antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 798: Poëzie

Poëzie, enkel poëzie in deze aanwinstenlijst! U komt opdrachtexemplaren tegen van Hans Dorrestijn en Wim Brands, een monumentale uitgave van Maurice Gilliams, De Roos-edities van Willem Wilmink en Ingmar Heytze, een schetsboek van Jan Sierhuis en Bert Schierbeek, een trits fraai ontworpen bundels van Paul Snoek, een legendarisch gedichtenaffiche… en meer.


1. ACHTERBERG, Gerrit Sphinx. Met teekeningen van C.A.B. Bantzinger. Den Haag, Stols, 1946. Halflinnen. 44 p. Gedrukt op Ingres van Van Gelder in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Bovenrand van de band wat verbruind, enkele roestvlekjes.
€ 50
* Van Dijk 686.

2. BERNLEF, J. Morene. Amsterdam, Querido, 1961. Ingenaaid. 64 p. 1e druk. Rug verbruind.
verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel. Bovendien zijn er een aantal correcties in gedichten aangebracht (op aanwijzing van de dichter, vertelde de vorige eigenaar ons).

3. BESTEN, Ad den Collectie van twee dichtbundels, drie handgeschreven brieven en een handgeschreven gedicht.
A. ‘Natuurlijk’. Handgeschreven gedicht, gesigneerd, opgedragen aan ‘Itelien Schouten’.
B. Handgeschreven brief, gesigneerd, gedateerd ‘A’dam, Tweede Pinksterdag 1960’. Met envelop. Ter begeleiding van het gedicht. ‘Eén ding vergat ik je te zeggen, maar vermoedelijk ben je zelf zo wijs: Praat er op school liever niet over. Je weet net, hoe sommigen zijn’.
C. Een stem boven het water uit. Gedichten. Baarn, Bosch & Keuning, (1973). Garenloos met flappen. 52 p. 1e druk. Op p. 25 staat het gedicht ‘Natuurlijk’.
D. Handgeschreven brief, gesigneerd, gedateerd ‘Amsterdam, 2 september ’73’. Met envelop. ‘Ik heb geen idee, waar je zit, wat je doet, of je getrouwd bent etc. etc.’
E. Tegen mijn verlies. Gedichten. Amsterdam, Holland, 1957. Ingenaaid met flappen. 48 p. 1e druk. Met opdracht van de auteur: ‘voor Itelien en Joost Snaaijer/ om de geboorte van/ Francina Froukje/ van/ Ad den Besten/ 29.I. ’74’.
F. Handgeschreven brief, gesigneerd, gedateerd ‘Amsterdam, 29 januari 1974’. Met envelop. ‘Wat een verrassing, – een dubbele nog wel!’ Uitgebreide brief met overwegingen over welke bundel zijn oud-leerlinge te zenden. Tevens over lesgeven aan de universiteit (‘als een vis in het water’) en collega’s die wel over literatuur praten en oordelen, maar niet ‘vermoeden wat literatuur, speciaal poëzie, ìs en hoe die bij de mensen zou willen “aankomen” en werken’.
verkocht
* Interessante verzameling uit het bezit van een leerling die blijkbaar erg close was met haar leraar. Ad den Besten was niet alleen dichter maar onderwees ook enige tijd Duits op middelbare scholen.

4. BINNENDIJK, D.A.M. Mijn en dijn. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, (1941). Ingenaaid met omslag. (4), 48 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Engelsch vergé. 1e druk. Omslag deels verbruind.
verkocht
* Inliggend: ‘Dubbel Uitzicht’, twee bladen handschrift, alleen recto. Een lang gedicht van Binnendijk, onderaan gesigneerd en van een opdracht voorzien: ‘Voor Jeanne van Schaik-Willing,/ 17 Juli 1934’. Scheurtjes op de vouwen.

5. BRANDS, Wim Hoger dan de dakgoot. Amsterdam/ Antwerpen, Veen, 1993. Garenloos. 48 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met op de titelpagina een handgeschreven, gesigneerde aantekening van de dichter: ’22-4-2012/ Word als de dolfijnen/ of reis hen achterna/ Wim Brands’.

6. BRANDS, Wim De schoenen van de buurman. Amsterdam, Podium, 1999. Garenloos. 70 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met op de titelpagina een handgeschreven, gesigneerde aantekening van de dichter: ’22-4-2012/ Het is elke/ ochtend nieuw/ W. Brands’.

7. BUDDINGH’ e.a., C. Elf gedichten voor Piet Keizer. Amsterdam, Erven Thomas Rap, (1973). Geniet met stofomslag. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug verschoten.
verkocht
* Gedichten voor voetballer Piet Keizer door C. Buddingh’, Remco Campert, Mensje van Keulen, Kees van Kooten, Marga Minco, Adriaan Morriën, Nico Scheepmaker, Bert Schierbeek, Mischa de Vredee, Theun de Winter en Jan Wolkers.

8. BURSSENS, Gaston Verzamelde dichtbundels. Den Haag, Bert Bakker, 1970. Twee delen. Ingenaaid. 848 p. Leesvouw.
€ 28
* Alle bundels zijn in facsimile afgedrukt (deels in kleur).

9. DORRESTIJN, Hans Bofkont en andere liedjes. Amsterdam, Aarts, 1974. Geniet. (16) p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter aan uitgever Rob van Gennep en zijn vrouw: ‘voor Rob en Hedda/ schattebouten hoor mij/ aan,/ Hans Dorrestijn’.

10. DRS. P e.a. Gedicht van de dag. (Amsterdam, Stichting Drukhuis, 1978). Ingenaaid. Met de hand gezet uit diverse corpsen en gedrukt op diverse soorten papier in een oplage van 150 exemplaren. Ondanks de oplage: zeldzaam!
€ 175
* Gedrukt ter gelegenheid van en tijdens de Nationale Boekentiendaagse. Bevat gedichten van Huub Beurskens, Drs. P, Hans Faverey, Jan Kuijper, Peter Nijmeijer, Bert Schierbeek, Hans Tentije, Willem van Toorn, Elly de Waard en Driek van Wissen. Deze bundel is eigenlijk een bundeling plano’s. Alle bijdragen werden door de dichters gesigneerd.

11. GILLIAMS, Maurice Bronnen der slapeloosheid. (Voorafgegaan door:) Pierre H. DUBOIS, Maurice Gilliams. Een profiel in paradoxen. (En:) Paul CITROEN, Zelfportret van een tekenaar. (Met drie originele, gesigneerde litho’s (49,8 x 35,2 cm) van Paul Citroen: twee portretten van Maurice Gilliams en een zelfportret van Citroen). [Amsterdam], Taal & Teken, 1980. 52,5 x 37,2 cm. Losbladig in grote, linnen overslagmap. Gedrukt in rood en zwart naar typografische aanwijzingen van Wim Wandel door Drukkerij Enschedé in een oplage van 175 (+ 25 H.C.) genummerde en door Maurice Gilliams, Paul Citroen en Wim Wandel gesigneerde exemplaren. Vlekje op map.
€ 400
* Monumentaal boekwerk, uitgegeven ter gelegenheid van de toekenning van de Prijs der Nederlandse Letteren aan Maurice Gilliams.
De map bestaat uit drie portfolio’s. Het eerste bevat een essay van Pierre Dubois over Maurice Gilliams, voorzien van een zeer fraai, melancholiek portet in lithografie van Gilliams. Het tweede betreft een essay van Paul Citroen over zijn werk, voorzien van een zelfportret (litho) van de kunstenaar. Het derde portfolio bevat een voor deze gelegenheid samengestelde bloemlezing uit werk van Maurice Gilliams onder de titel Bronnen der slapeloosheid. Tien gedichten, waarvan het laatste afgedrukt in facsimile van het handschrift. De gedichten worden gevolgd door een korte geschiedenis van de Prijs der Nederlandse Letteren door Henric Kompen. Ook dit derde portfolio bevat een originele litho van Paul Citroen: een mooi portret van Maurice Gilliams.

12. HAAN, Jacob Israël de Verzamelde gedichten. (Bezorgd door K. Lekkerkerker). Amsterdam, Van Oorschot, 1952. Twee delen. Linnen. 416; 496 p. 1e druk.
€ 18

13. HARMSEN VAN BEEK e.a., F. Ik zie ik zie ik (poë)zie. (Onder redactie van (en ingeleid door) S.P. Berger). (Velp, Jeugdfestival Velp), 1966. Ingenaaid. 64 p. 1e druk.
verkocht
* ‘Goede morgen? Hemelse mevrouw Ping’, ‘Zo rauw’, ‘Moeder of vader’, ‘Krasse taal van gene zijde’ en ‘Interpretatie van het uitzicht’ van Fritzi Harmsen van Beek in deze schaarse bloemlezing, die tevens poëzie bevat van o.a. Andreus, Herzberg, Hoornik, Vinkenoog en Warren.

14. HEYTZE, Ingmar Miniaturen. (Met 14 originele etsen door Gerard van Rooy). Utrecht, Stichting De Roos, 2005. Karton, overplakt met EDO Mizu Original lichtblauw, met stofomslag. 60 p. Typografie Bart de Haas. Gezet uit de Romulus en gedrukt door Alex Barbaix op 150 grams Hahnemühle etspapier in een oplage van 175 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Zeer fraaie uitgave in aaibare band. Leeflang 165.

15. KEMP, Pierre Suite voor een fan. (Negen Badineries voor één Mezzo-Sopraan). Bloemendaal, Arcadia Pers, 1964. Geniet. (32) p. Omslagtekening van Pierre Kemp. Met ingeplakte foto (prentbriefkaart). Gedrukt in een oplage van 75 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 70

 

16. KOPLAND, Rutger In Groningen. (Met een druksel in vijf kleuren door Doortje de Vries). (Apeldoorn, Eikeldoorpers, 2016). Uitvouwbare planodruk (46 x 32 cm) in omslag (23,7 x 16,3 cm). Met de hand gezet uit de Gill en gedrukt door Doortje de Vries in rood en groen in een oplage van slechts 15 genummerde en door drukker/illustrator gesigneerde exemplaren.
verkocht
* Vrolijke uitgave van Doortje de Vries, in zeer geringe oplage gedrukt.

17. LEOPOLD, J.H. Verzamelde verzen. Deel I(:) De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie. (En:) Deel II. Nagelaten poëzie. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep/ Johan Polak [= ‘eigen beheer’], 1982-1988. Twee delen. Linnen met stofomslagen. (8), 260; (4) p. Stofomslag deel 2 op rug en voorplat verschoten.
€ 90
* Deel II, een cultuurpessimistische privé-uitgave, werd uit protest door Johan Polak in eigen beheer uitgegeven in een oplage van slechts 200 exemplaren, waarvan 150 voor de handel. De nieuwprijs bedroeg indertijd maar liefst ƒ 395,-!

18. MARSMAN, H. Verspreide Gedichten, zoals tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 verzameld door Chris Leeflang. (Met een uitgebreide ‘geschiedenis’ door Ton Entius en een verantwoording door Chris Leeflang). (Utrecht, Stichting De Roos, 2002). Twee delen (waarvan éen ‘dubbelboek’) in buikbanden. Ingenaaid. 88; (16), 20 p. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Met illustraties en facsimile’s. Boekverzorging door Tessa van der Waals. 1e druk.
€ 60
* Deze uitgave bevat de poëzie die niet in het Verzameld werk is opgenomen.

19. MARSMAN, H. Voorpost. Brussel, A.A.M. Stols, 1931. Ingenaaid. (4), 28 p. Gedrukt in een oplage van slechts 50 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Omslag vernieuwd met gebruikmaking van het originele etiket.
€ 220
* ‘De verzen, die hier volgen, dateeren uit den tijd waarin mijn eerste bundel (“Verzen”) ontstond,’ aldus Marsman in een toelichting. Moderne poëzie waarin ook aan moderne kunst gerefereerd wordt (Léger, Archipenko, Arthur Lehning), en: ‘drink de nacht/ uit mijn haar -/ jij, blonde krijgsman, / wilde marconist van het heelal!’ De Onvindbaren 1. Van Dijk 250.

20. MULISCH, Harry De taal is een ei. (Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep/ Loeb, 1976). Ingenaaid met omslag. (24) p. Gedrukt in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk. Netjes.
€ 25
* Jaarwisselingsgeschenk 1976/1977. Niet in de handel.

21. PRINS, Sonja Brood en rozen. Zonder plaats, eigen beheer, (1953). Ingenaaid. 56 p. Gestencild in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Met twee handgeschreven correcties door de auteur.

22. REVE, Gerard Zes gedichten. Amsterdam, (Polak & Van Gennep), 1965. Ingenaaid met linnen rugje. (16) p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren op Hahnemühle Bütten. 1e druk.
verkocht
* Op de linkerpagina’s zijn de gedichten gezet, op de rechterpagina’s zijn ze afgedrukt in facsimile van Reve’s handschrift.

23. ROLAND HOLST, A. De vagebond. (Met twee houtsneden door N. Eekman, de teksten en omslagpapier werden uit hout gesneden door Fokko Mees). [Den Haag], Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst, 1930. Cahiersteek. (16) p. Gedrukt door S.H. de Roos op zijn eigen handpers op Keizerlijk Japans in een oplage van 100 genummerde en door Eekman en Mees gesigneerde exemplaren. Mooi exemplaar.
€ 120
* Bijzonder knappe en fraaie houtgravures van Nico Eekman en in groot formaat uitgestoken tekst van Fokko Mees, op prachtig glanzend papier gedrukt door meestertypograaf en -drukker S.H. de Roos: drie grote kunstenaars in één boek.
Dit exemplaar is ongenummerd.

24. SCHIERBEEK, Bert Met het oog op de naald. (Met zeven originele etsen van Frank Lodeizen). (Utrecht), Stichting De Roos, (1991). Leporello in linnen overslagdoos. Typografie Kees Nieuwenhuijzen. Gezet uit de Garamond en gedrukt door Rob Cox op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 125
* Zeer bijzondere productie met prachtige etsen van Lodeizen. De schaduwjury voor de Best Verzorgde Boeken 1991 oordeelde: ‘De beelden van Lodeizen zijn prachtig, als in een droom gemaakt en de gedichten van Schierbeek ademen dezelfde sfeer; ook zij lijken te wankelen op de smalle rand tussen bewustzijn en onderbewustzijn’. Leeflang 139.

25. SIERHUIS, Jan, en Bert SCHIERBEEK Schetsboek. (Vier bladen poëzie van Schierbeek met 19 bladen met tekeningen van Sierhuis, alle door hem gemonogrammeerd en gedateerd in potlood. Met een foto door Nico Koster). [Amsterdam, Jan Sierhuis, 1974]. 25 eenzijdig bedrukte bladen in halflinnen map met linten. Gedrukt door De Eenhoorn op 300 grams Van Gelder in een oplage van 250 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Het titeletiket werd bovendien door Sierhuis met de hand geschreven.

26. SLAUERHOFF, J. Serenade. Gedichten. Maastricht/ Brussel, The Halcyon Press, 1930. Ingenaaid met omslag. In verguld linnen overslagdoos (met de titel op de rug en een vignet van John Buckland Wright op het voorplat). (4), 40 p. Gezet uit de Romanée van Van Krimpen en gedrukt in een oplage van 310 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag aan bovenrand wat verkleurd. Gaaf exemplaar.
€ 900
* Eén van de 10 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Japans papier. Dit is nummer VI. De Halcyon Pers 3. Van Dijk 230.

27. SLAUERHOFF, J. Serenade. Gedichten. Maastricht/ Brussel, The Halcyon Press, 1930. Ingenaaid met omslag. (4), 40 p. Gezet uit de Romanée van Van Krimpen in een oplage van 310 genummerde exemplaren. 1e druk. Rond rug licht verschoten, maar een goed exemplaar.
€ 90
* De Halcyon Pers 3. Van Dijk 230.

 

28. SNOEK, Paul Aardrijkskunde. Antropografische suite voor naïeve meisjes. (Met tekeningen op omslag en frontispice door Asger Jorn). Antwerpen, (vzwd Gard-Sivik), 1956. Cahiersteek. (24) p. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren. 1e druk. Besmettelijk omslag zeer licht vuil.
€ 65

 

29. SNOEK, Paul Frankenstein. Nagelaten gedrichten. (Met zes genummerde en gesigneerde, door Snoek met de hand ingekleurde tekeningen (‘screens’)). Antwerpen, Pink Editions & Productions, 1973. 36 x 27 cm. Vijfentwintig enkelzijdig bedrukte bladen, los in omslag & in bordpapieren map met paarse opdruk. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Map minimaal gesleten.
€ 350
* Mooie uitgave met kleurrijke, surrealistische ‘screens’. P.E.P.004.

30. SNOEK, Paul Gedichten voor Maria Magdalena. Spermalie, Paul Snoek, 1971. Garenloos met flappen (omslagtekening Paul Snoek). 16 p. Gedrukt op getint gevergeerd papier in een oplage van 200 exemplaren. 2e druk.
€ 25
* Fraaie privé-uitgave van liefdespoëzie.

31. SNOEK, Paul Noodbrug. Antwerpen, De Sikkel, 1955. Ingenaaid (omslagtekening P[aul] S[noek]). 68 p. Onopengesneden. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk. Enkel schaafplekje op de rug.
€ 45

 

 

32. SNOEK, Paul Renaissance. Brussel/ Den Haag, Manteau, (1963). Garenloos (omslagontwerp Stefan Mesker). 100 p. 1e druk.
€ 65
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘zeer hartelijk opgedragen/ aan Prof. Closset/ ten huize/ 16-5-63/ PaulSnoek’. François Closset (1900-1964) was sinds 1936 gehuwd met Angèle Manteau, de oprichter van de uitgeverij waar deze bundel verscheen.
Bloemlezing uit eerdere bundels. Grote Marnix-Pocket 5.

33. SNOEK, Paul Richelieu. Gedichten. Brussel/ Antwerpen, Manteau, 1961. Ingenaaid met flappen. 48 p. 1e druk.
€ 65
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘In alle genegenheid/ deze proeve van demonische/ poëzie opgedragen aan/ Prof. Fr. Closset/ Paul Snoek/ 28.10.61’.

34. SNOEK, Paul Tussen vel en vlees. Gent, [eigen beheer], 1956. Geniet met omslag. (28) p. Omslagontwerp en 5 tekeningen door de auteur. Gedrukt in rood en zwart in de Stedelijke Jongensvakschool te Gent in een oplage 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels verkleurd.
€ 90
* Ongenummerd exemplaar.

 

35. VESTDIJK, S. Vrouwendienst. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. Ingenaaid. 82 p. 1e druk. Omslag deels licht verkleurd, verder netjes.
€ 15

 

 

36. VINKENOOG e.v.a., Simon ‘Poëzie in Carré’. Origineel affiche. Gedrukt in rood en zwart. 60 x 40 cm. Ontwerp Rob Peters. Tweemaal gevouwen. Enkele vage krasjes en kreukjes (helaas).
verkocht
* Schaarse poster voor deze baanbrekende poëzieavond van Vinkenoog met optredens (‘in levende lijve’) van Campert, Claus, Deelder, Hanlo, Nooteboom, Reve, etc. etc. ‘Theater Carré. Maandag 28 feb 1966. Aanvang 20 u precies’.

37. WILMINK, Willem Muzikale beelden. Tekeningen Simon Koene. Utrecht, Stichting De Roos, 1995. Linnen met stofomslag. 80 p. Typografie Huug Schipper. Gezet uit de Trinité 2 en gedrukt door Nauta op Pordenone in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Met inliggend de begeleidingsbrief van Stichting De Roos. Omslag deels iets verbruind.
€ 60
* Schitterende uitgave van de gedichten van Willem Wilmink, die zich liet inspireren door De Schilderijententoonstelling van Moessorgski en Het Carnaval der Dieren van Saint-Saëns. Leeflang 147.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 22 juni 2018 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.121 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: