor Ronald & Lizanne [Breugelmans],/ een éérste druk!/ Maarten/ ’t Hart’.
Boekenweekgeschenk 1984.

10. HART, Maarten ‘t De nagapers. [Amsterdam], Nederlandse Lezerskring Boek en Plaat, (1986). Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Leiden 4 mei ’86/ Voor Ronald & Lizanne [Breugelmans]/ gesigneerd/ door/ Maarten/ ’t Hart’.

11. HATTUM, Jac. van Mannen en katten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1947. Ingenaaid met omslag. 80 p. 1e druk. Wat sleets.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Johan/ van Jaap i/ii ’57’.

12. HATTUM, Jac. van Nieuwe Sprookjes & Vertellingen. (Den Haag, Boucher), 1957. Ingenaaid met flappen. 48 p. 1e druk.
€ 18
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op Franse titel: ‘Voor Dop/ voor het ophangen/ 23/5 ’58/ van Jaap’.
Het Nieuwe Voorhout.

13. HATTUM, Jac. van Plant u niet voort.. Amsterdam, De Beuk, (1959). Ingenaaid met omslag. 32 p. 1e druk. Omslag ongaaf.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Hans/ van Sweeden/ van Jac. van Hattum/ i maart 1960’.

14. (HERMANS, W.F.). SITNIAKOWSKY, Ivan Opdracht van W.F. Hermans. Met foto’s van Nico Koster en Klaas Koppe. Den Haag/ Amsterdam, BZZTôH/ De Telegraaf, 1999. Linnen (Henny den Dekker). 32 p. Gedrukt in een oplage van 270 genummerde exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk. Kras op voorplat.
€ 75
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor André [Swertz],/ met vertraging/ maar toch: in/ vriendschap!/ Ivan/ A’dam 6-9-01’.
Bijzonder exemplaar: genummerd noch gesigneerd in het colofon, laat staan voorzien van de originele foto door Nico Koster die aan de luxe-editie is toegevoegd, maar toch gebonden in (geel) linnen, zoals ook de luxe-exemplaren werden gebonden.

15. KOSINSKI, Jerzy Aanwezig. Roman. Vertaling Oscar Timmers. Amsterdam, De Bezige Bij, 1970. Garenloos. 160 p. 1e druk.
€ 80
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘For Nick [Funke-Bordewijk], who knows that/ I could not possibly write/ here what I have written/ for others -/ – with affection,/ Jerzy/ Amsterdam, Winter 1970’.
Nick Funke-Bordewijk publiceerde in 1994 een boekje met herinneringen aan Kosinski.

16. KOSINSKI, Jerzy The painted bird. New York, Pocket Books (Simon & Schuster), 1966. Pocket. (10), 214 p. Herdruk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘For Nick Funke-Bordewijk -/ – with admiration and/ gratitude/ Jerzy Kosinski/ New York, Fall 1966’.

 

17. KOSINSKI, Jerzy (als:) Joseph NOVAK De toekomst is aan ons. Gesprekken in het hedendaagse Rusland. (Vertaald door C.A.G. van den Broek). Utrecht/ Antwerpen, Prisma (Het Spectrum), 1964. Pocket. 224 p. 1e druk.
€ 75
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘For Mr and Mrs. Funcke-Bordewijk -/ – with apologies for the cover/ of this book – and profound/ gratitude of their interest in/ its content/ Jerzy Kosinski/ Voorburg, Feb 25, 1967’.
De omslagtekening is van de hand van Eppo Doeve.

18. OEVER, Karel van den Schaduw der vleugelen. Antwerpen, Neerlandia, 1913. Ingenaaid. 64 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug en randen beschadigd. Exlibris op Franse titel.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘aan Sytse Oosterbaan,/ van den schrijver/ Kvdoever/ Antwerpen, 7 September, 1923’.
O-poëzie (‘O heilige Hostie’, ‘O, bange duif’, ‘O, Vader’, ‘O, allerzuiverste gloed’).

19. OUWENS, Kees Droom. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, (1988). Ingenaaid met flappen. 52 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Jan [Hoekstra],/ als bevestiging van een (alweer)/ oude band en/ herinnering Groningen 13/14-08-’88/ Kees’.

20. PERRON, E. du Een voorbereiding. Met een tekening door A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1931. Ingenaaid. 184 p. 2e (‘omgewerkte’) druk. Omslag verschoten. Scheefgelezen.
€ 250
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Eddy en Ernest [van Polanen Petel],/ mijn neven,/ deze “roman van een jeugd”,/ als afschrikwekkend/ voorbeeld./ EduP./ Gistoux,/ Aug. ’31’.
Eddy en Ernest waren zoons van Oscar van Polanen Petel, een halfbroer van Du Perron.
Batten/ Stols 23. Van Dijk 254.

21. PLOMP, Hans Moker in Mokum. Eenakter. (Amsterdam), De koffie is klaar, (1971). Geniet. 20 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag deels vergeeld.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Met een kleffe/ knuist/ van/ Hans Plomp’.

22. REVE, Gerard Slager Crolus koopt een oude viool. (Met 10 rasterafdrukken van foto’s van Vincent Mentzel). New York, Kunst Editions New York, 1997. Losbladig in linnen map. 14 bladen. Vervaardigd in opdracht van JBR Organisatie-adviseurs te Zeist in een oplage van 999 genummerde exemplaren, die niet in de handel kwamen.
verkocht
* Dit exemplaar, gemerkt ‘H.C.’ werd onder het colofon gesigneerd door Gerard Reve en Vincent Mentzel. Bovendien met een fantastische, handgeschreven opdracht van de auteur op het voorste blad: ‘Voor André Swertz,/ met Smackeluk Eeten van/ Slager Crolus./ Zulte, 13 Juli 1997.’
Van Winden 75.

23. RIJDES, B. Palaia. Verzen van vroeger. [Haarlem?], (eigen beheer), 1969. Ingenaaid. (36) p. Gezet uit de Times en gedrukt op gevergeerd papier in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op p. (3): ‘voor C. van Dijk,/ in hartelijke dank/ voor zijn technische steun/ en zijn vriendschap./ BRijdes/ 18-6-69’.
Bovendien is dit één van de 25 Romeins genummerde exemplaren, die niet in de handel kwamen.

24. ROLAND HOLST, A. Onderweg. Den Haag, Stols, [1941]. Ingenaaid. (2), 76 p. [Gedrukt in een oplage van 600 exemplaren]. Illustratie. 3e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Aan Nel,/ als vanouds/ van/ Jany/ Bergen.N-H./ 20.i.’41’.
Van Dijk 484 b.

25. SCHENDEL, Arthur van De rijke man. Amsterdam, Meulenhoff, [1937]. Halflinnen met stofomslag. 280 p. 3e druk. Rug omslag verbruind. Iets roestig.
€ 35
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Adriaan Morriën op de Franse titel: ‘Met dank voor de medewerking/ aan H.[et] Zw.[arte] Sch.[aap]/ Zondag, 20 Februari 1944 in/ Rotterdam/ Adriaan Morriën’. Daarnaast schreef Fred Batten: ‘Fred Batten./ voor Bas Hans.’
De clandestiene uitgeverij Het Zwarte Schaap werd in 1943 opgericht door A.A. Balkema, Fred Batten en Adriaan Morriën.

26. STUIVELING, Garmt Steekproeven. Amsterdam, Querido, 1950. Linnen. 272 p. 1e druk. Voor- en achterin wat roest. Met penaantekeningen in de marge van Dresden.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘voor Sem Dresden/ vriendschappelijk,/ minder als steek/ dan als proeve,/ van Garmt Stuiveling./ 6 Juli ’50’.

27. VANVUGT, Ewald Rodeo of zuster Bertram. Amsterdam, De Bezige Bij, 1964. Ingenaaid. 84 p. 1e druk. Watervlek op enkele pagina’s.
€ 18
* Exemplaar met paginagrote, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Aan Ali en Joop Colson,/ met veel bewondering voor/ jullie spontane manier/ van leven, -/ met ontzettend veel dank/ voor jullie geweldige/ gastvrijheid,-/ met de herinneringen aan/ de vele gezellige uren die/ mijn vrouw Tanya en ik/ in jullie gezelschap door/ mochten brengen,-/ met alle plezier en goeds/ dat ik jullie wens,/ januari 64 * ewald’.
Joop en Ali Colson maakten na de Tweede Wereldoorlog van het achttiende-eeuwse landhuis Groeneveld in Baarn een trefpunt voor kunstenaars. Karel Appel, Ed van der Elsken, Fritzi Harmsen van Beek, Cees Nooteboom, Simon Vinkenoog en vele anderen kwamen er over de vloer. Groeneveld was tevens het decor van honderden afleveringen van Pipo de clown.

28. VESTDIJK, S. Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford, behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica, 1737-1738. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1940. Linnen. 358 p. 1e druk. Scheefgelezen. Rugbelettering verdwenen.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Nol [Gregoor]/ Simon/ Doorn 6-1-’62’.
Vestdijks buurman en grootste fan Nol Gregoor zette met potlood zijn naam op het schutblad en maakte een aantekening.

29. VESTDIJK, S. De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie. Den Haag, Nijgh & Van Ditmar, 1958. Linnen. 312 p. 1e druk. Iets scheefgelezen.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Nol en Frederiek [Gregoor]/ van/ Simon/ Doorn 20-8-’58’.
Gregoor maakte met potlood een inhoudelijke aantekening over de roman.

30. VROMAN, Leo De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien. Met tekeningen van de auteur. Amsterdam, Querido, 1984. Ingenaaid met omslag. 28 p. 1e druk. Omslag deels verschoten.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht en tekening van de auteur op de Franse titel: ‘voor Hoekstra (Jan),/ weliswaar geen Han/ maar een even goede man./ Leo/ Brooklyn, 28 oct ’85’.

31. WARREN, Hans Demetrios. Amsterdam, Bert Bakker, 1976. Garenloos. 176 p. 1e druk. Rug verbleekt.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Jan A. Hoekstra,/ een goede lezer,/ van een wel erg trage/ correspondent!/ Hans Warren,/ Kloetinge/ januari ’77’.
In onze catalogus Hans Warren (2011) boden wij een brief en een briefkaart van Warren aan Hoekstra te koop aan. Deze handelden over het signeren van een (luxe) Demetrios. Warren vergat toen een gesigneerd exemplaar bij te voegen. Wonderlijk dat we nu via een omweg alsnog het bewuste exemplaar kunnen aanbieden.

32. WEEMOEDT, Lévi Van Harte Beterschap. Kleine trilogie der treurigheid: Geduldig Lijden, Geen bloemen, Zand erover. Amsterdam, Contact, 1990. Garenloos. 160 p. 3e druk.
€ 16
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Cornelis van Dijk/ Vriendelijke/ groet/ Lévi Weemoedt/ Oosterhesselen/ 11 oktober 1997’.

33. WOLKERS, Jan Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte. Amsterdam, Meulenhoff, (1979). Ingenaaid. 56 p. 8e druk.
verkocht
* Exemplaar met gesigneerde tekening van een kip op de Franse titel: ‘Jan Wol/ De Tille/ 27 maart 1987’.

34. ZOMEREN, Koos van Het verhaal. Roman. Amsterdam, (De Arbeiderspers), 1987. Garenloos. 132 p. 4e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titels: ‘Voor Rudy Kousbroek/ omdat ik graag het gevoel/ wil hebben dat hij ook/ een boek van mij/ gelezen heeft./ (koos van zomeren)/ W. 22 aug. 1992’.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 15 juni 2018 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: