antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 991: Opgeraapt

Fiks, deze nieuwsbrief, maar hopelijk tot het einde boeiend. Te beginnen bij het leuke experiment waar de nieuwsbrief naar genoemd is, langs de Cicero van Gryphius waaraan de uitgelichte afbeelding, de initiaal Q aan ontleend is, langs Couperus en via Jan van Krimpen naar woorden-woordenboeken-blaadjes, terwijl er onderweg allerlei katjes miauwen en hondjes blaffen.


1. AIROTA, Pietro Opgeraapt. [Haarlem], Onder de Korenmaat, 2016. 18 x 16 cm. Omslag van grof Japans papier. 12 p. kreukelpapier plus schutbladen van spinnewebpapier. Gezet uit de Gill en gedrukt in 70 exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Uit de blurb van de uitgever op de website van Drukwerk in de Marge: ‘In De nieuwe achternaam van de uitmuntende Italiaanse schrijfster Elena Ferrante maakt op een gegeven moment Pietro Airota, de danmalige verloofde van de vertelster, het voornemen kenbaar een boekje te laten drukken van verfrommelde bladen met daarop onafgemaakte zinnen. Een dergelijk boekje is nu gedrukt onder de Korenmaat.’ ‘Dit is vandaag de dag misschien de enig mogelijke literatuur’ voegt Airota er in de roman aan toe. ‘Wanhoop en illusie zijn een Siamese tweeling die voortdurend

2. (ALICE). TENNIEL, John Handgeschreven brief aan ‘Dear Miss Heywood’. 17,9 x 23,0 cm. Opgeplakt op een albumblad. Gesigneerd ‘John Tenniel’ en gedateerd ‘March 21./ 1905.’ op papier met voorgedrukt briefhoofd van Tenniels woning, 10, Portsdown Road, Maida Hill in Londen. 29 regels tekst. Achterop het albumblad een drietal onduidelijke handtekeningen van later datum.
Verkocht
* Tenniel (1820-1914), de illustrator van Alice in Wonderland, was in zijn jonge jaren bevriend met de grootvader van Miss Heywood. Zij heeft hem een portret van de grootvader gestuurd op zijn oude dag, waarvoor Tenniel haar hartelijk dankt (met ‘abject apologies for unavoidable delay’), al herkende hij zijn jeugdvriend niet in die bejaarde heer. Aan het eind worden de keizer van Duitsland en prinses Louise nog even genoemd.

3. ANACREONTEA Nog wat erotika. [Santpoort], Mercator Pers, 2003. 14 x 10 cm. Cahiersteek. 16 p. Met een illustratie. Tweetalig: Grieks en Nederlands. ‘Anakreontea 20 en 31 werden met de hand gezet uit de Bembo en Augustijn Griex No. 604 en (…) in 36 exemplaren gedrukt’ op Zerkall Bütten met golvend watermerk. 1e druk. Fraai.
€ 30
* Met veel plezier gemaakt boekje waarin twee antieke erotische gedichten. Illustrator en vertaler worden niet genoemd, maar wellicht zijn dat dan allebei andere rollen van de drukker, de classicus Willem Kramer.

4. BOUTENS, P.C. (vert.). AISCHYLOS Eumenieden. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht. Rotterdam, Brusse, 1922. Linnen. 56 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 600 exemplaren. Bandontwerp, schutbladen en initialen van S.H. de ROOS. 1e druk. Band wat dof. Onleesbare handtekening voorin.
€ 240
* Exemplaar met handgeschreven verjaardagsopdracht van Boutens, met krassende pen, aan de schilder Willem van Konijnenburg: ‘Aan mijn vriend/ W.A. van Konijnenburg/ P.C. Boutens/ dH., 11 Febr. 1923’. Van Boutens zijn verschillende opdrachtexemplaren aan deze schilder bekend, die de dichter meermalen portretteerde. Cat. Brusse 675.

5. (BRUNA, Dick) Uitreiking van de D.A. Thiemeprijs aan Dick Bruna op 19 september 1990 in de Domkerk te Utrecht tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. [Amsterdam, VBBB, 1990]. 21 x 10,5 cm. Cahiersteek. 24 p. Met illustraties. Typografie Karel van Laar. 1e druk. Als nieuw.
Verkocht
* Met juryrapport en overzicht van alle eerdere prijswinnaars. De vormgeving (met twee klare-lijnillustraties) is de bedenker van Nijntje waardig.

6. BUDDINGH’, C. Oud en nieuw. (Wageningen, Houtpers, 2012). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 15
* Ongepubliceerd sonnet, waarschijnlijk uit 1944. Koppermaandaguitgave.

7. CAPELLEVEEN, Paul van ‘Mijn vriend Kuiper overtrof zichzelf’. Over de Aforismenreeks van L.J.C. Boucher. Den Haag, Vrienden van het Museum Meermanno, 2008. Ingenaaid met omslag. (36) p. Met de hand gedrukt [door de Avalon Pers] in 300 exemplaren. Geïllustreerd (kleurkatern!). 1e druk.
Verkocht
* Zeer informatief met afbeeldingen in kleuren en een gedetailleerd overzicht van deze mooie serie kleine boekjes. Bijgevoegd: een origineel deeltje uit de Aforismenreeks.

8. CICERO, Marcus Tullius De officiis M.T. Ciceronis libri tres. Item de Amicitia, De Senectute, Paradoxa, & De Somnio Scipionis. Cum D. Erasmi, Philippi Mel[anchthon] ac Bartholomaei Latomi (Latomus) annotat[ionibus]. Quibus accessit Graeca Theodori Gazae in lib. de Senectute, & Somnium Scipionis traductio. Omnia denuo, uarijs ac optimis quibusq; collatis exemplaribus diligentissime castigata. (&) Kikero Romaios [Graece]. (&) Opera, quae quidem extant omnia, ex complurium doctissimirum virorum, Pauli praecipue Manutii ac Petri Victorii (…). Eorum primus omnia ad Rhetoricam oratoramque artem spectantia complectitur (…). Lyon, Erven Sebastianus Gryphius, 1558 / Lyon, Sebastianus Gryphius, 1552. Gepolijst kalfsleer (ca. 1600) met supralibros aan beide kanten: ‘PI-ERRE. / LE. ROY.’ 238, (2); 48; 744 p. Annotaties van Erasmus, Melanchthon en Latomus. Meerdere fraaie renaissance-initialen. Alle sneden verguld. Een goed gebruikt boek waarvan vooral de rug geleden heeft: ingescheurd en gekreukt. Voorschutblad ontbreekt. Aan de binnenkant van het voorplat is een 19e-eeuwse notitie geplakt die uitsluitsel geeft over het supralibros. Zonder inscripties.
Verkocht
* Dit boek bevat als eerste De Officiis, De Senectute en de Droom van Scipio, in 1558 uitgegeven door Gryphius’ erfgenamen: zijn weduwe en zijn zoon Antoine. Deze worden ingeleid met een brief van Desiderius Erasmus aan zijn oude vriend, de Antwerpse rechtsgeleerde Jacobus Tutor (Jacob Voogd), gedateerd Leuven, 10 september 1519. Na de prachtig getypografeerde Latijnse teksten volgt de vertaling in het Grieks door de vijftiende-eeuwse Grieks-Italiaanse geleerde Theodorus Gaza van De Senectute en de Somnium Scipionis.
Daarna volgt als laatste deel 1 van de verzamelde werken van Cicero, de verhandelingen over welsprekendheid, in 1552 uitgegeven door Gryphius.
Pierre Le Roy was een van de initiatiefnemers van het invloedrijke boek Satyre Menippée (1593), dat zich verzette tegen Spaanse invloeden in Frankrijk en in de Rooms-katholieke Kerk van Frankrijk. Le Roy was de huispriester van kardinaal Charles de Bourbon (1523-1590), die door zijn partizanen in 1589 was uitgeroepen tot koning Charles X van Frankrijk, maar nooit gekroond werd.

9. CIRCUSTHEATER SCHEVENINGEN Circusleven. Programma-uitgave Scheveningen Cirque Royal. (1934). Den Haag, Circustheater, [1934]. Geniet. 16 p. 1e druk. Wat slijtage, o.a. van sluitzegel op voorzijde, ezelsoortjes en zijscheurtjes.
Verkocht
* Programma voor vrijdag 10 augustus 1934. Met een artikel over clowns van Harrie J. Lysen, die in zijn tijd een bekend hogeschoolrijder was en in dit programma ook met paarden optrad (‘Viervoudige Tandemmanoeuvre’). Verder Alex Schirman met zijn vijftien Jazz-Girls, Mr. Workings met zijn steltlopende apen, trapeze-acts, clowns en ‘Sensationeele evoluties aan een Origineel Vliegtuig in den Circuskoepel’. Advertenties voor bonbons van Krul en voor Antimot De Regenboog.

10. (COHEN, Fré). Vijf boeken met banden ontworpen door Fré Cohen.
1. Fred. Berens: Menschen en jongens uit de Lapperbuurt. Amsterdam, Ontwikkelijjng, [1924]. Wit linnen met bandtekening in oranje en blauw van Fré Cohen. 136 p. 1e druk. Snede wat gedeukt.
2. Vsevolod Iwanow: Pantsertrein 1469 & Partijgenooten. Vertaald in het Nederlands door Else Bukowska. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1932. Rood linnen met oranje belettering door Cohen. 256 p. 1e druk.
3. A.B. Kleerekooper: Oproerige krabbels. Verzameld en ingeleid door Joh. Winkler. (Tweede serie). Amsterdam, Querido, 1933. 184 p. Zwart linnen met rode belettering van Fré Cohen. 1e druk.
4. Jakob Wassermann: Caspar Hauser of de traagheid des harten. Vertaald door N.J. Beversen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1938. Rood linnen met goudkleurig ontwerp van Fré Cohen. 552 p. 4e druk.
5. Nico van Suchtelen: Zwerftochten. Met 64 foto’s. Amsterdam, Mij. G.G.L. (=Wereldbibliotheek), 1935. Karton met bandtekening in geel en groen van Fré Cohen. 144 p. 3e druk. Rug versleten en vlekkig.
€ 65
* Stevige belettering en heldere bandstempels van Fré Cohen.

11. COUPERUS, Louis Hooge troeven. Amsterdam, Veen, [1896]. Ingenaaid [omslagontwerp H.P. Berlage]. (4), 124 p. 1e druk. Omslag verbleekt, binnenwerk roestig, maar toch nog in redelijke staat.
€ 90
* Op troefkaarten geïnspireerd omslag. Braches 960529. VV 166,2. De ingenaaide variant is bijzonder teer en zeldzaam, maar van dit exemplaar is ook de rug nog goed te zien.

12. COUPERUS, Louis De Ode. (Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1918) [=1919]. Gebonden in paars marokijn met gouden kader, en met schutbladen van lichtblauw-lichtpaars gemarmerd papier (met stempeltje ‘Studio Ars Libri’), voorzijde oorspronkelijk omslag meegebonden. Kop verguld. 80 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en door Couperus gesigneerde exemplaren. 1e druk. Exlibris op binnenzijde voorplat. De rug van de band is wat verkleurd, verder in uitstekende staat.
Verkocht
* De aantrekkelijke boekband dateert uit de tweede helft van de twintigste eeuw. De dieppaarse kleur refereert aan de eigenhandige pennenstreek van Couperus in paarse inkt die dit boek altijd onder het colofon siert. Van Vliet 305,2. Dit exemplaar was dus van de ingenaaide versie. Het is de variant met ‘D e o d e/ Louis Couperus’ in ronde letters op het omslag, dat verder de vormgeving heeft van de derde variant bij de onvolprezen Couperus-website van Ruud Veen: De Ode 1.4.

13. (DOES, Bram de) Hommage aan Bram de Does. (Met 22 vriendenboekjes). (Haarlem, Lojen Deur Pers (coördinatie), 2007). Lichtblauw linnen overslagdoos met zilveren belettering (Erik Schots).
€ 125
* Prachtige, rijk gevulde vriendendoos, verschenen ter gelegenheid van de toekenning van de Laurens Janszoon Costerprijs 2007 aan drukker, typograaf en wereldberoemde letterontwerper Bram de Does. De Does (1934-2015) werkte dertig jaar als typograaf voor Drukkerij Enschedé in Haarlem. Hij ontwierp twee nieuwe drukletters, de Trinité en de Lexicon en had ook een eigen private press: de Spectatorpers.

De doos bevat werk van 22 private-pressdrukkers (en een apart colofon met inhoudsopgave), voor het merendeel geheel met de hand vervaardigde, bibliofiele (ingenieuze) vouwbladen of boekjes, waarin, dat was de opdracht, uitsluitend gebruik is gemaakt van typografische ornamenten. De linnen doos met belettering in zilver en zwart werd met de hand gemaakt door de professionele boekbinder Erik Schots. In totaal werden er 175 exemplaren vervaardigd.

De doos bevat werk van Alex Barbaix, Peter Bekker (Koekanger Handpers), Jaap Binsbergen (Tussen Haakjes), Peter Duijff (De Eierland Pers), Saskia Eggink, Karel Gildemacher (De Hynsteblom), Martijn van de Griendt (Boekdrukatelier Het Y), Lodewijk de Groot (Cicero), Elze ter Harkel (De Vier Seizoenen), Piet Jacobs (Priegelpers), Dick Jalink (Kalamos Pers), Jan de Jong (De Buitenkant), Jan Keijser (Avalon Pers), Bubb Kuyper (Lojen Deur Pers), Rob Over de Linden (Ovira Linda), Hans Rombouts (Augustijn Pers), Ewald Spieker, Kees Thomassen (De Uitvreter), Doortje de Vries (Eikeldoorpers), Toon Wegner (Pro-Graph Pers), Pauline van Wensveen (Vette Venus Pers) en Johan de Zoete (The Rather Obscure Press).
Bijgevoegd: (KUYPER, Bubb en Nop MAAS (red.)). Bram de Does. Laurens Janszoon Costerprijs 2007. Haarlem, Stichting Laurens Janszoon Coster, 2007. Ingenaaid. 56 p. Geïllustreerd. 1e druk.
* Bevat bijdragen van o.a. Just Enschedé, Frans A. Janssen, Jan de Jong en Niek Smaal.

14. ELLIOTT, Harry (Kalender voor 1932). 46 x 33 cm. Met lintstrik. 4 bladen, eenzijdig bedrukt met een getinte lithografie plus ingeschoven Engelstalig kwartaalkalendertje. Schaafplekje, verder in goede staat.
€ 75
* Harry Elliott (= Charles Edmond Hermet, 1882-1959), ‘le gentleman illustrateur’, de meest Britse onder de Franse kunstenaars, voorzag deze forse kalender van vier grote en kleurige wintergezichten met een negentiende-eeuwse postkoets die winterse dreven berijdt. Levendige, sfeervolle en hartverwarmende prenten.

15. HAAN, Jacob Israël de Vriendschap en Adil. (Titel op omslag en Franse titel luidt Kwatrijnen). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1974. Ingenaaid met omslag. (20) p. Gedrukt met de Bodoni in een oplage van slechts 25 genummerde exemplaren. Gaaf en mooi.
Verkocht
* Zeer vroege, nog niet zo professionele SSL-uitgave, en de allereerste met tekst van een bekende schrijver. Breugelmans 4.

16. HERMANS, W.F. De mandarijnenpers. Groningen, De Mandarijnenpers [= W.F. Hermans], 1955. Ingenaaid met stofomslag. 32 p. Gedrukt op Hollands papier van Van Gelder in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels verbruind, vouw in hoekje. naam op Franse titel.
Verkocht
* Mandarijnen op zwavelzuur 2. JS 118.
Bijgevoegd: W.F. HERMANS, Mandarijnen op zwavelzuur No. 1. Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog. Amsterdam, Van Oorschot, 1955. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Naam op Franse titel. Fris.
* JS 117.

17. HOFMAN, Wim Eenvoudige maar afdoende methode om haast kleurloze vogels aan het fluiten te krijgen. Den Haag, Bureau Claxon, 2006. Cahiersteek. 8 p. Gedrukt door Hester Verkruissen in roze, grijs en zwart als bijdrage aan de verjaardagsdoos voor Dick Ronner, in een oplage van 50 exemplaren.
Verkocht
* Kenmerkend, inventief drukwerk van Hester Verkruissen. De oplage van de drukkersdoos voor Dick Ronner was 35, er zijn dus slechts 15 losse exemplaren verspreid.

18. JAZZ MAGAZINE Jazz. July 1942, Vol. 1, No. 2. (New York), Jazz Magazine, 1942. 22 x 14 cm. Geniet. 36 p. incl. omslag. Geïllustreerd. 1e druk. Aan rug en randen wat versleten.
€ 25
* Beroemd Amerikaans jazztijdschrift onder redactie van de nog piepjonge Bob Thiele & Dann Priest, die hierin het coverartikel schreef over Bunny Berigan.

19. KISMAN, Max Geni-Taal XXX. (Utrecht, Max Kisman, 2017). 22 x 11 cm. Cahiersteek. (32) p. 26 letters in erotische vormen met bijpassende tekst. 1e druk. Keurig.
Verkocht
* Vindingrijk erotisch ABC in het Engels en Nederlands. Er bestaan ook luxe en andere varianten van deze titel, o.a. een grote doos met speciaal gedrukte prenten. Maar dit is een eenvoudig, leuk, toegankelijk en verrassend boekje.

20. (KLOOS, Willem). Emmanuel de BOM Willem Kloos over de Vlaamsche Letteren. Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde. Verslagen en mededelingen, juni 1935. Geniet. 16 p. Voorop de handtekening van de schrijver Johannes Reddingius.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur: ‘”Wt jonsten versaemt”/ Aan J. Reddingius, den/ sympathieken./ 8.4.38. Emmanuel de Bom’.

21. KOPLAND, Rutger, Anton KORTEWEG & James BROCKWAY Everything seems understood. De glazen gevuld. (Met een originele collage van Stephen Featherstone). (Wassenaar), De Pij Pers, 1996. Ingenaaid. (4), 24 p. Gedrukt in groen en zwart in een oplage van 120 genummerde en door alle drie de auteurs gesigneerde exemplaren. Rug verschoten.
Verkocht
* Eén van de 60 Romeins genummerde exemplaren, daarbinnen éen van de 20 exemplaren (L ofwel 50), met een originele collage van Stephen Featherstone. Uitgave ter gelegenheid van de 80e verjaardag van James Brockway; het frontispice is een eigenzinnig portret van het feestvarken. Bevat poëzie van James Brockway, Rutger Kopland en Anton Korteweg.

22. KRAMERS Jz., Jacob, als A. JAEGER A new pocket-dictionary of the English and Dutch and Dutch and English languages; containing also: A vocabulary of proper names and a catalogue of the irregular verbs. Gouda, G.B. van Goor, [1859]. Origineel linnen met blindstempel. (4), 702, 36 p. 1e druk. Band vaal en aan de randen versleten, achterste kneep los. Naam op schutblad met datering ‘Augustus 1860’, handtekening met jaartal 1872 op eerste tekstpagina. Reep schutblad uitgeknipt. Gebruikssporen.
€ 35
* Eerste druk van dit omvangrijke woordenboek, gezet uit minuscule letters, samengesteld door Jacob Kramers Jz., ofwel DE Kramers (1802-1869), de naamgever van Kramers’ woordenboeken, onder het pseudoniem A. Jaeger. Intensief gebruikt, maar nog altijd nuttig voor liefhebbers van 19e-eeuws Engels.

23. (KRIMPEN, Jan van). MORISON, Stanley Fra Luca de Pacioli of Borgo San Sepolcro. New York, Grolier Club, 1933. 32 x 22 cm. Halfperkament met platten van Italiaans sierpapier (W.H. Smith & Sons Ltd). In kartonnen foedraal. (4), x, 106 p. Kop verguld. Typografie van Bruce Rogers, met een essay van Stanley Morison en een frontispice gegraveerd door Emery Walker. Gezet uit de Centaur en gedrukt in rood en zwart op Batchelor handgeschept papier in 390 exemplaren (plus 7 op groot papier). 1e druk. Onduidelijk vlekje aan de voet van de rug, verder uitstekend.
Verkocht
* Inscriptie voorin: ‘To Mr. Jan van Krimpen/ with the compliments of/ The Grolier Club’. Dit is de oudste en eerbiedwaardigste Amerikaanse bibliofiele vereniging, opgericht in 1884. Een boek van historische schoonheid én een bijzonder exemplaar.

24. (LION CACHET, C.A.). BRUGMANS, H. (red.) Officieel gedenkboek uitgegeven namens de Huldigingscommissie 1923 te Amsterdam ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria. (Luxe editie). Amsterdam, Van Holkema & Warendorf/ J.H. de Bussy, 1923. 29 x 23 x 6 cm. Schitterende originele band van rood leer, rijk verguld, naar ontwerp van C.A. Lion Cachet. Kop verguld. Rood gemarmerde schutbladen. (8), 592 p. Geïllustreerd. Met vignetten en decoraties van Lion Cachet. 1e druk. Heel lichte slijtage op de bovenste rughoeken en onderranden. Boekverkopersmerkje aan de binnenkant van mede-uitgever J.H. de Bussy. Uitstekende conditie.
Verkocht
* Delicate, exquisiete vergulde heelleren boekband in een expressionistische art-decostijl die Wilhelmina’s W met het koninklijk wapenschild vermengt. Officiële jubileumeditie ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van de koningin, met een panorama van geschiedenis en leven van Nederland. Bijdragen van H. Brugmans, Willem Kloos, C.K. Elout, Just Havelaar, J.D. van der Waals jr., Melchior Treub, Leo Lauer en vele anderen. Er werd een genummerde luxe-editie uitgegeven in verguld perkament; deze minstens even luxe versie is echter niet genummerd.

25. MÉRODE, Willem de Ganymedes. Een gedicht. Met vijf (= 6) houtsneden van Johan Dijkstra. (Amsterdam, De Gulden Ster, 1924). Ingenaaid, op Chinese blokboekwijze met raffia gebonden. 30 p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde en achterin door de dichter en de kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar vrijwel zonder roest of beschadiging, ook de raffia is intact.
€ 650
* Ongewone, hartstochtelijke dichtbundel met zijn expressionistische houtsneden en zijn gedistingeerde luxe uiterlijk. Een kwetsbaar boek waar vaak iets aan mankeert, maar hier niet. Nr. 120/125.

26. MÉRODE, Willem de De lichtstreep. A’dam, Holland, [1933]. Linnen. 48 p. 2e druk. Band wat verbleekt, randen iets versleten. Plakzegeltje van J.D. Ietswaart voorin. Spoortje van verwijderd exlibris.
Verkocht
* Exemplaar met opdracht: ‘Voor Jan Ietswaart/ van/ Willem de Mérode/ 9 Nov 1933’. Jan Ietswaart (1910-1984) behoorde in die tijd tot de groep jonge en veelbelovende Protestantse dichters die in De Mérode hun voorbeeld zag.

27. MÉRODE, Willem de. Als: Henri HOOGLANDT Mondje gauw. Met illustraties van Jan Franse. Arnhem, H. ten Brink, [1923]. Halflinnen met tekening van Jan Franse. 56 p. 2e druk. Goed exemplaar. Eigenaarsstempeltje van Willy de Winter uit Rotterdam.
€ 35
* Fijne kinderpsychologie. ‘Henri Hooglandt’ is een van de pseudoniemen van schoolmeester Willem E. Keuning, beter bekend als ‘Willem de Mérode’. Moeilijk te vinden zondagsschoolboekje.

28. MERZ, Konrad Duitscher aangespoeld! Vertaald door Nico Rost. Lochem, De Tijdstroom, [1936]. Ingenaaid. 196 p. Niet afgesneden. 1e druk. Iets schuingelezen.
Verkocht
* ‘Berlijnsch in zijn humor en gevoeligheid, toch doordringend in de levenssfeer van den Nederlanden’, deze wederwaardigheden van een uit nazi-Duitsland gevluchte man. Exil-uitgave, een vertaling van ‘Ein Mensch fällt aus Deutschland’, dat in 1936 voor het eerst in het Duits werd uitgegeven bij Querido. Delpher laat zien dat deze vertaling in november 1936 de leestafels van regionale kranten bereikte. Volgens de Brinkman werd het uit de handel genomen; in 1937 verscheen hetzelfde boek met ander voorwerk bij de Boekenvrienden Solidariteit in Hilversum. Op het omslag staan reclame-aanprijzingen van Menno ter Braak en Klaus Mann.

29. MICHAELIS, Hanny Uittocht. (Woold – ’t Harkel, De Uitvreter, 2010). Leporello (6 p.). Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Velata avoria Biblos in een beperkte oplage. 1e druk.
Verkocht
* Gedicht ‘over de gedeporteerde Joden’ (citaat uit haar dagboek). Jaarwisselingsgeschenk 2010-2011 van Nop Maas en Joep Jaspers.

30. PEREC, Georges De gestolen brief. (Jaarkaart 25). [Antwerpen], Het Gonst, 2018. 19 x 19 cm. Vouwblad (totaalformaat 38 x 38 cm) met uitstansingen. Bedrukt in kleuren en in potlood gesigneerd ‘W’ (van Wessels).
Verkocht
* Schitterend geheimzinnig verbeelde ‘droom nr 67 – mei 1971’ van Perec, een dynamisch kunstwerk van Dick Wessels.

31. REVE, Karel van het Burgemeesterslied. [Woubrugge, Avalon Pers, 2009]. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de smalle Bembo en gedrukt in een beperkte oplage. 1e druk.
Verkocht
* Bijdrage voor een feestbundel voor Nop Maas.

32. ROLAND HOLST e.a., A. Nederland-Duitsland. Brieven van Jan ENGELMAN, Martinus NIJHOFF, A. ROLAND HOLST en Victor van VRIESLAND over een op te richten Genootschap Nederland-Duitsland. 1. Handgeschreven brief aan ‘Hooggeachte Heer’. 27,2 x 21,7 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jan Engelman’ en gedateerd ‘Utrecht, 2 Oct. ’52’. 15 regels tekst. Twee perforatiegaatjes.
2. Handgeschreven brief aan ‘Hooggeleerde Heer’. 25,0 x 20,7 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Martinus Nijhoff’ en gedateerd ‘Den Haag 28 Juli 1952’. 10 regels tekst. Twee perforatiegaatjes.
3. Handgeschreven brief aan ‘Hooggeachte Professor’. 17,6 x 13,5 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘A. Roland Holst’ en gedateerd ‘Zondag’. 12 regels tekst. Twee perforatiegaatjes.
4. Getypte brief aan ‘Weledelgestrenge Heer’. 27,6 x 21,7 cm. Op briefpapier van P.E.N.-Centrum voor Nederland. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd ‘Amsterdam-O., 29 April 1953’. 11 regels tekst. Twee perforatiegaatjes.
Verkocht
* Drie van de vier schrijvers zijn benaderd voor een functie in het bestuur of de adviescommissie van het nog op te richten Genootschap Nederland-Duitsland. Engelman, Nijhoff en Roland Holst hebben alledrie zo hun redenen om de uitnodiging af te slaan. Zeven jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog was de houding jegens Duitsland nog wat afwachtend.
Engelman schrijft ‘alle waardeering’ te hebben voor het initiatief, maar heeft al zoveel ‘cultureel en sociaal werk’ verricht, dat zijn eigen letterkundige werk er onder ging lijden. Nijhoff is het principieel met de initiatiefnemers eens, ‘maar persoonlijk moet ik van medewerking afzien, omdat ik al overstelpt ben met werkzaamheden’. Roland Holst spreekt zich meer uit: hij is ‘persoonlijk ten aanzien van cultureele betrekkingen met Duitschland te zeer geremd door twijfel en achterdocht’.
Van Vriesland deelt mee dat hij, voorzitter van de P.E.N.-club, geen gelegenheid ziet tot het bijwonen van een lezing.
Het Genootschap Nederland-Duitsland werd opgericht in januari 1953 (de maand waarin Nijhoff zou overlijden) en organiseerde lezingen over Duitse kunst en literatuur. Zo las Heinrich Böll in 1960 op uitnodiging van het Genootschap voor uit eigen werk.

33. (ROOS, S.H. de). JEFFERIES, Richard Summer in the woods. With four drawings by S.H. de ROOS. (Met opdracht van De Roos). Amsterdam, (Lettergieterij ‘Amsterdam’), 1947. Ingenaaid. VIII, 36 p. Gedrukt in bruin en zwart in 750 genummerde exemplaren. Engelstalig. Met Nederlandstalige aanbiedingsbrief van de uitgever, met het vignet van S.H. de Roos, een symbolische roos in bruin gedrukt. 1e druk. Omslag verbruind en iets versleten.
€ 75
* Met voorin een handgeschreven, gesigneerde opdracht van S.H. de Roos: ‘Aan Ph. van Muysewinkel/ ter herinnering aan 8 Dec. ’47’. Van Muysewinkel was (en is) de naam van een Brusselse drukkerij. Eerste toepassing van de letters De Roos Roman en De Roos Italic. Uitgegeven ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van De Roos (die maar zelden in een boek schreef).

34. SCHMIDT, Annie M.G. Zwartbessie. (Met illustraties van Kees de Boer). Woold-’t Harkel, (De Uitvreter), 2014. Oblong. Leporello. Met de hand gezet uit de Gill en gedrukt op Zerkall Bütten in een oplage van 99 genummerde en door de illustrator gesigneerde exemplaren.
€ 25
* Inliggend een door Kees Thomassen met de hand geschreven ansichtkaart.

35. SNIJDERS, A.L. Achterstand. (Maserati / Jaguar). [Haarlem], (Lojen Deur Pers, 2015). Leporello (8 p.). Met de hand gezet en gedrukt in zes kleuren door Bubb Kuyper in een oplage van ‘ongeveer honderd’ exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Dankdrukwerk van de jubilaris voor de deelnemers aan het drukkersproject Het goede leven. Voor het omslag is een fraai lettertype uit het interbellum gekozen. De titel lijkt mij Achterstand, maar het zou ook Maserati of Jaguar kunnen zijn.

36. SNIJDERS, A.L. Thèta. Haarlem, Mooi Marginaal, 2012. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Sabon Antiqua en gedrukt in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Uitgave bij de presentatie van de vijfde editie van Mooi Marginaal.

37. SPOORWEGEN-PREHISTORIE. (SOETENS, Cornelis) Asphalt-sporen door geheel Nederland, in verband met de eerste sluiting der geldleening ten behoeve van het asphalt-spoor tusschen Amsterdam en Haarlem. Amsterdam, P.M. van Cleef jr., [1847]. Halflinnen bibliotheekbandje. Origineel omslag (voor- en achterzijde) meegebonden, aan de achterzijde met een afbeelding van de asfaltspoorkoets. 48 p. 1e druk. 19e- en 20ste-eeuwse bibliotheekstempels (o.a. ‘Gouverneur van Zuidholland’).
€ 99
* Over een variant van de paardentram. Uitvoerig, hartstochtelijk pleidooi voor dit alternatief van de spoorwegen: ‘Het wordt thans door elk’ onbevooroordeelden, luide erkend, dat IJzerbanen [spoorrails] voor Nederland niet geschikt zijn, en dat de streken waar IJzerbanen komen te liggen, daarvan geene voordeelen genieten, terwijl de bestaande straatwegen met derzelver weleer bloeijende steden, dorpen en gehuchten, door het stelsel van monopolie en isolering tot eenen totalen ondergang gedoemd zijn.’ ‘Sedert dat eene drukkende monopolie U met uwe weleer zo bloeijende dorpen, bekoorlijke landgoederen en heerlijke straatwegen in derzelver ijzeren armen knelde, hebben wij zonder ophouden … getracht om u eenmaal aan dien gedwongen toestand te ontrukken.’ De auteur van dit pamflet, Cornelis Soetens, pleit voor een spoorweg bestaande uit twee asfaltbanen van zo’n anderhalve meter breed, waarover een door paarden getrokken koets rijdt, met drie klassen. Deze zelfbedachte vorm van de paardentram was gepland tussen ‘de wieg van Laurens Koster’ ofwel Haarlem tot aan de Dam in Amsterdam. Helaas voor Soetens en zijn financiers kwam er niets van het asfaltspoor terecht…

38. SPRONK, Ank Kattigheden van Micio en Titus. Ulvenhout, Pen en Burijn, (1978). Haneboeken 2. Ingenaaid met flappen. 40 p. Met één origineel etsje, in potlood gesigneerd door Ank Spronk, en negen reproducties van etsen in offset. Gedrukt in 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels verbleekt.
Verkocht
* Autobiografie van twee Romeinse katten. Prachtig klein origineel etsje.

39. (TIMMERMANS, Felix). Paul de VREE Felix Timmermans. Origineel handschrift. 28,0 x 21,7 cm. Vier bladen. Alleen recto. Tweemaal gevouwen. Voorste blad wat verbruind.
Verkocht
* Dit handschrift diende als kopij voor Roeping, jaargang 24 (1947), p. 219-222.

40. (TOOROP, Jan). BOREL, Henri Een droom. Amsterdam, Van Kampen, [1899]. Versierd linnen (voor- en achterkant en rug, paars op wit). 184 p. Portret. Bandontwerp, initiaal en vignetten Jan Toorop. 1e druk. Rug verbleekt en aan één kant wat gescheurd. Band gevlekt en geschaafd.
Verkocht
* Mooie symbolistische klare-lijnvignetten van Toorop en een geweldige slaolie-initiaal D! De boekband in matige conditie, maar toch: een zeldzame Toorop-band met vrij bizar bandontwerp. Er bestaat ook een variant in oranje op wit. Braches Bouwstoffen 2133.

41. WERUMÉUS BUNING, A. Onze ouwe Kokkert. Zijn leven en lotgevallen, gedurende zijn verblijf aan den vasten wal. Den Haag, Henri J. Stemberg, 1882. Origineel omslag. 48 p. Met vier tweekleurige illustraties van J.M. Schmidt Crans. 1e druk. Rugje en bovenrand wat versleten. Enkele roestvlekken.
€ 25
* Innemende voorplaat en ook achterop een portretje van deze scheepshond, waarvan ‘Oud Zee-Officier’ Arnold Weruméus Buning met dit leuke boekje zo’n liefhebbend getuigenis heeft afgelegd.

42. WEYERMAN, Jacob Campo Amsterdamsche Hermes. No. 46, Dingsdag den 11 Augusty, 1722. [Amsterdam, eigen beheer, 1722]. Los nummer zonder omslag uit verzameldeel, gepagineerd 361-368. Met titelhoutsnede. Netjes.
€ 25
* Scheldtijdschrift, schendblaadje, chantageblaadje – heerlijk onvervalst achttiende-eeuws sarcasme van de achttiende-eeuwse Komrij, Jacob Campo Weyerman. ‘L.. (Leiden?) is zo lang als een Serpent, en zo smal als het Voetpad van een Koordedanszer, zynde gestigt in een bedompte laagte, om derzelver Inwoonders, van de wieg af, te gewennen, tot het noodlot der Hel, of tot de straf des Vagevuurs. De Inboorlingen aazen op Knoflook, als schabbige Franssen, en op Steenkoolen, als Duivels. Hun spraak krast als het muziek eens Ravens, en hun accent is vervloekter dan dat der Yren. Het gebraade Vlees wort ‘er gaar gebrant, en de Soupe wort ‘er tot Zeepzop gezooden. De Bakkers koeken zyn zo bitter als Koloquint-appelen.’ Zo! Wie gaat er nog naar Leiden?

43. WEYERMAN, Jacob Campo Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier. (Gevolgd door): De sleutel van den Antwerpschen Courantier. [Voor rekening van den autheur, 1727]. 21 x 16 cm. Oudtijds genaaid met gemarmerd omslag. (2), 96 p. Papier met scheprand, niet afgesneden. Omslag verfomfaaid en brokkelig, rug weggesleten.
€ 95
* Zelfstandig (en apart genummerd) deel van de verzameluitgave in kwartoformaat. Uitbundig, grof en vermakelijk toneelstuk met bijna dertig bladzijden toelichting in de al even vermakelijke en welsprekende Sleutel.

44. WEYERMAN, Jacob Campo Den Echo des Weerelds. No. 40 en 50, Maandag den 21. July (&) 29. September 1727. [Amsterdam, eigen beheer, 1727]. Twee losse nummers zonder omslag uit verzameldeel, gepagineerd 313-320 en 393-400. Met titelhoutsneden. Met (nogal verschillende) colofons. Netjes.
€ 45
* Als voren – heerlijk onvervalst achttiende-eeuws sarcasme van de achttiende-eeuwse Komrij, Jacob Campo Weyerman. Vooral nummer 50 is een schelms stuk leesgenot.

45. WIJDEVELD, Gerard Het vaderland. Utrecht, De Gemeenschap, 1930. Ingenaaid met omslag. 48 p. Oplage 500 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Elementair, felrood De Gemeenschap-omslag.

46. WIJDEVELD, Gerard Als: Gerard van DUIVEN Sub pondere. Zeist, Orbis terrae, [± 1948]. Linnen. 64 p. Gedrukt door de firma Duwaer op geschept papier in groen, rood en zwart in een oplage van 210 genummerde exemplaren. 1e druk. Platten wat krom en deels verkleurd.
€ 18
* Niet in Brinkman: Wijdeveld had na de oorlog een publikatieverbod voor tien jaar en moest dus in eigen beheer publiceren. Niet in de handel. Exemplaar met op het schutblad, handgeschreven: ‘Van den dichter/ Gerard Wijdeveld’.

47. WILLINK, Carel De schilderkunst in een kritiek stadium. Amsterdam, Van der Velden, 1981. Linnen. 104 p. Geïllustreerd. Uitgebreide herdruk van de editie uit 1950.
€ 20
* Gesigneerd door Carel Willink op de Franse titel: ‘A.C. Willink/ 25.5.’81’.
Op pagina 59 tot en met 85 is W.F. Hermans’ essay ‘De lange broek als mijlpaal in de cultuur’ opgenomen. Janssen/ Devigne 170.

48. WOORDENBOEKEN & NASLAGWERKEN Collectie van ruim 90 uitgeversfolders voor woordenboeken en naslagwerken uit de periode 1925-1990. Zeer uiteenlopende folders, bijna allemaal in uitstekende staat. Plus enkele duplicaten.
Verkocht


Zoals altijd worden kleine plaatjes groot wanneer u ze aanklikt.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 24 maart 2022 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.057 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: