antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 852: Vandaag 25 jaar

Antiquariaat Fokas Holthuis bestaat vandaag 25 jaar. Dat vieren we op deze zonnige dag met een extra mooie nieuwsbrief waarin 25 nummers te koop zijn, zowel nieuwe items als bekende, die deels in prijs verlaagd zijn.


1. (BANTZINGER, C.A.B.). Jan ENGELMAN Noodweer. (Getruffeerd). Amsterdam, Querido, [1942]. Halflinnen met stofomslag. 44 p. 1e druk.
Verkocht
* Verrijkt met twee originele pentekeningen door C.A.B. Bantzinger. Bij het gedicht ‘De druivelaar’ tekende hij een vrouwengezicht met lange haren, een druiventros en een wijnrank, bij het gedicht ‘De bedrand’ (over twee pagina’s) een liggende naakte vrouw met afgewend hoofd. Tegenover de titelpagina schreef hij de opdracht ‘met twee illustraties/ voor Hans en Rie Roest. C.A.B. Bantzinger/ 16 VIII.1944’.

2. BELCAMPO Handgeschreven brief aan ‘Geachte heer [R.J.] Tolman’. 13,7 x 21,7 cm. Op voorgedrukt briefpapier van ‘Mr. H. P. Schönfeld Wichers’. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Schönfeld Wichers’ en gedateerd ‘Groningen 26.10 ’83’. 18 regels tekst. Met originele envelop.
€ 250
* Interessante en belangwekkende brief over het in eigen beheer uitgegeven debuut, De Verhalen van Belcampo (1934). De schrijver meldt dat Tolman een ‘buitenkansje’ heeft, want het is ‘het eerste van mij uitgekomen boek en wel dat ik op eigen kosten heb laten drukken en binden in 500 exemplaren […] Zij kostten mij toen f 0,40 per stuk en ik verkocht ze voor f 2. Nu is het een litterair curiosum en worden er honderden voor betaald’. Belcampo verklapt dat de bandtekening ‘eigen ontwerp’ is.
Over het verhaal ‘Het plan van der Aa’, waar in Rijssen een rel over ontstond, omdat Belcampo de namen van bestaande personen had gebruikt: ‘Ik meende dat iedereen dat leuk zou vinden’. De doorhalingen in het verhaal voerde een vriend door, ‘die wegens een hartaanval moest liggen en daar de tijd en het geduld voor had’.
‘Dus summa summarum: wees er wijs mee. Het is hoogst zeldzaam. Ik heb het nog nooit in een antiquariaat of op een veiling aangetroffen’.
Bijgevoegd:
De Verhalen van Belcampo. (Amsterdam, “De Arend”), [1934]. Halflinnen (bandontwerp van de auteur). 120 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk. Rug professioneel gerestaureerd. Met opgeplakt strookje van laatste tekstregel op p. 100. Ex libris van Arend L. Scholtens voorin.
In het verhaal ‘Het plan van der Aa’ springt de burgemeester van Rijssen tijdens de Paasviering in het vuur, wat voor omstanders het ‘sein tot de algemene waanzin’ is: er ontstaat een gruwelijke orgie. ‘Naakte, aaneengekoppelde paren werden door anderen op de brandstapel gejonast. Hallo! gilde de mevrouw met de wijzerplaat, dit is nou onze manier van coitus interruptus!’
In dit exemplaar zijn op acht plaatsen in ‘Het plan van der Aa’ eigennamen van bekende Rijssenaren met inkt onleesbaar gemaakt. De auteur besloot hiertoe op aandringen van zijn vader, notabel notaris te Rijssen: ‘denk jij dat ik hier met allemaal mensen ruzie wens te krijgen door jouw geschrijf. Dat kan zo niet!’ (Citaat uit De eerste Nederlandse tiftie (Amsterdam 1983), p. 51).

3. BRAAK Braak 1-7. COMPLEET. (Maandelijks cahier voor proza, poëzie en critiek. Onder redactie van Remco Campert en Rudy Kousbroek (vanaf aflevering 3 ook Lucebert en Bert Schierbeek)). Jaargang 1, aflevering 1 tot en met 7 (1950-1951). Geniet (afl. 1) en ingenaaid (afl. 2-7; later naaigaren). (184) p. Aflevering 5 werd gestencild op groot papier. Pagina 137 en 164 zwak afgedrukt. Aflevering 7 is afkomstig van Gerrit Kouwenaar, met zijn handtekening op pagina 165.
€ 1600
* Verfrissend literair tijdschrift, eerst van de dichters Campert en Kousbroek, daarna trad er met de komst van Lucebert ook een energieke vernieuwende vormgeving binnen. Complete sets zijn zeldzaam. Gedrukt en gestencild in diverse kleuren en op diverse soorten papier.
Bijgevoegd: los omslag van aflevering 6 (variant met tekening van Oscar Scheffel) .
Voorts: omslag van aflevering 3 (variant met tekening van ‘Karel Appel’, plano op wit, dunner papier dan het gebruikte omslag). Van de gouache die Appel inleverde bleek geen lijncliché te maken, waarna Rudy Kousbroek besloot er met Oost-Indische inkt een kopie van de maken, inclusief nagemaakte handtekening. De eerste vervalste Karel Appel!
Bevat bijdragen van o.a. Hans Andreus, Niels Augustin, Remco Campert (ook onder pseudoniem Vincent Mureno), Hugo Claus, Jan Elburg, Jan Hanlo, James Holmes, Rudy Kousbroek, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Johan B.W. Polak, Bert Schierbeek, Simon Vinkenoog en Bab Westerveld.

4. CARROLL, Lewis Jabberwocky. (Met een gesigneerde zeefdruk in kleuren door Hans LANDSAAT). Amsterdam, (Phoenix editions), 1985. Ingenaaid. 12 p. Met de hand gezet en gedrukt door Hans van Eijk (= In de Bonnefant) in een oplage van 65 op de pers genummerde exemplaren. Omslag aan bovenzijde iets verschoten (zoals vaak).
€ 150
* (I knows a vorpal sword when I sees it). Dit is nummer 1 van de oplage, voorzien van een éxtra exemplaar van de zeefdruk gesigneerd en genummerd ‘I/VII’. Met prospectus.
De eerste zeven exemplaren van de oplaag zouden een, op het moment dat het colofon gedrukt werd, nog onbekende luxe-bewerking ondergaan: een halfleren band, of een speciale versiering. ‘Seven copies containing an additional print were uffishly altered by the publisher-binder’ – naar de in gedachten verzonken held van het gedicht, ‘And, as in uffish thought he stood…’ Maar door tijdgebrek kwam het er niet van, en zo hebben de zeven luxe-exemplaren alleen een extra afdruk van de zeefdruk. Toch: nummer 1 van een uiterst zeldzame Lewis Carroll!

5. CLAUS, Hugo Over het werk van Corneille gevolgd door een gedicht. (Met 5 originele linoleumsneden van de schilder). (1/25 luxe-exemplaren). (Amsterdam), Kunsthandel Martinet en Michels, (1951). 12,5 x 16,1 cm. Zwart linnen met transparant omslag. (24) p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Exlibrisstempeltje op voorste schutblad. Fraai exemplaar.
Verkocht
* Nummer 10 van de slechts 25 genummerde en door Claus en Corneille gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Ingres-papier van Van Gelder en Zonen en gebonden in zwart linnen met transparant omslag. Claus signeerde voorin, Corneille achterin. BHC 9.A.

6. ELSSCHOT, Willem De verlossing. Bussum, Van Dishoeck, 1921. Linnen. (4), 184 p. 1e druk. Paar onbeduidende vlekjes op de band, etiketje verwijderd van binnenzijde achterplat maar een net exemplaar in de eerste band.
Verkocht

7. GOLL, Claire & Ivan Poèmes de jalousie. Avec une eau-forte originale de Foujita. (&) Poèmes de la vie et de la mort. Avec deux radiographies. Paris, Jean Budry & Cie, 1926 (&) 1927. 26 x 19 cm. Ingenaaid. Met origineel (?) kristalpapier omhuld. 48 (&) 48 p. Originele ets (portret van beide auteurs) en twee vignetten van Foujita. / Röntgenfoto’s van Ivan en Claire Goll als frontispice (!). Gedrukt in 333 resp. 360 exemplaren. 1e drukken. Wat verbruind, gebruikssporen, en Poèmes de jalousie heeft wat deukjes in de achterkant.
€ 1500
* Het eerste boek is ongenummerd, het tweede is genummerd 52. Twee dichtbundels met dialogen tussen de twee auteurs: verrukkelijke gedichten met verrassende illustraties. Beide boeken met handgeschreven opdracht aan de Duitse schrijver en filmcriticus Willy Haas (een vriend van Kafka), gesigneerd door Ivan & Claire Goll, hun namen vervlochten!

Willy Haas (1891-1953) was de oprichter van het tijdschrift Die literarische Welt, waarin Ivan Goll verhalen en gedichten publiceerde.

8. HAAN, Jacob Israël de De Grote Nederlandse Letterproef. Zestig prozafragmenten van Jacob Israël de Haan. Samengesteld door Marijke Stapert-Eggen en gedrukt door leden van Drukwerk in de Marge. Banholt/ Woubrugge, De Blauwe Scheen, 1998. 64 boekjes in blauwlinnen, blindgestempelde overslagdoos, geschoven in een metaalkleurige, houten doos in de vorm van een loden letter H (11,5 x 28,3 x 18,2 cm; Frans den Breejen). Vervaardigd in een oplage van 90 exemplaren.
€ 750
* Monsterproject, waaraan maar liefst 61 verschillende drukkers meewerkten. Iedere drukker kreeg een (andere) tekst van Jacob Israël de Haan toegewezen en iedere drukker zette die tekst uit een andere letter, met behoud van zijn eigen typografische vrijheid. Indrukwekkend!

9. HAAN, Jacob Israël de Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: “aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar”. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, W. Versluys, 1916. Herbonden in linnen met titel in goud op voorplat, origineel omslag (beschadigd) meegebonden. (8), 276 p. 1e druk. Met notities, strepen en aantekeningen in inkt, potlood en paars kleurpotlood.
€ 1250
* Zeer bijzonder exemplaar waarin de aantekeningen van buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam L.E.J. Brouwer zijn overgenomen door Jacob Israël de Haan zelf! Op de eerste pagina schreef De Haan: ‘(Met de aantekeningen overgenomen uit het exemplaar van Prof. Brouwer, 1917)’. Brouwer, die bij de promotie opponeerde, deze dissertatie heeft gerecenseerd en daarna bevriend werd met De Haan, had in zijn exemplaar uitvoerige aantekeningen gemaakt: op maar liefst 66 pagina’s in dit boek staan handgeschreven teksten (soms uitvoerige), terwijl 19 pagina’s alleen voorzien zijn van strepen, vraagtekens, ‘Zeer goed!’, ‘hm!’.
Enkele voorbeelden:
‘Het boek is al te logisch, een beetje zooals dat bij krankzinnigen voorkomt.’
‘jargon heeft alleen de bedoeling óf een nieuw begrip van de coterie te vestigen, of het coteriebewustzijn te steunen’
‘wat zijn er toch een hoop “voortreffelijke” mannen!’
‘goed dat Dr. A[letrino] pas dood is’
[De Haan:] ‘Eene vraag in zuivere, logische woorden heeft de waarde van een antwoord.’ [Brouwer:] ‘ha! waarom niet van een goede sigaar?’

Een uitzonderlijk studie-object!

10. HERMANS, W.F. ‘Horror Coeli’. Origineel handschrift. 33,3 x 20,4 cm. Eén blad. Recto en verso. Niet gesigneerd. Gedateerd ’24 Sept 44′. Met handgeschreven aanvullingen, doorhalingen en correcties van de auteur. Enkele vouwen.
€ 1650
* Intrigerend manuscript van het titelgedicht van Hermans’ allereerste dichtbundel die in de handel verscheen. Hermans bracht tussen de regels van het vers meer dan 20 inhoudelijke wijzigingen aan. In de tweede strofe, bijvoorbeeld, heeft hij flink geworsteld met de tweede en vierde regel. Soms ook lijkt hij het juiste woord nog niet gevonden te hebben: in de laatste regel van de zesde strofe is ‘vielen’ vervangen door ‘krampten’, maar moet hij in plaats van ‘verkwijnend’ nog kiezen tussen ‘verdorrend’ en ‘verwelkend’. Behalve in de interpunctie en in het gebruik van hoofd- en kleine letters wijkt dit handschrift op 7 plaatsen sterk af van de in Horror Cœli (1946) gepubliceerde versie. Zo luidt de laatste regel van de vierde strofe (‘en bij wier juichen alle vreugden falen.’) hier nog ‘En aan mijn zij door paarse tuinen dwalen. ‒’. Twee complete strofen – te zamen 8 regels poëzie, door Hermans in dit manuscript al tussen twee vierkante haken gezet – zijn nimmer in druk verschenen; ze staan dus ook niet in zijn Volledige Werken 9. Gedichten (2011). Dit alles moet tot de conclusie leiden dat dit een van de eerste kladhandschriften van het duistere, surrealistische gedicht is – zo niet het eerste. Hermans schreef ‘Horror Coeli’ op 24 september 1944, een week nadat hij van uitgever Meulenhoff de exemplaren van de in zijn opdracht gedrukte bundel Kussen door een rag van woorden had ontvangen.


11. (INCUNABLE). IAMBLICHUS De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum. (And other texts by a.o. Proclus, Porphyrius, Synesius, Psellus, Speusippus, Priscianus of Lydia, Alcinous, Pythagoras, Xenocrates and Marsilio Ficino. Edited and translations by Marsilio Ficino.). Venice, Aldus Manutius, September 1497. 29 x 21 cm. Full calf (probably bound in the early 18th century, with a few restorations). 186 p. First edition. Bookblock edges sprinkled red and blue. Last blank missing. Owner’s inscription on title dated 1558. Inscription on flyleaf by former owner James Ralston Skinner, dated 1875. A few marginal notes. Some small defects, but in general a remarkably clean and white copy.
Sold
* Editio princeps of classical authors Iamblichus, Porphyrius and Proclus and others. An early Aldus Manutius edition of great harmony and simplicity, an important collection of translations and editions by Marsilio Ficino (1433-1499) of various Platonist philosophers, sprinkled with texts of his own and concluded with the first printing of Ficino’s essay ‘De Voluptate’ (written in 1457). Goff J216.
Title page with index of the book, followed on verso by the printed dedication to Giovanni de’ Medici (later Pope Leo X). Large woodcut open initial at the beginning of the text. Spaces for initials with guide letters (not filled in).
The 1558 inscription on the title is hard to read; the name could be something like Petrus (…) Mecklenburgius, with an interesting monogram involving a P and a noughts and crosses grid (tic-tac-toe). James Ralston Skinner (1830-1893) was an attorney from Cincinnati, important in the theosophic world and a correspondent of Blavatsky. The American wrote a number of books about Egypt (especially the pyramid of Gizeh), about metrology and about the kabbala. He bought this book from the Leipsic antiquarian firm of List and Francke.

12. [KERSTEMAN, Franciscus Lievens]  De Boere Studeerkamer of Rariteyt-kraam der zotten en zottinnen. Beschreven door een Genoodschap boeren, onder de zinspreuk Nam sine Doctrina Vita est Quasi mortis imago. Den Haag, Pieter van Os, 1765-1767. 2 delen. 15 x 11 cm. Halflinnen met gemarmerde platten en papieren titelschildje. (4), 480; (4), 470 p. Twee identieke frontispices van S. Fokke: een vrolijke schrijfclub! Titelpagina van deel 1 in rood en zwart. 1e druk. Wat slijtage aan de buitenkant. Hier en daar wat kort afgesneden. Gaatje in het tweede frontispice.
Verkocht
* Complete verzameling, alle 8 nummers van het tijdschrift De Boere Studeerkamer, waarin 24 spreekwoorden met allerlei schalkse, zelfs hupse anecdotes worden toegelicht: ‘Hoe kaler Jonker, hoe groter Pronker’, ‘Dat van Katten komt, Muist graag’, ‘Die zijn Gad brandt, moet op de Blaren zitten’. In het voorbijgaan worden allerlei tijdgenoten op de hak genomen, verstopt achter mooie pseudoniemen als ‘Myn Heer Pennelikker, alias Wouter Ligtsprong’. De achttiende eeuw op zijn vermakelijkst!

13. LANGEWEG, Ger Ontwerp voor een bandtekening van Prometheus (Carry van BRUGGEN). Getekend met potlood op een blad schetspapier. 31,7 x 23,3 cm. Eenzijdig. Twee punaisegaatjes, wat stoffig en enkele bruine vlekjes.
Verkocht
* Ontwerptekening: enkele kaders met de aangegeven maten 23 1/2 en 15 1/2 cm geven voorplat en rug aan. Op het voorplat onder getekende kapitalen ‘Prometheus’ een mannelijke held, geketend, in passieve overgave voor een vogel die zich naar zijn onderbuik buigt. Bovenaan staat in kleine kapitalen ‘Carry van Bruggen’. De rug leest horizontaal met onder elkaar staande letters ‘Prometus’. Klein daarnaast de correctie ‘HE‘ en in cursief schrift staat er verticaal nog eens ‘Prometheus’ naast. Daarboven in handschrift: ‘Een boom die wil groeien moet in de rand staan’ (?). De voorstelling heeft suggereert eerder een erotische situatie: mannelijke Leda met zwaan, dan dat een adelaar zijn lever opvreet, zoals de mythe van Prometheus wil.
Of Langeweg (1891-1970) in opdracht een bandtekening ontwierp is onbekend, evenals de datum van dit technisch correct uitgevoerde ontwerp. De tekening is afkomstig uit een verzameling schetsen, waarin dit het enige bandontwerp was. Curieus!

14. (MARSMAN, H.) Gedrukte herinnering van de tandarts aan ‘Weled. Gestr. Heer/ Mr. Marsman/ Oudwijkerlaan 4bis’. 3,5 x 7,3 cm. Met gedrukt briefhoofd ‘M.R. van der Molen/ tandarts/ Maliebaan 84/ Utrecht’. 5 regels gedrukte tekst, datum en tijdstip met de hand ingevuld.
€ 150
* De dichter H. Marsman wordt ‘ter verdere behandeling’ verwacht bij de tandarts op vrijdag 22 februari 1935, ‘te 9 1/4 uur’. Marsman schreef op het kaartje (ondersteboven) de volgende aantekening: ‘Koch. 12a Fluweelenburgwal’, waarschijnlijk het adres van een andere tandarts in Den Haag. Odontologisch curiosum!

15. (MARSMAN, H.). Valentijn van UYTVANCK Portret. Houtsnede. [1925]. Ca. 29 x 22 cm, beeldformaat ca. 15,5 x 11 cm. Ingelijst achter glas.
Verkocht
* Het hoofd van de dichter, enigszins mistroostig. Met opdracht van de kunstenaar in potlood: ‘voor den Heer/ Berssenbrugge/ Van Uytvanck/ 1926/ houtsnede handdruk’. Linksonder schreef de kunstenaar in potlood ‘De dichter H. Marsman’.
Er zijn genummerde exemplaren bekend die een oplage van 24 exemplaren doen vermoeden.
De schilder en graficus Valentijn van Uytvanck (1896-1950) werd geboren in Antwerpen, maar ontvluchtte in 1914 als anti-militarist zijn vaderland en vestigde zich in Het Gooi. De hier aangeboden houtsnede heeft sterke gelijkenis met het levensgrote portret dat Van Uytvanck in dezelfde periode van Marsman schilderde. Henri Berssenbrugge (1873-1959) was kunstschilder en fotograaf.

16. (MULTATULI). KRUININGEN, Harry van Minnebrieven. 22 originele etsen. Eigen beheer, ca. 1973. 48 x 38 cm. In originele linnen doos. Gedrukt in slechts 20 genummerde en door de kunstenaar gesigneerde exemplaren. Beeldformaat ca. 27 x 26 cm. 1e druk.
Verkocht
* 22 etsen bij Minnebrieven van Multatuli, alle afgedrukt op enkele bladen die in een gevouwen vel van hetzelfde geschept papier werden gelegd, bedrukt met uitgekozen teksten van de Minnebrieven. Deze zijn genummerd met een cijfer in wrijfletters. Een titelpagina of colofon werd voor deze uitgave niet vervaardigd, zij is compleet zoals ‘uitgegeven’ in de originele doos. Er bestaat ook een boekuitgave in kleiner formaat met reproducties van de etsen, gepubliceerd door galerie Heuff in Nieuwkoop, die ook de etsen tentoonstelde in 1973. Alle etsen zijn gesigneerd en genummerd ‘6/20’. == Er is op dit moment (t/m 15 augustus) een tentoonstelling over Van Kruiningens Multatuli-illustraties in het Multatuli Museum!

17. PERRON, E. du Ballade der Polderlandsche onrustige kapoenen. Geschreven bij het verschijnen van Nijgh & Van Ditmar’s boekje: “Wat de Pers zegt van De Zondaar, door Alie Smeding”. Brussel, E. du Perron [1927]. Plano. 27,7 x 18,5 cm. 1e druk. Driemaal gevouwen. Extreem zeldzaam.
€ 250
* Batten/Stols 10 (‘Dit polemisch gedicht werd door Den Gulden Winckel geweigerd. E.d.P. liet het daarna voor eigen rekening drukken en zond het als “vliegend blaadje” aan vrienden en belangstellenden’).
Zie hier voor meer informatie over deze onvindbare uitgave.

18. (RENILDIS HANDPERS). Kees ROOD God van de leegte. Een gebed. [Utrecht], Renildis Handpers, (1965). Ingenaaid met omslag. (24) p. Met de hand gezet en gedrukt door Maurice Laudy in een oplage van 27 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk. Kleine beschadiging aan bovenzijde rug, het donkere omslag is aan de bovenzijde licht verschoten.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur onder het colofon. Dit exemplaar werd op naam gedrukt voor de journalist en letterkundige Jan van Herpen. Renildis Handpers 11.

19. REVE, Gerard Brief uit Edinburgh. Oorspronkelijke drukproef van de eerste publicatie in Tirade, jaargang 6, aflevering 69-70 (september-oktober 1962). 38 eenzijdig bedrukte bladen, bovenaan met vier nietjes bijeen gehouden.
Verkocht
* Met zes correcties in potlood en ongeveer 70 in blauwe balpen. De 70 correcties in balpen zijn ontegenzeggelijk van Reve zelf.
De ‘Brief uit Edinburgh’ zou een keerpunt blijken in Reves schrijversloopbaan. Een jaar later zou de bundel Op weg naar het einde met deze belangrijke reisbrief openen.

20. (REVE, Gerard). PANNEKOEK, Frans Lodewijk Acht etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard. Collectie van acht originele etsen, alle acht opgenomen in Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard door Gerard Reve.
Verkocht
* Aan het eind van 1967 verscheen Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard door Gerard Kornelis van het Reve, een opmerkelijk boek met opmerkelijke afmetingen. Recensenten waren laaiend enthousiast. Kees Fens, bijvoorbeeld, prees de ‘verrukkelijke treurigheid’ van de etsen van Frans Lodewijk Pannekoek. Het kantoortje van uitgever Thomas Rap werd overstelpt met klandizie; Veertien etsen was in een paar dagen tijd uitverkocht. De tekst van Reve behoort tot de hoogtepunten uit zijn oeuvre.
Deze collectie behoort tot het beste van Pannekoek, onlosmakelijk verbonden met de volksschrijver.

1. Ets met Lange Lijnen. Voorthuizen 1962. 20,2 x 33,0 cm. Met in potlood: ‘ets met lange lijnen frans pannekoek 1961 voor Hans Evers IV/+-6’. Enkele kreuken en krassen, ook in het beeld, vlekken aan rechterzijde, passepartout beschadigd.
Veertien etsen 2.
2. Zoekplaatje voor een Eland (Hampelman Slaaf). Helgestahemmet, Zweden, Januari 1963. 15,9 x 23,9 cm. Met in potlood: ‘een zoekplaat voor elanden een zweeds landschap helgestahemmet januari 1963 frans pannekoek III’.
Veertien etsen 6.
3. Konijn in Hol, een Vlielandschap. Vlieland, Maart 1964. 8,9 x 11,2 cm. Met in potlood: ‘frans pannekoek S/N. 16 III 1964 voor H Evers’.
Veertien etsen 8.
4. Landschap met pindarots. Gezigt op de Artistieke Dorpjes Laren, Blaricum en Eemnes en het Middelmatige T.V. Lullekoppendorpje Hilversum. Vlieland, April 1964. 5,9 x 10,4 cm. Met in potlood: ‘f pannekoek 1964 Vlieland pindarots S/N’.
Veertien etsen 9.
5. Portret van Veer van mijn Eend aan de Vergetelheid ontrukt. Pingjum, Winter 1964. 3,1 x 2,5 cm.
Veertien etsen 10.
6. Zuidfrans Rotslandschap boven het Dal. Voor een Olifant. Pingjum, Juli 1966. 7,5 x 10,4 cm. Met in potlood: ‘frans pannekoek +- 1966 II’. Gevlekt.
Veertien etsen 11.
7. Een Yugoslavies Winterlandschap. Pingjum, December 1966. 7,2 x 9,1 cm. Met in potlood: ‘een jugoslavisch winterlandschap februari 1967 door frans p.’
Veertien etsen 13.
8. Toren van Babel voor de Kust van Harlingen Opgericht. Pingjum, Maart 1967. 5,5, x 15,3 cm. Met in potlood: ‘Toren van Babel II voor de kust van Harlingen opgericht fl pannekoek 1965’.
Veertien etsen 14.

21. [SANDBERG, Willem] Experimenta typografica 3: Gnothi se auton. (Amsterdam, Vijf Ponden Pers, 1945). Ingenaaid met een omslag van Zaans Bord. (32) p. Gezet door Frans Duwaer uit 17 lettertypen en gedrukt in een oplage van 100 genummerde [= 55 ongenummerde] exemplaren. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 375
* Fragmenten van grote denkers: Klages, Nietzsche, Goethe, Gorki, Adolphe Prins, Ebner-Eschenbach, Pierre Abraham, Herakleitos, Shelley, Freud, Keyserling, Scheler en ‘?’ in gevarieerde, eigenzinnige vormgeving van Willem Sandberg. Het zetsel voor deze uitgave was al gereed toen Frans Duwaer op 8 juni 1944 gearresteerd werd. Twee dagen later werd hij door de Duitsers geëxecuteerd. Maar het loodzetsel bleef bewaard en de uitgave verscheen in september 1945 voor de Vijf Ponden Pers. Experimenta 2 verscheen pas in 1969. De Jong 259.

22. SLAUERHOFF, J. Yoeng Poe Tsjoeng. Maastricht/ Brussel, Stols, 1930. Heelmarokijn (Binderij Phoenix, zie noot). (2), 38 p. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 350
* Fraai gebonden door David Simaleavich van Binderij Phoenix in okerkleurige heelmarokijnen band met de drie Chinese karakters van het papieren omslag in cliché op het voorplat gestempeld. Voorzijde omslag achterin meegebonden, exlibris van Joseph Kramers op verso voorste oorspronkelijke schutblad. Luchtkasteelen 2. Van Dijk 231.

23. (TYPO). WISSELINK, W.H. Natuurkundige vraagtsukken. Tweede stukje. Groningen, Noordhoff & Smit, 1883. Origineel omslag. (4), 44 p. 2e verbeterde druk. Wat roest, maar een net exemplaar.
€ 20
* Niet op de titelpagina, maar op het omslag staat een koei van een drukfout: VRAAGTSUKKEN.

24. (TYTGAT, Edgard). Robert GUIETTE & Edgard TYTGAT Au rêve des fumeurs. Quinze poèmes & quinze lithographies originales. (Parijs), l’Arche, (1950). Verguld zachtgroen heelmarokijn, kop verguld (fraaie, ongesigneerde privéband; voorzijde en rug oorspronkelijk omslag achterin meegebonden). In cassette. (72) p. Gezet uit de Garamont en gedrukt door Wladimir Woronoff op de handpers van Arche in Brussel in en oplage van 130 genummerde exemplaren. Rug verschoten.
€ 1250
* Eén van de 15 éxtra-luxe-exemplaren voorzien van een originele tekening van Tytgat: het ontwerp van de tiende litho in het boek, gesigneerd en gedateerd ‘Edgard Tytgat/ 1950′. De tekening is waarschijnlijk ingelijst geweest en heeft een zéér lichte verkleuring langs de rand. De hoekjes zijn iets beschadigd, maar buiten het beeld.
De vijftien originele zwartwit-litho’s werden gedrukt door Albert en Raymond Deschepper. Zeer fraaie uitgave!

25. VOSKUIL, Menno Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker. (en:) Catalogus 67. J. Slauerhoff. Den Haag, antiquariaat Fokas Holthuis, 2014. Verguld halfperkament met platten van decoratief papier in papieren foedraal (Binderij Phoenix). 96, (2), 62 p. Rijk geïllustreerd. Vormgeving Piet Gerards Ontwerpers. 1e druk.
€ 195
* Eén van de 15 luxe-exemplaren, zeer fraai gebonden door Philipp Janssen van Binderij Phoenix, genummerd en gesigneerd door Menno Voskuil en voorzien van vier snippers uit het rijke archief van Kees Lekkerkerker (waaronder een brief aan Lekkerkerker en een door hem geschreven ‘dinerbriefje’ uit zijn jaren in zorgcentrum Flesseman).
In december 2014 bracht ons antiquariaat de door Menno Voskuil geschreven biografie uit: Lagere aap. Het leven van van Kees Lekkerkerker. Tegelijkertijd verscheen catalogus 67, geheel gewijd aan J. Slauerhoff. Beide titels zijn nu samengebracht in één band: wat ons betreft weer een zeer geslaagde luxe-uitgave!

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 11 april 2019 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.721 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: