antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 992: Huib van Krimpen

Vorige week ontving een aantal van u het boek De Couturedoos. Van Krimpen-vondsten voor Huis van het Boek. Dit boekje werd verspreid onder de Vrienden van Museum Meermanno om de verwerving van een aantal archiefstukken van Jan en Huib van Krimpen te vieren. Het werd geschreven door Paul Snijders en Marieke van Delft, en het bevat behalve een beschrijving van de stukken ook biografietjes van de hoofdpersonen Jan van Krimpen, zijn vrouw Nini Brunt en hun zoon Huib, voluit Huibrecht van Krimpen. Dankzij vormgever Sander Pinkse is het een lust voor het oog geworden.
U heeft dit drietal al vaak zien voorbijkomen in onze laatste 62 nieuwsbrieven, en we zullen binnenkort aan alle drie een gehele nieuwsbrief wijden – of meer.
We beginnen met Huib van Krimpen (1917-2002), typograaf en typografisch publicist. Een deel van zijn boeken werd voorzien van dit door hem ontworpen exlibris.


1. ARRIGHI The Calligraphic Models of Ludovico degli Arrighi surnamed Vicentino. A Complete Facsimile and Introduction by Stanley Morison. (Uitgevoerd door de Officina Bodoni). Parijs, privé-uitgave voor Frederic Warde, 1926. 26 x 16 cm. Halfperkament met gedecoreerde platten van rood stijfselpapier. xvi, 68 p. Gezet uit de 16-punts Vicentino Cancellaresca en gedrukt op getint handgeschept papier van Zanders in 300 exemplaren op de handpers van de Officina Bodoni in Montagnola di Lugano. Bandstempel en sierpapier werden speciaal voor de handboekband van dit boek vervaardigd. Met prospectus (4 p.). 1e druk. Rug iets verkleurd. Exlibris van Huibrecht van Krimpen.
€ 450
* Geschiedenis in documenten: de overgang van het schrijfschrift van de kanselarij van de paus naar cursieve drukletters. De facsimiles in dit bekoorlijke bibliofiele boek vertonen fantasierijke renaissanceletterproeven. In Die Officina Bodoni 1923-1977, de autobibliografie van Mardersteig, vinden we onder nr. 15 een mooie romantische beschrijving van de totstandkoming van het boek: het is het resultaat van idyllisch Zuid-Zwitserse brainstormen van Mardersteig met Morison in de kerstdagen van 1924, op de grond gezeten tussen stapels boeken en manuscripten, en van Mardersteigs nauwe lettervriendschap met de Amerikaanse typograaf Warde. De curieuze drukletter van Morisons inleiding met zijn wapperende staarten en pluimen werd speciaal voor dit boek door de Parijse stempelsnijder Georges Plumet gekopieerd van het kanselarijschrift van Arrighi – deze letter is trouwens nog steeds leverbaar, voor de computer te koop onder de naam Operina. Het prospectus, mét fraaie voorbeelden (zie het linkerplaatje), is wat verbruind en kennelijk gebruikt voor een illustratie in een boek: in potlood zijn er aanwijzingen voor een drukker op genoteerd.


(Mardersteigs werkplaats-woning in Montagnola, een lino van Frans Masereel uit Die Officina Bodoni)

2. ATypI Faltblatt zur Jahrestagung der ATypI in München 1978. München, Druckerei Schumacher-Gebler, 1978. A4. Omslag van kraftpapier. 8 p. Met een gekleurde handafdruk op zwaar koperdrukkarton. Oplage 200 exemplaren. 1e druk. Kleine vlekjes op de achterkant, verder prima.
€ 25
* Feestelijke prent, tweemaal gevouwen en in een omslag gestoken, voor de jaarvergadering van de Association Typographique Internationale (ATypI), waar Huib lid van was, met kleurige reproducties van verschillende schriften (Cyrillisch, Grieks, Hebreeuws, enz.).

3. BRECHT, Bertolt Die Songs der Dreigroschenoper. Berlijn, Gustav Kiepenheuer, [1929]. In zelfgemaakt omslag genaaid. 32 p. incl. omslag. 26.-30. Tausend. Goedkoop tekstboekje. Wat verbruind en gebruikssporen.
€ 25
* Pretentieloos in een handgemaakt en met kleurige sterren gesjabloneerd omslagje genaaid, wellicht door Nini Brunt voor haar 19-jarige zoon Huib, die zijn naam voorin zette: ‘H. vanKrimpen/ XXXVI’. 1936 was het jaar van zijn eindexamen en het begin van zijn rechtenstudie.

4. DRUKKERSJAARBOEK Het Drukkers jaarboek voor 1906, 1907, 1908 en 1911. Compleet in 4 jaargangen. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1906-1911. Halfleer en linnen. (12), 204, (36); (8), 216, (52); (8), 272, 56; (12), 198; (60) p. Geïllustreerd in kleuren. Met telkens aan het eind een omvangrijk advertentiedeel. 1e druk. Wat gebruikssporen. Mooie exemplaren, alle voorzien van het exlibris van Huibrecht van Krimpen.
€ 175
* Uitgevoerd in verschillende stijlen door verschillende typografen (o.a. S.H. de Roos). Met interessante artikelen en talloze illustraties vaak in late Jugendstil en de bijbehorende subtiele kleuren. Heerlijk om in te bladeren.

5. (ERASMUS). LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” Erasmus en zijn drukkers-uitgevers. Een fragment uit hun briefwisseling bewerkt door B. Kruitwagen, O.F.M. Amsterdam, Lettergieterij ‘Amsterdam’, 1923. Gemarmerd omslag met flappen en titeletiket. 24 p. Gedrukt in rood, bruin en zwart op simili-Japon (Van Gelder). 1e druk. Rug wat versleten, omslag verbruind. Met voorin het exlibris van Huib van Krimpen.
Verkocht
* Inliggend het aanbiedingsblad, gedateerd Januari 1923. Eerste toepassing in een boek van de nieuwe Erasmus-mediaeval van S.H. de Roos.

6. (GEHENNA PRESS). BASKIN, Leonard Flosculi Sententiarum. Printers Flowers Moralised. Northampton, MA, Gehenna Press, 1967. Halfperkament met gemarmerde platten. 36 eenzijdig bedrukte bladen. Gezet uit de Centaur van Bruce Rogers en talloze ornamenten, vignetjes, drukkersbloemetjes (roosjes, fleurons, typografische lolletjes) en gedrukt met vele zachte kleuren op getint handgeschept Frans papier (vervaardigd in 1905 voor de postzegelhandelaar Warren H. Colson te Boston!), in 250 genummerde exemplaren (maar dit exemplaar is niet genummerd). 1e druk. Het voorplat heeft slijtsporen aan de rechterrand.
Verkocht
* Een orgie van typografische vignetten en initialen uit de collectie van de Amerikaanse typograaf Bruce Rogers, speels in exquisiete harmonie vormgegeven door de beeldhouwer en graficus Leonard Baskin (1922-2000) en uitgevoerd door zijn “pressman” Harold McGrath op de versatiele Gehenna Press in het Massachusettse Northampton. (Het woord Gehenna zal bijbelvaste boekminnaars bekend voorkomen: het is een nieuwtestamentische benaming voor de hel, die bekende speeltuin voor drukkers).
Een groot genot voor de typografieminnaar! Achterin een fantastisch gestyleerde, feestelijke toelichting van de boekgeleerde Dale R. Roylance. Dit uiterst begerenswaardige boek komt uit de collectie van Huib van Krimpen. De titel ‘Flosculi Sententiarum’ betekent letterlijk ‘bloemetjes van de zinspreuken’ of van de wijsheid. En kleurige, geestrijke bloemen, dat zijn het.

7. (GEHENNA PRESS). BASKIN, Leonard To Colour Thought. (Verona, Officina Bodoni, 1967). Halfmarokijn met foedraal. (2), 34 p. Gezet uit Giovanni Mardersteigs Dante-letter en op zijn handpers in rood en zwart gedrukt in 300 genummerde exemplaren. De kalligrafische voortitel is ontworpen door Crimilda Pontes. Geïllustreerd in zwartwit. Rug bovenaan beschadigd (foedraal ook op die plaats), onderaan rug met donkere vlek, verder mooi.
Verkocht
* Essay, voorgedragen door Baskin bij de opening van de Graphic Arts Collection van Yale University Library (waar Dale Roylance de eerste curator was). Dit is nr. 162, afkomstig van Huib van Krimpen. Autobibliografie Mardersteig 150.

8. (GEHENNA PRESS). BROWNE, Thomas Of Garlands and Coronary or Garland Plants. Thomas Browne to John Evelyn Esq. F.R.S. Northampton, MA, Gedrukt door de Gehenna Press voor The Smith College Museum of Art, 1962. Cahiersteek. Gedrukt in rood, groen en zwart in 750 exemplaren op geschept papier. Fraai exemplaar.
Verkocht
* Barokke tekst over bloemkransen, deels in de bloemkransvorm gezet waar drukker Leonard Baskin dol op was, van de arts en woordensmid Thomas Browne (1605-1682). Browne was de bedenker van honderden Engelse woorden als ‘electricity’, ‘cylindrical’, ‘medical’, ‘literary’ en ‘computer’, die alle ook in het Nederlands zijn doorgedrongen. Een van de 500 voor het museum gedrukte exemplaren, meegebracht uit Amerika door Huib van Krimpen.

9. (GEHENNA PRESS). BASKIN, Leonard Collectie van 11 efemera. Uitnodigingen en naamkaartjes, ontworpen en gezet door Leonard Baskin en eenzijdig gedrukt in rood en zwart op diverse soorten geschept papier. Jaren 60. Kleine formaten (tot 19 cm).
Verkocht
* Mooie kaartjes, uit Amerika meegebracht door Huib van Krimpen.

10. (GEHENNA PRESS). BASKIN, Leonard Drie familie-aankondigingen, drie proefdrukken en een prospectus. Huwelijksaankondiging van Baskin zelf, geboortekaartje van Judith & Raymond Pitt, nieuwjaarswens voor 1968; 8 van de 16 pagina’s van Alcuins Scholastic Dialogue (1968), een proef van de titelpagina van Tennysons Tiresias (1970) en een fragment van 8 p. uit An Essay of Typography van Eric Gill, ontworpen en gezet door Leonard Baskin en gedrukt in kleuren met de fijnzinnige sierranden en -blokjes waar Baskin een meester in was – op diverse soorten geschept papier. Met een prospectus voor Baskins boek Caprices & Grotesques plus een naamblaadje. Jaren 60. Formaten tot 27 cm.
Verkocht

11. GRESHOFF, J. De laatste dingen (1956-1958). Gedichten voorafgegaan door een geschreven portret door Pierre H. Dubois. Den Haag, Stols, 1958. Linnen met stofomslag. 106 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur in zijn gebruikelijke kriebelschrift op het voorste schutblad: ‘Voor mijn vriend en neef Huib/ Ojé (pseudoniem van/ J. Greshoff)/ Aug 1960’ (‘Ojé’ betekent ‘Oom Jan’).
Jan Greshoff (1888-1971) was getrouwd met Aty, de zuster van Huibs moeder Nini Brunt, dus was hij Huibs oom – zijn enige oom van moederszijde. In De couturedoos vindt u hem op p. 70-77.

12. (GRESHOFF, J.). MORELAND, Robert J. (= Adriaan van der VEEN) Portrait of a Dutch Poet [Jan Greshoff]. (Met een portret van Jan Greshoff door Emile van Moerkerken). Den Haag, A.A.M. Stols, 1948. Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
Verkocht
* Met inliggend getypt kaartje (voorbedrukte correspondentiekaart van Uitgeverij Stols): ‘Dit exemplaar wordt u aangeboden door Jan Greshoff’. Van Dijk 817.

13. GRESHOFF, Jan Gedichten 1907-1934. (Met een originele houtsnede van John Buckland Wright). Den Haag, (Boucher), 1934. Linnen. 280 p. Onafgesneden. Gedrukt door Stols in een oplage van 625 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met uitgebreide, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur in de vorm van een quintijn op het voorste schutblad: ‘Wie maling aan ’t verleden heeft,/ Niet voor de boeman toekomst beeft,/ Maar volop in het heden leeft/ En zich daarin volkomen gééft/ Blijft jong tot hij in ’t harnas sneeft!// Boek en ulevellenrijm voor/ Huib van Krimpen/ van/ (sign.)/ 9 July ’34’. Huib was toen zeventien en scholier. Folemprise 2. Reid A 15. Van Dijk 323 (geen Stols-uitgave).

14. GRESHOFF, Jan In alle ernst. Overpeinzingen op reis. Amsterdam, Querido, 1938. Linnen met stofomslag. 252 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met uitgebreide, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het voorste schutblad: ‘Zoo velen brengen, is de nood op ’t hoogst gestegen,/ Hun boeken met een bloedend hart naar Oom Jan./ Een vreemd geval, een rariteit, is dus de man/ Die van Oom Jan iets, hoe gering ook, heeft gekregen/ Voor Huib/ (sign.)/ 19/6 ’38’.

15. GRESHOFF, Jan Nachtschade. Keur uit de aforismen, samengesteld door dr. G.W. Huygens, met een inleidende studie door Adriaan van der Veen. Den Haag, A.A.M. Stols, [1958]. Linnen met stofomslag. 180 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het voorste schutblad: ‘Voor Huib van Krimpen/ vriend van de letters en de letteren/ (sign.)/ Aug. 1960’.

16. (GRESHOFF, Jan). H.A. GOMPERTS e.a. De jongste generatie over J. Greshoff. Den Haag, Leopold, 1938. Ingenaaid. (6), 34 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van H.A. Gomperts voorin: ‘Voor Huib van Krimpen,/ geroddel over zijn oom,/ van Hans Gomperts/ Dec. ’38.’ Bevat bijdragen van o.a. Fred Batten, Pierre H. Dubois, Hans Gomperts, Ed. Hoornik, David Koker, Rudi van Lier en Adriaan Morriën.

17. HELPGRAAG, J. De wegwijzer der minnaars en minnaressen. Of onderrigting tot het schrijven en beantwoorden van allerlei soorten van minnebrieven, om zich te gedragen in vele voorvallen en gelegenheden der vreijerij. Ten dienste van vreijers, vreisters, weduwnaars, weduwe en allen die minnen. Amsterdam, G. van der Linden, (ca. 1870). Ingenaaid. 48 p. Herdruk van een rond 1800 voor het eerst gedrukt werkje. Dit boek heeft veel geleden: aan randknabbeling, bevlekking, ezelsoortjes en waarschijnlijk aan enthousiast gebruik, alles ter meerdere Eer en Glorie van de Liefde.
€ 40
* Uit de collectie van Huib van Krimpen.

18. HOOGLIED The Song of Songs. (Met een genummerde en gesigneerde kopergravure van Bertil Schmüll). Utrecht, The Catharijne Press, 1985. 6,2 x 4,3 cm. Verguld heelperkament (Luce Thürkôw). 54 p. Gezet uit de 5-punts Trinité Medium Italic 4 en gedrukt op Simili Japon in een oplage van 155 genummerde exemplaren. Typografie Bram de Does. 1e druk.
Verkocht
* Miniboekje – een van de vele uit Huibs collectie, maar wel een van de allermooiste. Derde uitgave van de pers.

19. HOONAARD, W. van den Geschiedkundige en topografische beschrijving van de dorpen Hillegersberg en Bergschenhoek. Met platen. Rotterdam, Mensing & Van Westreenen, 1824. Contemporain halfleer met gemarmerde platten. 112 p. Met gegraveerde titelpagina en 4 paginagrote gravures van een kasteel en drie kerken. 1e druk. Bovenste drie cm. van de rug ontbreken. Wat roest. Krap afgesneden. Stempeltje van Toko Boekoe ‘Lectura’ te Bandoeng.
€ 225
* Briefje voorin van Huib met paginavermelding van de twee Van Krimpen-telgen die in het boek voorkomen: een Jan en een Louwris Jansz.

20. JACKSON, Holbrook Bookman’s Holiday. A recreation for booklovers. Londen, Faber & Faber, 1945. Linnen met stofomslag. 264 p. 1e druk. Stofomslag rond rug nogal verbruind, hapjes en scheurtjes. Het boek zelf in goede staat.
€ 75
* Met ingeplakt voorbedrukt notitiepapier van Faber & Faber, waarop getypt is: ‘With Mr. T.S. Eliot’s compliments’. De dichter T.S. Eliot was een van de directeuren van uitgeverij Faber & Faber. Inliggend een recensie, wellicht uit het Times Literary Supplement. Zie over Holbrook Jackson p. 26-27 in De couturedoos.

21. JACKSON, Holbrook Dreamers of Dreams. The Rise and Fall of 19th Century Idealism. Londen, Faber & Faber, 1948. Linnen. 284 p. 1e druk. Iets verbleekt.
€ 25
* Over Carlyle, Ruskin, William Morris, Emerson, Thoreau en Whitman.

22. JACKSON, Holbrook The Reading of Books. Londen, Faber & Faber, 1946. Linnen. 292 p. Gedrukt in 2000 genummerde exemplaren. 1e druk. Band deels flink verbleekt.
Verkocht
* Hoofdstukken als: The Reader as Artist, The Ego and his Books, The Intellectual Comedy, Books as Intoxicants. Bijgevoegd van Holbrook Jackson: Pleasures of Reading. A Reader’s Guide. Cambridge University Press, 1948. 20 p.

23. JACKSON, Holbrook Southward Ho! And other Essays. Londen, J.M. Dent & Sons, [1914]. Linnen met stofomslag. (4), 216 p. 1e druk. Stofomslag rond rug nogal verbruind, wat vlekjes en slijtage. Het boek zelf is deels iets verbruind.
€ 90
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Jackson: ‘ H. van Krimpen/ with greetings from/ the author/ Holbrook Jackson/Jan 1st/ 1946’. Zie over dit boek p. 26 in De couturedoos.

24. JACKSON, Holbrook The Fear of Books. Londen-New York, The Soncino Press-Charles Scribner’s Sons, 1932. Buckram. XII, 202 p. Kop verguld. Gedrukt in 2048 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug verbleekt.
€ 40
* Heerlijk boek over bibliofobie, vol amusante anecdotes en details. Een van de 2000 genummerde exemplaren.

25. KRIMPEN, Huib van Boek over het maken van boeken. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1966. Linnen met stofomslag (band- en omslagontwerp Helmut Salden). 416 p. 1e druk. Wat scheurtjes aan de randen van het omslag, en een bruine vlek op de K.
Verkocht
* De eerste druk van Huibs magnum opus. Dit is het exemplaar dat Huib van Krimpen schonk aan zijn vrouw, met inliggend briefje waarop getypt is ‘BOEK voor Will’ met een geschreven opdracht in oud-Grieks. De betekenis: ‘want als jij er niet was, mijn lieve meisje, was dit boek er niet’. Op de Franse titel van het boek schreef Huib onder het woord BOEK en boven het motto (van Holbrook Jackson) nog eens ‘VOOR WILL’.

26. KRIMPEN, Huib van Esthetic or Functional Book Design? Poster voor een lezing van Huib van Krimpen (‘Distinguished Book Designer from Amsterdam’) aan de UCLA School of Library Service, 26 november 1968. 27 x 21 cm.
€ 25
* De University of California, Los Angeles. Kleine affiche. We hebben een grijze en een witte versie in voorraad.

27. LEAR, Edward The Complete Nonsense of Edward Lear. Edited and introduced by Holbrook Jackson. Londen, Faber and Faber, 1947. Geïllustreerd linnen met identiek geïllustreerd stofomslag (ontwerp Barnett Freedman met gebruikmaking van Lears werk) en vermelde verkoopprijs ’12s 6d net.’. xx, 288 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Omslag deels verbruind en aan de randen met wat gebruikssporen. Papier voorin wat verbruind door inliggende juichende recensie uit de Times Literary Supplement van 9 augustus 1947. Inscriptie in potlood ‘Jul 7’ (verschijningsdatum?) voorin.
€ 50
* Eerste druk van dit aandoenlijke aarts-nonsensboek, ter viering van Lears honderdste geboortedag. Uit de collectie van Huib van Krimpen.

28. LETTERPROEF Specimens of types in use at the Kynoch Press. Birmingham, Kynoch Press, 1934. Bewerkt linnen. 160 p. Letterproef, maar ook met ornamenten en sierranden. 1e druk. Nogal gebruikt boek: de geblindstempelde letters op de mooie boekband zijn bijna allemaal overgetrokken met potlood. Rug wat versleten. Vlekjes. En het ergste: van de laatste twee pagina’s zijn kleine stukjes uitgeknipt (zoals vaker voorkomt bij letterproeven) om zelf in drukwerk te gebruiken. Foei!
€ 25
* Toch een leuk boek met mooie en lelijke broodletters, en sierletters, zowel moderne als onmoderne.

29. LOWENSTEIN, Carole [Livingston, NJ], eigen beheer, 1968-2000. Kaarten en een boekje in verschillende formaten. Schoonschrift van Lowenstein, in kleuren gedrukt op mooie papieren. Een aantal in eigen envelop, kalligrafisch geadresseerd aan Huib & Will van Krimpen. Een met begeleidend briefje, veel met bijgevoegd kalligrafieblaadje ‘The Annual Better Late Than Never New Year’s Card’. Bijgevoegd: twee anderssoortige gedrukte kalligrafieën van Lowenstein (samen 14 kaarten en 6 enveloppen).
Verkocht
* De oudste dateert uit 1968, de nieuwste is voor 2001. Carole Lowenstein (geb. 1948) werkte veertig jaar als ontwerper voor uitgeverij Random House in New York, een van de grootste ter wereld – nu samengegaan met Penguin en Bertelsmann. Zij ontwierp talloze stofomslagen en was in 2018 Vice President, Executive Design Director. De Van Krimpens en de Lowensteins brachten meermalen de vakantie samen door, hetzij in Europa, hetzij in Amerika.

30. (LOWENSTEIN, Carole). ANGELOU, Maya On the Pulse of Morning. The Inaugural Poem. New York, Random House, 1993. 16 x 13 cm. Geniet met flappen. (32) p. Zeer gaaf.
€ 45
* Dit lange gedicht werd door Angelou voorgedragen tijdens de inauguratie van Bill Clinton als president. Met inliggende, handgeschreven toelichting voor Huib van Carole Lowenstein, die de typografie van het boekje had gemaakt: ‘I had to have this design approved by an enormous “civilian review board”. A very painful process. Too many cooks.’

31. (LOWENSTEIN, Carole). ANGELOU, Maya Phenomenal Woman. Four Poems Celebrating Women. New York, Random House, 1995. 17 x 13 cm. Linnen met stofomslag. 24 p. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 40
* Met inliggende, handgeschreven toelichting van Carole Lowenstein, die de typografie van het boekje had gemaakt: ‘This was produced a few months ago, designed in my computer’. En over de gebruikte letters: de Bembo en de Centaur, beide in de Monotype Postscript-versie.

32. MARDERSTEIG, Giovanni Die einzigartige Chronik einer Inkunabel. Petrus Maufers Druck des Avicenna-Kommentars von Gentile da Foligno, Padua 1477. Verona, Stamperia Valdonega, 1967. Karton met onbedrukt stofomslag. (2), 34 p. Met 3 fotografische illustraties op twee bladen. Gezet uit de Dante en gedrukt in blauw en zwart in 250 exemplaren. Stofomslag op de hoekjes iets versleten en met enkele vlekjes, verder fraai.
Verkocht
* Met inliggend een handgeschreven, gesigneerde groetkaart van Giovanni Mardersteig (1892-1977), die zowel met Jan als met Huib van Krimpen bevriend was. Uit de boekerij van Huib van Krimpen.

33. MORISON, Stanley First Principles of Typography. Cambridge, University Press, 1936. Karton met linnen boven- en onderrand. 34 p. 2e druk. Teer rugje wat versleten. Papier wat verkleurd. Met exlibris en handtekening van Huib van Krimpen, en de aanduiding ‘Sept. XXXXI’. Enkele vlekjes.
Verkocht
* 1941 was het jaar waarin Huib afscheid nam van zijn heerlijke studiejaren en als boekvormgever aan de slag ging.

34. MORISON, Stanley Grondbeginselen der typografie. (Vertaald door Huib van Krimpen). (Luxe-exemplaar). Amsterdam, De Buitenkant, 1983. Karton met linnen onder- en bovenrand (Binderij Phoenix). (8), 124 p.
Verkocht
* Eén van de 60 luxe-exemplaren die werden gebonden door Binderij Phoenix. De vormgeving van de band echoot die van de eerste Engelse uitgaven uit 1936 (zie het vorige nummer).

35. MÜHLBRECHT, Otto Die Bücherliebhaberei in ihrer Entwicklung bis zum Ende des XIX. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des Bücherwesens. Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1898. 24 x 17 cm. Halfleer met hoeken en in reliëf uitgevoerde platten. Op de schutbladen zweven gouden griffioenen tegen een diepzwarte achtergrond. XII, 336 p. Rijk geïllustreerd, ook met talloze portretten, met uitklapprenten, illustraties in kleuren en ingeplakte, zeer beeldgetrouwe bandvoorbeelden. 2e verbeterde en vermeerderde druk. Rug wat verbleekt, maar een blinkend exemplaar met voorin geplakt een geschenkkaart voor Huib van Krimpen van Jaco Groot (De Harmonie) uit 1983.
€ 60
* Wat een fijn ouderwets boekliefhebbersbladerboek.

Op 17 maart overleed de letterontwerper en typograaf Gerrit Noordzij, bijna 91 jaar oud. Een groot kunstenaar! Noordzij was bevriend met Huib en Will van Krimpen. In De couturedoos vindt u hem op p. 30 en 36.

36. NOORDZIJ, Gerrit Kontrast. (Translatie / Expansie). Zaltbommel, Van de Garde, [1976]. Leporello, 6 p. Met afbeeldingen van letters in rood en blauw. Nieuwjaarswens. 1e druk. Iets verkleurd.
Verkocht
* Illustraties met een computerprogramma gemaakt, tekst fotografisch gezet. Bijgevoegd van Gerrit Noordzij: Vergeetboek. Den Haag, Colofon BV, 1995. (Over Noordzij zelf en over de geschiedenis van het boek).

37. (NOORDZIJ, Gerrit). GARDE, Koninklijke Drukkerij Van de Letterproef Monophoto. Koninklijke Drukkerij Van de Garde. Zaltbommel, Koninklijke Drukkerij Van de Garde, 1978. 16 x 11 cm. Soepel kunstleer met ringbandje (vormgegeven als jaaragenda). (12; 128) p. De letterproef zelf is op doorzichtige film gedrukt. 1e druk. Keurig.
€ 25
* Spectaculaire vormgeving Gerrit Noordzij.

38. NOORDZIJ, Gerrit Het verzamelde misverstand van Gerrit Noordzij. De dingen, als je ze op hun kop zet, worden niet altijd duidelijker, maar dikwijls wel leuker. (Uitgevoerd als nieuwjaarswens van drukkerij Van de Garde in Zaltbommel). Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, 1980. Geniet. 24 p. incl. omslag. 1e druk.
Verkocht
* Verhelderende oplossingen van problemen, onder andere over maniëristische schrijfboeken (Arrighi! Nr. 1 van deze nieuwsbrief wordt hier behandeld), fractuurletters, de bijbel (hier komt Huib van Krimpen langs), de gotische renaissance (sic), sfeer en typografie (‘Psalm 3 is een roekeloos slaapliedje’). Inspirerend, kernachtig boekje.

39. NOORDZIJ, Gerrit The stroke of the pen. Den Haag, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, 1982. Ingenaaid. 52 p. Met illustraties (penvoeringen). 1e druk.
Verkocht
* Met handgeschreven opdracht en opdrachtbriefje (gedateerd ‘Tuil 26 april 1982’) van Noordzij voor Will van Krimpen-Jongman, Huibs vrouw – in zijn prachtige handschrift. Kernboek van Gerrit Noordzij met gedetailleerde aanwijzingen hoe mooi en goed te schrijven.

40. NOORDZIJ, Gerrit De streek. Theorie van het schrift. Zaltbommel, Van de Garde, 1985. Ingenaaid met stofomslag. 80 p. Met illustraties (penvoeringen). Gedrukt in 150 exemplaren ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Van de Garde. 1e druk. Lichte gebruikssporen, klein vlekje op de rug.
Verkocht
* Met inliggende aanbiedingskaart gesigneerd door twee directeuren, waarvan alleen de naam A.W. van der Heiden leesbaar is. Er was ook een handelsuitgave met een oplage van 1000 exemplaren. Dit boek is een verdere ontwikkeling van Noordzijs eerdere Engelstalige boek The stroke of the pen.

41. NOORDZIJ, Gerrit De staart van de kat. De vorm van het boek. Leersum, GHM, 1988. Ingenaaid met stofomslag. 112 p. Met illustraties (penvoeringen). 1e druk. Lichte gebruikssporen.
Verkocht
* Didactisch boek.

42. NOORDZIJ, Gerrit / A.E. HOUSMAN Ruse on trial in a range of increasing contrast. / Now hollow fires burn out to black. (Letterproef). Tuil, Gerrit Noordzij, 1993. 64 x 76 cm. In zestienen gevouwen poster, eenzijdig bedrukt. Gezet uit de door Noordzij ontworpen letter Ruse, die wordt weergegeven in percentueel toenemende dikte. Letterproef met de tekst van het korte gedicht nr. LX uit A Shropshire Lad van A.E. Housman (1896). 1e druk. Gaaf.
Verkocht
* Weer zo’n huzarenstukje van Gerrit Noordzij: de letter Ruse, die hij baseerde op zijn handschrift, wordt met al zijn tekens in romein en cursief getoond in maar liefst elf verschillende diktes! ‘Printed for the fun of the designer and his printer, Casparie, Heerhugowaard’. Ook bedoeld voor uitgeverij Van Oorschot, die de verzenbundel van Housman in 1993 uitgaf als Een jongen van het land, en voor lettergieterij Enschedé zodat het lettertype bekritiseerd kan worden.

43. OVINK, G.W. S.H. de Roos en J. van Krimpen. II. (Overdruk uit Het Boek deel 33 afl. 2, 1958). Den Haag, Martinus Nijhoff, 1958. Geniet. (20) p. Met portret van Van Krimpen naar de tekening van S.L. Hartz. Wat vlekjes.
Verkocht
* Lucide tekst over de verschillen tussen de beide typografen. Met handgeschreven opdracht van de auteur: ‘Aan Huib van Krimpen/ Ovink’. Gerrit Willem Ovink (1912-1984) was hoogleraar boekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

44. SIMON, Oliver Introduction to Typography. Londen, Faber & Faber, 1945. Gedecoreerd linnen. xiv, 138 p. Met illustraties, deels in kleur. 1e druk. Exlibris van Huibrecht van Krimpen.
Verkocht

45. (STOLS, A.A.M.). MORISON, Stanley/ Robert BRIDGES The Influence of the Audience. Considerations Preliminary to the Psychological Analysis of Shakespeare’s Characters by Robert Bridges, Poet Laureate. New York-Garden City, Stanley Morison, 1926. Karton met stofomslag. (2), vi, 24 p. Gedrukt in 100 exemplaren voor Stanley Morison op de pers van Doubleday, Page & Co. Achterkant omslag onderaan wat gevlekt en niet helemaal gaaf.
Verkocht
* Met mooi handgeschreven opdracht van de uitgever, de invloedrijke typograaf Stanley Morison (zelf ontwerper van de nog steeds ubiquiteuze letter Times): ‘A.A.M. Stols/ from Stanley Morison/ London 29.11.28’. Morison had grote invloed op Jan van Krimpen. Curieus zetwerk: de kapitalen zijn kleiner dan de stokletters van de onderkast. Robert Bridges was Poet Laureate van het Verenigd Koninkrijk van 1913-1930.
In de jaren twintig fungeerde Stols regelmatig als babysitter voor de kleine Huib van Krimpen.


Alle plaatjes worden véél mooier als u er op klikt.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 1 april 2022 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.050 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: