antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 908: Wenken voor iedereen

Kan Nederland nog dieper zinken? vroeg K. Smit zich al in 1862 af. Wij denken van wel. In elk geval hebben we sommige prijzen alvast laten zinken. In deze nieuwsbrief mooie opdrachten aan moeders en andere magen, expressieve en tedere illustraties, idealen en eigen wijzen van allerlei aard.


1. BELCAMPO Handgeschreven brief aan ‘Beste Lenie [Schellekens]’. 13,7 x 21,7 cm. Op voorgedrukt briefpapier van ‘Mr. H. P. Schönfeld Wichers’. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Herman’ en gedateerd ‘Groningen 25.10 ’83’. 32 regels tekst. Met originele envelop.
Verkocht
* Brief bij een zending van ‘het beloofde boek’. Het was zijn bedoeling om ‘bij de beschrijving van die voettocht’ alle gastvrije mensen te bedanken, maar ‘door allerlei dingen’ vordert die beschrijving weinig. Eén van de dingen is de ‘spannende tijd’ die de schrijver achter de rug heeft: ‘het kapitale 18e-eeuwse huis waar ik nu al van ’44 af in woon en geheel mee vergroeid ben kan ik wel zeggen, zou executoriaal worden verkocht’. Dankzij de medewerking van ‘betrokken instanties en personen’ heeft de schrijver het pand zelf kunnen kopen, ‘voor een heel schappelijke prijs’. Volgt een beschrijving van het pand op Schuitendiep 31: ‘pal in het centrum, aan het water, een dubbele tuin en van binnen nog geheel in oude staat, niet door vertimmering verprutst, staat op de monumentenlijst’. Tot slot een uitnodiging: ‘Wij hebben nu ook een riante logeerkamer’.
Bijgevoegd: De filosofie van het belcampisme. Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, (1972). Ingenaaid. 296 p. 1e druk. Met los vel Errata. Leesvouwen.
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Lenie Schellekens/ ter herinnering aan mijn bezoek/ bij haar na zoveel jaar op mijn/ voetreis door Noord Brabant in/ Augustus van 1983/ Belcampo’.

2. (BERLAGE, H.P.). LINSE, Jan Ecce homines van J. Linse. Ontleding dezer schilderij en van haar religieuse beteekenis door Ds. J.B.Th. Hugenholtz. Inleiding v. H.P. Berlage. Gouda, Johan Mulder’s Uitgeversmaatschappij, [1931]. 28 x 22 cm. Geniet. 16 p. Met afbeeldingen van verschillende schilderwerken van Linse. 1e druk. Delicate uitgave aan de randen iets versleten en verkleurd.
€ 25
* De ‘ontleding’ is eigenlijk een hooggestemd gedicht van Hugenholtz. Proza-aanprijzing van architect Berlage. Opmerkelijke vormgeving met decoratieve belettering in goud, titelpagina in grijs (zie afb.). Ds. Hugenholtz uit Ammerstol was een van de initiatiefnemers van de grote ontwapeningsconferentie van Parijs in 1931. Jan Linse leefde van 1843-1906.

3. CAMPERT, Remco Theater. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Campert aan zijn moeder). Amsterdam, De Bezige Bij, 1979. Linnen. 44 p. 1e druk. Iets scheefgelezen.
Verkocht
* Opdracht van de auteur aan zijn moeder, Joekie Broedelet! in zwarte inkt op het voorste schutblad: ‘voor mam,/ mijn trouwste lezeres,/ Remco/ Amsterdam 6 juli 1979’.
Remco Campert is de enige zoon van theaterregisseur en actrice Joekie Broedelet. U kent haar allemaal als slachtoffer van Jacobse en Van Es: zij speelde de eigenares van de tuin die winterklaar moest worden gemaakt.

4. CHARMS, Daniil Alle mensen houden van geld. Vertaald door Jan Jasper Zijlstra. Met een nawoord van Thomas Langerak. Met tekeningen van Charlotte Mutsaers. (Met originele genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleuren van Charlotte Mutsaers). Amsterdam, Pegasus, 1990. Verguld halfperkament met met waardepapieren overtrokken platten (Binderij Phoenix). 72 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 100 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, in een buitengewoon aantrekkelijke en ongewone halfperkamenten boekband van Binderij Phoenix. Met los bijgevoegd de originele, aandoenlijke zeefdruk van Charlotte Mutsaers, gesigneerd en genummerd ‘XVI/XX’.

5. (COHEN, Fré). BUSSUM, Sani van / THIRY, Antoon Twee boeken met stofomslag van Fré Cohen, beide uitgegeven door E.M. Querido.
1. Sani van BUSSUM (pseud. Sientje Schmidt-Prijes): Het Joodsche bruidje. Amsterdam, Querido, 1931. Ruw natuurlinnen gedecoreerd door Cohen en stofomslag met identiek ontwerp. 104 p. 1e druk. Wat slijtage aan de randen van het omslag.
2. Antoon THIRY: De drie uit “Sinte Gerardus Majella” en hunne vrouw. Amsterdam, Querido, 1931. Rood linnen met eenvoudig ontwerp en stofomslag met kleurrijke vormgeving naar een linosnede door Fré Cohen. 152 p. Met blauw uitgevermerk en blauwe initiaal. 1e editie. In prima staat.
Verkocht
* Linosnede-achtige omslagontwerpen van Fré Cohen.

6. (COHEN, Fré). GALSWORTHY, John Twee boeken met stofomslag van Fré Cohen, beide uitgegeven door E.M. Querido.
1. John Galsworthy: Een meisje wacht (Maid in Waiting). Vertaald in het Nederlands. Amsterdam, Querido, 1932. Rood linnen gedecoreerd door Cohen en stofomslag met identiek ontwerp. (4), 300 p. 2e druk. Eerste binnenflap gekreukt, verder in zeer goede staat.
2. John Galsworthy: Aan den anderen oever. (Over the River vertaald in het Nederlands). Amsterdam, Querido, 1934. Rood linnen gedecoreerd door Cohen en stofomslag met identiek ontwerp. 284 p. 1e druk. Zeer goede staat.
Verkocht
* Belettering en bij elkaar passende ontwerpen door Cohen.

7. CONSTANT Aan Constant. Amsterdam, Phoenix Productions, 1985. 34,6 x 24,5 cm. Verguld halfperkament met platten van Italiaans handgeschept papier. In cassette (Binderij Phoenix). (56) p. Met de hand gezet en gedrukt door Rob Cox in een oplage van 65 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Dit is nummer 1 van de oplage! Prachtige feestuitgave ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Constant Nieuwenhuys. Bevat tekstuele bijdragen van M. Vasalis (als ‘Quiqui’), Stephen Gilbert, Gerrit Kouwenaar, Homero Aridjis (in facsimile van het handschrift), Jan van Geest, Bert Schierbeek, Jan G. Elburg, André Volten (in facsimile van het handschrift), arthus cristof caspari, Betty van Garrel en Mirella Bandini. Met originele litho’s van Tajiri, Eric Ortvad, Reinier Lucassen, Armando, P. Simondo, originele etsen van Jan Sierhuis, Ronald Tolman (in kleur), Ger Lataster en een kleurendruksel van Frans de Jong.
Bijgevoegd: Drukje (waarschijnlijk van Rob Cox) voor de medewerkers van deze uitgave: ‘Ter herinnering aan de totstandkoming/ van een uniek project’. Met in potlood ‘voor David/ Amsterdam 21-10-’85’. David is David Simaleavich, Meesterbinder van Binderij Phoenix en de uitgever van deze prachtuitgave.
Voorts: Constant Nieuwenhuis, Originele ets uit À propos de Cézanne (Amsterdam 1985). Papierformaat 21,9 x 30,7 cm, beeldformaat 6,5 x 4,6 cm. Niet gesigneerd. Gedrukt op vezelig, oud, geschept papier (vandaar met enkele roestvlekjes).
* Deze ets (een portret van Cézanne) diende als frontispice bij het door Constant geschreven boekje À propos de Cézanne, dat in 1985 verscheen in een oplage van 100 exemplaren. Proefdruk op ander papier, in dit geval mooi oud papier uit een verzameling.
Tenslotte: prospectus voor deze uitgave.

8. DEYSSEL, Lodewijk van / J.B. van HEUKELOM Gedenkschriften. (Luxe-editie in rijkverguld heelleer). Amsterdam, Em. Querido, 1924. Verguld donkerbruin heelleder met stofomslag en leeslint (bandontwerp J.B. Heukelom). (8), 292 p. Niet afgesneden. Gedrukt in rood, zwart en donkerblauw [in een oplage van 1075 exemplaren]. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 75 genummerde luxe-exemplaren op Oud-Hollandsch in een weelderig vergulde en in donkerbruin bedrukte, luxe lederen boekband. De handtekening onder het colofon lijkt bedrieglijk echt, maar is gedrukt in donkerblauw, in tegenstelling tot de zwarte inkt van de handgeschreven nummering. Dat geldt overigens voor alle luxe-exemplaren van deze titel.

9. (DIJKSTRA, Johan). Het boek van Trijntje Soldaats. Met prenten en initialen, in hout gesneden door Johan Dijkstra. Groningen, Noordhoff, (1928). Linnen. Onafgesneden. (16), 80 p. Gedrukt door H.N. Werkman in een oplage van 600 exemplaren. 1e druk. Schutbladen als altijd verbruind, maar een mooi exemplaar, verder zonder roest.
€ 350
* Een heerlijk boek met zijn ruige linnen en dito papier, de boerse houtsneden en de gave elementaire verhalen van de achttiende-eeuwse huisnaaister Trijntje Wijbrands.

10. DOESBURG (redactie), Theo van De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken. Jaargang 1, aflevering 2 (1917). Delft, Harms Tiepen, 1917. Geniet. Omslagontwerp Vilmos Huszar. 12 p. 1e druk. Verbruind aan de randen, rugje verstevigd, bijlagen met randscheurtjes.
Verkocht
* Met het iconische omslagontwerp, maar ook met een advertentie voor Bruijnzeel op de binnenzijde ontworpen door Vilmos Huszar. Voorts aflevering 2 van ‘De nieuwe beelding in de schilderkunst’, artikel van Mondriaan; een artikel ‘La peinture d’avant-garde’van Gino Severini en een stuk van Huszar met daarin een afbeelding naar Archipenko. Over de ongedurige uitgever, Coco Harms Tiepen (dit nummer voert consequent ‘X. Harms Tiepen’) verscheen zojuist een uitgebreid artikel van Hans Oldewarris in zijn blad Eigenbouwer.

11. (DOESBURG, Theo van, e.v.a.). Het Getij. (Collectie van 9 losse nummers: maart, april, mei, juni en november 1918; januari, maart, mei en juni 1919). Niet afgesneden. In vrij goede staat, maar hier en daar wat verbruind en met nietjesroest.
€ 120
* Zeer zeldzaam en aantrekkelijk literair tijdschrift, dat bestond van 1916-1924 en al die tijd onder redactie stond van één persoon, de (als auteur zeer matige) dichter en criticus Ernst Groenevelt (1887-1955). Met één bijdrage van Theo van Doesburg (over Cendrars en over het Italiaanse kunsttijdschrift Valori Plastici), één van Erich Wichman (een felle kunstkritiek), 3 van Hendrik de Vries (gedichten), 10 van Herman van den Bergh (merendeels kritieken), 1 van E. d’Oliveira, 3 van C.J. Kelk, 2 van Miek Janssen, 4 van Constant van Wessem, 6 van M.J. Premsela, 1 van Willem de Mérode, 1 van Fritz Francken, en diverse anderen. Dada, expressionisme en andere moderne (en oudere) bewegingen komen uitgebreid aan bod. Recensies o.a. over Jan Prins, Whitman/ Wagenvoort, Maeterlinck en anderen. Alle nummers hebben dezelfde, zeer opmerkelijke vormgeving: vierkant, met zwaar zwart-donkerrode windroos-symbolen op voor- en achterzijde, ontworpen door Roline Wichers Wierdsma (1891-1970). De steeds herhaalde, mooie vignetten van paarden en andere dieren zijn waarschijnlijk ook van deze kunstenares.

12. (GILSE, Jan Hendrik van). O’NEILL, Eugene; SHAW, George Bernard The Emperor Jones / De Revolutionaire Keizerin. (Programmaboekje). Utrecht, De Utrechtsche Indologen Vereeniging, [1931]. Geniet. 8 p. 1e druk. Tekstpapier wat roestvlekkig.
Verkocht
* The Emperor Jones is een toneelstuk uit 1920 van O’Neill over Brutus Jones, een Afro-Amerikaans bediende van een Pullman-trein die op een Caraïbisch eiland een keizerrijk sticht. Door J.H. van Gilse expressief geïllustreerd programmaboekje voor deze twee toneelstukken. Van Gilse was een zoon van de Utrechtse musicus Jan van Gilse. Hij werd in de oorlog vanwege verzetsdaden vermoord door de Duitsers.
De oorspronkelijke titel van Shaws stuk is Annajanska, the Bolshevik Empress. Met aantekening voorin van boek- en omslagontwerpverzamelaar Rob Aardse.

13. GRAULS, A.W. Calando. Gedichten. (1/15 luxe-exemplaren). Brussel-Maastricht, A.A.M. Stols, 1932. Ingenaaid. 52 p. Niet afgesneden. Gedrukt in 365 exemplaren. 1e druk. Gaaf, roomwit exemplaar.
Verkocht
* Dit is een van de 15 genummerde luxe-exemplaren op Hollandsch papier, het laatste: genummerd 15. ‘Demonisch zit/ de raaf op ’t wit/ besneeuwde veld/ en Poe vertelt.’ Luxe-versie van een van de bekendste bundels van de Antwerpse dichter Armand Grauls (1889-1968).

14. HERMANS, W.F. Geyerstein’s Dynamiek. Dordrecht, Dijl’s uitgeverij, 1982. Verguld halfmarokijn met perkamenten platten in cassette van marokijn en perkament. (4), 64 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt in blauw en zwart door Geuze op 110 grams Hollands Druk Vergé van Van Gelder in een oplage van 85 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Prachtig.
Verkocht
* Een van de 25 Romeins genummerde exemplaren, zeer luxe gebonden in marokijn én perkament door Binderij Phoenix. Dit is geluksnummer ‘XII’. JS 368.
> Toevallig verscheen er vandaag op Tzum een column van Frank van Dijl, de uitgever, over dit boek.

15. HOFMANNSTHAL, Hugo von / A. den DOOLAARD De dwaas en de dood. Een-acter van Hugo von Hofmannsthal. Vertaald door A. den Doolaard. Bussum, (Stols), 1927. Ingenaaid. (4), 28 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Deels ongeopend. Goed exemplaar van een kwetsbaar boek.
Verkocht
* Dit is een van de 15 luxe-exemplaren gedrukt op geschept Van Gelder-papier. De vertaling (die Den Doolaard schreef als twintigjarige in 1921) verscheen in december 1926 in het allerlaatste nummer van het typografietijdschrift De Witte Mier. Daarna werd zij zelfstandig uitgegeven ‘voor enkele vrienden van den vertaler en van den drukker’. Van Dijk 114.

16. JOYCE & Co. Michael van Mander. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Linnen met stofomslag. 360 p. 1e druk.
Verkocht
* Van de eerste oplage van 3500 exemplaren werden 65 exemplaren gebonden, genummerd en door de auteur gesigneerd. Dit is één van de 50 Arabisch genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in linnen met stofomslag en voorzien van een pagina oorspronkelijk handschrift.

17. KOUSBROEK, Rudy / ROELOFSZ, Joost / DAM, Johannes van Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes met een bijdrage van Joost Roelofsz. (Gesigneerd met opdracht van de tekenaar en getekend portretje van Johannes van Dam). Amsterdam, Meulenhoff, (1984). Ingenaaid met flappen. 60 p. 1e druk. Jaarwisselingsgeschenk. Rug verschoten.
€ 45
* Opdracht van de illustrator in zwarte viltstift op de Franse titel: ‘voor Johannes [van Dam] van Joost./ 27 december 1984’. Hieronder tekende Roelofsz een smakelijk portret van Johannes van Dam die bezig is een stronk selderij te eten.

18. LAVIES, Jan Spel en Dans. Maandblad voor Tooneel, Opera, Dans en Film. 1e jg. nr. 4, December 1924. Voorburg, Spel en Dans/ Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1924. 31 x 24 cm. Origineel omslag naar ontwerp van Jan Lavies, gedrukt in oranje en zwart op getint papier. 24 p. Rijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen, en geïllustreerde advertenties. 1e druk. Omslag aan rug en randen wat versleten en gevlekt. Met paars stempel ‘Proefnummer’.
Verkocht
* Weelderig tijdschrift met brede marges en groot opgezette artikelen. Voorop dit nummer een mooie foto van danseres Gertrud Leistikow (door Hanna Elkan). Bijdragen van o.a. Simon Koster en Jan Walch. Met sierwerk en sublieme vignetten van Jan Lavies (nog maar 22 jaar oud) en Nelly Bodenheim.
Het toneel- en muziekleven van de gouden jaren twintig zien we hier heet van de naald!

19. (LECK, Bart van der)
Het Hooglied van Salomo. Verlicht en versierd door B.A. v.d. Leck en P.J.C. Klaarhamer. Amsterdam, Versluys en Scherjon, 1905. 38,5 x 28,5 cm. Gedecoreerd linnen (ontwerp P.J.C. Klaarhamer). In linnen overslagdoos met verguld lederen titeletiket. (2), 38 p. Met 29 originele litho’s door Bart van der Leck. Gelithografeerd in olijfgroen en sepia in een beperkte [300?], genummerde en door Van der Leck en Klaarhamer voorin gesigneerde oplage. Enkele bobbeltjes in het linnen op het achterplat, maar een ongewoon gaaf en mooi exemplaar.
Verkocht
* Dit is een exemplaar in de eerste, versierde heellinnen band, die onzes inziens veel fraaier is dan de tweede, halflinnen band. Voor deze indrukwekkende prachtuitgave op groot formaat tekende Van der Leck de illustraties en vignetten, terwijl Klaarhamer (Van der Lecks mentor) de tekst kalligrafeerde.

20. MAC GILLAVRY, H.D. Het Gouden Boekje. 1880-1930. (&) Aanvullingen op het Gouden Boekje. 1ste supplement. Ambarawa, H.D. Mac Gillavry, 1930-1931. 16 x 12 cm. Ingenaaid. 496 p. met uitslaande kaart van Java; 138, VI p. Geïllustreerd met foto’s en talloze leuke vignetten. 1e druk. Omslagen gevlekt en verfomfaaid. Een katern los (zie afb.).
Verkocht
* Almanak voor 1930 en 1932 uitgegeven door de bekende Nederlandsch-Indische ‘Cigarettenfabriek H.D. Mac Gillavry Djatiroenggo’. De aanduiding ‘Gouden’ vanwege de vijftigste verjaardag van Hare Majesteit koningin Wilhelmina. Het eerste deel op papier dat in de vouw versierd is met een gouden motief. Propvol interessante wetenswaardigheden uit en voor het dagelijkse Indische leven. Het Supplement niet in de NCC.

21. MAC GILLAVRY, H.D. Wenken voor iedereen. Een kalender voor jong en oud 1929. Ambarawa, H.D. Mac Gillavry, [1928]. Oblong 15 x 23 cm. Origineel omslag met koordbinding. 29 eenzijdig bedrukte bladen. Geheel uitgevoerd in lithografie met boekdruk. Lichte slijtage langs de randen, maar dit kwetsbare boek is in zeer goede staat.
Verkocht
* Uiterst zeldzame en aantrekkelijke kalender voor 1929 (tot en met 13 januari 1930) uitgegeven door een bekende Nederlandsch-Indische sigarettenfabriek. Per blad twee weken, aangevuld met nuttige huishoudelijke tips. Met register.

22. MIZÓN, Luis Le Jardin du Luxembourg. Traduit de l’Espagnol par Laurence Breysse. Gravures de François Garnier. Nice, J. Matarasso, (1991). 19 x 14 cm. Los in katernen in omslag, zoals uitgegeven. 32 p. Met vier kopergravures in rijke kleuring, waarvan één als dubbelpagina, alle genummerd en geparafeerd door de kunstenaar. Gedrukt in 60 genummerde exemplaren plus 8 HC, alle gesigneerd door Mizón en Garnier. Gezet uit de Baskerville en gedrukt door Jean-Luc Lerebourg en Michael Caine. 1e druk. Gaaf.
€ 275
* Buitengewoon fraai en aanraakzaam boek met levendige, vrolijke gravures. In het omslag is in bijna onzichtbare toon een oude kaart van de Jardin du Luxembourg verwerkt. Franse luxe boeken van deze uitgeverij worden hoogst zelden aangeboden in de Lage Landen.

23. MULTAVIDI (= C. van der POL) Van Zwart tot Rood. Roman van ’n Roomsch Jongetje. C.L.G. Veldt, Den Haag [1912]. Wit linnen met decoratieve bandtekening in zwart en rood. 312 p. 1e druk. Band heel licht geschaafd. Achterop roze watervlekjes. Eerste en laatste pagina verbruind, verder enkele roestvlekjes.
€ 30
* Eerste deel van het (in drie delen uitgegeven) levensverhaal van Nol Loomberg: zijn jeugd in een arme Haagse buurt anno 1870. Fraaie boekband.

24. NIJHOFF, M. ‘Psalm 150’. Handgeschreven gedicht. 33,0 x 20,0 cm. Eén vouwblad. Alleen recto. Gesigneerd noch gedateerd [= 1952]. 16 regels. Watervlek in linkerbovenhoek, vouwen.
Verkocht
* Dit handschrift vertoont een enkele variant ten opzichte van de versie in Verzamelde gedichten. De vijfde regel van de eerste strofe luidde aanvankelijk ‘van zijn eeuwig Godlijk wezen’, maar is later met potlood veranderd in ‘van zijn Naam en eeuwig wezen’. Het handschrift was niet bekend bij Van den Akker en Dorleijn, is dus niet in de historisch-kritische uitgave van Nijhoffs gedichten beschreven.
‘Psalm 150’ is niet onomstreden: J. Kamphuis wijdde een boek aan de herdichting van Nijhoff en de discussie die erop volgde, Martinus Nijhoff. Dichter van een nieuwe Psalm 150 (1977).

25. NIJHOFF, M. De wandelaar. Verzen. [Den Haag], “Per le nozze” [= eigen beheer, 1916]. 22,4 x 16,1 cm. Origineel licht gewolkt beige karton. (4), 28 p. Niet afgesneden. Gezet [naar aanwijzingen van J. van Krimpen] en gedrukt [bij Mouton & Co.] op Hollandsch papier van Van Gelder en Zonen in een oplage van 50 ongenummerde exemplaren. 1e druk. Rug beschadigd en incompleet, hoeken gedeukt.
Verkocht
* Uit de bibliotheek van Martinus en Antoinette Nijhoff. In handschrift van de auteur, onder het laatste vers, op p. 22: ‘Alzoo mijn kind, laat ons vroolijk/ spelen/ G.’ verbeterd in: ‘Alzo mijn bruid, laat ons vroolijk spelen/ G.’.

26. REINDERS, Louis Kentering. [Maastricht], (Charles Nypels), [1928]. Heelleer met schrijver en titel in goud op rug en voorplat. 32 p. Gedrukt in rood en zwart op getint papier van Pannekoek in 50 genummerde exemplaren ter gelegenheid van het huwelijk tussen Victor Reinders en Jo Thijssen. Titelvignet van Henri Jonas. Tekst verzorgd door Harry Meisenberg. 1e druk. Rug verbruind en met craquelé.
Verkocht
* Dit is nr. I, het eerste exemplaar van de oplaag, dat bestemd was voor de jonge echtelieden zelf. Het is speciaal gebonden door J. Schmitz. Gesigneerd door Charles Nypels en Harry Meisenberg. Cat. Nypels 27 (onder het jaar 1926 met ‘jaren 20’ erbij).

27. RESTALL, Jayne Book. Manchester, eigen beheer, 1990. 30 x 10 cm. Linnen met blinddruk. 28 p. Geschreven, ontworpen, uitgevoerd op een Apple Macintosh-computer en gebonden door de schrijfster in 25 genummerde exemplaren. Met enkele uitstanspagina’s en inplaksels. 1e druk. Gaaf.
Verkocht
* Essentiële tekst: ‘Book holding, feeling, anticipating, revealing, open page in a closed bind book. To open is to see is to Touch (explosion of letters) Knowledge or feeling’. Zeer opmerkelijk, moeilijk in woorden te vatten kijk- en tastboek, een echt kunstenaarsboek van een vrouw die later een boek zou schrijven met de titel ‘A Book of One’s Own. Developing Literacy Through Making Books’. Dit is dan wel een uiterst geslaagd praktijkexperiment! We hebben twee geheel verschillende varianten, een rood en een donkerblauw exemplaar, ze staan hiernaast samen op de foto. De eerste besteller heeft de keus!

28. SMIT, K. Het diep gezonken en nog steeds dieperzinkend Nederland. Eene morgengedachte bij het ontwaken op den 2 Januarij 1861. Ernstig ter lezing aanbevolen aan Zijne Majesteit, onzen geëerbiedigden Koning, alsmede aan hoogstdeszelfs Huisgezin; aan de heeren Ministers; aan de heeren Leden der beide Kamers; aan de heeren inspecteurs en schoolopzieners; aan de schoolcommissiën en onderwijzers; en eindelijk aan Neêrlands inwoners in het gemeen. Zwartsluis, L. Nijholt, 1861. Cahiersteek. 16 p. 1e druk. Omslag (onbedrukt) in tweeën en los. Stempel van de Goudse boekhandel Corn. Vennik onderaan de titel.
Verkocht
* De Hasseltse ouderling van de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis Klaas Smit (1816-1896) betuigde met deze weeklacht zijn verontwaardiging over de teloorgang van het Christelijk onderwijs ten gunste van katholieken en joden. In 1867 zou hij zijn dierbaar vaderland zelfs vaarwel zeggen om zich te vestigen in het Amerikaanse Grand Rapids. Sedertdien is Nederland nog verder gezonken.

29. THEATER Bladen van den Stadsschouwburg. Jg. 1, compleet in losse nummers, 1920-1921. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1921. (Acht nummers: 1, 2, 3/4, 5, 6/7, 8/9, 10/11 en 12). 24 x 17 cm. Geniet. Omslagontwerp naar een houtsnede van Joan Collette (identiek, in zwart en bruin afgedrukt). 352 p. + illustraties op kunstdrukpapier. 1e druk. Ruggen brokkelig, randen deels ook. Een nummer met potloodaanstrepingen.
Verkocht
* Een aantrekkelijk tijdschrift, dat bestond van 1920-1922 en het slechts twee jaargangen volhield. De meeste nummers bevatten een Kroniek en allerlei artikelen over toneel, ze zijn dus niet aan één theaterproductie gewijd. Veel Vondel, Shakespeare en Sofokles (proza-bijdrage van Boutens!) en Shakespeare en andere klassieke toneelschrijvers. In het eerste nummer twee ingeplakte kleurenillustraties van A. Roland Holst-de Meester en Frits Lensvelt, verder zijn alle platen in zwartwit. Met fraaie vignetten van o.a. Tjerk Bottema en Louis Saalborn. Redactie Louis van Gasteren, Joh. de Meester jr. en Louis Saalborn.

30. THEATER Bladen van den Stadsschouwburg. Jg. 2, nr. 1-4, 1921. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1921. (Vier nummers). 22 x 16 cm. Geniet. Omslagontwerp naar een houtsnede van H.J. Havermans (identiek, in zwart of bruin afgedrukt). 60 p. + illustraties op kunstdrukpapier. 1e druk. Iets verbruind.
€ 45
* Een aantrekkelijk tijdschrift, dat bestond van 1920-1922 en het slechts twee jaargangen volhield. Elk nummer is aan één theaterproductie gewijd: Allah Karim (met illustraties van Nelly Bodenheim en een beschouwing van Martinus Nijhoff), Droomspel van Strindberg (met bijdrage van Willem Royaards), Lange Joele van Carl Hauptmann (met prachtige schetsen van Louis Saalborn) en De Misantroop van Molière. Redactie Louis van Gasteren en Louis Saalborn.

31. (TYTGAT, Edgard). SUPERVIELLE, Jules De os en de ezel van den heiligen stal. Uit het Fransch vertaald door M. Roelants. Met prenten van Edgard Tijtgat. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933. 28 x 21 cm. Ingenaaid. In originele overslagdoos, met vezelig Japans papier bekleed. 52 p. Gedrukt in 500 genummerde exemplaren op Oud-Hollandsch Geschept papier. 1e druk. Mooi exemplaar in gebutste en iets versleten doos.
Verkocht
* Aandoenlijke illustraties in een prachtig uitgevoerd boek, mét de mooie beschermingsdoos.

32. TYTGAT, Jean Achtung, Mützen ab! Verlucht door Paul Eeckhout. Met een suite van dertien teekeningen van Francine Somers. Gent, Snoeck-Ducaju, 1945. 23 x 17 cm. Overslagmap, inhoudende een boek in losse katernen. 172 p. + 13 tekeningen op losse bladen. Gedrukt in groen en zwart in 506 genummerde luxe-exemplaren. 1e druk. Iets slijtage aan de map. Niet opengesneden, in zeer goede conditie.
Verkocht
* De Gentse advocaat Jean Tytgat (1918-1993) beschrijft leven en lijden in Duitse gevangenschap. Dit boek verscheen in oktober 1945. Eén van 500 genummerde exemplaren, gesigneerd door Tytgat, Eeckhout en Somers, en geparafeerd door de uitgever.

33. UYL, Bob den Volledig Dichtwerk 1960-1980. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho van Hans Verwey). (Rotterdam), Bébert, (1981). Linnen met stofomslag en leeslint. 96 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Ingres M.B.M. Arches in een oplage van 111 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk. Keurig.
Verkocht
* Het met zwart bedrukte omslag van zwart Ingrespapier ziet er prachtig uit.

34. (VRIESLAND, Victor van). RILKE, Rainer Maria Das Stunden-Buch enthaltend die drei Bücher: Vom moenchischen Leben / Von der Pilgerschaft / Von der Armuth und vom Tode. Leipzig, Insel-Verlag, 1916. Halflinnen in origineel kartonnen foedraal. (4), 104 p. Niet afgesneden. Boekband, titelpagina en boekversieringen van Walter Tiemann. 9e oplage. Naturel linnen rug heeft heel lichte slijtage, maar een mooi exemplaar.
Verkocht
* Dit ‘getijdenboek’ is een wonderschone dichtbundel van Rilke in mooie vormgeving van Tiemann, gedrukt op geschept papier. Met het exlibris van de jeugdige Victor van Vriesland, eveneens in zuivere, esthetische Jugendstil uitgevoerd.

35. (WIEGERSMA, Hendrik). WOESTIJNE, Karel van de Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten door Bernard Verhoeven. Utrecht, Het Spectrum, [1942]. 25 x 17 cm. Halflinnen in foedraal. 128 p. Typografische verzorging door Charles Nypels. Gedrukt op Pannekoek in een oplage van 750 genummerde exemplaren. Foedraal beschadigd. Band fris.
€ 75
* Exemplaar met een bijzondere, handgeschreven, gesigneerde opdracht aan Friso Wiegersma van zijn beide ouders, geschreven door Hendrik Wiegersma op het schutblad: ‘voor Friso/ Te denken buiten alle ding en buiten ons de dingen/ is een victorie. Zij brengt het hart géén vreugde en géén baat/ Zij ’t niet dat hij die elke stonde van den dag U gadeslaat/ U toont wat goed zij en wat schoon en hoe U zelf te dwingen./ 19[tekening van hartvormig appeltje]42/ vader/ en/ moeder’.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 2 juli 2020 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 641.990 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: