antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 799: Werkmannen en palmen

Deze nieuwsbrief bevat ruim dertig recent ingekochte oorlogsuitgaven: schitterende boekjes en folianten, vaak geïllustreerd, in de moeilijke oorlogsjaren in (zeer) beperkte oplagen geproduceerd. Tekst van onder anderen Paul Valéry, Jan Elburg, Gerrit Achterberg en Jan Emmens. Beeld van W.J. Rozendaal, Hubert Levigne en C.A.B. Bantzinger. Druk van H.N. Werkman en A.A.M. Stols. Een gevarieerd aanbod: van Aap tot Zeeman.


1. AAFJES, Bertus In het atrium der Vestalinnen. Een fragment. Amsterdam, A.A. Balkema, 1945. Cahiersteek. (8) p. [Gedrukt in een oplage van 100 exemplaren]. 1e druk.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn uitgever en diens vrouw op de binnenzijde van het omslag: ‘voor John en Jacqueline [Meulenhoff]/ van/ Bertus’. De Jong 11.

2. ACHTERBERG, Gerrit Huis. Ode (…). Teekeningen van C.A.B. Bantzinger. [Den Haag], Mansarde pers, [1943]. 30 x 21 cm. Ingenaaid. (12) p. [Gezet uit de Romanée en gedrukt op groot formaat Eenhoorn-papier in een oplage van 75 exemplaren]. Omslag deels verbruind.
€ 40
* In het geheim uitgegeven door Bert Bakker, Cees Bantzinger en Fokke Tamminga en door de laatste op zolder gedrukt in Den Haag tijdens de Duitse bezetting. Vandaar de uitgeversnaam ‘Mansarde Pers’. Een roestig exemplaar is leverbaar voor € 25. De Jong 23.

3. ACHTERBERG, Gerrit Sintels. [Bussum], Bayard Pers, (1944). Ingenaaid. 32 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk. Langs de randen en op de rug minimaal verbruind, maar een zeer goed exemplaar.
verkocht
* Eén van de 50 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Boston Text. Van alle twintigste-eeuwse dichters heeft Achterberg toch werkelijk de mooiste signatuur – maar dit terzijde. De Jong 28.

4. BALZAC, Honoré de De baldadige vertelsels, byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré de Balzac tot vermaeck der Pantagruélisten ende geene anderen. Verlocht met 162 printen van Gustave Doré, 22 hantgecoleurde cierletters ende vignetten mitsgaeders een in koper gegraeveert portret van den auteur door den plaetsnyder Hub. Levigne. Overgeset in de Dietsce spraecke door den sinjeur A.M. de Jong. Amstelredamme, Aelderick Strengholt, 1941 (= 1943). Versierd halfleer met linnen platten. 232 p. Kop geciseleerd en verguld. Niet afgesneden. Gedrukt in 500 genummerde exemplaren, gesigneerd in pen door Jaap Pronk, die het inkleuren van de sierletters en vignetten uitvoerde, en met een stempel van De Jongs handtekening. Met de hand gekleurd. Opvallend mooi leeslint met perkamenten medaillon, krullig goudstempel aan beide kanten. Band heeft enkele vlekjes, verder mooi.
Verkocht
* Dit is een laag nummer (40) in een luxueuzere uitvoering met halflederen band. Het boek stond eind 1941 in de steigers, maar het verscheen eerst in 1943, met gefingeerd jaartal vanwege de voorschriften van de nationaal-socialistische overheid. Het heeft dan ook geen K-nummer. De vertaler, A.M. de Jong, werd in oktober 1943 door de SS vermoord. De Jong 67.

5. BAUDELAIRE, Charles Le Vin. Cinq poëmes choisies dans les Fleurs du Mal. Avec des compositions en taille-douce par Jeanne Bieruma Oosting. Amsterdam, Vijf Ponden Pers, 1943. 39 x 26 cm. Ingenaaid met titeletiket. (32) p. Met 6 originele etsen, waarvan 5 bij de gedichten van Baudelaire. Typografie J. van Krimpen. Gedrukt op Ossekop in een oplage van 55 ongenummerde exemplaren. 1e druk. Licht verschoten. Boekblok los van omslag.
€ 300
* Delicaat en op groot formaat, illegaal gedrukt gedurende de bezetting. Gesigneerd door Bieruma Oosting onder het colofon. De Jong 72. Simoni B12.

6. ELBURG, Jan G. (als:) Jan RENGERTSZ De distelbloem. Gedichten. (Met 17 illustraties van Lotte Ruting). [Amsterdam, eigen beheer], (1944). Genaaid met koordje. 44 p. Met de hand gezet uit de Bodoni Corps XII en gedrukt [door Lotte Ruting en G. v.d. Werf op de handpers van de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam] in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag minimaal gevlekt. Potloodaantekening op colofonpagina.
verkocht
* Zeldzame bundel liefdespoëzie met mooie illustraties van Elburgs vriendin Lotte Ruting, die tevens het opmerkelijke sjabloon op de voorzijde van het omslag maakte. Hierna zou Elburg snel gaan experimentelen. De Jong 692.

7. EMMENS, Jan Chaconne. Gedichten. [Den Haag], Pandora Pers, [1945]. Ingenaaid. 20 p. Gedrukt in een oplage van 150 [door de dichter] genummerde exemplaren. 1e druk. Debuut.
€ 20
* Allereerste dichtbundel van de nog zeer jeugdige, later invloedrijke Emmens (1924-1971). De Jong 242.

 

8. ENGELENBURCHT, J. Punch. Utrecht, Hannibal, Katinka & Co. (= Amsterdam, F. Hoes), 1945. 24 x 17 cm. Geel linnen met zwaard in rood en groen. 68 p. Niet afgesneden. Gedrukt in 300 genummerde exemplaren. Met illustraties van A. Nonymus (= Johan van Eikeren), alle handgekleurd. 1e druk. Band iets verbruind, vaag spoor van verwijderd exlibris.
Verkocht
* Humoristisch anti-Duits boek met vele grappige illustraties en moppen, onder pseudoniem samengesteld door pater Lactantius Engelbregt en Franso Hoes als Franco de Fransoos. Ook de onderdrukte Nederlanders zelf worden op de hak genomen en niet alle grappen hebben lange baarden. De Jong 243. Simoni E8.

9. [GRAVESANDE, G.H. ‘s-] Verzen van een eenzaam man. [Den Haag, eigen beheer, 1944]. Ingenaaid met omslag en titeletiket. 32 p. Gezet uit de Lutetia van J. van Krimpen en gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Leuke nog altijd leesbare gedichten, zoals ‘Cafetaria’. Clandestiene oorlogsuitgave. Van Dijk 635. De Jong 859.

10. GRAY, Thomas An Elegy Wrote in a Country Church Yard. Amsterdam, (A.A. Balkema), 1945. Cahiersteek. (2), 14 p. Gedrukt op Van Gelder in een oplage van 100 exemplaren. Omslag deels sterk verbruind.
Verkocht
* Uit de bibliotheek van A.L. Sötemann, die op p. (1) schreef: ‘A.L. Sötemann/ Mei ’45/ van A.A.B.’. Sötemann werkte na de oorlog een tijd in de boekhandel van A.A. Balkema. De Jong 332.

11. GROOT, Jan H. de Ontmoeting met Jacob van Lennep. [Amsterdam, eigen beheer], (1941 [= 1944]). Geniet. 24 p. Gedrukt in een oplage van 80 [= 65, aldus De Jong] genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 18
* Opstel over Van Lennep, dat tevens handelt over Ter Braak en Couperus. De Jong 343.

12. HELMAN, Albert Sebastiaan. Gesneden en gedrukt door Pieter Starreveld. (Met 2 originele linosneden in kleuren door Pieter Starreveld). [Amsterdam], Pieter Starreveld, 1944. 38 x 26 cm. Vouwblad. 4 p. Gedrukt in rood, blauw en zwart in een kleine oplage. 1e druk. Enkele vlekjes en een gaatje in het papier.
€ 95
* Opmerkelijke publicatie met twee veelkleurige linosneden, in moeilijke omstandigheden geproduceerd tijdens de Duitse bezetting. De tekst is niet gezet, maar getekend! Eén van de genummerde en door Starreveld in potlood gesigneerde exemplaren. De Jong 375.

13. JONG, Max de Plaquette. Zes gedichten. [Den Haag, H. van Krimpen, 1944]. 24,2 x 15,8 cm. Ingenaaid met omslag. 16 p. Gezet uit de Romanée van J. van Krimpen en gedrukt in een oplage van 340 exemplaren. 1e druk. Lichte slijtage en roest op omslag.
verkocht
* Eén van de 40 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op fraai Banzay-papier, in groter formaat dan de gewone editie (die leverbaar is voor € 20). Clandestien uitgegeven dichtbundel. De Jong 435.

14. LARBAUD, Valéry Dévotions particulières. Maastricht, A.A.M. Stols, 1941. 32 x 25 cm. Halfperkament met vergulde titel op het voorplat. (4), 20 p. Niet afgesneden. Titel en 6 initialen van Helmut Salden. Gedrukt in rood, blauw en zwart in 40 exemplaren. 1e druk. Zeer goed exemplaar.
€ 325
* Weelderige luxe-uitgave op groot formaat met grote, elegante initialen van Salden, in het geheim gedrukt tijdens de nazi-bezetting (niettemin voorzien van het K-nummer van drukkerij Boosten & Stols). Dit boek is uitgegeven om de zestigste verjaardag van Larbaud te vieren, op 29 augustus 1941. Dit exemplaar is genummerd ‘6’, gedrukt op velijnpapier op naam van de bibliofiel M.B.B. Nijkerk.
Van Dijk 527. De Jong 480. Niet in Simoni.

15. LAWRENCE, D.H. Lady Chatterley’s Lover. Including My Skirmish with Jolly Roger. Written Especially and Exclusively as an Introduction to this Popular Edition. Zonder plaats of uitgever, ‘Privately Printed, 1930’ [= 1943]. Origineel blauw linnen. (12), 260 p. Papier als altijd verbruind.
€ 22
* Merkwaardige boekproductie onder de nazi-bezetting! Hoewel er ‘1930’ op de titelpagina staat, is dit een pirateneditie uit 1943. Over de drukker of de uitgever is niets met zekerheid bekend. De Jong 490. Niet in Simoni.

16. LEIJDEN, S. van Ballade van den arbeid. Rotterdam, eigen beheer, 1941 [= Oegstgeest, 1943]. Cahiersteek. 8 p. Gedrukt in bruin en zwart in honderd exemplaren ‘ten bate van bizondere doelen gedrukt’. 1e druk. Wat verbruind.
€ 20
* Lang gedicht onder pseudoniem door Lucas Stafleu, in het geheim uitgegeven onder de nazi-bezetting. Genummerd ‘A 24’ en gesigneerd ‘S. van Leijden’. De Jong 502.

17. PERRON, E. du Over Stendhal. [Den Haag, K.C. van Boeschoten en L.J. Zimmerman, 1944]. Ingenaaid. 48 p. Gedrukt in een oplage van 125 exemplaren. 1e druk. Voorzijde omslag los. Rug ontbreekt grotendeels. Wormgaatje in laatste 5 pagina’s.
Verkocht
* Vier opstellen uit Du Perrons Parijse jaren 1932-1936. Astra Nigra 6. Eén van de slechts 6 luxe-exemplaren, gedrukt op ‘goed papier’ (De Jong), met een handgeschreven colofon door Fred Batten: ‘Dit is een exemplaar/ op beter papier./ E./’ Daaronder een mooie opdracht: ‘voor Rob [Nieuwenhuys], -/ als vriend van Eddy,/ 9.3.46 Fred.’ Batten/Stols 50. De Jong 655.

18. PRINS (vertaling), Jan Pervigilium Veneris. Venus-verwachtingsnacht. (Vertaald door Jan Prins). Amsterdam, (A.A. Balkema), 1945. Ingenaaid. (24) p. Gedrukt door Duwaer in een oplage van 150 exemplaren op Hollandsch van Van Gelder.
verkocht
* Uit de bibliotheek van A.L. Sötemann, die op p. (1) schreef: ‘A.L. Sötemann/ Mei ’45/ van A.A.B.’. Sötemann werkte na de oorlog een tijd in de boekhandel van A.A. Balkema.
Laat-Romeins gedicht, ‘De nachtwake van Venus’. Tweetalige uitgave, Latijn en Nederlands, clandestien geproduceerd onder de nazi-bezetting. De Jong 659.

19. ROLAND HOLST, A. In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. Obierunt idibud V MCMXL. [Bergen, eigen beheer, 1941]. Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een zeer beperkte oplage. 1e [= 2e] druk.
€ 100
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op p. (1): ‘Aan Minnie/ van Jany/ i.v.’41’. Bovendien ligt in dit exemplaar een handgeschreven briefkaart van de auteur aan ‘Beste Jan’, gedateerd ‘Bergen N.-H./ 30.x.’41’ en gesigneerd ‘Jany Roland Holst’. Over ‘den duisteren tijd, die wij nu allen doorleven moeten’ met warme gelukswensen.
Dit herdenkingsgedicht liet Roland Holst verschillende malen drukken: de (minieme) oplage van de eerste druk uit 1940 is grotendeels voorzien van opdrachten van de auteur. Wilma Schuhmacher ontdekte dat dít exemplaar tot een niet eerder opgemerkte tweede druk behoort: sterk gelijkend qua typografie op de eerste druk, maar in het zetsel op twee plaatsen afwijkend. De Jong 708 [B – toevoeging Schuhmacher].

20. ROZENDAAL, W.J. Nieuw grafisch ABC. (Breda, Eenhoornpers, 1944). Halflinnen map met eenhoorn en titel in blinddruk. 28 losse bladen (compleet). Gedrukt in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Vroege uitgave van de Eenhoornpers van de Bredase suikerfabrikant en collectionneur C.J. Asselbergs. Prachtig geïllustreerd abecedarium van Willem Jacob Rozendaal, die bij enkele letters hulp kreeg van zijn vrouw Petra. De Jong 726.

21. SCHUUR, Koos Novemberland. [Amsterdam, Reinold Kuipers, 1944]. Ingenaaid met titeletiket. 16 p. Gedrukt ‘met het teeken van de Boekvink’ in facsimile van het handschrift in een oplage van 100 genummerde exemplaren. [2e druk]. Omslag deels roestig.
verkocht
* ‘Opgedragen aan de Groninger Veenkoloniën’ met een motto van Marsman. Liefhebbende beschrijving van Oost-Groningen, een lang gedicht in het mooie handschrift van Koos Schuur (de eerste druk werd in 1943 gezet en gedrukt door Dirk de Jong). De Jong 750.

22. TEX, E. den In memoriam patriae. [Groningen], In agris occupatis, 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt [door E.Th. Zoeteweij in Yerseke] in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Paraaf (van de auteur?) onder het colofon.
€ 40
* Eén van de 50 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Tijger-tekenpapier. Anti-oorlogsgedichten vol wanhoop. De Jong 809.

23. VALÉRY, Paul Palme. [Den Haag], A.A.M. Stols, [1943]. 17 x 13 cm. Cahiersteek. 16 p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op Van Gelder à la cuve in 24 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 150
* Het laatste werk dat Stols van de door hem hogelijk bewonderde Paul Valéry uitgaf, een lang gedicht met nobele typografie. Eén van de 10 exemplaren voor de drukker. Vanwege de ontdekking van een drukfout op p. 9 (ignore in plaats van ’s ignore) werd een verbeterde versie van deze eerste druk gemaakt. Niet alle exemplaren van de eerste versie werden echter vernietigd. Er verscheen ook een tweede druk, die in dezelfde twee versies werd geproduceerd. Van Dijk 616. De Jong 831.

24. VALÉRY, Paul Palme. [Den Haag], A.A.M. Stols, [1943]. 17 x 13 cm. Cahiersteek. 16 p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op Van Gelder à la cuve in 24 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 95
* Ongenummerd exemplaar. Vanwege de ontdekking van een drukfout op p. 9 (ignore in plaats van ’s ignore) werd een verbeterde versie van deze eerste druk gemaakt. Dit is een exemplaar van de tweede oplage van de eerste druk. Er verscheen ook een tweede druk, die in dezelfde twee versies werd geproduceerd. Van Dijk 617. De Jong 832.

25. VALÉRY, Paul Palme. Avec la traduction de Rainer Maria Rilke. [Den Haag], A.A.M. Stols, [1943]. 22 x 16 cm. Cahiersteek. 16 p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op Van Gelder à la cuve in 50 genummerde exemplaren. Tweetalige editie (Frans en Duits). 2e druk.
verkocht
* Dit is een van de 30 exemplaren ‘réservés à l’imprimeur et à ses amis’. Vanwege de ontdekking van een drukfout op p. 9 (ignore in plaats van ’s ignore) werd een verbeterde versie van deze tweede druk gemaakt. Deze eerste versie van de tweede druk is gemakkelijk te herkennen aan een langer motto (3 regels) op p. (1). Van Dijk 618. De Jong 833.

26. VALÉRY, Paul Palme. Avec la traduction de Rainer Maria Rilke. [Den Haag], A.A.M. Stols, [1943]. 22 x 16 cm. Cahiersteek. 16 p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op Van Gelder à la cuve in 50 genummerde exemplaren. Tweetalige editie (Frans en Duits). 2e druk.
verkocht
* Dit is een van de 6 exemplaren bestemd voor de erfgenamen van Rilke. Vanwege de ontdekking van een drukfout op p. 9 (ignore in plaats van ’s ignore) werd een verbeterde versie van deze tweede druk gemaakt. Deze tweede versie van de tweede druk is te herkennen aan een korter motto (1 regel i.p.v. 3 regels) op p. (1) en een asterisk op p. (2). Van Dijk 619. De Jong 834.

27. VALÉRY, Paul Palme. Avec la traduction de Rainer Maria Rilke. [Den Haag], A.A.M. Stols, [1943]. 22 x 16 cm. Cahiersteek. 16 p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op Van Gelder à la cuve in 50 genummerde exemplaren. Tweetalige editie (Frans en Duits). 2e druk.
€ 40
* Dit is een van de 30 exemplaren bestemd voor de drukker en zijn vrienden. Vanwege de ontdekking van een drukfout op p. 9 (ignore in plaats van ’s ignore) werd een verbeterde versie van deze tweede druk gemaakt. Deze tweede versie van de tweede druk is te herkennen aan een korter motto (1 regel i.p.v. 3 regels) op p. (1) en een asterisk op p. (2). Van Dijk 619. De Jong 834.

28. VILLON, Françoys Oeuvres. Les Lais; le Testament; Poésies diverses; le Jargon. Amsterdam, A.A.M. Stols – Halcyon, 1942. 25,2 x 16,7 cm. Halfperkament (omslag meegebonden, à la Stols). Kop verguld. Onafgesneden. 152 p. Gedrukt in rood, blauw en zwart in een oplage van 327 genummerde exemplaren.
verkocht
* Van deze uitgave van Villons complete werk bestaan er vier, onderling licht verschillende edities (De Jong 871-874). Dit is de mooiste, meest luxe editie. Op de band is een ‘gotische’ letter gebruikt, maar het binnenwerk is gezet uit de feestelijke Lutetia van Van Krimpen. À l’enseigne de l’Alcyon 10. Van Dijk 589. De Jong 871.

29. VRIES, Theun de (als:) M. SWAERTREGER WA man. (Novellen), [Met een tekening door Fedde Weidema]. [Utrecht], De Doezende Dar [= De Bezige Bij], (1944). Ingenaaid. 96 p. 1e druk. Randen van het omslag iets gevouwen.
€ 20
* Spannende verhalen over de oorlog, geschreven middenin de oorlog. De Jong 797.

30. WAGENVOORDE, Hanno van Vlinders op een mandolien. (Utrecht [= Bussum]), Odyssee-pers [= F.G. Kroonder], 1942. Halflinnen. (28) p. Gezet uit de Egmont en gedrukt in een oplage van 225 genummerde exemplaren. Met tekeningen van Henk Krijger. 1e druk. Naam op schutblad.
Verkocht
* Eén van de 125 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren. Deze gedichten zijn afgewend van de oorlog, maar de vignetten van Henk Krijger zeggen genoeg. Pseudoniem van Dick Riegen (1915-2012), die in 1952 naar de Verenigde Staten emigreerde. De Jong 924.

Gedrukt door H.N. Werkman

31. BRABANDER e.a., Gerard den ’t Spuigat [1]. [Onder redactie en met bijdragen van Gerard den Brabander, Harold de Clauer (pseudoniem van Harm Brander) en M.L. Yzebrands (pseudoniem van Michiel Lebertus Huizinga)]. [Amsterdam, eigen beheer, 1944]. Geniet. (32) p. [Gedrukt door H.N. Werkman in een oplage van 1000 exemplaren]. Op het omslag is de oranje titel gevat in een halfrond dik zwart kader. 1e druk. Omslag licht verbruind.
€ 60
* Gesigneerd door Gerard den Brabander. Eerste nummer van een in het geheim uitgegeven poëzietijdschrift met vertalingen (Edgar Allan Poe, Baudelaire, Omar Khayyam) en gedichten, zoals navrant over een woning waarvan de bewoners zijn weggehaald, ‘Huis te huur’. Het tweede en laatste nummer verscheen na de oorlog. De Jong 1002. Dekkers G-245. Niet in Hot Printing.

32. EVENHUIS, Eddy De leerling Alexander. [Groningen], In agris occupatis [A.Th. Mooij], 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt door H.N. Werkman in rood en zwart in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Fraai exemplaar met enkel vlekje (doch ongenummerd).
€ 45
* Lang gedicht, gericht aan Alexander de Grote. ‘De jakhals die aan mij zal knagen/ laat jou, mijn werktuig, ongemoeid.’ De Jong 255. Dekkers G-257. Hot printing 44-g23.

33. MILLER, Henry Het heelal van de dood. Een studie over Lawrence, Proust en Joyce. (Vertaald en ingeleid door J[acques] d[en] H[aan]). [Groningen], In agris occupatis, [1944]. Ingenaaid. 36 p. Omslag in rood en wit ontworpen en gedrukt door H.N. Werkman. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. Omslag zeer licht gevlekt.
Verkocht
* Betekenisvolle tekst. De Groninger boekverkoper Jacques den Haan (1908-1982) was een onvermoeibaar pleitbezorger van Henry Miller. De drukinkt van dit boek is niet geheel zwart, maar een beetje paarsig, waarschijnlijk vanwege de oorlogsomstandigheden. Volière-reeks 9/10. De Jong 568. Dekkers G-254. Hot printing 44-g21. Simoni M 23.

34. VERKADE, Eduard Shakespeare’s Hamlet als leesdrama. [Groningen], In agris occupatis, 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt door H.N. Werkman [in een oplage van 200 exemplaren]. Omslag licht roestvlekkig.
€ 50
* Degelijk artikel. ‘De ideale lezer moet zich als een Horatio instellen, wil hij dit dichtwerk verstaan.’ Volière-reeks 7. De Jong 850. Simoni V 10. Niet in Dekkers.

35. [VISSER, Ab] Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger]. [Groningen], In agris occupatis [A.Th. Mooij, W.H. Nagel en W.H. Overbeek], 1944. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt [door H.N. Werkman] in paars en zwart in een oplage van 310 exemplaren. 1e druk. Omslag deels minimaal verbruind.
€ 65
* Escapisme naar erotische tijden: ‘Agatha vleit zich aan mijn zijde,/ Al is het aarzlend en beschroomd.’ Clandestiene oorlogsuitgave, ongenummerd exemplaar. Van de 200 Romeins genummerde exemplaren zijn er 132 na inbeslagname door de Duitsers vernietigd, waarmee de totale oplage niet op 310, maar 178 exemplaren uitkomt. Volière-reeks 12. De Jong 99. Dekkers G-256.


36. WERUMEUS BUNING, J.W.F. De vergulde druiventros. [Met (lithografisch) gekleurde tekeningen van Han BOLTE]. Kortenhoef [= Amsterdam], de zeven bokalen [= F. Hoes], (1944) [= 1945]. Halfperkament. Kop verguld. 132 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met blauw vignet op het voorplat. Zeer leesbare verhalen over wijn in een luxueuze uitgave. De Jong 938.

37. WITTE, Aldert Klein duel. Gedichten. (IJmuiden, eigen beheer, 1942). Halflinnen. 20 p. Gedrukt in 54 genummerde exemplaren. 1e druk. Eerste en laatste pagina’s nogal roestvlekkig.
Verkocht
* Gesigneerd. Onder meer over Enkhuizen en Spaarndam. De Jong 950.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 29 juni 2018 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.119 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: