antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 818: Hans Roest

Onlangs verscheen bij onze collega Demian Laatste plicht, Jeroen Brouwers’ liefdevolle herinneringen aan zijn mentor Hans Roest. Roest was niet alleen journalist en uitgever, maar hij zette ook graag schrijvers en dichters op de foto. Tevens bouwde hij een indrukwekkende collectie Nederlandse literatuur in bijzondere uitgaven en handschriften op. In deze kleine nieuwsbrief staan privé-uitgaven van Roest, aan hem gerichte brieven en opdrachtexemplaren, en een collectie originele foto’s.


1. ACHTERBERG, Gerrit Schaatsenrijder. (Met een tekening door Jaap Beckmann). [Dordrecht, Hans Roest, 1944]. 20,0 x 28,6 cm. Planodruk. Gedrukt in een oplage van 130 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk. Fraai exemplaar (verticale vouw in het midden).
€ 250
* Clandestiene uitgave onder de Duitse bezetting. Misschien wel de mooiste rijmprent uit de Nederlandse literatuur. De Jong 737.

2. (ACHTERBERG, Gerrit). ROEST, Hans Schaatsenrijder. Terugdenken aan Gerrit Achterberg. Heemstede, Lojen Deur Pers, 1982. Ingenaaid met omslag. 30 (= 28) p. Gedrukt in een oplage van 330 genummerde exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag wat verkleurd.
€ 15

3. BLAMAN, Anna Overdag en andere verhalen. Amsterdam, Meulenhoff, (1958). Linnen met stofomslag. 148 p. 2e druk. Omslag iets beschadigd.
€ 45
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur in blauwe inkt op de titelpagina [aan Hans Roest]: ‘na plezierige foto experimenten/ op zaterdag 15 augustus [1959],/ Anna Blaman/ Rotterdam’.

4. (BROUWERS, Jeroen) Rust roest. Hulde- en handdruk voor Jeroen Brouwers. (Met linoleumsneden van Peter Yvon de Vries). Zutphen, De Lange Afstand, 1994. Ingenaaid. (24) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door Peter Yvon de Vries op Zerkall-Bütten in een oplage van 40 exemplaren. 1e druk.
€ 300
* Zeer schaarse uitgave ter gelegenheid van Brouwers’ dertigjarig schrijverschap, op verzoek van Carin Wevers en T. van Deel. Bevat bijdragen van Benno Barnard, Walter van de Broeck, T. van Deel, Cherry Duyns, Hans Roest, Peter Yvon de Vries en Julien Weverbergh.

#. (CORNEILLE). GARCIA LORCA, Federico Dichter in New York. (Poeta en Nueva York). Uit het Spaans naar het Nederlands door Luc. Tournier. Illustraties van Corneille. Zaandijk, J. Heijnis Tsz., 1959. Ingenaaid met omslag (omslagtekening Corneille). 116 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met originele (Oost-Indische) inkttekening van Corneille, geheel in de stijl van de illustraties in het boek, op de Franse titel. Bovendien met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de illustrator: ‘A Hans Roest avec toute/ ma sympathie./ Paris 22 Février ’60/ Corneille’.

5. ROEST, Hans (als:) Rie VOLLEBREGT (Vijf gedichten). P. 408-413 in: Parade der profeten. Litterair tijdschrift, aflevering 12-13 (maart-april 1945). Gebonden met koordje. Gedrukt in een oplage van 375 genummerde exemplaren. Omslag wat gerafeld.
€ 40
* Vijf verzen van Roest, die hij onder de naam van zijn toenmalige echtgenote publiceerde. In dit poëzienummer (deel II) staan tevens gedichten van Willem Barnard, Kees Stip, Jan Vermeulen en vele andere jongeren.
Clandestien tijdschrift. Zie De Jong 998. Zie ook Brouwers, Laatste plicht, p. 40.

6. (ROEST, Hans) Collectie van 23 zwart-witfoto’s van letterkundigen, gemaakt door Hans Roest. Diverse formaten, variërend van 8,4 x 8,6 tot 12,3 x 12,7 cm.
€ 100
* Op de achterzijde van de foto’s schreef Roest in potlood de naam van de geportretteerde en dat is maar goed ook, want het betreft hier soms schrijvers uit de verste kieren en gaten van de Nederlandse literatuur: G. Alingh Brugmans, Herman van den Bergh, Willem Brandt, Walter Breedveld, Kees van Bruggen, Max Dendermonde, Koos van Doorne (2 x), Henriëtte van Eyk (2 x), Wijmie Fijn van Draat, S. Greup-Roldanus, Jan Willem Hofstra, Josepha Mendels, F. van Oldenburg Ermke, Jos. Panhuijsen (5 x), Jaap Romijn, Fred Thomas, Gerard Wijdeveld. Drie foto’s hebben een copyrightstempel van Roest op de achterzijde.

7. SMIT, Gabriël Drie handgeschreven brieven aan ‘Zeer geachte heer [Hans] Roest’. Diverse formaten. Recto en verso. Gesigneerd en gedateerd ”s Graveland, 5 Maart 1944′, ”s Graveland, 8 Maart 1944′, ”s Graveland, 14 Maart 1944′. 43 resp. 29 en 14 regels tekst.
€ 65
* Oorlogsbrieven, onder meer over de risico’s van het geven van een avondlezing in Dordrecht: ‘Sinds eenige weken heeft mijn rustige dorpje een zeer ijverige en lastige politiemacht extra gekregen […] Het gevolg is herhaaldelijke nachtelijke visites, ook (helaas) aan mijn huis […] ik blijf voorloopig liever niet ’s nachts van huis weg’. En: ‘Ik lees omdat ik het pleizierig vind, of liever: omdat ik – als ik die groote woorden mag gebruiken – het beschouw als een noodzakelijk aanvullend onderdeel van mijn taak, mijn roeping als dichter’. Tevens over een ontmoeting bij boekhandelaar Koos Versteeg (‘heeft (alleszins verklaarbaar!) een hardnekkige neiging tot zelf-isolement, die zooveel mogelijk ongedaan dient te worden gemaakt)’ en de geboorte van Kitty, een dochter van Hans Roest.
Bijgevoegd: Originele zwart-witfoto van Gabriël Smit [door Hans Roest].

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 19 oktober 2018 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: