antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 939: Winter aan zee

Een witte wereld vol zonneschijn, dat vraagt om een winters gespikkelde nieuwsbrief.


1. A.M.V.J. Winter-Avonden. Amsterdam, Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen, (ca. 1930). Leporello-omslag van 12 p. oranje papier, met ingeniet boekje van 16 p. Met 6 illustraties op het omslag. Tekst gelardeerd met geïllustreerde advertenties. Mooi exemplaar.
Verkocht
* De Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen was ervoor om de jeugd zinvolle bezigheden te geven: talenstudie, bijbelstudie, populaire lezingen en diverse sporten. Dat gebeurde in het A.M.V.J.-gebouw aan het Leidsebosje, nu Hotel NH Amsterdam Centre, afgebeeld op de voorkant. Fraaie folder uit de eerste bloei van het AMVJ, toen deze jongerenvereniging nog geen Algemene Maatschappij voor Jongeren heette.

2. ANDREUS, Hans Kinderverhalen. Omslag en tekeningen van Babs van Wely. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht). Amsterdam, Holland, [1963]. Karton. 192 p. 1e druk. Rug verbruind.
€ 65
* Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Jan/ Marten/ van [HANS ANDREUS]/ en Adje, van [HANS ANDREUS]/ Hans Andreus,/ de meneer die het boek/ heeft geschreven./ 22. Oct. ’63’.

3. BOUWERS, Lenze L. IJsschotsen, gelaagd. (Met 3 kleurlinosneden van Niels den Engelsen). [Bedum], Exponent, 1997. 31 x 21 cm. Omslag met extra flap. Cahiersteek. 12 p. en 3 bl. Gedrukt in twee reeksen van 75 genummerde exemplaren elk. 1e druk.
Verkocht
* ‘De noordwester waait voor wie haren heeft/ door de kuif’. Lang Amelands gedicht met Amelandse zichten. Dit is nummer H-52.

4. BUDDINGH’, C. West Coast. Met tekeningen van Bouke IJlstra. Utrecht, A.W. Bruna, [1959]. Karton. 32 p. 1e druk. Rond rug wat verkleurd. Schaars.
Verkocht
* Verzameling gedichten zonder punten of komma’s en zonder één hoofdletter. ‘toen mijnheer pimpom niet slechts/ onder een appelboom lag maar/ ook nog een slang zag kruipen/ schreef hij verheugd aan zijn moeder/ ik ben in het paradijs’.

5. (CLAUS, Hugo). MANZONI, Alessandro I Promessi Sposi (The Betrothed). The 1844 translation revised and with an Introduction by Ronald H. Boothroyd. Illustrated with the designs of Francesco Gonin engraved for this edition by Bruno Bramanti. Verona, Printed for the Members of The Limited Editions Club at the Officina Bodoni, 1951. 27 x 18 cm. Grof halflinnen met gedecoreerde platten. XII, 682 p. Niet afgesneden. Met houtgravures naar de illustraties van 1844, voor deze editie gegraveerde door Bruno Bramanti. Gedrukt in 1500 genummerde exemplaren, alle gesigneerd door drukker Giovanni Mardersteig en kunstenaar Bramanti. Rug iets verkleurd.
Verkocht
* Exemplaar uit de bibliotheek van Hugo Claus met een mysterieuze notitie van hem in potlood op het schutblad: ‘Kijk nog eens goed in Dagboekbladen/ H.’. Prachtig vormgegeven, omvangrijk bibliofiel boek in fikse oplaag, een huzarenstuk van Mardersteig.

6. (COHEN, Fré). PETERS, Jan Arbeidersjeugd, sluit de gelederen! Een pleidooi voor het jeugdprogram Amsterdam, A.J.C., 1937. Geniet. 24 p. 1e druk. Omslag deels gekreukt en met (vastzittende) scheur. Er is een jaartal en een nummer op geschreven.
Verkocht
* Opvallend rood en zwart omslag van Fré Cohen. Van Dam-Van Praag 133.

7. COLUMBIA RECORDS Columbia Yearbook 1952. Heemstede, Columbia Records, [1951]. Oblong 24 x 32 cm. Ringband met kartonnen platten, waarin 14 bladen kunstdrukpapier. 1e druk. Goede conditie.
€ 45
* Aantrekkelijk, groot jaarwisselingsgeschenk van de grammofoonplatenfabriek met voorwoord van de directeur van Bovema, G.M. Oord Jr. Grote foto’s van belangrijke artiesten, zoals Doris Day, Woody Herman, Duke Ellington, André Kostelanetz, Frank Sinatra, Frankie Laine en Victor Silvester.

8. CONINCK, Herman de Zolang er sneeuw ligt. Brugge, Orion, (1978). Ingenaaid. 48 p. 2e druk.
€ 50
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Paul Vandenbussche, ter/ herinnering aan een geboek-/ staafd meningsverschil en aan/ een onvergetelijke culinaire/ verzoening./ Van harte,/ (handtekening).’ Met een correctie in handschrift op pagina 21.
Paul Vandenbussche (1921-2011) was van 1960 tot aan zijn pensioen in 1986 de baas van de Belgische publieke omroep BRT. Aardige bijkomstigheid: hij werd opgevolgd door Karel Hemmerechts, de vader van Kristien Hemmerechts, echtgenote van De Coninck.

9. (COUPERUS, Louis, e.v.a.). NIEVELT, C. van, als: J. van den OUDE Uit de poppenkraam onzer romantiek. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1903. Linnen met afgeschuinde kanten. (8), 228 p. 1e druk. Rug iets versleten, maar een behoorlijk exemplaar.
Verkocht
* Besprekingen van de moderne Nederlandse literatuur anno 1900: Couperus (5 opstellen), maar ook Joh.W. Broedelet, Cyriel Buysse, Emants, Van Looy, Streuvels en Wagenvoort – en enkele dozijnen anderen.

10. ELFSTEDENTOCHT-ALBUM Album van een verzamelaar van handtekeningen. Bevat gesigneerde ansichtkaarten van Henk Angenent, Evert van Benthem (2 stuks: éen uit 1985, met wat aardige woorden van de vrouw van Van Benthem, en éen uit 1986, waarop de handtekening overduidelijk door iemand anders is gezet), Tineke Dijkshoorn, Klasina Seinstra, + brief en kaart zonder foto van Lenie van der Hoorn (2). Ook met concepten van brieven aan Hans Wiegel (de Friese commissaris van de Koningin ten tijde van de Elfstedentochten 1985 en 1986), enkele krantenknipsels en een paar originele foto’s van de boerderij van Evert van Benthem.
Bijgevoegd: gesigneerde foto’s van Yvonne van Gennip, Ids Postma (2) en Bart Veldkamp. En eentje van Ellen van Langen (die schaatste dan weliswaar niet, maar zij ging ook heel hard!).
Verkocht

11. (GILL, Eric) Das Hohe Lied Salomo. (Met originele prospectus uit 1931). Leipzig, Edition Leipzig, 1967. 26 x 13 cm. Reproductie van de uitgave van de Cranach Presse uit 1931 gebonden in halfperkament (kop verguld, 2, 38 p.), gedrukt in rood en zwart, met toelichtend Nachwort (ingenaaid, 28 p.), tesamen in foedraal. De schuifhoes wat verkleurd, maar de boeken zijn in goede staat.
€ 225
* Uit de bibliotheek van Huib van Krimpen, met bijgevoegd een originele prospectus voor de Engelstalige editie van de Cranach Presse uit 1931 in hetzelfde formaat! Dit is een gevouwen blad handgeschept papier, gedrukt in rood en zwart, met reproductie van p. 26 en 27, waarop we een houtgravure van Gill zien en twee initialen. Op de achterkant prijzen en planning (‘Ready in October’). Het is wat vergeeld en, helaas, voorzien van punaisegaatjes in alle vier de hoeken.
Originele prospectus en getrouwe reproductie van een legendarische uitgave van het bijbelboek Hooglied.

12. GOGOLJ, N.W. De Revisor. Comedie in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Josine C. Termaat. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1908. Gedecoreerd linnen (met afbeelding van een besneeuwde stad in Rusland). 228 p. 1e druk.
€ 20
* Eerste druk van deze bekende vertaling.

13. GRAHAM, Rigby Zes tentoonstellingsaffiches met een grote illustratie. Galway, Dublin, Amsterdam en elders, 1984-1985 en 1999. A3-formaat: 42 x 29,7 cm. Verschillende papiersoorten (één op lichtpaars Japans papier). Alle vijf met een prachtige landschapsillustratie van Rigby Graham. Eén affiche uit 1999, in kleur gedrukt en met horizontale vouw. Prima conditie.
€ 140
* Eén met handgeschreven opdracht van Graham aan David Simaleavich, gedateerd ‘9 January ’85’. In dat jaar organiseerde David een tentoonstelling van Rigby Graham in zijn Binderij Phoenix (affiche ook in deze collectie). Rigby Graham (1931-2015) was een landschapsschilder en -tekenaar met een romantische, dramatische inslag, zijn karakter even hoekig en compromisloos als de landschappen op deze affiches.

14. (GRAHAM, Rigby). EMERSON, Ralph Waldo The Snowstorm. With drawings by Rigby Graham. Leicester, Toni Savage, 1974. 18 x 12 cm. Cahiersteek. 12 p. Mooi.
Verkocht
* Met 5 van die prachtige, atmosferische landschapstekeningen van Rigby Graham. Toni Savage (1929-1994) begon als operazanger, maar werd later de centrale figuur in de koortsachtige margedrukkersactiviteiten in Leicester en omgeving, die ook veel schattige kleine tijdschriften, ‘poetry broadsides’ en affiches opleverden.

15. KEMP, Pierre ‘Ouverture als Ouverture’. Handschrift in inkt. Niet gesigneerd. Vouwblad (alleen pagina 1 is beschreven). 21,3 x 34,0 cm.
Verkocht
* Dit gedicht is een Duitse vertaling (in het handschrift van Pierre Kemp) van het gelijknamige openingsgedicht van de bundel Speelgoed-tentoonstelling.

16. KEMP, Pierre Aanvraagbriefje van ‘Stadsarchief en – Bibliotheek van Maastricht’ 10,6 x 13,8 cm. Alleen recto. Scheurtje en twee gaatjes.
Verkocht
* Voorgedrukt formulier, door Kemp ingevuld met inkt en potlood en met een enkele potloodaantekening van een ambtenaar. Kemp vroeg ter leen het boek ‘L’art des estampes japonaises en couleurs 1680-1935′ door Edouard Clavery. Op de daarvoor bestemde plaatsen schreef hij ook zijn naam, adres, handtekening en datum (’18 Nov. 49’). Leuk curiosum!

17. KEMP, Pierre Drie handgeschreven brieven en eenenveertig (41!) gedichten in (doorslag van) typoscript aan de redactie van De Gids. Diverse formaten. Zevenendertig bladen. Recto (en eenmaal verso). Gesigneerd ‘Pierre Kemp’ en gedateerd ‘Maastricht, 12-X-59’, ‘ma. 4-XI-’59’ en ‘Maastricht, 12-9-61’. 12, 10 en 14 regels tekst.
Verkocht
* Een indrukwekkend aantal gedichten van Kemp in typoscript uit de jaren 1959, 1964 en 1966, uitgetikt door een redacteur van De Gids en ter controle gezonden aan de dichter. Kemp zette vervolgens, alvorens ze te retourneren, onder elk gedicht zijn naam.
In de begeleidende brieven is sprake van Kemps toenemende blindheid. ‘In verband met mijn oogziekte, kan ik dit nog wel schrijven, doch praktisch niet meer lezen. Binnen enkele weken zal wel moeten worden geopereerd’, schrijft hij op 12 oktober 1959. Over de in rood aangebrachte toevoegingen van de tijdschriftredacteur merkt Kemp in de tweede brief droog op: ‘Rood kan ik niet meer lezen. Ik laat U gaarne naar beste weten handelen’. In de derde brief trekt Kemp de gedichten ‘Cerisomanie’ en ‘Trombones en frambozen’ terug, omdat ze ook worden opgenomen in De incomplete luisteraar ‘die door Van Oorschot vóór mijn 75e verjaardag, 1 dec. a.s. wordt uitgegeven’ [deze gedichten werden echter wél in De Gids geplaatst].
Kemps naam of handtekening is onder elk getypt gedicht doorgestreept, opdat de zetter de auteursnaam niet onder elk gedicht zou plaatsen. De laatste reeks gedichten, hier door Kemp met een bibberende hand van titels voorzien, zou in De Gids worden gepubliceerd onder de noemer ‘Zeven gedichten over de dood’. Deze typoscripten bevatten tevens handgeschreven aantekeningen en aanwijzingen van een redacteur en een typograaf.
Bijzonder materiaal van een dichter die aan het laatste hoofdstuk van zijn leven was begonnen.

18. KEMP, Pierre Les Folies Maestrichtoises. Maastricht, [Fernand Lodewick], 1960. 33 x 24 cm. Ingenaaid. Rug iets verschoten. 40 p. Met 13 tekeningen van W. Hofhuizen, voor het merendeel met waterverf door hem aangezet. Gezet uit de Lutetia en gedrukt in rood en zwart door meesterdrukker W. VELTMAN in een oplage van 135 op de pers genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 300
* Geschreven voor de vijftigste verjaardag van Lodewick in 1959. De gedichten zijn gezet uit de 24-punts Lutetia, wat een letterlust!
Uit het bezit van de dichter en Kemp-liefhebber Peter Heringa met zijn notitie op de eerste pagina: ’27/5/1975/ en peine’. Het was Heringa’s 29½ste verjaardag.

19. KEMP, Pierre ‘Les folies Maestrichttoises’ (sic!). Doorslag van typoscript. Veertien bladen. Alleen recto. 29,0 x 22,0 cm. Eénmaal gevouwen.
Verkocht
* In typoscript opdragen aan Kempiaan Fernand Lodewick, ‘bij uw vijftigste verjaardag op 16 september 1959, in litteraire en discofiele vriendschap’. Alle gedichten zijn per stuk in typoscript gedateerd. Een Kempiaans ‘typogram’ zoals hij wel uitdeelde onder zijn literaire vrienden., meestal in een oplage van 19 exemplaren!

20. KERNSTOCK, Ottokar, Louis DITÉ & Hans SIMMERL Wintergrün und Violet (Einsiedlerkalender). Dreizehn Gesänge aus dem ‘Zwingergärtlein’ von Ottokar Kernstock für eine Singstimme mit Klavierbegleitung komponiert. Op. 29. (Partituur, door alle drie de kunstenaars gesigneerd). Zonder plaats, eigen beheer, (ca. 1920). Ingenaaid. 48 p. Met omslag en kopvignetten (nl. de maanden van het jaar) van Hans Simmerl. 1e druk. Lichte rugslijtage.
€ 28
* Op de eerste pagina stevige handtekeningen van Kernstock (1848-1928), Dité (1891-1969) en Simmerl (1897-1965), alle drie Oostenrijkse kunstenaars. Kernstock was de dichter van het Oostenrijkse volkslied uit de jaren 1929-1938, ‘Sei gesegnet ohne Ende’. Mooi, en deze ‘Kluizenaarskalender’ is niet in Worldcat.

21. (KWADRAAT-BLAD). BEEKE, Anthon Alphabet van Anton Beeke. Gefotografeerd door Geert Kooiman. Produktie door Anna Beeke. Reportage door Ed van der Elsken. Hilversum, Steendrukkerij De Jong & Co., 1970. 25 x 25 cm. Geïllustreerde map met 30 bladen, waarop foto’s van letters en leestekens bestaande uit naakte vrouwen. 1e druk. Goed en gaaf exemplaar, het omslag iets verkleurd.
Verkocht
* Een van de beroemdste producties van de serie Kwadraat-Bladen, ook wel bekend als het Naakte Meisjes-Alfabet. De letters van het alfabet en enkele leestekens worden uitgebeeld door tegen elkaar aan liggende naakte vrouwen.

22. (KWADRAAT-BLAD). BONS, Jan Genesis van een compositie. Hilversum, Steendrukkerij De Jong & Co., 1961. 50/ 25 x 25 cm. Tekstuele toelichting, in kleur gedrukt en geïllustreerd, op twee soorten papier gedrukt (28 p.) met daarin de reproductie (schaal 1:25) van een 77 meter lange muurschildering van Jan Bons voor een door Gerrit Rietveld ingerichte tentoonstelling in Mexico. 1e druk. Wat vergeeld.
€ 30
* Uit de serie Kwadraat-Bladen.

23. (KWADRAAT-BLAD). BUCKMINSTER FULLER, Richard Buckminster Fuller. Hilversum, Steendrukkerij De Jong & Co., 1958. 25 x 25 cm. Geïllustreerde map, van binnen zilverkleurig, met 4 gevouwen bladen (16 p.) en een los inliggend blad met toelichting. 1e druk. Mooi exemplaar.
Verkocht
* Teksten en intrigerende afbeeldingen van de constructies van architect Richard Buckminster Fuller met zijn gerasterde bollen. Typografie Otto Treumann. Uit de serie Kwadraat-Bladen.

24. (KWADRAAT-BLAD). CHAGALL, Marc De klokken van Chagall. Hilversum, Steendrukkerij De Jong & Co., 1956. 24,5 x 24,5 cm. Onbedrukt omslag. (28) p. Met originele litho in zwart-wit van Marc Chagall. Toelichtende tekst van B. Majorick (= J.J. Beljon), met vertalingen in het Frans, Engels en Duits. 1e druk. Omslag verbleekt en iets gevlekt.
Verkocht
* Bijzondere uitgave uit de serie “Kwadraat-bladen” van Steendrukkerij De Jong met typografie van Otto Treumann.

24 a. LAST, Jef 11stedentocht. (Speciale publicatie). Amsterdam, Arbeiderspers, 1941. 24 x 16 cm. Dubbel vouwblad, geniet. 8 p. Met portret van het boek voorop en zeven kleine fotootjes van Tini Ros binnenin. 1e druk. Netjes.
Verkocht
* Niet te verwarren met het boek Elfstedentocht! Dit is een reclameblad met geheel eigen inhoud over Lasts wedervaren met de deelnemers van de Elfstedentocht, in feite een aardige reportage, compleet met foto’s. Met een portret van het boek voorop, waarop het mooie stofomslag van Jelle Troelstra.

25. (LODEIZEN, Hans). LODEIZEN, Frank ‘Hommage Hans Lodeizen / Hans Andreus’. Originele ets. 15,1 x 16,8 cm. Geplakt op karton 45 x 31 cm. Oplage 25 exemplaren, gesigneerd en gedateerd door de kunstenaar. Met in potlood: ‘III/XXV Hommage Hans Lodeizen / Hans Andreus frank lodeizen 1986.’. Onderaan het karton schreef Lodeizen in potlood: ‘gelegenheidsprent voor Johan Polak – Kosmos Amsterdam april 1986’.
Verkocht
* De ets toont een wirwar van twee lichamen. In De Kosmos aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam werd in 1986 de literaire manifestatie ‘Hommage aan Hans Lodeizen en Hans Andreus’ gehouden, met medewerking van onder anderen Johan Polak.

26. MAN, Herman de De barre winter van negentig. Baarn, Bosch & Keuning, 1936. Grof linnen met stofomslag. 240 p. 1e druk. Omslag op rug en achterkant iets verbruind, hoekjes wat gesleten.
€ 15
* Zeer fraai stofomslag met de titel in zwart in een kader van brede rode banen.

27. MARSCHAK, S. / W. LEBEDEW IJsco. Geautoriseerde Hollandsche bewerking van Ljoeba Dworson en Eliza Hess-Binger. Den Haag, De Baanbreker-Servire, [1931]. 29,5 x 21,5 cm. Geniet. 12 p. incl. omslag. 1e druk. Wat vergeeld, vlekjes en scheurtjjes, geest van een oude prijssticker.
€ 375
* Fantastisch kinderboek met frisse moderne illustraties, vertaald uit het revolutionair Russisch.

27 a. NIJENHUIS, Gerard De polder. (Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1985). 26,4 x 19,4 cm. Garenloos in omslag. (4) p. Vervaardigd op Vélin d’Arches in een oplage van 15 genummerde exemplaren.
€ 20
* Dit gedicht kwam gereed op 21 februari 1985, de dag van de dertiende Elfstedentocht.
AMP 12.

28. (NUIVER, Jac.). PROOST & Zoon, P. Brabantsch Bont. Een gloednieuw papier van P. Proost & Zoon. [Amsterdam], P. Proost & Zoon, (jaren ’40?) Gevouwen blad met uitgestanst raampje en met een nietje bevestigd kleurenstaal (zes kleuren). Nietjesroestvlekje.
€ 15
* Papierproef, fraai ontworpen door Jac. Nuiver met sneeuwpop die door een raampje kijkt.

29. PURDY, James Don’t let the Snow fall. A poem. Dawn. A story. (Sub Signo Libelli), [1985]. Ingenaaid met stofomslag. (4), 20 p. Met de hand gezet uit de Monotype Van Dijck en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 95 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Een van de 50 ingenaaide exemplaren zonder illustraties. Alleen de luxe-exemplaren werden van litho’s voorzien. Breugelmans 137.

30. PURDY, James Don’t let the Snow fall. A poem. Dawn. A story. (Met twee originele, genummerde en gesigneerde kleurenlitho’s door Chris Buursen). (Sub Signo Libelli), [1985]. Verguld oranjerood halfmarokijn (Binderij Phoenix). (4), 20 p. Met de hand gezet uit de Monotype Van Dijck en gedrukt in rood en zwart op zwaar velijn in een oplage van 95 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 225
* Eén van de 45 exemplaren met de twee vlammende litho’s, bovendien prachtig gebonden in halfmarokijn door Binderij Phoenix. Inliggend een prospectus en een bestelformulier, beide door Ger Kleis fraai gezet en met de hand gedrukt (de prospectus met blauwe steunkleur) op geschept papier. Breugelmans 137.

31. PURDY, James Don’t let the Snow fall. A poem. Dawn. A story. (Bijzonder exemplaar met een portret van Purdy in kleurenets). (Sub Signo Libelli), [1985]. Verguld oranjerood halfmarokijn (Binderij Phoenix). (4), 20 p. Met twee originele, genummerde en gesigneerde kleurenlitho’s door Chris Buursen. Met de hand gezet uit de Monotype Van Dijck en gedrukt in rood en zwart op zwaar velijn in een oplage van 95 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 475
* Eén van de 45 exemplaren met de twee vlammende litho’s, bovendien prachtig gebonden in halfmarokijn door Binderij Phoenix. Maar dit is een uniek exemplaar: de binder heeft achterin een envelopje van het oranje bandpapier aangebracht waarin twee proefdrukken van de litho’s in zwartwit, een genummerde en gesigneerde originele kleurenets-aquatint (portret van Purdy), opgedragen aan Jan Bouman: ‘5/29 voor jan b. chris buursen 1985’ (met bijbehorend zijdepapieren hemdje) en een gesigneerde proefdruk van deze ets-aquatint in zwartwit (‘proef h.c.’). Ook met twee verschillende prospectussen (een in blauw en zwart, de andere in zwart, maar met andere typografie) en een kleiner bestelformulier, alle drie door Ger Kleis fraai gezet en met de hand gedrukt. Breugelmans 137.

32. (RENILDIS HANDPERS) Drie specimina van pre-Renildisdrukwerk. 1950-1952.
Verkocht
* Maurice Laudy begon pas in 1957 met de Renildis Handpers, maar vóór die tijd maakte hij al gelegenheidsdrukwerk voor vrienden, bijvoorbeeld voor zijn jeugdvriend Karel Reijnders (1920-1997) met wie hij op de middelbare school had gezeten in Heerlen en met wie hij ook in de redactie van de schoolkrant heeft gezeten. Ik was goed bevriend met Karel en hij heeft me indertijd dit drukwerk cadeau gedaan met de verzekering dat het vroeg werk van Laudy was.

1. Aankondiging van het huwelijk van Margrit Radelfinger en Karel Reynders (sic!) op 1 juli 1950. Vouwkaart. 10,3 X 14,8 cm (in gevouwen toestand). Op de voorzijde een fragment van een gedicht van Pierre Kemp, de aankonding van het huwelijk staat op pagina (3). Perforatiegaatjes links.
2. Geboortekaartje van Pieter Jan Reijnders, geboren op 25 september 1952. Vouwkaart. 13,9 x 9,1 cm (in gevouwen toestand). Gedrukt in donkergrijs. Met op de voorzijde een door Maurice Laudy ontworpen monogram, op pagina (2) staat een fragment uit ‘Een Schoon Liedekens-boek’ uit 1544, op pagina (3) de geboorteaankodiging (in het Duits) met een illustratie. Perforatiegaatjes links.
3. Overlijdensbericht van Pieter Jan Reijnders op 20 december 1952 en de aankondiging van de Engelenmis. Planodruk. 9,2 x 13,4 cm. Gedrukt in grijsgroen. Perforatiegaatjes bovenaan.

33. (RENILDIS HANDPERS). MAIMONIDES Morgengebet bevor er seine Kranken besuchte. Aus der Hebräischen Handschrift eines berühmten jüdischen Artztes in Egypten / aus dem 12. Jahrh. [Utrecht], De Renildis Handpers, (1989). Ingenaaid met stofomslag. (28) p. Met de hand gezet en gedrukt op Zerkall-Bütten in roodbruin, grijs en zwart in een oplage van 32 op de pers genummerde exemplaren.
€ 275
* Op naam gedrukt voor dr. J. Offerhaus en onder het colofon gesigneerd door de drukker. Met, los bijgevoegd, gedrukt briefje: ‘Present/ van/ Maurice/ Laudy’. De Renildis Handpers 64.

34. REQUIEMMIS Missae defunctorum juxta usum ecclesiae romanae. Cum ordine et canone extensae. Mechelen, P.J. Hanicq, 1846. 39 x 28 cm. Zwart fluweel met goudopdruk. 46 p. Met frontispice van Van Lerius plus een grote en een kleine titelgravure. Gedrukt in rijk rood en zwart. Met ruitertjes van verguld zwart leer. Band aan de randen kaal en rafelig.
€ 120
* Groot formaat boek voor gebruik tijdens de rooms-katholieke dodenmis. Jozef Van Lerius was nog maar 22 toen hij de monumentale kruisdoodprent ontwierp. Ook de andere twee prenten, met vrome zielen die in het hiernamaals worden opgenomen. zijn indrukwekkend. Mooi groot spiritueel gebruiksboek.

35. ROLAND HOLST, A. Uit zelfbehoud. Maastricht, Stols, [1938]. Ingenaaid. (8), 144 p. Niet afgesneden. 2e druk. Omslag wat verkleurd en gevlekt.
Verkocht
* Met opdracht van de auteur: ‘Aan/ Huib van Krimpen/ om zelf te behouden/ van/A Roland Holst/ Juan-les-Pins/ 28.7.’38’. Huib was toen 21 jaar oud. Van Dijk 436 a.

36. ROLAND HOLST, A. Een winter aan zee. (Met 4 originele etsen van Jeanne Bieruma Oosting en een voor deze editie geschreven nawoord van de dichter). Utrecht, Stichting De Roos, 1963. Linnen met leeslint. 100 p. Typografie Aldert Witte. Gezet uit de Caslon en gedrukt door Van Amerongen in zwart en paars-rood op Hahnemühle-Bütten in zwart in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Mooi exemplaar.
€ 175
* Dit boek lijkt qua band en typografie sterk op die andere Aldert Witte-Roos, de Vierlingen van de Sieur de Pybrac, maar is veel mooier van verhoudingen. Leeflang 62.

37. ROLAND HOLST, A. Een winterdageraad. [Utrecht], De Bezige Bij, [1945]. Cahiersteek. (8) p. Op geschept papier van Van Gelder. 2e druk.
Gratis bij een bestelling

38. SERAFINI, Luigi Codex seraphinianus. Amsterdam, Meulenhoff-Landshoff, 1983. 35 x 25 cm. Linnen met stofomslag. Gedrukt op gevergeerd papier. Rijk geïllustreerd in kleuren. 1e Nederlandse uitgave. Klein scheurtje in het stofomslag op de rug, en enkele kleine vlekjes op de rug van de linnen band.
€ 295
* Alomvattende encyclopedie van een imaginaire wereld met eigen taal en schrift, voor het eerst gepubliceerd door Franco Maria Ricci in 1981. Cultfoliant van de ongrijpbare en onnavolgbare architect, kunstenaar en ambachtsman Serafini (geboren in Rome, 1949).

39. (SLAUERHOFF, J.). LOTI, Pierre IJslandsche visscher. Vertaald door Th.A. Quanjer. Rijswijk (Z.-H.), Blankwaardt & Schoonhoven, [1916]. Linnen. 228 p. 1e druk. Rug deels ingescheurd. Vochtvlek op voorplat. Schuingelezen. Naam ‘A C Slauerhoff’ op schutblad.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Slauerhoff op het schutblad: ‘Aan/ de verhevene/ Augusta/ aan de vooravond/ van een afscheid/ waarvan we hopen/ dat het niet voor/ eeuwig zij./ In Godsnaam – neen!/ Jan Slauerhoff/ 10 September [1916]’. Augusta Cornelia (Guusje) Slauerhoff (1900-1995) was het twee jaar jongere Zusje van de dichter, op wie hij zeer gesteld was, met wie hij altijd contact zou houden. In september 1916 zou Slauerhoff zijn geboortestad Leeuwarden verruilen voor Amsterdam, waar hij medicijnen ging studeren. Een onaanzienlijk boekje, maar waar vind je nog een opdracht van Slauerhoff?

40. VESTDIJK, S. De dood betrapt. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935. Linnen met stofomslag (ontwerp Kor Postma). 228 p. 1e druk. Rug stofomslag verbruind en gevouwen, maar een opvallend goed exemplaar.
Verkocht
* Zes verhalen, waaronder ‘Het veer’ (over de Zwarte Dood van 1348), ‘Parc-aux-Cerfs’ (over de Chevalier d’Éon en Cagliostro) en ‘Barioni en Peter’.

41. WAARSENBURG, Hans van de Winterreis. Banholt, (In de Bonnefant), 2011. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Wallau en gedrukt in een beperkte oplage.
€ 16
* Tweetalige uitgave: de drie gedichten zijn ook vertaald naar het Engels door Peter Boreas. Gesigneerd door auteur en drukker onder het colofon. Intrigerend lettertype van Rudolf Koch.

42. WALCH, J.L. Vertellingen in den donkeren winter. Opgeteekend door -. Apeldoorn, C.M.B. Dixon, 1919. Gedecoreerd linnen. 202 p. 1e druk. Rug iets verbleekt.
Verkocht
* Vlot geschreven verhalen uit de Haagse ‘Villa Aglavaine’ van de bijna vergeten schrijver-journalist-dramaturg – over het persoonlijke en het politieke het neutrale Nederland. Aardige band en mooie schutbladen.

43. WARREN, Hans Demetrios. Proza. Amsterdam, Bert Bakker, 1976. Ingenaaid (omslagontwerp Rudo Hartman). 176 p. 1e druk. Rond rug verschoten.
Verkocht
* Eén van de 30 luxe-exemplaren, gedrukt op houtvrij getint gevergeerd romandruk, ingenaaid, onafgesneden en genummerd en gesigneerd door de auteur.

44. WIEGMAN, Matthieu Roetzwart sneeuw-wit. Een kunstschilder rijmt in zwart en wit en Piet Worm tekende de zwart-witte prentjes. Zonder plaats of uitgever, [1952]. Kleurig omslag van Piet Worm. (28) p. 1e druk.
Gratis bij een bestelling
* ‘Wit is wit/ en zwart is zwart./ Daartussen ligt/ de weg van het hart.’ Lief winterboekje voor grote en kleine kinderen.

(Nagekomen) 45. WINTER, Jan de Bravour in Brazilië. (Het moordsyndicaat). Een nieuw avontuur van Inspecteur Paul Nijst. Oorspronkelijke mysterieroman. Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij, (ca. 1950). Linnen met stofomslag. 204 p. 1e druk. Horizontale vouw en enkele kreukjes in omslag.
€ 15
* Pulpboekje met mooi dramatisch omslag van J.H. Moriën – – over de Maastrichtse politieman.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12 februari 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.124 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: