antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 988: Kinderland

Kwastelorum, hobade he, monadnock, thelonious flankeren trapval, huwlijksplicht, drukkershandjes, tirassen en gekantelde ligaturen. Van Armando via Nöggerath en Rozendaal tot Zwetsloot. Sprits, fluweel, Pordenone, Koekange… (we krijgen trek!)


1. ARMANDO Licht. Grote ansichtkaart met op de beeldzijde het gedicht ‘Licht’ uit de bundel Gedichten 2009. 15 x 21 cm.
Verkocht
* Boven het gedicht gesigneerd door Armando in balpen.

2. BERNLEF, J. Hoe van de trap te vallen. Leiden, De Baaierd, (2011). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage.
Verkocht
* Gedicht geïnspireerd op een solo van pianist Thelonious Monk, uitgegeven in de vorm van een singeltje in hoesje, compleet met gaatje.

3. BILDERDIJK, Willem De zoete Huwlijksplicht. (Met een uitgebreide toelichting door Peter van Zonneveld). (Wageningen, Houtpers, 1999). A4-formaat. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Bodoni en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 100 exemplaren.
Verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van de Achtste Litteraire Salon van het Kennemer Gasthuis.

4. BIOSCOPE-THEATER A. NÖGGERATH Programma met o.a.: ‘Eduard Jacobs, Dichter-Zanger, geheel nieuw répertoire’. Amsterdam, Nöggerath, (ca. 1908-1910). Leporello van 6 bladzijden roze papier. Met uitvoerig programma (12 onderdelen), ‘afgewisseld door levende, sprekende en zingende photografiën’. Veel advertenties. Ook met een tekening van het in 1908 gebouwde theater. Eén vouw 4 cm ingescheurd. Tekeningetje van een gezichtje voorop (zie afbeelding). Heel lichte ouderdomssporen.
Verkocht
* Zeer vroeg bioscoopprogramma met mooie Amsterdamse reclames, die verraden dat het Nöggerath-gebouw nog gloednieuw was.

5. BOR, Jan Experiment in niet-denken. (Amsterdam, De Beuk, 1985). Oblong 21 x 25 cm. Cahiersteek. (24) p. Oplage 500 exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Concrete poëzie.

6. BOUMANS, Bart Vertaal-manuscripten. Amsterdam, Drukhuis, 1975. Cahiersteek met aanhangend kaartje en buikfoedraal aan de kop. (20) p. Gedrukt in een oplage van 45 geturfde en door de auteur, nou ja: duizendkunstenaar gesigneerde exemplaren.
€ 50
* Met op het kaartje een gesigneerd opdrachtje van Boumans aan Huib van Krimpen. Een kriebelig typografisch experiment, geheel gezet uit bestaande, maar zelden gebruikte en veelal gekantelde of op de kop staande cursieve ligaturen.

7. CUNEY, Waring Puzzles. Selected and introduced by Paul Breman. Utrecht, Stichting De Roos, 1960. Folio (35 x 24 cm). Decoratief karton. 100 p. Gebonden als blokboek. Met 8 tweekleurige houtsneden van Ru van Rossem en boekdecoratie, eveneens in houtsnede. Typografie Henk Krijger. Gedrukt in 175 genummerde exemplaren.
€ 40
* Exemplaar gemerkt H.S. Waring Cuney (1905-1976) studeerde aan Howard University en Lincoln University, en aan het New England Conservatory in Boston. Cuney heeft bijgedragen aan de Harlem Renaissance. Hij publiceerde tal van bluesteksten, maar ook gedichten in tijdschriften, vanaf 1925. Maar deze grote uitgave van Stichting De Roos is zijn eerste publicatie in boekvorm! Leeflang 52.

8. DEEL, Tom van Twee duiven. Zonder plaats, uitgever of jaar. Planodruk. 17,5 x 25,0 cm. Oblong. Met de hand gedrukt in een beperkte oplage op gevergeerd papier. Twee scheurtjes.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde groet van de dichter: ‘In dank, (sign.)’. Niet in de naar volledigheid strevende bibliografie in Jan Campertprijzen 1987 (Den Haag 1987).

9. DEYSSEL, Lodewijk van De kleine republiek. Deventer, P. Beitsma, 1889 [= december 1888]. Twee delen in een band. Linnen privéband met handgeschreven titels op rug en voorplat. (2), 334; 270 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. Iets scheefgelezen. Titelpagina verbruind, hoekje aangezet. Eerste tekstpagina geplakt doch gescheurd (bijna los).
€ 250
* Uniek exemplaar met een leuke provenance. Op het schutblad staat een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan de bekende schrijver en fotograaf: ‘Voor Emiel van Moerkerken./ 7 Juli 1936/ K.J.L. Alberdingk Thijm/ (L. van Deyssel).’ Ernaast heeft Van Moerkerken een originele zwart-witfoto ingeplakt: Van Deyssel in pak en met hoed, zijnde een uitsnede van de bekende foto van Van Deyssel en P.H. van Moerkerken, de vader van de fotograaf, levendig converserend anno 1934. Bovendien schreef Emiel van Moerkerken zijn naam met potlood op de titelpagina en voorzag hij het boek van zijn door Chr.J. van Geel ontworpen ex libris.
De vele (helaas deels weggegumde) genoteerde paginanummers en strepen in de marge zijn vermoedelijk van Van Moerkerkens vader, die de roman las in juli 1918. Van Moerkerken jr. trachtte zijn enthousiasme over De kleine republiek in 1939 over te brengen op zijn vriend E. du Perron, maar het sloeg niet aan. ‘Ik heb een vrije avond verdaan met het probeeren te lezen in De Kl. Rep. Het is mij absoluut onmogelijk mij voor deze dingetjes te intereseeren, in dit taaltje, dat tegelijk van een ongemeene ouwehoerigheid en een onovertrefbare kwastelorummigheid is; ik bewonder je geduld […]’ (E. du Perron, Brieven VIII (Amsterdam 1984), p. 303).

10. (DRUKWERK IN DE MARGE) Groei & bloei. Een verjaardagsboeket voor Marlies Louwes. 2005. 19 bijdragen, geschikt als papieren boeket in een kartonnen ‘vaas’ [door Cor Aerssens]. [Oplage slechts dertig exemplaren].
€ 300
* Eén van de charmantste verjaardagsprojecten van Drukwerk in de Marge. Bevat een inhoudsblad en achttien gevarieerde bijdragen, elk gevat in een kleurig omslagpapiertje. Bijdragen van Jan Keijser, Doortje de Vries, Albert Bouma, Hans van Eijk, Anne de Boer, Frans den Breejen, Atelier It Plein, Jaap Schipper, Frans de Jong, Ger Kleis, Kees Thomassen, Elze ter Harkel, Pim Witteveen, Jan E. Bouman, Ronald Breugelmans, Hanneke Briër, Hans Horn, Maikie Mijnssen, Cor Aerssens en Hester Verkruissen. DIDM projecten 23.

11. (DRUKWERK IN DE MARGE) Nederlands-Hongaarse Biljetletterproef. (Met een inleiding door Mathieu Lommen). Debrecen/ Amsterdam, 2009. 41 x 30 x 5 cm. Kartonnen map met drukknoopsluiting. Bevat bijdragen van 47 Nederlandse en Hongaarse margedrukkers. Oplage 55 exemplaren (waarvan slechts zeven voor de verkoop).
€ 350
* Reusachtig project vol expressiviteit. Uit het juryrapport van Mooi Marginaal 2008-2009: ‘In een oplage van 55 exemplaren maakten 47 drukkers twee druksels op A3 formaat. Iedere drukker kreeg een letter, cijfer, of teken toegewezen. De opdracht was uitsluitend biljetletters te gebruiken, van minimaal 3 cicero tot zo groot als beschikbaar. Het grootste corps was 132 cicero. Op het eerste vel moest alleen de toegewezen letter worden gebruikt, het tweede was voor vrije grafiek. Het Nederlands-Hongaarse project trok 35 Nederlandse deelnemers en 12 Hongaarse. Het resultaat is een letterproef van het letterbezit van de drukkers, hetgeen indrukwekkend is. Elke bijdrage is anders en verrassend, van ingetogen zwart-wit grijs tot zeer kleurrijk. Het drukplezier komt je door de hele map tegemoet.
De creatieve mogelijkheden van het drukformaat van A3 tot A0 zijn ook volledig benut. Zo heeft Harmke Nijhof het cijfer 9 heel origineel gebruikt in een leporello met 4 vellen A3 aan elkaar genaaid, Ben Joosten de letter M in een 132 cicero letter op een vel van 55 bij 70 cm gevouwen in een map met daarop XXL. Er is een blad met drukkershandjes, met punten en komma’s en er is geen enkel teken vergeten. De map laat voorbeeldig zien hoeveel plezier en lol je kunt hebben met drukken. Drukkersregels gelden niet voor zo’n ontzettend leuk project. We mogen hopen dat er nog een keer een initiatief komt zoals dit’.
Bevat bijdragen van onder meer de Avalon Pers, Pastei, LJC-Pers, Lojen Deur Pers, Statenhofpers, Eikeldoorpers, Houtpers en de Uitvreter.
DIDM G-14.

12. (ENGELMAN, Jan, als: ANTIPHOLUS VAN EPHESUS) Ballade van de waarheid. Amsterdam, Stedelijk Museum, 1945. 32 x 23 cm. Plano, aan één kant bedrukt. Verfomfaaid, met randscheuren en -kreukels.
Verkocht
* Herdruk uit juli 1945 op de ondergrondse pers van het Stedelijk, omdat het Gemeentebestuur van Amsterdam aan deze ballade de prijs voor het beste illegaal verschenen verzetsgedicht had verleend. De oorspronkelijke druk is uitgegeven door de KSV Veritas in Utrecht, 1944 (dat is De Jong 43).

13. GOOILAND Placcaet op ’t stuck van de Jacht in de Houtvesterye van Goylandt, aen de Oost-zyde van de Reviere de Vecht gelegen. Den Haag, Hof van de Stadhouder, 1675. 38 x 34 cm. Eenzijdig bedrukt aanplakbiljet. Veertien artikelen grotendeels gezet uit ‘gotische’ letter en gedateerd 1 maart 1675. In druk gesigneerd door G.H. Prince d’Orange (= Stadhouder Willem III) en zijn secretaris C. Huygens (= Constantijn Huygens jr.). Aan de randen wat zijscheurtjes en kreukjes. Horizontale vouw wat ingescheurd.
€ 125
* Op 18 januari 1675 was de jacht in de Houtvesterij van Gooiland door de Staten van Holland zonder overleg van de Erfgooiers overgegeven aan stadhouder Willem III. Dit plakkaat preciseert de nieuwe regels in het gebied: een streng verbod op de jacht en het weiden van vee door onbevoegden in de Houtvesterij van Gooiland ten oosten van de Vecht. Klemmen en eieren uithalen, ‘tirassen, stroppen en boeyeringen’ zouden voortaan bestraft worden met een boete van 25 zilveren guldens. Schippers noch voerlieden mochten buitengemaakt wild aannemen, eveneens bij verbeure van 25 guldens. Boeren en andere bewoners van het gebied moesten de hand houden aan deze verboden, zo niet dan kostte het die arme sloebers vijftig klinkende pegels. Originele, schier onvindbare, zeventiende-eeuwse, Gooise verordening.

14. HEIDEN, Maria Ontbijt aan de Maas. (Met foto’s van Mark van den Brink). (Rotterdam), Hotel New York, (1997). ingenaaid met stofomslag. 56 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde en gedateerde opdracht van de auteur.

15. HEYTZE, Ingmar Miniaturen. (Met 14 originele etsen door Gerard van Rooy). Utrecht, Stichting De Roos, 2005. Karton, overplakt met Edo Mizu Original lichtblauw fluweelpapier, met stofomslag. 60 p. Typografie Bart de Haas. Gezet uit de Romulus en gedrukt door Alex Barbaix op 150 grams Hahnemühle etspapier in een oplage van 175 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* De gedichten van Heytze passen perfect bij de virtuoze, heel fijngetekende etsen en grappige vignetjes van de Maartensdijkse graficus Gerard van Rooy, die zich in de jaren zestig bij de Utrechtse kunstenaarsclub De Luis voegde. Aaibare band. De Roos 165.

16. JANSSEN, Jacques Er hoest een kind voorbij. Tekeningen en gedichten. Tilburg, Nexus Instituut, 2001. Linnen met stofomslag. 64 p. Typografische verzorging Jacques Janssen. Oplage 600 exemplaren. 1e druk.
€ 12
* Typograaf en vormgever Jacques Janssen (1922-2011) werd vooral bekend omdat hij het gezicht bepaalde van de uitgaven van uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep. Ad ten Bosch portretteerde hem in 1993 in het tijdschrift De Gids.
Nexus Bibliotheek III.

17. JANSSEN, Jacques Los van alles. Tekeningen en enkele citaten. (Met een voorwoord van Kees Fens). Utrecht, Stichting De Roos, 2004. Linnen met stofomslag. 72 p. Vormgeving Huug Schipper. Gedrukt door De Dageraad in verschillende kleuren op Dulcet smooth in een oplage van 175 genummerde en door de kunstenaar gesigneerde exemplaren.
€ 25
* Mooie, speelse uitgave met leuke en soms bizarre illustraties van Jacques Janssen. Leeflang 162.

18. (KOEKANGER HANDPERS). Albert VERWEY Eenzame volzinnen LXXV. Over de Dichtkunst. [Koekange], Koekanger Handpers, 2012. 11,6 x 13,8 cm. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in bruin en zwart op diverse soorten papier in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Speels omslag. Nieuwjaarswens voor 2013.

19. LEEUW, Aart van der Kinderland. Amsterdam, Versluys, 1914. Ingenaaid. 248 p. Deels onopengesneden. 1e druk.
Verkocht
* Zes verhalen. Uit de bibliotheek van A. Roland Holst, met zijn exlibris op het voorste schutblad en in zijn handschrift: ‘A. Roland Holst/ Blaricum/ N.-H./ Juli 1916′.
Het fraaie, gelithografeerde ronde exlibris (met een zittende vrouw voor een rots bij het strand) is van de hand van A’s oom R.N. Roland Holst.

20. LUXOR-THEATER ROTTERDAM Hij, die zonder zonden is. Aangrijpend drama in vijf acten. In de hoofdrol: Bodil Ipsen. Rotterdam, Luxor-Theater, [1920]. Geniet. 8 p. Foto’s in donkerblauwe diepdruk op de vier pagina’s van het omslag. Binnenwerk met geïllustreerde Rotterdamse advertenties. Met (natuurlijk verbroken) sluitzegeltje. Prachtconditie.
€ 40
* Klassiek filmprogramma met portret van de veelzijdige Deense actrice Bodil Ipsen. De oorspronkelijke titel van deze Deense film is Lavinen (letterlijk: Lawine, 1920). Geïllustreerde advertenties voor champagne, eau de cologne, de Maasbank, auto’s en melk.

21. LUXOR-THEATER ROTTERDAM Een Martelares. Aangrijpend drama in vijf acten. In de hoofdrol: Pola Negri. Rotterdam, Luxor-Theater, [1920]. Geniet. 8 p. Foto’s in donkergroene diepdruk op de vier pagina’s van het omslag. Binnenwerk met geïllustreerde Rotterdamse advertenties. Met (natuurlijk verbroken) sluitzegeltje. Omslag iets geschaafd, verder gaaf.
Verkocht
* Klassiek filmprogramma met hemelsmekend portret van Pola Negri voorop, de smart- en liefdesheldin uit de tijd van de zwijgende film. Das Martyrium is een Duitse film uit 1920 van Paul L. Stein met camerawerk van Fritz Arno Wagner. Rotterdamse advertenties voor champagne, eau de cologne, sprits, auto’s en melk.

22. MARSMAN, H. Herinnering aan Holland. Leiden, De Baaierd, 2013. Leporello in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in rood, blauw en grijs in een oplage van 44 exemplaren.
€ 18

23. NESCIO De uitvreter. Titaantjes. Dichtertje. (Met omslagtekening en illustraties van Pieter Groot). Utrecht, Stichting De Roos, 1970. Karton. 106 p. Typografie Pieter Groot. Gezet uit de Plantijn en gedrukt door Hooiberg op Darwin in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Band (als vrijwel altijd) iets verkleurd.
€ 75
* Leeflang 87.

24. NOLENS, Leonard, Eva GERLACH e.a. Uit het niets. Vijf gedichten. Vier tekeningen. (Enschede), De Oare útjouwerij, (1994). Leporello. Gedrukt in een oplage van 66 exemplaren.
Verkocht
* Eén van de 26 geletterde exemplaren. Gedichten van H.C. ten Berge, Eva Gerlach, Leonard Nolens, Martin Reints en Willem van Toorn met tekeningen van Gijs Müller. Met een handgeschreven correctie in het gedicht van Leonard Nolens. Eén tekening is handgekleurd.

25. (PRIESSNITZ, Reinhard) Für meine Freunde. (Amsterdam), [Gérard Th. van Heusden?], 1963. Vouwblad. Gedrukt op simili-japonpapier van Pannekoek in rood en zwart.
€ 30
* Gedicht, getiteld ‘Frage an Lao-Tse’, gedrukt ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van de Oostenrijkse dichter Reinhard Priessnitz, die in dit uitgaafje Prissnitz heet, zonder e.
Op een inliggend, gedrukt kaartje staat ‘Nieuwjaar 1964 / Ter Perse van Gérard Th. van Heusden’.
Niet in de NCC. Niet in WorldCat.

26. ROTH, Joseph Die Büste des Kaisers. (Geïllustreerd door Kurt Löb). Amsterdam, Antiquariaat Die Schmiede, 1994. Ingenaaid. 48 p.
Verkocht
* Gesigneerd door Löb op de voorste binnenflap van het omslag.

27. ROZENDAAL, W.J. galerie le canard spuistraat 265 stelt ten toon schilderijen tekeningen en grafiek van w.j. rozendaal. (1951). [Amsterdam], Galerie Le Canard, 1951. 32 x 21 cm. Blad papier met horizontale vouw. Groot zelfportret in zwartwit boven de gedrukte tekst. Achterop een catalogus met prijzen (tussen 15 en 750 gulden). Zeer gaaf.
Verkocht
* Willem J. Rozendaal (1899-1971) is vooral bekend als illustrator en graficus. Bijgevoegd een andere uitnodiging voor een tentoonstelling uit 1957, waarop een blokfluitspelend kind te zien is.

28. ROZENDAAL, W.J. Drie houtgravures. 1. Gelukwens van Eugène Strens voor het jaar 1933: kristallen bolmeneer komt in de winkel een masker uitzoeken. Blokformaat 15,8 x 11,5 cm. Gesigneerd in het blok (op de olielamp). Blad op groter vel geplakt.
2. Gelukwens van Eugène Strens voor het jaar 1936: gemaskerd nieuwjaar klopt op je venster om je voor het feest uit te nodigen. Blokformaat 15,8 x 11,5 cm. Gesigneerd in het blok (onder het raam). Blad op groter vel geplakt.
3. La persévérance. 1933. Drie exotische figuren. Blokformaat 9,5x 3,5 cm. Gesigneerd in potlood en in het blok.
Verkocht
* Magistrale houtgravures met fantastische details. Bijgevoegd: een ansichtkaart door Rozendaal uit 1938.

29. ROZENDAAL, W.J. W.J. Rozendaal. (Map met een originele, gesigneerde houtsnede en twaalf (=13) lijncliché’s). Breda, Eenhoornpers, 1945. 30 x 25 cm. 14 bladen in linnen map met flappen en titeletiket. Gedrukt op de handpers door C.J. Asselbergs in een oplage van 50 exemplaren. Platten krom. Eerste blad deels verkleurd.
Verkocht
* Prachtige tekeningen van een naakte vrouw (Rozendaal was in 1943 getrouwd met de 23-jarige Petra van Leeuwen). Op het titelblad staat een trotse eenhoorn middenin het dierenrijk. Deze map verscheen na afloop van de oorlog.

30. (ROZENDAAL, W.J.). BELLAY, Joachim du La vieille courtisanne. Parijs-Maastricht, La Connaissance-Charles Nypels, 1925. Ingenaaid. 32 p. Met portret van Bellay in houtgravure door W.J. Rozendaal (van het blok gedrukt). Gezet uit de Hollandsche Mediaeval en gedrukt in rood en zwart in 200 genummerde exemplaren op getint Ossekop-papier. Goed exemplaar.
€ 50
* Lyrisch drukwerk! Nypels was in zijn typografie eigenlijk een zingende S.H. de Roos. Dit is een van de 150 exemplaren voor vrienden, genummerd in rood en door Nypels op naam gesteld van de Maastrichtse dichter Vic Reinders – en met diens handtekening voor in het boek.

31. (ROZENDAAL, W.J.). RHEEDEN, Herbert van, e.a. W.J. Rozendaal [1899-1971]. (Met twee originele foto’s door Marianne Dommisse). Zutphen, Walburg Pers, 1998. 28 x 21 cm. Ingenaaid met flappen. 194 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 25
* Met inliggend twee originele zwart-witfoto’s van 24 x 18 cm van Marianne Dommisse, een portret van een tevreden Rozendaal in zijn tuin (ca. 1970), die afgedrukt is op p. 31, en een van de lino ‘Zeven dames bij patisserie Krul’, afgedrukt op p. 191.

32. SCHMIDT, Annie M.G. Op een mooie Pinksterdag. (Leiden, De Baaierd), 2013. 16 x 15 cm. Acht eenzijdig bedrukte bladen. Met de hand gezet en gedrukt in groen, paars en zwart in een beperkte oplage.
Verkocht
* Uitgegeven als scheurkalender, met gaatjes, touwtje en kartonnetje. Uitgegeven t.g.v. de 102e geboortedag van de auteur.

33. SCHOOLMEESTER, de De vriendschap. Een toast. (Huizinge, Kalamos Pers, 2014). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van tweemaal 65 exemplaren.
Verkocht
* Gedrukt ter gelegenheid van de 65e verjaardagen van Nop Maas en Joep Jaspers.

34. STEEMERS, Wijnand Haaknagels. 72 aforismen. (Arnhem, Uitgeverij-Antiquariaat Leida, 1987). 7 x 10 x 3 cm. 72 eenzijdig bedrukte kaartjes in plastic doosje met colofon op de binnenzijde van het deksel. Grafische vormgeving Theo de Vos, art direction Trui Bolscher. Vervaardigd in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 30
* Heeft wel iets weg van ‘Dag, jij, tweeënzestig Mad Dog Stanzas, traditioneel voorbehouden aan poëzie van dronkelieden en waanzinnigen’ van Hugo Claus uit 1971.

35. STIP, Kees Marche militaire. Den Haag, Dick Welsink, 1988. Planodruk. 29,5 x 21,0 cm. Gedrukt in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Uitgegeven bij de 75e verjaardag van de auteur.

36. TRIER, Ad van Photoxylographie. Een onderzoek naar 19de eeuwse druktechnieken met 13 prenten gedrukt van zink en hout. (Doorn, eigen beheer, 1981). 36 eenzijdig bedrukte bladen in overslagdoos met touwtje. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 35 genummerde en gesigneerde exemplaren.
Verkocht
* Alle prenten werden door de drukker gesigneerd. Tekst en tien van de dertien prenten werden gedrukt op een proefpers, drie prenten werden gedrukt op een tot etspers omgebouwde schoenmakerspers.

37. UYL, Bob den Verhalen van de Grote Oorlog. (Met foto’s door Pieter Groot). [Utrecht], Stichting De Roos, (2001). Karton, geheel met vilt overtrokken en een kijkgaatje in het midden. 52 p. Typografie Caroline de Lint. Gezet uit de FF Meta Condensed en gedrukt door Flevodruk in vier kleuren zwart op Monadnock Dulcet in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 100
* Zeer bijzondere uitgave in groot formaat (40 x 31 cm!) van een aantal samengevoegde teksten van Bob den Uyl. In het originele calqueerpapier met sluitzegel van Stichting De Roos.

38. WERKMAN, H.N. Teksten. (Met foto’s van Esther Kokmeijer). Utrecht, Stichting De Roos, 2003. Halflinnen met vilten belettering. 108 p. Typografie Esther Kokmeijer. Gezet uit verschillende letters en gedrukt door Flevodruk op Confetti Yellow en Butterfly Aquarel in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Zeer mooi.
Verkocht
* Manifesten, begeleidingsteksten, gedichten, nonsenspoëzie à la ‘hobade he/ hobade há/ habone de/ habone da’ en nagelaten fragmenten: ‘de verborgen wegen zijn het mooist,/op de onopengesneden bladen’. Leeflang 161.

39. WILMINK, Willem Muzikale beelden. Tekeningen Simon Koene. Utrecht, Stichting De Roos, 1995. Linnen met stofomslag. 80 p. Typografie Huug Schipper. Gezet uit de Trinité 2 en gedrukt door Nauta op Pordenone in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Met inliggend de begeleidingsbrief van Stichting De Roos. Besmettelijk omslag misschien zeer licht verkleurd.
€ 50
* Schitterende uitgave van de gedichten van Willem Wilmink, die zich liet inspireren door De Schilderijententoonstelling van Moessorgski en Het Carnaval der Dieren van Saint-Saëns. Leeflang 147.

40. ZWETSLOOT, Jan De bioscoop. Een middel tot volksontwikkeling en volksbederf. Leiden, Uitgevers-Vennootschap Futura, 1913. Ingenaaid. 44 p. 1e druk. Voorblad los (bijeengehouden met omslag van kristalpapier).
Verkocht
* ‘Het gevaar [van de bioscoop] is dringend en van grooten omvang’. Met allerlei interessante voorbeelden. Uitgeverij Futura gaf de katholieke visie op allerlei maatschappelijke vraagstukken uit in de Volksbibliotheek, waarvan dit deel 35 is. Jan J. Zwetsloot (1885-1966) was o.a. redacteur van de Gelderlander.


Onze webpagina over film, fotografie en de firma Philips is pas bijgewerkt.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23 februari 2022 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.119 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: