antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 807: Pour ung plaisir

Ontmoetingen met giftige slangen en vreemde volksstammen, Verhaaltjes van Piepje en Wimpje voor de werkster van Adriaan Stoop, bibliofiele Reves, vertalingen van Timmermans, Verhaeren, Den Doolaard, de weeën en naweeën van de oorlog, art-nouveau-boekbanden van Cornelia van der Hart, het exlibris van Willem Frederik Hermans, en – Mensch, durf te leven. Meer, meer!


1. AAFJES, Bertus Kleine katechismus der poëzie. Amsterdam, A.A. Balkema, [1944]. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt [door J.F. Duwaer] op Ossekop in een oplage van 100 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Felle prozatekst, in het geheim op mooi papier gedrukt onder de nazibezetting. De Jong 12.

2. ARMANDO en Simon VINKENOOG Een tekst (van Simon Vinkenoog met tekeningen van Armando). (Amsterdam), [Eigen beheer], (1957). Geniet. (8) p. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. Voorzijde omslag aan bovenzijde verschoten.
€ 120
* Uitgave ter gelegenheid van een tentoonstelling van Armando’s schilderijen in Kunstzaal ’t Venster te Rotterdam.

3. BASTIAANSE, Frans Beeld en stroom. [Utrecht, J.P. Romijn, 1943]. Cahiersteek. 24 p. Gedrukt in rood en zwart met de Benedictine op Oud-Hollands Pro Patria-papier in 150 exemplaren, alle gesigneerd. 1e druk. Wat roestvlekjes.
€ 20
* Aansprekende liefdes- en eenzaamheidsgedichten in het geheim onder de Duitse bezetting uitgegeven. Schildpadreeks no. 10. De Jong 69.

4. BEVERSLUIS, Martien De hamer Gods. Een treurspel in verzen over Savonarola. (Met opdracht en handgeschreven brief). Antwerpen/ Amsterdam, P. Vink, (1952). Ingenaaid met stofomslag (met tekening van Savonarola door Jac. Prince). 140 p. 1e druk.
€ 125
* Met opdracht en handgeschreven brief (46 regels) van de auteur aan Louis Daudou (Baudon? Daudoir?), gedateerd ‘Veere “De Veste”/ 5 Aug 55’. De brief gaat over Savonarola en Macchiavelli, en over het onderhavige boek, waarin Beversluis zijn eigen ideeën over kunst heeft opgeworpen. Hij beklaagt zich over zijn (nazi-)verleden, dat hem nog altijd achtervolgt: hoewel hij ‘van twee kardinalen, een bisschop, het hoofd der Dominicanen te Rome etc. huldebrieven ontving, ook van Kors (K.R.O.)’, maar geen rooms-katholiek blad schreef erover en de KRO citeerde het niet. ‘Dit is dan nog het stof van [interneringskamp] Vught, dat wel lang blijft liggen.’

5. (BRACHES, Ernst). BRECHT, Bertolt De bedelaar of de dode hond. Vertaling uit het Duits: Koert O. Braches. (Overveen), Blauwe Kobra Products Ltd., 1990. Cahiersteek. 28 p. Gedrukt in slechts 10 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 65
* Uitgegeven ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Ernst Braches.

6. CHATZOPOULOS, CHRISTOVASILIS, EFTALIOTIS, KARKAVITSAS, PALAMAS, PSYCHARIS, VIKELAS Serie ‘Nieuwgrieksche romans en novelles’, in 8 delen, op 1 na compleet. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1920-1924. Uniforme kartonnen boekband met versiering van rug, voor- en achterkant door S.H. de Roos in bruin en zwart. 50-100 p., alleen nr. 5 telt 228 p. en is herbonden in een blind bandje. 1e drukken. De originele banden zijn zeer breekbaar en in matige staat.
1. BIKELAS (=VIKELAS), D. De leelijke zuster.
2. CHATZOPOELOS (=CHATZOPOULOS), M. Verhalen van de bergen.
3. CHRISTOVASILIS, C. Terugkeer uit den vreemde.
4. EFTALIOTIS, A. Verhalen van de Grieksche eilanden.
5. KARKAVITSAS, A. De bedelaar. Roman uit het Thessalische landleven.
6. KARKAVITSAS, A. Verhalen van de zee.
7. PALAMAS, K. De dood van den pallikaar.
8. PSICHARI (=PSYCHARIS), J. Jaloerschheid en andere verhalen.
Nr. 1 vertaald door N.J. Beversen, 2-8 door J.A. Lambert-van der Kolf.
€ 100
* Een prachtig uitgevoerde serie boeken, helaas zeer delicaat uitgevoerd. Eén deel ontbreekt: Het liefdekruid van Giorgios Drosinis.

7. DOOLAARD, A. den Akik a tengerrel csatáznak. Boedapest, Europa Könyvkiadó, 1981. Gedecoreerd linnen met stofomslag. 624 p. 1e druk. Hoekje omslag wat beschadigd.
€ 20
* Hongaarse vertaling van Het verjaagde water.

8. EEDEN, Frederik van IJsbrand. Regie Herman Heijermans. (Toneelprogramma). Den Haag, Koninklijke Letterlievende Vereeniging Nieuwland, 1916. Vouwblad. 6 p. Groen papier. 1e druk. Wat kreukjes.
Verkocht
* Uiterst zeldzaam theaterprogramma van de opvoering op 30 november 1916 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s-Gravenhage.

9. EMANTS, Marcellus Adolf van Gelre. Drama in vijf bedrijven. Den Haag, W. Cremer, [1888]. Ingenaaid met gebruikmaking van het originele Victoriaanse uitgeversomslag, bedrukt in paars, groen en zwart. (6), 176 p. Niet afgesneden. 1e druk. Omslag aan de randen iets versleten en gerepareerd.
€ 75
* Voorop het omslag zette de jonge Albert Verwey zijn handtekening! En met het door Berlage ontworpen exlibris van Verwey: ‘In de boeken mag men ’t zoeken / In der minnen zal men ’t vinnen’.

10. EMANTS, Marcellus Om de mensen. Tooneelspel in drie bedrijven. (Dramatisch bijvoegsel van Groot-Nederland, Maart 1917). Amsterdam, Van Holkema en Warendorf, (1917). 25 x 17 cm. Ingenaaid. 44 p. Niet afgesneden. Iets verbruind, maar keurig.
€ 25
* Achterop advertentie voor de ’95 cent uitgaven’ van Van Holkema & Warendorf, waaronder Couperus, Carry van Bruggen en F. de Sinclair.

11. (GESTEL, Leo). WITTE, Dirk Mensch, durf te leven! Memento Vivere. Cabaretliedjes No. 14. Amsterdam, G. Alsbach & Co., (ca. 1918). 31,1 x 24,0 cm. Vouwblad. Stempeltje van de Rotterdamse muziekhandel Vlieger voorop. Scheurtje rechts onderaan.
Verkocht
* Het door Jean-Louis Pisuisse beroemd gemaakte lied van Dirk Witte, met fantastische originele litho in zwart-geel-wit voorop, in de steen ‘LG’ gesigneerd door Leo Gestel.

12. GILS, Gust Anoniem 20e eeuw. Antwerpen, Ontwikkeling, [1959]. Ingenaaid met flappen. 46 p. 1e druk.
€ 65
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op het voorste schutblad: ‘voor wim simons,/ onvermoeibare beuker/ zeer hartelijk/ gust gils/ brasschaat 3.11.’59’. Wim Simons (1926-2005) was in 1953 een van de oprichters van uitgeverij De Beuk.

13. HAAN, Jacob Israël de Wezen en taak der rechtskundige significa. Openbare les uitgesproken bij den aanvang zijner lessen als privaatdocent in de rechtskundige significa aan de Hoogeschool van Amsterdam, op dinsdag 31 October 1916. Amsterdam, Van Kampen, 1916. Geniet. 32 p. Met 74 eindnoten. 1e druk.
€ 140
* Voorin het boek schreef De Haan in zijn karakteristieke schuine schrift ‘v.d.s.’ De ontvanger van deze (zeer zeldzame) Openbare Les voegde in de kantlijn heel wat commentaren toe, met een kriebelig potlood, vooral in de tweede helft, onder meer: ‘Versta ik niet/ Versta ik niet/ Versta ik niet’ en ‘V. Deyssels Nieuw Holland! “Er moet een wet zijn, die middelmatig schrijven verbood”‘. Interessant en curieus.

14. (HART, Cornelia van der). MOLESWORTH, Maria Het vreemde eendje. Naar het Engelsch door G.W. Elberts. Amsterdam, H.J.W. Becht, [1910]. Versierd linnen (ontwerp Cornelia van der Hart). (4), 216 p. Met platen van Gertrude Demain Hammond. 1e druk. Rug iets verkleurd. Binnenin wat roestvlekjes.
Verkocht
* Met goud-geel-groene art-nouveau-lelies op crème linnen. Een van de prachtige jugendstilboekbanden die Cornelia van der Hart (1851-1940) begin twintigste eeuw maakte voor uitgeverij Becht. Voor een kort overzicht zie Braches p. 1309.

15. (HART, Cornelia van der). BERKEN, Tine van Mijn roman. (Nagelaten). Amsterdam, H.J.W. Becht, [1901]. Versierd linnen (ontwerp Cornelia van der Hart). (8), 336 p. 1e druk. Rug iets verkleurd. Stempeltje van vroegere eigenaar.
Verkocht
* Bijzonder mooie boekband met zachtgroene art-nouveau-bloemen op crème linnen. Tine van Berken is het pseudoniem van Anna Christina Witmond-Berkhout (1870-1899).

16. (HART, Cornelia van der). NAEFF, Top School-idyllen. Met 8 platen naar teekeningen van C. Koppenol. Amsterdam, H.J.W. Becht, ca. 1908. Versierd linnen (ontwerp Cornelia van der Hart). (4), 256 p. 6e druk. Handgeschreven datum voorin (‘9 Sept. 1910’). Boekhandelsmerkje.
Verkocht
* Delicieuze, delicate art-nouveau-boekband, mooi blank, bedrukt in rijk goud en zwart.

17. (HAUSER, Kaspar) Bijdragen tot de geschiedenis van Kaspar Hauser. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1834. Oorspronkelijk uitgeversomslag. (4), IV, 44 p. Niet afgesneden. 1e druk. Wat gekreukt, schuingelezen, oudtijds handgeschreven nummertje ’50 ‘, vlekje op achterzijde, maar een mooi boekje in zijn originele typografische omslag.
€ 75
* Zeer schaarse, vroege uitgave over het ‘kind van Europa’, de raadselachtige vondeling Kaspar Hauser, die in december 1833 in Ansbach vermoord werd.

18. HERMANS, W.F. Origineel exlibris. 9,8 x 9,8 cm.
Verkocht
* Door Hermans zelf vervaardigd exlibris: een naakte jonge vrouw in een lenige pose met een brandende sigaret tussen haar tenen. Daar omheen en tussendoor de tekst ‘Pour ung plaisir mille doulours/ Villon/ exlibris Willem Frederik Hermans’.
N.B. er circuleren ook gefotokopieerde ‘roofdrukken’ van dit exlibris. Het door ons aangeboden exemplaar is een oorspronkelijk exlibris in boekdruk.

19. (HEUVELPERS) (Notulen van de openbare vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam op Donderdag 5 Juni 1930, des namiddags te twee en een kwart uur, belegd in verband met het overlijden van haar Voorzitter, den Heer J.C. Veder). Proefdruk. Rotterdam, Kamer van Koophandel en Fabrieken, 1930. 29 x 21 cm. Katern van 8 pagina’s, genummerd 5-12. Geschept papier met Heuvelpers-watermerk. Gezet door S.H. de Roos uit de Meidoornletter en gedrukt in 44 genummerde exemplaren. Enkele marginale vlekjes. Op p. 5 en 12 is dunne belijning aangebracht.
€ 90
* Deze uitgave werd verzorgd door W.L. & J. Brusse in opdracht van de Kamer van Koophandel van Rotterdam. Omslag (met monogram van J.C. Veder) en eerste katern ontbreken. De haarfijne belijning duidt op gebruik als proefdruk door Sjoerd H. de Roos.

20. (KEEKSTRA, Ido). KEMPEN, K.P. van Originele foto. Trucagefoto. 11,7 x 8,9 cm. Achterop naam en adres van Keekstra, de datum ’27 November 1929′ en de handtekening van de fotograaf (en wat bruine vlekjes).
€ 60
* Combinatiefoto van Keekstra een boek lezend en dezelfde Keekstra die door een miscroscoop kijkt. Keekstra en de iets oudere Van Kempen studeerden chemie in Groningen. Ido Keekstra, geboren op 27 november 1909, droeg al als 19-jarige gedichten bij aan tijdschriften als Opwaartsche Wegen. Hij zou gaan werken bij Gist Brocades in Delft, maar na zijn overlijden op 27 november 1965 (bij een auto-ongeluk) werd hij toch vooral herdacht als belangrijk protestants dichter.

21. LUCEBERT Verzamelde gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 2002. Ingenaaid met kartonnen rug en geniet. Twee delen in kartonnen cassette. 912; 16 p. 2e, vermeerderde druk.
€ 65
* De tweede druk van Luceberts Verzamelde gedichten, oorspronkelijk verschenen in 1974, aangevuld met de bundels van na 1974 en een afdeling nagelaten gedichten (voornamelijk uit de jaren ’90).
Bijgevoegd: prospectus, uitnodiging voor de presentatie van deze uitgave en enkele krantenknipsels.

22. (LUITINGH, G.A.). Anna BRANDT (Gedenkboek ter herinnering aan de 25 jaren waarin Anna Brandt in dienst was bij de familie Stoop-van Deventer, Huize de Rijp, te Bloemendaal, op 10 maart 1932). Bruin leren map. (1879-1949). 30 x 20 cm. Gevouwen vel geschept papier met kalligrafie en tekeningen van Gerard Anton Luitingh in kleuren, met handtekeningen van Adriaan Stoop en W.B. Stoop-van Deventer. Inliggend een zelfgemaakt cahier ‘Voor juffrouw Brandt/ Van Piepje en Wimpje/ Van Lulu Verhaaltjes/ 10 Maart 1932’ in potlood met een kindertekening. En enkele andere papieren (o.a. krantenknipsels) die op het festijn betrekking hebben. Map wat gevlekt, conditie overigens zeer goed.
€ 275
* Luitingh (1879-1949) was in het dagelijks leven koster van de Bavokerk, maar op verzoek vervaardigde hij prachtige kalligrafieën. Adriaan Stoop (1856-1935) was op Java puissant rijk geworden in de olie; de door hem opgerichte Dordtsche Petroleum Maatschappij werd onderdeel van Koninklijke Olie/ Shell. Hij bewoonde het landhuis De Rijp, waarvan een afbeelding de eerste pagina siert. Piepje en Wimpje zijn musjes, Lulu waarschijnlijk de auteur van het cahier. Ook met tekeningen van een kerstboom, pakjes, correspondentie en Sinterklaas en met fraaigetekende familiewapens. Mooi en aandoenlijk gedenkboek.

23. (MAETERLINCK, VERHAEREN, en vele anderen). SYMONS, Arthur Dramatis Personae. London, Faber & Gwyer, 1925. Linnen met stofomslag. x, 358 p. Niet afgesneden. Met errata. 1e druk. Omslag iets roestig en met wat kreukjes.
Verkocht
* Opstellen, vooral over schrijvers uit het eind van de 19e eeuw, zowel uit de Franse als uit de Britse taalgebieden. Maar ook over de Russische balletten, over ‘Hamlet and Hamlets’, Leonardo da Vinci en impressionistisch schrijven. Twee opstellen zijn gewijd aan respectievelijk Maurice Maeterlinck en Émile Verhaeren. Zeldzaam met stofomslag.

24. REVE, Gerard Droom. (Rotterdam, Bébert, 1986). Wandtegel verpakt in rood pakpapier, in het oorspronkelijke doosje. Gebakken in een oplage van 300 door Reve gemonogrammeerde en genummerde tegels.
€ 90

25. REVE, Gerard Gossamer. Herfstdraden. Utrecht Stichting De Roos, 2012. Fluweel met stofomslag. 144 p. Typografische verzorging Rick Vermeulen. Gedrukt in rood en blauw een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 130
* In de voorzijde van het stofomslag is een portret van Reve uitgestanst, waardoor je het in fluweel ziet. In de achterzijde zijn tien elementen uit het verhaal uitgestanst. De onderste snee en de kopsnee zijn rood, de buik is blauw. ‘Gossamer’ werd door Reve oorspronkelijk in het Engels geschreven en is in deze bijzondere uitgave in blauw gedrukt. De Nederlandse vertaling van de hand van Hanny Michaelis is eveneens opgenomen, in rood.
Dit exemplaar werd niet genummerd, maar onder het colofon staat ‘(gedrukt:) Dit exemplaar is gedrukt voor (geschreven:) André Schwertz [sic!]’.

26. REVE, Gerard “La Grâce”. Enige aanwijzingen. Utrecht, André Swertz & Cie, 2002. Ingenaaid met een stofomslag van speciaal voor deze uitgave vervaardigd ‘graspapier’. (38) p. Met de hand gezet uit de Gravure II en gedrukt door Hugin & Munin in zwart, turkoois blauw en bleu ardoise op Zerkall-Bütten in een oplage van 100 door Gerard Reve genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Dit exemplaar is door Reve genummerd ’71’, maar dat is door Reve doorgestreept. Hij schreef er achter ‘A./ Argiefexemplaar André Swertz./ Gerard Reve.’
Het omslag van dit archiefexemplaar is niet bedrukt (maar wel vervaardigd van hetzelfde mooie handgemaakte papier met bloemetjes erin).

27. REVE, Gerard Zalig Pasen. Utrecht, André Swertz & Cie, 2001. Ingenaaid met stofomslag. (20) p. Gezet uit de Bembo en met de hand gedrukt op Hahnemühle door Jan Keijser (Avalon Pers) in geel en zwart in een oplage van 100 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* De tekst werd door de auteur geschreven als 23e hoofdstuk van de roman Moeder en Zoon, maar werd daarin uiteindelijk niet opgenomen. Dit exemplaar werd niet genummerd, maar wél gesigneerd door de auteur.

28. ROLAND HOLST, A. Weer een dag. Teekening Gisèle van Waterschoot van der Gracht. Orpheus No. 12. (Gesigneerd). Maastricht, Boosten & Stols, 1941. Geniet. 4 p. 1e druk. Omslag aan de randen verbruind, rugje versleten.
Verkocht
* Dit exemplaar is gesigneerd door Roland Holst. Niet in De Jong, maar de poëziereeks Orpheus werd grotendeels clandestien uitgegeven, geantedateerd 1941. Van Dijk 540.

29. ROLAND HOLST, A. Het experiment. (Den Haag, Bert Bakker, 1960). Linnen met onbedrukt transparant omslag. 28 p. Gezet uit de Romanée en de Open Kapitaal van J. van Krimpen en gedrukt op Zerkall Bütten naar typografische aanwijzingen van Helmut Salden in blauw en zwart in een oplage van 175 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk. Transparant omslag niet helemaal perfect.
€ 25
* Diepzinnige beschouwing over literatuur (Poe, Kafka) en over de ‘eclips van het helder geheim’. Buitengewoon fraaie vormgeving.

30. (ROYEN, J.F. van). EYCK, P.N. van Broeder Bernard. (Den Haag, Stols, 1946). Ingenaaid. 32 p. Typografie van de auteur en gedrukt in een oplage van 225 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 25 geletterde luxe-exemplaren op geschept papier van Barcham Green. Het lange gedicht ‘Broeder Bernard’ over Bernardus van Quintavalle, een volgeling van Franciscus van Assisi, is (ook) een dichterlijk eerbewijs van P.N. van Eyck aan meester-drukker en -typograaf Mr. J.F. van Royen, die aan de gevolgen van gevangenschap in de oorlog was overleden. Van Dijk 695.

31. (ROYEN, J.F. van). EYCK, P.N. van Broeder Bernard. (Den Haag, A.A.M. Stols), 1946. Ingenaaid. 32 p. Typografie van de auteur en gedrukt in een oplage van 225 genummerde exemplaren. 1e druk. Kleine roestvlekjes.
Verkocht
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Van Eyck aan J.W. Zeguers. ‘Broeder Bernard’ is een eerbewijs van P.N. van Eyck aan meester-drukker en -typograaf Mr. J.F. van Royen. Dit is een H.C.-exemplaar. Van Dijk 695.

32. TIMMERMANS, Felix Delfíni. (Vertaling van Anne-Marie). Praag, Dobre Knihy, 1945. Halflinnen met stofomslag. 172 p. 1e druk. Omslag op de rug en aan de randen iets versleten, boek in uitstekende conditie.
€ 60
* ‘Dolfijnen’, vertaling in het Tsjechisch van Anne-Marie door Quido Palička. Omslag, titeltekening en (mooie) typografie door Toyen (1902-1980), een in Tsjechië bekende surrealistische schilderes. Een ongewone en zeldzame Felix Timmermans-uitgave in zeer goede staat!

33. TIMMERMANS, Felix Ein Löffel Erinnerungen. Mit Zeichnungen von Gertraud Brylka-Thieme. Dassel, Büttenpapierfabrik Hahnemühle, 1987. Gedecoreerd karton. 40 p. Tekeningen in blauw gedrukt. Zeer gaaf.
Verkocht
* Vertaling van Een lepel herinneringen. Mooie geschenkuitgave van de papierfabriek.

34. TIMMERMANS, Felix Pallieter. (Luxe-exemplaar van de Tsjechische vertaling). Praag, Vydavatelstvo Druz̆stevní práce (= Praagse samenwerkende uitgevers), 1927. Gedecoreerd heelleer. 252 p. Kop verguld. Geïllustreerd door Alois Bilek. Voorzijde omslag achterin meegebonden. 1e druk. Rug en hoekjes wat gesleten, vooral bovenaan de rug.
€ 150
* Nr. 55 van 100 luxe-exemplaren op Hollands papier. Daardoor is dit boek veel dikker en ook groter dan de gewone editie. Tsjechische vertaling door Rudolf J. Vonka. Op de titelpagina heeft de naam van de schrijver een M te weinig, maar op de boekband is hij goed gespeld (met erratum onder het colofon). Het fraaie modernistische bandontwerp is van Emanuel Frinta.
Een gewoon exemplaar van deze vertaling, met hetzelfde bandontwerp, is te koop voor € 25.

35. TIMMERMANS, Felix Selský žalm. Román. Praag, Symposion, 1938. Linnen. 260 p. Met 6 gekleurde tekeningen van Karel Svolinský. Rug roestig, band iets gevlekt. Miniem opdrachtje (niet van auteur of medewerker) op schutblad.
€ 25
* Vertaling van Boerenpsalm door Rudolf J. Vonka.

36. TIMMERMANS, Felix Selský žalm. Román. Praag, Symposion, 1938. Linnen. 260 p. Met 6 gekleurde tekeningen van Karel Svolinský. Rug roestig, band iets gevlekt. Miniem opdrachtje (niet van auteur of medewerker) op schutblad.
€ 85
* Een van de 200 genummerde luxe-exemplaren op Simili Japon. Vertaling van Boerenpsalm door Rudolf J. Vonka.

37. VERHAEREN, Emile The Dawn (Les Aubes). Translated by Arthur Symons. London, Duckworth & Company, 1898. Linnen. (4), 112, (12) p. 1e druk. Wat roest, vooral achterin. Ingeplakte krantenfoto.
Verkocht
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Verhaeren (in het Frans) aan ‘Mademoiselle Crawford’. Achterin het boek ligt een uitvoerige krantenrecensie, omineus getiteld ‘Verhaeren of the Germans’, over Stefan Zweigs boek Emile Verhaeren, dat in de Engelse vertaling door Jethro Bithell bij Constable & Co. was verschenen – in de herfst van 1914, vlak na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Een aantrekkelijk boek in zachtglanzend grijs linnen met art-nouveau-opdruk.

38. VOSS, H.D. Drie nieuwjaarswensen en een dankkaart van J.C. Winterink, directeur van de Wereldbibliotheek. Ca. 1955-1960. Verschillende formaten tussen 16 x 12 en 7 x 11 cm. Door Voss geknipte silhouetten met teksten gedrukt op getint papier. Bijgevoegd: twee soortgelijke drukwerken van de Wereldbibliotheekvereniging en de Ex-Libriskring der W.B.V. Achterop wat plakspoortjes, verder gaaf en mooi.
Verkocht
* Inventief drukwerk van Hans Detlev Voss (1907-1976), de in Duitsland geboren graficus die rond 1930-1950 in Nederland woonde en daarna naar Canada verhuisde.

39. (VRIES, Theun de). JALOUX, Edmond Sur un air de Scarlatti. Illustrations gravées de J. Franken Pzn. Maestricht, A.A.M. Stols, 1928. 22 x 14 cm. Ingenaaid. 134 p. Houtgravures van J. Franken Pzn. Gedrukt rood en zwart in 450 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug en randen omslag flink versleten.
€ 25
* Voorin de handtekening van Theun de Vries, met het jaartal 1943. Sfeervolle, duistere prenten. Van Dijk 143.

40. WERKPLAATS, De De Bij. Orgaan van de Werkplaats te Bilthoven. Nr. 1-50. (Bilthoven, De Werkplaats Kindergemeenschap), 1928-1932. Grijs-blauwe linnen privéband. Ca. 200 p. Geheel gestencild. Met tekeningen, waarvan er twee met kleurpotlood gekleurd zijn.
Verkocht
* De eerste 50 nummers van het leerlingentijdschrift van de Werkplaats, de idealistische school door Kees Boeke gesticht in 1926. Het betreft de eerste vier jaargangen, van 11 mei 1928 tot en met het driedubbeldikke 50ste nummer van 25 maart 1932, met handgekleurde tekening van het in 1929 speciaal ontworpen schoolgebouw (nu rijksmonument) en het feestprogramma. Veel kinderverhaaltjes, maar toch informatief.

41. WIJDENES, G. Reisavonturen uit Afrika en Azië. Tochten, ontmoetingen en ontdekkingen uit de donkere landen der Aarde. De tocht door de Sahara en ons leven tusschen wilde dieren, giftige slangen en vreemde volksstammen, waarvan dikwijls ziekte en ontberingen de gevolgen waren. (Zonder plaats), Automobiel Wereld-expeditie, [1929]. 32 p. Enige slijtagesporen.
€ 20
* Populair, goedkoop uitgaafje. Ondertekend (in druk) door Kapt. G. Wijdenes, Luit. H. Haus en Mevr. A.C. Wijdenes-Hoogstraten.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 16 augustus 2018 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.124 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: