antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 989: Stekelblaadjes

In deze nieuwsbrief komt een aantal boeken naar voren uit het bezit van de dichter en journalist Martinus Werkman (1884-1953), recensent en later hoofdredacteur van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, een eerbiedwaardig provinciaal dagblad dat tot 1972 zou bestaan. De POZC is de opa van De Stentor.

Recensie-exemplaren weken vroeger af van de gewone boeken die in de winkel lagen: ze waren meestal niet gebonden, maar ingenaaid-gebrocheerd, minder stevig uitgevoerd. Maar mooi, met de omslagtekening of het stofomslag van de gebonden uitgave. En stofomslagen van honderd jaar geleden zijn meestal niet bewaard gebleven. Vandaar de aandacht voor het speciale rijtje omslagen van P.A.H. Hofman, die als art-deco-kunstenaar in de jaren twintig op zijn hoogtepunt was.

M.H. Werkman, overigens de jongste broer van de schilder-drukker H.N. Werkman, paste goed op zijn recensie-exemplaren, die daardoor tegenwoordig vaak aantrekkelijker zijn dan de ‘gewone’ winkelboeken met hun saaie versleten boekband. Ze zijn vaak voorzien van een eenvoudige handtekening of een kruisje – dat wijst op een artikel in de POZC.

Maar zie ook het interessante rijtje Emants, de minder gewone bibliofiele uitgaven en Aletta – ja, dé Aletta. En meer – de kost is soms licht, soms labberlottig. Zoals het leven.


L A B B E R L O T T I G
1. ALETRINO, Arnold Handgeschreven briefkaart aan zijn broer David: ‘Den Weled. Heer D. Aletrino’. Lichtgele officiële Zwitserse briefkaart met in rood voorgedrukte zegel van 10 rappen. 8,9 x 14,0 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘Arnold’ en gedateerd ‘Chernex s. Montreux Chalet George Maurice. ’30 April ’15’. 8 regels tekst. Laatste drie zinnen onderstreept.
€ 150
* Dramatische kaart, waarop Arnold Aletrino zijn broer David informeert over zijn gezondheid: ‘Ofschoon ik wel iets of wat vooruit ga, blijft mijn hart zwak en slap […] en mijn geestestoestand even labberlottig’. Aletrino zal niet meer corresponderen ‘tot er iets anders te vertellen is, te goede of te kwade’. Over een ‘stukje over de klokken’, een artikel van Davids zoon Leopold Aletrino: ‘T eenige wat ik er op heb aan te merken is dat ’t me wanhopig maakt, dat ik zóó achteruit ben gegaan en zóó verminder, dat ik ’t niet zóó meer zou kunnen schrijven. Ik wilde, dat ik ’t had geschreven’.
Arnold Aletrino woonde sinds 1909 in Zwitserland, in de hoop te genezen van zijn talrijke kwalen. Tot april 1915 moest hij hiervoor aan de morfine. Op 16 januari 1916 overleed hij, na op zijn sterfbed meermalen naar zijn broer te hebben gevraagd.

2. ALPHEN, Hieronymus van Kleine Gedichte für Kinder des zarteren Alters. Nach dem Niederländischen bearbeitet. Utrecht, J.G. van Terveen, 1835. Ingenaaid met bruin papieren omslag. VI, 114 p. Vignet op titel van twee lezende kinderen. 1e druk. Omslag op de rug beschadigd.
€ 25
* ”Groß und schön, wie Blut so roth…’ (uit ‘Der Apfelbaum’).

3. ALPHEN, Hieronymus van Petits poèmes à l’usage de l’enfance. Traduits par Aug. Clavareau. Utrecht, J.G. van Terveen, 1842. Ingenaaid in geel papier met gele linnen rugstrip. 112 p. Met portret in kopergravure en 4 prentjes in lithografie. 3e herziene druk. Watervlek in portret, hier en daar wat roest en gebruikssporen.
€ 30
* ‘Presque aussi grosses que des oeufs…’ (uit ‘Le prunier’).

4. APPELBOOM, Max Originele lithografie, met getypte brief. Lithografie afgedrukt op Japans papier (23,0 x 16,3 cm), in potlood gesigneerd met het jaar 1965. Voorzien van een handgeschreven, geparafeerde opdracht in potlood ‘Voor Guus en Annie/ Marquinie/ 27 juli 1969’. Met een getypte brief (26 regels) op papier met gedrukt adres in Antwerpen, eveneens gedateerd 27 juli 1969 en in dikke blauwe inkt gesigneerd.
€ 150
* Gezellige brief: ‘Wat bijzonder leuk na zoveel jaar weer eens wat van jullie te horen. Natuurlijk herinner ik mij jullie heel goed, de meest gastvrije mensen van heel Zeeland waar je de heerlijkste biefstukken met petat frites te eten kreeg en we altijd zoveel plezier hadden… Wat zal het zijn, een 20 jaar geleden.’ Max Appelboom (1924-2003) was kunstenaar en grafisch ontwerper, maar na de oorlog werd hij televisieregisseur en -producer. Rond 1970 was hij verantwoordelijk voor Ti Ta Tovenaar, De Berenboot en Floris: ‘Mijn laatste film, een serie voor de televisie genaamd FLORIS in 13 afleveringen van een half uur (…)’. Ook met twee artikelen over Appelboom uit geïllustreerde tijdschriften, 1969 (over Floris, tevens de aanleiding voor de Marquinies om Appelboom te schrijven) en 1981.

5. BEETS, Nicolaas, als HILDEBRAND Camera Obscura. Haarlem, Erven Bohn, 1939. 31 x 21 x 6 cm. Linnen met stofomslag. XVI, 464 p. Geïllustreerd door Jo SPIER. 40e druk. Stofomslag aan de randen wat gescheurd. Naam op schutblad weggeradeerd.
Verkocht
* Grote zware uitgave met voor het eerst de honderd illustraties van Jo Spier. Het stofomslag, ontworpen door Jan van Krimpen, is zelden present, maar hier wel.

6. (BEETS, Nicolaas). KERKHOFF, Antonius van Bloemen, kruid en stekelblaadjes uit den hof van Ferdinand. Met een brief aan den auteur van “Camera Obscura”. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1891. Originele linnen stempelband. XVI, 224 p. 1e druk. Band wat dof.
€ 25
* Curieuze bundel van korte stukken bijeengebracht door de rooms-katholieke priester en journalist Antonius van Kerkhoff (1855-1914) naar aanleiding van het werk van Nicolaas Beets.

7. (BEMMEL en DOORNENBURG). Jan de BEIJER Collectie van negen gravures van de dorpen Bemmel en Doornenburg in de Betuwe (1742), tezamen in 5 lijsten achter glas. De prenten zijn afkomstig uit ‘Het verheerlykt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten’, tussen 1745 en 1774 uitgegeven door Isaak Tirion. Enkele duplicaten.
€ 95
* De prenten werden getekend door Jan de Beijer (1703-1780) in 1742 en op de plaat gezet door Hendrik Spilman en ‘S.F.’. Vraag naar detailfoto’s.

8. BIOSCOPE “UNION” Elite-Bioscope “Union” Heiligenweg. Programma van 6 Jan. tot en met 12 Jan. 1912. Amsterdam, Bioscope Union, 1912. 25 x 11 cm. Leporello van 6 p. stevig geel papier. Met uitvoerig programma waarin het hoofdnummer was “Geld”. Drama uit de finantiëele Wereld. Maar ook met Avonturen van den Heer Groslard (Hoogst Comisch), De Uitvinder en Bébé is Zenuwachtig. Comische Scène gespeeld door een 7 jarig artist. Met afbeelding van het gebouw. Veel advertenties. Uitstekende staat.
€ 50
* Zeer vroeg bioscoopprogramma. De Amsterdamse ‘bioscope’ Union bestond van 1911-1930. Met advertenties voor o.a. kunsttanden (‘Heele Gebitten f 25,-‘), cacao, corsetten, Osram-lampen, dekkleden, kleding, siropen en naaimachines.

9. BOWLES, Paul Tijdstippen. Points in time. (Stichting De Roos). Utrecht, Stichting De Roos, 2018. Karton in open schuifhoes. 112 p. Gedrukt in blauw, goud en zwart in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Vertaald door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes.
€ 45
* Noord-Afrikaanse vertellingen. Heel bijzondere vormgeving door Fenna Zamouri! Tweetalige uitgave. De Roos 187.

10. BRUSSE, W.L. & J. De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst. (Complete set in 24 delen + 3). Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1923-1935. Alle 27 boeken in de originele, gedecoreerde serieomslagen (voor- en achterkant) door Roelf Gerbrands. Ca. 48-100 p. Geïllustreerd met foto’s op kunstdrukpapier afgedrukt. Drie uitgaven in eerste én de herziene/ uitgebreide druk. Dit zijn allemaal ongewoon gave exemplaren. Sommige met handtekening van recensent Werkman voorin.
Huis en inrichting
1. Jan Wils: De sierende elementen van de bouwkunst (1923).
2. Albert Plasschaert: Muurschilderingen (1926).
3. W.F. Gouwe: Glas in lood (1932). Met tekstbijdragen van o.m. Theo van Doesburg (‘De beteekenis van het glas-in-lood in de Nieuwe Bouwkunst’) en R.N. Roland Holst. Incl. erratablaadje. Iets gekreukt.
4. Jan Lauweriks: Plastische kunst in huis (1924).
5. Just Havelaar: Het moderne meubel (1924).
6. Arnold H. Jansen: Het industrieel uitgevoerde meubel (1925). 1e én 2e verbeterde, uitgebreide druk.
7. W. Retera Wzn.: Behangsel en bespanningsstof (1924).
8. Corn. van der Sluys: Machinale textielkunst. Tapijten, gordijnen, enz. (1925).
9. C. de Lorm: Het gezellige binnenhuis (1926). Gewijzigde tweede druk.
10. Ir. S. van Ravesteyn: De sierkunst op Nederlandsche passagiersschepen (1924).
Klein huisraad en tooi
11. H. Ellens: Onze disch (1926).
12. W.H. Gispen: Het sierend metaal in de bouwkunst (1925).
13. Herman Hana: Batik, bedrukte stof, klein lederwerk (1925). Met gedetailleerde bespreking van verschillende ontwerpers (o.a. Nieuwenhuis, Lebeau, Huszar en Menalda).
14. Elis M. Rogge: Naaldkunst, kantwerk en handweven (1923). 1e én 2e verbeterde, uitgebreide druk. Van de 1e rug verbleekt.
15. Karel Wasch: Glas en kristal (1927). 2e verbeterde en uitgebreide druk. Lichte watervlek.
16. Dr. H.E. van Gelder: Pottenbakkerskunst (1923). Met vele merken.
17. C. Proos-Berlage: Sierkunst en vrouwenkleeding (1927). Rug verbleekt.
18. C.H. de Jonge: Sieraden (1924).
Gewijde kunst
19. Jan de Meijer: Gewijde kunst (1928).
Tooneel en spel
20. J.W.F. Werumeus Buning: Het tooneeldecor (1923). Stempeltje ‘Ter bespreking’.
21. Otto van Tussenbroek: Speelgoed, marionetten, maskers en schimmenspelen (1925).
Drukkunst, boek en grafisch werk
22. A.A.M. Stols: Het schoone boek (1935). Met voorbeelden in rood en zwart gedrukt. Eigenaarsstempel van de historicus Anne Hallema, Ginneken (1893-1973).
23. W.F. Gouwe: De grafische kunst in het practische leven (1926)
24. G.H. Pannekoek Jr.: De verluchting van het boek (1927). 1e én 2e verbeterde, uitgebreide druk.
€ 275
* Deze bewonderenswaardige en nog altijd informatieve serie geeft een bijzonder goed overzicht van de stand van de toegepaste kunst in de periode 1900-1930, met uitvoerige artikelen van belangrijke auteurs, die vaak ook zelf in het vak werkzaam waren. Mooi art-deco omslagontwerp op voor- en achterkant, uniform maar in verschillende kleuren.

H E Y L
11. BUNYAN, John, als: Joannes BUNJAN Eens Christens reize naar de eeuwigheid. Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden de gansche staat van een’ boetvaardige en godzoekende ziele. In het Engelsch beschreven door Mr. Joannes Bunjan, Leeraar te Bedfort. En om deszelfs voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald. Versierd met verscheiden Figuren en Versen. Amsterdam, F.G.L. Holst, 1851. 14 x 9 cm. Gebonden in fraai halfleer met gemarmerde platten (2e helft 19e eeuw). 240 p. Niet afgesneden. Met enkele houtsneden. Mooi exlibris van de kunstenaar Jan Theodoor Giesen (kind op een stapel boeken kijkt naar zingende vogel; een doodshoofd ligt aan zijn voeten). Heel lichte gebruikssporen.
€ 50
* Aandoenlijk gebruiksboekje met primitieve houtsneden in uitstekende staat. Met het voorblad, waarop een godzoeker op de poort naar de weg naar het Heyl klopt.

12. COURTELINE, Georges Les Linottes. Illustrations de Joseph Hémard. Parijs, Éditions du Trianon, 1930. 22 x 17 cm. Ingenaaid. 348 p. Met prenten in kleur en zwartwit van Joseph Hémard. Gedrukt in een genummerde oplage van 810 exemplaren. Deel IV van de in 8 delen verschenen verzamelde werken. Omslag wat verbruind.
€ 25
* Dit is nr. XXII van de 100 exemplaren buiten de oplage, gedrukt op geschept papier van Pannekoek. Vermakelijke en sfeervolle illustraties. Deze roman is doorspekt met familie- en jeugdherinneringen van de in 1858 geboren Courteline, uit zijn jaren in Montmartre (1865-1871). ‘Linotte’ is de naam van een vogeltje, de kneu. Courteline’s echte naam was verwant: Moineau, betekent ‘mus’.

13. DOSTOJEFSKIJ, F.M. De idioot. Roman in vier deelen. Uit het Russisch vertaald door J. Jac. Thomson. (Tweede boek van 2). Arnhem, Van Loghum Slaterus & Visser, 1922. Herbonden in halflinnen met gebruikmaking van het oorspronkelijk omslag. (404) p. 1e druk. De herbinding in goede staat.
€ 25
* Omslag met ontwerp van de schilder Lodewijk Schelfhout. Schaarse Dostojevski-vertaling, maar alleen het (omvangrijke) tweede boek.

14. EMANTS, Marcellus Juliaan de Afvallige. Drama in vijf bedrijven. Haarlem, W.C. de Graaff, 1874. Herbonden in halfleer met gemarmerde platten. 144 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug verbleekt. Naam voorin (‘M. Reindersma/ 1964’).
Verkocht
* Moeilijk te vinden: Emants’ debuut.

15. EMANTS, Marcellus Lichte kost. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1892. Herbonden in contemporain halflinnen. (4), 248 p. 1e druk. Band wat versleten en bindwerk iets los. Exlibris.
Verkocht
* Heerlijk ironisch naturalisme, de titels van de vijf verhalen zeggen het al: ‘Een onfeilbaar systeem’, ‘Genezen’, ‘Een gevaarlijk middel’.

16. EMANTS, Marcellus Loevesteijn. Dramatisch-historisch tafereel met naspel. Den Haag, Haagsche Boekh.- en Uitg.-maatschappij etc., 1898. 22 x 17,5 cm. Ingenaaid. (2), 44 p. 1e druk. Paar minieme scheurtjes in de uitstekende randen.
Verkocht
* Luxe-exemplaar op groot, geschept papier en met omslag van ander, zwaarder papier. In de rechterbovenhoek van het omslag schreef Emants: ‘Presentexemplaar van den Uitgever/ Feestgids’. Wij hebben éenmaal eerder een luxe-exemplaar gezien, gebonden in heelmarokijn. Verder geen andere luxe-exemplaren bekend! Niet in Brinkman of enige andere bibliografie.
Dit toneelstuk behelst de inname van Slot Loevestein door de Geuzen in 1570. Het zou worden opgevoerd bij de inhuldigingsfeesten van koningin Wilhelmina in september 1898, maar toen bleek dat de toneelspelers onvoldoende voorbereid waren, werd het stuk teruggetrokken. In 1909, na de geboorte van prinses Juliana, kwam het in het kader van de Oranjefeesten wel tot opvoering.

17. EMANTS, Marcellus Loevesteijn. Dramatisch-historisch tafereel met naspel. Den Haag, Haagsche Boekh.- en Uitg.-maatschappij etc., 1898. 19 x 13 cm.Ingenaaid. 44 p. 1e druk. Fris exemplaar, zonder de gebruikelijke overnamestempeltjes.
Verkocht
* Het boekformaat is veel kleiner en smaller dan dat van het vorige nummer.

B R E E J E  O P V A T T I N G E N
18. EMANTS, Marcellus ‘Ludovicus van Omswinkel’s breeje opvattingen’. Pag. 227-255 in: Groot Nederland, Emants-nummer, mei/ juni 1943. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1943. Ingenaaid. (96) p. 1e druk. Netjes, met mooi exlibris van de uitgever J.J. Tholenaar.
€ 15
* Het verhaal wordt voorafgegaan door een opstel van A.H. Unger over Emants als romancier en gevolgd door ‘Een zonderling’. Ook met drie fragmenten uit Een nagelaten bekentenis, Inwijding en Op zee.

19. EMANTS, Marcellus Uit vrees. Apart gepagineerde overdruk uit Groot Nederland, december 1911. Blind omslag. 32 p. Niet afgesneden. Identificatie in balpen buitenop.
€ 25
* Dramatisch verhaal.

K O N V E N T I E ‘ S
20. (EMANTS, Marcellus) Marcellus Emants-kalender 1903. Amsterdam/ Den Haag, Van der Land/ Belinfante, [1903]. Geniet. (24) p. Gedrukt in oranjebruin en bleekblauw. Met achterin een bestelkaart. 1e druk.
Verkocht
* Zeer curieus, Victoriaans mooi en buitengewoon zeldzaam schrijverskalenderboekje, met op iedere pagina een maandkalender, ruimte voor aantekeningen, persstemmen en citaten uit het werk van Emants. Je zou willen dat er nog zulke schrijverskalenders met citaten bestonden. Deze plaatjes zijn vergrotenswaard.

21. GERLACH, Eva De uren. Met zes (originele, genummerde en gesigneerde) etsen van Geertrui Charpentier. Vught, Zolderpers, 1995. Ingenaaid met stofomslag. (40) p. Met de hand gezet uit de Spectrum cursief en gedrukt op Magnani Incisioni in een oplage van 145 exemplaren. Omslag deels verschoten.
Verkocht

22. GRUNBERG, Arnon Simon Carmiggelt en mijn moeder. Een voetnoot bij een Voetnoot. (Heiloo), KDC [= Klein Dozijn Carmiggeltliefhebbers of Kracht Door Carmiggelt], 2013. 15,9 x 11,5 cm. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Horley Old Style en Egmont Open Kapitalen en gedrukt door De Carbolineum Pers in rood, grijs en zwart op Zerkall-papier in een oplage van slechts 20 genummerde en gesigneerde exemplaren (dit is nummer 9). 1e druk.
Verkocht
* Verschenen ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Simon Carmiggelt.

23. HERZBERG, Judith Landschap. (Met tekeningen van Joris Lamers). Landgraaf, Herik, 1998. Ingenaaid. (28) p. Gedrukt in een oplage van 299 genummerde en door de dichteres gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht

24. (HOFMAN, P.A.H.). DEYSSEL, Lodewijk van Werk der laatste jaren. Amsterdam, Meulenhoff, 1923. Ingenaaid met fraai ontwerp van P.A.H. Hofman. 320 p. 1e druk. Gedecoreerde rug bovenaan iets versleten. Handtekening van Martinus Werkman voorin.
Verkocht
* Dit boek ziet men altijd in een saaie linnen band, maar nooit zoals hier genaaid in zwaar bruin papier met voorop een naakte vrouw en op de rug een gestileerde bloeiende boom in Hofmans bekende kleuren goud en zwart – het is een donker boek. Artikelen over Haarlemse zaken, maar ook over Van Oudshoorn, futurisme en Toorop, en over enkele bekende familieleden van de schrijver.

25. (HOFMAN. ELFENRIJ). STREUVELS, Stijn Tristan en Isolde. Naar het oude volksboek herschreven door Stijn Streuvels. Amsterdam, Meulenhoff, 1924. Karton met opgeplakt stofomslag, bedrukt in zwart en goud. 268 p. Niet afgesneden. Achterin reclame voor deze en andere series van Meulenhoff.
Verkocht
* Schitterend scherplijnig bandontwerp van P.A.H. Hofman. Uit de serie ‘De Elfenrij. Bibliotheek voor Sage en Sprook’, een van de vele series kleine, elegante boekjes die in de vroege jaren twintig de boekenmarkt veroverden.

26. (HOFMAN. ELFENRIJ). TIMMERMANS, Felix De vier Heemskinderen. Naverteld door Felix Timmermans. Amsterdam, Meulenhoff, 1924. Karton met opgeplakt stofomslag, bedrukt in zwart en goud. 200 p. Niet afgesneden. Voorin handtekening van recensent Martinus Werkman in potlood.
Verkocht
* Ritmisch bandontwerp van P.A.H. Hofman. Mooie typografie. Uit de serie ‘De Elfenrij. Bibliotheek voor Sage en Sprook’.

27. (HOFMAN). ELFENRIJ Heer Halewijn. Uit het oorspronkelijk [van Charles De Coster] overgebracht door Nico Rost. Amsterdam, Meulenhoff, 1923. Verguld linnen. 128 p. Achterin reclame voor deze en andere series van Meulenhoff. 1e druk.
Verkocht
* Bandontwerp van P.A.H. Hofman met heer op ros. Uit de serie ‘De Elfenrij. Bibliotheek voor Sage en Sprook’.

28. (HOFMAN). ELFENRIJ Parsival. Naar de bewerking van Will Vesper. Amsterdam, Meulenhoff, 1922. Karton met opgeplakt stofomslag, bedrukt in zwart en goud. 224 p. Niet afgesneden. Achterin reclame voor deze en andere nieuwe series van Meulenhoff.
€ 25
* Bandontwerp van P.A.H. Hofman met de Heilige Graal. Uit de serie ‘De Elfenrij. Bibliotheek voor Sage en Sprook’.

29. (HOFMAN). PAUWELS, François Tziganen. (Gedichten). Amsterdam, Meulenhoff, 1924. Karton. (8), 112 p. Niet afgesneden. 1e druk. Hier en daar wat roest. Handtekening van M.H. Werkman voorin.
Verkocht
* Dynamisch abstract omslagontwerp van P.A.H. Hofman. De advocaat François Pauwels toonde zich in zijn gedichten en romans zeer begaan met de kansarme medemens, in dit boeiende boek speciaal met zigeuners. Klare poëtische taal over verdachten en processen, heel curieus.

30. (HOFMAN). QUERIDO, Is. Over Literatuur. Karakteristieken. Amsterdam, Meulenhoff, 1924. Ingenaaid. 248 p. 1e druk. Rug en randen verbruind
Verkocht
* Fraai art-deco-omslag van P.A.H. Hofman. 31 essays over o.a. Boutens, Coenen, Couperus, Erens, Gorter, Streuvels en Van de Woestijne. Recensie-exemplaar met klein kruisje op eerste bladzijde.

31. (HOFMAN). SCHENDEL, Arthur van Rose-Angélique. De droomers van de liefde. Amsterdam, Meulenhoff, 1922. Ingenaaid met ontwerp van P.A.H. Hofman. 244 p. 1e druk. Vaag vlekje onderaan het voorblad.
€ 45
* Recensie-exemplaar, schaars in deze donkere vorm. Zusje van Van Deyssels Werk der laatste jaren.

32. HOPKINS, Gerald Manley Zes Sonnetten II. Ingeleid en vertaald door Frans van de Wiel. Vught, Zolderpers, 2001. Ingenaaid met stofomslag. 32 p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt op Fabriano disegno 5 grana fina in een oplage van 80 exemplaren. Omslag deels fors verkleurd.
€ 25

33. JACOBS, Aletta De vrouw. Haar bouw en haar inwendige organen. Aanschouwelijk voorgesteld door beweegbare platen en met geïllustreerden, verklarenden tekst. Een populaire schets. Deventer, AE.E. Kluwer, 1921. 27 x 21 cm. Kartonnen platten met linnen rugje. 48 p. Illustraties. Achterin een beweegbaar model van het vrouwenlichaam: ingewanden, skelet. 6e druk. Stempeltje ‘Ter bespreking’ en handtekening van recensent Martinus Werkman. In goede staat; in het beweegbaar model zit één klein onderdeel los.
Verkocht
* Voorlichtingsboek van de eerste vrouwelijke Nederlandse arts (1854-1929). Met vijf voorwoordjes van de schrijfster voor de verschillende drukken (eerste: 1899).

34. (JACOBS, Aletta) Zeden en wetten in woord en beeld. [Amsterdam], Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, 1909. Oblong 14 x 22 cm. Geniet. 24 p. Met 12 paginagrote illustraties van J.B. Bokhorst. 2e bijgewerkte druk. Omslag vlekkig en aan de randen versleten.
Verkocht
* Achterop staat het hiervoor verantwoordelijke hoofdbestuur van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, met als presidente Aletta Jacobs. Deze welsprekende brochure over vrouwenkiesrecht met de illustraties van J.B. (Midderigh-)Bokhorst werd in zeer grote aantallen verspreid, maar door de kwetsbare uitvoering (oblongformaat, krantenpapier, twee nietjes) zijn er weinig van overgebleven.

E R G
35. KORTEWEG, Anton Het pindasnoer is leeg. Nieuwe Chinese kwatrijnen en andere gedichten. [Bedum], Exponent, 1991. Ingenaaid met stofomslag. (32) p. Met de hand gezet en gedrukt in bruin en zwart in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur aan het echtpaar Dubois: ’25 april 1991/ Voor Pierre & Simone,/ zie ‘Crematorium’,/ regel 5. Met gevoelens van/ vriendschap/,/ Anton’.
Regel vijf uit het betreffende gedicht luidt: ‘Het is erg maar ook weer niet zo erg’.

36. KORTEWEG, Anton Voor mijn ouders, veertig jaar getrouwd. Den Haag, Mikado Pers, 1987. Ingenaaid met omslag. (2), 14 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur aan het echtpaar Dubois: ‘10.4.’87/ Voor Pierre & Simone,/ die ongeveer even lang/ lief en leed deelden./ Anton’.

37. LEEUWEN, Klaas van Het letterboek voor den teekenaar en ambachtsman. Rotterdam, D. Bolle (buitenkant) / Bennekom, G. Schreuders, [1907]. Oblong 28 x 38 cm. Geïllustreerde halflinnen map. Gevouwen voorblad met titel en uitvoerige inhoudsbeschrijving door Van Leeuwen, gedateerd ‘November 1907’. Met 53 van de 54 bladen met voorbeelden, gedrukt in kleur. 1e druk. Blad 5 ontbreekt. Band wat stoffig, maar verder in zeer goede staat.
Verkocht
* Schitterende lettervoorbeelden en alfabetten, virtuoos getekend door de kunstenaar Klaas van Leeuwen (1867-1935) naar voorbeelden uit heden en verleden. Onder meer met letters naar Dürer en Tory, maar ook naar Van Leeuwens moderne geestverwanten K.P.C. de Bazel en M. Lauweriks. Mooi aan de muur.

38. (LIEFDE). AXELROD, Florence Om jouw liefde alleen. Uit het Amerikaans vertaald door G. Kroon-Bakker. Laren, A.G. Schoonderbeek, [1953]. Ingenaaid. 252 p. Niet opengesneden. 1e druk. Wondermooi bewaard gebleven exemplaar.
€ 30
* Zo te zien een boek vol vlammende hartstocht: op het omslag een museale, geschilderde afbeelding van een filmkus.

39. PAUWELS, François Fantomen. (Gedichten). Amsterdam, Meulenhoff, 1924. Karton.128 p. Met portret. 2e druk. Mooi en gaaf. Met de handtekening van recensent M.H. Werkman.
€ 15
* Gevarieerde, lezenswaardige gedichten van de advocaat François Pauwels, onder andere over griezelige dromen, maar ook over zielige én over dictatoriale honden.

N I E U W E  G E M E L I J K H E I D
40. REVE, Gerard De avonden. Een winterverhaal. Amsterdam, De Bezige Bij, (1947). Halflinnen. 240 p. 1e druk. Goud op de rug deels wat dof, paar krasjes op voorplat.
Verkocht
* Met in potlood op voorste schutblad: ‘Intekenprijs/ 4,-‘ (uiteindelijk zou de nieuwprijs 5,25 bedragen).
Bijgevoegd: twee vroege recensies (krantenknipsels).
– W.E. [= Jhr. J.W.J. Witsen Elias], ‘Is zo de jeugd?’, in: Leeuwarder Courant, 13 februari 1948.
– J. Greshoff, ‘De nieuwe gemelijkheid produceert een waardeloos prul. De bekroonde “Avonden”van Simon van het Reve’, In: Nieuwe Courant, 10 april 1948.

41. (SUB SIGNO LIBELLI). BÜCH, Boudewijn Auch ich in Arkadien. SSL, 1980. Vouwblad in omslag. Gedrukt in zwart en blauw in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 160
* Dit exemplaar werd voluit gesigneerd door de dichter onder het colofon: ‘Boudewijn Maria Ignatius Büch’. Breugelmans 62.

M I S T I G
42. (SUB SIGNO LIBELLI). BÜCH, Boudewijn Godlinzense gedichten. [Leiden], Sub Signo Libelli, (1986). Halfmarokijn met platten van zacht zilverglanzend Japans papier. (6), 28 p. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 84 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk. In uitstekende staat.
Verkocht
* Eén van de luxe-exemplaren, door David Simaleavich van Binderij Phoenix magnifiek gebonden in grijs halfmarokijn (er waren 34 luxe-exemplaren beschikbaar). Een van de fraaiste boekproducties van het illustere drietal Boudewijn Büch, Ger Kleis en David Simaleavich. Godlinze, het Groningse dorpje waar Büch besloot (‘op een mistige wintermorgen’) om poëzie alleen nog maar privé uit te geven, bij bibliofiele drukkers. Mét prospectus. Breugelmans 150.

43. (SUB SIGNO LIBELLI). KLOOS, Willem Knabenklagen. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick). Sub Signo Libelli, 1981. Ingenaaid met omslag. 32 p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in groen en zwart in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk. Exlibris van F.L. Bastet op voorste schutblad.
€ 65
* Eén van de 25 ingenaaide exemplaren. Exemplaar met handgeschreven opdracht van de tekstbezorger op het voorste schutblad: ‘Voor Frédéric Bastet,/ hem in vriendschap toebedacht/ op de dag waarop hem de/ Witte-prijs werd uitgereikt./ Delft/Den Haag, woensdag/ 14 oktober 1981’. Breugelmans 72.

44. (SUB SIGNO LIBELLI). KLOOS, Willem Knabenklagen. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1981. Linnen (Binderij Phoenix). 32 p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in groen en zwart door Ger Kleis in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 100
* Eén van de 20 exemplaren in een linnen band. Breugelmans 72.

45. (SUB SIGNO LIBELLI). KLOOS, Willem Knabenklagen. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1981. Verguld halfperkament (Binderij Phoenix). 32 p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in groen en zwart door Ger Kleis in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 200
* Eén van de 30 luxe-exemplaren die door David Simaleavich van Binderij Phoenix in een bekoorlijke halfperkamenten band werden gebonden. Breugelmans 72. Met prospectus.

S L E E T S,  M A A R  I N T E R E S S A N T
46. VERLAINE, Paul Choix de poésies, édition augmentée d’une préface de François Coppée. Parijs, Charpentier, 1923. Perkament. 360 p. Met portret. 106e duizend. Beetje slordig, band wat versleten. Rijgtouwtjes ontbreken.
Verkocht
* Met zelfgemaakte perkamenten band, voorzien van een van talent getuigende, waarschijnlijk van oorsprong Nederlandse bandtekening in rood en grijsgroen met ingewikkeld art-deco-motief en kundige belettering. Wat sleets, maar interessant.

47. VISSER, Edmond Dr. Willem Royaards. Onze Tooneelkunstenaars. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, [1922]. 16 x 13 cm. Karton met opdruk in zwart en goud. 48 p. 1e druk. Omslaggoud mist wat stukjes.
€ 25
* Fraai omslag en even fraaie titelpagina ontworpen door Wam Heskes (evenals Visser zelf ook acteur).

48. VISSER, Edmond Eduard Verkade. Onze Tooneelkunstenaars. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, [1922]. 16 x 13 cm. Karton met opdruk in zwart en goud. 48 p. 1e druk. Goed exemplaar. Handtekening voorin van recensent M.H. Werkman.
Verkocht
* Omslag en even mooie titelpagina van Wam Heskes.

49. ZUBLI-VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE, Marie Poésies. A la mémoire du Professeur Jos. A. Alberdingk Thym. (Met handgeschreven opdracht aan Hélène Swarth). Parijs, Librairie Fischbacher, 1890. 14 x 10 cm. Halflinnen. 28 p. Alle sneden verguld. 1e druk. Bandje aan de achterkant gevlekt.
€ 25
* Bevat zestien Franstalige gedichten voorafgegaan door een eveneens Frans gedicht van Joseph Alberdingk Thijm, slechts één maand voor zijn dood geschreven. Met handgeschreven opdracht van de schrijfster aan Hélène Swarth: ‘à Madlle H. Swarth/ de la part de/ l’auteur’. Van jonkvrouw Maria Zubli-Van der Berch van Heemstede (1841-1905) zijn tevens landschapsschilderijen in musea aanwezig.


In de linker zijbalk van onze website ziet u ‘m: de nieuwe pagina 1800-1900, gewijd aan ons 19e-eeuwse boek. Ook de pagina Oud en Zeldzaam met boeken uit 1490-1850 is bijgewerkt, evenals Brieven, Film en Politiek.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 1 maart 2022 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.721 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: