antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 938: Muggen en olifanten

Nu weer eens een nieuwsbrief gevarieerde aanwinsten: wat ouds en nieuws, laattijdige maar toch van harte gemeende wensen, Blauwe Lucht, braafheid en opstand, dingen die een beetje kapot zijn maar toch leuk (en zijn wij niet allen…), brieven, Giant Brains en wat u nog meer zou kunnen gebruiken.


1. ANSLIJN Nz., Nicolaas De Brave Hendrik, een leesboekje voor jonge kinderen. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1841. Cahiersteek met bedrukt blauw omslag. 32 p. 16e druk. Wat versleten aan de randen: goed gebruikt, maar nog in heel behoorlijke staat.
Verkocht
* Spreekwoordelijk bekend kinderboekje. Er zijn zestig drukken verschenen van 1809-1877, en nog enkele in het eind van de twintigste eeuw. Deze druk niet in de NCC.

2. BARNES, Julian Staring at the sun. Groningen, Marlies Louwes, 1997. Genaaid met felgeel omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Marlies Louwes op Zerkall-Bütten in een oplage van 40 genummerde exemplaren. Met een kleurenlino van Marlies Louwes. Prachtig!
Verkocht
* Fragment uit Barnes’ gelijknamige roman. Geheel Engelstalig.

3. BELCAMPO Handgeschreven brief aan ‘Geachte heer [R.J.] Tolman’. 13,7 x 21,7 cm. Op voorgedrukt briefpapier van ‘Mr. H. P. Schönfeld Wichers’. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Schönfeld Wichers’ en gedateerd ‘Groningen 26.10 ’83’. 18 regels tekst. Met originele envelop.
Verkocht
* Interessante en belangwekkende brief over het in eigen beheer uitgegeven debuut, De Verhalen van Belcampo (1934). De schrijver meldt dat Tolman een ‘buitenkansje’ heeft, want het is ‘het eerste van mij uitgekomen boek en wel dat ik op eigen kosten heb laten drukken en binden in 500 exemplaren […] Zij kostten mij toen f 0,40 per stuk en ik verkocht ze voor f 2. Nu is het een litterair curiosum en worden er honderden voor betaald’. Belcampo verklapt dat de bandtekening ‘eigen ontwerp’ is.
Over het verhaal ‘Het plan van der Aa’, waar in Rijssen een rel over ontstond, omdat Belcampo de namen van bestaande personen had gebruikt: ‘Ik meende dat iedereen dat leuk zou vinden’. De doorhalingen in het verhaal voerde een vriend door, ‘die wegens een hartaanval moest liggen en daar de tijd en het geduld voor had’.
‘Dus summa summarum: wees er wijs mee. Het is hoogst zeldzaam. Ik heb het nog nooit in een antiquariaat of op een veiling aangetroffen’.

Een niet-uitputtend overzicht van onze leverbare brieven, manuscripten en dergelijke vindt u op deze webpagina. <–

4. (BINNENDIJK, D.A.M.). BROER, Henk, & Herbert FIEDLER, Gerard HORDIJK, Nico JESSE, Abe KUIPERS, Cephas STAUTHAMER, Jeroen VOSKUYL en Cor de WOLFF Beste wensen voor 1956. 9 zelf ontworpen nieuwjaarswensen van verschillende kunstenaars voor D.A.M. Binnendijk.
1. BROER, Henk: Gevouwen blad met originele litho (fluitspelend meisje). Gesigneerd in potlood.
2. FIEDLER, Herbert: Gedrukte tekening (vrolijk zelfportret), rood gekleurd met waterverf en gesigneerd in potlood: ‘Uw Fiedler’.
3. HORDIJK, Gerard: Vouwkaart met opgeplakte lino in rood, waarop engelen met harpkaarsen komen aanvliegen, geflankeerd door kelken. Binnenin is met potlood geschreven ‘happy/ 56/ gerard’.
4. JESSE, Nico: Zelf ontworpen kaart, gedrukt in rood en zwart.
5. KUIPERS, Abe: Zeefdruk in oranje en blauw, met daarbij gedrukt ‘De beste wensen voor 1956’. Aan de binnenkant in pen geschreven: ‘bedankt 2/1 ’56’.
6. KURPERSHOEK, Theo: Vouwkaart met dubbelzelfportret van Theo en echtgenote op de binnenkant, ‘p.f. 1956’ in twee kleuren op de buitenkant, en in prachtig kalligrafisch schrift geschreven adres van D.A.M. Binnendijk (met gestempelde postzegel van 2 cent) ernaast.
7. STAUTHAMER, Cephas: Originele foto van gebeeldhouwd jongenskopje, met aan de achterzijde adressering en ‘Alle goede wensen’ met handtekening in vulpen.
8. VOSKUYL, Jeroen: Vouwkaart waarop originele tekening in zwart, wit, rood en bruin (met woeste stier), in inkt gesigneerd, ook met handtekening van Voskuyls vrouw, de kunstenares Elga Eymer. Achterop in balpen ‘een/ voorspoedig/ 1956’.
9. WOLFF, Cor de: Vouwkaart met lino in groengrijs, waarin een handgeschreven nieuwjaarswens in zeven talen, gesigneerd ‘Mary en Cor de Wolff’.
Verschillende formaten, gedrukt op wit of getint papier.
€ 150
* Dichter en schrijver Dick Binnendijk was na de oorlog hoofd Kunstzaken bij de gemeente Amsterdam.

5. JACOBS, Jan W. De dag. Verzen. Met omslagteekening en vier houtsneden van Frans Nackaerts. Bentveld, Genootschap voor Publicaties op Individualistich Gebied, 1922. Omslag: Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1922. 25 x 16 cm. Ingenaaid. (48) p. Niet afgesneden. Geheel gedrukt in groen op getint, ruig papier. 1e druk. Wat verbruind, enkele vlekjes, prenten hebben overgezet op de tegenoverliggende bladzijde.
Verkocht
* Opmerkelijk, on-Nederlands expressionistisch boek met paginagrote prenten van de Leuvense schilder Nackaerts (1884-1948). Vrijheidslievende gedichten; één is vertaald naar de Duitse anarchist John Henry Mackay, één naar de revolutionaire dichter Rudolf Leonhardt, een ander opgedragen aan Henk Eikeboom. Cat. Brusse 465 (‘202 exemplaren’ overgenomen van de Bentveldse uitgever). Bijgevoegd: een incompleet exemplaar van hetzelfde boek, zonder prenten, alleen de eerste 32 pagina’s.
Jan Willem Jacobs (1895-1967) was een socialist in hart en nieren, een van de oprichters van de Socialistische Kunstenaarskring. In die jaren was Jan W. Jacobs paraat als medestrijder van Jef Last, Geert van Oorschot en Garmt Stuiveling. Vanaf 1928 werkte hij bij De Arbeiderspers op het Hekelveld in Amsterdam, waar hij vriendschap sloot met Jan Kooijman, met wie hij in en na de oorlog het poëzie-uitgeverijtje Blauwe Lucht dreef.

6. (BLAUWE LUCHT). JACOBS, Jan W. Gedichten. (Collectie in één band van Jan Kooijman). Eenvoudige (wat gevlekte) blauwe linnen band met opdruk ‘Gedichten’. Alle omslagen meegebonden. Rug aan beide kanten gebarsten.
€ 120
1. Jan W. JACOBS: Voor vrede en vrijheid. Een bundel verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. 375 genummerde exemplaren.
2. Jan W. JACOBS: Gedachten zijn vrij! Gedichten van Piet van Amersfoort [ps. van Jan W. Jacobs]. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. 375 genummerde exemplaren. [Illegale uitgave].
3. Jan W. JACOBS: Harts appèl. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1946. 600 genummerde exemplaren.
4. Cor DON: Want in de golven. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1946. 400 genummerde exemplaren.
5. Cor DON: Noorden vóór! Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1946. 400 exemplaren.
6. Jaap van YPEREN: Vlaardingen. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. 375 genummerde exemplaren.
7. Willem van IEPENDAAL: Speldeprikken. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1946. 1000 exemplaren.
8. Ru le CAVELIER: Mandaat. Eenige verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. 375 genummerde exemplaren.
9. Hugo HUYGEN: Waaiende bladeren. Een vlaag gedichten (…). Amsterdam, Blauwe Lucht, 1946. 375 genummerde exemplaren.
10. Ankie PEYPERS: Zeventien. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1946. [Debuut].
* Met ingeplakt exlibris van Jan Kooijman en verschillende ingeplakte herdenkingsartikeltjes over Jacobs. Ook met ingeplakte handgeschreven brief van Jacobs aan Kooijman, gedateerd ’23-10-’63’, voornamelijk bestaand uit een ontroerend gedicht over de herinnering aan het eten van broodjes in ‘het druk croquettenrijk’ met de andere dichters die bij de Arbeiderpers aan het Hekelveld werkten. Ru Cavelier en Kooijman (”t meest vervlaamst van ons gezellen,/ genoeglijk hartenaas van ons mandaat,/ genoot het meest als wie genieten laat/ en droomde kauwend stil van Brugge en Gezelle’. Dit boek is een monumentje van de vriendschap tussen de socialistische dichters die zich verenigd hadden in de ‘Blauwe Lucht’, zo genoemd naar het streepje hemel dat te zien was door de tralies waarachter Guurtje, de vrouw van Jan Jacobs was opgesloten door de nazi’s.

7. (BLAUWE LUCHT). JACOBS, Jan W. Voor vrede en vrijheid. Een bundel verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. Cahiersteek. 32 p. 375 genummerde exemplaren. 1e druk. Vlekjes achterop.
Verkocht
* Met handgeschreven opdracht ‘Voor mijn vriend en compagnon Jan Kooijman’, gedateerd ’25/7/45′, met een citaat van Jean François Millet. Op de binnenflap van het omslag is een exlibris van Jan Kooijman geplakt. Dit is nr. 2 van de 375 exemplaren, gedrukt op beter papier (een soort Ossekop). Jan Kooijman (1907-1992), een uit Vlaardingen afkomstige socialist in hart en nieren, schreef onder meer over Frans Masereel, Fré Cohen en andere kunstenaars.

7a. (BLAUWE LUCHT). JACOBS, Jan W. Harts appèl. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. Cahiersteek. 40 p. 600 exemplaren. 1e druk. Wat rood van het omslag is op de snede terechtgekomen.
€ 15

8. (BLAUWE LUCHT). DON, Cor Noorden vóór! Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. Cahiersteek. 32 p. Gedrukt in 400 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Van vissersjongen tot stadsbeiaardier, en van Vlaardingen tot Rotterdam, ziedaar: Cor Don (1913-1981). In deze vroege dichtbundel vooral visserspoëzie, maar ook enkele waarin zijn leermeester als beiaardier bedankt wordt: Ferdinand Timmermans.

9. (BLAUWE LUCHT). DON, Cor Noorden vóór! Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. Cahiersteek. 32 p. Gedrukt in 400 exemplaren. 1e druk. Met voorin het exlibris van Jan Kooijman, die een van de medewerkers van de uitgeverij was.
Verkocht
* Dit is een van de (nooit als zodanig aangeduide, en niet in de Brinkman vermelde) luxe-exemplaren van uitgeverij Blauwe Lucht: gedrukt op luxe papier, in dit geval een soort Ossekop. Van vissersjongen tot stadsbeiaardier, en van Vlaardingen tot Rotterdam, ziedaar: Cor Don (1913-1981).

10. (BLAUWE LUCHT). GROOT, Jan H. de Moederkoren. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. Cahiersteek. 32 p. 375 genummerde exemplaren. 1e druk. Papier verbruind.
€ 40
* Dit is nr. 3 van de 375 exemplaren, gedrukt op beter papier (een soort Ingres). Met achterin een ingeplakte handgeschreven brief van De Groot (19 regels, d.d. ‘Arnhem, 14-6-’58’) aan Jan Kooijman, die bij de uitgeverij betrokken was. De Groot dankt voor toezending van ‘een stevig aantal exx. van Moederkoren’. Na de oorlog gebundelde anti-nazigedichten.

11. (BLAUWE LUCHT). IEPENDAAL, Willem van Speldeprikken. Verzen. Omslagtekening Bach Schuurmans. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1946. Cahiersteek. 24 p. Gedrukt in 1000 exemplaren. Met portret en bio-bibliografie. 1e druk. Met exlibris van Jan Kooijman.
Verkocht
* Gedichten over de oorlog. Exemplaar gedrukt op geschept papier, mogelijk ook zo’n onvermeld luxe-exemplaar.

12. (BLAUWE LUCHT). YPEREN, Jaap van Vlaardingen. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. Cahiersteek. 16 p. Gedrukt in 375 exemplaren. 1e druk. Voorin gesigneerd door Van Yperen met ‘Nov. ’45’. Met kleine beschadigingen in omslag en buitenste pagina’s, alsof het boekje op steengruis heeft gelegen.
€ 25
* Nr 8 van de oplage: dit is een van de (nooit als zodanig aangeduide) luxe-exemplaren van uitgeverij Blauwe Lucht, gedrukt op luxe papier, in dit geval een soort Ossekop. Vissersgedichten en lof van Vlaardingen.

13. BOER, Jo, & A.A.M. STOLS Dossier Jo Boer – A.A.M. Stols. Dossier van het conflict dat Boer en Stols vanaf 1949 met elkaar uitvochten en dat uiteindelijk tot een scheiding der geesten zou leiden. Jo Boer stond onder contract bij Stols, maar bood ook boeken bij andere uitgevers aan, waarvan ze voorschotten ontving. Die boeken kwamen er vervolgens nooit. Het dossier dat wij hierbij aanbieden is weliswaar niet compleet, maar geeft toch een helder en ontluisterend beeld van de moeilijkheden waarin Jo Boer in 1950 terecht was gekomen.
Verkocht
* 1. Brief van Stols aan Boer d.d. 4-8-1950 (doorslag, gemonogrammeerd door Stols) met bijlage: een door Stols opgestelde en door Boer te ondertekenen verklaring (doorslag).
2. Brief van Boer aan Stols d.d. 8-8-1950 (afschrift met aantekening van Stols).
3. Brief van Stols aan Boer d.d. 11-8-1950 (doorslag, gemonogrammeerd door Stols).
4. Brief van Stols aan P. van Eck (Elsevier) d.d. 11-8-1950 (gesigneerd en met enkele aantekeningen door Stols).
5. Brief van Stols aan P. van Eck (Elsevier) d.d. 12-8-1950 (doorslag, gemonogrammeerd door Stols) met bijlage: afschrift van een brief van De Nederlandsche Bank aan Stols d.d. 11-8-1950.
6. Uitgebreid Memorandum van P. van Eck over Jo Boer (doorslag, gesigneerd; twee exemplaren).
7. Brief van Stols aan Mr. B.J. Gottschalk (advocaat) d.d. 6-10-1950 (doorslag, gemonogrammeerd door Stols).
8. Verkoopoverzicht van Jo Boer bij Stols in 1950 (doorslag).
9. Memorandum bezoek De Nederlandsche Bank – Mr. van Groin Soeters d.d. 12-3-1951 (doorslag, gesigneerd door Stols).
10. Brief van H.W.J.M. Keuls aan Stols d.d. 15-3-1951 (doorslag).
11. Brief van De Nederlandsche Bank aan Stols d.d. 19-3-1951 (afschrift).
Bijgevoegd: Originele zwart-witfoto van Jo Boer. 21,0 x 17,2 cm. Met op de achterzijde stempels van de fotograaf (‘F. Lemaire’) en de uitgever (‘A.A.M. Stols’). Plakresten. Jaren 40. De schrijfster, uitgedost in wat we nu misschien een gothic jurk zouden noemen, zit voor een monumentale marmeren haard en staart in het vuur.
En: Jo Boer, Imaginair gesprek. (Den Haag, A.A.M. Stols, 1946). Een van 200 genummerde exemplaren. Typografie en initiaal Henri Friedlaender.
Tevens bijgevoegd: ca. 20 krantenknipsels over Jo Boer.

14. (BOMANS, Godfried). SPECTRUM, HET Dickens-Post. Voorjaar 1952. (Utrecht, Het Spectrum), 1952. 46 x 30 cm. Krant. 4 p. Geïllustreerd. 1e druk. Tweemaal gevouwen. Netjes.
Verkocht
* Allerlei aspecten van Dickens, zijn werk en zijn leven, en Godfried Bomans komen aan de orde in deze reclamekrant van Het Spectrum bij de presentatie van de serie vertalingen.

15. BOUTENS, P.C. Gedichten van P.C. Boutens gekozen uit zijn lyrische werk van 1894-1929 (door J.W.F. Werumeus Buning die ook het voorwoord schreef). Haarlem, Enschedé, 1930. Linnen. Kop verguld. (6), 206 p. Gedrukt door Enschedé in rood en zwart in een oplage van 160 exemplaren. Band wat dof, rug onderaan ingedeukt. Stempel onderaan de franse titel (‘Warmond/ Hache..’).
Verkocht
* Dit is een van 25 exemplaren op Keizerlijk Japans papier. Bijzonder somptueuze uitgave, met een zware buckram band waar vaak iets mee mis is, en ook deze boekband is niet geheel zonder feilen, en dan ook nog eens met 1 lelijk paars stempel op dat tere papier. Maar het onovertroffen drukwerk op het superdeluxe Japansch zal iedere bibliofiel tot gelukzaligheid brengen.

16. BRUNET, Jacques-Charles Manuel du Libraire et de l’Amateur de livres, contenant: 1. Un nouveau dictionnaire bibliographique, 2. Une table en forme de catalogue raisonné. Quatrième édition originale, entièrement revue (…). 5 delen Paris, Silvestre, 1842-1844. 24 x 17 cm. Vijf volumineuze delen, uniform gebonden in rood halfleer met gemarmerde platten (5 ribben, verguld). Mooie gemarmerde schutbladen. (8), xxvi, 824; (4), 788; (4), 896; (4), 836; (4), xxxii, 848 blz. Koppen verguld. Gedrukt op goed papier,  niet afgesneden. 4e volledig herziene editie. Randen en hoeken wat versleten, enkele roestvlekjes. In deel I het exlibris van Cornelis Kruyskamp (1911-1990), een van de belangrijkste lexicografen van Nederland Van Dale’s woordenboeken). En met de handtekening van Theodorus Borret (‘Th. Borret S.T.D.’, 1812-1890), theoloog en hoogleraar archeologie.
€ 350
* Een uitgebreide handleiding met zijn vier delen van A-Z en zijn methodische tabel en Verzameling van Verzamelingen. En een genot voor alle bibliografen! Met de geparafeerde opmerking van Kruyskamp ‘Qua uitvoering ver te prefereren boven de 5e editie’ (in het Nederlands).

17. BÜXENSTEIN & Comp., Georg (Handelscatalogus voor zinketsing en driekleurenclichés voor boekdruk). Berlin, Georg Büxenstein & Comp., 1896. 31 x 24 cm. Origineel omslag met sierkoord. 21 bladen, eenzijdig bedrukt, waarvan drie in kleuren. Oude geur. Wat stoffig.
€ 50
* Met afbeeldingen naar zinkclichés (‘Zinkos’), autotypie- en driekleurenclichés van de chemigraphische fabriek van Georg Büxenstein, Friedrichstrasse 240-241, Berlijn. Mooie grote uitgave uit de collectie van Huib van Krimpen.

18. CLAUS, Hugo Figuratief. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1973. Ingenaaid (omslagontwerp Hugo Claus). Met gelegenheidsstofomslag: prospectus van een boek over Jan Hoogsteyns! 52 p. 1e druk. Naam van Jan Hoogsteyns op Franse titel.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Jan Hoogsteyns/ van harte/ Hugo Claus’. BHC 88.

19. CLAUS, Hugo Masscheroen. Een spel. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. Ingenaaid. 64 p. Geïllustreerd met foto’s van Ed van der Elsken en Suzy Embo. 1e druk. Omslag wat verkleurd, maar een zeer gaaf exemplaar.
€ 30
* BHC 61.

20. CLAUS, Hugo Ontwerp voor een pinakoteek der lage landen. (100 prenten). (Amsterdam, Galerie Espace), [april 1963]. Geniet. (12) p. Geïllustreerd. [Gezet uit de Verlengde Hollandse Mediaeval en gedrukt door Frans de Jong]. 1e druk.
Verkocht
* Fraai gedrukte catalogus. BHC 40.1.

21. CLAUS, Hugo Teirlinck Adamisch. (Met een Naschrift door Hugo Claus en een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, (AMO), 1989. Ingenaaid. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt door Hein Elferink in een oplage van 35 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren.
Verkocht
* Eén van de 25 Arabisch genummerde exemplaren. BHC 185.A.

22. CLAUS, Hugo, & GAL Een weerzinwekkend bezoek. (Met illustraties van GAL). Aalst, De Gele Limonade, [1985]. Elf ansichtkaarten in originele envelop. De zgn. ‘Volkseditie’ [= 2e druk].
€ 20
* Tien gedichtjes van Claus en inventieve antipaapse tekeningen van GAL, en een fraaie parodie op Kuifje toe. Uitgave ter gelegenheid van het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan België. BHC 143.C.

23. (CLAUS, Hugo). D’HAESE, Roel Sculptures en or. 1968-1971. Paris, Galerie Claude Bernard, (1972). Linnen. Rijk geïllustreerd (ingeplakte kleurenillustraties). 1e druk.
Verkocht
* Bevat de poëziecyclus ‘Pour Roel’ van Hugo Claus (vertaald in het Frans door Jean-Clarence Lambert) en de poëziecyclus ’49 sculptures’ van Chris Yperman.

24. (COMPUTERPREHISTORIE). BERKELEY, Edmund Callis Glimpse Your Future in Giant Brains, or Machines That Think. (Prospectus). New York, John Wiley & Sons, 1949. 28 x 22 cm. Tweezijdig gedrukt in bruin. Merkje ‘G-MS-8-49’. Tweemaal horizontaal gevouwen. Keurig.
Verkocht
* Prospectus voor het beroemde boek van deze computerpionier (1909-1988). Met afbeelding en blurb (‘Machines do 3-year job in 10 minutes’. Bijgevoegd: vergelijkbare prospectus voor Digital Computer Programming van D.D. McCracken, New York, John Wiley & Sons, 1957. Zelfde formaat en opmaak, maar gedrukt in groen. NB. Dit zijn geen boeken, maar prospectussen!

25. COUPERUS, Louis De berg van licht. Amsterdam, Veen, [1905-1906]. Drie delen. Ingenaaid. (4), 240; (4), 232; (4), 268 p. Geïllustreerd. 1e druk. Vlek onderaan voorzijde omslag en paar kleine hapjes uit bovenzijde rug deel 3.
€ 500
* Opvallend fraai bewaard gebleven set van de kwetsbare ingenaaide editie, op de voorzijde van de omslagen en op de Franse titel van deel drie voorzien van het stempeltje ‘PRESENTEXEMPLAAR’. VV 241,4-6.
Dit exemplaar is afkomstig uit de bibliotheek van LODEWIJK VAN DEYSSEL, met door Hk. Mulder geschreven plaatsnummers in potlood op de omslagen. Deze voorname provenance wordt bevestigd door een inliggend briefje, geschreven door Karel Reijnders, tevens met handgeschreven toelichting en bevestiging door Van-Deysselkenner bij uitstek Harry G.M. Prick.

26. EL PINTOR Kom binnen in het huis van El Pintor waar je mag: klimmen springen zwemmen snoepen schilderen schaatsen knoeien koken glijden vliegen vissen varen. Amsterdam, Variété, [1943]. 27 x 19 cm. Toyland-serie. Karton. 8 bladen incl. omslag. 1e druk. Voorkant gevlekt en met een krabspoor
Verkocht
* Vrolijk kinderboek vervaardigd door de Joodse kunstschilders Galinka Ehrenfest (1910-1979) en Jacob Kloot (1916-1943), die in 1941 getrouwd waren. Onder de schuilnaam El Pintor (Spaans voor ‘De schilder’) werden ze in grote oplage verspreid via Kloots handelsonderneming Corunda. De inventieve kinderboeken waren erg populair. De opbrengst werd gebruikt voor de ondersteuning van Joodse onderduikers. Eind mei 1943 werden Galinka en Jacob opgepakt, en Jacob werd spoedig daarop vermoord in Sobibor. Galinka wist te overleven en de serie zelfs voort te zetten tot 1946.
In 2019 was er een tentoonstelling in het Verzetsmuseum over Kloot en Ehrenfest en hun El Pintor-project.

27. EYCK, P.N. van – (BLOEM, J.C.). Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de rijksuniversiteit te Leiden […] op Donderdag 23 April 1914 […]. Den Haag, eigen beheer, 1914. 26 x 16 cm. Grijs omslag, cahiersteek. 8 p. Gezet uit de letter Tiemann en gedrukt op geschept papier door Electr. Drukkerij De Atlas in zeer geringe oplage. 1e druk. Wat roest.
Verkocht
* Pretentieuze uitgave van de Zilverdistel-protagonist. Deze bibliofiel uitgegeven juridische stellingen zou J.C. Bloem twee jaar later grotendeels lenen (heel slim, bij gebrek aan internet) voor zijn eigen promotie in Utrecht.

28. goethe, johann wolfgang von orphische urworte. leipzig, offizin haag-drugulin, 1929. gedruckt für henri friedlaender. cahiersteek. 12 p. gedrukt op ruig handgeschept papier. omslag heel licht verkleurd.
Verkocht
* bijzonder fraaie uitgave gedrukt in enerzijds fraaie griekse, anderzijds al even mooie romein-onderkastletters. de typograaf en letterontwerper henri friedlaender (1904-1996) studeerde in duitsland en woonde van 1932-1950 in nederland. ook daarna hield hij warm contact met nederland.

29. HOYTEMA, Theo van, –  Antoon MOLKENBOER, Marius BAUER, Jan VETH, e.v.a. De Kroniek. Een algemeen weekblad. Onder redactie van P.L. TAK. Jaargang 1, 1895. Afl. 1-53 (53 nummers van elk 8 pag., complete jaargang). 40 x 32 cm. Originele gedecoreerde linnen band. 1e druk. Zonder de omslagen (zoals gewoonlijk), maar met de bijlagen, de meeste ongevouwen. Band schraal en met tropenschade. Boekblok ligt los. Sommige bladen aan de randen wat versleten (o.a. de Toorop-litho). De prenten zijn recent voorzien van beschermende bladen vloeipapier.
Verkocht
* Politiek-literair-artistiek weekblad, het brandpunt van de Nederlandse moderne cultuur, de Tachtigers voorbij naar de Nieuwe Kunst. Broedplaats van jonge grafici als Marius Bauer, Antoon Molkenboer en Theo van Hoytema, maar ook de bliksems getalenteerde portrettist Jan Veth, én die kleurenlitho van de nog maar twintigjarige Nelly Bodenheim. Met talrijke bijdragen van Tak zelf, Frans Coenen, Jan Veth, Johan de Meester, Berlage, Diepenbrock, Van der Goes en vele anderen. Met belletristische bijdragen van onder meer Rachilde, Schwob en Verlaine.

En het meest opmerkelijk: de 53 bijlagen, meest platen in lithografie (één in duplo: een politieke litho van Marius Bauer over twee pagina’s): een twintigtal politieke tekeningen van Antoon Molkenboer en een dertiental van Marius Bauer (pseudoniem Rusticus). Twee kleurenlitho’s van Van Hoytema, o.m. de beroemde affiche van De Kroniek, een litho naar Vincent van Gogh (‘De spitter’), drie van Willem van Konijnenburg, drie van H.J. Haverman, 6 van Jan Veth (vijf prachtige portretten, een van H.W. Mesdag in oranje afgedrukt, en van o.a. A.F. de Savornin Lohman en C. Winkler), een curieuze politieke prent van Jan Toorop – plus een muziekblad van Alphons Diepenbrock op tekst van Laforgue. Veel Kroniek-jaargangen zijn uit elkaar gehaald om de prenten los te verkopen, maar de tekst van het tijdschrift biedt evengoed een fascinerend tijdsbeeld in woord en beeld!
De beroerde staat van de band is ongetwijfeld te danken aan een verblijf in de tropen, getuige het boekmerkje van boekbinderij Van Dorp in Semarang. Deze Kroniek heeft er dus zeker wel zo’n 25.000 kilometer varens opzitten. Wie zou daar niet van slijten!

30. JONKER, Peter Ambientador. (Luchtjes). Utrecht, eigen beheer, 1995. Geniet met beplakt omslag. (16) p. met bijbehorende zoetgeurende zakjes. Tekst en redactie Annette Klarenbeek. 1e druk. Omslag beschadigd, maar de geuren hebben nog weinig aan kracht ingeboet.
€ 25
* Curieus kunstprojekt, uitgevoerd in ongetwijfeld geringe oplage, met sterk geurende zakjes (wierook, laurier en Deense luchtverfrissers met o.a. fruitgeuren), om het ruiken onder de aandacht te brengen.

31. MÉRODE, Willem de O Tempora, O Mores! [Bedum], Exponent, 1986. 30 x 17 cm. Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet uit de Aigrette en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 115 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Hekeldicht aan het adres van de Jong-Protestantse dichters, niet eerder gepubliceerd. Een van 90 Arabisch genummerde exemplaren. Mooi hoog en smal boek.

32. MEYNELL, Francis Typography ¶ The written word and the printed word ¶ Some tests for types ¶ Concerning printers’ flowers ¶ The pioneer work of the Pelican Press ¶ The points of a well-made book ¶ A glossary of printers’ terms. Type specimens ¶ A display of borders and initials Londen, The Pelican Press, 1923. 26 x 17 cm. Karton. (4), (46 p.), (30 eenzijdig bedrukte bladen), 6 p. Verschillende uitklappagina’s en een ingeplakte afbeelding. Gedrukt met verschillende kleuren. 1e druk. Rug flink gevlekt, titeletiket ongaaf, band wat verbleekt en gevlekt; het blauw is iets uitgelopen over de voet van de voorste schutbladen. Met exlibris van Huibrecht van Krimpen.
Verkocht
* ‘With twenty-five soldiers of lead I have conquered the world’ / ‘I make bold to declare that with eleven soldiers of lead (…) I could conquer the universe: 1234567890£
Bijzonder bewerkelijk: elke pagina gevat in een barokke sierrand, met ettelijke uitklappagina’s (onder andere de titel), de letterproeven tot de rand gevuld met ouderwetse schreefletters: een fantastisch en vermakelijk boek, het bizarre credo van een Britse excentriek – redacteur van een communistisch tijdschrift, van faillissement gered door een Amerikaanse vrouwelijke miljonair, met een barok-renaissancistische smaak qua typografie, gekenmerkt door fleurons en decoratieve kaders. Francis Meynell (1891-1975) stichtte in 1922 de succesvolle Nonesuch Press, waarin we de in dit boek geschetste typografische beginselen toegepast zien.
Met de gebruikssporen van typograaf Huib van Krimpen.

33. MINCO, Marga, en Bert VOETEN Collectie van tien nieuwjaarswensen.
€ 150
* De verzameling bestaat uit vier grappige, gedrukte wensen, speciaal gemaakt voor of door het echtpaar Voeten-Minco, voor de jaren 1965, 1968, 1973 (in enveloppe, gericht aan Nico Wijnen) en 1974. Tevens zes handgeschreven wensen, voor 1979 (ansichtkaart van ‘je oude vrienden Marga en Bert’, gericht aan Nico Wijnen), 1983, 1988, 1989, 1990 en 1992.

34. QUENEAU, Raymond De uitleg van de metaphoren. (Vertaling door Pedro van Hoek, met houtsneden van Tineke Zaadnoordijk). Amsterdam, Linea Recta, 1989. Cahiersteek met stofomslag. Gezet uit de Monotype Walbaum en gedrukt op Zerkall-Bütten met golvend watermerk in 100 genummerde exemplaren. 1e druk
Verkocht
* Schaarse, eerste uitgave.

35. ROELOFSZ, C.F. Portret van D.A.M. Binnendijk. Originele houtskooltekening. 48,2 x 42,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘CR’. Niet gedateerd. Onopvallende vlekjes aan de bovenrand.
€ 175
* Prachtige tekening door Charles Roelofsz. Gepubliceerd in Kristal. Letterkundige productie 1935 (Amsterdam/ Antwerpen, De Spieghel), p. 172.

36. STAATSLOTERIJ Ingevuld biljet van verhuur van loten in de Generaliteits nu Bataafsche Loterij door Moses Anthony Samson aan Simon Romeyn, 8 April 1806. Rotterdam, (Staatsloterij), 1806. 12,5 x 18 cm. Alleen recto. Gesigneerd door Moses Anthony Samson. Wat gevlekt. Lijmsporen achterop.
Verkocht
* M.A. Samson (1773-1828) was geautoriseerd splitser van de Generaliteits-, later Bataafsche, daarna Hollandsche Loterij in Amsterdam.

37. (STOLS, A.A.M.). HOPPENOT, Henri Continent Perdu. (Luxe-exemplaar op Japans). Bussum, A.A.M. Stols, 1927. 28 x 19 cm. Herbonden in linnen (Binderij Pau). Prospectus voorin, en omslag achterin meegebonden. (2), 52 pp. Niet afgesneden. Gedrukt in rood en zwart in 309 genummerde exemplaren. Initialen van Alphonse Stols in rood gedrukt. Édition originale. Mooi.
Verkocht
* Dit is een van 14 exemplaren op Keizerlijk Japans papier. Blijkens de prospectus kostte dit boek 150 francs, drie keer zoveel als een ‘gewoon’ exemplaar. Poëzie en proza van de Franse diplomaat Hoppenot (1891-1977). Van Dijk 116.

38. VERHOEVEN, Cornelis Muggen en olifanten. (Aforismen). [Tilburg], Brandon Pers, 1983. Ingenaaid met omslag van Elefantenhaut. (24) p. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt op Simili Japon in een oplage van 205 genummerde exemplaren. 1e druk. Goed exemplaar.
Verkocht
* Met inleiding, die vertrekt vanuit de definitie van aforismen door W.F. Hermans. Laatste aforisme: ‘In den beginne is het einde zoek geraakt.’

39. VERSPOOR, Dolf De maanden onzer jaren van Folgore da San Gimignano. Den Haag, Het Nieuwe Voorhout, 1960. Ingenaaid met flappen. XIV, (28) p. Omslag en vignetten van R.D.E. Oxenaar. Gedrukt op getint papier. 2e druk.
€ 20
* Met handgeschreven opdracht van Dolf Verspoor aan Huib van Krimpen (in rode balpen).

40. VOÛTE, Erven J.J. Handgeschreven brief van I.J. Granpré Molière, J.M. Reynvaan en H.P. Witkamp aan ‘de Heeren Ketwich & Voombergh, Alhier’, gedateerd ‘Amsterdam 24 October 1843’. Gevouwen blad geschept papier, watermerk Holland met schelp, aan drie kanten beschreven en tot postblad gevouwen. 40 r. Bruine inkt. Enkele randbeschadigingen. Vrij goed leesbaar.
€ 90
* Van de uitvoerders van de laatste wil van reder J.J. Voûte over het op diens verzoek aanstellen van I.J. Granpré Molière als boekhouder van het schip ‘Het Schoon Verbond’, en de schepen ‘Elisabeth Anthonia’ en ‘Johanna’. (Volgens Maritiem-Historische Data betreft het een fregat, gebouwd in 1837, 40 meter lang, dat op Oost-Indië voer).

41. (WALRAVENS, Jan). Uitgeverij De Galge de galg. periodiek van uitgeverij de galge pbva. februari 1965. (Niet verder verschenen?) Brugge, Uitgeverij De Galge, 1965. 17,5 x 9 cm. Zonder omslag, zoals uitgegeven. Geniet. 16 p. Gedrukt in rood en zwart. Met illustraties. 1e druk. Papier wat geribbeld.
Verkocht
* Het eerste en het enige gepubliceerde nummer van deze periodiek. Promotie van de eerste zes Galgeboekjes (die voorjaar 1965 zullen verschijnen). Het eerste is Jan Biorix van Jan Walravens, gevolgd door Weverbergh, Speliers, Veydt, De Sade/ Leus en Loreis. Met bij elk van deze boekjes een pagina beschrijving en een pagina citaat. Met bestelkaart (adressering: de Nederlandse vertegenwoordiger Polak & Van Gennep). Over deze periodiek de galg is niets te vinden, het tijdschrift is niet in bibliotheken aanwezig. Niet verder verschenen.

42. WERUMEUS BUNING, J.W.F. De ware geschiedenis van Tristan en Isolde, in het kort naverteld door J.W.F. Werumeus Buning. Hoorn, West-Friesland, 1941 = 1944. 25 x 19 cm. Halflinnen. 56 p. Niet afgesneden. Met houtsneden overgenomen uit de uitgave van Anton Sorg uit 1484. Met de hand gezet onder leiding van J.H. van Eikeren en op de eigen persen gedrukt in een oplage van 1500 exemplaren. Zeer gaaf en fris.
€ 50
* Dit is een van de ‘Een 50 tal’ genummerde exemplaren. Clandestien uitgegeven onder de Duitse bezetting met foutief jaar: vanaf 1942 was toestemming van de Kultuurkamer vereist. De Jong 928. Simoni W7.

43. WORM, Piet De 3 broertjes. (Vouwblad). Bergen, eigen beheer, [1941]. 25 x 25 cm. Vouwblad. Gedrukt in kleuren. Met inliggend gedrukt kaartje van de uitgever over de verlate verschijning. Gaaf.
€ 25
* Eigenlijk een prospectus voor een door Piet Worm zelf gedrukt en uitgegeven boek met illustraties, dat in slechts 10 exemplaren zou worden uitgevoerd. Dit bijzonder mooie vouwblad zou worden bijgevoegd bij nummer 2 van het tijdschrift Halcyon – maar verscheen daarvoor niet op tijd, zodat het nog wel eens ontbreekt.

44. [WOUDE, G.J. van der] Een boekje over het maken van boeken, oftewel een leerzame zwerftocht voor beginnende en vergevorderde auteurs langs de veelsoortige perikelen, voetangels & klemmen in den tuin der typographie. Utrecht, Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., 1941 (=1943). Karton. 44 p. Niet afgesneden. Gezet uit verschillende letters van J. van Krimpen en gedrukt in 500 exemplaren in rood en zwart op geschept papier. 1e druk. Rug verkleurd, maar verder erg mooi.
Verkocht
* Fraai boekje, clandestien uitgegeven met een vals jaar. Niet in de handel, want bestemd voor de auteurs, speciaal die van Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Het is geschreven door de uitgever zelf, G.J. van der Woude, en welgevuld met steken onder water tegen de bezetter: als voorbeeld van een tekst in houtsnede wordt het Wilhelmus gebruikt, als tekstvoorbeeld een verhaal vol vaderslandsliefde, het voorwoord suggereert de tegenwoordige narigheid en ergernis – o nee, natúúrlijk alleen op uitgeversgebied, en men krijgt de strenge aanwijzing geen germanismen te gebruiken. Niet in De Jong, maar wel in Simoni: H1.
Uit de collectie van Huib van Krimpen, die zelf in 1966 zijn magistrale Boek over het maken van boeken in het licht gaf!

45. ZAPF, Hermann Manuale Typographicum. 100 typographische Gestaltungen mit Aussagen über die Schrift, über Typographie und Druckkunst, aus Vergangenheit und Gegenwart, in achtzehn verschiedenen Sprachen. Frankfurt-New York, Z-Presse, 1968. 30 x 23 cm. Halfperkament met zijden platten in foedraal. (8), 124 p. Met 100 alfabetten en andere letterproeven. Gedrukt in 800 genummerde exemplaren in rood en zwart op Hahnemühle Kupferdruckpapier (er bestaat ook een Engelstalige editie in 175 exemplaren). Foedraal met wat slijtsporen. Rug wat bruingevlekt. Zijde iets verkleurd en met lichte vlekjes.
Verkocht
* Honderd typografische ontwerpen met citaten uit heden en verleden over letters en drukken, in vele talen. Een monumentale typografische tour de force van de grote Duitse letterontwerper (1918-2015). Subtiel esthetisch: de paginacijfers zijn in blinddruk uitgevoerd! Helaas geen perfect exemplaar, wél gesigneerd door Hermann Zapf.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 5 februari 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 628.457 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: