antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 856: Rond 1900

Geïnspireerd door de tentoonstelling in museum Meermanno over bijzondere boekbanden (én door de (min of meer) gelijknamige onvolprezen blogs van Sander Bink en van Sipke van de Peppel) konden we het niet laten een nieuwsbrief in te richten met boeken (en anderszins) geconcipieerd rond de voorlaatste eeuwwisseling. Het is een gevarieerde lijst geworden met bijzondere aanwinsten, boeken die we al hadden met een andere presentatie of lagere prijzen. Een beetje afleiding op deze Europese donderdag!

NB. Al deze kleine plaatjes worden groot als je ze aanklikt.


1. (CALTHROP, Dion Clayton). COUPERUS, Louis Psyche. (Met 12 illustraties van Dion Clayton Calthrop). Amsterdam, Veen, [1909]. Blind- en goudbestempeld linnen met een illustratie. 184 p. 3e druk (maar de enige Nederlandse uitgave met deze illustraties). Minieme beschadiging op achterplat, maar een zeer goed exemplaar van een vaak beschadigd boek.
Verkocht
* De twaalf illustraties waren gemaakt voor de Engelse vertaling van Psyche (1908). Slechts 250 exemplaren die nog in voorraad waren van de derde druk van 1904 werden ervan voorzien. In het boek zijn elf illustraties opgenomen, de twaalfde prijkt op de voorzijde van de aan beide kanten van geblindstempelde bloemen voorziene band. VV 191,17. Couperus Collectie Veen Psyche 10.

2. (CASPEL, J.G. van). COUPERUS, Louis Langs lijnen van geleidelijkheid. Amsterdam, Veen, [1900]. Gedecoreerd linnen (ontwerp J.G. van Caspel). (4), 240; (4), 216 p. 1e druk. Rug zoals meestal wat verkleurd. Vrijwel geen roest. Voorin een naam in potlood.
€ 100
* Frisse bandtekening in oranjegeel en paars op crèmekleurig linnen. VV 202,1.

3. (CASPEL, J.G. van). ZOETHOUT, D.A. Amsterdams Brandweer, zooals zij is en zooals zij was. Geïllustreerd gedenkboek ter gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig bestaan van Amsterdams beroepsbrandweer op 15 Augustus 1899. Met een technisch overzicht van de organisatie der brandweer op heden door den heer J. Meier. Amsterdam, J. Holdert & Co., 1899. 29 x 21 cm. Rijk vergulde halflederen band met hoeken. (8), 380, XVIII p. Tekst gedrukt in wijnrood, afbeeldingen en vignetten in donkerblauw. Weelderige schutbladen in goud bedrukt met een repeterend motief van een emmer water die op een vuur wordt geleegd, met portretten en wapenschilden. 1e druk. Kop en voet van de rug iets versleten, goud op de band een beetje dof. In het begin wat roestvlekkig. Op de titel een mooi exlibris van Jan Andries van Zutphen door Albert Hahn jr.
€ 120

* Het vijfentwintigjarig bestaan van de Amsterdamse beroepsbrandweer werd gevierd met dit omvangrijke, ambitieuze boek, met een bandversiering vol woedend vuur en golvend water. De gehele, opvallend enthousiaste art-nouveau-boekversiering is van de jeugdige Johann Georg van Caspel (1870-1928), die begon als portretschilder en afficheontwerper, maar later architect werd. Hij leefde zich heerlijk uit in de vele initialen (zie onderaan deze nieuwsbrief), die zijn behangen met nuttige attributen als ladders, brandslangen, ratels en telegraafpalen. Een ander onderdeel van de boekversiering valt op door het gebruik van rood voor de tekst en blauw voor de illustraties, en het gebruik van kleine, levendige foto’s als vignetten onder de tekst.
Inhoudelijk is het een aardig boek met vaak levendige verslagen van het werk van de brandweer, mooie technische apparaten en een catalogus van de brandweerbibliotheek.
Wie ook in dit boek om de hoek komt kijken is de Tachtiger-schrijver Arnold ALETRINO, die als bedrijfsarts voor de brandweer werkzaam was. Hij is present in twee foto’s (p. 179 en 191), de laatste een goed voorbeeld van zo’n levendig vignet.
Tot slot: Jan Andries van Zutphen (1863-1958) was mede-oprichter van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, en tot op zeer hoge leeftijd actief, ook als praktisch en vindingrijk tuberculosebestrijder.

4. (COUPERUS, Louis) Louis Couperus’ Werken. [Amsterdam, L.J. Veen, 1895]. Oblong 27 x 42 cm. Tweemaal gevouwen. 16 p. Met portret en 8 afbeeldingen van boekbanden. Enkele citaten uit recensies. Aan één rand wat gerafeld, verder gaaf.
Verkocht
* Zeldzame aan de boeken van Couperus gewijde bestelfolder van uitgeverij L.J. Veen, hoewel diens naam niet genoemd wordt. Eline Vere ontbreekt, want dat boek berustte nog bij uitgeverij Van Kampen. De folder is tweemaal gevouwen, maar kennelijk zou hij nog een keer gevouwen moeten worden om de teksten en afbeeldingen op elkaar aan te laten sluiten. In de NCC wordt deze folder alleen vermeld bij de Athenaeum-bibliotheek.

5. (CRAMER, Rie). HEIJERMANS, Ida Olof de vondeling. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1912. Oblong 24 x 32 cm. Versierd linnen (ontwerp Rie Cramer). 72 p. Met illustraties en bandversiering van Rie Cramer. 1e druk. Voorin handtekening van Trijntje L. Wouters. Zeer mooi exemplaar.
€ 50
* Zeer vroeg en bijzonder geslaagd kinderboek van een nog maar 24-jarige Rie Cramer. Trijntje Wouters was een dochter van de pedagoog en liederenverzamelaar Douwe Wouters, en de moeder van fotografe Marianne Dommisse.

6. (GIPS, Bram). HAVERSCHMIDT, F. Familie en kennissen. (Met voorwoorden van de auteur en de uitgever). Schiedam, Roelants, (1894). Gedecoreerd linnen. (8), 228 p. 4e druk. Band minimaal geschaafd, maar een mooi exemplaar.
€ 25
* Zeer fraaie florale art-nouveauboekband van Bram Gips (1861-1943).

7. (HAAGSE SCHOOL). BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. De Haagsche School in het museum Mesdag. Amsterdam, Scheltema & Holkema’s Boekhandel (K. Groesbeek & Paul Nijhoff), (ca. 1904-1912). 49 x 39 cm. Verguld linnen. 80 p. deels met bedrukt beschermpapier. Kop verguld. Gedrukt in rood en zwart op zwaar geschept papier. Met portret van Mesdag als frontispice. Reproducties in lichtdruk, enkele in kleur. 1e druk. Vaag vaal plekje voorop, verder in uitstekende conditie.
€ 300
* Monumentaal boekwerk met 34 prachtige reproducties van schilderijen, liefhebbend, beeldend en bloemrijk beschreven door de boekhandelaar (ex-directeur van Nijhoff) Boele van Hensbroek. De verschijningsdatum is niet precies bekend, wel de nieuwprijs: 45 gulden. Het kostbare boek verkocht slecht en de prijs werd twintig jaar later naar 10 gulden verlaagd. Tegenwoordig is dit grote koffietafelboek schier onvindbaar. De ontwerper van de boekband is helaas niet bekend.

8. HAAN, Jacob Israël de Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud). Rotterdam, Meindert Boogaerdt jun., 1908. Ingenaaid. XVI, 320 p. Portret. 1e druk. Omslag professioneel gerestaureerd. Hoekjes van eerste twee bladen aangezet.
€ 175
* De maker van het spannende omslag is helaas altijd anoniem gebleven. Goed exemplaar van deze onovertroffen decadentistische roman met homoseksueel-sadomasochistische inslag.

9. (HESS, Felix?). CADAVRE-EXQUIS Advertentie spel. Geestig-gezellig-onderhoudend-leuk. [Amsterdam], (D. Blazer & Metz), ca. 1920. 11 x 14 x 2 cm. Geïllustreerde doos met drie stapeltjes à 30 gekleurde papiertjes. Nummer 1819. Doos vertoont wat slijtage.
€ 45
* Cadavre-exquisspel om malle advertenties te scheppen. Op de deksel is een 25-tal kranten en tijdschriften verkleind afgebeeld, met in de hoeken vier portretjes die precies lijken op de karikaturen in het Kladschrift van Jantje van Felix Hess, een briljante quasi-kinderlijke politieke tekeningenserie in de Groene Amsterdammer (vanaf 1916).

10. IMPRIMEURS DE BRUXELLES Bulletin de la Chambre Syndicale des Imprimeurs. (Jaargang 2, nr. 9-10, maart-april 1911) Chambre Syndicale des Imprimeurs, Palais de la Bourse, Bruxelles, 1911. 28 x 22 cm. Origineel omslag. Ca. 100 p. Gedrukt op verschillende soorten papier, met afbeeldingen in kleur en zwartwit, en ingeplakte drukwerken zoals etiketten in chromolithografie en drukproeven (vaak in twee kleuren). 1e druk. De overstekende randjes van het omslag zijn iets gekreukt, maar verder laat de staat niets te wensen over.
€ 120
* Rijk geïllustreerd reclametijdschrift (het bestond van 1910-1914) van de Brusselse drukkers met staaltjes van hun beste kunnen: etiketten, affiches (een mooie art-nouveau-poster van de Red Star Line!), maar ook een uitvoerig artikel over de esthetiek van het boek op de Wereldtentoonstelling van 1910 te Brussel, tot het uiterste met voorbeelden geïllustreerd (waar wij o.m. veel van Streuvels en Teirlinck zien).

11. (KRABBÉ, H.M., en Netty HEYLIGERS). JEHU, Felicie Van zeven meisjes. Met illustratiën van H.M. Krabbé. Utrecht, Bruna, [1919]. Linnen met stofomslag. 256 p. 3e druk. Onwaarschijnlijk gaaf exemplaar.
Verkocht
* Dit boek is geïllustreerd met de tekeningen van Hendrik Krabbé (de grootvader van Tim en Jeroen Krabbé), die ’02’ gedateerd zijn voor de eerste druk uit 1903. Maar het is voorzien van een stofomslag van Netty Heyligers van ruim twintig jaar later. Met inliggend ‘Leesteeken’ gewijd aan Jehu met tekening van Freddie Langeler. Uit de titelopsomming is op te maken dat het uit 1926 dateert. Heel bijzonder in deze uitzonderlijk onversleten toestand mét de bijbehorende bladwijzer.

12. (LEBEAU, Chris). COUPERUS, Louis Van en Over Mijzelf en Anderen. [Eerste bundel]. Amsterdam, L.J. Veen, [1910]. Linnen (ontwerp Chris Lebeau). (8), 220 p. 1e druk. Met exlibris van Hans van Straten. Mooi exemplaar, geen roest.
Verkocht
* Latere band, een fraai serie-ontwerp van Chris Lebeau met cobra-motieven op voorplat en rug. Het boek bevat 19 feuilletons, o.a. ‘De lof der Luiheid’ en zeven Legenden van de Blauwe Kust. VV 248,1.

13. (NEUHUYS, Theo). COUPERUS, Louis De boeken der kleine zielen. (I. De kleine zielen; II. Het late leven; III. Zielenschemering; IV. Het heilige weten). Amsterdam, Veen, [1901-1903]. 4 delen. Linnen (bandontwerp Theo Neuhuys). (4), 268, (4), 252; (4), 180, (4), 184; (4), 192, (4), 216; (4), 220, (4), 224 p. 1e druk. Ietwat scheefgelezen set (als vaak). Om mysterieuze redenen is in de meeste sets De kleine zielen licht beschadigd (mogelijk was de boekband iets te krap?). Zo ook hier, dit deel is iets scheefgelezen, de witte bestempeling is wat vervaagd. Enkele uitgegumde potloodinscripties. Zielenschemering heeft een naam voorin (van Henri H. van Calker, langdurig hoofdredacteur van de Gooi- en Eemlander), wat scheefgelezen. Weinig roest.
€ 325
* Toch een behoorlijk mooie, verzamelwaardige set met fraaie, gouden belettering! Braches Bouwstoffen 1453. Van Vliet 216, 1 t/m 4.

14. (NEUHUYS, Theo). HARPEN, N. van Koningin Emma. Koningin der weldadigheid. Uitgegeven ten bate van het Emma-fonds, ter opname van arme longlijders in het door koningin Emma gestichte sanatorium Oranje-Nassau’s-Oord. Amsterdam, Höveker & Wormser, 1904. 25 x 19 cm. Versierd linnen (ontwerp Theo Neuhuys). 48 p. Gedrukt in rood en zwart op geschept Van Gelder. Geïllustreerd met foto’s op kunstdrukpapier. 1e druk. Band iets grauw, met wat slijtage op de hoekjes en rugrandjes. Blanco achterzijde deels wat ruig.
Verkocht
* Hooggestemde biografie van koningin Emma en beschrijving van het sanatorium (bij Renkum). Mooie jugendstil-boekband van Theo Neuhuys. Braches Bouwstoffen 1488.

15. (NIEUWENHUIS, Theo). PERK, Jacques Gedichten. Met Voorrede van Mr. C. Vosmaer en Inleiding van Willem Kloos. (..) Vercierd door T. Nieuwenhuis. Amsterdam, Van Looy, 1897. Origineel gebatikt linnen met art-nouveauversiering ontworpen door Nieuwenhuis). (2), 198 p. Met schutbladen, lithografieën in lichte kleuren en kaders (40 verschillende sierranden) van Theo Nieuwenhuis. 2e druk. Bijzonder fraai exemplaar, vrijwel zonder de gebruikelijke problemen. Hoekjes gaaf, schutbladen slechts heel licht verbruind, rug onbeschadigd.
€ 450
* Braches Bouwstoffen 1568 (tweede versie, zonder ‘wenkbrauwen’), waarin we lezen dat Nieuwenhuis vijftig lithostenen voor het boek getekend had en er bijna twee jaar aan gewerkt had. Het resultaat is een van de fraaiste voorbeelden van de Nederlandse boekkunst rond 1900. Volgens opgave in het Nieuwsblad voor de Boekhandel was de oplage 400 exemplaren. De nieuwprijs bedroeg tien gulden. Een van de mooiste exemplaren die we ooit gezien hebben!

16. OORT, Jan van Koningin Wilhelmina (?) als jonge vrouw. Originele potloodschets. Geknipt uit een blad geschept tekenpapier met watermerk. 160 x 130 mm. Verso een meer schetsmatige tekening van een wassende vrouw, met daaronder een rood stempeltje ‘Atelier Jan van Oort 1867-1938’. Aan twee kanten wat rafelig.
€ 50
* Driekwart-portrettekening van een staande jonge vrouw met hoed, van wie het gezicht in schaduw is gehuld. Het profiel van het gezicht, de houding en de breedgerande hoed roepen de kenmerkende gestalte van koningin Wilhelmina in gedachte, zoals zij er in de periode na haar huwelijk (1901) uitzag.
Jan van Oort was verantwoordelijk voor de illustraties in de Verkade-albums Lente-Zomer-Herfst-Winter en vele vergelijkbare publicaties.

17. REISALBUM NOORD-BRABANT Een Feestgeschenk uit Haaren om uw Geheugen wat op te frisschen met eigengemaakten tekst en printen. Haaren, 1901. 19 bladen stevig papier in omslag. 24 x 19 cm. Eenzijdig beschreven, betekend in waterverf-kleuren en beplakt met kleine foto’s in door de art-nouveau en middeleeuwse handschriften geïnspireerde stijl. Blijkens een inscriptie op p. 2 als sinterklaascadeau aangeboden, mogelijk aan de ouders van een van de samenstellers. Omslag vooral op de rug wat versleten, hier en daar vlekkig.
€ 375
* Geheel getekend, zeer vermakelijk album ter herinnering aan reisjes van drie katholieke geestelijken, langgerokt, in de jaren 1900 en 1901. Voorin een kaart van de bezochte plaatsen: o.a. Moerdijk, Engelen, Den Bosch, Haren, Tilburg, Moergestel, Parijs en Lourdes. Getekend door H.W. van Enschot (1876-1945), later pastoor te Diessen. Bevat een vrolijke quasi-titelpagina ‘Zonnige dag te ‘s-Hertogenbosch, Leuke Uitgave van de Uitgeversmij El Trio’, met kleine maar duidelijke fotootjes van bezienswaardigheden van Den Bosch. Ook een fotoverslag van een vakantie in Langeweg en Moerdijk, van een verblijf in Parijs en in Lourdes en van het vertrek van een van de drie naar Noorwegen. Tenslotte een zelfportret van Henricus van Enschot als lid van het Sint Lucasgilde, het gilde van de kunstenaars. En Van Enschot was duidelijk een begaafd en geestig man. Maar waarschijnlijk heeft hij niet meer aan Sint Lucas geofferd na dit leuke art-nouveau-kunstenaarsboek.

18. ROOS, S.H. de (Bloemenmeisje in Brussel). Originele tekening in potlood, Oost-Indische inkt en waterverf. 31,5 x 19,5 cm. In potlood ‘Bruxelles. Grand-Place’ en gesigneerd ‘SH de Roos. ’97’. Aan de achterzijde aan de randen en hoeken verstevigd met strookjes papier.
€ 175
* Sfeervolle en vroege tekening van de Grote Markt in Brussel in het fin de siècle, met prominent aanwezig het in gotische stijl opgetrokken Stadhuis. Het plein wordt bevolkt door dames met parasols en heren met hoge hoeden. Op de voorgrond toont een jongedame ons haar boeketjes bloemen. Zou De Roos als 20-jarige artiste haar vriendelijk verzocht hebben even te poseren?

19. ROOS, S.H. de Drie boekbanden uit de serie Sociale Bibliotheek. Amsterdam, A.B. Soep, 1902; H.A. Wakker, 1903 en 1906. Sociale Bibliotheek no. 2, 3 en 7. Linnen.
1. ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, Henriette Kapitaal en arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw. 212 p. 2e druk. Rug wat vervaagd, verder net.
2. VISSCHER, Joh. De ondergang van een wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de waarschijnlijke toekomst van Zuid Afrika. Amsterdam, H.A. Wakker, [1903]. Sociale Bibliotheek no. 3. Linnen. 160 p. 1e druk. Wat roest.
Vroege studie over het Zuid-Afrikaanse vraagstuk met veel aandacht voor de problemen van de niet-blanke bevolking. Visscher pleit voor eenheid van blanke en niet-blanke arbeiders tegenover de blanke uitbuiters.
3. VLIEGEN, W.H. Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie. Amsterdam, H.A. Wakker, 1906. Sociale Bibliotheek no. 7. Linnen. 212 p. 2e druk. Rug wat vervaagd en iets gevlekt, verder net.
€ 60
* Drie vrijwel identieke boekbanden met Jugendstil-decoratie op voor- en achterkant, een van de eerste ontwerpen van S.H. de Roos (1877-1962).

20. (ROOS, S.H. de). BRAUN, Lily De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Met voorrede van F. van der Goes. Amsterdam, A.B. Soep, 1902. 26 x 20 cm. Verguld heellinnen (ontwerp S.H. de Roos). 504 p. Met portret. 1e druk. Hoekjes gebutst. Rug verkleurd, papier verbruind.
€ 20
* Zeer fraaie art-nouveau-boekband om deze destijds zeer vooruitstrevende bestseller.

21. ROTTERDAMS GEDENKALBUM Naamlijst der Deelnemers aan het Souvenir voor J.J. Claus ter gelegenheid van zijne 25jarige Amsbtvervulling. 1880 1 April 1905. Linnengebonden album met art-nouveau-lelie op het voorplat. 30 x 24 cm. 56 p. Mooie jugendstil-schutbladen in groen en goud. Titel en 100 namen in rood gecalligrafeerd door S.C. of C.S. (klein monogram op titelpagina). Rug en randen iets versleten, donkere vlek op achterplat.
€ 75
* Jugendstil-album met getekende titelpagina, waarin het wapen van Rotterdam te zien is alsmede een passer en driehoek. J.J. Claus was kartograaf in dienst van de gemeente Rotterdam en als zodanig verantwoordelijk voor verschillende plattegronden van de stad Rotterdam in de periode 1895-1915.

22. (RUETER, Georg). EEDEN, Frederik van De blijde wereld. Reden over mensch en maatschappij. Versierd met houtsneden van Georg Rueter. Amsterdam, Versluys, 1903. Ingenaaid (omslag ‘Atelier De Gulden Snede – Georg Rueter’). (4), 376 p. 1e druk. Rug wat versleten, iets los. Inliggend een nummer van het weekblad De Blijde Wereld (8 maart 1912, met bestelkaart).
€ 15
* Tien lezingen over maatschappijverandering voorafgegaan door zestien stellingen. Het omslagontwerp wijkt volkomen af van het ontwerp van de (veel algemener) linnen band. Met fraaie florale en geometrische vignetten in houtsnede van Georg Rueter. Braches Nieuwe Kunst Documentatie (Amsterdam 2006) 1760; Bouwstoffen 1937.

23. (SCHOLTEN, H.J.). ENSCHEDÉ Wandkalender voor het jaar 1905, aangeboden door Joh. Enschedé en Zonen. Haarlem, Enschedé, [1904]. 46 x 57 cm. Eén groot blad, eenzijdig bedrukt in goud en kleuren. Met kleurenreproductie van een schilderij van Hendrik Jan Scholten (1824-1907). Kalender in art-nouveau-frames. 1e druk. Enkele geringe beschadigingen aan de hoekjes. Spoor van klemmetje aan de bovenkant.
€ 75
* Bevat maanden en dagen, christelijke feestdagen en de verjaardagen van het Koninklijk Huis (maar 4 levende leden in 1904!). Fraaie genrevoorstelling van Scholten, met ruischend satijn: ‘De morgenwandeling’ (Teyler’s Museum).

24. (SLUIJTERS, Jan). KIEVIET, C. Johan Ab en z’n vrienden. Een verhaal voor jongens. Met illustraties van Johan Sluyters. Amersfoort, Valkhoff & Co., [1906]. Versierd linnen. 224 p. 2e druk. Rug iets vervaagd, heel kleine foutjes, maar verder een prachtig exemplaar.
€ 22
* Deze tweede druk is mooier uitgegeven dan de eerste van 1903. Omslagtekening, vier illustraties op kunstdrukpapier en kleinere tekeningen in de tekst, alle van Jan Sluijters. Met 7 pagina’s uitgeversreclame achterin.

25. (SLUYTERMAN, K.). COUPERUS, Louis Reisimpressies. Amsterdam, Veen, [1894]. Linnen bedrukt in groen en goud. (4), 176 p. 1e druk. Schaafplekjes aan boven- en onderzijde van de (als altijd) verbruinde rug. Achterplat ongelijk verkleurd. Hoekjes gestoten. Schutblad vastgeplakt.
€ 40
* Impressies uit Italië en Griekenland. VV 156,1. Couperus Collectie Veen variant 1. Bandontwerp van Karel Sluyterman met een stadsbrug in Italië (Florence of Verona?).

26. (SLUYTERMAN, K.). COUPERUS, Louis Uit blanke steden onder blauwe lucht. Amsterdam, Veen, 1912-1913. Twee delen. Linnen [ontwerp K. Sluyterman]. (8), 200; (8), 248 p. Geïllustreerd. 1e druk. Ruggen iets verkleurd en met heel lichte slijtage bovenaan, maar een mooie set van deze twee rijkversierde boekbanden.
Verkocht
* VV 274,5 en 279,6: titelopdruk in goud. ‘Ondanks de opmerking in de brief aan Sluyterman over de kosten heeft Veen toch een beperkt aantal bundels laten maken met een gouden belettering. Waarschijnlijk was dit zelfs de eerste bindoplage’ (VV 278): deel 2 is met twee sterretjes op de rug onderscheiden, maar het eerste deel heeft niet zo’n aanduiding. Collectie Veen 1.1.1. en 1.1.

27. (SLUYTERMAN, K.). COUPERUS, Louis Uit blanke steden onder blauwe lucht. Amsterdam, Veen, 1912-1913. Twee delen. Linnen [ontwerp K. Sluyterman]. (8), 200; (8), 248 p. Geïllustreerd. 1e druk. Deel 1 (met één gouden sterretje op de rug) voorop wat bruine vlekjes (chocolademelk?), rug bovenaan gedeukt. Deel 2 een kleiner deukje bovenaan.
€ 50
* VV 274,5 en 279,6: titelopdruk in goud. Deze set heeft op beide ruggen een deelaanduiding in de vorm van gouden sterretjes, een variant die in de collectie-Veen niet genoemd wordt. Helaas een wat minder mooie set van deze overigens prachtige en zeer leesbare eerste druk van Couperus, tevens een heerlijk historisch reisverslag voor Venetië, Ravenna, Florence, Rome, Orvieto, Taormina en andere blanke steden onder blauwe lucht.

28. (SLUYTERMAN, K.). COUPERUS, Louis Uit blanke steden onder blauwe lucht. Amsterdam, Veen, 1912. Alleen deel 1. Linnen [ontwerp K. Sluyterman]. (8), 200 p. Geïllustreerd. 1e druk. Prima exemplaar.
Verkocht
* Het linnen is wat gladder dan dat van de met goud bedrukte eerste bindoplage. Op de rug staat één sterretje in blauw. VV 274,1: titelopdruk in blauw. Collectie Veen 1.2.

29. (SLUYTERMAN, K.). COUPERUS, Louis Uit blanke steden onder blauwe lucht. Amsterdam, Veen, 1912. Alleen deel 2, maar dat is niet aangegeven. Linnen [ontwerp K. Sluyterman]. (8), 246 p. Geïllustreerd. 1e druk. Achterplat deels verkleurd, verder mooi.
Verkocht
* Variant op de in de jaren dertig of veertig in restbanden gebonden eerste drukken van Couperus – die ten onrechte als ‘behangbanden’ worden aangeduid. Hiervoor is hetzelfde geaderde bekleedpapier gebruikt, maar met het oorspronkelijke ontwerp van Karel Sluyterman. De titelpagina is opnieuw gezet, het jaartal weggelaten. Zo is dit een historische reisgids geworden voor Siena, Orvieto, Rome, Ostia, Napels, Trinacria en Taormina – zonder de noordelijker gelegen Italiaanse steden. VV 350,40.

30. (TAANMAN, W.J.). COUPERUS, Louis Van en Over Mijzelf en Anderen. [Derde bundel]. Amsterdam, L.J. Veen, [1916]. Linnen (ontwerp W.J. Taanman). (8), (184) p. 1e druk. Wat roest.
Verkocht
* De derde verzameling feuilletons, te beginnen met ‘Jan en Florence’, verschillende stukken over de Italiaanse futuristen, ‘Wreede portretten’, ‘Een Hagenaar terug in Den Haag’. In totaal 22 feuilletons. Het linnen van deze band is anders van structuur en wat helderder dan deel 1 en 2. VV 255,10.
Opmerkelijk genoeg staan er enkele met potlood gekriebelde notities bij de tekst, kennelijk van lang geleden, van iemand die meer wist of vermoedde van de personen achter de personages. Bij de Duitse baron en de Jodin in ‘Wreede portretten’ staan de namen Crailsheim en Dobeneck, bij de Byzantijnse prinses die eigenlijk Delestre heet is de naam ‘Duval’ bijgeschreven. Ook Orlando wordt genoemd in een moeilijk te ontcijferen passage.

31. (TAANMAN, W.J.). COUPERUS, Louis Van en Over Mijzelf en Anderen. [Eerste bundel]. Amsterdam, L.J. Veen, [1910]. Linnen (ontwerp W[illem] J[iddo] T[aanman]). (8), 220 p. 1e druk. Enkele slijtplekjes op de randjes. Fraai exlibris (en handtekening) van R. Siegenbeek van Heukelom (een Indisch ambtenaar, 1884-1936), in 1913 ontworpen door Theo van der Plas. Rug wat geschaafd. Wat roest, enkele ezelsoortjes.
Verkocht
* Fris art-nouveau-ontwerp van de schilder en tekenleraar Willem Jiddo Taanman (1876-1935). Bevat 19 feuilletons, o.a. ‘ De lof der Luiheid’ en zeven ‘Legenden van de Blauwe Kust’. VV 248,1. Broertje van het volgende  boek:

32. (TAANMAN, W.J.). COUPERUS, Louis Van en Over Mijzelf en Anderen. [Tweede bundel]. Amsterdam, L.J. Veen, [1914]. Linnen (ontwerp W.J. Taanman). XII, (196) p. 1e druk. Twee delen in 1 band. Fraai exlibris van R. Siegenbeek van Heukelom (een Indisch ambtenaar, 1884-1936), in 1913 ontworpen door Theo van der Plas. Wat roest.
Verkocht
* Deze feuilletonbundel begint met het geniale ‘Belangrijke mededeelingen over Louis Couperus door zijn vriend “Jan”‘ en bevat ook het bekende ‘Dorian Gray’ en ‘”Ter Uwer Verjaring”‘. In totaal 26 feuilletons, waarin Orlando en Jan prominent aanwezig zijn, Florence en andere Italiaanse coulissen, de Byzantijnse prins Michel Dracosès en andere gestalten uit lichte verten en blauwe kusten. VV 254,6.

33. (TEIRLINCK, Herman). HULZEN, Gerard van Van de zelfkant der samenleving. De man uit de slop. (&) Maria van Dalen. (Met opdracht van de schrijver). Bussum, C.A.J. van Dishoeck, [1907]. Linnen met jugendstilversiering door Herman Teirlinck. (8), 276; (4), 216 p. “Populaire uitgave”. De man uit de slop is (zonder aanduiding) 2e druk, de eerste verscheen in 1903 bij Johan Pieterse. Maria van Dalen is 1e druk. Klein deukje, enkele vlekjes, maar mooie decoratieve jugendstilboeken.
Verkocht
* Uniform gebonden in art-nouveau-banden van de Vlaamse schrijver en ontwerper Herman Teirlinck. De man uit de slop heeft een handgeschreven opdracht van de schrijver aan de letterkundige E.G. van Bolhuis. Dit is de complete serie Van de Zelfkant der Samenleving. Veel Amsterdamse couleur locale uit de pittoreske arme buurten.

34. (TOOROP, Jan). COUPERUS, Louis Babel. Amsterdam, Veen, [1901]. Linnen (ontwerp Jan Toorop over voorzijde, rug en achterzijde). 200 p. 1e druk. Zeer goed exemplaar.
€ 125
* Braches Bouwstoffen 2142. VV 212, 1; 215, 5 (al is ons exemplaar meer roodbruin dan bruin).

35. (TOOROP, Jan). COUPERUS, Louis God en Goden. Amsterdam, Veen, [1903]. Linnen (ontwerp Jan Toorop op voorkant, achterkant en rug). (4), 240 p. 1e druk. Achterop kleine roze vlek. Iets scheefgelezen. Schutblad tegen binnenkant boekband geplakt.
€ 145
* Een van de hoogtepunten van de Nederlandse boekbandkunst, steeds schaarser geworden! Braches Bouwstoffen 2153. VV 229,2.

36. (TOOROP, Jan). COUPERUS, Louis Metamorfoze. Met een portret door H.J. Haverman. Amsterdam, Veen, [1897]. Linnen (ontwerp Jan Toorop). (8), 432 p. 1e druk. Rug bovenaan iets gerafeld. Klein roze vlekje in de linkeronderhoek. Naam op schutblad: M. Wetselaar. Geen roest van betekenis, alles bijeen een behoorlijk mooi exemplaar.
€ 180
* Zeer fraai art-nouveau-ontwerp over voorkant, rug en achterkant. Autobiografie van Couperus in de vorm van een psychologische roman. Een van de exemplaren met zwarte bestempeling. Braches 971119. VV 172, 1. Couperus Collectie Veen Metamorfoze 1.

37. (TOOROP, Jan). VOORMOLEN, Alex., BOUTENS, P.C. De muziek voor Boutens’ Beatrys voor spreekstem en piano. Partituur van Alex. Voormolen, with an illustration by Jan Toorop). Den Haag, Van Eck, [1921]. 34 x 27 cm. Genaaid. Omslag met grote illustratie van Toorop. 16 p. Latere druk. Wat randschade, iets verbruind.
€ 25
* De illustratie is speciaal voor deze versie van Beatrijs gemaakt. Ongespecificeerde herdruk.

38. (VELDHEER, J.G., Cornelia van der HART, H.J. HAVERMAN, HENRICUS e.a.) Woord en beeld. Geïllustreerd maandblad. Jaargang 1897. Haarlem, Erven F. Bohn, 1897. Linnen (met decoratie op rug, voor- en achterzijde ontworpen door J.G. Veldheer). 448 p. 1e druk. Band wat roestig, rug niet helemaal gaaf, nummertje voorin geschreven, voor- en achterin enkele vlekjes.
€ 95
* Een complete jaargang van dit zeldzame geïllustreerde tijdschrift, een luxere variant van Elsevier’s Geïllustreerd Maandblad uit dezelfde periode. Het bestond van 1896-1902. In het augustusnummer staat een uitvoerig artikel van Netscher over Couperus, gesierd met het voor deze gelegenheid vervaardigde portret van Couperus door H.J. Haverman. Dat is slechts een van de twaalf in houtgravure gereproduceerde portretten van Haverman: behalve Couperus zien we onder anderen Louis Bouwmeester, Pierre Cuypers, Van Deyssel, Emants, Abraham Kuyper, Jacob Maris, M.A. Perk en rabbijn Tal.
Woord en Beeld bevat literaire bijdragen van Maurits Wagenvoorts vriendin Christine Vierhout, C. van Nievelt, August le Gras, W.G. van Nouhuys, Margot Antink, Cyriel Buysse, Anna de Savornin Lohman, Marcellus Emants en J.H. Leopold – van hem het gedicht ‘Claghen’ met pianobegeleiding van Louis Schnitzler. Muziek is sterk aanwezig, onder andere een lied van Jan Pieter Heije gecomponeerd door Eduard de Hartog, en pianomuziek van Arnold Spoel en Leander Schlegel. Ook bijvoorbeeld een indringende reportage over de psychiatrische inrichting Meerenberg met tekeningen van patiënten door Krabbé.
De vele illustraties zijn van o.a. August le Gras, Henricus, J.H. Jurres, F.G. Koster, H.M. Krabbé, J.G. Veldheer (‘Zeeuwse steden’), R.W.P. de Vries jr. en de tegenwoordig vooral van haar boekbandontwerpen bekende Cornelia van der Hart.

39. WEGERIF-GRAVESTEIN, Agathe / H.J. HAVERMAN Portret door H.J. Haverman (originele lithografie). Litho in bruin gedrukt op stevig papier. Prentformaat 175 x 140 mm, bladformaat 330 x 225 mm. Klein hoekje van het papier geschaafd.
Verkocht
* Deze prachtige portretprent was een bijlage van het tijdschrift De Hollandsche Revue (mei 1903). De sierkunstenares Agatha Gravestein (1867-1944), getrouwd met architect Chris Wegerif, leidde een aantal batikwerkplaatsen en een kantwerkschool, waarvan de producten onder meer verkocht werden via de kunsthandel Arts & Crafts in Den Haag.

40. (WENCKEBACH, L.W.R.). COUPERUS, Louis Williswinde. (Met een Voorrede van de auteur). Amsterdam, L.J. Veen, (1895). Gedecoreerd linnen [bandontwerp L.W.R. Wenckebach]. (VIII), 88 p. Niet afgesneden. 1e druk. Achterop drie veegjes, verder mooi.
€ 50
* Zes lange gedichten, deels over antieke gestalten, het laatste ‘Fragmenten uit Johannes’ Apocalyps’. VV 164,1. Mooie band in zwart en goud van Ludwig Wenckebach. Braches Bouwstoffen 2479.

(Vier initialen uit het brandweerboek, nr. 4 in deze lijst)

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23 mei 2019 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: