antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 887: Stichting De Roos

In deze nieuwsbrief vindt u vooral nieuwe aanwinsten van titels van deze eerbiedwaardige uitgeverij, die al 75 jaar eersteklas teksten met fraaie illustraties en vormgeving combineert. Het experiment wordt daarbij niet geschuwd, en kosten noch moeite gespaard. Zo vindt u er belangrijke vormgevers, mooie papieren, vernieuwende vormen, subtiele zijden boekbanden, originele etsen en litho’s. We hebben circa 130 verschillende titels, dus dit is een kleine selectie. Een overzicht vindt u hier.

Omdat het bij deze boeken niet alleen om de tekst, maar ook om de vormgeving gaat, hebben we meer afbeeldingen van de binnenkant gemaakt, van hoe een boek ‘werkt’, zodat u de sfeer een beetje kunt proeven. Want een boek is meer dan een plat plaatje op een internetpagina, het is een geniale machine, die beweegt en die talloze aspecten heeft.


1. ACHNATON Het zonnelied van Achnaton. (Vertaald door prof. dr. A. de Buck en met een nawoord van prof. Theo van Baaren). (Utrecht), Stichting De Roos, 1977. Ingenaaid met omslag. (4), 24 p. Gezet uit de Janson en Romanée en gedrukt door de Carlinapers in blauw, rood en zwart op Eenhoorn in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Omslag zoals gewoonlijk deels iets verschoten.
Verkocht
* Dick Dooijes in Repro en Druk van 7 april 1978: ‘Het Zonnelied van de “revolutionaire” pharao uit de veertiende eeuw voor onze jaartelling werd met kennelijk veel liefde en toewijding vervaardigd als handpersdruk op de Carlina-pers te Haarlem, in een vormgeving die ik als ‘school Van Krimpen-Stols’ zou willen aanduiden, met initialen van P. Wetselaar (heel fraai zijn die).’ Leeflang 105.

2. (BOOM, Irma). GRUNBERG, Arnon Undercover in Oost-Europa. (Met ‘druksels’ door Ben Joosten). Utrecht, Stichting De Roos, 2011. Linnen met stofomslag. (176) p. Boekverzorging Irma Boom. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 175
* Sobere, maar ingenieuze vormgeving, in zwart en wit. Het omslag is, eenmaal uitgevouwen, een affiche met een ‘druksel’. Uitgave 177.

3. (BORDEWIJK (inl.), F.). BERTRAND, Aloysius Gaspard de la nuit. Fantaisies par Aloysius Bertrand. (Inleiding van F. Bordewijk. Met 51 originele litho’s van Metten Koornstra). Utrecht, Stichting De Roos, 1956. 33 x 23 cm. Twee delen. Linnen in gedecoreerd foedraal. 92; 68 p. Band en typografie Mart Kempers. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 175 genummerde exemplaren (en 40 Romeins genummerde voor de medewerkers). Heel lichte gebruikssporen.
€ 80
* Franstalige uitgave in zeer groot formaat, met inleiding van Bordewijk in het Frans. Dit exemplaar werd onder het colofon in deel II gesigneerd door Koornstra. Leeflang 38.

4. CASANOVA, Giacomo Het duel ofwel een proeve van de levensgeschiedenis van de Venetiaan G.C. Vertaling Ike Cialona. (Met originele litho’s van Matthijs Sluiter). (Utrecht), Stichting De Roos, 1999. Karton. 80 p. Typografie Rudo Hartman. Gezet uit de Bodoni en gedrukt door Jan de Jong op Pordenone in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Met leeslint.
€ 45
* Exemplaar mét de vaak ontbrekende, bijbehorende extra litho (24 x 32,5 cm), genummerd en gesigneerd. Merkwaardige vormgeving: het boekblok werd speciaal a-symmetrisch gebonden door Boekbinderij Van Waarden. Matthijs Sluiter was de eerste illustrator die de Chris Leeflang Prijs in ontvangst mocht nemen. Leeflang 153.

5. CASANOVA, Giacomo Het duel ofwel een proeve van de levensgeschiedenis van de Venetiaan G.C. Vertaling Ike Cialona. (Met originele litho’s van Matthijs Sluiter). (Utrecht), Stichting De Roos, 1999. Karton. 80 p. Typografie Rudo Hartman. Gezet uit de Bodoni en gedrukt door Jan de Jong op Pordenone in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Met leeslint.
€ 30
* Exemplaar zonder de extra litho op groter formaat, die bij deze uitgave werd meegeleverd. Leeflang 153.

6. COLERIDGE, Samuel Taylor De ballade van de oude matroos. (Vertaald door A. Donker. Met 35 tekeningen van Mart Kempers). Utrecht, Stichting De Roos, 1967. Linnen. 40 p. Typografie Mart Kempers. Gezet uit de Van Dijck en gedrukt door Hooiberg op Hahnemühle-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 18
* Dick Dooijes in Drukkersweekblad van 12 januari 1968: ‘Opnieuw toont Kempers zich hier een meester in dit zo moeilijke samenspel van tekst en illustratie. Bovendien zijn deze illustraties bij De ballade van de oude matroos – ook al: opnieuw – een demonstratie van zijn groot illustratief talent.’ Leeflang 78.

7. CUNEY, Waring Puzzles. Selected and introduced by Paul Breman. Utrecht, Stichting De Roos, 1960. Folio (35 x 24 cm). Decoratief karton. 100 p. Gebonden als blokboek. Met 8 tweekleurige houtsneden van Ru van Rossem en boekdecoratie, eveneens in houtsnede. Typografie Henk Krijger. Gedrukt in 175 genummerde exemplaren. Zonder het bijbehorende foedraal. Hoekjes iets gesleten. Los inliggend exlibris.
€ 45
* Waring Cuney (1905-1976) studeerde aan Howard University en Lincoln University, en aan het New England Conservatory in Boston. Cuney heeft bijgedragen aan de Harlem Renaissance. Hij publiceerde tal van bluesteksten, maar ook gedichten in tijdschriften, vanaf 1925. Maar dit grote boek is zijn eerste publicatie in boekvorm! Dit ongenummerde exemplaar is gemarkeerd als ‘hors série’ en geparafeerd door de uitgever, Chris Leeflang, waarschijnlijk vanwege de ontbrekende cassette. Leeflang 52.

8. ELENBAAS, Wally Het boek Ruth. (Met 35 zinktekeningen in kleuren van V.H. Elenbaas). (Utrecht, Stichting De Roos, 1964). Halflinnen. (80) p. Typografie V.H. Elenbaas. Gezet uit de Garamont en gedrukt door Drukkerij Borghouts op Hahnemühle-Büttenkarton in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rug iets verbleekt.
Verkocht
* Interessante verantwoording van de kunstenaar: ‘Ik laat (…) zo graag de vorm onder mijn handen ontstaan en uit een hardhandige techniek voortkomen. Ik ging de drukplaten zelf maken. Met zuur uitbijten met frezen en freesjes op diepte brengen. Tegen het zwart werden voor de kleur – ik wil zo graag tegen zwart een kleur – vormen in plastic gesneden.’ En inderdaad, het is een ruig boek dat Staat. Leeflang 67.

9. GILGAMESJ De elfde zang. De zondvloed en het levenskruid. (Met zeven originele litho’s van Jaap Kruyff). (Utrecht), Stichting De Roos, 1985. Oblong. Linnen. 28 x 33 cm. 32 p. Vertaling van F. de Liagre Böhl. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Geuze op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Band deels iets verbleekt.
Verkocht
* Deze meer dan 4000 jaar oude klassieke tekst is prachtig uitgevoerd in groot formaat. Een goed voorbeeld van het boek als beweegbare machine met velerlei effectieve artistieke aspecten. Leeflang 130.

10. GORTER, Herman Mei. (Ed. Garmt Stuiveling. Met originele houtgravures door Dirk van Gelder. Typografische verzorging door S.H. de Roos). (Utrecht, De Roos, 1950). Halfperkament. Kop verguld. (8), 152 p. Gedrukt in rood en zwart in 175 genummerde exemplaren. Band met enkele kleine vlekjes, zonder het foedraal.
Verkocht
* Buitengewoon fraai klassiek vormgegeven boek met drie paginagrote houtgravures en 19 vignetten. S.H. de Roos tekende de titel, drie open kapitalen en een monogram, alle in rood gedrukt. Schaars. Leeflang 17.

11. GOSSAERT, Geerten Priapaeën. Ingeleid en geannoteerd door Hans van Straten. (Met vier originele, erotische etsen van Toussaint Essers). Utrecht, Stichting De Roos, 1995. Met fluweel overtrokken karton (zeer fraai!). 21,5 x 11 cm. 30 p. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Sabon Antiqua en gedrukt door Hooiberg op Melotex in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
Verkocht
* ‘Ontwaar ‘k mijn kleine Eleanoor/ Naakt zittend op haar stuitje,/ Houdt zij mij schalk een spiegel voor/ Met een onschuldig snuitje’, en ‘Gij loech en streeldet peinzend mijne klooten/ En hebt besmuikt uw purpren knop begooten.’ ‘…te verstalen/ Mijn vleezen mandom ritsig nepen/ Fulpen koralen’. Veel geïnspireerd archaïsch taalgebruik, waar rokig camisole uw hupschen heup onthuift. De uitvoerige en geestige inleiding van Van Straten werd speciaal voor deze uitgave geschreven. Aan het auteurschap van Geerten Gossaert, alias de historicus prof. F.C. Gerretson (1884-1958, weliswaar een notoir rokkenjager), mag getwijfeld worden. Leeflang 148.

12. (HEKSEN). MOLITORIS, Ulrich Over heksen en waarzegsters. Bezorgd door Koen van der Horst. Utrecht, Stichting De Roos, 2015. 24 x 17 cm. Zilverkleurig karton met oranje ster. 130 p. Facsimile van de uitgave uit 1489 met vertaling en toelichting in paars en oranje op zilverkleurig papier. Illustraties en boekverzorging door ontwerpbureau Thonik. Gedrukt in 175 genummerde exemplaren. Als nieuw.
€ 50
* Rijkzilverig heksenboek door een deskundige uit de vijftiende eeuw. De vormgeving is van een ontwerpersduo dat uitstekend slaagt in het vereenvoudigen van moeilijke boodschappen. Thonik is dan ook de huisvormgever van de SP. Uitgave 182.

13. HEYTZE, Ingmar Miniaturen. (Met 14 originele etsen door Gerard van Rooy). Utrecht, Stichting De Roos, 2005. Karton, overplakt met EDO Mizu Original lichtblauw, met stofomslag. 60 p. Typografie Bart de Haas. Gezet uit de Romulus en gedrukt door Alex Barbaix op 150 grams Hahnemühle etspapier in een oplage van 175 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Zeer fraaie uitgave in aaibare band. Leeflang 165.

14. KELLENDONK, Frans Letter en geest. Een spookverhaal. (Met tekeningen van Jacques Janssen). Utrecht, Stichting De Roos, (1994). Linnen. 96 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op 140 grams Oxford papier in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Typografie en bandontwerp Hannie Pijnappels. Vaag vlekje op de band en exlibrisstempel op p. 1.
€ 30
* Letters en beelden buitelen lustig over de bladzijden in dit leuk door Jacques Janssen verluchte boek. Aardig detail: in de eerste druk van Letter en geest eindigt de slotzin met de woorden: ‘onbeweeglijk als een punt’, dus eindigend met het woord ‘punt’, niet gevolgd door een punt, maar door een leegte. In deze bibliofiele uitgave heeft de zetter de zin wél laten eindigen op een punt. Een foutje dus. (Met dank aan Hans van Daalen). Leeflang 146.

15. KOMRIJ, Gerrit De Zeven Zonden van Jeroen Bosch. (Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Arie Pos). Utrecht, Stichting De Roos, 2013. 30,4 x 23,1 cm. Linnen overslagmap (Boekbinderij De Distelkamp) met in de flappen mee ingenaaid het voorwoord, de liedteksten (links) en de spreekteksten (rechts). In het midden van de map werden de liedteksten in facsimile van het handschrift met schroeven bevestigd. Boekverzorging Jan Heijnen. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Lied- en spreekteksten, gebaseerd op het aan Jeroen Bosch toegeschreven schilderij ‘De zeven hoofdzonden en de vier uitersten’. Komrijs teksten werden gebruikt in een muziektheatervoorstelling door Camerata Trajectina, een CD en een DVD van die voorstelling, op het toneel aan elkaar gepraat door Komrij zelf, zijn in het midden ingelegd. De Roos 180.

16. KUBRICK, Stanley en Arthur C. CLARKE 2001: A Space Odyssey. (Stichting De Roos). Utrecht, Stichting De Roos, 2001. Soepel karton. 184 p. Typografie Rick Vermeulen. Gezet uit de Abadi/MT en gedrukt door Flevodruk in roze, bruin, brons en grijs op Countryside Moonlight in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 50
* Het (Engelstalige) filmscript van de beroemde film van Kubrick bibliofiel uitgegeven in 2001! Bevat tevens het dagboek van Arthur C. Clarke omtrent de productie van de film. Leeflang 158.

17. LEOPOLD, J.H. Omar Khayam. Utrecht, Stichting De Roos, 1953. Halfperkament. 40 p. Niet afgesneden. Band en typografie Helmut Salden. Gedrukt in zwart en roodbruin op Ossekop in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Mooi exemplaar. Netjes.
Verkocht
* 30 kwatrijnen ‘Uit de Rubaijat’ en 24 onder de titel ‘Omar Khayam’. Met een uitvoerige inleiding over Omar, een artikel uit een tijdschrift (1906) door J.H. Leopold zelf. Leeflang 26.

18. LOMMEN, Mathieu In beperkte oplage. Archief Stichting De Roos 1945-2005. Een keuze. (Originele uitgave voor de leden, mét bijbehorende verzenddoos). [Utrecht], Stichting De Roos, 2006. Ingenaaid. In de originele, op maat gemaakte verzenddoos. 128 p. Rijk geïllustreerd. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 40
* Bijzonder informatief en verhelderend over de vaak moeilijke bevalling van de verschillende De Roos-uitgaven! Met afbeeldingen van originele brieven van vormgevers als M.C. Escher, Bram de Does, Sandberg en Jan van Krimpen en veel andere documenten uit het archief.
In alle exemplaren werd een blad originele grafiek uit een vroegere De Roos-uitgave opgenomen, afkomstig uit de restantvoorraad prenten. In dit geval betreft het een houtgravure met hooghoedige mannen, van Lou Strik, afkomstig uit Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski van Heinrich Heine uit 1961. Leeflang 166. Dit is het exemplaar van wijlen Prof.Dr. A.J. Zuithoff, een Schipper van de Blauwe Schuit van Hendrik Werkman!

19. LOOY, Jac. van De nachtcactus. (Met acht originele houtgravures van Gerrit Noordzij). Utrecht, (Stichting De Roos), 1969. Ingenaaid in kartonnen foedraal. 98 p. Typografie Gerrit Noordzij. Gezet uit de Spectrum en gedrukt door Van de Garde op Esparto in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rugje iets verkleurd.
Verkocht
* Schilderachtige novelle met bloemrijke precisieprenten versierd. Leeflang 82.

20. LORRAIN, Jean Monsieur de Bougrelon. (Met 46 tekeningen van W.J. Rozendaal). Utrecht, Stichting De Roos, 1957. Linnen. 84 p. Band en typografie W.J. Rozendaal. Gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Band iets roestvlekkig, beetje krom.
€ 25
* Franstalige uitgave. Van de schrijver van het al even onsterfelijke Monsieur de Phocas. Leeflang 40.

21. MANN, Thomas De dood in Venetië. (Met 32 tekeningen van Bram Kempers). Utrecht, Stichting De Roos, 1977. Linnen. 120 p. Vertaling Ruth Wolf. Typografie Alje Olthof. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Hooiberg op Basingwork Parchment in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Dick Dooijes in Repro en Druk van 7 april 1978: ‘Het prachtige verhaal kreeg van Alje Olthof een volstrekt adequate vorm – het is een lust, in dit mooie boek te bladeren en te lezen. Mooi zijn de fijne tekeningen van Bram Kempers (niet te verwarren met zijn vader, Mart) – ze ademen dezelfde sfeer van terughoudendheid als de typografie’. Leeflang 107.

22. (MEISTER, Karina). CRAMER, Hendrik, en Arthur ADAMOV Het lot van de kinderen van Lir. Ierse legende naar verschillende legenden gereconstrueerd door Hendrik Cramer en Arthur Adamov. Vertaling Laurens Vancrevel. (Utrecht), Stichting De Roos, 1984. Gedecoreerd karton. 48 p. Band, typografie en calligrafie Karina Meister. De band werd door haar met de hand bestempeld. Gezet uit de Desmos en gedrukt door Van Rossum op Velasques in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Los inliggend exlibris en los inliggend nummerblad (geschreven door Meister).
€ 20
* Ierse mythologie. Paul Groenendaal over typografe Karina Meister in Compres van 5 maart 1985: ‘Zij ontwikkelde voor deze opdracht een heel persoonlijke versie van de Ierse Minuskel en illustreerde daarmee deze wederom prachtige bibliofiele uitgave van Stichting de Roos’. Leeflang 129.

23. (MUNCHAUSEN, Baron von) Baron Munchausen’s narrative of his marvellous travels and campaigns in Russia. (Met 16 tekeningen van W.J. Rozendaal). (Utrecht, Stichting De Roos, 1954). Halfperkament. 42 p. Kop verguld. Typografie en band W.J. Rozendaal. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 35
* Dit fraaie boekje bevat de Engelse tekst naar de uitgave van 1786. Leeflang 30.

24. PATER NOSTER-ONZE VADER (Het Onze Vader in negen verschillende talen, gekalligrafeerd door Pieter Wetselaar). (Utrecht), Stichting De Roos, 1983. Oblong. Met fluweel overtrokken karton. (32) p. Gedrukt door de Carlinapers in paars en zwart op Velin d’Arches in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Dit exemplaar is nog in zijn originele verpakkingspapier gehuld.
€ 28
* Pieter Wetselaar ontwierp diverse postzegels en de alom bekende ‘Tuberculose-zegels’. Zijn voornaamste calligrafische opdracht was de vervaardiging van een boek met de namen van hen die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden in dienst van de Koninklijke Luchtmacht. Een lid van Stichting De Roos schreef over deze uitgave aan het bestuur: ‘Ik weet niet wat ik van dit ronduit prachtige boek meer moet bewonderen: de meesterlijke calligrafie, de smetteloze druk of de fraaie band’. Leeflang 123.

25. PILLECYN, Filip de Monsieur Hawarden. (Met tekeningen van Jan Kuiper). (Utrecht), Stichting De Roos, (1992). 25 x 25 cm. Linnen. Band en typografie Jan Kuiper. 68 p. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Enkele minimale vlekjes op de band.
Verkocht
* Het klassieke boek van de auteur uit Hamme aan de Durme. Leeflang 143.

26. TEISTER, Alain, & Peter VOS Wonderbaarlijke waar gebeurde ontsnapping van de heer P. Utrecht, Stichting de Roos, 2015. Karton. 24 p. Met uitgesneden illustraties van Peter Vos. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren (en enkele voor medewerkers en archief).
Verkocht
* Vindingrijke vormgeving: een poppentheaterspel annex stripverhaal vol pulcinellen van Peter Vos. Uitgave 190.

27. VERLAINE, Paul Biblio-sonnetten. Vertaald door Martin Hulsenboom met een biografische schets door Peter IJssenbrandt en de bibliografische geschiedenis door Ed Schilders. Houtsneden van Richard Ranft. (Utrecht, Stichting De Roos, 2016). Karton met stofomslag. 208 p. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Zeer ingenieuze vormgeving door Bert Meijer. Tweetalige editie. Als nieuw.
Verkocht
* Zeer bijzondere uitgave, om te beginnen vanwege de inhoud: vrijwel vergeten gedichten over (het verzamelen van) boeken. Om de gedichten te kunnen lezen moeten de bladzijden 29 tot en met 132 worden opengesneden. Dit exemplaar is (gelukkig) maagdelijk gebleven.
Inliggend de begeleidende brief van het bestuur en een uitnodiging voor de De Roos-lunch, waar de ontwerper een lezing zou houden over onderhavige Verlaine. Uitgave 185.

28. WERKMAN, H.N. Teksten. (Met foto’s van Esther Kokmeijer). Utrecht, Stichting De Roos, 2003. Halflinnen met vilten belettering. 108 p. Typografie Esther Kokmeijer. Gezet uit verschillende letters en gedrukt door Flevodruk op Confetti Yellow en Butterfly Aquarel in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 75
* Leeflang 161.

29. WILDE, Oscar The Critic as Artist. A dialogue. Utrecht, Stichting de Roos, 1957. Originele zijden band met in goud een monogram OW, in blinddruk op p. 3 herhaald. 80 p. Kop verguld. Typografie en band Helmut Salden. Gedrukt op Zerkall-Bütten in rood en zwart in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 50
* In plaats van een nummer heeft dit exemplaar een opdracht van de boekverzorger onder het colofon: ‘for/ reinold kuipers’, niet gesigneerd, maar het is duidelijk het handschrift van Helmut Salden! Prachtig, luxe boek zonder poespas. Leeflang 41.

30. WILDE, Oscar Salomé. Drame en un acte. Avec sept gravures au burin par Jean-Paul Vroom. (Met 7 kopergravures van Jean-Paul Vroom). Utrecht, Stichting De Roos, 1949 [= 1950]. Halfperkament met zijden platten, bestempeld met een Salomé-figuur in goud. Kop verguld. 80 p. Niet afgesneden. Typografie en band Jan van Krimpen en Jean-Paul Vroom. Gedrukt door Enschedé in rood en zwart in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Met exlibris van de Oscar Wilde-verzamelaar Löwenhardt.
€ 100
* ‘Oscar Wilde schreef deze tekst oorspronkelijk in het Frans. Eerst later werd ze door Lord Douglas in het Engels vertaald. Wij volgden de eerste uitgave, die wij in de ‘Bibliothèque Nationale’ in Parijs lieten fotograferen’, aldus Tien jaar Stichting De Roos (1955). Een bijzonder fraai luxe boek, qua uitvoering een broertje van de andere Oscar Wilde, The Critic as Artist. Leeflang 15.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12 februari 2020 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.126 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: