antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 814: Amsterdam Book Fair

Zaterdag is de grote dag: dan begint de antiquarenbeurs in het Marriott Hotel, op een steenworp van het Leidseplein in Amsterdam. Zaterdag van 1-6 en zondag van 11-5 uur. Een korte tijd om talloze bijzondere boeken en andere papieren kunstwerken in ogenschouw te nemen, en misschien iets moois te kopen. Dit is een selectie van wat wij presenteren. We hebben zes uitdeelvelletjes met verschillende onderwerpen, waaruit het onderstaande een zeer kleine keuze is (met een aanvulling).


HANDSCHRIFTEN

1. ACHTERBERG, Gerrit ‘Geboren 20 Mei 1905, te Neerlangbroek (…)’. Origineel handschrift. 29,0 x 20,5 cm. Eén blad. Op briefpapier van ‘Rijksasyl voor Psychopaten/ Avereest’. Recto en verso. Niet gedateerd [= 1938]. Niet gesigneerd. 62 regels tekst. Met in onbekende hand bovenaan: ‘Achterberg Voor levensbeschrijving’.
Verkocht
* Aangrijpende autobiografie van Achterberg, geschreven op verzoek van zijn psychiater in tbs-kliniek ‘Veldzicht’, kort nadat hij daar in 1938 was beland vanwege de moord op zijn hospita. De dichter schrijft uitvoering over zijn afkomst, zijn opleiding en zijn entree in de literatuur. Hij blikt terug op een ongelukkige tijd, maar beschrijft ook zijn huidige toestand. ‘Contemplatie en concentratie van m’n geest deed mij wel zonderling schijnen voor wie nuchter en zakelijk het leven beziet […] overspannen, zenuwziek; genoodzaakt ontslag te nemen […] Ik heb in m’n rampzaligheid leeren verstaan, dat liefde en vriendschap waarlijk gaven Gods zijn’. In een postscriptum haalt Achterberg zijn (later bekende) motto aan: ‘Het bovenstaande is alleen juist wat betreft de feiten op zichzelf. Het is geen levensbeschrijving: m’n leven moge waarneembaar zijn uit m’n verzen, voo[r]zoover ze “goed” zijn; en wat niet goed is, is niet geschreven, ofzoo’. Museaal.

6. REVE, Gerard Handgeschreven brief aan ‘De Weledele Heer W.J. Vliegen/ Inspekteur der Belastingen’ en drie hoofdstukken van het manuscript van Lieve Jongens in fotokopie met originele, handgeschreven correcties van de auteur. 1. 27,5 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Gerard Reve’ en gedateerd ‘Weert, 27.11.1974’. 7 regels tekst. 2. 29,7 x 21,0 cm. Achttien bladen. Geniet. Alleen recto. Getiteld ‘Zwaarder Dan De Lucht’ in fotokopie en ‘Zevende Hoofdstuk van LIEVE JONGENS’ in handschrift. Met vier correcties en aanvullingen in het handschrift van de auteur. 3. 29,7 x 21,0 cm. Twaalf bladen. Geniet. Alleen recto. Getiteld ‘Donkere Nacht’ in fotokopie en ‘Achtste (& Op Eén Na Laatste) Hoofdstuk van LIEVE JONGENS’ in handschrift. Met een correctie in het handschrift van de auteur. 4. 29,7 x 21,0 cm. Vierentwintig bladen. Geniet. Alleen recto. Getiteld ‘Lieve Jongens’ in fotokopie en ‘Negende & Laatste) Hoofdstuk van LIEVE JONGENS’ in handschrift. Met vijf correcties en aanvullingen in het handschrift van de auteur.
€ 500
* Leuke verzameling rondom de roman Lieve Jongens, uit het bezit van een belastinginspecteur te Weert, waar Reve van 1972 tot 1975 woonde. In de brief aan Vliegen meldt de schrijver dat ‘het boek gezet is & gedrukt’. De voor de zekerheid gemaakte fotokopieën van het manuscript hebben voor Reve nu ‘geen funksie & geen waarde’ meer, dus ‘misschien heeft Uw gezin er pleizier aan’. ‘De achterzijden zijn te glad voor mijn kroontjespen, dus 1 & ander is voor mij niet anders dan ballast in mijn archief’.
De fotokopieën betreffen drie volledige hoofdstukken-in-handschrift van Lieve Jongens. Elke fotokopie bevat enkele door Reve met de kroontjespen aangebrachte wijzigingen, volgens een aantekening op het eerste blad aangebracht op 31 augustus 1972.
In de fotokopie van het zevende hoofdstuk staat, in inkt dus, de omvangrijkste aanvulling. Aan het eind van het hoofdstuk, nog net voordat de hoofdpersoon zijn scheet in een wijnglas vangt, voegde Reve deze zin toe: ‘Met mijn lippen in het mondstuk van een denkbeeldige klarinet pruttelend, bootste ik zeer schaamteloos het geluid van een wind na’. In de andere hoofdstukken verving Reve een woord of laste hij er enkele in.
Deze collectie biedt de unieke gelegenheid de laatste drie hoofdstukken van Lieve Jongens in het handschrift van de Meester te lezen.

BIBLIOFILIE

15. HERMANS, W.F. (Beschrijvingen). In: Tentoonstelling tekenende schrijvers in de Moderne Boekhandel. (Met een voorwoord van Oey Tjeng Sit). Amsterdam, 25 februari-8 maart 1952. Twee bladen stencil. Geïllustreerd.
€ 120
* Aankondiging voor een leuke expositie in de Boekenweek van (foto)montages en tekeningen van Belcampo, Jan G. Elburg, Jan Hamlo (sic), Prof. J. Huizinga, Wim Hussem, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Adriaan Morriën, E. du Perron, Gerard (van het) Reve, Paul Rodenko, Vestdijk Leo Vroman en J.B. Charles. Hermans is de enige tekenende schrijver die, behalve titels, uitgebreide beschrijvingen en prijzen van zijn kunstwerken geeft. ‘Huiselijk leven in Amerika III’ (‘heeft betrekking op de dromen van Dad. Hoe goed zou hij zich voelen wanneer hij iets beleefde met de in bikinibadpakje geklede dame wier mond zo gevaarlijk dicht bij de zijne zweeft’) kost bijvoorbeeld f 1723,-. Janssen/ Delvigne 200. Hoogst zeldzaam en efemeer!

18. RIMBAUD, Arthur Twaalf gedichten. Vertaald door Paul Claes. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho van Chris Buursen). Amsterdam, (De Regulierenpers), 1987. Halfperkament met platten van groen, gevezeld papier (Binderij Phoenix). 36 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in bordeauxrood, groen en zwart op Japon Nacré in een oplage van 80 genummerde exemplaren. Platten iets krom.
€ 425
* Eén van de 45 luxe-exemplaren op Japon Nacré, prachtig gebonden door Binderij Phoenix. Dit is een van de schitterendste luxe-uitgaven van de moderne Nederlandse bibliofilie. De Regulieren 25/1987.

BOEKBANDEN

20. BERGH Jr., S. van den Het leven van het echtpaar Simon van den Bergh en Elisabeth van der Wielen, voor hun nageslacht geschetst door hun jongsten zoon S. van den Bergh Jr. (Rotterdam, eigen beheer, 1908). 34 x 25 cm. Verguld heelperkament. 132 p. Alle sneden verguld. Met uitslaande bijlage (stamboom). Geïllustreerd met foto’s en vignetten (o.a. van C. Koppenol). Gedrukt op kunstdrukpapier, elke bladzijde met dubbel rood kader. 1e druk. Hoekje bovenaan afgebroken en door een restaurateur weer aangezet. De gouddruk is aan de rand hier en daar licht vervaagd.
Verkocht
* Buitengewoon fraaie uitgave in luxe boekband met breed kader van eikenbladeren, zo te zien mogelijk gedecoreerd door Theo Nieuwenhuis. Niet in Braches. De vroom-Joodse boterhandelaar Simon van den Bergh (1819-1907) stichtte na veel tegenwerking in het katholieke Oss in 1891 een grote fabriek in Rotterdam, waaruit zich later het Unilever-concern zou ontwikkelen. Dit is een liefhebbend levensboek, geschreven door de jongste zoon Samuel van den Bergh (1864-1941), met veel aardige historische details en veel aandacht voor de vele Joodse aspecten.

23. (MERCKELBAGH, Jos) Ter herinnering aan 31 Aug – 1 Sept 1898 Oosterbeek. Rijk met de hand bewerkt (voor- en achterkant) handtekeningenalbum in leer met zilverversiering, in bijbehorend houten kastje met glasdeksel. 33 x 26 cm (album). 16 bladen. Met een blad kalligrafische versiering in goud, rood en zwart voor J. van Toulon van der Koog, burgemeester van Oosterbeek, namens de leden van de Algemeene Feestcommissie en de deelnemers aan de Feestmaaltijd, gevolgd door 14 bladen met in totaal 41 handtekeningen. Het kastje is van binnen bekleed met auberginekleurige moiré-zijde (iets gerafeld). Aan de randen is het wat beschadigd. De boekband en de bladen zijn in goede staat, behoudens een enkel klein schaafplekje.
€ 950
* De op 31 augustus 1898 achttien jaar geworden prinses Wilhelmina aanvaardde op die dag de regering van Nederland. De Renkumse heide bij Oosterbeek was het toneel van een grote parade van het Nederlandse leger ter ere van het nieuwe staatshoofd. Burgemeester Van Toulon van der Koog fungeerde bij de feestelijkheden als gastheer, en zijn beide dochtertjes boden de jeugdige koningin ruikertjes aan (aldus een krantenverslag). Als dank voor zijn glansrol werd Van Toulon van der Koog op 3 november door de Feestcommissie een boek aangeboden, dat uitvoerig beschreven is in het dagblad De Telegraaf van 4 november 1898. Dit is het album! Voorin een welsprekende, fraai gekalligrafeerde loftuiting ‘met een blijmoedigen lach’. De handtekeningen in het boek zijn van notabelen uit de omgeving van Oosterbeek. Inliggend de handgeschreven aantekeningen van de bij de aanbieding van het album gehouden feestrede en een bijbehorend briefje van de secretaris.

De Utrechtse kunstenaar-ambachtsman Jos. Merckelbagh (1857-1922) was in de periode 1890-1905 eigenhandig verantwoordelijk voor de bloei van het lederciseleren in Nederland. Behalve boekbanden vervaardigde hij ook bewerkt leer voor stoelen en andere meubels. Zie over hem Rob Delvigne en Frans Landzaat, ‘Jos Merckelbagh, lederciseleur en hofleverancier anno 1895‘ in het tijdschrift Eigenbouwer (2014).

KUNST

32. APPEL, Karel, & Bert SCHIERBEEK A beast-drawn man. (Met zeven originele, gesigneerde kleurenlitho’s door Karel Appel). Amsterdam, De Bezige Bij, [1962]. 52 x 43 cm. Linnen in bedrukte plastic schuifhoes (Proost en Brandt). (40) p. Typografie Pieter Groot. Gezet uit de Gill en gedrukt door Confiance in een oplage van 75 genummerde en door Appel en Schierbeek gesigneerde exemplaren. 1e druk. Kleine beschadiging aan de (vaak ontbrekende) plastic schuifhoes. Zeer fraai.
Verkocht
* Majestueuze uitgave, waarvan de litho’s vaak los worden aangeboden. Dit exemplaar is (uiteraard) compleet. De zeven paginagrote litho’s (waarvan twee dubbelpaginagroot) van Appel werden los ingevoegd. Bevat tevens acht tekeningen van Appel in druk. Dit is éen van de enkele h.c.-exemplaren.
Deze internationale uitgave was, tot verrassing van de uitgever, een groot verkoopsucces. In het eerste jaar werden er al bijna 60 exemplaren à 1000 gulden verkocht. Slagter 79. Los bijgevoegd: extra afdruk van de portretfoto van Appel en Schierbeek door Ed van de Elsken die het voorplat siert.
Zie hier voor een meer uitgebreide, Engelstalige beschrijving met meer afbeeldingen.

38. GOLDEN, Daan van Originele pentekening. Papierformaat 32,4 x 24,8 cm. Gesigneerd en gedateerd ‘v Golden Paris ’62’. Op tekenpapier aangebracht in groot passepartout.
Verkocht
* Door Van Golden getekend ‘waardecertificaat’ voor zijn vriendin Willy van Rooy, met wie hij in 1962 drie maanden in Parijs woonde. Het stelt waarschijnlijk een moeilijk na te maken financieel document voor met op guilloches geïnspireerde vormen zoals ze op officiëel papiergeld voorkomen. Herkenbaar zijn de woorden ‘Betaald aan toonder/ 200’, ‘Willy/ van/ Rooy’ en de datering en signatuur. Vroeg!

PAULBOOKS

48. EROTICA Bibliographical erotica collection. Cloth-backed marbled binding with label ‘Der Privat-Druck’. 24 x 15 cm. Containing 7 publications and 7 prospects of lavish erotic book productions and sexological societies from Germany and Austria, 1908-1934. Many illustrated. All in very good condition.
€ 475
* 1. Baptista Mantuani. Carmen Elegantissimum. Einführung, Übersetzung und Anmerkungen von Prof. Leopold L. Wetzl. Vienna, Graphische Zentralverband für Österreich, 1934. Cover preserved. (40) p.
2. Bibliotheca Erotica et Curiosa. Katalog. [Alfred Klement von Treldewehr], 1925. Cover preserved. 16 p. with 10 tipped-in plates plus one on the cover.
3. Der Privatdruck. Erster Katalog erotischer Mappen, Bilder u. Bücher. (Preceded by:) Literarische Beilage. No place or publisher, 1924. VIII, 16 p. Printed in 500 numbered copies, the ‘Beilage’ with a different number. With 9 tipped-in illustrations, some in colors. Cover preserved. A catalog of 71 erotic publications. With penciled name ‘Herr Hinterberger’.
a. Prospect for Thurn, Fritz. Die Liebesschule der Aspasia. 1932. 4 p.
b. Prospect for erotic private publications that were confiscated in Germany. Versandbuchhandlung Saalfeld in Tschechien. About 1933. 1 p.
4. Hauptverzeichnis, Streng vertraulich! Catalog for erotic books, plate collections and photos. Together 35 numbers. Germany, about 1930. 6 p.
c. Advertising leaflet for Internationale Vereinigung zum Studium der Sexualwissenschaft. Wilmersdorf-Berlin, Willy Schindler, 1908. 6 p.
d. Advertising leaflet and letter for Studiengesellschaft für Triebforschung. Berlin, about 1930. President: Ernst Schertel. 4 + 1 p.
e. Advertising leaflet. Einladung zur Subskription! In Kürze erscheint Tagebuch der Madam Violet. [Berlin, Eckstein, 1908]. 2 p.
5. RODE, Walter. Erotische Literatur. Zwei Verteidigungsreden. Wien-Leipzig, L. Rosner & C.W. Stern, 1912. 28 p. Cover preserved.
f. Prospect for Giacomo Casanova, Memoiren. Eingeleitet von Franz Blei. Berlin, Neufeld & Henius, (about 1925). 4 p. with tipped-in color plate by Fernand Schulte-Wettel.
g. Prospect for Giovanni Boccacio. Decameron. Vorwort von Klabund. Berlin, Neufeld & Henius, (about 1924). 4 p. with tipped-in color plate by Lucian Zabel.
6. Sexualkundliches Wissensmagazin. Ein Führer auf dem Gebiete sexualwissenschaftlicher Literatur. Vienna, Institut für Sexualforschung, [1931?]. (2), 48, (2) p. Richly illustrated. With an article about the Vienna Institute for Sexual Research, and an illustrated price list of 33 sexuological books. Cover preserved. With a rubber stamp of Kurt Bacsics Buchversandhaus in Vienna. In fact an extensive advertising prospect for the Institute and its book publications. Including two tipped-in prospects and a color frontispice.
7. Aus der Autographenkiste des Berliner Bibliophilen-Abends. Berlin, Generalversammlung der Gesellschaft der Bibliophilen, 1910. 8 p. Printed in 350 numbered copies. Cover preserved. Humoristic collection.
Various nice and very rare publications of bibliographical interest.

53. (MICKEY MOUSE). BULTHUIS (editor), P.W. Linoleumsneden vervaardigd door leerlingen van de Nutsscholen te ‘s-Gravenhage. Serie II. ‘Linocuts made by Pupils of Schools for General Benefit in The Hague’. (Den Haag, self-published, 1932). With 32 original linocuts, all with a silk paper cover. With a chart showing the linocut’s title and the age of the pupil. 1st edition.
€ 350
* Mickey Mouse was designed by Walt Disney in 1928, but only in 1931 started to be famous in the Netherlands. Piet Bulthuis (1898-1988), a graphic artist and schoolteacher, made his pupils cut linos that were collected annually in a presentation book. This is the second volume, but the first showing the growing popularity of Mickey Mouse: three linocuts (one on the cover) are pictures of Mickey Mouse, made by children of 11, 15 and 17.

OLD AND RARE

59. FINGER ALMANAC Wiener Kalenderl auf das Jahr 1785. 70 x 25 mm. Vienna, Fr. Wolfg. Kessler sel. Witt., im Steinlgäsl, beym gold. ABC, [1784]. Gold-leather decorated with hunting scenes, upper and lower side each covered with a glass plate. 40 p. All edges gilt. Printed in red and black. Contains an almanac, coach services and exchange rates for Kremnitz, Imperial and Dutch gold ducats. Lower glass plate broken. Some oxidiation of the gilt leather.
Verkocht
* Very rare miniature pocket almanac, not in Worldcat. For booklets like this, destined for the upper classes, various fancy bindings were designed. It’s not clear whether the glass is contemporary with the decorated leather.

66. (THORBECKE, J.R.). MIERLO, J.H. van PH D on vellum, dated March 14, 1840, of Jacobus Hermanus van Mierlo (1816-1905), signed by Johan Rudolph Thorbecke and others. Vellum with attached (broken) wax seal in copper box. Oblong 32 x 50 cm. Recto only. Folded.
€ 450
* Signed by J.R. Thorbecke, at that time rector of the Leiden University, but from 1849-1872 the most prominent Dutch politician, several times minister-president. Mr. Dr. J.H. Van Mierlo would later become President of the District Court in Breda. He was distant family of foreign minister Hans van Mierlo, who once held the Thorbecke Lecture.

EN VOORTS

67. AMSTERDAAD Na Sit In en Love In nu een enorme LIVE IN in Amsterdam. Felroze affiche, eenzijdig bedrukt, 42 x 30 cm. Amsterdam, Amsterdaad ’75, [1967]. Oproep om het 8-jarenplan voor een leefbaar Amsterdam te ondertekenen. Bovenrand verbleekt, twee punaisegaatjes, enkele randscheurtjes.
€ 65
* ‘Met de tong uit de mond en de lekkende balpen krampachtig in het knuistje zetten we onze naam IK onder dat 8-jarenplan dat een leefbaar Amsterdam moet maken als het straks 700 jaar bestaat. We handtekenen Amsterdam doodgewoon bóven Londen op de urbane Hitparade!’ Overmoedige schrijfstijl, mooi hippie-ontwerp.

76. VICTORIA, QUEEN Empty envelope addressed to the Duchess of Sutherland. Mourning envelope, cloth-lined on the inside. 10.5 x 22.5 mm. Recto handwritten address ‘The/ Duchess of Sutherland/ The Queen’ in the hand of Queen Victoria. Verso the Queen’s lacquer seal in black. Envelope roughly torn open, two vertical folds, a bit soiled.
€ 275
* Queen Victoria was great friends with Harriet Sutherland-Leveson-Gower, Duchess of Sutherland (1806-1868), but this envelope might has been addressed to her daughter-in-law as well, Anne Sutherland-Leveson-Gower, Duchess of Sutherland (1829-1888), who was Mistress of the Robes to the Queen from 1870 to 1874. The time window of this envelope is 1861-1888.

 

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 2 oktober 2018 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 628.473 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: