antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 1001: Voor zon en vrijheid

De antiquarenbeurs is voorbij, Arthur Rimbaud en Jan van Krimpen staan in de steigers, het is weer fietsweer – bij gebrek aan een Duizendeneerste Nacht is het tijd voor een Nieuwsbrief Van Alles Wat!


1. BIESHEUVEL, J.M.A. Brief aan Vader. Leiden, Stichting Handboekbinden / Stichting Drukwerk in de Marge, 2014. Losbladig met omslag (als uitgegeven). Met de hand gezet uit de Bembo door Jan Keijser en gedrukt door Pastei in een oplage van 2000 exemplaren.
Verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van de BoekKunstbeurs 2014. Het was de bedoeling dat de bezoeker zelf een met de hand gedrukt omslag uit zou kiezen (er was meen ik de keuze uit twintig verschillende omslagen) en thuis de uitgave zelf zou vouwen en naaien. Dit exemplaar is nog ongevouwen en nog niet genaaid, geheel maagdelijk dus.
Er zijn drie varianten beschikbaar:
1. Oranje omslag bedrukt in blauw (titel en veel drukke ornamenten). Bijgevoegd: de originele vouwinstructie.
2. Bruin omslag bedrukt in rood, groen en zwart (titel, drie blokjes en een mol die de grond uit kruipt). Bijgevoegd: de originele vouwinstructie.
3. Wit omslag (wél gevouwen) bedrukt in zwart (auteur en titel), rood (sierrand rond auteur en titel) en blauw (lang fragment uit de tekst). Zónder de originele vouwinstructie maar mét een bierviltje waarop een zelfportret van Biesheuvel gedrukt is.

2. (BOEKENWEEK 1953). ASSER, Eli Vaselientje’s kleuterpraat. Geïllustreerd door Diet Huber. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1953. Linnen. 124 p. 1e druk. Goed exemplaar.
Verkocht
* Voorin geschreven met balpen: ‘Boekenweek 1953/ 28 Februari’ met zes handtekeningen van auteurs: Hans Edinga, G.H. ‘s-Gravesande, Netty Koen-Conrad, Marie-Louise Doudart de la Grée, Herman Berserik en Anton Koolhaas. Edinga, Koen en Doudart waren lid van de Zeister Literaire Kring, ‘s-Gravesande woonde in Bilthoven. Vermakelijk dagboek over Eli Assers oudste dochter als klein kind.

3. (BOEKENWEEK 2007) Zilveren schrijvers. Een serie portretten van de stamoudsten van de Nederlandse literatuur. Middelburg, De Drvkkery, 2007. 15 kartonnen bladen. 29,7 x 21,0 cm. Oplage 350 exemplaren.
Verkocht
* Veertien foto’s van auteurs door Keke Keukelaar. Op de achterzijde van iedere foto staat in facsimile van de het handschrift van de auteur de naam, geboorteplaats en -datum. Namen? Sonja Prins, Leo Vroman, Marga Minco, Willem Barnard, Louis Lehmann, Willem van Maanen, Bergman, Gerrit Kouwenaar, Sybren Polet, Inez van Dullemen, Simon Vinkenoog, Remco Campert, Dirkje Kuik en Kees Fens. Uitgave ter gelegenheid van de Boekenweek 2007 in het kader van het thema van dat jaar: ‘Van oude menschen – de derde leeftijd in de letteren’.

4. BROUWERS, Jeroen Bezonken rood. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1981). Linnen met stofomslag (op één vouw wat beschadigd, als meestal). 132 p. 1e druk. Rug verschoten.
Verkocht
* Op de titelpagina ferm gesigneerd door de auteur en gedateerd ‘Exel, 19.XI.81’. Vijf dagen eerder, op 14 november, was Bezonken rood ten doop gehouden in Zutphen.

5. BROUWERS, Jeroen ‘Edith Piaf (1) de geboorte van een straatsirene [en] Edith Piaf (2) een straatmus slaat haar vleugels uit [en] Edith Piaf (slot) rumoer en zwijgzaamheid rondom legendarische vrouw’. P. 4-5 [en] 4-5 [en] 4-5 in: Salvo. Katholiek tijdschrift voor de Nederlandse strijdkrachten, jaargang 16, aflevering 7 [en] 8 [en] 9, (8 april 1963 [en] 22 april 1963 [en] 6 mei 1963). Den Haag, Hoofdbureau Katholiek Thuisfront, 1963. Gevouwen. 12 p. per aflevering. Geïllustreerd.
Verkocht
* Reeks van drie artikelen in drie opeenvolgende afleveringen, grotendeels ontleend aan Brouwers’ boekje Edith Piaf, lyrische straatmus (1961), maar de stof werd ‘met vrije hand door de schrijver bewerkt’.
Jeroen Brouwers begon tijdens zijn dienstplicht te schrijven voor Salvo en bleef dat ook tot na zijn diensttijd doen, tot 1963. in totaal verschenen er in het inmiddels onvindbare tijdschrift Salvo 37 artikelen van zijn hand.

6. BROUWERS, Jeroen ‘La dolce vita. Het geweten van Rome’. P. 3 in: Salvo. Katholiek weekblad voor de Nederlandse strijdkrachten, jaargang 13, aflevering 49, (5 september 1960). [Den Haag, Hoofdbureau Katholiek Thuisfront], 1960. Gevouwen. 8 p. Geïllustreerd.
Verkocht

7. (BROUWERS, Jeroen) Manteaukrant, aflevering 3 (oktober/ november 1968). Antwerpen/ Brussel/ Den Haag, Manteau, 1968. Gevouwen. (6) p. Geïllustreerd.
€ 15
* Door Julien Weverbergh geredigeerde uitgeverskrant, met achtergrondartikelen over het fonds, lijsten Marnixpockets en Maerlantpockets en foto’s van auteurs. Aangestipt worden ook Het mes op de keel, Joris Ockeloen en het wachten en De toteltuin.

8. BROUWERS, Jeroen ‘Robinson Crusoë en zijn voorbeeld. Bij de 300ste geboortedag van Daniël Defoe’. P. 3 in: Salvo. Katholiek weekblad voor de Nederlandse strijdkrachten, jaargang 13, aflevering 35, (30 mei 1960). [Den Haag, Hoofdbureau Katholiek Thuisfront], 1960. Gevouwen. 8 p. Geïllustreerd.
Verkocht
* Paginagroot artikel, in druk ondertekend met ‘Jeroen Brouwers, Matroos 3 Z.M.’

9. (BROUWERS, Jeroen). ERNEST Cartoon naar aanleiding van de toekenning van de Prijs der Nederlandse Letteren 2007. Originele pentekening. 19,0 x 14,2 cm. Karton. Op de achterzijde gesigneerd: ‘Groeten, Ernest’.
€ 45
* De gelauwerde auteur, met feestmutsje op, kijkt enigszins verbouwereerd voor zich uit. “’s lands beste Brouwers brouwe het!!”

10. (BROUWERS, Jeroen). Kurt VANHENGEL Loflied voor Jeroen Brouwers. 2007. Vouwblad. Met een portretfoto door Jolanda Swennen.
€ 50
* ‘Gij Satanspotloodslijper’! Het Loflied (veertien welsprekende, vermakelijke kwatrijnen) werd op 26 oktober uitgevoerd door het koor ‘Noli me laudare’ (Latijn voor ‘Wil mij niet prijzen’) onder leiding van Bart Theunissen ter gelegenheid van de uitreiking van de Zutendaalse Cultuurprijs 2007 aan Jeroen Brouwers. Dit vouwblad werd uitgereikt aan de aanwezigen, zodat ze mee konden zingen.
Bijgevoegd: foto (gemaakt door een aanwezige fan) van het zingende koor in een tent, met op de achterzijde een foto van Brouwers op het moment dat ‘het doek valt’ en hij het monument onthult.

11. (BÜCH, Boudewijn). A.W.G. KINGMA-EIJGENDAAL Le plaisir de la suggestion poétique. Quelques analyses de la forme suggestive chez Rimbaud, Verlaine et Ponge. Leiden, eigen beheer, 1983. Garenloos. (4), 152 p.
Verkocht
* Proefschrift met stellingen en uitnodiging voor de receptie. Exemplaar met opdracht van de auteur aan de Nederlandse auteur en Rimbaudliefhebber Boudewijn Büch (1948-2002): ‘Voor Boudewijn/ gedachtig de “Nieuwe Rijnse tijd”/ toen alles nog moest beginnen!/ groeten en liefs/ van/ Tineke’.

12. CHURCHILL, Winston S. Never give in! The Best of Winston Churchill’s Speeches. Selected and Edited by his Grandson Winston S. Churchill. [Londen], Ted Smart, (2003). Karton met stofomslag en buikband (‘Signed copy’). XXXII, 526 p.
€ 35
* Gesigneerd door de redacteur, Winston S. Churchill (1940-2010), kleinzoon van de oorlogsheld.

13. CREMER, Jacob Theodor, & Annie HOGAN Programma der feestelijkheden ter eere van Jacob Theodor Cremer en Annie Hermine Hogan op hun Gouden Huwelijksfeest gevierd op Duin- en Kruidberg den 16den januari van het jaar 1923. [Amsterdam, Portielje, 1923 (drukkerij)]. 25 x 19 cm. Genaaid met sierkoord. 26 p. Met ingeplakt portret van het gouden paar – jeugdig en bejaard. 1e druk. Fraai en gaaf.
€ 65
* Luxueus programma met teksten geschreven door E. Enthoven en de Heer en Mevrouw Teding van Berkhout-van Marken (ze werden ingestudeerd onder leiding van Paul Huf!). Jacob Cremer (1847-1923) was een koloniaal magnaat, maar ook minister van Koloniën (1897-1901).

14. (ELCHERS, Philip) 14 cahiers. Groningen, Uitgeverij Philip Elchers, 1997. 22 x 15,5 x 9,5 cm. Veertien kunstenaarsboeken in cassette. uitgevoerd in diverse technieken: ets, houtsnede, litho, fotografie, kleurenstencil en fotokopie. Uitgegeven in een oplage van 29 deels genummerde en gesigneerde exemplaren. Vlekje op rug cassette.
€ 300
* Deze uitgave van veertien nogal verschillende boeken kwam tot stand naar aanleiding van een workshop ‘kunst-in-boekvorm’ door Flip Ekkers voor eindexamenstudenten van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Deelnemende kunstenaars waren Alexandra Zoi, Marike Harding, Randi Vettewinkel, Sofia Cherkezishvili, Josephine van de Schoot, Angelique van Wesemael, Geraldien van den Berg, Ingeborg, Svea Gustacs, Patricia Kaersenhout, Ulrike Brückner, Tamar Gaylord, Frieda Dippell, Els Vesteegh en Jörg Oppel. De nieuwprijs van deze uitgave is 600 euro.

15. F.v.O. De slet van Spanje. Rotterdam, Uitgeverij Emeles, ca. 1970. Garenloos. 192 p. Vrijwel ongelezen.
Verkocht
* Roman over een ‘schatrijke sexbom’, een foto van een half ontklede vrouw voorop. In uitstekende staat, nog geheel ongelezen.

16. GROOT, Jan H. de Kerstfeest 1947. (Eigen beheer, 1947). 22 x 17 cm. Gevouwen blad Van Gelder Posthoorn. 1e druk. Horizontaal gevouwen.
€ 25
* Fel gedicht van naoorlogse teleurstelling (‘dit verbitterd naseizoen/ vol ellebogen, grote monden’) en hoop (‘En toch’). 1 in de NCC: Vrije Universiteit.

17. (HERMANS, W.F.). RIMBAUD, Arthur Leben und Dichtung. Übertragen von K.L. Ammer. Eingeleitet von Stefan Zweig. Leipzig, Insel-Verlag, 1921. Linnen. 244 p. 2e druk.
Verkocht
* Dit is een door de vertaler bewerkte versie van Berrichons Vie de Rimbaud. Uit de bibliotheek van de Nederlandse auteur W.F. Hermans, met zijn naam en datum in inkt op het voorste schutblad: ‘W.F. Hermans/ 30 Ap. ’42’. Op pagina 76 en 77 zette hij met potlood strepen in de marge en schreef erbij ‘Allemaal gelogen door Berrichon!’

18. (ISRAËLS, Isaäc) Isaäc Israëls 1865-1934. Tentoonstelling van schilderijen. Kunsthandel Huinck & Scherjon N.V. 22 October-17 November 1934. (Catalogus). Amsterdam, Huinck & Scherjon, 1934. Ingenaaid. 20 p. Met negen zwartwit-illustraties. Gedrukt op glanspapier. Inleiding van de schilder Félicien Bobeldijk. 1e druk. Wat roestvlekjes, verder heel mooi.
€ 40
* Deze tentoonstelling werd gehouden slechts enkele weken na het overlijden van Isaäc Israëls. Van de 43 tentoongestelde werken waren er 12 te koop.

19. ISRAËLS, Jozef Een halve eeuw met Jozef Israels. Den Haag, Boussod, Valadon & Cie., 1910. 25 x 20 cm. Ingenaaid. 44 p. Met verschillende illustraties (o.a. reproducties van kunstwerken in zwartwit). 1e druk. Omslag deels verbleekt, boekblok bijna los. Inscriptie voorin (uit 1977).
€ 25
* Over de vijftigjarige relatie tussen de schilder en de Haagse kunsthandel Goupil, later Boussod & Valadon (Plaats 20).

20. JACOBS, Aletta De strijdwijze der doctoren Pinkhof en Mendes de Leon tegen het Nieuw-Malthusianisme. Herdruk uit het Ned. Tijdschrift voor Geneesk. 1898. (Naar aanleiding van het onveranderd verschijnen in brochurevorm van een opstel van 1898 van de doctoren Pinkhof en Mendes de Leon). Amsterdam, F. van Rossen, 1904. Geniet. 16 p. 1e druk. Deukje, maar vrijwel als nieuw.
Verkocht
* Uiterst zeldzame brochure over vrijwillige geboortenbeperking, waar Aletta Jacobs voor was, maar beide dokters uit de titel om uiteenlopende redenen tegen.

21. JACOBS, Aletta, & C.V. GERRITSEN Brieven uit en over Amerika. Amsterdam, F. van Rossen, 1906. Origineel linnen. 180 p. Met als frontispice een fotografisch portret van C.V. Gerritsen. 1e druk. Niet opengesneden. Onwaarschijnlijk mooi exemplaar.
€ 275
* Aletta Jacobs en haar echtgenoot Carel Gerritsen verbleven van september tot december 1904 in Amerika. De politicus Gerritsen, voorzitter van de Neo-Malthusiaansche Bond, radicaal raadslid in Amsterdam en oud-Tweede-Kamerlid voor de Vrijzinnig Democratische Bond, deed verslag van het vele dat hem opviel in tien reisbrieven ‘Americana’ in het Algemeen Handelsblad. Gerritsen overleed een jaar later, en dit boek is de neerslag van de Amerikaanse reis met bijkomend materiaal, tevens een monument voor de markante politicus met het grote sociale hart samengesteld door zijn vrije, sterke vrouw. Schaars, en ook nog eens onversleten zoals je zelden ziet bij een 116 jaar oud boek.

22. (JACOBS, Aletta). BRAAKENSIEK, Joh. De Vrouwen-Nachtwacht op het Binnenhof. Het korporaalschap van Dr. Aletta Jacobs. (Bijlage van het weekblad De Amsterdammer, 30 September 1916). Eén blad, eenzijdig bedrukt. Bladformaat oblong 30 x 46 cm. Wat vouwen en kreukjes. Achterop plakspoortje.
€ 40
* Tekening naar De Nachtwacht van Rembrandt, waarbij de gezichten van de centrale figuren vervangen zijn door die van de feministes Mevr. Van Balen-Klaar, Mej. Kramers, Mej. Van Lanschot Hubrecht en Dr. Aletta Jacobs. Op de achtergrond zijn nog verschillende andere wellicht bekende voorvrouwen te bespeuren, die het geweer hanteren, een hellebaard zwaaien of de trommele roeren.

23. KAVAFIS, K.P. Opdat ze komen -. (Terhorst, Ser Prop, 2003). Ingenaaid met stofomslag. (8) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Bütten-Ingres in een oplage van slechts 30 exemplaren.
€ 45
* De uitgave vermeldt geen vertaler. Oktoberbladen 13.

24. (KLOOS, Willem). RAAF, K.H. de Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus. Velsen, Schuyt, 1934. 26 x 18 cm. Donkerrood heelleer in kussenvorm met gouden rugbelettering en blinde kaders op de platten. (2), 310 p. Kop verguld. Niet afgesneden. 1e druk. Minimale rugslijtage.
Verkocht
* Eén van de 25 luxe-exemplaren op Oud-Hollandsch papier van Van Gelder en gebonden in heelleder, gesigneerd door De Raaf. Met erratablaadje.

25. LEEUW, Aart van der Vertellingen. Houtsneden van W.J. Rozendaal. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1935. Verguld linnen. 288 p. 1e druk.
€ 35
* Eén van de 270 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Photex luxe-papier, bestemd voor de eerste intekenaren.

26. MELCHIOR, Willem Zes originele portretfoto’s (zwartwit) door Roeland Fossen. 25,3 x 20,3 cm. 1991-1992.
€ 50
* Blijkens aantekeningen achterop zijn de foto’s gemaakt in Perdu (toen nog) in de Kerkstraat in Amsterdam op 6 april 1991 (vijf foto) en 26 april een jaar later (éen foto).

27. MULISCH, Harry De diamant. Een voorbeeldige geschiedenis. Amsterdam, De Bezige Bij, 1954. Linnen met stofomslag (ontwerp Lotte Ruting ’54). 232 p. Geïllustreerd door Lotte Ruting. 1e druk. Opvallend mooi exemplaar met een minimaal rafeltje aan de bovenzijde van het omslag.
Verkocht

28. MULISCH, Harry Hoogste tijd. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. Linnen met stofomslag. 356 p. 1e druk. Keurig.
€ 35
* Met (inliggend) buikbandje: ‘SUBLIEM… Dit is Theater. Dit is Literatuur’.

29. (NESCIO). CARMIGGELT, Simon ‘Van u heb ik ook een heleboel gelezen…’. Tien Kronkels van S. Carmiggelt over Nescio. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, (1993). Linnen met stofomslag. 56 p. Geïllustreerd.
€ 40
* Eén van de 200 genummerde en in linnen gebonden exemplaren. Nescio-cahier 2.
Bijgevoegd: aanbiedingsbrief van de uitgever en een recensie (krantenknipsel).

30. NOOTEBOOM, Cees Allerzielen. Amsterdam/ Antwerpen, Atlas, (1998). Linnen. 400 p. 2e druk.
€ 18
* Gesigneerd door de auteur in zwarte inkt op de Franse titel, met ‘Den Haag,/ 26.11.’98’.

31. PSALTER Psalterium. Recens impressum et dispositum per hebdomadae ferias cum Canticis ad usum Ordinis Cartusiensis. Gratianopolis (Grenoble), Correriae / André Faure, 1701. 43 x 31 cm. Iets latere kalfsleren band (ca. 1800). (12), 286 p. Gedrukt in rood en zwart. Rondom de rug wat versleten. Gebruikssporen. Enkele pagina’s aan de randen gerepareerd met strookjes papier, vooral in het begin. Inscriptie uit 1941 voorin.
Verkocht
* Vertaling van de Latijnse titel: ‘Het Psalter. Fris gedrukt en gearrangeerd voor de week- en de feestdagen met de Gezangen voor het gebruik door de Kartuizer Orde’. Psalmen en gezangen volgens de gebruiken van de Kartuizers, gedrukt in de Correriae (Kartuizer huisdrukkerij) van Grenoble. Zeer groot formaat om tijdens de diensten te gebruiken en met meerdere mensen uit te zingen, en gebruikt is het dan ook: vlekjes en scheurtjes, een beetje los in de band. Schaars.

32. (RAEMDONCK, George Van). A.J.C. Allen op stap “Voor zon en vrijheid”. Wie herkent u in deze optocht? Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale-Stichting voor Zon en Vrijheid, 1936. 31 x 24 cm. Affiche, eenzijdig in zwart bedrukt. Met een tekening van George van Raemdonck. Tweemaal gevouwen.
€ 35
* Werving voor de weldadigheidsstichting van de AJC met een groot aantal figuren uit het (jeugd)politieke leven van de jaren dertig. Duidelijk zijn in elk geval Bulletje en Boonestaak te ontwaren, met Frank van Waes, Merijntje Gijzen en hun scheppers A.M. de Jong en Van Raemdonck zelf, en vooraan loopt Koos Vorrink. Maar wie is die Spaanse schone? Mooie puzzel voor de interbellumkenner. Bijgevoegd een kleine brochure van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken met plaatjes van Van Raemdonck.

33. REVE, Gerard Het hijgend hert. [Amsterdam/ Antwerpen], (Veen, 1998). Leporello in kartonnen band. Gedrukt in een oplage van 1200 door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Dit exemplaar werd door Reve met de kroontjespen gesigneerd, in tegenstelling tot de meeste exemplaren, die met balpen werden gesigneerd. Jaarwisselingsgeschenk 1997-1998. Niet in de handel. Van Winden 77.

34. (REVE, Gerard). FENS, Kees Voorbijgegaan. Tweemaal Reve. (Met twee originele foto’s). Woold, ’t Harkel, de Uitvreter, 2006. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt op 140 grams Velata avorio ‘Biblos’ in blauw en zwart in een oplage van 75 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Bundeling van twee columns van Fens over Reve: ‘Waardig verdwijnen’ en ‘Het sterven van eeuwig werk’.

35. SCHENDEL, Arthur van De Nederlanden. Een gedicht. (Amsterdam, Meulenhoff), 1945 [= 1946]. Halflinnen met (verbruind en beschadigd) stofomslag. 60 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Boet Premsela/ van/ Arthur’. Robert (‘Boet’) Premsela (1915-2007) begon in 1946 een boekhandel in de Vondelstraat in Amsterdam. In 1950 verhuisde hij naar de Van Baerlestraat 78, waar de zaak nog steeds gevestigd is. Hij was een broer van Benno Premsela.

36. SCHENDEL, Arthur van De rijke man. Amsterdam, Meulenhoff, [1937]. Halflinnen met stofomslag. 280 p. 3e druk. Rug omslag verbruind. Iets roestig.
€ 35
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Adriaan Morriën op de Franse titel: ‘Met dank voor de medewerking/ aan H.[et] Zw.[arte] Sch.[aap]/ Zondag, 20 Februari 1944 in/ Rotterdam/ Adriaan Morriën’. Daarnaast schreef Fred Batten: ‘Fred Batten./ voor Bas Hans.’
De clandestiene uitgeverij Het Zwarte Schaap werd in 1943 opgericht door A.A. Balkema, Fred Batten en Adriaan Morriën.

37. SCHIPPERS, K. De prinses zonder jaartal. (Met een originele, gesigneerde kopergravure van Wim Zwiers). Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 2000. Linnen (Herman van der Kruijk). (2), 18 p. Gezet uit de Spectrum en met de hand gedrukt in grijs en zwart op Zerkall in een oplage van 220 door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* ‘Misschien is het iets te deftig voor Woutertje Pieterse en toch heb ik het gevoel dat het bij hem hoort.’ Over Las Meninas (letterlijk: de meisjes), een schilderij van Diego Velazquez. Alle exemplaren van deze mooie publicatie zijn voorzien van een flapje achterin met een reproductie van het schilderij. Met aanbiedingsbrief van de uitgaver.

38. SNIJDERS, A.L. en L.H. WIENER L.H. en A.L. (Bezorgd door Huug Schipper. Met een inleiding door Wim Noordhoek). [Utrecht], Stichting De Roos, 2007. Twee delen. 120; 48 p. Typografie Piet Gerards Ontwerpers. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 95
* Ongenummerd (archief)exemplaar zonder foedraal. Selectie van 31 Zeer Korte Verhalen van A.L. Snijders en brieven van L.H. Wiener aan Snijders (2000-2006). Monument van een vriendschap! Inventieve vormgeving van Piet Gerards. De Roos 167.

39. SPAAN, Peter De verheerlijking. In Parijs. De stad en het onbevlekte. (Zonder plaats, Eigen beheer, 1917). Ingenaaid met sierkoord. 208 p. Gedrukt in rood en zwart door G.J. van Amerongen in Amersfoort in een oplage van slechts 70 exemplaren op prachtig geschept papier van Haesbeek. 1e druk. Langs de rug verbruind en wat gevlekt, op de vouwen ingescheurd.
€ 45
* Peter Spaan (1882-1948) was een dichtende dandy, die maar weinig woorden nodig had voor zijn moderne, decadente woordbalsels. Veel van de gedichten verwijzen naar schilderijen, schilders of andere kunstenaars uit het glorieuze verleden: Ghirlandaio, Bellini, Titiaan, Goya, Palestrina, maar ook Utamaro. Daarnaast worden dieren gekarakteriseerd, Romeinse keizers, zijn dienaar Auguste, en met hem komt af en toe de moderne tijd voorbij: het elektrisch licht, het hotel, en vervreemdend ‘het groene,/ Beboomde,/ Verrot en vol kleur van reklame omheinde/ Afbraakterrein hier vlak tegenover’.Met inliggend prospectus (‘Het werk “De Verheerlijking” hoop ik te voltooien in drie deelen (elk om de 5 jaar)’ Met opsomming van de deeltitels. ‘Van het eerste Deel zijn nog 5 exempl. te verkrijgen à f 10,-.’ Alleen dit eerste deel is gepubliceerd.

40. (TIENHOVEN JR., Gijsbert van). RIMBAUD, Arthur Poésies complètes. Avec préface de Paul Verlaine et notes de l’éditeur. (Met twee portretten van Rimbaud door Verlaine). (Exemplaar van een Nederlander met een bijvoegsel). Parijs, Léon Vanier, 1895. Ingenaaid. XXIV, 136 p. Deels 1e druk. Geen fraai exemplaar: oorspronkelijk omslag en rug wat bijgeknipt en later opgeplakt met sellotape. Afgesneden. Naamstempel op voor- en achterzijde omslag, op Franse titel en op pagina (III).
€ 850
* De eerste uitgave van Rimbauds poëzie in boekvorm verscheen in 1891 onder de titel Réliquaire. Deze uitgave uit september 1895 is vermeerderd met tien ongepubliceerde gedichten. De twee portretten van Rimbaud door Verlaine werden hier voor het eerst gepubliceerd (Petitfils IX, II, 1a, 1 en 2), evenals het voorwoord van Verlaine en de ‘Notes de l’editeur’ van Vanier. Contemporaine naam op omslag: ‘G. van Tienhoven/ October 1895’. Advocaat en procureur Gijsbert van Tienhoven Jr. (1867-1900) was een zoon van de toenmalige minister-president Van Tienhoven (1841-1914). Junior was nauw bevriend met Alphons Diepenbrock, Lodewijk van Deyssel en andere Tachtigers.
Interessant, een zeer vroege Rimbaud met een vroege Nederlandse connectie: Van Tienhoven verwierf dit boek in de maand na de publicatie! Petitfils 5.
Bijgevoegd: Gijs van TIENHOVEN Jr., Fluctuatiën. Amsterdam, eigen beheer, 1896. Ingenaaid. 96 p. Gedrukt in 50 genummerde exemplaren. 1e druk. Rugje iets ingescheurd, roestvlekjes op omslag. Enkele foutjes oudtijds met een fijn pennetje verbeterd.
*Filosofische en andere overdenkingen in het Nederlands en het Frans. Ook over de Nieuwegids-beweging, ‘voorbereid door den bourgeois Huet en den plebejer Multatuli’ en over Nietzsche. Het boekje eindigt met een vrij lange, Franstalige discussie tussen Zarathustra en Pierrot. Arthur Rimbaud komt in dit boekje weliswaar niet voor, maar op pagina 73-75 staat een beschouwing over Verlaine. Ongenummerd exemplaar.

41. VALÉRY, Paul Mon Faust. I. De Eenzame. II. Lust, de juffrouw van Kristal. Amsterdam, FRI-theatergroep CREA, (1983). Garenloos. (6), 116 p. Vertaald door de FRI-Werkgroep o.l.v. Liliane Alexandrescu. 1e druk. Achterkant gedeukt.
€ 25
* Toneelstukken. Ietwat slordig vervaardigd boekje. Slechts 1 in Nederlandse bibliotheken: ZUYD (= Maastricht).

42. VASALIS, M. Eb. (Met een typografische illustratie). Z.p., Kalamos Pers, [2004]. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart (en oker) in een beperkte oplage.
€ 15
* Jaarwisselingsgeschenk 2004-2005. Mooi. Niet in de handel.


Zoals altijd kunt u de plaatjes beter bekijken als u erop klikt. 

We hebben een nieuwe pagina op onze website gemaakt, een wisselpagina waar van tijd tot tijd iets anders op staat; we kunnen zoiets op verzoek van een klant of belangstellende doen. Op dit moment ziet u er een overzicht van onze publicaties die met de stad Den Haag te maken hebben. Dat is leuker dan u wellicht denkt, hoor.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 16 juni 2022 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: