antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 866: Koop een papegaai

In deze vrolijke zomerbrief met geïllustreerde literatuur en kunst tevens enkele uitstapjes buiten de literatuur: film, Bevrijding, maar ook een vijftal items aan het eind, die u een kijkje gunnen in het leven en werk van misdadigers anno 1860-1910.

 


1. BOER, Herman Pieter de, en Pat ANDREA De vrouw in het maanlicht en andere zonderlinge verhalen. (Met illustraties door Pat Andrea). Leiden, Sijthoff, [1973]. Verguld halfleer met linnen platten en transparant omslag. Oblong. 160 p. 1e druk.
€ 120
* Eén van de 175 genummerde en door de auteur en illustrator gesigneerde luxe-exemplaren. Nu eindelijk eens aangeboden MET de bijbehorende originele kleurenzeefdruk van Pat Andrea op groot formaat (54 x 69 cm.), gesigneerd en genummerd door de kunstenaar. (De afbeelding hiernaast is een uitsnede).

MAAR LEUK
2. BÜCH, Boudewijn Memoires van een science-junkie. In: Het beeld verwoord. Schrijvers in 6 Leidse musea. (Leiden, Gemeente Leiden, 1998). Karton. 132 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van Büch rond het colofon: ‘Leyde/ 1 XI 1998/ Voor een oude, maar/ leuke vriendin!/ boudewijn büch’. Blijkens een inlegvel hield Büch op 1 november 1998 een lezing in het Museum Boerhaave.
Bevat ook bijdragen van Armando, Abdelkader Benali, Doeschka Meijsing, Geerten Meijsing en Jan Wolkers.

3. (ESCHAUZIER, Thea). HAWTHORNE, Nathaniel The Scarlet Letter. A Romance. London, Methuen & Co. Ltd., 1920. 27 x 22 x 5 cm. Verguld heellinnen (Hugh Thomson). xvi, 296 p. Kop verguld. Met 31 ingeplakte illustraties in kleuren en vele zwartwittekeningen van Hugh Thomson. Fraaie band in goede staat. Binnenin hier en daar wat roest, maar een mooi exemplaar.
Verkocht
* Voorin exlibris in goud en zwart van de kunstenares Thea Eschauzier, met haar monogram: een vrouw in lang gewaad, omringd door bloemen. Papierformaat 75 x 55 mm. Behalve haar overlijdensjaar 1939 is er van deze getalenteerde portrettist (veelal met Indische inslag) weinig bekend. En wat een mooi versierde, monumentale uitgave van de Amerikaanse klassieker.

4. (GORTER, Herman). ENDT (samenst.), Enno Herman Gorter documentatie over de jaren 1864 tot en met 1897. (Gesigneerd door Enno Endt en Johan Polak). Amsterdam, Polak en Van Gennep, 1964. Linnen met stofomslag. 448 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 200 genummerde en door Johan Polak en Enno Endt gesigneerde exemplaren voor de Gorter-Documentatie-Commissie. Het colofon in deze editie wijkt af van dat in de reguliere uitgave.

5. (GUDMUNDSSON, Sigurdur). MOL, Angelien Sigurdur Gudmundsson. De mythe van origine en originaliteit. (Doctoraalscriptie). Zonder plaats, eigen beheer, 1993. A4. Garenloos in plastic omslag. (2), 66 bladen. Eenzijdig bedrukte pagina’s. Niet geïllustreerd, maar met originele foto van Gudmundsson in een kunstwerk voorop. 1e druk. In uitstekende conditie.
Verkocht
* Uitvoerig wetenschappelijk werk met als begeleidend docent Dr. J. Becker, wellicht Jochen Becker van de Universiteit Utrecht. Onder andere over de in Nederland invloedrijke kunstenaar Gudmundsson in relatie tot Joseph Beuys, Umberto Eco en Cesare Ripa. Niet in de NCC, nergens te vinden, ook geen publicatie- of persoonsgegevens.

6. (HAAN, Izak de), ADRESBOEK ZAANSTREEK Adresboek van de Zaanstreek. Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie EN Westzaan. Koog aan de Zaan, P. Out & E.N. Smit Ez., 1892. Origineel halflinnen. 140 p. Met veel advertenties, deels op andere kleuren papier, en met illustraties. 4e vermeerderde druk. Met stempeltjes van aartsverzamelaar D.J. Spaans in Purmerend, en enkele onderstrepingen in roze kleurpotlood zoals hij die placht te maken. Op het omslag een plakzegel en enkele notities in balpen. Wat vlekjes en slijtage.
€ 120
* Het blijft leuk, een adresboek met namen van alle inwoners, met talloze advertenties in nog groter aantal verschillende lettertypen. Op p. 26 de vader van Jacob Israël de Haan (‘Ik ben een jongen te Zaandam geweest’) en Carry van Bruggen (‘Het huisje aan de sloot’): I. de Haan, Dampad J 187.

7. HAASSE, Hella Twee verhalen. Genius Loci. Het tuinhuis. Utrecht, Stichting De Roos, 1993. Groene zijde (Handboekbinderij De Kooihoek). 72 p. Typografie Suzanne Heynemann. Gedrukt in groen en zwart in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rug licht verschoten.
€ 60
* Het verhaal ‘Genius Loci’ werd speciaal voor deze uitgave geschreven. Leeflang 144.

8. HAASSE, Hella S. Une liaison dangereuse. Lettres de La Haye. Traduit du néerlandais par Anne-Marie de Both-Diez. Parijs, Éditions du Seuil, (1995). Garenloos. 192 p. 1e druk.
€ 25
* Ongecorrigeerde proef met op het omslag: ‘Épreuves non corrigées’. Op de titelpagina is een onzekere mededeling meegezet: ‘Traduit avec le concours de la commission Européenne???’

9. (HART, Cornelia van der). NAEFF, Top De tweelingen. Met 8 platen naar teekeningen van A. Klinkhamer. Amsterdam, H.J.W. Becht, [1901]. Versierd linnen (ontwerp Cornelia van der Hart). (8), 296 p. 1e druk. Rug sleets. Boekhandelsmerkje (Fa. Peereboom, Breda).
€ 25
* Prachtige art-nouveau-bandtekening waarop in lichtpaars een symmetrisch getekende koolplant is weergegeven. Voor- en achterin dit boek uitgeversreclame, o.m. voor Top Naeffs School-idyllen.

10. HEIJERMANS, Herman De moord in den trein. Speurdersroman. Amsterdam, Weekblad Het Leven, [1925]. Ingenaaid (omslagtekening Jan Bleys). 148 p. Met twee vignetten. Keurig exemplaar van een heel tere uitgave.
€ 25
* Laatste werk van Heijermans, op verzoek van de familie na de dood van de schrijver voltooid door A.M. de Jong. Deze roman was ongetwijfeld geïnspireerd door de nooit opgeloste moord in de trein van Amsterdam naar Den Haag op Mr. J. Wijsman, waarvan de dader in homoseksuele kringen werd gezocht. Maar veel parallellen zijn er niet in te bespeuren.

11. HERMANS, L.M. Mooi Gelderland. Propagandabrochure voor de sociaal-democratie. Arnhem, Afdeelingen Arnhem van de S.D.A.P. in Nederland, (1908). Geniet. 24 p. 1e druk. Verticale vouw, iets verbleekt, naam in potlood voorin.
Verkocht
* Een onderzoek (met veel citaten, gevallen en andere beeldende feiten) naar wat niet mooi is in Gelderland: de omstandigheden waaronder arbeiders en hun jonge kinderen moeten werken. Niet in Provinciaal Archief Gelderland.

12. (HERMANS, W.F.) Willem Frederik Hermans terug in Amsterdam. Woubrugge, Avalon Pers, 2011. Cahiersteek. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Ingres in 100 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Dit prachtig uitgevoerde en vermakelijke boekje bevat de antwoorden van B&W van Amsterdam op schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden ‘met betrekking tot respectievelijk het besluit tot de persona non grata verklaring van Willem Frederik Hermans in Amsterdam en de intrekking van dat besluit’.

13. JACOBS, Eduard “In ’t Leven”… Liederen en monologen. Met oorspronkelijke teekeningen van Karel Verbruggen. Amsterdam, C. Daniels, 1908. 24 x 16 cm. Tweekleurige linnen band met zwart- en goudbestempeling. 124 p. 1e druk. Keurig exemplaar.
Verkocht
* ‘Het oude liedje’, ‘Avontuur van een Tramconducteur’, ‘De Loreley van Buurt YY’ (Buurt YY is De Pijp), ‘Jammerklacht eens pooiers’ en andere liedjes, met muziek en illustraties.

14. KOK, Karel IJstijd. Herinneringen aan de winter van 1962/63 in Noordwijk. Noordwijk, Cox Private Press, 1986. Plastic hechtlijn. (44) p. Veel foto’s. Keurige staat. In potlood op de voorkant: ‘oplaag 3’.
Verkocht

15. LAAT, A.H.M. de Mus Musculus. Amsterdam, Petit, 1991. 25 bladen 240-grams Fiorellapapier losbladig in map. Met 21 lithografisch vermenigvuldigde kleurentekeningen van Ton de Laat. Gedrukt in een oplage van 350 genummerde exemplaren.
€ 125
* Eén van de 75 luxe-exemplaren, voorzien van een originele pentekening én een originele, genummerde en gesigneerde ets (waarop een 17e-eeuwse dode muis prijkt) van Ton de Laat. Ondertitel: ‘De heruitgave van een in 1925 verschenen proefschrift ter ontbunseling van de historische identiteit, betekenis en reikwijdte van de huismuis’. De Latijnse titel betekent ‘Gespierde muis’. Petit, nr. 8. Nogal vermakelijk kunstproject vol diepgang en historisch besef.

16. (LENNEP, Jacob van) Cd. Busken Huet, Mr. J. van Lennep en Klaasje Zevenster. Arnhem, J. van Egmond Jr., 1866. Ingenaaid. (2), 26 p. 1e druk. Wat vlekjes op omslag. Naam voorop: ‘Ulfert Schults jr.’, ofwel de nog jeugdige musicus (1871-1942), maar het kan ook zijn in 1846 geboren vader zijn.
Verkocht
* Felle brochure tegen Klaasje Zevenster, de roman die schandaal veroorzaakte vanwege de bordeelscène. De auteur is onbekend gebleven. Mooi met het originele omslag.

17. (LENNEP, Jacob van). MEERBEKE, Henry van Nog iets over Klaasje Zevenster. Een woord van verzet tegen de kritiek van den Heer Cd Busken Huet. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1866. Geniet. 24 p. 3e druk. Omslag iets gevlekt.
Verkocht
* Henry van Meerbeke, alias W.M. van der Aa, een katholiek journalist, verdedigt de roman Klaasje Zevenster. Mooi met het originele omslag.

168. LIEPMANN, A.J. Hoog spel. Comedie in 3 bedrijven. Programma van de feestvoorstelling op Vrijdag 4 September 1936 in de Grote Zaal van Kunstmin ter gelegenheid vanhet 25-jarig bestaan v.d. M.T.S. te Dordrecht. Dordrecht, Technische Boekhandel G. van Herwijnen, 1936. Geniet. 12 p. Met geïllustreerde advertenties. 1e druk.
Verkocht
* Programmaboekje met buitengewoon fraaie deco-cubistische omslagtekening in onnederlands vrolijke kleuren, waarvan de ontwerper helaas onbekend is gebleven. Misschien een getalenteerde (en goedgeluimde!) leerling van de Middelbare Technische School, waar deze Comedie werd uitgevoerd.

19. (MEEGEREN, Han van). UBINK, Jan De Kemphaan. Maandschrift onder leiding van Jan Ubink. Jrg. 3 nr. 6, September 1930. Den Haag, Jan Ubink, 1929. Geniet. (32) p. Inliggend twee aanmeldbriefkaarten. 1e druk. Rug iets gesleten, papier verbruind, vlekje in het hart.
€ 30
* De Kemphaan was een opmerkelijk maandblad, agressief-conservatief van toon. Voorop een griezelige portrettekening door Han van Meegeren. Met artikelen over literatuur en theater, en in een gedicht wil de musketier D’Artagnan zijn vertolkers in de film en op het toneel (o.a. Eduard Veterman) met zijn rapier te lijf gaan.
Curieus en zeldzaam!

20. NEDERBRAGT, J.A. (voorwoord) Voorburg helpt Best en Oirschot! Inzameling 24-29 September 1945. Voorburg, Commissie Inzameling, 1945. Leporello van 6 p., de buitenkant oranje, de binnenkant geel gekleurd. Met illustraties. 1e druk. Horizontale vouw, verder prachtig.
€ 30
* Behalve het voorwoord van burgemeester Nederbragt bevat dit pamflet een geïllustreerde prozaschets van een gezin in het gelukkige Voorburg en het zwaarbeschadigde Best-Oirschot. Met gedetailleerde plannen. Interessante publicatie vol verbeelding, aanstekelijk geschreven. Niet in de NCC.

21. NIEUWE GEDACHTE, DE Gedenkboekje, uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der Vereeniging De Nieuwe Gedachte 13 febr. 1916-14 febr. 1926. Zonder plaats, Vereeniging De Nieuwe Gedachte, 1926. Oblong 16 x 22 cm. Ingenaaid met fraai grafisch omslagontwerp (twee kanten) van G. Stein. 36 p. Met los inliggend portret van Meijer. Sluitvignet: schrijvende man. 1e druk. Net exemplaar.
Verkocht
* Met de geschiedenis van de christelijk-filosofische vrijdenkersvereniging door Kees Meijer en opstellen van o.a. Herman Hana, Otto van Tussenbroek, J.C. Wannée en A. Vloemans, maar ook van Nescio’s huisvriend Willem Zimmerman.

22. POST, Joh.E. Herfstkleuren. Overveen, eigen beheer, 1929. 25 x 16 cm. Ingenaaid. 40 p. Gedrukt in 250 exemplaren op geschept papier. 1e druk. Binnenin iets gevlekt.
€ 25
* Fraai uitgevoerde uitgave met rouwgedichten van een man voor zijn gestorven vrouw. Sierlijke goudgestempelde decoratie op het omslag.

23. (REIJNDERS, Karel) Boek voor Karel. (Onder redactie van Nop Maas en Marijke Stapert-Eggen.). [Nijmegen], eigen beheer, 1975. Garenloos. 130 p. Met twee ingeplakte foto’s. Gestencild in een oplage van 20 exemplaren. 1e druk. Voorzijde omslag ligt los.
Verkocht
* Uitgave van de Projektgroep Alberdingk Thijm, een werkgroep negentiende-eeuwse literatuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vriendenboek voor Karel Reijnders, wetenschappelijk medewerker bij de sectie Nederlands en voorzitter van de projectgroep. Bijdragen van o.a. Wim Hüsken, Gerrit Jan Kleinrensink, Frits Lithmaat, Nop Maas en Marijke Stapert-Eggen over o.a. Gerrit Achterberg, J.A. Alberdingk Thijm, Hieronymus van Alphen en Louis Couperus. Dit is het exemplaar van Karel Reijnders zelf, op het titelblad gesigneerd door de zestien medewerkers.
Bijgevoegd: Doorslag van een dankbrief van Karel Reijnders aan de medewerkers.

24. REVE, Gerard De Avonden. Negen cd’s in cassettebox (waarop wervende tekst van Reve in facsimile van het handschrift). [Amsterdam/ Hilversum], Rubinstein Media / Uitgeverij I.C./ VPRO, [1991]. Op de achterkant van alle negen c.d.-doosjes staat in facsimile van Reves handschrift het gedicht ‘Memorare’ afgedrukt.
Verkocht
* De Avonden van a tot z door Reve zelf voorgelezen! Dit is niet de later verschenen Volkseditie op acht c.d.’s maar de originele editie op negen cd’s in negen perspex cd-doosjes in kartonnen cassette, waarop een typisch Reviaanse blurb in facsimile van het handschrift.

25. REVE, Gerard (Ik heb een testament). Een brief van G.K. van het Reve. Banholt, (In de Bonnefant), 1980. Ingenaaid met omslag. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt door Hans van Eijk in rood en zwart in een oplage van 125 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 120
* Ser Prop had contact gezocht met Reve om diens medewerking te vragen aan een literaire avond, gewijd aan Jan Hanlo. Reve schrijft ‘Ger. J.L. Prop’ (sic) een fraaie, felle brief, waarin hij in niet mis te verstane bewoordingen uitlegt wat hij van Jan Hanlo denkt.

26. REVE, Gerard, en Rudy KOUSBROEK Je Brief Kwam Net Te Laat. Rotterdam, Bébert, (1986). 30,5 x 21,5 cm. Geel-wit halflinnen band met vezelig Japanse platten, vervaardigd door Bardamu. 36 p. Met de hand gezet uit de Romulus en de Cancellaresca Bastarda en gedrukt door Vincent Loosjes op Classic Bond-papier in 180 genummerde en door beide auteurs gesigneerde exemplaren. De brieven zijn afgedrukt in facsimile van het handschrift. 1e druk.
€ 175
* Fantastische brieveneditie met een zeer lange brief van Kousbroek aan Reve (7 dichtbeschreven kantjes!) en drie niet minder uitvoerige brieven van Reve aan Kousbroek (totaal 21 kroontjespenkantjes, het laatste epistel onder een hoofdstuktitel, ‘Koop Een Papegaai’), uit de periode mei-augustus 1985. Bewonderenswaardig goede brieffacsimiles van Baars & Morel te Rotterdam.

GEHEIME PRINSES
27. ROLAND HOLST, A. Aan Prinses Beatrix. (Met illustraties van Hans Buys). (Bussum, Van Dishoeck/ Van Holkema & Warendorf, 1963). Geniet met stofomslag. (24) p. 1e druk. Omslag gevlekt.
Verkocht
* Exemplaar met fraaie, handgeschreven en gesigneerde opdracht van de dichter onder de gedrukte titel: ‘en aan/ Anki, geheime Prinses/ van Bergen -/ van Jany/ (alias A. Roland Holst.) -/ Bergen N.H. -/ 6-Mei-1966 -‘.

28. SCHÜRMANN, Jules De eenzame weg. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1916. Linnen. 80 p. 1e drukken. Heel lichte ouderdomssporen.
€ 10
* Een bundel zeer gevarieerde poëzie, deels onder invloed van de Wereldoorlog geschreven.

ANTIBOEK
29. SLEEUWENHOEK, Ben Over huis. (Beuningen, stichting brummense uitgeverei van luxe werkjes [sic], 1976. Halflinnen met onbedekte kartonnen platten. Aantal pagina’s onduidelijk. Gedrukt in facsimille van handschrift in 60 exemplaren. Met een inleiding van de auteur. 1e druk.
€ 50
* Het colofon zet je ook aardig op het verkeerde been: ‘”Huis” van Ben Sleeuwenhoek is geschreven in 1974, 1975 en 1976 gedrukt en gebonden in april/mei 1976 en daarna gedurende enkele maanden door Ben Sleeuwenhoek bewerkt’. Dat ‘bewerkt’ betekent dat er pagina’s uit het boek zijn gescheurd en sommige bladzijden deels zijn overgeplakt met witte getande velletjes. Een echt anti-boek!

30. TUSCHINSKI Tuschinski Theater 1921-1931. Amsterdam, Theater Tuschinski, 1931. 26 x 19 cm. Ingenaaid. 112 p. Rijk geïllustreerd met foto’s en met tekeningen van o.a. Octave De Coninck, Jo Spier en Weynand Grijzen. Met advertenties. Inliggend het programma van de speciaal gekozen jubileumfilmpremière: ‘De lachende luitenant’ met Maurice Chevalier. 1e druk. Klein driehoekje achterkant omslag ontbreekt, enkele kreukjes, een vlekje, verder gaaf en erg mooi met zijn bloemrijke, decoratieve omslag.
€ 175
* Prachtig jubileumboek waarin stichters Tuschinski, Gerschtanowitz en Ehrlich geëerd worden en vele felicitaties van grote sterren (met brieven of gesigneerde foto’s) zijn afgebeeld: Charlie Chaplin, Josef von Sternberg, Jeanette Macdonald, Mary Pickford, Carl Laemmle, Louis B. Mayer, Adolph Zukor, Marlene Dietrich, Cecil B. De Mille en vele anderen. Met bijdragen van de burgemeester, de wethouder van Cultuur, maar ook o.a. van A.M. de Jong, J.W.F. Werumeus Buning, Willem Mengelberg en S.F. Van Oss. Ook met gedetailleerde beschrijving van de totstandkoming van de bioscoop door Abraham Tuschinski, waarin veel artiesten en andere medewerkers worden genoemd.

31. VOSMAER, Carel Aqua-forti. (Met een verantwoording door Nop Maas en een originele ets door Peter Yvon de Vries). Amsterdam, De Lange Afstand, 1981. Ingenaaid met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Romaans en de Libra en gedrukt op Veling Arches in een oplage van 40 genummerde exemplaren.
€ 18
* ‘Weet gij wat etsen is? – Het is flaneeren/ Op ’t koper’. Gedicht over etsen – met fijn geëtst portret van de dichter.

32. (WAGENVOORT, Maurits). BAEKELMANS, Lode ‘Een wereldreiziger. Maurits Wagenvoort’ en ‘”Heer Jurriaan” zegt wat’. In: Toerisme. Orgaan v.d. Vlaamschen Toeristenbond. Jg. 8, nr. 23. Antwerpen, Vlaamsche Toeristenbond, 1929. Origineel omslag. (24) p. Met illustraties en advertenties. 1e druk. Uitstekend exemplaar.
€ 25
* Met een artikel van Lode Baekelmans over Maurits Wagenvoort, vanwege zijn 70e verjaardag, en een artikel van Wagenvoort over zijn reislust.

33. (WERKMAN, H.N.) Feestwijzer voor de viering van het zestigste lustrum der Groningsche Hoogeschool van 29 juni tot 5 juli 1914. Groningen, H.N. Werkman, 1914. Geniet. 116 p. Gedrukt in rood en zwart op kunstdrukpapier. 1e druk. Omslag niet helemaal gaaf, onderaan een plakbandspoortje. Naam op pagina 1.
Verkocht
* Rijk geïllustreerde en van veel typografische fraaie advertenties voorziene feestgids, onder andere van Werkman zelf, die op de laatste pagina reclame maakt voor de door hem uitgegeven Toelichting tot de Maskerade en Prentbriefkaarten van de Maskerade. Niet in Hot printing. Niet in H.N. Werkman. Het complete oeuvre.

34. (WERKMAN, H.N.). KUIPERS, Reinold Op losse schroeven. (Posthume Werkman-uitgave). (Groningen, De Vuurslag, 1946). Ingenaaid. (16) p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag licht gevlekt.
Verkocht
* Uit het colofon: ‘Wijlen H.N. Werkman te Groningen heeft deze bundel in 1944 gezet’. Met het gedicht ‘Interieur met mijn broer en een schilderij’ over Reinolds broer Abe Kuipers – maar ook met ‘Aan… // Uw facie (een façade voor faciele)/ amants met een betoov’rend kielekiele)/ laat mij lakonisch, want ik stel nog steeds/ ’t profond’ oneindig hoger dan ’t profiele.’ En een drietal Amsterdamse gedichten: een Groninger naar Amsterdam vertrokken.

35. (WILMINK, Willem). DRS P e.a. Onverwachens verjoarsvezeet 1996. Voor Willem W uit Enschede. Z.p., z.u., 1996. Geniet met stofomslag 20 p. 1e druk.
Verkocht
* Verrassingsuitgave voor Willem Wilmink en de gasten op zijn zestigste verjaardag op 25 oktober 1996 in de Twentse Schouwburg in Enschede. Bevat bijdragen van Jan Boerstel, Tom van Deel, Drs. P., Rutger Kopland, Jan Kruis, Jean Pierre Rawie, Edwin Rutten, Henk Spaan, Kees Stip, Herman van Veen, Ivo de Wijs en Driek van Wissen.
Met handgeschreven opdracht van het feestvarken op de titelpagina: ‘Voor Hans/ Willem Wilmink/ 22-12-’97’. Schaars boekje: alleen in UB Leiden.

MISDADIGERS

36. (CRIMINOLOGIE). FERRI, Enrico De misdadigers in de kunst. Naar den oorspronkelijken tekst en de laatste fransche vertaling van Eugène Laurent bewerkt door Henry Eshuys. Amsterdam, C.L.G. Veldt, 1905. Ingenaaid. (4), 202, (6) p. Uitgeverscatalogus achterin. 1e druk. Teer omslag aan randen en rug wat sleets.
€ 25
* Behandeling van misdadigers speciaal in de literatuur van de 19e eeuw (Zola, Tolstoj, Dostojewsky, Ibsen, Hugo, D’Annunzio bijvoorbeeld), maar ook bij Schiller, Shakespeare en de oude Grieken. Enrico Ferri (1856-1929) was in zijn tijd een beroemd criminoloog.

37. (CRIMINOLOGIE). HEEMSKERK, Matthias Originele ‘Handteekening van Matthias Heemskerk’, geknipt uit een brief of acte, en geplakt op een handgeschreven verklaring (ca. 1860). Verklaring meet 19 x 12 cm. Tweezijdig beschreven, 43 regels. In goede staat.
€ 45
* ‘Deze ongelukkige misdadiger was gesproten uit een der meest aristocratische familiën van Amsterdam en verkeerde in de hoogste kringen dier stad. Een zijner neven was lid van de Staten-Generaal.’ Maar ‘Onbeteugelde speelzucht die zich lucht gaf in uitzinnige speculatiën’ deed hem zijn vermogen verliezen en ‘valsche schaamte stootte hem in de afgrond’. Hij stal uit de kas, beleende de ontvang-cedellen en verkwanselde het vermogen van een aan hem toevertrouwd kind. In 1855 werd hij gearresteerd. ‘Na eenige jaren in de gevangenis … vertrok hij naar Antwerpen waar men hem een plaats op een kantoor bezorgde.’ Misdaad uit het verleden, boeiend! Kennelijk van een 19e-eeuwse handtekeningenverzamelaar.

38. (CRIMINOLOGIE). HUNTING, H.C. (red.) Geheim register van ontslagen gevangenen. 1882-1886; 1887-1891; 1892-1896. Arnhem, eigen beheer, 2008. 3 delen. A4-formaat. Linnen. In totaal ca. 800 ongenummerde pagina’s. Met reproducties van 19e-eeuwse foto’s. 1e druk. Als nieuw.
€ 275
* Verbazende eigenbeheeruitgave geproduceerd in slechts 30 exemplaren, voorbeeldig gedrukt en gebonden. Bevat ca. 1700 portretfoto’s van gedetineerden met beschrijving van het uiterlijk, de reden van gevangenname, de ontslaggegevens en korte gedragsschets. Achterin deel 3 een naamregister.

39. (CRIMINOLOGIE). PRINZHORN, Hans Bildnerei der Gefangenen. Studie zur bildnerischen Gestaltung Ungeübter. Mit 176 Abbildungen. Berlijn, Axel Juncker, 1926. 28 x 20 cm. Linnen. 60, (152) p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Band iets dof en gevlekt, verder mooi.
€ 65
* ‘Beeldend werk van gevangenen. Onderzoek naar de beeldende vormgeving van ongeoefenden’. Klassiek boekwerk met vele afbeeldingen van tekeningen, krabbels en graffiti, plastieken en tatoeages. Ook met 88 Gaunerzinken.

40. (CRIMINOLOGIE). ROSCHER, Gustav Großstadtpolizei. Ein praktisches Handbuch der deutschen Polizei. Hamburg, Otto Meißners Verlag, 1912. Herbonden in halflinnen, originele omslagen opgeplakt. VIII, 448 p. Geïllustreerd. 1e editie. Wat gebruikssporen. Laatste tekstpagina ingescheurd. Boekbindersstempel op binnenzijde voorplat, handtekening op titel en handgeschreven opdracht van een Nederlandse politie-inspecteur op p. 1.
€ 75
* ‘Politie van de grote steden. Een praktisch handboek van de Duitse politie’. Gotisch lettertype. Roscher (1852-1915) was president van de politie in Hamburg. Veel foto’s van misdaden, hun slachtoffers en de daders, maar ook van het dagelijks leven van de fatsoenlijke burger.

Informatie

Dit bericht was geplaatst op 28 augustus 2019 door in NIEUWSBRIEF en getagd als , , , , , , , .

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.728 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: