antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Catalogus 86: Uit de bibliotheek van Hans Kreuzen = Nieuwsbrief 1018

Vandaag iets bijzonders. Dit is een gedenkcatalogus van Hans Kreuzen (1938-2021), een bevriende klant, een erudiet en bedachtzaam man die soms iets moois kocht, en die regelmatig bij ons langswandelde met een kleine stapel bibliofiele Nederlandse en Engelse literatuur, waar we een keus uit mochten maken. Hij overleed bijna een jaar geleden. Deze nieuwe catalogus bevat een selectie uit zijn bibliotheek. Het voorwoord is geschreven door zijn zoon en dochter.


Hans Kreuzen, onze vader, overleed op 5 december 2021

BIBLIOFIEL
Ik schrijf mijzelf een boek
vol tekenen van waan
zin na zin
zorgvuldig veroverd
op de anderen
lees mij maar
maar lees mij
met de geur van je haren
tussen mijn bladzijden
je glimlach
over de omslag van dit boek

We staan in de bibliotheek van Hans. We pakken boeken op. Bladeren. Lezen. ‘Wist jij dit?’. ‘Ik wist niet dat hij dit gedaan had’. Er is blijkbaar veel wat we nog niet weten. Een ontdekkingsreis door boeken, tijdschriften en knipsels.
Als student Nederlands publiceerde hij onder anderen in Kentering, Muza en de Nieuwe Leidsche Courant. Vaak gedichten, maar ook recensies over Kerouac en ‘Een onderzoek naar het motief “dichterschap” in de poëzie van Lucebert’. Na zijn studententijd is hij les gaan geven op het Groen van Prinsterercollege in Den Haag. In het schrijven van gedichten kwam een onderbreking. Wel vond hij tijd om bij uitgeverij BZZTôH vele klusjes te verrichten. Zo redigeerde hij de jeugdverzen van Du Perron, De behouden prullemand, stelde een map met affiches van Jack Prince samen en werkte mee aan de eerste geïllustreerde uitgave van Bordewijks Blokken. Hij schreef schoolboekjes: In een ommezien, Bij nader inzien, Inzicht en Geen flauwe kul, waarvan de eerste twee met Aad Verdoorn. En hij gaf nog les op een avondschool, om onze vakanties te betalen. Daarnaast nog veel kleinere werkzaamheden. Zo sprak hij bij de opening van het Letterkundig Museum, was hij lid van het Nederlands Genootschap van Leraren en publiceerde hij in De Nieuwe Taalgids.
Na zijn afscheid van het lesgeven volgden nog enkele jaren als vakbondsonderhandelaar, vaak bij de fusie van scholen. Hij nam ook het dichterschap weer op en publiceerde zijn eerste bundel, Winter van Warmte, bij ‘zijn eigen’ uitgeverij De Buut. Later volgde nog een bundel en een aantal kleinere uitgaven bij de Avalon Pers, de Uitvreter en Sub Signo Libelli. Van 2001 tot 2009 was hij voorzitter van het Louis Couperus Genootschap. Hij was er ook trots op dat hij later werd opgenomen in Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19e tot en met de 21e eeuw in 2000 en enige gedichten.
O ja, en hij kon, toen we nog klein waren, een dubbeltje door de tafel heen slaan. Geen kwartje of stuiver, daar was hij niet sterk genoeg voor…
Deze catalogus is de neerslag van een leven lang schrijven, lezen, kopen, verkopen en ruilen. Maar vooral van een leven lang liefde voor het boek. Wat zou hij trots zijn geweest op deze catalogus.

Gedicht om te fluisteren
Dag
Kleine vogel herinnering
Kom
Ga op m’n hand zitten
Of nestel je onder mijn trui
Dicht bij mijn hart
Laat mij je voorzichtig strelen
En zing me iets voor
Uit je poëziealbum van vroeger

De twee gedichten werden gepubliceerd in de rubriek ‘Ruimte voor ons…’ in de Nieuwe Leidsche Courant (1961).
Wendy en Arthur Kreuzen

Oktober 2022


1. AARDVARK PRESS 60 geïllustreerde plano’s. Leicester, The Aardvark Press, ca. 1995-2010. Verschillende formaten, max. 30 x 19 cm. Geïllustreerd in diverse technieken vooral door Rigby GRAHAM. Op de meeste bladen noteerde Kreuzen in potlood een bibliografisch nummertje. Uitstekende staat.
€ 295
* Gevoelige, humoristische teksten van allerlei bekende Britse dichters, die vaak te maken hebben met bier en cafés. Mooi geschept papier. Toegevoegd: enkele brieven van Hans van Eijk (de drukker) aan Hans Kreuzen en drie ansichtkaarten met werk van Rigby Graham.

2. ACHTERBERG, Gerrit Afvaart. (Met een inleiding door Roel Houwink). Bussum, Van Dishoeck, 1931. Linnen. 72 p. 1e druk.Voorplat deels iets verkleurd, maar een mooi en gaaf exemplaar zonder een spoortje roest.
Verkocht
* Achterbergs officiële debuut. Met het gedicht ‘Moordballade’, dat later zou worden herdoopt tot ‘Droomballade’.

3. ACHTERBERG, Gerrit Morendo. (Met een verantwoording door Jan Vermeulen). Leiden, De Molenpers, 1944. Ingenaaid. 32 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Keurig.
Verkocht
* De Jong 26.
Bijgevoegd: Gerrit ACHTERBERG, Kamer. Gedicht in: Prospectus voor Morendo. [Leiden, De Molenpers [= Jan Vermeulen], 1944]. 11 x 8 cm. Vouwblaadje.
* Niet in MDLM, maar wél een afzonderlijke uitgave. Prospectus voor De Jong 26.

4. ACHTERBERG, Gerrit Radar. Gedichten. Amsterdam, (Balkema), 1946. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt op Ossekop van Van Gelder in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Gesigneerd door de dichter onder het colofon.

5. ACHTERBERG, Gerrit Sphinx. Met teekeningen van C.A.B. Bantzinger. Den Haag, Stols, 1946. Halflinnen. 44 p. Gedrukt op Ingres van Van Gelder in 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Rechteronderhoekjes wat bestoten, lichte roest (als altijd).
€ 50
* Dit is nummer 8 van de oplage. Van Dijk 686.

6. (ACHTERBERG, Gerrit). ROEST, Hans Schaatsenrijder. Terugdenken aan Gerrit Achterberg. Heemstede, Lojen Deur Pers, 1982. Linnen met stofomslag. 32 p. Gedrukt in een oplage van 330 genummerde exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk. Met los bijgevoegde verantwoording.
€ 90
* Eén van de 30 Romeins genummerde luxe-exemplaren op Simili Japon, gesigneerd door de auteur en met de hand in linnen gebonden door Jutta Swakowski.

7. AMICUS ENDE AMELIUS Eene leer, weest trouwe tot inder doot. (Met vijf originele zeefdrukken van Bart Drost, met de hand ingekleurd.) [Geesbrug], Sub Signo Libelli, 1999. Halflinnen met linnen voorrand en fraaie handgemarmerde platten (Erik Schots). (2), 18 p. Met de hand gezet uit de Romanée en de Renaissance Kanzlei en gedrukt in rood, blauw en zwart op cannabispapier in een oplage van 60 genummerde en door de kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 135
* Een vijftiende-eeuws liefdesverhaal, overgenomen uit een door Jacob Bellaert te Haarlem gedrukte incunabel, met gevoelige meerkleurige prenten. Dit exemplaar werd niet alleen gesigneerd door Bart Drost, maar ook door drukker Ger Kleis en binder Erik Schots. Met een erratablaadje achterin. Met uitnodiging voor de presentatie. Breugelmans 242.

8. ARETHUSA PERS. (BLOKLAND, Herber) Liber amicorum. Herber Blokland 70 jaar. (Met een Ten geleide door Henk van Otterloo, Ferrie van Ramele en Johan Souverein). Baarn, 1993. 30,5 x 22 cm. Losse vouwbladen, per twee via de rug aan elkaar geplakt (als uitgegeven) in fraaie linnen doos met lint. Vervaardigd in een oplage van 32 exemplaren: éen voor Herber Blokland en 31 voor de deelnemers.
€ 425
* Bevat bijdragen van o.a. René Bakker (Atalanta Pers, met een gesigneerd ‘druksel’), Jan Batterman (gesigneerde kleurenlino ‘compositie’), Adolf Born (gesigneerde en genummerde kleurenlitho – deze ziet u hier rechts), Geert van Daal, Frans van Dooren, Jan Keijser, Peter Lazarov (gesigneerde en genummerde houtgravure), Wim van der Meij (gesigneerde kopergravure), Henk van Otterloo (Green Escape Press), Gerard Overeem (gesigneerde zeefdruk), Pam G. Rueter (houtgravure), Ank Spronk (gesigneerde en genummerde ets), Ab Steenvoorden (gesigneerde en genummerde ets), Theun de Vries, Jos van Waterschoot, Johan de Zoete en Wim Zwiers.

9. ARMANDO Het plechtige gebouw. Gersloot, De Drijvende Dobber, 1992. Karton met stofomslag. 64 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Hans Kreuzen op het voorste schutblad. ‘voor/ Hans/ armando/ 6-11-98/ den Haag’. De H van Hans is zeer fraai: een cursieve reuzen-hashtag met éen horizontale streep. Meer een kunstwerk dan een letter!

10. ARMANDO Zichzelf. (Met twee originele, genummerde litho’s van Armando). Utrecht, Stichting De Roos, 2014. Oblong 27 x 38 cm. Halflinnen met zwart stofomslag (harmonikaboekband door Van Waarden). 16 p. + prenten. Gedrukt in 175 (= 225) genummerde exemplaren. Boekverzorging Christoph Noordzij. 1e druk.
€ 225
* Wonderschoon. Deze zeer kwetsbare uitgave is in uitstekende staat. De Roos 181.

11. ASSCHER e.a., Maarten Imaginaire landen. Over landen die niet bestaan. Rotterdam, Rotterdamse Kunststichting, 1983. 31 x 22 cm. 29 katernen en vele bijlagen in doos. Gedrukt in 1000 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Bijzondere catalogus bij een tentoonstelling in het Lijnbaancentrum in Rotterdam. De doos is gevuld met diverse bijlagen met betrekking tot de diverse imaginaire landen: folders, kaarten, stickers, een zakje aarde, een lucifersdoosje (van de Syldavski Aerolinieny) en een button. Hans Kreuzen heeft er nog een imaginair (ei)land aan toegevoegd: het boekje Tikania van Boudewijn Büch uit 1991, de Tikania-krant van de Bijenkorf uit hetzelfde jaar, een groot kofferlabel van Tikania en een artikel uit De Volkskrant over Spokanië uit 1999.

12. (BIBLIONUMISMATIEK). MORRIS, Henry The First Fine Silver Coinage of the Republic of San Serriffe: The Bird & Bull Press Commemorative 100 Coronas. Including an account of this legendary republic and its connection with the Bird & Bull Press. With a description of similar numismatic rarities and a 30-year checklist of work produced by the Press, 1958-1988. Newtown, Bird & Bull Press, 1988. Halfmarokijn en kartonnen overslagmapje, samen in cassette. (2), 62 p. Gedrukt in een oplage van 350 genummerde exemplaren. Amerikaanse naam, adres en datum (4 april 1988) met balpen op voorste schutblad.
€ 275
* De republiek San Serriffe, bestaande uit twee idyllische eilanden, onmiskenbaar in de vorm van een puntkomma, werd aan het licht gebracht door een publicatie in The Guardian in 1977. Het was een van de meest succesvolle April’s Fool-grappen uit de Britse geschiedenis. In de pre-internetperiode was het voor degenen die niet precies paraat hebben wat Sans Serif betekent niet zo eenvoudig om ‘even iets op te zoeken’. De republiek genereerde veel offspins van allerlei soort waarvan dit boek een van de leukste is: een proefslag van een zilveren munt van 28 gram .999 zilver, uitgevoerd in 500 genummerde exemplaren. 350 daarvan werden in dit boek vastgezet dat is gevuld met de half-fictieve geschiedenis van de totstandkoming ervan met referentie aan de Puffin, de munt van ‘de koning van Lundy Island’ uit 1929. Ook met twee proeven van bankbiljetten en een model van een biljet van 1000 aandelen in de Bird & Bull Press zelf, en een geschiedenis en bibliografie van de Bird & Bull Press. Dit boek is alles bijeen een monument van pre-internetplezier.

13. (BINNENDIJK, D.A.M.) Prisma van de twintigste eeuw: D.A.M. Binnendijk. Catalogus 59. (1/15 luxe-exemplaren). Den Haag, antiquariaat Fokas Holthuis, 2012 [= 2013]. In zilver bedrukt linnen (Boekbinderij Van Dijk). (40) p. 1e druk.
€ 29,50
* Eén van de 15 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op crèmekleurig gevergeerd papier en met de hand gebonden in blauwgrijs linnen door Boekbinderij Van Dijk. Alle luxe-exemplaren zijn op het voorste schutblad verrijkt met een originele, unieke zwart-witfoto van D.A.M. Binnendijk van omstreeks 1933, met daaronder een originele handtekening van Binnendijk. Op de binnenzijde van het voorplat werd een origineel ex libris van Binnendijk geplakt, ontworpen door Helmut Salden. In dit exemplaar schreef Hans Kreuzen onder de foto met potlood de namen van de geportretteerden: Aty Brunt, mevrouw Binnendijk, D.A.M. Binnendijk en Jan Greshoff.
Los bijgevoegd: een tweede exemplaar van het exlibris (gegomd) en een adresetiketje van Binnendijk (eveneens gegomd).

14. (BLOEM, J.C.). EGGINK, Clara Leven met J.C. Bloem. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1977. Ingenaaid met stofomslag. 204 p. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titelpagina: ‘Voor Hans Kreuzen/ Clara Eggink/ november 1977’.
Bijgevoegd: originele kleurenfoto van het bronzen beeld van J.C. Bloem door Titus Leeser in Paasloo.

15. BLOKHUIS, Peter Tekenen in Marrakech. Schilderijen, foto’s en tekeningen. (Met een inleiding van John Sillevis). Den Haag, (Art Gallery Crystal D.), 2004. Oblong. 25 x 34 cm. Ringband. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren (plus 20 archiefexemplaren).
€ 250
* Ieder exemplaar van deze uitgave bevat een originele tekening, in dit geval een fraaie potlood-houtskooltekening van mannen in een koffiehuis, verrijkt met aquarel (21,7 x 28,2 cm), waarschijnlijk een voorstudie van een schilderij uit 2001. Ook met zes originele foto’s.

16. (BOEKENWEEK). Cees NOOTEBOOM Het volgende verhaal. (Luxe-editie). [Amsterdam], CPNB, 1991. Linnen met stofomslag. 96 p. 1e druk. Rug licht verschoten.
€ 150
* Eén van de circa 100 gebonden exemplaren van de luxe-editie. Relatiegeschenk, niet in de handel. Boekenweekgeschenk 1991.

17. (BOEKENWEEK). F. SPRINGER Sterremeer. [Amsterdam], CPNB, 1990. Garenloos. 96 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Hans Kreuzen/ F. Springer/ 24.3.90’. Boekenweekgeschenk 1990.
Bijgevoegd: toegangskaartje voor een lezing van Springer in het Letterkundig Museum.

18. (BOEKENWEEK). Tom LANOYE Heldere hemel. (Luxe-editie). [Amsterdam], CPNB, (2012). Linnen met stofomslag. 96 p. 1e druk. Als nieuw.
Verkocht
* Eén van de 240 genummerde exemplaren van de luxe-editie, gebonden in linnen met stofomslag. Boekenweekgeschenk 2012. Niet in de handel.
Bijgevoegd: NS-boekenlegger.

19. (BOOM, Irma). GRUNBERG, Arnon Undercover in Oost-Europa. Utrecht, Stichting De Roos, 2011. Linnen met stofomslag. (176) p. Met ‘druksels’ door Ben Joosten. Gedrukt in 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 175
* Sobere, maar ingenieuze vormgeving van Irma Boom in zwart en wit. Het omslag is, eenmaal uitgevouwen, een affiche met een ‘druksel’. Met begeleidende aanbiedingsbrief van de Stichting. De Roos 177.

20. BORDEWIJK, F. Fantastische vertellingen. Tweede bundel. Rotterdam, Brusse, 1923. Bruinrood linnen met stofomslag. (8), 300 p. [Oplage 600 exemplaren, waarvan 201 gebonden]. 1e druk. Rug stofomslag verbruind, maar heel mooi.
€ 150
* De eerste band, met fraaie, gelithografeerde schutbladen door S.H. de Roos. Brusse 475.

21. BRAKMAN, Willem Noctua. (Met een nawoord van Gerben Wynia). Den Haag, Mikado Pers, 1990. Linnen met lederen rugschildje (Frans den Breejen). (2), 22 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 genummerde exemplaren.
Verkocht

22. BRAKMAN, Willem Rivalen. Den Haag, Mikado Pers, 2004. Ingenaaid met omslag. (2), 14 p. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt op Velata avorio Biblos in rood en zwart in een oplage van 79 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Gesigneerd door de auteur onder het colofon.

23. BRECHT, Bertolt The Threepenny Opera. In the English Version by Desmond Vesey. With the English Lyrics and a New Introduction by Eric Bentley. Illustrations and an Original Lithograph by Jack Levine. New York, The Limited Editions Club, (1982). 30 x 23 cm. Linnen in cassette. 160 p. Gedrukt in een oplage van 2000 genummerde en door Levine en Bentley gesigneerde exemplaren.
€ 75
* De originele Limited Editions Club-uitgave met kleurenlitho en andere illustraties van Levine. Eric Bentley (1916-2020, sic) was een leerling van Tolkien en C.S. Lewis én Brecht-kenner en -vertaler. Met begeleidend schrijven (Monthly Letter 529) van de uitgever.

24. BÜCH, Boudewijn Weerzien met Wassenaar. Een reisverhaal, gevolgd door Duitsland in Wassenaar, een verhaal. Amsterdam, Stichting De Amsterdamsche Boekenmarkt, 1984. Ingenaaid met omslag. 48 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels licht verschoten (als vrijwel altijd).
Verkocht
* Dit exemplaar werd door de auteur gesigneerd op de Franse titel.
Bijgevoegd: Toegangskaartje voor de voorstelling ‘Op reis met Boudewijn Büch’ in de Abdijkerk in Loosduinen op dinsdag 10 december [1996].
Voorts: Originele kleurenfoto van Büch staand achter een katheder van het Natuurmuseum Rotterdam, gemaakt door Wies Bredemeijer. 18,3 x 12,6 cm.
En: Uitnodiging voor de presentatie van Een andere Boudewijn Büch van Harry G.M. Prick in het Letterkundig Museum in Den Haag.
Tot slot: Rouwadvertentie voor Büch uit de De Volkskrant. Krantenknipsel.

25. BUCKLAND WRIGHT, John 14 Wood engravings. (Antwerpen, Graphia, 1960). 14 houtgravures, losbladig in bedrukt omslag. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde exemplaren. Plakkers op de achterzijde van alle gravures. Ezelsoortje in omslag.
Verkocht
* Veertien houtgravures voor een in Brussel te verschijnen uitgave van Le Sphinx van Iwan Gilkin, een publicatie die nooit gerealiseerd is. Dit is het laatste nummer van de oplage: 250. Jaarwisselingsgeschenk voor de leden van Graphia. Niet in de handel.
Bijgevoegd: Nederlandse vertaling van de Engelse tekst van de uitgave. Stencil op gevergeerd papier. Reid A75a (deze uitgave verscheen in een grijs omslag (niet aanwezig) met daarin zestien eenzijdig bedrukte bladen: een blad met biografische informatie, een blad colofon en de veertien houtgravures. In dit exemplaar zijn het blad biografische informatie en het colofon op éen blad gedrukt, recto en verso, en dient dat als omslag).

26. (BUCKLAND WRIGHT, John) Catalogue of Engravings and Illustrations by John Buckland Wright from 1929 to 1937. Londen, Dulau & Cie, 1937. Geniet. 24 p. Geïllustreerd. Typografie Henri Friedlaender. Omslag deels wat verbruind.
Verkocht
* Catalogus van een tentoonstelling bij Galerie Dulau in Londen, gehouden van 11 tot 23 oktober 1937, met prijzen. Gedrukt bij Mouton in Den Haag. Reid A25b.

27. BUCKLAND WRIGHT, John Exlibris C.J. Asselbergs. Originele houtgravure op velijn. Papierformaat 8,8 x 6,9 cm, beeldformaat 7,7 x 5,8 cm. [1933]. Initialen ‘JBW’ in de prent. Met plakkertjes aan de achterzijde op een groter vel bevestigd.
Verkocht
* Lezende vrouw in een suikerbietenfabriek. C.J. Asselbergs was directeur van de Bredase suikerfabriek Wittouck, en tevens een groot bibliofiel.

28. BUCKLAND WRIGHT, John Exlibris J.C. van Sandick. Originele houtgravure op Japans Supernacré. Papierformaat 9,1 x 7,0 cm, beeldformaat 7,6 x 5,8 cm. Initialen ‘JBW’ in de prent.
Verkocht
* Vrouw rijst op uit de boeien van de moderne wereld. J.C. van Sandick (1898-1990) was advocaat en procureur te Eindhoven en adjunctdirecteur van N.V. Houtindustrie Picus, eveneens in Eindhoven.

29. BUCKLAND WRIGHT, John (Naamloos exlibris; Sint Joris en de draak). Originele houtgravure. Papierformaat 9,1 x 7,0 cm, beeldformaat 3,1 x 2,8 cm. Rechtsonder gemonogrammeerd en gedateerd in potlood ‘JBW 32’.
Verkocht
* ‘Ook aan exlibris heeft deze kunstenaar zich gewijd. Ik ken van hem exlibris voor Everard Bouws en Mr. J.C. van Sandick, beiden Nederlander, voorts voor een Belg, wiens naam niet in het exlibris voorkomt (motief: St. Joris en de draak) en voor zijn vrouw en zichzelf. (…) Het St. Jorisexlibris (2.8 × 3.2 cm) is een klein meesterstukje van compositie en zwart-wit-schakeering’ (Johan Schwencke in Den Gulden Winckel, november 1932).

30. BUCKLAND WRIGHT, John Open letter to an editor on wood engraving. (Met een originele houtgravure door John Buckland Wright). [Maastricht, Stols, 1940]. 32 x 24 cm. Losbladig (als uitgegeven). (10) p.
Verkocht
* Uit Halcyon 1. Reid A35.

31. BUCKLAND WRIGHT, John (Prospectus voor Powys Mathers’ Love Night). (Londen, Golden Cockerel Press), [1936]. 25,5 x 16 cm. Tweemaal gevouwen vouwblad, eenzijdig bedrukt. Gedrukt op velijn. Met door Buckland Wright in potlood geschreven op de achterzijde ‘apply to JBW’.
Verkocht
* Prospectus met een sierlijke introductiepagina, een houtgravure uit het boek, een deel van het voorwoord en een beschrijving van de uitgave met prijzen. Cf. Reid A23.

32. BUCKLAND-WRIGHT, John Negen houtsneden van J. Buckland Wright voor de N.V. Houtindustrie Picus te Eindhoven. (9 original woodcuts). Eindhoven, N.V. Houtindustrie Picus, [1940]. Cahiersteek. (24) p. Gedrukt in 400 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* 9 houtsneden met toelichting. 7 van de houtgravures werden in de jaren 1934-1940 door het bedrijf als nieuwjaarswens gebruikt, de andere twee zijn hier voor het eerst afgedrukt. Reid A36a.

33. CARMIGGELT, S., en Joost VEERKAMP Welverdiende onrust. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1982). Halfperkament met gemarmerde platten. In papieren foedraal [Binderij Phoenix]. 166 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 35 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in een fraaie halfperkamenten band en voorzien van een originele, genummerde en gesigneerde mezzotint van Joost Veerkamp en een pagina origineel handschrift van de auteur.

34. CLAUS, Hugo Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Linnen met zilverkleurig stofomslag. 352 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur aan Hans Kreuzen op de titelpagina: ‘Voor Hans/ van harte/ Hugo Claus’. Eerste verzamelbundel, ook wel bekend als Gedichten (1948-1963). Dit is de schaarse linnen variant, met het onredelijk kwetsbare, zilveren stofomslag. BHC 50.1.
Bijgevoegd: ongelopen ansichtkaart met op de beeldzijde een zittende Claus en een gedicht.

35. CLAUS, Hugo Hymen. Dertien gedichten van Hugo Claus bij dertien erotische tekeningen van Corneille. (Met een inleiding door Corneille en een Aantekening door Gert Jan Hemmink en, los bijgevoegd, een originele, genummerde en gesigneerde kleurenets door Corneille (25 x 34,5 cm)). Amsterdam/ Amstelveen, SUD/ De 3 Gratiën/ AMO, 1987. 25,9 x 35,4 cm. Oblong. Linnen in foedraal (Binderij Phoenix). (36) p. Gezet uit de Garamond en gedrukt door Gerard Timmer in 180 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 325
* Eén van de 165 Arabisch genummerde, op Pollux gedrukte exemplaren, met een originele ets door Corneille als bijlage. Zinnenprikkelende poëzie van Claus, erotisch geïllustreerd door Corneille, maar wel een buitenbeentje in het fonds van AMO. Met uitnodiging voor de presentatie. AMO 58. BHC 166.A.

36. (COBRA). WINGEN (samenst.), Ed De A van Cobra in woord en beeld. 50 jaar Cobra. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho in kleur door Corneille). (Amsterdam), Jaski Art Gallery, [1997]. 35 x 24,7 cm. Linnen met stofomslag in cassette. 192 p. Rijk geïllustreerd.
€ 200
* Eén van de 200 luxe-exemplaren in cassette met, los bijgevoegd, een originele genummerde en gesigneerde litho in kleur door Corneille, met de toevoeging ‘1948’ en gedateerd ’98’. Schitterend gerechercheerd en geïllustreerd prachtwerk met tekstbijdragen van Hugo Claus, Cees List, Willemijn Stokvis, Simon Vinkenoog en Ed Wingen.

37. (COUPERUS, Louis) Louis Marie Anne Couperus. De collectie Sine Qua Non. Leiden, (AioloZ), 2005. 30,5 x 21,5 cm. Linnen met stofomslag. 64 p. Rijk geïllustreerd.
Verkocht
* Eén van de 50 genummerde luxe exemplaren, gebonden in linnen met stofomslag. Prachtig bidbook met hoogtepunten uit de mooist denkbare collectie Couperus, in tientallen jaren met veel liefde en smaak bijeengebracht door de Leidse dominee J.A. Eekhof. Bijgevoegd: Rouwbrief bij het overlijden van Eekhof en het boekje bij zijn afscheidsdienst in de Hooglandse Kerk. Voorts: Nota van antiquariaat AioloZ, op naam gesteld van Hans Kreuzen, die jarenlang voorzitter van het Louis Couperus Genootschap was.

38. COUPERUS, Louis Nippon. Den Haag, Leopold, 1925. Linnen (ontwerp Tjipke Visser). VIII, 224 p. Met foto’s. 1e druk. Naam op binnenzijde voorplat.
Verkocht
* VV 326,1.

39. COUPERUS, Louis Oostwaarts. Den Haag, Leopold, 1924. Rijk versierd linnen (ontwerp Tjipke Visser). XII, 260, VIII p. Met portret van de auteur en reisfoto’s. Met oorspronkelijk vloeiblad voor het frontispice. 1e druk. Wat scheefgelezen.
Verkocht
* Op de band staat de D van ‘door’ op de normale plaats. VV 318,1.

40. (COUPERUS, Louis). VELTKAMP, Evert Paul Luxe, bijzondere en bibliofiele uitgaven van Louis Couperus. 140 uitgaven en hun varianten. Brussel, (Evert Paul Veltkamp), 2013. Linnen (Boekbinderij Van Dijk). 40 p. Vervaardigd in een oplage van slechts 33 genummerde exemplaren. 1e druk.
Bijgevoegd: in goud gedrukte toegangskaart voor de Genootschapsdag 2004 van het Louis Couperus Genootschap.
Verkocht
* Couperusreeks 1.

41. CRANE, Hart The Bridge. With an Introduction by Malcolm Cowley and Photographs by Richard Benson. New York, The Limited Editions Club, 1981. 32 x 24 cm. Linnen in cassette. XXIV, 76 p. Gedrukt in een oplage van 2000 genummerde en door de fotograaf gesigneerde exemplaren.
Verkocht
* Lang gedicht, het bekendste werk van de Amerikaanse dichter Hart Crane (1899-1932), en geïnspireerd op de Brooklyn Bridge in New York. Met begeleidend schrijven (Monthly Letter 520) van de uitgever. Klassiek ogende zwart-witfoto’s van de fotograaf Richard Mead Benson. De schutbladen (evenals de cassette) zijn bekleed met golvend zeeblauw sierpapier van Carol J. Blinn. Typografie van Stephen Stinehour.

42. (DOES, Bram de, M.C. ESCHER, W. SANDBERG, J. van KRIMPEN e.a.). LOMMEN, Mathieu In beperkte oplage. Archief Stichting De Roos 1945-2005. Een keuze. (Originele uitgave voor de leden, mét bijbehorende verzenddoos). [Utrecht], Stichting De Roos, 2006. Ingenaaid. In de originele, op maat gemaakte verzenddoos, met adresetiket (gericht aan De Roos-lid 174: Hans Kreuzen). 128 p. Rijk geïllustreerd. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 75
* Bijzonder informatief en verhelderend over de vaak moeilijke bevalling van de verschillende De Roos-uitgaven! Met afbeeldingen van originele brieven van vormgevers als M.C. Escher, Bram de Does, Sandberg en Jan van Krimpen, en veel andere documenten uit het archief. In alle exemplaren werd een blad originele grafiek uit een vroegere De Roos-uitgave opgenomen, afkomstig uit de restantvoorraad prenten. In dit geval betreft het een mooie, originele ets van Jan Mensinga uit De terugreis van Dylan Thomas uit 1967 (De Roos 77).

43. (DONGEN, Kees van). Jan JUFFERMANS Kees van Dongen. The Graphic Work. (Blaricum, V + K Publishing, 2002). 32,5 x 25,5 cm. Linnen met stofomslag in cassette. 184 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
€ 175
* Eén van de 1000 genummerde luxe-exemplaren in linnen. Dit is nummer 7.

44. DOOLAARD, A. den Strictement Hors Concours of Hoe Ik Schaatskampioen van Frankrijk Werd. [Wassenaar], De Pij Pers, 1992. Ingenaaid. (12) p. Gezet uit de Garamond en gedrukt in een oplage van 50 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk. Lijmresten op voorzijde omslag door verwijderd titeletiketje.
Verkocht
* Eén van de 20 Romeins genummerde, door de auteur voluit gesigneerde exemplaren. Vermakelijke herinnering aan het jaar 1927 van de hoogbejaarde auteur (1901-1994) met fraai schaatsfrontispice in kleuren, een ‘duochromie’ van de hand van Stephen Featherstone.

45. DRS. P en Jelle L.S. PIJPERS Het Huis en de Bomen. Met een inleidgedicht door Drs. P. (Met een originele, met de hand ingekleurde ets van Michel van Overbeeke). (Wassenaar, De Pij Pers, 1996). Ingenaaid (omslag van Mexicaans boombastpapier). (4), 48 p. Gedrukt op getint Zerkall-Bütten in een oplage van 228 genummerde en door Jelle Pijpers gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met een handgeschreven, gesigneerde opdracht van Drs. P in de vorm van een distichon onder diens inleidgedicht: ‘Ik hoor nu eenmaal tot de genereuzen/ En wil dus graag signeren voor Hans Kreuzen/ Drs. P’. Eén van de 72 Romeins genummerde exemplaren met een originele ets. Op de ets in dit exemplaar zien we de dichter, zijn huis, een boom waarin een broek hangt en een glas wijn.
Bijgevoegd: uitnodiging voor de Tiende Salonbijeenkomst van het Genootschap Het Aangeraakte Boek, waarop deze uitgave gepresenteerd zou worden.

46. DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING Bladspiegeling. Banholt/ Woubrugge, De Blauwe Scheen, 1989. Overslagdoos in cassette van spiegelend plexiglas (Binderij Phoenix). Bevat 27 uitgaven (26 bijdragen en de inhoudsopgave), vervaardigd in een oplage van 65 exemplaren.
€ 450
* ‘De opdracht aan de deelnemers was een bloemlezing samen te stellen met een omvang van acht bladzijden tekst of meer, en deze te drukken in een oplage van 65 exemplaren’. Mooi initiatief, zeer fraai uitgevoerd. De meeste uitgaven behelzen door de drukkers zelf samengestelde poëziebloemlezinkjes, maar er zijn uitzonderingen: De Breukenpers maakte een keuze uit zijn eigen autografenverzameling (van Bloem tot Boutens), de Bucheliuspers publiceerde acht gedichten van Willem Brakman in eerste druk, Frans de Jong koos een tekst van C.J. Kelk over champagne, gelardeerd met wijnpoëzie, Linea Recta koos voor vijf gedichten van Paul Verlaine in Nederlandse vertaling, Nihil Obstat en Omnia Currunt maakten een keuze uit het werk van Georges Bataille en de Priegelpers maakte een keuze uit de priapeën van Saul van Messel. De Blauwe Scheen B-3.

47. EIJKELBOOM, Jan, en Rommert BOONSTRA Fotowerken. (Den Haag), Staal Bankiers, 1984. 30 x 21,5 cm. Linnen (Roest Boekbinders). (20) p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Foto’s van Boonstra met een tekst van Eijkelboom. Eén van de 26 geletterde en door auteur en fotograaf gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in linnen en met een originele, genummerde en gesigneerde foto van Boonstra, een Polaroidfoto (verwerkt in de band) en een handgeschreven gedicht van dezelfde. Deze luxe-editie verscheen op instigatie van uitgeverij Bébert in Rotterdam.

48. (EIKELDOORPERS). Marijke STAPERT-EGGEN De verrassing van de binnenkant. Doortje de Vries. Eikeldoorpers. (Apeldoorn, Eikeldoorpers, 2011). Ingenaaid met stofomslag. 96 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Bijgevoegd: Druksel van Doortje de Vries, ‘Aangeboden bij ‘Eikeldoor’s bibliofiel oeuvre’ in 2011′, Genummerd en gesigneerd door de kunstenaar. Gedrukt in 90 exemplaren.
En: Jilles WAAGMEESTER, Carrer del Mig. (Een fragment). (Met een origineel druksel van Doortje de Vries). Apeldoorn, Eikeldoorpers, 1994. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt in 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Koppermaandaguitgave.

49. ENGELMAN, Jan Het bezegeld hart. Amsterdam, Querido, 1937. Linnen met stofomslag. 48 p. 1e druk.
Verkocht
* Met op de binnenzijde van het voorplat het exlibris van Garmt Stuiveling.
Bijgevoegd: exlibris van Jan Engelman, ontworpen door Hendrik Wiegersma in 1934.
En: Uitnodiging voor de opening van een tentoonstelling over Jan Engelman in het Letterkundig Museum.

50. GELDER, Dirk van De scheppingsdagen. (Met 9 paginagrote en 6 kleine houtgravures van Dirk van GELDER). (Den Haag, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1950). Ingenaaid met omslag. (32) p. Gedrukt door Trio in roodbruin en zwart op Basingwerk Parchment in een beperkte, genummerde oplage.
Verkocht
* Sfeervolle prenten, waarin vooral de planten en insecten liefdevol gedetailleerd zijn (maar kijk ook eens naar die mooie walvis!). Er verscheen ook een ongenummerde versie, uitgegeven door Boucher in de reeks Folemprise (Folemprise 17). Thomassen 20.

51. GERHARDT, Ida Kosmos. Santpoort, V/H C.A. Mees, 1940. Linnen. 48 p. 1e druk. Debuut. Exlibris (P. Korthuys) op voorste schutblad, hoek uit laatste schutblad geknipt.
€ 65
* Bijgevoegd: ‘Aandachtig dichterschap’, recensie (krantenknipsel) van Kosmos (door Roel Houwink uit de NRC van 18 juli 1940).

52. (GILL, Eric). G.K. CHESTERTON Gloria in profundis. [Two] Wood Engravings by Eric Gill. (Londen, Faber & Gwyer), [1927]. 18,3 x 11,9 cm. Cahiersteek. (8) p.
Verkocht
* The Ariel Poems 5.

53. GRESHOFF, Jan Gedichten 1907-1936. Met een studie over “Hemelsche en aardsche poëzie” door S. Vestdijk. Maastricht/ Brussel, A.A.M. Stols, 1936. Linnen met stofomslag. 232 p. 2e (herziene en vermeerderde) druk. Iets scheefgelezen.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Greshoff aan Garmt Stuiveling op het voorste schutblad: Voor Garmt Stuiveling/ ter verificatie van de data,/ met kameraadschappelijke/ gevoelens/ van/ Jan Greshoff/ Schaerbeek/ 21/7 37′. Met Stuivelings exlibris op de binnenzijde van het voorplat. Kaleidoscoop no. 18. Van Dijk 368.

54. HART, Maarten ‘t Een voorval in de Haarlemmerstraat. Leiden, antiquariaat Klikspaan, (1997). Linnen met titeletiket. (24) p. Gezet uit de Gill en gedrukt door de Stichting Boekdrukkunst Leiden in groen en zwart in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 35 Romeins genummerde en door de auteur gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Hahnemühle en gebonden door Ineke van Maanen. Jaarwisselingsgeschenk 1997-1998. Niet in de handel.

55. HART, Maarten ‘t Huis in de Polder. (Wassenaar), De Pij Pers, 1994. Ingenaaid. 20 p. Onafgesneden. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Simili Japon in een oplage van 120 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
Verkocht

56. HART, Maarten ‘t Laatste zomernacht. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1977). Ingenaaid. 96 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 250 genummerde en gesigneerde exemplaren die niet in de handel kwamen, bestemd voor vrienden en relaties t.g.v. de jaarwisseling 1977/1978. Deze exemplaren werden bovendien voorzien van een los bijgevoegde, gesigneerde afdruk van een karikatuur door Siegfried Woldhek.

57. HART, Maarten ‘t Mammoet op zondag. Verhalen. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1977). Linnen met stofomslag. 248 p. 1e druk. Stofomslag op rug wat verschoten, scheurtje van 7 mm in bovenrand omslag.
€ 120
* Eén van de 120 (= 150) genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden door Jansenbinders in Leiden en met een stofomslag verzorgd door Peter Franke. Met los bijgevoegd colofonblad, waaruit blijkt dat de oplage 150 is: 100 exemplaren genummerd 1-100, 20 h.c.-exemplaren, genummerd I-XX en, blijkens een handgeschreven toevoeging, 30 exemplaren ‘voor de leden van de Stichting’, genummerd 101-130.

58. HART, Maarten ‘t Zoals dit. (Met een gesigneerde afdruk van een tekening door Jaap VEGTER). (Wassenaar), De Pij Pers, 1998. Ingenaaid. (18) p. Gedrukt op getint Zerkall-Bütten in 96 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Romeins genummerd exemplaar, gesigneerd en gedateerd door Jaap Vegter op de dag van de presentatie. Een gedícht van Maarten ’t Hart!
Bijgevoegd: Uitnoding voor de presentatie van deze uitgave.

59. HELLER RARE BOOKS Inc., Joshua Fine Books from seven British Private Presses. Washington DC, Joshua Heller Rare Books, [1986]. Mapje met 7 prospectussen van margedrukkers, gedrukt op diverse mooie geschepte papieren.
€ 20
* Mooie reclame voor publicaties uit 1986 van o.a. The Fleece Press, The Tern Press en The Whittington Press, van vooraanstaande en hoogst kundige en veeleisende margedrukkers.

60. HEYTZE, Ingmar Heden geen gedicht. (Met als frontispice een originele zwart-witfoto van de dichter aan het begin van zijn overigens mislukte carrière als profvoetballer). Woold – ’t Harkel, De Uitvreter, 2007. 29 x 22 cm. Ingenaaid met omslag en titeletiket (Tinkerlady). (20) p. Handgezet uit de Walbaum en gedrukt op handgeschept Losin in 85 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Aantrekkelijke bibliofiele editie.

61. HOTZ, F.B. Over J. van Oudshoorn. Vijf brieven aan Wam de Moor. Bezorgd en van een nawoord voorzien door Jan Paul Hinrichs. Den Haag, Statenhofpers, 2016. Ingenaaid met stofomslag. 40 p. Gedrukt in een oplage van 115 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Met, ingeplakt, een brief van Hotz aan Wam de Moor in facsimile van het handschrift en, los bijgevoegd, een ansichtkaart van Hotz aan dezelfde, eveneens in facsimile.

62. [HUSSEM, Willem], Als: A. ROLAND HOLST Zet het blauw … (Met een druksel van Doortje de Vries). [Apeldoorn], Eikeldoorpers, 2016. Plano in bedrukte envelop. Gedrukt in 36 genummerde en gemonogrammeerde exemplaren.
Verkocht
* Op de envelop en onder het gedicht staat abusievelijk A. Roland Holst als auteur vermeld.

63. JAMES, P.D. Talking about Detective Fiction. (Oxford, Bodleian Library, 2009). Karton met stofomslag. In cassette. 160 p. Oplage 450 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 75

64. JANSEN, Geert Jan Drie originele, gesigneerde litho’s in de stijl van Gustav Klimt, Henri Matisse en Pablo Picasso. 21 x 29 cm. [2007]. Gesigneerd ‘Nach Gustav Klimt’ resp. ‘Henri Matisse’ en ‘Picasso’ op de steen en ‘G. JanSenJan’ in potlood.
€ 120
* Drie vrouwenportretten.

65. JELLEMA, C.O. De locatie. (Met vier houtgravures van Peter Lazarov en twee los bijgevoegde afdrukken op Gampi Vellum, gesigneerd door de kunstenaar) Den Haag, (Statenhofpers), 2006. Verguld linnen (Herman van der Kruijk). (32) p. Met de hand gezet uit de Perpetua en gedrukt in een oplage van 80 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Volgens het colofon bevatten alleen de twintig luxe-exemplaren een extra houtgravure. Dit exemplaar, een ‘gewoon’ exemplaar in linnen, bevat zelfs twee extra houtgravures – het portret van de dichter en ‘Op de kwelders’.

66. JONG, Frans de De laatste schreeuw 5 tot en met 10. Amsterdam, Frans de Jong, 1993 – 2003. Zes afleveringen. Circa 33 x 33 cm. Gedrukt in een oplage van tussen de 100 en 150 exemplaren.
€ 250
* Indrukwekkend bibliofiel drukwerk, een met de hand gedrukt literair tijdschrift op groot, vierkant formaat.
1. De laatste schreeuw 5. 2 bladen en 1 vouwblad in bedrukt omslag van calqueerpapier.
* Tekst van Plato. Bijgevoegd: ‘Bij-kreetje v.d. laatste schreeuw’ annex uitnodiging voor een pilsje.
2. De laatste schreeuw 6. Sterren, manen en zonnen. 3 bladen (2 behangpapier en 1 spiegelpapier) in tinten blauw bedrukt typografisch omslag.
* Gedichten van Jorge Luis Borges in de vertaling van Barber van de Pol. Typografische illustraties van Frans de Jong.
3. De laatste schreeuw 7. 6 bladen, waarvan drie aan beide zijden bedrukt in grijs typografisch omslag. 1e druk.
* Themanummer over Mondriaan vanwege diens 50e sterfdag. De eerste twee bladen, in rood en zwart, herdrukken de ‘dialoog van het nieuwe beelden’ van Mondriaan uit De Stijl, waarin een zanger en een schilder sprekend worden opgevoerd (veel zetwerk!), afgesloten door een reproductie van een schilderij van Mondriaan, eveneens uitgevoerd in zetsel door Frans de Jong. Met een prent van Frans de Jong en drie genummerde en gesigneerde prenten van anderen: Doortje de Vries, M. Veltman en Wiek Molin, die een levendig portret van Mondriaan uit blokjes opbouwde. Bijgevoegd: een handgedrukt betaalverzoek.
4. De laatste schreeuw 8. Vvvvvvvvv. 5 (vouw)bladen van verschillende soort in typografisch omslag met onderflap, gedrukt in zwart, wit en groen.
* Drukkersproject van teksten en prenten met als uitgangspunt de letter V. en prenten met als uitgangspunt de letter V. Met medewerking van Rob Cox, Alex Barbaix, Ewald Spieker, Kees Thomassen, Jan Keijser en Martijn van de Griendt. Bijgevoegd: een met de hand gedrukt betaalverzoek.
5. De laatste schreeuw 9. 4 bladen in kleurig typografisch omslag met onderflap.
* Gewijd aan het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Bibliotheek. Ingenieus bibliofiel drukkersproject met medewerking van Rins Heidema, Peter Hendriks, Henc van Maarseveen, Inez Meter, Reinder Storm en Kees Thomassen. Bijgevoegd: een met de hand gedrukt betalingsverzoek in irisdruk.
6. De laatste schreeuw 10. WeeweeWeepuntenel. 5 bladen en 1 vouwblad in kleurig bedrukt typografisch omslag met onderflap.
* Bevat teksten van Rutger Kopland, Max Dendermonde, Nobelprijswinnares Wislawa Szymborska, Willem Kloos en (door Kees Thomassen gedrukt) Lucebert. Vrolijke illustraties van Frans de Jong. In oorspronkelijke, bedrukte verpakking van bruin pakpapier.

67. JOYCE, James Giacomo Joyce. (Vertaald door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes. Met illustraties door Erik Bindervoet). Utrecht, Stichting De Roos, 2019. Karton in foedraal. Vormgeving Niels Schrader. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 95
* Met een nawoord, een uitgebreid notenapparaat, een uitputtende bibliografie en de hele eerste uitgave uit 1968 in facsimile. De Roos 188.

68. KORTEWEG, Anton Van huis tot huis. (Met tekeningen van Pandora). (Rotterdam), Bébert, (1984). Halfleer met stofomslag en linnen overslagmapje in linnen foedraal. 20 p. Gedrukt in een oplage van 260 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 125
* Eén van de tien Romeins genummerde luxe-exemplaren, gebonden in halfleer, met een gedicht in handschrift van de auteur en een originele tekening van Pandora.

69. KOUWENAAR, Gerrit Schrijf ik. Hilversum, Steendrukkerij De Jong, 1955. 25 x 25 cm. Kwadraatblad. Leporello, 6 p. Met een gedicht in reproductie van het handschrift van Kouwenaar, een grote kleurenlitho van Lucie Kurpershoek-Visser en een lithografische fotomontage van Ed van der Elsken.
Verkocht
* Serie Kwadraatbladen.

70. KREUZEN, Hans Kinderliedje. (Met twee linosneden van Peter Bekker). [Geesbrug]. Sub Signo Libelli, 2003. Ingenaaid. (12) p. Handgezet uit de Gill sans serif en gedrukt op Simili Japon in 45 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Met erratumblaadje (‘Nobody is perfect’).

71. KREUZEN, Hans Zes dialectgedichten. Den Haag, Wapendal Pers (= Hans Kreuzen), 2008. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Volta en gedrukt door De Uitvreter op Hollandse Druk van Van Gelder in 50 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* De Wapendal Pers is genoemd naar een natuurgebiedje vlakbij Hans Kreuzens huis.

72. KREUZEN, Hans Zoiets ongeveer. (Woubrugge, Avalon Pers, 2003). Linnen met stofomslag. (24) p. Gezet uit de Romanée en gedrukt in 85 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de [tien] luxe-exemplaren, die in linnen werden gebonden. Uitgegeven ter gelegenheid van de 65e verjaardag van de dichter.

73. KREUZEN, Hans Zoiets ongeveer. (Woubrugge, Avalon Pers, 2003). Ingenaaid met stofomslag. (24) p. Gezet uit de Romanée en gedrukt in een oplage van 85 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Uitgegeven ter gelegenheid van de 65e verjaardag van de dichter.

74. KROON, Dirk Bijna oud, gedichten van een babyboomer. (Dordrecht, Liverse, 2011). Garenloos. 52 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met opdracht van de auteur aan Hans Kreuzen: ‘Voor Hans/ op een dag vol/ vergankelijkheid’.

75. KUIK, Dirkje, en Jan RIETVELD De Stokroos. Nagelaten gedichten. Met tekeningen en een herinnering van Dirkje Kuik. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Dirkje Kuik). Utrecht/ Bunnink, Sjaalmanpers, (1985). Cahiersteek met stofomslag. 28 p. Gedrukt in 115 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 60
* Eén van de (60?) exemplaren met een los bijgevoegde, originele ets van Dirkje Kuik: een portret van Jan Rietveld en profil.

76. KUIK, William D. De held van het potspel of het geheime huwelijk. Met tekeningen van de schrijver. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1974). Linnen met stofomslag. 280 p. 1e druk.
€ 150
* Eén van de 100 (= 75?) genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in linnen en voorzien van een losse, originele, genummerde en gesigneerde ets van Kuik. Volgens het colofon zijn er 100 luxe-exemplaren, dit exemplaar én de ets zijn echter geummerd ’59/75′.

77. (LIMITED EDITIONS CLUB, The) A Record of the Proceedings at The Limited Editions Club’s dinner to celebrate the Twenty-first Birthday of the Club & Fiftieth Birthday of its Founder. Together with a reproduction of the program and menu: The Ritz-Carlton, New York, 11 May 1950. (New York, George Macy Companies, 1950). 33 x 25 cm. Halflinnen. 36 p. Geïllustreerd. Gedrukt in 3000 exemplaren.
€ 35
* Menu en toespraken bij de feestelijkheden, waarbij ook de eerste Aldine Award en de Distinguished Service Plaques werden uitgereikt. (De originele onderscheiding voor Jan van Krimpen vonden wij eind 2020 in een muurkast in het huis van diens zoon Huib van Krimpen -> zie Paul Snijders en Marieke van Delft, De couturedoos. Van Krimpen-vondsten voor Huis van het Boek. Den Haag 2022).

78. (LIMITED EDITIONS CLUB, The) Great and Good Books. A Bibliographical Catalogue of The Limited Editions Club 1929-1985. Compiled by Ralph Geoffrey Newman & Glen Norman Wiche. Preface by Mortimer J. Adler. Chicago, Ralph Geoffrey Newman, 1989. 32 x 22 cm. Linnen. In cassette. X, (72) p. Geïllustreerd. Gedrukt in 500 genummerde en door Mortimer J. Adler gesigneerde exemplaren.
€ 50
* Met erratumblaadje bij het colofon.

79. LUCEBERT Psalm voor nieuwe gelovigen. (Voorburg, BZZTôH, 1975). Planodruk. 43 x 30,5 cm. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 75
* Door de dichter geïllustreerd gedicht. ‘Ons oog zij steeds bewogen/ door een ander strevend oog’.

80. (LUCEBERT e.v.a.). BOON, Adri Poppetgom. Theater Scarabee. 224 pagina’s. Deventer, Stichting Octopus, ca. 1970. 29 x 23 x 9 cm. Groot blik, schroefdop bovenop, met etiket rondom. Het blik bevat een opblaaskussen met een boek ernaast. Tenminste, dat nemen we aan, want dit exemplaar is nog ongeopend. Maar het staat de koper vrij om het na ontvangst te openen, het indertijd bijgeleverde blikopenertje zit op de bovenkant van het blik geplakt. 1e druk.
Verkocht
* Totaalkunstwerk, nogal woest! Ontworpen en geschreven door Adri Boon, Raf Thunnissen en Jan van As met begeleidende teksten en illustraties van Lucebert. Muziek van Bruno Maderna, decors Woody van Amen, Pat Andrea e.a., en met uitvoerenden zo divers als Albert Vogel, Julien Coco en de Zangeres Zonder Naam. In het Nederlands, Engels en Frans, met talloze afbeeldingen. Samenstelling en typografie Jan van Toorn. ‘Dank is verschuldigd aan Thomassen & Drijver-Verblifa nv, Deventer, voor de welwillende medewerking bij het inblikken van deze uitgave.’

81. MARSMAN, H. Porta nigra. Utrecht, De Gemeenschap, 1934. Linnen (band deels iets verschoten). 64 p. 1e druk.
Verkocht
* ‘Grootsch en meeslepend wil ik leven!/ hoort ge dat, vader, moeder, wereld, knekelhuis!’.
Bijgevoegd: prospectus van deze uitgave, met persstemmen over eerder werk van Marsman van o.a. J.C. Bloem en J. Slauerhoff.
Voorts: ansichtkaart van de Porta Nigra in Trier.

82. MEIJSING, Geerten Nooit meer Kerstmis. (Gesigneerd. Met een portret van de auteur door Marique de Bree). Woubrugge, Avalon Pers, (2019). Ingenaaid met stofomslag. 32 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Simili Japon in 98 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 40
* Dit voor een margedruk nogal omvangrijke verhaal werd op verzoek van de Avalon Pers geschreven ter gelegenheid van Kerstmis 2019.

83. MILOSZ, Czeslaw The Captive Mind. Illustrated by Janusz Kapusta. With a New Preface by the Author. (Met, los bijgevoegd, een originele kleurenlitho van Janusz Kapusta). New York, The Limited Editions Club, (1983). 30 x 22 cm. Gebonden in grof Pools linnen. In cassette. XII, 178 p. Gedrukt in een oplage van 1500 genummerde en door Milosz en Kapusta gesigneerde exemplaren.
Verkocht
* Milosz’ bekendste boek, een roman over negen archetypes van in politiek gevangen schrijvers, in magnifieke bibliofiele uitvoering met negen kleurenillustraties, elk voorafgaand aan een hoofdstuk. Met een los inliggende zeskleurenlitho van Janusz Kapusta, die ook verantwoordelijk was voor de typografie. Milosz ontving in 1980 de Nobelprijs voor Literatuur.

84. MOK, Maurits Laat getijde. Den Haag, BZZTôH, 1985. Linnen met stofomslag. 44 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de dichter op het voorste schutblad: ‘Voor Hans Kreuzen/ van / Maurits Mok/ aug. ’85’.
Bijgevoegd: MOK, Maurits De tijd. [Yde, De Breukenpers], (1986). Oblong. Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op gemarmerd papier in beperkte oplage. Jaarwisselingsgeschenk 1986/1987.

85. MULISCH, Harry ‘- Wat hoor ik?’. (Gedicht). (Voorburg, BZZTôH, 1972). Planodruk. 43 x 30,5 cm. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 75

86. MULISCH, Harry De Aanslag. Amsterdam, De Bezige Bij, 1982. Linnen met stofomslag en buikband (rode belettering op de rug als meestal verschoten). 256 p. 1e druk.
Verkocht

87. MULISCH, Harry De toekomst van gisteren. Protokol van een schrijverij. Amsterdam, De Bezige Bij, 1972. Linnen met stofomslag. 256 p. 1e druk. Stofomslag op rug flink verschoten.
€ 125
* Van de eerste druk werd een aantal exemplaren gebonden in linnen. Zeldzaam!

88. MULISCH, Harry Grondslagen van de mythologie van het schrijverschap. (Amsterdam), Thoth, (1987). Linnen met stofomslag. 48 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 30 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, met ingeplakt zelfportret van de auteur (als Thoth).

89. MULISCH, Harry De ontdekking van de hemel. (Gedeeltelijke voorpublicatie). Amsterdam, De Bezige Bij, 1992. Geniet. 32 p. 1e druk. Paar krasjes rond de rug.
€ 75
* Waarschijnlijk gedrukt in een zeer beperkte oplage. Deze voorpublicatie van de proloog en het eerste hoofdstuk van De ontdekking werd ongeveer een week vóór verschijnen van de roman naar een aantal grote boekhandels gestuurd. In de inhoudsopgave zijn de paginanummers achter alle hoofdstukken weergegeven met ‘000’.

90. (MULISCH, Harry) P.C. Hooftprijs 1977. Programmaboekje bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs 1977 aan Harry Mulisch in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Geniet. 8 p. Geïllustreerd.
Verkocht
* Bijgevoegd: Rapport van de jury. Planodruk. Recto en verso.
En: Officiële uitnodiging voor de plechtigheid.
Voorts: Bewijs van toegang op naam van ‘de heer H. Kreuzen’ (1e balkon, rij 3, stoel 4).

91. MULISCH, Harry Het seksuele bolwerk. Amsterdam, De Bezige Bij, 1973. Linnen met stofomslag (omslagontwerp Nico Koomen). 216 p. 2e druk. Vochtvlekje onderaan de rug en in de rechteronderhoek van het voorplat, stofomslag op de rug wat verschoten.
€ 125
* De eerste druk verscheen alleen ingenaaid, van de tweede druk werd een aantal exemplaren gebonden in linnen. Zeldzaam!

92. MULISCH, Harry Het stenen bruidsbed. Amsterdam, De Bezige Bij, 1959. Linnen met stofomslag (ontwerp Karel Beunis naar een idee van Harry Mulisch). 224 p. 1e druk. Vocht op rug en achterop stofomslag. Verder een goed exemplaar.
Verkocht
* Van de eerste druk van deze klassieker verschenen slechts 300 exemplaren in linnen met stofomslag.

93. MULISCH, Harry Tanchelijn. Kroniek van een ketter. Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven. (Programmaboekje). Amsterdam, De Nederlandsche Comedie, [1960]. Geniet. 8 p. Geheel geïllustreerd in goud, beige en zwart door (dekorontwerper) Igaël Tumarkin. 1e druk.
€ 25
* Met een pagina toelichting van Mulisch, enkele middeleeuwse fragmenten, de rolverdeling en een stukje van vormgever Tumarkin. Zeer fraai programmaboekje!

94. MULISCH, Harry De versierde mens. Amsterdam, De Bezige Bij, 1957. Linnen met stofomslag (ontwerp Lotte Ruting). 220 p. 1e druk. Omslag op de rug geschaafd, vochtvlek op de kop.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina: ‘Mulisch ’58’.

95. MUNARI, Bruno Onleesbaar Kwadraat-Blad. Illegible Quadrat-Print. Feuille-Cadrat illisible. Unleserliche Quadrat-Blatt. (Hilversum, Steendrukkerij De Jong), [1964]. 25 x 25 cm. Geniet met stofomslag.
Verkocht
* Briljant in vormen gesneden door de grote Italiaanse vormgever. Serie Kwadraatbladen.

96. NIJHOFF, M. Het uur U gevolgd door Een idylle. Den Haag, Stols, 1941. Karton. 48 p. 1e druk.
€ 28
* Uit de bibliotheek van Nol Gregoor, met zijn handtekening op het voorste schutblad. Onder zijn naam schreef hij ‘van Willem Brakman’. Op de binnenzijde van het achterplat is de 2 cent-zomerzegel van 1954 (ongestempeld) geplakt: een portret van Martinus Nijhoff. Atlantis-serie 1. Van Dijk 529.

97. NIJHOFF, M. Vormen. Bussum, Van Dishoeck, 1924. Linnen (bandontwerp J. van Krimpen). (8), 112 p. 1e druk.
Verkocht
* Los bijgevoegd: Originele foto van Nijhoff die tussen een groep mensen staat, opzijkijkt in de lens en met zijn hoed naar de fotograaf wuift. 8,8 x 6,1 cm. Volgens een aantekening op de achterzijde is deze foto genomen tijdens de begrafenis van P.C. Boutens in Den Haag in 1943.

98. (NONESUCH PRESS) The Nonesuch Dickens. Retrospectus and Prospectus. Bloomsbury, The Nonesuch Press, 1937. Linnen. Gedrukt op diverse soorten en formaten papier.
€ 75
* ‘Prospectus’ van de 23-delige Dickens, die in 1937 bij The Nonesuch Press zou verschijnen. Bevat vier afdelingen: I. Arthur Waugh, ‘Charles Dickens and his illustrators’) en een door Thomas Hatton samengestelde II. A Bibliographical List of the Original Illustrations to the Works of Charles Dickens being those made under his Supervision. Now compiled for the first time by Thomas Hatton. III. Retrospectus. Editions of Dickens’s Works. IV. Prospectus. The Nonesuch Dickens.
Bijzonder: in de originele verzenddoos, met adresetiket van The Nonesuch Press en poststempel ‘London 28 Apr 47’.

99. NOOTEBOOM, Cees Rituelen. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1980). Verguld bruin halfoasis met ballonlinnen platten in papieren foedraal (De Eenhoorn Binderij). 196 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 35 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in een halfoasis band en voorzien van een originele, genummerde en gesigneerde ets van Jeroen Henneman en een pagina origineel handschrift van de auteur. In tegenstelling tot wat het colofon beweert is dit exemplaar niet in rood maar in bruin halfoasis gebonden.

100. ORPHEUS Complete reeks. Den Haag, Stols, (1941)[-1942]. 15 delen. Geniet. In verguld kunstlederen overslagmap. Nette set. Met exlibrisstempel van Hans Kreuzen op de binnenzijde van het deksel van de map.
€ 120
* 1. AAFJES, Bertus Amoreus liedje in de morgenstond. Teekening van Doeve.
2. BLOEM, J.C. Het kerkhof aan het meer. Teekening van C.A.B. Bantzinger.
3. BOUTENS, P.C. Een lied van Isoude. Teekening van Willem Hussem.
4. DUINKERKEN, Anton van Voorbijgang. Teekening van C.A.B. Bantzinger.
5. EGGINK, Clara De vrouw en de cormorant. Teekening van Fiep Westendorp.
6. ENGELMAN, Jan Philomela. Teekening van C.F. Roelofsz.
7. EYCK, P.N. van Brent Bridge. Teekening van Pam G. Rueter.
8. HOORNIK, Ed. Mijn dochter en ik. Teekening van J.S. Sjollema.
9. NIJHOFF, M. De vogel. Teekening van A.C. Willink.
10. NIJLEN, Jan van Betooverd bosch. Teekening van Jan Roede.
11. PERRON, E. du Een grote stilte. Teekening van A.C. Willink.
12. ROLAND HOLST, A. Weer een dag. Teekening van Gisèle van Waterschoot van der Gracht.
13. SLAUERHOFF, J. De ochtendzon. Teekening van C.F. Roelofsz.
14. VASALIS, M. Het ezeltje. Teekening van R.L. Fernhout.
15. VESTDIJK, S. Het geroofde lam. Teekening van J.M. Prange.

101. OUDSHOORN, J. van Dagboek 1943-1947. Bezorgd en van een voorwoord (en een verantwoording) voorzien door Jan Paul Hinrichs. Den Haag, Statenhofpers, 2016. Halflinnen (Van Waarden). 112 p. Gedrukt door Jan de Jong op Zerkall-Bütten in 125 genummerde exemplaren. Met ingeplakte illustraties. 1e druk.
Verkocht
* Aangrijpend dagboek over Feylbriefs moeilijke oorlogsjaren en de nauwelijks minder moeilijke periode daarna.

102. PRINS, Ary De heilige tocht. Amsterdam, Van Kampen, [1913]. Halfperkament met doorgehaalde knepen, vergulde verticale lijnen en gemarmerde platten. Auteur en titel in zwarte verf gecalligrafeerd op de rug (Handboekbinderij Vingerling; boekbindersetiketje onderaan binnenzijde voorplat). (6), 200 p. [2e druk].
Verkocht
* Keurige band! De eerste druk verscheen in een oplage van 72 exemplaren. Middeleeuwse vertelling van ridders en edelvrouwen in revolutionair-expres-antieke gewrongen taal, alles ten bate van rhythme, metrum en melodie.

103. REVE, Gerard Broer Wolf Zijn Kamer. Utrecht, André Swertz & Cie, 2001. Cahiersteek met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door De Uitvreter op Zerkall-Bütten in een oplage van 100 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren.
€ 125
* Klassiek Reve-verhaal, waarin de auteur een alinea te baat neemt om de gemakzuchtige lezer eens flink de mantel uit te vegen.

104. REVE, Gerard Dromen zijn geen bedrog. Utrecht, André Swertz & Cie, 2001. Ingenaaid met stofomslag. (4), 20 p. Handgezet uit de Bembo en gedrukt door Hinderickx & Winderickx in Venetiaans rood, omber en zwart in 100 door Gerard Reve genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Rond rug wat verschoten.
Verkocht

105. REVE, Gerard Gossamer. Herfstdraden. Utrecht, Stichting De Roos, 2012. Fluweel met stofomslag. 144 p. Typografische verzorging Rick Vermeulen. Gedrukt in rood en blauw in 175 genummerde exemplaren.
€ 100
* In de voorzijde van het stofomslag is een portret van Reve uitgestanst, waardoor je het in fluweel ziet. In de achterzijde zijn tien elementen uit het verhaal uitgestanst. De onder- en de kopsnee zijn rood, de buik is blauw. ‘Gossamer’ werd door Reve oorspronkelijk in het Engels geschreven en is in deze bijzondere uitgave in blauw gedrukt. De Nederlandse vertaling door Hanny Michaelis is eveneens opgenomen, in rood. De Roos 178.

106. REVE, Gerard “La Grâce”. Enige aanwijzingen. Utrecht, André Swertz & Cie, 2002. Ingenaaid met een stofomslag van speciaal voor deze uitgave vervaardigd ‘graspapier’. (38) p. Met de hand gezet uit de Gravure II en gedrukt door Hugin & Munin in zwart, turkoois blauw en bleu ardoise op Zerkall-Bütten in een oplage van 100 door Gerard Reve genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 125
* Nuttige wenken voor een verblijf in Huize “La Grâce”: ‘Geen boeken in de zon laten liggen’. Met prospectus.

107. REVE, Gerard Het leven is een barre verschrikking. Brieven van Gerard Reve aan Edith Visser (1988-1991). Ingeleid en geannoteerd door Nop Maas. (Den Haag), Statenhofpers, 2009. Verguld linnen (Van Waarden). 80 p. Onafgesneden. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 80 Arabisch genummerde exemplaren.
Los bijgevoegd: een van het originele negatief door Rob Mostert vervaardigde afdruk van een niet eerder gepubliceerde foto van Reve met de katten Kous en Justine door Edith Visser. Deze foto werd als bijlage toegevoegd aan de luxe, in halfperkament gebonden exemplaren van de uitgave.
Exemplaar met handgeschreven groet van de bezorger onder het colofon: ‘Met beste groet/ van/ Nop Maas,/ Den Haag, 20 nov. 2009’.
Vermakelijke brieven met een wrange ondertoon: Reve en Visser werden beiden geplaagd door depressies. Met prospectus.

108. REVE, Gerard Nader tot U. Amsterdam, Van Oorschot, 1966. Linnen met stofomslag. 160 p. 1e druk. Rug heel licht verbruind. Mooi exemplaar.
Verkocht
* Zonder het verkeerd geplaatste wit in ‘Tempo Doeloe’ op pagina 135, maar met de niet geheel aansluitende vierde regel in ‘Oost, West’ op pagina 144. Zelf Reve Verzamelen 13 (‘Zo algemeen als de ingenaaide is, zo ongewoon zeldzaam is de gebonden editie’).

109. REVE, Gerard Op weg naar het einde. Amsterdam, Van Oorschot, 1963. Linnen met stofomslag. 168 p. 1e druk (‘gebr. f 5,90, geb. f 6,90’). Omslag op en rond rug iets verkleurd, verder een mooi exemplaar.
€ 90
* Zelf Reve Verzamelen 9.

110. REVE, Gerard Zalig Pasen. Utrecht, André Swertz & Cie, 2001. Ingenaaid met stofomslag. (20) p. Gezet uit de Bembo en met de hand gedrukt op Hahnemühle door Jan Keijser (Avalon Pers) in geel en zwart in een oplage van 100 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 125
* Deze tekst werd door de auteur geschreven als 23e hoofdstuk van de roman Moeder en Zoon, maar werd daarin uiteindelijk niet opgenomen.

111. ROBINSON, Tjalie Een land met gesloten deuren. Bezorgd en ingeleid door Wim Willems. Tekeningen van Peter van Dongen. Den Haag, (Statenhofpers), 2011. Linnen (Binderij Van Waarden). 232 p. Gedrukt op Hahnemühle Ingres Vergé in een oplage van 225 door Peter van Dongen genummerde en gesigneerde exemplaren. Titelpagina met beweegbare deurtjes. 1e druk.
Verkocht
* Niet eerder gebundelde stukken van Tjalie Robinson met fraaie klare-lijn-illustraties in kleuren (o.a. een uitklapbare prent!) van Peter van Dongen. Typisch de fantasierijke Statenhof-vormgeving.

112. SANDBERG, Willem nu. au milieu du XXième siècle/ midden in de XXe eeuw. l’art et sa fonction dans la vie/ de kunst en het leven. Hilversum, Steendrukkerij De Jong, (1959). 25 x 25 cm. Cahiersteek. 40 p. Geïllustreerd. 1e druk. Net exemplaar.
€ 45
* Rijk geïllustreerd en inventief vormgegeven manifest voor de kunst. Kwadraatbladen van Steendrukkerij De Jong & Co.

113. SANDBERG, Willem nu 2. maintenant 2. now 2. jetzt 2. (Met illustraties van de auteur). (Hilversum, Steendrukkerij De Jong), [1968]. 25 x 25 cm. Ingenaaid. (58) p. Op verschillende soorten papier. Geïllustreerd. 1e druk. Net exemplaar.
€ 60
* Viertalige uitgave. Sandberg schreef de tekst in het Frans en vertaalde de tekst zelf in het Nederlands en Engels. De Duitse vertaling is van Ludwig Kunz. Kwadraatbladen van Steendrukkerij De Jong & Co.
Bijgevoegd: ‘Persinformatie’. Tabloid in wikkel. (8) p. ‘Te Uwen behoeve brengen wij U de persrecenties van “nu 1” in herinnering bij het verschijnen van “nu 2” door W. Sandberg’. Blijkbaar heeft nu 1 veel stof doen opwaaien.

114. SCHAGEN VAN LEEUWEN, J.A.N. De ondergang van de Cornelia. Herinneringen neergeschreven door haren gezagvoerder kapitein J.A.N. Schagen van Leeuwen. Den Haag, Boucher, 1934. Verguld soepel perkament met uitstekende voorranden. In gemarmerd foedraal. Oplage 1000 exemplaren. 132 p. Het papier tegen de binnenzijde van het voorplat is verwijderd, wellicht om een exlibris te maskeren.
Verkocht
* Fraai geschreven, onderhoudend 19e-eeuws zeemansverhaal met inleiding van ‘s kapiteins kleinzoon, de architect G. Knuttel Jr., een charmant klein boek. Eén van de 25 luxe-exemplaren op ‘Baroque’-papier van Pannekoek en gebonden in perkament. Dit is nummer A. Folemprise 4.

115. SCHAGEN, J.C. van Grafisch werk. 1949-1980. Middelburg, Antiquariaat Merlijn, 1980. 31 x 21 cm. Geniet. (16) p. Gedrukt in 150 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 100
* Catalogus bij een tentoonstelling. Eén van de honderd exemplaren, voorzien van twee originele houtsneden en twee originele, gesigneerde etsen van Van Schagen, de laatste twee los bijgevoegd.

116. SCHMIDT, Annie M.G. Feest op het plafond (Met illustraties in kleuren van Wim Hofman). Zoeterwoude, De Uitvreter, 2005. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt in vele kleuren op Velata avorio ‘Biblos’ in 90 genummerde en door de illustrator gesigneerde exemplaren.
Verkocht

117. SCHMIDT, Annie M.G. Het kameeltje. (Met een tekening van Thé Tjong-Khing). Zoeterwoude, De Uitvreter, 2004. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Gill en gedrukt in rood en zwart op Zerkall-Bütten antik jutemeliert in een oplage van 95 genummerde en door de illustrator gesigneerde exemplaren.
Verkocht
* Uit Ik ben lekker stout. De koningin kan kamelen niet velen, maar toch komt het goed…

118. SCHMIDT, Annie M.G. De prins van Hoedeli Doedeli Douw. (Met een illustratie van Jan Jutte). Zoeterwoude, (De Uitvreter), 2001. Oblong. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Rondo en gedrukt in groen en zwart op Hahnemühle in een oplage van 100 genummerde en door de illustrator gesigneerde exemplaren. Omslag langs randen verschoten.
Verkocht
* Mooie uitgave van dit in 1951 verschenen gedicht van Annie M.G. Schmidt!

119. SCHMIDT, Annie M.G. De wijsgeren. (Met een illustratie van Jenny Dalenoord). [Zoeterwoude], (De Uitvreter, 1996). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Helvetica en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 genummerde en door de illustrator gesigneerde exemplaren. Omslag deels verkleurd.
€ 25

120. SCHMIDT, Annie M.G. Zonder jou. (Met een illustratie van Rick de Haas). Woold-’t Harkel, De Uitvreter, 2008. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Van Dijck en gedrukt in goud en zwart in een oplage van 99 genummerde en door de illustrator gesigneerde exemplaren. Omslag deels verschoten.
Verkocht
* Rouw-gedicht met afbeelding van een begrafenis.

121. SCHMIDT, Annie M.G. Zulke gasten willen we niet. (Met illustraties van Marije Tolman). Woold-’t Harkel, De Uitvreter, 2013. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Albertus en gedrukt op Freelife in een oplage van 75 genummerde en door de illustrator gesigneerde exemplaren.
Verkocht
* Leuk vers, opgedoken uit de kolommen van Het Rotterdamsch Parool van 12 augustus 1950.

122. SCHOONHOVEN, J.J., en K. SCHIPPERS Schoonhoven aan zee. (Met twee originele, genummerde en gesigneerde zeefdrukken van J.J. Schoonhoven). (Rotterdam), Bébert, (1984). 51,8 x 37,9 cm. (9) bladen in omslag, in beschilderde houten cassette (Piet van Schadewijk). Gedrukt door Mike Meach in 76 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 1850
* K. Schippers in De Groene Amsterdammer van 20 oktober 2015: ‘Toen we het idee kregen voor een map hoefden we niets van elkaar te zien. Het was spannender om later, als het af was, te kijken hoe tekst en beeld zich tot elkaar verhielden. Hij was meer dan twintig jaar ouder dan ik.
De titel gunde hij mij. Schoonhoven aan zee, was dat misschien iets? Hij knikte, waarom niet. De naam had iets zeventiende-eeuws.
Een heel gebied stond me voor ogen, land dat nauwelijks is te zien, half bedekt door water. Het wad deed me aan Schoonhoven denken, het licht in z’n reliëfs en tussen z’n strepen, dat halve land.’

123. SCHOONHOVEN, Jan, en Truus NIENHUIS Het huis vergaat met zijn meester. (Met 55 originele foto’s van Truus Nienhuis). (Rotterdam), Bébert, [1988]. Oblong. 30,5 x 42,5 cm. Linnen (registerband). Gedrukt in een oplage van 90 genummerde en door Schoonhoven en Nienhuis gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 1300
* Stemmige zwart-witfoto’s van de kunstenaar J.J. Schoonhoven en van diens woonplaats Delft, naar zijn aanwijzingen gemaakt door Truus Nienhuis (echtgenote van zijn bentgenoot Henk Peeters). Het interieur van de eenvoudige bovenwoning van Jan Schoonhoven wordt uitgelicht als een Nul-kunstwerk. Met een inleiding van de fotografe. Intiem en ontroerend boek in groot, liggend formaat.

124. (SHAKESPEARE, William) A Review and a Preview. New York, The Limited Editions Club, (1939). 33 x 22,5 cm. Linnen. 40 p. Geïllustreerd. Vocht op laatste pagina’s en binnenzijde achterplat.
Verkocht
* Een wel héel erg luxe uitgevoerd prospectus (gebonden in linnen!) voor de 37-delige Shakespeare die The Limited Editions Club in 1939 uitzou geven. Met, los bijgevoegd, Order Form en retourenvelop (waarvan de gegomde rand helaas aan het formulier is geplakt).

125. SHAKESPEARE, William Henry the Eighth. The text of the First Folio. Edited and Amended where Obscure by Herbert Farjeon. Illustrated with wood engravings by Eric Gill, New York, The Limited Editions Club, 1939. 33 x 22,5 cm. Halflinnen. Kop verguld. (10), 120 p. Gedrukt in 1950 genummerde exemplaren.
Verkocht

126. VASALIS, M. Parken en woestijnen. Rijswijk, Stols, 1940. Karton. (2), 30 p. Oplage 300 exemplaren. Debuut. 1e druk. Net exemplaar.
Verkocht
* Helikon jrg. 10, nr. 10. Van Dijk 490.

127. VEERKAMP, Joost Mijn hemel. (Heemstede, Editions Obscures, 2008). 25 x 29 cm. Kartonnen doos, gevuld met diverse attributen (onschuldzeep, verdrietmeter, brandzalf, hemelkompas, hiernamaalskaart, correspondentiekaarten, Eternal Gold Card etc. etc.). Met begeleidend boekje met toelichting en inhoudsopgave. Vervaardigd in een oplage van 500 exemplaren.
€ 75
* Bekroond tijdens de vierde editie van Mooi Marginaal. Uit het juryrapport: ‘De doos – met preeg en foliedruk – doet misschien ernstiger vermoeden, maar Mijn hemel is eigenlijk zoiets als het grote vakantie-doe-boek voor als je op weg gaat naar je eindbestemming. De doos (black box) bevat 20 items, zoals een set ansichtkaarten voor groeten uit de hemel, een geografische kaart met hoe er te komen, een vervoersbewijs, een entreebiljet en een evenementenkalender. (…) Alle ontwerpen verwijzen stijlvast naar klassiek Amerikaans design, waarin optimisme, verleiding en luxury sleutelwoorden zijn. Je bent op weg naar eternity en dat mag wat kosten. Laten we zeggen: kitsch op hoog niveau!’

128. VERNE, Jules Around the World in Eighty Days. With illustrations by Edward A. Wilson and an introduction by Ray Bradbury. Los Angeles, The Plantin Press for the members of The Limited Editions Club, 1962. 28 x 18,5 cm. Halfperkament met gemarmerde platten. In cassette. XVI, 270 p. Gedrukt in een oplage van 1500 genummerde en door de illustrator gesigneerde exemplaren.
€ 120

129. VESTDIJK, S. Narcissus op vrijersvoeten. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1938. Linnen [ontwerp P.A.H. Hofman] met stofomslag. 232 p. Witte rugbelettering op het zwarte linnen niet compleet (als altijd), maar een fraai exemplaar, ondanks het op de rug licht gebruinde stofomslag.
Verkocht

130. VROMAN, Leo Scheppinkje. (Den Haag, BZZTôH, 1976). Planodruk. 43 x 30,5 cm. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Door Vroman fantastisch verrijkt exemplaar: Rond de ‘L’ in de in facsimile afgedrukt handtekening onder het gedicht maakte hij een prachtig zelfportret, lui achterover zittend achter een microfoon (waarschijnlijk naar aanleiding van zijn optreden voor BZZTôH). ‘(het is maar een grapje)’ schreef hij eronder.

131. (WARHOL, Andy). Nat FINKELSTEIN Aankondiging van de catalogus ‘A Catalogue as Multiple. Andy Warhol’. Briefkaart van hout met papieren label aan een touwtje (‘About Andy’). 21 x 29,5 cm. Uitgeschreven op naam van Hans Kreuzen en daadwerkelijk verstuurd, getuige vier gestempelde postzegels van 80 cent. Met PTT-sticker ‘BREEKBAAR’.
Verkocht
* In 1992 verscheen bij het Amsterdamse antiquariaat Parade de hoogst speciale Warhol-catalogus A Catalogue as Multiple, een in samenwerking met Nat Finkelstein in een oplage van 200 exemplaren vervaardigde houten kist met zeefdrukken van Finkelstein en gevuld met onder anderen een papieren catalogus, een spiegel met de beeltenis van de zangeres Nico in zeefdruk, een flesje Griekse wijn en een groene bal.
Wat wij hier aanbieden is al even bijzonder: de aankondiging van deze catalogus in de vorm van een verstuurde houten briefkaart!

132. (WHITTINGTON PRESS). RANDLE, John & Rosalind Vier schitterend uitgevoerde luxueuze prospectussen: 1. What’s going on at Whittington? 2003 & 4. (‘Well, a good deal it seems.’). Leominster, Herefordshire, The Whittington Press, 2003. Prospectus. 8 p. Met ingeplakte en andere illustraties. Gezet uit de Caslon en gedrukt op mooi getint papier.
2. Prospectus voor Lost & Found. Houtgravures van Rachel Reckitt.
3. Prospectus voor Pages from Presses. 39 x 29 cm (!). Met commentaar van David Butcher, een voorbeeldpagina en een ingeplakte afbeelding van een blad op perkament van de Doves Press.
4. Affiche voor de Whittington Summer Show, 2006. 33 x 24 cm. Lino van John Smith.
Verkocht

133. WIJNBERG e.a., Nicolaas Petit. Nummer 1 tot en met 6. Compleet. Amsterdam, Galerie Petit, 1979-1980. 33 x 25 cm. Vijf delen (nummer 5-6 is een dubbelnummer). Ingenaaid. Folio. 40; 56; 32; 56; 64 p. Gedrukt in 200 genummerde exemplaren. Geïllustreerd, deels met originele grafiek. Keurige, gelijkgenummerde set.
€ 250
* Luxueus bibliofiel ‘tijdschrift’, op groot formaat, met originele grafiek als bijlage. Een abonnement kostte indertijd ƒ 250,- per jaargang (drie nummers).
1. J.H. Moesman-nummer. Bijdragen van J.H. Moesman, Gerrit van ’t Net, Hans Redeker en Nicolaas Wijnberg. Met, los bijgevoegd, een originele, genummerde en gesigneerde litho van J.H. MOESMAN, gedrukt door Dirkje Kuik, en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.
2. Bevat bijdragen van Hermanus Berserik, Gèr Boosten, Jan Kooistra, Dirkje Kuik, Theun de Vries en Nicolaas Wijnberg. Met, los bijgevoegd, een originele genummerde en gesigneerde kleurenlitho van Nicolaas WIJNBERG, een genummerd vouwblad, geschreven, ontworpen, gezet en gedrukt door Frans de JONG en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.
3. Dirkje Kuik-nummer. Samenstelling, tekst en illustraties van Dirkje Kuik en door haar gesigneerd. Met, los bijgevoegd, twee originele, genummerde en gesigneerde litho’s van Dirkje KUIK en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.
4. Bevat bijdragen van o.a. Hans Redeker en Nicolaas Wijnberg en een uitgebreide afdeling ‘Veertig kunstenaars ontwierpen een eigen pagina’, waaronder Gèr Boosten, Reinder Homan, Frans de Jong, Mart Kempers, Dirkje Kuik, Jan Kuiper, J.H. Moesman, Peter van Poppel, Ru van Rossem, Alain Teister, Peter Vos en Nicolaas Wijnberg. Met, los bijgevoegd, een originele, genummerde en gesigneerde litho van J.H. MOESMAN, een originele genummerde en gesigneerde kleurenlitho van Nicolaas WIJNBERG (niet genoemd in de inhoudsopgave) en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.
5-6. Nicolaas Wijnberg-nummer, geheel door hem samengesteld. Met, los bijgevoegd, twee originele, genummerde en gesigneerde kleurenlitho’s van Nicolaas WIJNBERG en een begeleidend schrijven van Ton en Dobs van Dijk.

134. (WILLINK, Carel). Sylvia WILLINK e.a. Een eeuw Willink. 1900-1983. (Benningbroek, Bureau Vincent Vlasblom), [1999]. 35 x 25 cm. Linnen met stofomslag. In cassette. 192 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
€ 75
* Eén van de 100 genummerde luxe-exemplaren, voorzien van een los bijgevoegde, originele, genummerde en gesigneerde foto van Sylvia Willink. Bevat bijdragen van Jurrie Poot, Sylvia Willink, Hans Redeker en Joseph Brodsky.
Dit exemplaar werd door Hans Kreuzen prettig getruffeerd: los ingevoegd vinden we een catalogus van de Haagse kunsthandel G.J. Nieuwenhuizen Segaar uit 1934 bij een Willinktentoonstelling en een rijmprent (vouwblad) van Wolfgang Cordan met een tekening van Willink, afkomstig uit Halcyon IX-X (1942).

135. WOLKERS, Jan Dagboek 1974. Amsterdam, De Bezige Bij, 2005. Karton met stofomslag. 224 p. 1e druk.
€ 35
* Gesigneerd door Karina Wolkers op het voorste schutblad en door Wolkers voorzien van zijn rode handtekeningstempel met kip.

136. WOLKERS, Jan Een roos van vlees. Amsterdam, Meulenhoff, (1963). Linnen met stofomslag. 196 p. 1e druk. Iets scheefgelezen, maar een net exemplaar.
€ 45
* Bijgevoegd: Samenvatting en ‘recensie’ van het boek door Hans Kreuzen, (‘4e jaar, groep 1’). Oorspronkelijk typoscript. Eén blad. Alleen recto. Kreuzen vindt het een ‘verschrikkelijk, goed boek’.
‘Toch is het dit boek niet alleen verschrikkelijk. Het is ook een goed boek. Zelfs kamerlid Algra zal dat toe moeten geven als hij kan lezen’.

137. (ZILVERDISTEL). LANSELOET VAN DENEMERKEN Een abel spel van Lanseloet van Denemerken hoe hi wert minnende ene joncfrou die met sijnder moeder diende. (Den Haag, De Zilverdistel, 1913). Oorspronkelijk perkament met vergulde rugbelettering en verguld Zilverdistel-vignet op voorplat. In (oorspronkelijk?) gemarmerd foedraal. (4), 54 p. Met de hand gezet en gedrukt door J.F. van Royen op de handpers van Enschedé in rood en zwart in een oplage van 100 exemplaren. Met, los bijgevoegd, de ‘Verklaringen bij Lanseloet van Denemerken’ (4 p.). Uit de bibliotheek van Johan Polak, met zijn exlibrisstempel op de binnenzijde van het achterplat. Mooi exlibris van Dr. W. Binnendijk op de binnenzijde van het voorplat.
€ 475
* Subtiele tekening van het perkament, een echt topexemplaar van dit monument van de Nederlandse bibliofilie: het eerste boek van De Zilverdistel met het door K.P.C. de Bazel ontworpen vignet. De Zilverdistel 9. Van Royen 1964, 5.

138. ZINGENDE ZAAG Afl. 6, 8-37, 39-4- en 42. Haarlem, De Zingende Zaag, 1990-2019. Originele bindwijzen (garenloos, ingenaaid, drukknoop, houten kistje, perspex cassette, houten kist, porselein etc.). 34 uitgaven. Gedrukt in oplagen variërend van 350 tot 2000 (genummerde en gesigneerde) exemplaren.
€ 450
* Het leukste literaire tijdschrift sinds de jaren ’90, dat nog altijd onder de bezielende leiding staat van George Moormann. Afleveringen zijn thematisch samengesteld, conceptueel en eigenzinnig vormgegeven en gaan vaak vergezeld van originele, genummerde en gesigneerde kunststukjes en curieuze bijlagen: potloodtekeningen, lapjes vilt, een vlakje gom, stroken zilverpapier, een origineel sleutelhanger-kompas, een bordspel.
Bijdragen van H.H. ter Balkt, Bernlef, Phil Bloom, Martin Bril, Jan G. Elburg, Louis Ferron, Chr.J. van Geel, Anton Korteweg, Jan Kostwinder, Adriaan Morriën, K. Schippers, Hans Vlek, Leo Vroman en vele anderen. Enkele uitgaven die vermelding verdienen zijn 35 (de Bilderdijkkist), 37 (Roes) en 42 (een enorme leporello).
Bijgevoegd: Wandelroute + klein overzicht 10 jaar De Zingende Zaag. Haarlem, De Zingende Zaag, 1999.
En: een ‘persoonlijke uitnodiging’ voor het Grand Gala du Dix, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Zaag in 1999.


We sturen de papieren catalogus niet apart rond, maar u krijgt hem bij uw bestelling.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 17 oktober 2022 door in CATALOGUS, NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 641.990 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: