antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 804: De Lange Afstand

Peter Yvon de Vries heeft tussen 1971 en 2006 gedrukt onder de naam De Lange Afstand (‘De precieze reden voor de naam is mij in de loop der jaren ontschoten’). Oplagen schommelden meestal tussen de 15 en 50 exemplaren, vaak voorzien van originele grafiek. De Vries drukte, illustreerde en bond zijn boeken zelf. Onze voorraad DLA is gevarieerd: niet alleen teksten van klassieke auteurs als Gorter, Mallarmé en Shakespeare, maar ook van eigentijdse dichters als Anneke Brassinga, Wiel Kusters en K. Schippers.


1. AUGUSTIN, Elisabeth Het oude huis. (Met een originele linosnede van Peter Yvon de Vries). (Amsterdam, De Lange Afstand, 1990). Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door Anneke Brassinga en Peter Yvon de Vries in een oplage van 50 exemplaren.
€ 15

2. BLOM, Onno Canard. (Met een originele linoleumsnede van Peter Yvon de Vries). Zutphen, De Lange Afstand, 1996. Ingenaaid. (4) (= 8 ) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op antiek Hahnemühle, gefourneerd door J. Meijer, in een oplage van 40 exemplaren.
€ 15
* Verslag van het diner bij de uitreiking van de Librisprijs – met rollen voor: Bernlef, Marie Kessels, Oscar van den Boogaard, Wessel te Gussinklo, Tomas Lieske en Alfred Kossmann – eindigend met: ‘Zes gangen, zes genomineerden. Ik plof.’

3. BRASSINGA, Anneke Brassinga’s debuut. (Met een originele ets van Liesbeth van de Meulen). Amsterdam, De Lange Afstand, 1985. Ingenaaid in handgemarmerd omslag. 28 p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt in blauw en zwart op Velin d’Arches in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 65
* Twee exemplaren leverbaar: wilt u het linker of rechter?

4. BRASSINGA, Anneke Gras. Amsterdam, De Lange Afstand, 1990. Halflinnen. (24) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en de De Roos en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 ongenummerde exemplaren. 1e druk.
€ 30

5. BRASSINGA, Anneke Two poems. Amsterdam, De Lange Afstand, 1990. Ingenaaid in omslag. (4) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door Peter Yvon de Vries in een oplage van 100 exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Uitgave (geheel in het Engels) ter gelegenheid van de jaarwisseling 1989/1990.

6. (BROUWERS, Jeroen) Rust roest. Hulde- en handdruk voor Jeroen Brouwers. (Met linoleumsneden van Peter Yvon de Vries). Zutphen, De Lange Afstand, 1994. Ingenaaid. (24) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door Peter Yvon de Vries op Zerkall-Bütten in een oplage van 40 exemplaren. 1e druk.
€ 300
* Uitgave ter gelegenheid van Brouwers’ dertigjarig schrijverschap, op verzoek van Carin Wevers en T. van Deel. Bevat bijdragen van Benno Barnard, Walter van de Broeck, T. van Deel, Cherry Duyns, Hans Roest, Peter Yvon de Vries en Julien Weverbergh.

7. CARROLL, Lewis Drie brieven van Lewis Carroll plus kattebelletjes van Nicolaas Matsier en de drukker. Zutphen, De Lange Afstand, 1996. Vier velletjes in bedrukte bruine enveloppe. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Oostblokpapier in een oplage van 50 exemplaren.
€ 30
* Jaarwisselingsgeschenk 1995/1996.

8. COUPERUS, Louis Maar ’t allerzoetst… (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries). (Amsterdam, De Lange Afstand, 1984). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door J. Meijer in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
€ 35
* Met prospectus.
Pippel/ Voskuil 57.

9. COUPERUS, Louis Maar ’t allerzoetst… (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries). (Amsterdam, De Lange Afstand, 1984). Vouwblad. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door J. Meijer in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
€ 15
* Alleen het vouwblad zonder het omslag. Pippel/Voskuil 57.

10. DEEL, T. van Achter de waterval. (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries). Amsterdam, De Lange Afstand, 1984. Vouwblad in omslag van gemarmerd papier. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Hahnamühle in een genummerde oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 18

11. DEEL, T. van Geplet. (Met een illustratie van een geplet diertje). Amsterdam, De Lange Afstand, 1991. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Glass-antiqua en de Helga (Olga) en gedrukt door Peter Yvon de Vries in een oplage van 550 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Dit exemplaar werd onder het colofon gesigneerd door de dichter.

12. DEEL, T. van Worpswede. (Met een originele ets door Peter Yvon de Vries). Amsterdam, De Lange Afstand, 1986. Halflinnen. (8) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en de Mistral en gedrukt in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 18
* Gesigneerd door de dichter onder het colofon.

 

13. DEEL, T. van, Elisabeth KIRSCHBAUM & Peter Yvon de VRIES Communicerende vaten. Tien [originele] etsen & een opstel. Amsterdam, De Lange Afstand, 1985. Linnen met stofomslag in linnen foedraal. (32) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Hahnemühle in een oplage van 40 genummerde en door auteur en kunstenaars gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 85
* Kirschbaum en De Vries stuurden elkaar etsplaten toe en werkten daar vervolgens weer op. ‘Deze etsen zijn gesprekken, van de ene hoek van de ets met de andere, van de bovenkant met de benedenkant […] voorstellingen die met elkaar praten’, aldus Van Deel in het opstel.

14. EMANTS, Marcellus Een oude knol. Amsterdam, De Lange Afstand, 1992. 25 x 14 cm. Cahiersteek. 8 p. Met linosnede van Peter Yvon de Vries. Tekstverzorging Nop Maas. Met de hand gezet uit de Glass-antiqua en de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 exemplaren.
Verkocht
* Niet eerder in boekvorm verschenen ingezonden brief van Emants uit 1898, herdrukt vanwege Werelddierendag.

15. EMANTS, Marcellus Sneldichten. (Gekozen door Nop Maas en Marijke Stapent (sic) Eggen). Hengelo, La chambre d’amour, 1975. 14 kaartjes in mapje. Met de hand gezet en gedrukt door Peter Yvon de Vries op de persen van de AKI in een oplage van 125 genummerde exemplaren. Met apart blaadje corrigenda.
€ 25
* De voornaam van de auteur is consequent fout gespeld (‘Marcelles’).

16. ESSEN, Hein von Enige Dierenliedjes. Amsterdam, De Lange Afstand, 1988. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 88 exemplaren.
€ 12
* Leverbaar in rood, donkergrijs en bruin omslag. Jaarwisselingsgeschenk 1987/1988.

17. GEEL, Chr.J. van Twee gedichten. (Bezorgd door Guus Middag). Castricum, Stichting Chr.J. van Geel, 1991. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt op Hahnemühle door Peter Yvon de Vries in een oplage van 100 exemplaren. 1e druk.
€ 22

18. GORTER, Herman In de zwarte nacht is een mensch aangetreden. (Met een originele ets/suikeraquatint door Peter Yvon de Vries). Amsterdam, De Lange Afstand, 1985. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Velin d’Arches in een oplage van 40 genummerde exemplaren.
Verkocht

19. HAAN, Jacob Israël de De bloemen en de brief. (Met twee originele etsen van Peter Yvon de Vries). (Amsterdam), De Lange Afstand, 1982. Linnen met stofomslag. 20 p. Met de hand gezet uit de Hollandse Mediæval en gedrukt in groen en zwart op Velin d’Arches in een oplage van 60 genummerde exemplaren.
€ 80
* Inliggend: prospectus voor deze uitgave en een getypte, gesigneerde brief van de drukker aan Reinold Kuipers.

20. HAAN, Jacob Israël de Kijken III. Eene vrouw te Parijs. (Met een verantwoording door Marijke Stapert-Eggen en een originele, gesigneerde ets door Charles Hofman). Amsterdam, De Lange Afstand, 1983. Linnen met stofomslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en de Hollandse Mediæval en gedrukt in blauw en zwart op Velin d’Arches in een oplage van 40 genummerde exemplaren. Scheurtje in omslag.
Verkocht

21. HORST, Dick van der De kat in de sneeuw. Amsterdam, De Lange Afstand, 1993. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Hahnemühle in een oplage van 100 exemplaren.
gratis bij een bestelling
* Jaarwisselingsgeschenk 1992/1993.

22. KEMP, Pierre Pompom Anadyomène. (Met een originele kleurenets door Peter Yvon de Vries en een verantwoording door Harry G.M. Prick). Amsterdam, De Lange Afstand, 1986 [= 1987]. Halflinnen met platten van vezelig papier. (16) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Velin d’Arches in een oplage van 25 exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Inliggend: bedrukt vel, waarop de drukker het jaartal van de titelpagina corrigeert. Deze editie verwarre men niet met het ingenaaide nieuwjaarsgeschenk uit 1985 dat dezelfde titel draagt en de ets ontbeert.

23. KEMP, Pierre Pompom Anadyomène. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick). Amsterdam, De Lange Afstand, 1985. Ingenaaid. 12 p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Velin d’Arches in een oplage van 90 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Jaarwisselingsgeschenk 1985/1986. Niet in de handel.

24. KNEPPELHOUT, J. Over kunst. (Samengesteld door Marijke Stapert-Eggen). Amsterdam, De Lange Afstand, 1983. Ingenaaid met omslag. (20) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en de Glass-Antiqua en gedrukt op Vergé van Saunders in een oplage van 30 genummerde exemplaren. 2e druk (1e druk verscheen een jaar eerder als nieuwjaarswens in een oplage van 50 exemplaren).
€ 22

25. KORTEWEG, Anton Overijsselsche Courant, vrijdag 29 april 1825. Amsterdam, De Lange Afstand, 1984. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt door Peter Yvon de Vries op Immortal Fire in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 18
* Gesigneerd HC-exemplaar.

26. KUIPERS, Reinold Het komt, dames en heren… Amsterdam, De Lange Afstand, 1988. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 100 exemplaren.
€ 14
* Over de boekvormelijke activiteiten van Peter Yvon de Vries: ‘Er is iets Gouden-Eeuwerigs aan wat hij verricht’. Jaarwisselingsgeschenk 1988/1989.

27. KUSTERS e.a., Wiel IJs en weder dienende. (Met aantekeningen door Peter Yvon de Vries). Amsterdam, De Lange Afstand, 1986. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en de Libra en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 100 exemplaren. 1e druk. Omslag deels wat verschoten.
€ 12
* Deze uitgave bevat een gedicht van Wiel Kusters, in het Duits vertaald door Oskar Pastior, een gedicht van Tom van Deel, in het Fins vertaald door E.L.I. Kuismanen en een gedicht van Stéphane Mallarmé, in het Nederlands vertaald door Jan Kuijper.Jaarwisselingsgeschenk 1986/1987. Niet in de handel.

28. KUSTERS, Wiel Berlijn. (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries). Amsterdam, De Lange Afstand, 1987. Halflinnen met platten overtrokken met Japans papier. (8) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en Mistral en gedrukt in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35

 

29. KUSTERS, Wiel Drie liedjes. (Met een illustratie door Peter Yvon de Vries). (Zutphen, De Lange Afstand, 1997). Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt door Peter Yvon de Vries op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 exemplaren. 1e druk.
€ 18

30. KUSTERS, Wiel Drie nonsensverzen voor Nop. (Met een originele linosnede van Peter Yvon de Vries). (Amsterdam, De Lange Afstand, 1988). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt in een oplage van 55 exemplaren.
Verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van de promotie van Nop Maas.

31. KUSTERS, Wiel Fibula. (‘Vrij naar Stefan George’). Amsterdam, De Lange Afstand, 1984. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt op fraai marmerpapier in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 12

32. KUSTERS, Wiel Je wimpers, zo lang. Naar motieven van Georg Heym (1887-1912), die bij het schaatsen op de Havel bij Berlijn door het ijs zakte en verdronk. (Met een originele kleurenets van Peter Yvon de Vries). (Amsterdam, De Lange Afstand, 1986). Leporello in omslag. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Hahnemühle-etspapier in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Ontroerend gedicht over de jonggestorven dichter, die een van de vroege meesters van het expressionisme was.

33. KUSTERS, Wiel Oase. (Met een linosnede op het omslag door Peter Yvon de Vries). (Amsterdam, De Lange Afstand, 1992). Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt door Peter Yvon de Vries in een oplage van 75 exemplaren. 1e druk.
€ 20

34. KUSTERS, Wiel, Stefan GEORGE en Oskar PASTIOR De dans van de schaar. Amsterdam, De Lange Afstand, 1984. Uitvouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 125 exemplaren. 1e druk.
€ 14
* Een gedicht van Stefan George met bewerkingen door Oskar Pastior en Wiel Kusters. Jaarwisselingsgeschenk 1984/1985.

35. LE RÜTTE, Iris Knijn. (Met een originele lino van de auteur). Eefde, De Lange Afstand, 2005. Cahiersteek met omslag. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 15 exemplaren. 1e druk.
€ 40
* Uitgave van een e-mail aan de drukker ter gelegenheid van de verjaardag van Wim van der Meij. Het omslag geeft ‘DLA voor Wim’.

36. LE RÜTTE, Iris, en Peter Yvon de VRIES Correspondentie. Eefde, De Lange Afstand, 2002. Leporello in halflinnen omslag. Bevat een viertal linosneden van Iris Le Rütte en Peter Yvon de Vries. Gedrukt in een oplage van 50 exemplaren.
€ 20
* Gedrukt voor de donateurs van Stichting De Lange Afstand. Met de door Peter Yvon de Vries gesigneerde begeleidingsbrief.

37. LOUW, Hennie van der Leeftijd. (Met een linoleumsnede door Oey Tjeng Sit). Amsterdam, De Lange Afstand, 1985. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Olga en gedrukt op Velin Pur Fil Johannot in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
€ 15

38. LOVELING, Rosalie Het rupsje. Zutphen, De Lange Afstand, 1993. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en Glass antiqua en gedrukt op Kanzlei-Bütten in een oplage van 50 exemplaren.
€ 10
* Met prospectus.

39. MAAS (samenstelling), Nop Bloomers. (Met drie geëtste bloomers door Peter Yvon de Vries). (Amsterdam), De Lange Afstand, 1982. Halflinnen met platten overtrokken met gemarmerd papier en stofomslag. (30) p. Met de hand gezet uit de Hollandse Mediæval en gedrukt op Vergé van Saunders in een oplage van 60 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Een bloomer is een letterkundige passage die door een lezer met een dirty mind anders opgevat wordt dan door de auteur bedoeld is.

40. MALLARMÉ, Stéphane Trois lettres inédites à Francois Erens. Classées et annotées par Harry G.M. Prick. (Met een houtsnede van Peter Yvon de Vries). Amsterdam, De Lange Afstand, 1991. Ingenaaid met omslag. 20 p. Met de hand gezet uit de Baskerville en de Lutetia en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 60 exemplaren. 1e druk. Omslag iets gevlekt.
€ 25

41. MARTENS, Hedda Dagelijks leven. Maastricht/ Eefde, St. De Lange Afstand, 1998. Halflinnen. (28) p. Met de hand gezet uit de Kabel en de Baskerville en gedrukt in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk. Veegje op achterplat.
€ 35
* Eén van de 25 gebonden exemplaren. Eerste proza-uitgave van DLA, met een flaptekst van Wiel Kusters.

42. MORGENSTERN, Christian Die beiden Flaschen. [Amsterdam], De Lange Afstand, 1984. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 19 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Zeldzame uitgave voor Anneke Brassinga, een soort liefdesverklaring van de drukker.

43. MORGENSTERN, Christian & Gerrit RIETVELD Der Aesthet. (Met een ingeplakte foto van de rood-blauwe stoel). (Amsterdam, De Lange Afstand, 1980. Vouwblad geplakt in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 35 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 16

44. MÖRIKE, Eduard Frage und Antwort. Amsterdam, De Sael, 1985. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt door De Lange Afstand in een oplage van 140 genummerde exemplaren.
€ 15

45. NASH, Ogden Requiem. (Eefde, De Lange Afstand, 2002). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage.
€ 12
* Limerick. ‘Veel dank voor uw donatie’, schreef de drukker op het omslag.

46. NIJHOFF, M., en Peter Yvon de VRIES Levensloop/ Zelfportret. Amsterdam, De Lange Afstand, 1984. Plano in omslag. Met de hand gezet uit de Nobel cursief en gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
€ 22
* Bewerking van Nijhoffs vers door de drukker.

47. SCHIPPERS, K., DEEL, T. van en Ad ZUIDERENT Bella vista. (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries). Amsterdam, De Lange Afstand, 1986. Karton. (12) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Hahnemühle door Peter Yvon de Vries in een oplage van 20 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Drie niet eerder gepubliceerde gedichten bij het vertrek van Gerrit Krol en zijn echtgenote naar Nigeria. Onder het colofon gesigneerd door Van Deel. Met prospectus.

48. SCHIPPERS, K., en Peter Yvon de VRIES Voor uw intellectuele make-up. (Reproducties van etsen van Peter Yvon de Vries met teksten van K. Schippers). Amsterdam, de Lange Afstand, 1980. Ingenaaid. (24) p. Gedrukt in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Dit boek werd niet op de handpers gedrukt, maar in offset door Mart. Spruijt.

49. SHAKESPEARE, William The Quintessence of Dust. [Amsterdam, Phoenix Editions, 1985]. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt door Peter Yvon de Vries in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 12
* Uitgave ter gelegenheid van de opening van April’s Fool, een overzichtstentoonstelling van werk van Binderij Phoenix.

50. TIMMERS, Oscar Dromen van stof. (Met twee linoleumsneden van Angèle Reinders). Eefde, De Lange Afstand, 2000. Halflinnen. (16) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 exemplaren.
€ 35
* Bijzondere prozafragmenten van deze onlangs overleden auteur.

51. VALÉRY, Paul, en Peter Yvon de VRIES Lino. (Met een linoleumsnede van Peter Yvon de Vries). Eefde, De Lange Afstand, 2003. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 [door de kunstenaar] gesigneerde exemplaren.
€ 20
* De tekst van Valéry bestaat uit slechts één regeltje. Uitgave bestemd voor donateurs van Stichting De Lange Afstand.

52. VOSMAER, Carel Aqua-forti. (Met een verantwoording door Nop Maas en een originele ets door Peter Yvon de Vries). Amsterdam, De Lange Afstand, 1981. Ingenaaid met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Romaans en de Libra en gedrukt op Veling Arches in een oplage van 40 genummerde exemplaren.
€ 18

53. VOSMAER, Carel Bilderdijk tegen onze boeken. (Met een linoleumsnede van Peter Yvon de Vries). Amsterdam, De Lange Afstand, 1988. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 exemplaren.
€ 15

54. VRIES, Peter Yvon de Brief aan GJ. (Amsterdam, De Lange Afstand, 1982). Linnen met stofomslag. 12 p. Met de hand gezet uit de Hollandse Mediaeval en gedrukt op Velin d’Arches in een oplage van 15 genummerde exemplaren. Omslag niet smetteloos.
€ 45
* GJ is Gerritjan Deunk, een oude studievriend van de drukker.

55. VRIES, Peter Yvon de Drukken. (Met een originele, genummerde ets door Peter Yvon de Vries). Amsterdam, De Lange Afstand, 1980. Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 20 genummerde en gesigneerde exemplaren.
Verkocht

56. VRIES, Peter Yvon de Kunst is vrouwelijk. (Amsterdam, De Lange Afstand, 1984). Originele, gesigneerde ets, gevouwen als leporello en geplakt in linnen bandje. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
€ 50
* Deze opmerkelijke uitgave heeft zelfs een ISB-nummer.

57. VRIES, Peter Yvon de Maar dit is ernstig bedoeld! Teksten en plaatjes. (Enschedé, AKI, 1974). Spiraalbandje. (30) p. Met de hand gezet en gedrukt door Peter Yvon de Vries in een oplage van 100 genummerde en door de auteur-drukker gesigneerde exemplaren.
Verkocht

58. VRIES, Peter Yvon de Oorzaak en gevolg. Zutphen, De Lange Afstand, 1994. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Hahnemühle in een oplage van 50 exemplaren.
gratis bij een bestelling
* Verklarende tekst bij een expositie van De Vries in Galerie Petit.

59. VRIES, Peter Yvon de Paascollage. (Eefde), De Lange Afstand, (2005). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 50 gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* De collage is een combinatie van drie cliché’s.

60. VRIES, Peter Yvon de Schetsboekje 2. (Amsterdam, De Lange Afstand, 1978). 11,7 x 8,4 cm. Linnen in kartonnen cassette. (36) p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Gereserveerd
* De illustraties (van ‘Joseph Beuys’ tot ‘fietsen bij Oldenzaal 8 okt. 1978’) zijn alle met de hand ingekleurd. Charmant (dag)boekje.

61. VRIES, Peter Yvon de Zelfportret door keuze. Amsterdam, De Lange Afstand, 1980. Zeven ansichtkaarten in mapje. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
€ 25
* Quotes van Kurt Schwitters, Octavio Paz, Marcel Duchamp, Pablo Picasso e.a.
Gesigneerd en gedateerd door de drukker-bloemlezer onder het colofon.

62. WAL, Theunie van der Poeziealbum. (Maastricht/ Eefde, De Lange Afstand, 2000). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 exemplaren.
€ 15
* Nieuwjaarswens met ouderwetse plakplaatjes voor het poesie-album.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 26 juli 2018 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.119 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: