antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 946: Fraai curieus

Er is meer, dan voorheen, in de wereld te doen, schreef Thorbecke al – zo in april 2021 als in de afgelopen eeuwen. Wij hebben vandaag enkele omvangrijke historische werken voor u in sublieme heruitgave en puntgave staat (waarvoor we o.a.  Irma Boom en Anneke Germers moeten prijzen), maar er is meer: van Mijn gezamenlijk geknor tot Napoleon als Apollo, van Jaakske tot Caesarion, Boudewijn en Reinhoud, Nergal en De Vereenigde Deurenfabrieken N.V.


1. ARNOLDI, Ko (directie) Het masker n.v. Nr. 3, 4 en 5. Amsterdam, Tooneelgroep Het Masker n.v., [1936-1937]. 15 x 11 cm. Geniet. 8 p. incl. omslag. Met fotografische illustraties. Eén inlegvelletje. Mooi.
Verkocht
* Efemeer klein tijdschriftje van Arnoldi’s toneelgroep Het Masker. Bevat recensiecitaten en setfoto’s, o.a. met Ank van der Moer, Jan Retèl en Magda Janssens. Toneelstukken van Eugene O’Neill, J.B. Priestley, Molnár en Bernstein. Te dateren tussen november en februari 1936-1937. Schier onvindbaar. Niet in de NCC (niet verwarren met de gelijknamige detectiveserie).

2. (BOEKENWEEK). GORTER, Herman Die geruchtlooze lucht. 5 gedichten van -. (Met twee ingeplakte illustraties). Enkhuizen, De Stolphoeve-pers, 1980. Ing. (24) p. Met de hand gezet en gedrukt in opdracht van boekhandel Cursief t.g.v. de Boekenweek in een oplage van 200 genummerde exemparen.
Verkocht

3. (BOOM, Irma). RIBBIUS PELETIER, Gerhard Dagboeken 1872-1886. Nieuwegein, Stichting Behoud Landgoed Linschoten, 2016. Linnen (Irma Boom). (16); 892 p. Met de 8 gereproduceerde 19e-eeuwse losse kaartjes. Rijk geïllustreerd. Met doorzichtig omslag. 1e druk. Als nieuw.
€ 175
* Fantastische vormgeving door Irma Boom, die recht doet aan het 19e-eeuwse dagboek van de jeugdige flierefluiter. Aandoenlijk met de acht efemera, die dit persoonlijke document heel dichtbij brengen.

4. BROMMER e.a., Bea Grote Atlas van de West-Indische Compagnie. Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company. (Voorburg/ Den Haag/ Utrecht), Atlas Maior/ Nationaal Archief/ Universiteit Utrecht/ KNAG, (2012). Olifant-folioformaat: 59 x 42 cm. Twee delen – van 12 kilo per stuk! Linnen met stofomslag en leeslint in cassette. 416; 472 p. Compleet. In het Nederlands en het Engels. Gedrukt in een oplage van 1200 genummerde exemplaren. In perfecte staat.
€ 650
* Sublieme, reusachtige uitgave! Prachtige weergave van oude kaarten en documenten met rijke toelichting. I: De Oude WIC. 1621-1674. II: De Nieuwe WIC. 1674-1791. Deze kolossale publicatie gaat dus niet alleen over Suriname en de Antillen, maar over het Amerikaanse deel van het toenmalige Nederlandse wereldrijk – dus bijvoorbeeld uitvoerig over New York en Brazilië, maar ook alles wat er toentertijd tussen lag. Met grote kleurenreproducties van kaarten en prenten plus hun uitvoerige beschrijving en historische achtergronden.
Het zou aanbeveling verdienen om deze beide grote, maar puntgave boeken bij ons af te halen, maar versturen kan ook.

5. BÜCH, Boudewijn Miele WS 5105 C. (Amstelveen, AMO, 1986). 31,5 x 20,9 cm. Garenloos. (8) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Bram de Does in een oplage van 15 exemplaren. 1e druk. Voorzijde omslag deels minimaal verschoten.
Verkocht
* Met opdrachtje van de drukker in potlood onder het colofon. AMO 23.

6. CANTRÉ, Jozef Jaakske met zijn fluitje. Getrouw naar het oude Vlaamsche volksboek met hand gekleurde houtsneden van Jozef Cantré. (Met 27 houtsneden van Jozef Cantré, door hemzelf met de hand ingekleurd, plus één op het omslag). Antwerpen, De Sikkel, (1932). Recent herbonden in een keurige heelleren band met titel in goud. Origineel omslag meegebonden. 40 p. Gedrukt door Buschmann in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Schitterende uitgave, heftig handgekleurd, met geweldige initialen, paginagrote prenten en schalkse vignetten. Dit is nr. 200 van de oplage, het laatste nummer dus.

7. CLAUS, Hugo Geplette Gedaanten. (Met tien originele, losse, genummerde en gesigneerde kleurenetsen door Reinhoud. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink.) Amstelveen, AMO, 1992. Losse katernen in omslag en linnen overslagdoos (39,0 x 26,5 cm; Binderij Phoenix). (48) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Hans van Eijk op BFK Rives in rood en zwart in een oplage van 50 op de pers genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 1800
* Uitgeverij AMO verzocht Reinhoud om tien etsen, zijn langjarige vriend Hugo Claus schreef daar in zijn Franse huis tien gedichten bij. Het resultaat is een weergaloze uitgave met indringende etsen en rake, soms felle gedichten. Zonder twijfel éen van de meest monumentale AMO-uitgaven. AMO 113.

8. CRITERIUM Collectie van ruim 15 verschillende prospectussen voor Criterium. Letterkundig maandblad (1940-1948). Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1940-1948 (of 1949). Verschillende formaten. Sommige gedateerd. Hier en daar wat slijtage.
Verkocht
* Belangrijk literair tijdschrift met een centrale rol voor o.a. Achterberg, Gilliams, Hermans en Morriën. Maar deze informatieve prospectussen zie je nooit!

9. CRITISCH BULLETIN Collectie van 7 verschillende prospectussen voor Critisch Bulletin (1929-1950). Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1929, 1931, 1935, 1940 en 1950. Verschillende formaten. Plus 2 duplicaten.
€ 75
* Belangrijk boekbesprekingstijdschrift onder redactie van Anthonie Donker. Onder andere een groot blad met advertentie voor Keesing’s Historisch Archief met fraaie tekening en collage (zie plaatje). Deze efemere publiciteitsfolders zijn zeer informatief.

10. (FRANKEN PZn., J.). JAARSMA, D.Th. Het gelukkig jaar. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1925. Linnen (ontwerp Jac. Jongert). 188 p. Met als frontispice een op dun Japans papier afgedrukte houtgravure van J. Franken Pzn. 1e druk. Band iets geschaafd.
€ 25
* Curieus, volgens het colofon met ‘bandteekening en houtsnede’ van Jac. Jongert, maar de prent bevat duidelijk het monogram van J. Franken Pzn.

11. HANE, Jan Willem d’ Sparsa. Amsterdam, Regulieren pers, 1984. Ingenaaid met omslag. (20) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt in lichtgroen, donkergroen en zwart op Hahnemühle’s lompenpapier in een oplage van 40 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Ongenummerd exemplaar. Keuze uit de gedichten.

12. HELLINGA, Wytze Gs Copy and Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography. With introductory essays by H. de la Fontaine Verwey and G.W. Ovink. Amsterdam, Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf (enz.), 1962. 31 x 21 cm. Twee delen. Buckram. xxviii, 256 p. (tekstdeel); 219 platen, waarvan enkele in uitslaand en enkele in kleur (atlas). Met twee bijbehorende inliggende bladen. Banden heel licht verkleurd.
Verkocht
* ‘Kopij en druk in de Nederlanden’, maar dit is de Engelstalige editie. Gedrukt door Enschedé. Prachtige vormgeving.

13. HERBERGHS, Leo Mijn gezamenlijk geknor. (Met tekeningen van Joseph Kerff). Heerlen, Huis Clos, 1991. Ingenaaid met omslag. 32 p. Oplage 225 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Huis Clos 8.

14. KOK, Anthony Ik ben maar zelden goed bij stem. (Met een aantekening van W. de Graaf). (Heemstede, Lojen Deur Pers, 1981). Ingenaaid met omslag. (20) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15

15. KOMRIJ, Gerrit Komrij’s patentwekker. Verlucht met 12 vrolijke prentjes door Dick Matena. Amsterdam, de Bezige Bij, 2007. Karton. 32 p. 3e druk (1e druk in deze vorm).
€ 12
* Fantastische tekeningen.

16. KOMRIJ, Gerrit De loopjongen. Amsterdam, De Bezige Bij, 2012. Verguld rood heelmarokijn met leeslint in verguld foedraal (Pau Groenendijk Mooie Boeken). (4), 160, (6) p. Portret van de auteur. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 14 genummerde en door de auteur gesigneerde luxe-exemplaren, in een toepasselijke, aan Mao’s Rode Boekje herinnerende band van soepel leer. De laatste bibliofiele uitgave waaraan Komrij meewerkte: wel staat zijn handtekening onder het voor deze editie vervaardigde colofon, maar voor het uitschrijven van de mee te binden pagina handschrift stierf de schrijver te vroeg. Daarom is de eerste pagina tekst nu los bijgevoegd; achterin werd een ‘toelichting bij een uitgesteld verschijnen’ van Kris Landuyt meegebonden. De luxe-exemplaren verschenen op 30 maart 2014.

17. LEENEN, Ben The Landscape near an Aerodrome. Gesigneerde en genummerde kleurenprent in gemengde techniek, 2008. Gedrukt in 5 exemplaren op ruig dun papier waarvan de achterkant glad is. Papierformaat 75,0 x 38,5 cm, beeldformaat 65,5 x 32,5 cm. Getiteld bovenaan. Gesigneerd en genummerd l.o. ‘Ben Leenen 2008 2e (improved) edition 2/5’. Reepje wit plakband bovenaan en wat papierbeschadiging bovenaan buiten het beeld.
€ 100
* Rijke, interessante kleurenprent.

18. (LEENEN, Ben). STEENSTRA, Sytze Hoe alles zacht neuriet. Een lezer als schilder. Voor Ben Leenen. (Maastricht, The Elephantine Press, 2015). Garenloos. (24) p. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren. Met afbeeldingen in grijs, en op de drukpers vervaardigde kleurenprent als omslag.
€ 25
* Gesigneerd door Leenen en Steenstra. Over de invloeden waarmee Leenens kleurenprenten tot stand komen, onder meer van Robert Rauschenberg en John Cage. Uitverkoren toeval.

19. (LEENEN, Ben). STEENSTRA, Sytze Sjablonen van herinnering en toeval. De procédés van Ben Leenen. (Maastricht, The Elephantine Press, 2016). Garenloos. (24) p. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren. Met kleurenafbeelding van de prent ‘The Landscape near an Aerodrome’ en op de drukpers vervaardigde kleurenprent als omslag.
€ 25
* Gesigneerd door Leenen en Steenstra.

20. LEKKERKERKER, Kees, & Hans WARREN Een verstokt necrofiel. Brieven 1973-1979. Bezorgd en ingeleid door Menno Voskuil. Woubrugge, Avalon Pers, 2007. Ingenaaid met stofomslag en titeletiket. (52) p. Gezet uit de Garamond en met de hand gedrukt op Zerkall in grijs en zwart in een oplage van 90 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 40
* Vermakelijke correspondentie, vaak over erotiek en erotica.

21. LEOPOLD, J.H. Mooi onkruid. Keuze uit de nagelaten poëticale aantekeningen van J.H. Leopold. [Sonnega], (De Regulierenpers), 1988. (16) p. Losbladig (als uitgegeven). Met de hand gezet uit de Erasmus in blauw en zwart in een oplage van 65 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk!
Verkocht
* Prachtig met zijn grote, door S.H. de Roos ontworpen letter.

22. (LUCEBERT). Ben IJPMA e.a. (red.) Ik ben een gemankeerde saxofonist. Lucebert & jazz. (Met twee cd’s). Rimburg/ Amsterdam, Huis Clos, 2013. Ingenaaid. In foedraal. 176 p. Geïllustreerd. 1e druk. Prijssticker op achterzijde foedraal.
Verkocht
* Met bijdragen van o.a. J. Bernlef en Gerrit Kouwenaar. Schaars.

23. MEERTENS, P.J. Het culturele leven in Vlissingen in de tijd van Betje Wolff. Brussel, De Vlaamse Gids, 1955. Overdruk in bedrukt omslag. 8 p. Iets verkleurd.
€ 20
* Met handgeschreven ‘v.d.s.’ van de schrijver.

24. (MEERTENS, P.J.). BEER, Taco H. de Geschiedenis der Nederlandsche letteren 1880-1890. Met enkele aanteekeningen betreffende 1891 en 1892, een alphabetische lijst der schrijvers en eene lijst van pseudoniemen. (Met handtekening van P.J. Meertens). Kuilenburg [sic], Blom & Olivierse, 1892. Ingenaaid. 80 p. 1e druk. Omslag ontbreekt, buitenste bladen sleets en wat vlekkig.
Verkocht
* Exemplaar uit het bezit van Piet Meertens (1899-1985) als jeugdig student: zijn handtekening staat voorop met het jaar 1919.

25. (MEERTENS, P.J.). BRUNE, Mr. Johan de Bancket-Werck van goede gedachten. Bloemlezing samengesteld, toegelicht en ingeleid door P.J. Meertens. Amsterdam, WB, 1943. Linnen (bandontwerp voor beide zijden, vignet en schutbladen van Georg Rueter). 56 p. Gedrukt in rood en zwart. Rugje verbleekt.
€ 25
* Eén van de 110 genummerde exemplaren op mooi wit Oud-Hollandsch papier. De gewone exemplaren zijn gekartonneerd, de luxe in linnen gebonden.

26. (MENGELBERG, Otto) Programma Concertgebouw Amsterdam. Abonnementsconcert 19 April 1914. Dirigent Fritz Steinbach. Amsterdam, Concertgebouw, 1914. Origineel omslag in blauw en grijs gedrukt, op de achterkant diverse advertenties (handschoenen, Jaeger-ondergoed, dameshoeden, maar ook een soirée met Madame W.L. Boldingh-Goemans (ontwerp Otto Mengelberg, 1913). (8) p. Geïllustreerd. Scheur in laatste bladzij binnenwerk, buiten de tekst. Uit de boekbanden- en omslagenverzameling van Rob Aardse, met zijn notities in potlood.
€ 20
* Sierlijk serieomslag met decoratie en tierelantijnen. Bevat programma en zangteksten (Der Freischütz, Richard Strauss). Otto Mengelberg was een oudere broer van Willem Mengelberg.

27. (MINCO, Marga). VOETEN, Jessica Marga Minco & Het bittere kruid 1957-1987. Een kleine documentaire. (Amsterdam, Bert Bakker, 1987). Ingenaaid (door Binderij Phoenix). 40 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Bram de Does in twee kleuren op Zerkall vergé in een oplage van slechts 24 exemplaren. 1e druk.
€ 350
* Met handgeschreven opdracht van drukker Bram de Does onder het colofon: ‘Drukproef voor Will van Krimpen/ 23-10-1987’. (Al mag het drukproef heten, zo te zien is dit boek helemaal gelijk aan een definitief exemplaar).
Marga Minco bereikte afgelopen woensdag de leeftijd van 101 jaar.

28. (NAPOLEON BONAPARTE) Fraai curieus, of, De rarekiek des tegenwoordigen tijds; zeer geschikt om in een gezelschap te vertoonen. Amsterdam, H. Moolenijzer, [1815]. Vouwblad in modern omslagje genaaid. 4 p. Wat roest, en brokkelig aan de randen.
Verkocht
* Buitengewoon leuke rijmende tweespraak tussen ‘De Waal’, met een zwaar Frans accent, en Klaas, een platpratende Hollander (met zijn vrouw Kreel), over de Slag bij Waterloo en het einde van Napoleons aspiraties. ‘Hier is te zien curieus! Bonapart premier de tijrannen,/ De ex-keizere Napoleon, met al zijn confreres en guiten/ Met al die welbekend canailje! het kost maar twee duiten;/ Hum ziet hier nonparel! de skurken die de menschen vexeer,/ En zoo naturel! dat ze terstond zal ken die slekte mijnheer./ Ze ebbe wel de kroot orange cocard op die borste offe die oete,/ Maarje kan direct zien, dat ze ben die keizer zijn vreinte, aan die snoete!’
We zouden graag alle leuke regels citeren. Maar het zijn er te veel.

29. (NAPOLÉON BONAPARTE). CAVENS, Comte Louis Napoléon I: Apollon II. Brussels, Libr. Albert Dewit, 1909. Ingenaaid met flappen. VIII, 196 p. Illustraties van de auteur Met een uitvouwlitho iin bruin. 1e druk. Omslag wat versleten en verbruind, titel op de rug geschreven. Met een inscriptie in inkt op het schutblad, gedateerd Dinant 1923.
€ 30
* Curieus boek (‘knettergek’ schreef een vorige eigenaar voorin – een Nederlandse boekhandelaar) over Napoleon Bonaparte als reïncarnatie van de Griekse god Apollo – het omslag overtuigt ons al direct. Graaf Louis Cavens (1850-1940) was een belangrijk begunstiger van het Museum Waterloo.
Volgende maand (op 5 mei) is het 200 jaar geleden dat Napoleon overleed.

30. (PIJPERS, Arnold) Vé Dé. De Vereenigde Deurenfabrieken N.V. Amsterdam. Catalogus no. 1. Amsterdam, De Vereenigde Deurenfabrieken N.V., jaren 30. 22 x 14 cm. Geniet. 28 + 4 p. Gedrukt in rood, blauw en zwart op glanspapier. Met ‘Supplement Catalogus no. 1’. Omslag heel licht gevlekt, van binnen erg mooi.
Verkocht
* Serene moderne vormgeving door de Bussumse kunstenaar Arnold Pijpers (1900-1951) met enkele fotomontages.

31. (REVE, Gerard). Emo VERKERK Portretten van Gerard Reve. (Slootdorp, Art & Project, 1991). Geniet. (24) p. Oplage 500 exemplaren.
€ 45
* Bevat acht portretten en een (gedrukte) brief van Reve.

32. (ROLAND HOLST, R.N.) Programma Concertgebouw Amsterdam. Abonnementsconcert 11 Januari 1920. Dirigent Willem Mengelberg. [Amsterdam, Concertgebouw], 1921. Origineel omslag in goud en zwart gedrukt op voor- en achterkant (ontwerp Richard Roland Holst, 1921). (20) p. Geïllustreerd. Lichte gebruikssporen, maar een goed exemplaar. Met de potloodnotities van verzamelaar Rob Aardse.
Verkocht
* Schitterend serieomslag met door wilde dieren omringde, lierspelende Apollo op de voorkant en rattenvanger van Hameln met fluit op de achterkant. Met teksten en uitvoerige toelichting op het programma (Brahms’ Tweede Symfonie) door H.O., J.R. de B. en Julius Röntgen. Braches Bouwstoffen 1706.

33. ROSENBOOM, Thomas Publieke werken. Amsterdam/ Antwerpen, Querido, 2007. Verguld buffelleer met platten van gemarmerd Frans papier (Mooie Boeken, Amsterdam). Leeslint. 490 p. 31e druk.
Verkocht
* Eén van de 250 door de auteur in potlood genummerde en gesigneerde exemplaren van deze luxe uitgave, die verscheen ter gelegenheid van het 250.000e gedrukte exemplaar van de roman. Dit is nummer 5 van de oplage.

34. SHIKIBU, Murasaki Het verhaal van Genji. Vertaald door Jos Vos. Met een nawoord van Cees Nooteboom. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2013. Linnen met leeslint. Twee delen in cassette. 776; 784 p. Geïllustreerd. Ontwerp cassette, band en binnenwerk Anneke Germers. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren. Als nieuw.
Verkocht
* De gezochte, luxueuze uitvoering. Verscheen later alleen als twee of vier paperbacks

35. STRATEN, Hans van Etalagepop. Utrecht, (Bucheliuspers), 1987. Ingenaaid met omslag. (20) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 41 genummerde exemplaren. 1e druk. Met erratumblaadje.25
Verkocht
* Vijf sterke prozagedichten van Hans van Straten, ingeleid door hemzelf.

36. VALENTYN, François Oud en Nieuw Oost-Indiën. (Complete serie van 5 delen in 8 banden + toelichting). Franeker, Van Wijnen, 2004. 34 x 22 cm. 9 boeken, samen een stapel van 45,5 cm. Kunstleer. Talloze kaarten en prenten. Fotomechanische herdruk van de uitgave van 1724-1726. Met in hetzelfde formaat bijgevoegd R.R.F. Habiboe, Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van Francois Valentijn (1666-1727). Franeker, Van Wijnen, 2004. Puntgaaf.
Verkocht
* Voorbeeldig en buitengewoon informatief, wat een prestatie van de uitgever! Nog altijd de meest uitputtende beschrijving van Nederlands Oost Indië, met voluit de titel: Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java, en alle eylanden onder dezelve landbestierungen behoorende; het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der groote Mogols. Als ook een keurlyke verhandeling van ’t wezentlykste, dat men behoort te weten van Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap der Goede Hoop en van Mauritius, met meer dan thien honderd en vyftig prentverbeeldingen verrykt, en met veele zeer nette daar toe vereyschte kaarten opgeheldert.
Compleet herdrukt. Een zeer gewichtige uitgave van ca. 20 kilo!
Het zou aanbeveling verdienen om deze grote, gave boeken bij ons af te halen, maar versturen kan ook.

37. VECHTEN, Carl Van Spider Boy. A Scenario for a Moving Picture. (Gesigneerde luxe-uitgave). New York, Knopf, 1928. Halflinnen met gemarmerde platten en vergulde titel. Met doorzichtig beschermomslag. In (beschadigd) foedraal. (10), 302 p. Gedrukt in blauw en zwart op Borzoi Rag paper in 220 genummerde exemplaren, alle gesigneerd door de schrijver. Niet afgesneden. 1e druk. Schuifhoes beschadigd en versleten, maar heeft zijn dienst gedaan: het boek is gaaf. Los inliggend exlibris van William H. Sahud.
€ 60
* Met tactiel papier en perfecte typografie, een aantrekkelijke luxe-uitvoering van deze Roaring Twenties-roman. Carl van Vechten (1880-1964), van Nederlandse afkomst, was vooral in de jaren twintig een succesvol schrijver, een voorman van de Harlem Renaissance met veel belangstelling voor avant-gardekunst. Na 1930 maakte hij naam met fotografische portretten van tijdgenoten. Hij was executeur-testamentair van Gertrude Stein.

38. VRIES, Hendrik de ‘Over de beruchte “-ismen”‘. (Origineel handschrift). Drie halve vellen vel dun papier, alleen recto beschreven in pen. Oblong 15,5 x 21,5 cm. 60 regels. Met correcties en doorstrepingen. 1947? Gevouwen en met gebruikssporen, o.a. zetaanwijzingen in ander handschrift.
€ 150
* Om precies te zijn: over het impressionisme als bijzondere vorm van het realisme, en het expressionisme. Met vermelding van de tentoonstelling over Van Gogh en zijn tijdgenoten in het Groningse Museum van Oudheden, die in oktober-november 1947 werd gehouden. Mogelijk een op zichzelf staand onderdeel van een artikel.
En altijd een feest om naar te kijken, het intense, sierlijke en regelmatige handschrift van Hendrik de Vries (1896-1989).
In augustus mogen we zijn 125e geboortedag vieren!

39. VRIES, Hendrik de Wijze van uitgave. (Origineel handschrift). Eén vel dun schrijfpapier, alleen recto beschreven in pen. 32,0 x 19,8 cm. 34 regels. Vermoedelijk jaren 40. Gevouwen.
€ 150
* Gedetailleerde bespiegelingen over de samenstelling van eventuele herdrukken van dichtbundels: Atlantische balladen, Coplas, Spaansche Volksliederen en Nergal. Sommige gedichten zouden moeten vervallen, andere ingevoegd. Sommige herdrukken moeten zo lang mogelijk worden uitgesteld. Voor de typografische indeling van Atlantische Balladen moet het exemplaar met opgeplakte uitknipsels worden geraadpleegd dat in het bezit is van ‘mijn vriend Müller’. Notities van wat wij nu een control freak zouden noemen!

40. WIERINGA, Tommy Caesarion. Amsterdam, De Bezige Bij, 2009. Lamellenband (blauw metallisch) in foedraal (Pau Groenendijk Mooie Boeken). (2), 370 p. 1e druk.
€ 275
* Eén van de 30 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, door Pau Groenendijk gebonden in haar lamellenband en voorzien van een pagina handschrift (leporello).

Nr. 6

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 2 april 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.050 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: