antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 805: April in Paris

In deze zotte zomer sturen we u een flinke lijst expressieve en expressionistische boeken, felle kleuren en heftige emoties, schrijvers op pad, en buitenlandse auteurs in Nederland. Maar ook: Hiëronymus van Alphen in het Duits en Frans. En dan: borstrokken, ottersporen, een vooropa van het hoofd van de Quote, fotomontage, Ford-automobielen, Jo Otten, Dotremont over Jorn, Schotman door Hofman, een Oostenrijkse oplichter (toch?), Tollens’ armen van Rijswijk, oude liederen op nieuwe wijzen, de Bergense School en Fré Cohen. Kortom!

1. ALPHEN, Hieronymus van Kleine Gedichte für Kinder des zarteren Alters. Nach dem Niederländischen bearbeitet. Utrecht, J.G. van Terveen, 1835. Ingenaaid met bruin papieren omslag. VI, 114 p. Vignet op titel van twee lezende kinderen. 1e druk. Omslag op de rug beschadigd.
€ 35
* ”Groß und schön, wie Blut so roth…’ (uit ‘Der Apfelbaum’).

2. ALPHEN, Hieronymus van Petits poèmes à l’usage de l’enfance. Traduits par Aug. Clavareau. Utrecht, J.G. van Terveen, 1842. Ingenaaid in geel papier met gele linnen rugstrip. 112 p. Met portret in kopergravure en 4 prentjes in lithografie. 3e herziene druk. Watervlek in portret, hier en daar wat roest en gebruikssporen.
€ 45
* ‘Presque aussi grosses que des oeufs…’ (uit ‘Le prunier’).

3. ALPHEN, Hieronymus van Kleine Gedichten voor Kinderen. Utrecht, J.G. van Terveen, 1821. Halfleder uit de tijd met rijkvergulde rug. VIII, 104, (4) p. Met portret van de auteur, gegraveerde titel en 66 kopergravures buiten de tekst door Philippus Velijn naar Abraham Leon Zeelander. Compleet, maar de paginering aan het begin klopt niet helemaal. Wat roest, boekblok bij p. 11 gebroken. Lichte gebruikssporen, ook wat potloodkrabbeltjes, maar niet hinderlijk, het blijft een mooi klein boekje.
€ 65
* Deze editie met gemoderniseerde plaatjes, de kinderen dragen hoedjes, geen steekjes. Onder het ‘Voorberigt’ met pen getekend: ‘J.G. van Terveen en Zoon’. Volgens Saalmink verscheen deze variant (1821-G) tussen 1837 en 1841. Bijgevoegd: moderne herdruk van de eerste uitgave van 1787 (met de oude plaatjes), met toelichting van o.a. Willem Wilmink en P.J. Buijnsters.

4. BATTERMANN, Jan Grafisch werk van Jan Battermann. (Met een inleiding van Johan Schwencke). Nijmegen, Getijden Pers, 1960. 13 losse gevouwen bladen in omslag. Met 19 originele hout- en linosneden waarvan 11 in kleuren, alle gesigneerd. Gedrukt in 285 genummerde exemplaren. 1e druk. Gaaf.
Verkocht
* Dit is nummer 4 van de oplaag.

5. BEER, Paul A. Ein Theaterstück. Den Haag, A-Verlag, 1925. 19 x 19 cm. Ingenaaid (de levensgrote ‘A’ is vermoedelijk van de hand van Paul A. Beer). 120 p. Geïllustreerd door de auteur. 1e druk. Wat verbruind, iets slijtage aan de randen. Met de handtekening van Piet Schumacher voorop, de rechterhand van Koos Vorrink in de socialistische jeugdbeweging.
Verkocht
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur in felle rode letters. Opmerkelijk omslag met een paginagrote, expressionistische A. Titelpagina getekend door de schrijver, evenals een aantal uitgewerkte toneelbeelden. Uitgebreid nawoord, geadresseerd aan ‘Lieber Mitmensch,’. Met aanbevelingen van o.a. Berlage, Carry van Bruggen, Aletta Jacobs, Willem Royaards, Lion Simons en vele andere klinkende namen. Ook met uitgebreide recensiecitaten (in het Duits) van onder meer Carry van Bruggen, Henri van Booven en Arnold Saalborn. In de AJC werden veel van dergelijke theaterstukken, gericht tegen de oorlog, vertaald of onvertaald opgevoerd of gedeclameerd; ook Paul Beer trad op als welbeapplaudiseerd voordrager van eigen werk.
Curieus boek, in eigen beheer uitgegeven in Den Haag, maar de uit Oostenrijk afkomstige schrijver was alleen bereikbaar via een advocaat in Wenen. In december 1926 werd hij na een handgemeen met politiecommissaris Van ’t Sant zelve als ongewenste vreemdeling wegens oplichting en bedrog Nederland uitgezet, onder luid protest van een schare Nederlandse aanhangers.

6. BERGENSE SCHOOL Het Journaal van den Nieuwen Kring. Redactie C.A. Wijnschenk Dom en Pieter Talma. Amsterdam, De Nieuwe Kring, 1916-1917. 19 nummers: 1-14 (waaronder 3 dubbelnummers), 16, 18, 21, 23 en 24. Zonder omslag. Doorlopend gepagineerd 1-196. De eerste vier nummers onder de titel ‘Het Journaal van den Moderne Kunst Kring’. Met originele houtsneden van Matthieu Wiegman, Joop Weyand, Thé Lau, Henri ten Holt en John Rädecker en met een partituur van Jacob van Domselaer in facsimile. 1e druk. Wat vouwtjes en vlekjes, enige slijtage.
€ 175
* Er verschenen 32 nummers, van 1 maart 1916 tot 16 juni 1917. De eerste jaargang besloeg 24 nummers, de tweede kwam slechts tot 8. De tekst bestaat vooral uit kunstbeschouwingen van Pieter Talma en anderen. Uiterst zeldzaam.

7. (BERGENSE SCHOOL). TALMA, P., & C.A. WIJNSCHENK DOM Over de Nieuwe Kunst. Vier lezingen. Amsterdam, Duwaer & Van Ginkel, 1917. Ingenaaid. (4), 104 p. 1e druk. Voorzijde omslag los van boekblok.
€ 25
* Onder meer over Mondriaan, Van Gogh, futurisme. Pieter Talma was wiskundige, Charles Wijnschenk Dom letterkundige. Beiden waren theoretici van de Bergense School. Schaars boekje in matige staat.

8. CHIONIS, Argyris Metamorfosis. Athene, Kentriki Diathesi Bibliopoliou Boukoumani, 1974. 17 x 12 cm. Ingenaaid. 40 p. Gedichten in het oorspronkelijk Grieks. 1e druk. Keurig.
Verkocht
* Met handgeschreven, gesigneerde Griekse opdracht van de dichter aan de familie Wim J. Simons, gedateerd maart 1976. De dichter (1943-2011) vluchtte in 1967 voor de kolonels naar Parijs en woonde van 1969-1976 in Nederland.

9. CLAUS, Hugo, en CORNEILLE April in Paris. (Met acht originele, genummerde en gesigneerde zeefdrukken van Corneille en een originele foto van Claus en Corneille in het colofon). Wijdenes, Jaski Art Productions, [1987]. Losbladig (18 p.), acht zeefdrukken in overslagdoos (40 x 30 cm). Vervaardigd in een oplage van 250 exemplaren en onder het colofon gesigneerd ‘Corneille ’51 – ’87’. Mooi en gaaf.
Verkocht
* ‘De golvende tralies der Avenue des Champs/ o hoge en bleke velden’. De titel is ontleend aan een grammofoonplaat van Charlie Parker. De serie teksten en prenten ontstond in 1951, en werd hier in 1987 voor het eerst vermenigvuldigd: Corneille maakte zeefdrukken van zijn gouaches. Met een ingeplakte foto van Corneille en Claus die getuigt van de samenwerking in 1951. Dit exemplaar is door Corneille gemerkt ‘E/A’ (Épreuve d’Artiste). BHC 151.2.

10. (COHEN, Fré). LOGGEM, Em. van Asfalt en horizon. Amsterdam, A.R.B.O., 1940. Linnen met stofomslag. 296 p. 1e druk. Omslag aan de binnenkant verstevigd en op de rug wat verbruind.
Verkocht
* Met het prachtige rood-wit-blauwe stofomslag van Fré Cohen. Jongeren gaan op pad! Met aankondigingen van nieuwe ARBO-romans op het stofomslag, waaronder Radetzkymarsch van Joseph Roth, gepland voor februari 1941… maar dat ging niet door. Cat. Fré Cohen 637.

11. (COHEN, Fré). HORREÜS DE HAAS, G. Het oude lied en de nieuwe wijze. Kerstbrochure. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 16 p. Achterin reclame. 1e druk. Iets verbruind.
Verkocht
* Met zeer fraaie, paginagrote linosnede van Fré Cohen op het omslag, voorstellende de aanbidding van het kindje Jezus.

12. (COUPERUS, Louis). WILDE, Oscar Het portret van Dorian Gray. Vertaald door Mevrouw Louis Couperus. Amsterdam, Veen, [1911]. Linnen. (8), 200 p. 2e druk. Buitenste bladzijden verbruind, wat roest, maar een goed exemplaar.
€ 35
* Met de zogenaamde ‘gordijntjesband’, een aardige jugendstil-serieboekband die ook voor andere romans gebruikt is. Bindoplage 54. VV 347,18.

13. (EIJKELBOOM (vert.), J.). LEE, Laurie Het purper gevecht van de liefde. Zeven vroege gedichten van Laurie Lee. (Den Haag, De Pij Pers, 1991). Ingenaaid. (26) p. Met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt in roze en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 60 genummerde exemplaren. Tweetalige uitgave. 1e druk. Bovenaan verbleekt.
€ 28
* Eén van de 36 Arabisch genummerde exemplaren, gesigneerd onder het colofon.

‘Kan niet dit graf verzegelen
dat wij vormen met onze monden,
en ook niet zeggen welk uur van vermiljoen
het eerste van ontrouw zal zijn.’

14. [ENGELBREGT, J.H.A.] Een van onze eerwaarde paters… 50 bloemekens uit den Seraphijnschen Lusthof, geplukt, gebundeld en aangeboden aan pater Christinus Kops O.F.M. op zijn gouden kloosterfeest, den 3en October van ’t jaar Onzes Heeren 1944. Kortenhoef, N.V. ‘De Clandestiene Pers’ (= Amsterdam, Franso Hoes), 1944. Linnen. 72 p. Gedrukt in 145 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug wat verbleekt, vlekje op de band.
Verkocht
* Vijftig curieuze anecdotes over priesters, nonnen en kloosterlingen, bijeengebracht (ofwel verzonnen) door J.H.A. Engelbregt. Met handgekleurde illustraties door A. Nonymus (= A. Noyons). N.V. ‘De Clandestiene Pers’ is een van de verschillende dekmantels van Franso Hoes om de nazi-bezetters in verwarring te brengen en tevens wat broodnodige lol te trappen onder de Tweede Wereldoorlog. De Jong 230.

15. ENSCHEDÉ EN ZONEN, Joh. Aucassin et Nicolette. Leipzig, Ernst Rowohlt, 1911. Perkament. 64, (16) p. Gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen in 250 genummerde exemplaren. Potloodkrabbeltje op de rug.
€ 65
* De tekst van deze 13e-eeuwse chantefable is gezet uit de Civilité, de toelichtende teksten uit een gotisch type. Met drie appendices: de tekstverantwoording, de beschrijving van de nogal in het oog stekende tekstletter Civilité, die uit het eind van de 16e eeuw stamt; en muziekvoorbeelden. Er bestaan exemplaren met een gekalligrafeerde titel op de band, maar bij dit exemplaar is het perkament blanco. Schaarse Enschedé-productie voor de bekende Duitse uitgeverij.

16. GEZELLE, Guido. (STREUVELS) Boomen. Brugge, Gezelle Huis, [1928]. Ingenaaid met flappen. 120 p. Gedrukt op de pers van den Eikelaar in 500 genummerde exemplaren op Hollandsch velijnpapier. Omslag verbruind.
Verkocht
* Onderaan de titelpagina van het boek is geschreven ‘Dit is ’t laatste ex. uit ’t Gezelle Huis. – / van juffr. Lateur’. Dit moet Elisa Lateur betreffen, een zuster van Frank Lateur (= Stijn Streuvels) en een nicht van Gezelle, die vanaf 1926 als huisbewaarster van het Brugse Guido Gezellehuis fungeerde.

17. HAVANK “Schaduw… Waarom?” of de Stalen Bruiloft. Utrecht/ Antwerpen, A.W. Bruna & Zn., [1949]. Linnen met stofomslag (ontwerp Tanner = Rein van Looy). 264 p. 1e druk. Stofomslag iets gerepareerd, met scheurtjes. Plaksporen op schutbladen.
Verkocht
* Met het mooie, schaarse stofomslag (met alpinopet) in behoorlijk goede staat.

18. HERTOG, Ary den / SIJTHOFF Twee reclamebiljetten voor romans van Ary den Hertog: Machtig Holland & Vrouwen naar Jacatra. Leiden, Sijthoff, 1941. Beide 29 x 22 cm. Eenzijdig bedrukt in rood en zwart, met afbeelding van het omslag. Iets beschadigd aan de rand. Beide met blauwe potloodstrepen.
€ 50
* Dergelijke reclame-affiches voor de boekhandel zijn zeer zelden bewaard gebleven. Ary den Hertog (1889-1958) was vooral actief als toneelschrijver met historische belangstelling.

19. (HOFMAN, P.A.H.) De schaduw van het verleden. Zwitsersch toneelspel in 3 bedrijven van Ernst Zahn. (Theaterprogramma, 1927). Den Haag, Koninklijke Schouwburg, 1927. 22 x 14 cm. Geniet. 4 p. Gedrukt in goud, grijs en zwart op getint papier. Enkele kleine roestvlekjes.
€ 20
* Fantastisch expressionistisch serieontwerp van Pieter A.H. Hofman, dat gedurende enkele jaren met kleine variaties door het Vereenigd Tooneel gebruikt werd. Met advertenties voor de Hupfeld-Phonola en voor Edison-grammofoons en radio’s. Wijdeveld-achtige typografie.

20. (HOFMAN, P.A.H.). SCHOTMAN, Johan W. Cloisonné. Een cyclus China-verzen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1931. Verguld blauw linnen (bandontwerp P.A.H. Hofman) in bijbehorende (beschadigde) schuifhoes. 144 p. Niet opengesneden. 1e druk. Wat roestig, onderaan vage vochtschade.
Verkocht
* Op de eerste pagina schreef Schotman ‘Eén van 25 in blauwe zijde/ gebonden exemplaren/ (handtekening voluit)/ Voor Mien en Nico Hellemans/ Van een/ nachtrustverstoorder!/ Met dank voor de verleende gastvrijheid./ (handtekening ‘Hann.’)’. Met inliggend gedrukt briefje: ‘Dit boek werd op de wijze van het Chineesche blokboek aan één zijde bedrukt, en mag dus niet worden opengesneden.’ De gewone editie van deze dichtbundel is in geel linnen gebonden – eveneens naar het indrukwekkende boekontwerp van Hofman. Johan Schotman, arts en Chinakenner, werd bij de samenstelling van deze bundel door Slauerhoff bijgestaan. Later kregen zij ruzie. In een nawoord zet Schotman zich af tegen H.Th. Wijdeveld, de vormgever van zijn bundel Der Geesten Gemoeting, die ‘tegen mijn zin en aanwijzingen in zozeer een typografies kunstwerk geworden [is], dat het Chinese karakter verloren ging aan het modern-Westerse’.

21. (HOFMAN, P.A.H.). SCHOTMAN, Johan W. Cloisonné. Een cyclus China-verzen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1931. Verguld blauw linnen (bandontwerp P.A.H. Hofman). 144 p. 1e druk. Behoorlijk mooi.
Verkocht
* Op de eerste pagina schreef Schotman ‘Van dit boek/ werden vijfentwintig exemplaren/ gebonden in blauwen band/ met goudstempel/ Daarvan is dit no. 4./ (handtekening voluit)’. Met twee exemplaren van het bijbehorende gedrukte briefje: ‘Dit boek werd op de wijze van het Chineesche blokboek aan één zijde bedrukt, en mag dus niet worden opengesneden.’ Desondanks is het boek van voor tot achter keurig opengesneden. Toch een prachtig Hofman-werkje!

22. (HOFMAN, P.A.H.). SCHOTMAN, Johan W. Lugh. Spel van het licht. Amsterdam, Van Kampen, [1931]. Ingenaaid (omslagontwerp P.A.H. Hofman). 56 p. Niet opengesneden. Met 6 afbeeldingen van maskers en kostuums door P.A.H. Hofman, waarvan één in kleur. 1e druk. Wat roest en hoekjessleet.
Verkocht
* Maskerspel van de vuurgod Lugh (Loge, Loki) met ontwerpen en onder regie van P.A.H. Hofman, tekst van Schotman en muziek van Otto Glastra van Loon. Fraaie expressionistische ontwerpen. Schaars, zeker in ingenaaide vorm.

23. (JORN, Asger). DOTREMONT, Christian Jorn lève. Tervuren, eigen beheer, 1964. Genaaid met koord. 4 p. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren.
verkocht
* Franstalig gedicht over Asger Jorn in bibliofiele uitgave met fraai geschilderd nummer ’27 ‘.

24. LANGEN, Ferdinand Achter slot en grendel. Novelle. [Utrecht], De Bezige Bij, (1944). Ingenaaid. 72 p. Gezet uit de Nobel en gedrukt op Simili Japon in een oplage van 525 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 12
* Op 29 juli 1918 was het honderd jaar geleden dat de elusieve auteur Ferdinand Langen (1918-2016) geboren werd. Dit is een knappe novelle, clandestien uitgegeven tijdens de oorlogsjaren. Quousque Tandem 14. De Jong 477.

25. LEIPOLDT, C. Louis Vyftig gedigte van C. Louis Leipoldt. Gekies uit sy bundels: Oom Gert vertel, Dingaansdag, Uitgesoekte gedigte vir Jong-Suidafrika, Uit drie werelddele, Skoonheidstroos. En uitgegee ter geleentheid van sy ses en sestigste verjaarsdag op 28 Desember 1946. Amsterdam/ Kaapstad, 1946. 23 x 15 cm. Halfperkament. Kop verguld. 104 p. Uitgekozen door W.E.G. Louw. Gedrukt door Joh. Enschedé in 250 exemplaren. 1e druk. Omslag deels verbleekt. Fraai exlibris van C.J. Asselbergs: een kittige eenhoorn wandelt door een boek heen op de lezer af (W.J. Rozendaal).
€ 30
* Prachtig hoog en smal boek. De typografie is kennelijk van J. van Krimpen. Leipoldt overleed kort na de publicatie van deze uitvoerige bloemlezing.

26. LEVET, Henry J.-M. Poèmes. ‘Imprimés à l’île de Java [= E. du Perron]’, [1938]. Ingenaaid. (36) p. Met portret. Gedrukt [door Nix te Bandoeng] in een oplage van 30 ongenummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels verbruind, bovenaan met iets slijtage.
€ 90
* Henry Jean-Marie Levet (1874-1906) was een Franse dichter en dandy, als diplomaat werkzaam in Indië en Argentinië. Zijn belangrijkste werk zijn de Cartes postales, geprezen door en heruitgegeven door Valery Larbaud. Privé-uitgave van E. du Perron, die de invloed van Levet op Larbauds werk onderkende. Gedrukt in Nederlands Indië. Batten/ Stols 95. Storm 13.

27. LEZER, Leo Cantine-vertellingen. Bandoeng, Boekenverzendhuis L.A. Lezer, 1930. 24 x 16 cm. Ingenaaid met geïllustreerd stofomslag (gesigneerd WH). 160 p. 1e druk. Aan enkele randjes wat slijtage (het is een kwetsbaar boek), omslag gekreukt en aan de randen verstevigd.
Verkocht
* Dit boek werd 20 jaar na dato, in 1950 in verkorte vorm opnieuw uitgegeven als Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L. Maar dit is de zeer schaarse eerste druk, en dan ook nog met het stofomslag, waarop een tekening van lachende soldaten in de kantine.

28. MEINEN, Jan Bernhard Draaiboek. Eigen beheer, zonder jaar, maar jaren 70. 12,5 x 10,5 cm. Leporello (sort of) met 10 bladen in omslag. Gedrukt in 30 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Iets verbleekt en brokkelig aan de randen, kleine vlekjes.
€ 50
* Briljante omkeerprenten met psychedelische inslag van Jan Bernhard Meinen (1945-2001), bekend van de illustraties bij De Verschrikking van Gerrit Komrij. Niet in de NCC.

29. MOSSEL, Abr. Als daglooner in het heilige land. Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918. Ingenaaid. Karton. 184 p. Achterin een kaartje. Geïllustreerd door de auteur. 1e druk. Wat verbruind, wat slijtage, met binnenin een duurte-toeslagsticker.
Verkocht
* Buitengewoon boeiend reisverslag over het Palestina, een eeuw geleden, van Abraham Mossel (1891-1944), schrijver van De Wereldwandelaars. Wat is een eeuw? vraag je je bij lezing af.

30. NADAL [UCEDA], Fernando de “Solo ante mi”. Ilustraciones de Frans de Haas. (Den Haag, eigen beheer, 1960). 24 x 16 cm. Geniet. 48 p. Met 4 paginagrote linosneden van Frans de Haas (1934-2007). Bovenrandje omslag verbruind en iets gevlekt.
€ 25
* Met handgeschreven opdracht (in het Nederlands) van de dichter en beeldend kunstenaar Fernando de Nadal (1924-2005) aan Maria Wilkens, gedateerd ‘Den Haag, 16 juli 1960’. Daarin vermeldt hij de genummerde oplage van het boek: I-X romeins genummerd buiten verkoop, en 11-50 bibliofiele exemplaren voor de verkoop. Dit exemplaar is romeins genummerd.

31. OTTEN, Jo Verloren vaderland. (Met kubistisch stofomslag). Maastricht/Brussel, Stols, 1928. Ingenaaid met dubbel stofomslag. (4), 36 p. Gedrukt op Pannekoek in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Buitenomslag doormidden.
€ 45
* Dit exemplaar werd voorzien van een opvallend, in blauw gedrukt extra stofomslag in kubistische stijl, gesigneerd ‘Williamensel’ [= wellicht de in België woonachtige Amerikaanse kubist William Menzel (1907-1995), met dank aan Ottenkenner Rob Groenewegen voor de informatie]. En het binnenomslag is ook al fraai vormgegeven, met een Luchtkasteel in hout gesneden door Jan Franken Pzn. Collectie van zeven korte prozastukken en beschouwingen, o.a. over de textielillustratrice Marie Monnier, over Charlie Chaplin, over dans en over oud-Egyptische dieren. Serie Luchtkasteelen 1. Van Dijk 151.

32. PONDT, Johan du Baedeker voor het Wezen. Tekstfragmenten van Johan du Pondt ingeleid door Prof. A. Hooggraven. Amsterdam, Picaron Editions, 1988. Cahiersteek met stofomslag. 32 p. Gedrukt in 400 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Nieuwjaarsgeschenk. Humoristische gedachten in quasi-diepzinnige vorm. Met inliggend aanbiedingskaartje van Paul Mertz (Prad), met een handgeschreven groet.

33. REVIS, M. Gelakte hersens. Ford’s leven. Ford’s auto’s. Utrecht, De Gemeenschap, [1936]. Origineel gedecoreerd linnen. 172 p. 1e druk. Naam op p. 1. Eerste en laatste bladzij van het boekblok verbruind, verder een goed exemplaar.
Verkocht
* Met het indrukwekkende Nieuwe-Zakelijkheid-bandontwerp van een kunstenaar die goed op Piet Zwart heeft gelet. Zeer schaars boek over Henry Ford en zijn fabrieken.

34. RINSEMA, Evert De mens is van nature hoekig. Der Mensch ist von Natur aus eckig. Aphorismen. (Vertaald, bezorgd en van een nawoord voorzien door Hansjürgen Bulkowski). (Bergen, Eric van der Wal, 1980). 25 x 18 cm. Ingenaaid. Twee delen (in het Duits en in het Nederlands) in papieren foedraal. 16; 16 p. Met de hand gezet en gedrukt door Eric van de Wal in 150 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Evert Rinsema (1880-1958), een Friese schoenmaker, was bevriend met Theo van Doesburg en Kurt Schwitters. Zijn aforismen werden in 1920 gepubliceerd door De Stijl.

35. SCHENDEL, Arthur van Voorbijgaande schaduwen. Amsterdam, Meulenhoff, 1948. Linnen met stofomslag (ontwerp Fons Montens). 200 p. 1e druk. Bijzonder fris en fruitig exemplaar zoals je ze zelden vindt.
€ 20
* Met bibliografie.

36. SCHENDEL, Arthur van Voorbijgaande schaduwen. (Luxe-exemplaar). Amsterdam, Meulenhoff, 1948. Oorspronkelijk verguld halfperkament. Kopsnede verguld. 200 p. 1e druk. Wat roest op de sneden.
€ 125
* Eén van de 50 genummerde luxe-exemplaren op Hollandsch papier van Van Gelder en gebonden in halfperkament (het colofon in de luxe-uitgave ontbreekt bij de gewone editie).

37. (SCHUITEMA, Paul). STROMAN, Ben Stad. Rotterdam, Brusse, 1932. Ingenaaid met omslagontwerp van Paul Schuitema op voor- en achterzijde. 136 p. 1e druk. Omslag wat versleten en verbleekt, vooral rug en achterkant.
Verkocht
* Met het zeldzame stofomslag van Paul Schuitema, en de door Schuitema verzorgde typografie is nog altijd indrukwekkend. Verrassende en zeer lezenswaardige, moderne reportage-roman. De stad uit de titel is (uiteraard) Rotterdam.

38. SIJES, Ben Ik vergat nog iets te vertellen. Amsterdam, Becht, 1978. Linnen met stofomslag. 82 p. Met portret van de schrijver door Peter van Straaten. 1e druk. Omslag heeft iets geleden.
Verkocht
* Met opdracht, gesigneerd ‘Ben’, aan Daisy Wolthers: ‘Met veel dank voor de/ medewerking’. Zij schreef daaronder: ‘Het mag geen naam/ hebben Daisy Nee’. Toespraken en herinneringen, o.a. aan Henriëtte Roland Holst, aan Simon Wiesenthal en aan de oorlog. B.A. Sijes was een van de bekendste medewerkers van het RIOD (nu NIOD), en schrijver van boeken over de Jodenvervolging en de Arbeidsinzet.

39. STOER, Frederika Offervonkjes. Met een voorwoord van Sofie Flets-Honing. Deventer, Bureau “De Berner Conventie”, [1912]. Ingenaaid. 48 p. Geheel in rood gedrukt. 1e druk. Omslag iets versleten. Handtekening voorop. Binnenin enkele vervaagde notities in paars potlood.
Verkocht
* Rustieke parodie op de bundel Offervlammen van Henderika Boer (1912), dat een voorwoord had van Marie Metz-Koning. Achter de naam van de uitgever stond de Deventer journalist en schrijver Josef Cohen (1886-1965), die met zijn bureau ook rechtskundige tijdschriften redigeerde en typewerk uitvoerde. Hij bood Offervlammen en Offervonkjes tegelijk aan in advertenties (Delpher). Maar of Cohen de schrijver van dit boek is, weten we niet. Voorin heeft iemand geschreven ‘Offervonkjes/ van B. Ietswaart/ (adres)/ Amsterdam/ (…) Dit is geschreven door (onleesbaar) Ietswaart/ (nog het een en ander aan onleesbaars)’. Mysterieus.
Ondertussen hebben we hier een bij vlagen heel aardige, droomachtige, soms surrealistische dichtbundel die verrassende beelden oproept:

‘De lamp had ’s avonds nog gebrand.
Er lag een borstrok op het land.
Er doolden doodgeboren oomen
Langs suikertantes in de boomen.
(…)
Een auto vrat met vromen vlijt
Zijn kilometers in den tijd.
En over zeven onderrokken
Heb ik den borstrok aangetrokken.’

40. STRATEN, Hans van 6 nagelaten gedichten. Utrecht, Bucheliuspers, 2005. Paars metallic omslag. 16 p. Gezet uit de Garamont en gedrukt in oudroze en zwart op stijf papier in 40 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Vrij heftige gedichten van Hans van Straten (1923-2004) over het lot van vrouwen, over ooms en tantes met geheimen en al of niet uit de Oost en over Oscar Wilde. Het lezen waard.

41. SWARTH, Hélène Dolorosa. (&) Mara. (Uitgave in heelleer). Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1911. 12 x 15 cm. Origineel verguld lichtbruin leer. (136) p. Gedrukt in oranjerood en zwart, elke pagina in art-nouveau-kader. 1e druk. Omslag wat gevlekt. Met voorin inscriptie: ‘Souvenir St. Nicolaas 1916 van Dr. Briët’.
€ 25
* Bevat het toneelstuk ‘Dolorosa’ en ‘Mara. Een dramatisch Herfstgedicht.’ Mooi uitgegeven. De schenker van het boekje is vermoedelijk dr. W. Briët (1876-1960), directeur van het sanatorium Boschlust te Apeldoorn.

42. TIEDGE, Christoph August / TOLLENS, Hendrik Urania, lyrisch-leerdicht in zes gangen, vrij naar het Hoogduitsch van C.A. Tiedge, door Johs. Phs. van Goethem. Amsterdam, S. de Grebber, 1836. Contemporain halflinnen met gemarmerde platten. VIII, 192 p. 1e druk. Hoekjes gebutst, verder mooi.
Achteraan meegebonden: Een bedelbrief in den winter. Dichtstukje van H. Tollens, Cz. Uitgegeven ten voordeele van de armen te Rijswijk. Den Haag, K. Fuhri, 1848. 8 p.
€ 45
* Urania is het hoofdwerk van Tiedge (1752-1841), en behelst een poëtische verhandeling over de filosofie van Immanuel Kant. Voorin een inleiding van Van Goethem, achterin Aanmerkingen, Verbeteringen en uitgeversreclame, waarna het uitgaafje van Tollens volgt, dat niets met de didactische poëzie van Tiedge-Van Goethem gemeen heeft. Mooi decoratief boekje.

44. VRIES, Anne de Bartje. (Gesigneerd). Nijkerk, Callenbach, (ca. 1935). Linnen. 236 p. 17e duizend. Enkele kleine vlekjes op de band, verder mooi.
Verkocht
* Deze beroemde klassieker is door de schrijver breeduit gesigneerd op de titelpagina. Bijgevoegd van Anne de Vries: Arm – en toch rijk. Teekeningen van W.G. van de Hulst jr. Amsterdam, Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1935. Oblong 15 x 20 cm. Kleurig omslag. 1e druk. Rugje ingescheurd, watervlek in het hart van het boek.

45. VRIES, Theun de De dood kwam met muziek. Amsterdam, Querido, 1979. Garenloos. 112 p. 2e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan het echtpaar Gerard en Hennie Vlas. Onder de titel schreef hij: ‘of/ Macht en vrijheid/ (ook een oud/ thema)/ Hennie en Gerard/ in vriendschap/ 1988/ Theun de V.’
Theun de Vries leerde de verzetsman Gerard Vlas aan het eind van de oorlog kennen in kamp Amersfoort, waar beiden geïnterneerd waren. Diverse verhalen die De Vries later zou schrijven waren geïnspireerd op Vlas.

46. VRIES, Theun de Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek. Nijmegen, SUN, 1979. Ingenaaid. 272 p. Met een voorwoord over de totstandkoming van de eerste druk uit 1941. 3e, uitgebreide druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan het echtpaar Gerard en Hennie Vlas: ‘Voor Gerard en Hennie/ Zo komt alles weer naar/ boven…/18.8.’84/ Theun de Vries’. R.J. Schimmelpenninck (1761-1825) was een van de belangrijkste mannen van de Bataafse Republiek en tevens een voorvader van de huidige hoofdredacteur van Quote.

47. VRIES, Theun de De vrouweneter. Amsterdam, Querido, 1977. Garenloos. 256 p. 2e druk.
Verkocht
* Exemplaar met uitgebreide handgeschreven en gesigneerde opdracht van de auteur in de vorm van een kwatrijn aan het echtpaar Gerard en Hennie Vlas.

48. WETSELAAR, Pieter Acht exlibris. Baarn, Arethusa Pers/ Herber Blokland, 1981. 27 x 19 cm. Ingenaaid met omslag. (28) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt op Zerkall-Bütten door de Carlinapers in een oplage van 110 genummerde exemplaren. Met prospectus. 1e druk.
€ 20

49. YOURCENAR, Marguerite Een cantilene van Pentaour en andere gedichten. Vertaald door J.C. Ebbinge Wubben. [Baarn]., Arethusa Pers Herber Blokland, (1988). Ingenaaid. 32 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Bram de Does in grijs en zwart in een oplage van 125 genummerde exemplaren. Met het bijbehorende erratumblaadje. Omslag met wat witte vlekjes en bovenaan verbleekt.
Verkocht
* Een van de 60 exemplaren in omslag met titeletiket. Buitengewoon fraai gezet en gedrukt, de gedichten in romein en de vertalingen cursief. Arethusa 82.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 1 augustus 2018 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.050 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: