antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 847: Openbaar vertoon

Een nieuwsbrief vol lapidaire titels en gebalde verhalen: Oneffen paden, groene horren, Aan zee, Kisselgoff, Loevesteijn, De verkeerden die dus altijd de klappen krijgen… Speciale aandacht voor Van Oudshoorn, Sleutelaar, Henri van Straten. Een keur aan mooie boeken.


1. BIESHEUVEL, J.M.A. Zeeverhalen. Amsterdam, Meulenhoff, (1985). Karton. 232 p. 1e druk. Gaatje in rug.
€ 22
* Bevat een (met bijzonder bibberige hand) geschreven opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor meneer & mevrouw/ van der Broeck,/ met vriendelijke groet/ van de schrijver./ 1996’.

2. BLOEM, J.C. Aan Oilen. [Terhorst], (Ser J.L. Prop, 1992). Ingenaaid met felrood omslag van Japans vezelig papier. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 40 ongenummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* ‘Het typoscript van dit ongepubliceerde voor Clara Eggink geschreven gedicht van Fey [J.C. Bloem] werd op de veiling van 3 juni 1992 bij antiquariaat Bubb Kuyper voor achthonderd gulden verkocht’. Oilen was het koosnaampje van Clara Eggink, Fey dat van Bloem. Exemplaar met aardige opdracht van de drukker aan Harry G.M. Prick en zijn vrouw onder het colofon.
Bijgevoegd: prospectus van een uitgave van Ser Prop over J.C. Bloem, in aan Harry Prick gerichte envelop, met groet van de drukker en ‘Mooi interview in V.N.’.

3. BÜCH, Boudewijn Céré-la Ronde. Harar (E.) [= Amsterdam], PIPC (Plim’s International Printing Corporation, 1985). Cahiersteek. 4 p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Dit is een vroeg nummer (IX), met zetfout in het colfon (Pilm’s in plaats van Plim’s).

4. BUDDINGH’, C. Gedrukt bestelkaartje aan Educaboek (het latere Centraal Boekhuis). Op de achterzijde vulde Buddingh’ zijn naam en adres in, het boek dat hij bestelde (Vervlogen jaren van Frans Erens), via welke boekhandel hij het boek wilde ontvangen, de datum (22 mei 1973) en zijn handtekening.
Verkocht
* Curieus.

5. BURSSENS, Gaston Originele foto. 15,8 x 11,7 cm. Jaren 50. Burssens, van middelbare leeftijd, met bril en stropdas. Op de achterkant een doorgestreept stempel van ‘Photographie Delville’ aan de Kammenstraat in Antwerpen, en een rood stempel van Uitgeverij A.A.M. Stols te Den Haag, en Burssens’ naam in andermans handschrift.
€ 20
* Bildersstraat 8 is het huisadres van Stols.

6. COENEN Jr., Frans Verveling. Amsterdam, Jan Leendertz & Zoon, [1892]. Linnen. (6), 180 p. 1e druk. Band iets verschoten en gevlekt.
Verkocht
* Naturalistische debuutroman, met nauwkeurige beschrijvingen, somber en grauw.

7. DAUM, P.A. Oneffen paden. Drie novellen. Den Haag, D.A. Thieme, 1876. Gedecoreerd linnen. (4), 206 p. 1e druk. Opmerkelijk goed exemplaar in originele band.
€ 95
* Bevat drie novellen: ‘Fortuinwisselingen’, ‘Carrière gemaakt’ en ‘Koorn onder het kaf’. Geschreven vóór Daum naar Indië vertrok; hij was in Nederland eerst werkzaam bij de spoorwegen, later als redacteur bij Het Vaderland.

8. DOUWES DEKKER, E.F.E. God’s geboorte. Een verhandeling over de stellingen van de Indische wijsgeer, Petrus S.L. Ward Kalengkongan over de oorsprong van alle religie, op populaire wijze uiteengezet door Dr. E.F.E. Douwes Dekker (Bandoeng). Amsterdam, De Ploeger, [1938]. Karton. 64 p. 1e druk. Papier iets roestig.
€ 25

9. ELDEN, W. van Drie getypte, gesigneerde brieven aan A.F. Ruitenberg-de Wit uit 1960 en 1964. 27 x 21 cm. Vier bladen, alle met gedrukt briefhoofd. Samen 131 regels incl. geciteerde gedichten. Gevouwen, één geniet.
€ 40
* Gedetailleerde inhoudelijke brieven, uitvoerig over vertalingen van Shakespeare, de Carmina Burana, vroege Italiaanse dichters en de minnezanger Der von Kürenberg door Willem van Elden (1899-1983). Anna Frederika Ruitenberg-de Wit (1911-1992), die klassieke letteren had gestudeerd, publiceerde over Achterberg en A. Roland Holst.

10. ELSSCHOT, Willem De verlossing. Bussum, Van Dishoeck, 1921. Linnen. (4), 184 p. 1e druk. Paar onbeduidende vlekjes op de band, etiketje verwijderd van binnenzijde achterplat, maar een net exemplaar in de eerste band.
€ 290

11. EMANTS, Marcellus Loevesteijn. Dramatisch-historisch tafereel met naspel. Den Haag, Haagsche Boekh.- en Uitg.-maatschappij etc., 1898. Ingenaaid. (2), 44 p. 1e druk. Paar minieme scheurtjes in de uitstekende randen.
€ 250
* Luxe-exemplaar op groot, geschept papier en met omslag van ander, zwaarder papier. In de rechterbovenhoek van het omslag schreef Emants: ‘Presentexemplaar van den Uitgever/ Feestgids’. Wij hebben éenmaal eerder een luxe-exemplaar gezien, gebonden in heelmarokijn. Verder geen andere luxe-exemplaren bekend! Niet in Brinkman of enige andere bibliografie.
Dit toneelstuk behelst de inname van Slot Loevestein door de Geuzen in 1570. Het zou worden opgevoerd bij de inhuldigingsfeesten van koningin Wilhelmina in september 1898, maar toen bleek dat de toneelspelers onvoldoende voorbereid waren, werd het stuk teruggetrokken. In 1909, na de geboorte van prinses Juliana, kwam het in het kader van de Oranjefeesten wel tot opvoering.

12. EMANTS, Marcellus Loevesteijn. Dramatisch-historisch tafereel met naspel. Den Haag, Haagsche Boekh.- en Uitg.-maatschappij etc., 1898. Ingenaaid. 44 p. 1e druk. Fris exemplaar, zonder de gebruikelijke overnamestempeltjes.
€ 18

13. (ESCHER, M.C.). KEIZER, Willem Eschers redding van Samuel Jessurun de Mesquitas prentenschat. Woubrugge/ Amsterdam, Avalon Pers/ Graphis Books, 2015. Ingenaaid. (20) p. (+ 2 losse bijlagen). Geïllustreerd. Gedrukt in een oplage van 100 exemplaren. 1e druk.
€ 60
* De losse bijlagen bestaan uit een brief van Escher in facsimile van het handschrift en een door Escher opgestelde lijst van geredde prenten van Jessurun de Mesquita, eveneens in facsimile van het handschrift.

14. FORTUYN, Pim Fotootje en advertentie op raambiljet van Kok Agora Najaarsaanbieding 1985. Kampen, Kok Agora, 1985. A4, eenzijdig bedrukt in blauw en zwart. 1e druk. Prima conditie.
€ 25
* Uiterst zeldzame reclame voor Fortuyns boek Om de toekomst van de werkgelegenheid (en een aantal andere wetenschappelijke boeken, o.a. van H.C. Rümke, Bernard Delfgaauw en Philippe Ariès). Publicaties zoals deze werden na gebruik massaal weggegooid.

15. GARCIA LORCA, Federico Slaapwandelende romance. (Vertaling door K.N.L. Grazell). (Amsterdam, eigen beheer, 1987). Geplakt in omslag. 8 p. Geprint in 55 genummerde en gesigneerde exemplaren als nieuwjaarswens voor 1988. Met wrijfletters ‘PZ’ op de voorkant.
€ 15
* Tweevoudige vertaling van hetzelfde gedicht, één uit 1949 en één uit de jaren tachtig. Met door Grazell geadresseerde envelop, gericht aan Fred Portegies Zwart.

16. (GARD SIVIK). Hans SLEUTELAAR Gestencild rondschrijven ‘aan de leden van de redaksie-groep’. [1960]. Eén blad. Alleen recto. 27,4 x 21,4 cm. Tweemaal gevouwen.
€ 25
* Over de mogelijke uitgave van Gard Sivik door Meulenhoff en over ‘het voorstel om Podium 58 en Gard Sivik te doen opgaan in één Nederlands/Vlaams progressief tijdschrift, waarin de krachten rond beide tijdschriften zouden gebundeld worden’. Dan volgen er 10 vragen waarop de respondenten antwoord moeten geven (‘Wat zijn je suggesties voor een nieuwe naam? Of zou je liever de naam van een van beide tijdschriften handhaven?’).

17. GRUNBERG, Arnon Kisselgoff. (Amsterdam, International Theatre & Film Books, 1995). Ingenaaid. 24 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde exemplaren. 1e druk. Schaars.
Verkocht

18. GRUNBERG, Arnon De man zonder ziekte. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2012. Linnen met stofomslag en leeslint. 224 p. 2e druk (de eerste druk vercheen alleen als paperback).
€ 80
* Oplage 300 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren, tevens voorzien van zijn duimafdruk.

19. HENNEMAN, Jeroen Obscure. Den Haag, Galerie Nouvelles Images, 1979. Zwart linnen in linnen cassette. 96 p. Gedrukt in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 44 genummerde en gesigneerde exemplaren. De originele tekening die in het colofon beloofd wordt ontbreekt in dit exemplaar. Drie beeldverhalen met een vel papier in de hoofdrol.

20. KOENRAADS, A.F. Meester Westerbeeks moeilijke jaar. Rotterdam, Brusse, 1938. Karton. 212 p. 1e druk. Goed exemplaar.
Verkocht
* Over onderwijs en opvoeding, een moeilijk te vinden roman. Cat. Brusse 817.

21. KUYLE, Albert IX gedichten. Nijmegen, De Koepel, 1947. Verguld halfperkament. 28 x 20 cm. 28 p. Gedrukt in een oplage van 412 exemplaren. 1e druk. Platten licht gevlekt.
€ 35
* Eén van de 112 luxe-exemplaren op Van Gelder, gebonden in halfperkament en voorzien van een portret van de auteur in de vorm van een originele, gesigneerde ets van Cuno van der Steene. Bovendien heeft dit exemplaar, nummer 6 van de oplage, een gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘voor Herman en Claus/ Wormgoor in hartelijke/ genegenheid./ Albert Kuyle’.
Dit is de eerste publicatie van Kuyle na de opheffing van het hem opgelegde publicatieverbod. Het echtpaar Herman en Claus Wormgoor-Bouwman fungeerde als beheerders van het landgoed De Utrecht in Hilvarenbeek.

22. KUYLE, Albert IX Gedichten. (Met opdracht). Nijmegen, De Koepel, 1947. Ingenaaid met stofomslag. (24) p. Met een versierde titelpagina door Cuno van den Steene. 2e druk.
€ 15
* Exemplaar met fraai handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘voor frater Herman Vrijhof in op-/ rechte genegenheid en dank./ Albert Kuyle/ Juli 1954/ [symbooltje]’.

23. (LUCEBERT). PLAUTUS, Titus Maccius De bluffer. De leugenaar. Vertaald door J. Hemelrijk Sr. Met een nawoord over de dichter van Prof. Dr. A.D. Leeman. Hilversum/ Antwerpen, De Haan/ Standaardboekhandel, 1966. Garenloos. 160 p. Ills.
€ 15
* Uit de bibliotheek van Lucebert met zijn stempel in rood op de Franse titel: ‘lucebert/ bergen nh/ tel. 355’.

24. MERWE SCHOLTZ, Hendrik van der Sistematiese verslag van ’n stilistiese analise. Eugene Marais: Die Towenares. Proefschrift Amsterdam. Amsterdam-Kaapstad-Pretoria, H.A.U.M.-J.H. de Bussy, 1950. Linnen. 190 p. Met stellingen. 1e druk. Keurig.
€ 25
* Met handgeschreven opdracht van de auteur aan prof. N.A. Donkersloot (Anthonie Donker), gesigneerd ‘Merwe’. Met enkele streepjes en notities in potlood van Donkersloot. Dit proefschrift is afkomstig uit de rijke boekenverzameling van Peter Heringa (H.G. Liebentrau).

25. NOOTEBOOM, Cees Roads to Santiago. Spanish travels. Translated from the Dutch by Ina Rilke. (Met opdracht aan Leo en Tineke Vroman). New York/ San Diego/ Londen, Harcourt Brace & Company, (1997). Karton met stofomslag. (14), 354 p. 1e druk.
€ 65
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Tineke, voor Leo [Vroman],/ met oude liefde,/ N.Y. 22 Mei 1997/ ‘. Op de plaats van zijn naam tekende Nooteboom een bloemetje. De boekenlegger is blijven steken tussen pagina’s 44-45. Over Spanje, zijn landschap en geschiedenis.

26. (OUDSHOORN (vert.), J. van). Richard VALDESS Mannen van de zee. Roman uit het Letlandsche zeemansleven. Geautoriseerde vertaling van J. Rating. Den Haag, J. Philip Kruseman, [1947]. Halflinnen. 288 p. 1e druk. Vage vlek in voorplat.
Verkocht
* J. Rating is het aan zijn familie ontleende gelegenheidspseudoniem van Van Oudshoorn, die in 1944 aan deze vertaling begon. Niet in MDLM.

27. OUDSHOORN, J. van Aan zee. Apart gepagineerde overdruk uit Groot-Nederland, juli 1917. Losbladig. 18 p. Gedrukt op gevergeerd papier. In slechte staat: langs de randen flink beschadigd.
€ 45
* ‘Aan zee’ zou in 1921 worden opgenomen in de bundel Verhalen. Nooit eerder gezien, ongetwijfeld zeer zeldzaam.

28. OUDSHOORN, J. van Achter groene horren. Amsterdam, Veen, (1943). Halflinnen. 184 p. 1e druk. Exlibris. Recensie (uit De Telegraaf, door Werumeus Buning) op verso titelpagina.
€ 15

29. OUDSHOORN, J. van Achter groene horren. VIII. Apart gepagineerde overdruk uit De Nieuwe Gids, jaargang 58, juli 1942. Geniet. 8 p. Gedrukt op gevergeerd papier.
€ 45
* Het betreft het slothoofdstuk van de roman. Een noot luidt: ‘Van dit, omstreeks 1936 in Groot-Nederland aangevangen en thans hier beëindigde, verhaal, zal een verschijning in boekvorm binnenkort door L.J. Veen’s Uitg.-Mij. te A’dam worden verzorgd’.
Nooit eerder gezien, ongetwijfeld uiterst zeldzaam.

30. OUDSHOORN, J. van In Memoriam. Bussum, Van Dishoeck, 1930. 20,8 x 15,8 cm. Halflinnen. (8), 128 p. 1e druk. Met (in een ons onbekende hand) onderstrepingen en correcties in de marge op bijna elke pagina: naamvallen, grammaticale constructies en woorden zijn verbeterd.
€ 32

31. OUDSHOORN, J. van In Memoriam. Bussum, Van Dishoeck, 1930. 21,7 x 16,1 cm. Linnen. (8), 128 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug iets gesleten.
€ 15

32. OUDSHOORN, J. van Openbaar vertoon. Een brief aan Leo van Breen. Met een nawoordje van Maarten ’t Hart. Utrecht, Hinderickx & Winderickx, 1998. Ingenaaid. Met de hand gezet uit de Romulus en gedrukt in groen en zwart in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 40
* Schitterende brief over een ‘beraamde receptie’ in Pulchri, waar een jarige Van Oudshoorn na ‘een nacht van overleg’ om gezondheidsredenen van af wenst te zien. ‘Ook lijkt het mij een inconsequentie mijnerzijds wanneer ik de maatschappelijke reserve, die ik den auteur van Oudshoorn van den aanvang af toebedacht en nu bijna 40 jaar voor hem heb weten te bewaren, nog te elfder ure zoo kort voor het einde zou prijsgeven’. Voorts over het echtpaar Van Oorschot, dat tijdens het schrijven van de brief presentexemplaren [van Doolhof der zinnen] langsbrengt, en over zijn verjaardag: ‘wie komt is welkom. Mij dunkt dit een geschikte middenweg, al zakt de vloer van v Imhoffplein 17 misschien in elkaar’.
Maarten ’t Hart schrijft in zijn nawoord: ‘Wie de brief goed leest, weet heel duidelijk wat Van Oudshoorn niet wilde. Niettemin heeft hij de bezoeking van verjaarsvisite toch moeten ondergaan. Waarom negeren mensen toch altijd het signaal dat je met rust gelaten wil worden?’

33. OUDSHOORN, J. van Pinksteren. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1929]. Gedecoreerd zwart linnen met bandtekening in goud. 128 p. 1e druk. Naam op schutblad.
Verkocht

34. OUDSHOORN, J. van Willem Mertens’ levensspiegel. Rotterdam, Brusse, 1920. Linnen. 172 p. 2e druk. Iets scheefgelezen. Rug verschoten.
Vergeven
* Van Beest 291 a (300 gebonden exemplaren).

35. (OUDSHOORN, J. van). Wam de MOOR J. van Oudshoorn. Biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1982). Twee delen. Ingenaaid. XXXVI, (6), 890 p. Geïllustreerd. 1e druk. Nette set.
Verkocht
* Open Domein 1.

36. PERRON, E. du, en A.C. WILLINK De behouden prullemand. Snotneus-vaerzen van Duco Perkens. (Met een verantwoording door Hans Kreuzen). (Met een portret van Du Perron door A.C. WILLINK (en datzelfde portret, door Willink GESIGNEERD, los bijgevoegd)). [Den Haag], BZZTôH, (1981). Linnen met (deels verschoten) stofomslag. 72 p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 2e, herziene druk (de eerste druk verscheen in 1925 in een oplage van slechts 12 exemplaren).
Verkocht

37. (SCHROFER, Jurriaan). SCHAGEN, J.C. van Ik ga maar en ben. Twaalf gedichten uit ‘Ik ga maar en ben’ in papier gesneden door Jurriaan Schrofer en ingeleid door K. Schippers. Arnhem, Nova Zembla, 1984. Ingenaaid met omslag, dat met lettersneetjes gedecoreerd is. 32 p. Gedrukt in een oplage van 362 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Ongewoon artist’s book van een letterontwerper. H.C.-exemplaar, met gesigneerde opdracht door Schrofer. Inliggend de (geïllustreerde) uitnodiging voor de bijbehorende tentoonstelling.

38. SLEUTELAAR, Hans Getypte brief aan ‘beste cees’ (Buddingh’). Typoscript met een toevoeging in handschrift. Gesigneerd ‘Hans’ en gedateerd ‘Rotterdam, 19 maart 59′. Eén blad. Alleen recto. 27,5 x 21,5 cm. In de originele aan Buddingh’ gerichte envelop (met het stempel van Gard Sivik).
Verkocht
* Over Sleutelaars vertrek naar Ibiza: ‘vertrek staat vast: 1e week mei naar IBIZA. we hebben net genoeg geld voor een half jaar in dat paradijs (naar nooteboom en lópez zeiden: je kunt er met zn tweeën leven van f 200,- p.m./ huis met 5, 6 kamers: f 30,- p.m./ glas cognac: f 0,14/ behoorlijke maaltijd: f 1,-/ enz.) niets voor jullie? (…) Cor en ik gaan liften’. Voorts over essays van Eliot en Pound en over het zenden van een kist boeken naar Ibiza.

39. (STRATEN, Henri van) Het lied van de krijgsbende van Igorj. Ingeleid, vertaald en met nota’s voorzien door André M. Pols. (Met gekleurde illustraties van Henri van Straten). Antwerpen/ Santpoort, De Sikkel/ C.A. Mees, 1927. 26 x 20 cm. Karton met rugschildje. 80 p. Illustraties van Henri van Straten in pochoir gekleurd. Gedrukt in 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Band verkleurd.
Verkocht
* Mooie vignetten van Van Straten. Met uitvoerige inleiding over dit uit de 12e eeuw stammende Russische lied.

40. (STRATEN, Henri van) Het lied van de krijgsbende van Igorj. Ingeleid, vertaald en met nota’s voorzien door André M. Pols. (Met gekleurde illustraties van Henri van Straten). Antwerpen/ Santpoort, De Sikkel/ C.A. Mees, 1927. 26 x 20 cm. Ingenaaid. 80 p. Illustraties van Henri van Straten in pochoir gekleurd. Gedrukt in 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Wat roest.
€ 30

41. THIJSSEN, Theo Jongensdagen. Illustratiën en bandversiering van Jan SLUYTERS. Bussum, Van Dishoeck, 1909. Gedecoreerd linnen. (6), 156 p. 1e druk. Fraaie boekband met enkele kleine slijtplekjes. Naamstempel van ‘J.van.Pareren’ voorin, vrij veel roest, eerste pagina deels losgeknipt (door een kind?), maar compleet.
€ 95
* Met handgeschreven opdracht van de schrijver ‘Aan Jacques van/ Pareren/ (handt.)’. Van Pareren was collega-onderwijzer en net als Thijssen langdurig betrokken bij de Bond van Nederlandse Onderwijzers. Dit is Thijssens enige boek voor de jeugd, mooi uitgevoerd.

42. VRIES, Theun de Friesche sagen. Verlucht door Henk Persijn. Amsterdam-Leeuwarden-Groningen, Scheltens & Giltay-De Noord-Nederlandsche Boekhandel, [1925]. Ingenaaid. (4), 140 p. 1e druk. Rugje versleten. Naam en adres met balpen voorin.
€ 65
* Debuut van Theun de Vries, die in 1925 nog maar 18 jaar was! Inliggend een handgeschreven, gesigneerde brief (19 regels, gedateerd ’13/4/82′) van Theun de Vries aan ‘Geachte heer Hoekstra’. De heer Hoekstra uit Heerenveen had De Vries kennelijk geschreven over iemand uit de Faeröer, die het origineel van een tekst kende die De Vries in Friesche sagen had geromantiseerd (‘Akrabjerg’), en waar hij over had verteld in een radiogesprek met Karel Prior. De Vries is evenals Hoekstra opgegroeid in Hardegarijp en hij vermeldt daar enkele details over: ‘De Foksegatten was een van de meest fascinerende grenzen van mijn kinderwereld’. Ook inliggend: een wenskaart waarop De Vries schreef ‘Met dank en/ Fryske groetenisse!’.

43. (WOLKERS, Jan) Fototentoonstelling politieoptreden 10-3-66 bij polak en van gennep prinsengracht 820 opening 19 maart 1966 door jan wolkers om 14.30 uur. (Strooifolder). Oblong. Eén blad A4. Voorzijde een foto van lachende politiemannen die een jongen aan de haren meesleuren met de datum ’10-3-66′ gedrukt in vette letters. Keerzijde een collage van krantenknipsels geflankeerd door de data van de fototentoonstelling, en reclame voor drie kritische weekbladen. Wat verkleurd en gevlekt en met een regel commentaar in onbekend handschrift.
Verkocht
* Op 10 maart 1966 vond het huwelijk plaats tussen prinses Beatrix en prins Claus. De tentoonstelling, gehouden bij Polak en Van Gennep, werd op 19 maart 1966 geopend door Jan Wolkers.
Bijgevoegd de tekst uitgesproken door Wolkers (stencil, één blad) onder het motto ‘De verkeerden die dus altijd de klappen krijgen’. (Een eerste druk van Wolkers!).

Een tweede exemplaar is verkrijgbaar zonder de gestencilde tekst, dus alleen de strooifolder (met een woord erop gekrabbeld), voor 30 euro.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 26 februari 2019 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.721 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: