antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 1034: Wereldbouw

Er piept een drupje lente om de hoek. Een gemengde nieuwsbrief met een flinke dosis Wim Zaal – die zijn boeken goed gebruikte en er allerlei dingen inlegde. Maar ook krijgt u Klaas Gubbels op uw brood, Balkt, Bomans, Claus, Couperus en Cornélie Noordwal, ouden en jongen uit zilveren eeuwen, drie lentevogeltjes en een Pleitrede. En waarom ook niet.


1. BABYLON, Frans Een liefhebbend geheugen korrigeert. Gedichten. (Eindhoven, Opwenteling, 1968). Geniet. 40 p. 1e druk. Omslag wat roestig.
Verkocht
* De laatste dichtbundel van Frans Babylon (echte naam: Frans Obers), die zelfmoord pleegde door zichzelf te verdrinken in augustus 1968. Zijn jongere broer Leon was in 1951 eveneens tijdens het zwemmen verdronken, een gebeurtenis die Frans nooit meer los zou laten.
Curieus exemplaar met een onofficieel wit stofomslag uit het bezit van Wim Zaal, poëzierecensent van Elseviers Weekblad, met achterop zetaanwijzingen en een stempel ‘2e rode EW’ ofwel Elseviers Weekblad.

2. BALKT, H.H. ter Hee hoor mij ho simultaan op de brandtorens. Verzamelde gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 2014. Linnen met twee leeslinten en stofomslag. 1800 p. Dundrukuitgave.
Verkocht
* Uitverkocht en gezocht.

3. BILDERDIJK, Willem Nederlandsche Spraakleer. Den Haag, Immerzeel, 1826. Half kalfsleer met titeletiket, gemarmerde platten en mooi gemarmerde sneden. XVI, 432 p. Gedrukt op gevergeerd papier. 1e druk. Platten iets geschaafd, maar een mooi exemplaar.
Verkocht
* Voorin het exlibris van Josephus Alberdingk Thijm en met een inliggend handgeschreven briefje waarop de aantekeningen worden vermeld die Thijm in dit boek gemaakt heeft (bijna twintig toevoegingen van soms meerdere regels tekst, maar ook kleine correcties zoals een s die ondersteboven staat).

4. BOMANS, Godfried Der Wolkenbaum. (Duitse vertaling van Sprookjesboek door Gertrud Verscheure-Zehe). Wenen-Freiburg (Br.)-Basel, Herder, 1968. Karton met stofomslag. 152 p. Met illustraties van Katharina Dietschi. 1e druk van deze vertaling. Omslag aan de randen versleten.
€ 25

5. BOMANS, Godfried Sprookjes. Ingeleid en geïllustreerd door H.L. Prenen. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1947. 26 x 21 cm. Linnen met goudopdruk. 156 p. 3e druk. Aan begin en eind wat roestvlekjes. Op het achterplat een zwarte veeg.
€ 75
* Dit is een van de 150 Romeins genummerde exemplaren op geschept Oud-Hollandsch papier “Antiqua” van P. Proost & Zoon en met de hand gebonden. De prenten komen heel mooi uit op dit papier.

6. (BOMANS, Godfried). WHITE, E.B. Tom Trikkelbout. Nederlandse bewerking door Godfried Bomans. Illustraties van Garth Williams. Amsterdam, De Bezige Bij, 1947. Linnen met stofomslag. 144 p. 1e druk van de vertaling.
€ 35
* Klassiek kinderboek over een jongen die een muis bleek te zijn. Het tere omslag is gerafeld aan de randen, maar het is nog fier present!

7. (BOMANS, Godfried). WHITE, E.B. Stuart Little. Pictures by Garth Williams. New York-London, Harper, ca. 1950. Linnen met stofomslag. (8), 132 p. 4e druk. Eén binnenflap van het omslag afgeknipt, dat ook wat versleten en verbruind is.
€ 25
* Klassiek kinderboek, vertaald door Bomans in 1947, en verfilmd in 1999, zie nummer 6 in deze lijst. Dit boek is kleiner dan de vertaling, en kijk ook naar de naam van de boot!

8. BOWLES, Paul De Hyena. (Met twee linosnedes van Martien Frijns). [Nijmegen], Verzameld Werk, 1993. Ingenaaid met omslag. Met de hand gezet en gedrukt door Martien Frijns in bruin en zwart op Provence in een oplage van 99 genummerde exemplaren. 1e druk. Keurig.
€ 25
* Exemplaar gemarkeerd ‘buiten serie’ onder het colofon.

9. CAMUS, Albert Noces a Tipasa. (Met drie kopergravures van Wojciech Jakubowski). Baarn, Arethusa Pers, (1982). Halflinnen met gemarmerde platten (J. Troost). (24) p. Gedrukt naar typografische aanwijzingen van René Bakker in een oplage van 150 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Over ‘les noces de l’homme avec le monde’ in de Algerijnse stad Tipasa, een tekst van Nobelprijswinnaar Camus uit 1939 over zijn verloren jeugd. Prachtige semi-abstracte gravures van de Poolse graficus (geboren 1929). Typografisch adviseur René Bakker zou in 1979 zijn eigen bibliofiele uitgeverij beginnen: de Atalanta Pers. Tekst in het Frans. Nummer 10 van de 150 exemplaren. Arethusa 10.

10. CANTER, Bernard Verzen. Amsterdam, Vennootschap “Letteren en Kunst”, 1904. Versierd en verdikt linnen. 224 p. 1e druk. Band licht gevlekt. Exlibris voorin.
Verkocht
* Opvallende jugendstilboekband in lichtblauw en zwart met doornig bloemmotief, die helaas ongesigneerd is.

11. CLAUS, Hugo Voor Pierre. [Amstelveen], (AMO, 1987). 35,5 x 24,7 cm. Verguld halfperkament in papieren wegwerpfoedraal (Binderij Phoenix). (20) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Bram de Does in een minieme oplage. 1e druk. Enkele minimale scheurtjes in het wegwerpfoedraal.
€ 750
* Geschreven ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Pierre Alechinsky. Eén van de slechts enkele extra-luxe-exemplaren, magnifiek gebonden in fraai getint zacht perkament met platten van Japans papier door David Simaleavich (op de foto alleen de bovenste helft – vanwege het majestueuze formaat van het boek). Tevens voorzien van een Franse versie van het gedicht, vertaald door Hugo Claus zelf. Volgens het colofon werden enkele exemplaren, op naam gedrukt, voorzien van een Franse vertaling. Dit exemplaar bevat, hoewel het niet op naam gedrukt is, tóch de Franse vertaling. Gesigneerd door de dichter onder het colofon. AMO 61. BHC 170.B.

12. CONSCIENCE, Hendrik Blinde Rosa. Met vier platen van Ed. Dujardin. Antwerpen, J.F. van Dieren & Comp., 1850. Blind halflinnen met gemarmerde platten. 68 p. 1e druk. Netjes.
€ 40
* Uitgeverslijstje achterin.

13. COUPERUS e.a., Louis Een onhoudbare toestand. Utrecht, De Donderbus, 1984. Cahiersteek met omslag. (16) p. Gedrukt op Oud-Hollands papier van Van Gelder in een oplage van slechts 20 genummerde exemplaren. 1e druk. Miniem papiervisjeshapje uit onderzijde vooromslag.
€ 95
* Tekst van een brandbrief van zeven letterkundigen (onder wie, behalve Couperus, ook Van Eeden, Querido en Wagenvoort) aan ‘Zijne Excellentie, den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen’, op 6 oktober 1920 geplaatst in de Nieuwe Courant.
Pippel/ Voskuil 53.

14. COUPERUS, Louis Kuusikymmentä vuotta sitten. Suomentatut Helmi Krohn. Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Otava, 1924. Herbonden in halflinnen. 376 p. 1e druk. Band met enkele vlekjes en slijtage. Naam voorin (‘Eva Borkmar’).
Verkocht
* ‘Steynin syvä basso kuului käytävästä: “Tse, Jack, tse, tse, koiraseni! Tule isäntäsi kanssa!”‘ Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan in Finse vertaling door de jeugdboekenschrijfster en spiritiste Helmi Krohn (1871-1967). Niet in Breugelmans!

15. COUPERUS, Louis De Ode. (Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1918 [= 1919]). Halfperkament met blauwlinnen platten. 80 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en door Couperus gesigneerde exemplaren. 1e druk. Het blauwe linnen is aan de randen (als meestal) minimaal verkleurd, maar het is een heel mooi exemplaar
Verkocht
* Met op de colofonpagina een riante, eigenhandige pennenstreek van Couperus in paarse inkt.
Dit is nummer 153 van de oplage. VV 305,1. Pippel/ Voskuil 33.

16. COUPERUS, Louis De zwaluwen neêr gestreken… Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1911]. Linnen [band- en titelontwerp André Vlaanderen]. 222 (= 220) p. 1e druk. Nummertje door Wim Zaal voorin geschreven. Iets geschaafd en wat roestig.
€ 25
* Afwijkende kleurstelling van de band: melkchocolade en groen op roomwit in plaats van twee kleuren blauw, met gezette titel, niet een getekende, en mét het accent circonflexe op de tweede e van ‘neêr’. VV 269,2.
De bekendere blauwe variant hebben we ook, deze kost 15 euro.

17. DADA Dada. Stedelijk Museum Amsterdam, 23-12-’58 – 2-2-’59. Cat. 199. Amsterdam, Stedelijk Museum, 1958. 27 x 21 cm. Ingenaaid. (64) p. Gedrukt op verschillende kleuren papier. Geïllustreerd. 1e druk. Mooi.
Verkocht
* Met medewerking van dadaïsten van het eerste uur, zoals Tzara, Arp en Richter. Teksten uit 1958 van o.a. Raoul Hausmann en Hanna Höch, en de drie eerder genoemden. Duidelijk met grafisch ontwerp van Sandberg. Fijne catalogus die de oude dadageest nog klaar overbrengt!

18. ELSSCHOT (inl.), Willem De vierkante vier. Verzen van Marc BRAET, Etienne GEERTS, Staf RUMMENS en (Vic) van SAARLOOS. Ingeleid door Willem Elsschot. [Antwerpen], De Hele Wereld, [1954 of 1955]. Losbladig in omslag. 1e druk.
Verkocht
* De inleiding van Elsschot, die in facsimile van het handschrift werd afgedrukt, verscheen later in Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten (Amsterdam, Loeb & Van der Velden, 1979). In de verantwoording van dat werk wordt als jaar van verschijnen 1955 genoemd. Tekstbezorgster A. Kets-Vree baseerde zich hiervoor waarschijnlijk op de Belgische Bibliographie 56-981, waarin 1955 genoemd wordt. In de studie ‘Dichter op een hogere uitkijk. De poëzie van Marc Braet.’ (Kruispunt 133, jrg. XXXI, september 1990) van Jos Joosten wordt als jaar van verschijnen echter 1954 genoemd. Navraag leerde me dat Joosten zich baseerde op informatie die hij van Braet kreeg. Het was overigens niet de eerste keer dat Elsschot zich er voor leende om een vriendelijk woord over Braet te schrijven: bij het verschijnen van diens debuutbundel Achttien stappen in de storm in 1950 schreef hij voor een begeleidend foldertje de volzin ‘Aan zijn woede over het onheil dat zinloze oorlogen ons periodiek brengen, geeft deze jonge dichter uiting met de knapheid van een meester.’

19. GUBBELS, Klaas, en Mark BRUSSE Briefwisseling tussen twee vrienden. Post van Klaas Gubbels aan Mark Brusse. Une correspondance entre deux amis. Du courrier de Mark Brusse à Klaas Gubbels. Den Bosch, Galerie InDruk, 2019. Geniet. (24) p. Geïllustreerd.
€ 30
* De Nederlandse kant van het omslag werd gesigneerd door Klaas Gubbels, de Franse kant door Mark Brusse. Tweetalige uitgave.

20. GUBBELS, Klaas, en Mark BRUSSE Briefwisseling tussen twee vrienden. Post van Klaas Gubbels aan Mark Brusse. Une correspondance entre deux amis. Du courrier de Mark Brusse à Klaas Gubbels. Den Bosch, Galerie InDruk, 2019. Geniet. (24) p. Geïllustreerd. Vlek op de Franse zijde van het omslag.
€ 30
* Exemplaar met opdracht van Klaas Gubbels: ‘Elly en Dick with Love/ Heleen/ Klaas Gubbels 2019’. Tweetalige uitgave.

21. GUBBELS, Klaas Een op 1. (Brummen, Signature, 2003). 34 x 24 cm. Cahiersteek. (16) p. Geïllustreerd.
€ 10
* Signature-reeks 12.

22. GUBBELS, Klaas Eindelijk weer aan Zee. (Den Haag, Museum Beelden aan Zee, 2019). Geniet. (24) p. Geïllustreerd.
€ 50
* Met op het schutblad een grote, gemonogrammeerde en gedateerde tekening van een koffiepot, met ‘voor Astrid avec Plaisir/ Klaas Gubbels’.

23. GUBBELS, Klaas Klaas Gubbels 14 jaar bij Galerie InDruk. (Den Bosch, Galerie InDruk, 2015). Cahiersteek. (24) p. Geïllustreerd.
€ 25
* Gesigneerd en gedateerd door Klaas Gubbels op het voorste schutblad.

24. GUBBELS, Klaas Klaas Gubbels 14 jaar bij Galerie InDruk. (Den Bosch, Galerie InDruk, 2015). Cahiersteek. (24) p. Geïllustreerd.
€ 50
* Met opdracht van Klaas Gubbels: ‘voor/ Elly en Dick/ van je broer’. Rechts tekende hij een gemonogrammeerde en gedateerde koffiepot, links schreef hij in een raam ‘8 mussen/ 2 Merels’. Op het omslag schreef hij ook nog ‘E + D’.

25. GUBBELS, Klaas Stillevens uit de afgelopen dertig jaar. (Samengesteld door Hans van der Grinten). Nijmegen, Nijmeegs Museum ‘Commanderie van Sint-Jan’, 1988. Ingenaaid. 80 p. Geïllustreerd.
€ 10

26. GUBBELS, Klaas, en Cherry DUYNS Hoe bepaal je de grootte van een schilderij. (Rucphen, Galerie Dom’Arte, 2013). Cahiersteek. 24 p. Geïllustreerd.
€ 30
* Met op het omslag een tekening van een vaandel (of is het een worm?), daarin gesigneerd “Klaas Gubbels ’15”.

27. GUBBELS, Klaas, en Mark BRUSSE Werk van twee vrienden sinds 1954. Den Bosch, Galerie InDruk, 2019. Geniet. (28) p. Geïllustreerd.
€ 20
* Gesigneerd ‘K. Gubbels’ op het omslag.

28. GUBBELS, Klaas, en Mark BRUSSE Werk van twee vrienden sinds 1954. Den Bosch, Galerie InDruk, 2019. Geniet. (28) p. Geïllustreerd.
€ 30
* Met op het omslag een opdracht van Klaas Gubbels: voor Elly en/ Dick spreek je/ nog geen Frans/ Klaas Gubbels ’19”.

29. (GUBBELS, Klaas). Bas ROODNAT Gubbels / Van Zanten. (Beesd, Van Zanten, 2000). 34 x 24 cm. Linnen. Geïllustreerd. Deuk in rand achterplat.
€ 10
* Fotoboek.

30. (GUBBELS, Klaas). SCHIPPERS, K. De kan. (Brummen), Signature, (1995). 34 x 24 cm. Cahiersteek met omslag. (16) p. Geïllustreerd. 1e druk. Scheurtje onderaan omslag.
€ 25
* Gesigneerd door Klaas Gubbels. Teksten van Schippers en reproducties van theekannen van Gubbels.

31. HANLO e.a., Jan Zes Minnaars. (Met curieuze bijlage). Heerlen, Winants, [1950]. Ingenaaid. 60 p. 1e druk. Deukje in achterzijde omslag.
Verkocht
* Dit exemplaar bevat een interessante bijlage: een planodruk (alleen recto) met de beschouwing ‘Introitus voor “Zes Minnaars”‘ door Jef Notermans. Het leest niet als een recensie, eerder als een (niet gebruikte) inleiding voor de bundel. Curieus, nooit eerder gezien!
Deze bundel bevat, naast zes gedichten van Jan Hanlo, tevens verzen van Frans BABYLON, Hans BERGHUIS, Paul HAIMON, Leo HERBERGHS en Loe MAAS. Hanlo’s eerste publicatie in boekvorm. Niet in MDLM, want het boek valt buiten de criteria daarvan. Volgens de criteria die Hans Renders hanteerde bij het samenstellen van zijn Hanlo-bibliografie (Bzzlletin 116, mei 1984; p. 106-120) is Zes minnaars Jan Hanlo’s debuut.

32. HERMANS, L.M. De eerwaarde vaders Anarchisten, van de orde van Sint Domela in vijftig sonnetten bezongen. Rotterdam, H.A. Wakker, 1903. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Klein scheurtje in achterzijde omslag, maar een mooi exemplaar.
€ 30
* Politieke hekeldichten met uitgebreide uitleg. Indrukwekkende art-nouveau-omslagtekening van Albert Hahn.

33. HOYTEMA, Theo van Kalender 1918. Zonder plaats, Theo van Hoytema, [1917]. 47 x 21 cm. Onbedrukt kartonnen achterblad met 12 maandbladen, bedrukt in lithografie in kleuren door Tresling & Co. te Amsterdam. Ook de maanstanden zijn uitgebeeld. 1e druk. Het eerste blad, van januari, ligt los en is sterk verbruind. De andere zijn in fraaie conditie.
Verkocht
* Dit is de laatste kalender die Van Hoytema heeft gemaakt in de laatste productieve periode vóór zijn dood op 28 augustus 1917 (slechts 53 jaar oud). De uitwerking van de vogels is veel grover en meer elementair, en aan kleur is de kunstenaar niet meer toegekomen. Maar aan gevoeligheid en artistieke scherpte heeft deze kalender gewonnen. Hoewel Hoytema’s techniek in 1917, het jaar van zijn dood, zijn verfijning verloren had, zijn de vogeltekeningen vaak zeer ontroerend. Een contemporaine criticus noemt ze ‘vergeestelijkt en verinnerlijkt’ (Knuttel, 1920). Zelfs de maanstanden spreken de beschouwer direct op zijn gevoel aan. Braches Bouwstoffen 644.

We hebben een nieuwe pagina op onze website ingericht: Kalenders

34. KLOOS, Willem Letterkundige inzichten en vergezichten XIV. Den Haag, Luctor et Emergo, 1929. Linnen. (6), 258 p. 1e druk. Wat roest.
Verkocht
* Exemplaar met opdracht: ‘Aan mijn jongen vriend/ Dr. Alfred A. Haighton/ den fijn-inzichtigen lite-/ rator, van zijn genegen / Willem Kloos/ 25/1 ’30.’ Alfred Haighton (1896-1943) was een miljonair – zijn vader had een maatschappij opgericht die verzekerde tegen verlies in loterijen, een gat in de markt – die veel geld stak in allerlei kleine fascistische partijen in de jaren 20 en 30. Hij koesterde tevens een grote bewondering voor Willem Kloos, die hij ook financieel steunde. Haighton, zelf een weinig succesvol auteur, zou onmiddellijk na Kloos’ dood in 1938 het tijdschrift De Nieuwe Gids van zijn weduwe kopen.

35. LENNEP, Jacob van Rembrandt van Rijn. Historische schets met zang in één bedrijf. (Met opdracht). Amsterdam, P. Meijer Warnars, [1848]. Herbonden in karton met gemarmerde platten. 72 p. 1e druk. Voorin gerestaureerd.
€ 200
* Met op het schutblad een handgeschreven opdracht ‘Van den Schrijver/ Aan zijne Vriend Alberdingk/ Thijm, met hartelijken dank/ voor de geleverde bouwstoffen.’ En op p. 2 is een klein exlibris van Alberdingk Thijm aangebracht: ‘Ex Libris/ A.Th.’ in gotisch schrift.

36. MOERKERKEN jr., P.H. van Modron. Een dramatisch spel Amsterdam, S.L. van Looy, 1903. Origineel halfperkament met in art-nouveau gedecoreerde kartonnen platten. 80 p. Boekversiering door Van Moerkerken. 1e druk. Wat verkleurd.
Verkocht
* De meeste exemplaren zijn ingenaaid; dit is een luxe versie. Met op p. 5 een mooi handgeschreven opdracht ‘Aan Ds. H. de Lang/ van P.H. van Moerkerken jr./ 4 Februari 1906’. De Lang, een hervormd predikant met een lang actief leven, woonde evenals Van Moerkerken in Haarlem. Op 6 februari 1906 zou deze dominee zijn zestigste verjaardag vieren.
Quasi-middeleeuws toneelstuk dat zich afspeelt in laat-13e-eeuws Frankrijk. Braches Bouwstoffen 1235.
Bijgevoegd van dezelfde: XII oude liederen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1900. Met vijf houtsneden van de schrijver, afgedrukt in geel.

37. NESCIO Dichtertje. De uitvreter. Titaantjes. (Met een toelichtende tekst door Lineke Frerichs) Den Haag, Nijgh & Van Ditmar, 1982. Ingenaaid. 130, XIV p. Wat gebruikssporen.
€ 20
* Jubileumuitgave ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de auteur. Facsimile van de eerste druk uit 1918.
Bijgevoegd: aanbiedingsbrief van de uitgever voor recensenten (i.e. Wim Zaal) en diverse knipsels.

38. NOORDWAL, Cornélie Intra nos. Een familieroman. Utrecht, Bruna, [1910]. Linnen met serie-bandontwerp (riemen en sterren) in jugendstil. 400 p. 4e druk. Rug wat versleten.
Verkocht
* Omvangrijke, zeer leesbare Haagse roman. Inliggend artikel van Wim Tigges over Cornélie uit Nieuw Letterkundig Magazijn (2017).

39. NOORDWAL, Cornélie Ursule Hagen. Utrecht, Bruna, (ca. 1928). Linnen met serie-bandontwerp in jugendstil. 352 p. 7e druk. Mooi exemplaar. Naam voorin met datum uit 1928.
Verkocht
* Omvangrijke, zeer leesbare roman.

40. POOT, H.K. Berechten aen den lezer door den dichter H.K. Poot & zijn uitgever Arnold Willis. (Met een inleiding door Aldert Witte). Utrecht, Stichting De Roos, 1957. Felrood linnen. 52 p. Kop verguld. Band en typografie Aldert Witte. Gezet uit de Van Dijck en gedrukt door Bosch en Zoon in zwart en rood op getint, handgeschept Zanders-papier in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Platten iets krom.
€ 35
* Exemplaar met gekalligrafeerde opdracht van de (briljante) vormgever, Aldert Witte, onder het colofon: ‘[Ex hors serie]/ Voor Wim Zaal/ 17-9-1967/ Aldert Witte’. Leeflang 42.

41. [POST, Elisabeth Maria] Het land, in brieven. Amsterdam, J. Allart, 1788. Half kalfsleer met gestippelmarmerde platten. (10), 336, (2) p. Niet afgesneden. Met gegraveerde titel en 4 gegraveerde illustraties buiten de tekst. 2e druk. Wat slijtage aan de band. Binnenin hier en daar roestvlekjes en sporen van ouderdom
€ 150
* Met mooi frontispice van Reinier Vinkeles: een lezende vrouw in een volle bibliotheek. Deze anoniem gepubliceerde briefroman tussen twee vriendinnen was een succes: drie drukken in één jaar!
Inliggend documentatie van Wim Zaal, o.m. een originele foto van het graf van de schrijfster met aan de achterkant naam en adres van Leonard de Vries – die in 1988 het boek Reinhart van Elisabeth Post heruitgaf.

42. [POST, Elisabeth Maria] Voor eenzaamen. Amsterdam, J. Allart, 1789. Half kalfsleer met gestippelmarmerde platten. (12), 328, (4) p. Niet afgesneden. Met gegraveerde titel en 5 gegraveerde illustraties buiten de tekst. 1e druk. Band licht beschadigd, bovenste kneep ligt grotendeels open. Binnenin hier en daar roestvlekjes en sporen van ouderdom.
€ 150
* Met hetzelfde mooi frontispice van Reinier Vinkeles van de lezende vrouw. Poëzie en proza vol bewondering voor de natuur.

43. RENSBURG, J.K. Wereldbouw. Arnhem, Van Loghum Slaterus & Visser, 1923. Ingenaaid. (8), 196 p. Niet afgesneden. 1e druk. Fraai omslag verbruind en versleten. Roestig. Voorin de naam van Wim Zaal (en zijn boekmerktekens) dwars over die van ene H.W. Zelle.
€ 75
* Dit is een van de 220 genummerde en gesigneerde exemplaren. Rensburg was een van Nederlands grote excentrieken, en dat blijkt ook uit alle inlegsels in dit boek: Knipsels uit kranten met herinneringen, een originele foto van de bekende tekening door Leo Gestel. ‘Was er ooit een heerlijker kinderlijker bohémien dan Rensburg’.

44. REVE, Gerard Een Eigen Huis. (Auteursexemplaar met correcties). Amsterdam/Brussel, Elsevier Manteau, 1979. Garenloos. 232 p. 2e druk.
Verkocht
* Exemplaar van Reve zelf met correcties van zijn hand! Op de Franse titel schreef hij: ‘Dit exemplaar blijft/ eigendom van Gerard Reve/ ‘La Grâce’/ (…)/ Dringend verzoek om/ retournering na gebruik/ G.R./ 21.3.1990.’ Aan de correcties en doorhalingen in de inhoudsopgave is al te zien dat de herdruk bij Veen geheel anders van opzet wordt, in de tekst bracht Reve ongeveer 75 correcties aan, grotendeels in spelling en interpunctie. Alle gedichten en twee toespraken streepte hij door, evenals de Verantwoording van het boek, maar daar schreef hij wel bij: ‘vervalt maar wordt vervangen’. Museaal!

45. REVE, Gerard Pleitrede. Uitgesproken ter zitting van het gerechtshof te Amsterdam door Gerard Kornelis van het Reve op dinsdag 17 oktober 1967. Parketno. 3344 – 183 – 1 – 66. F 666428. [Amsterdam, De Arbeiderspers, 1967]. Geniet. 24 p. [Gedrukt in een oplage van 110 exemplaren]. 1e druk. Omlag wat verkleurd, vouw in achterzijde omslag.
€ 425
* Eén van de zeldzaamste Reve-titels. Van Winden 14.

46. REVE, Gerard Verzamelde Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 2001. Karton met stofomslag. 144 p. 4e druk. Met CD, waarop Reve 43 gedichten voorleest.
€ 60
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Dick & Elly [Gubbels],/ met liefste wensen/ van/ Gerard Reve/ 8 November 2001.’
Dick Gubbels was jarenlang als directeur van uitgeverij Veen de uitgever van Reve.

47. TZARA, Tristan 40 chansons et déchansons. Composées par Tristan Tzara. Illustrées par Jacques Hérold. Préfacées par Claude Sernet. Éditées par Fata Morgana. Montpellier, Fata Morgana, 1972. Ingenaaid. (64) p. Met 4 originele litho’s gedrukt in bruin. Gedrukt in 575 genummerde exemplaren op papier vergé. 1e druk. Netjes.
Verkocht
* Wat zijn déchansons – ontliedjes? onliedjes? Posthume bundel van Tzara die klaar was bij zijn dood in 1963. Dit is een van de 500 exemplaren waarvan de litho’s in één kleur gedrukt zijn. Mooie typografie.

48. VER HUELL, Alexander, als ‘Alexander V.H.’ Schetsen met de pen. Amsterdam, Gebr. Van Es, 1861. Herbonden in halflinnen. (8), 112 p. Met originele getinte lithografie van Alexander Ver Huell als frontispice. Sporen van bibliotheekgebruik.
Verkocht
* Herinneringen in de vorm van korte verhalen. Schitterend frontispice met afbeelding van ‘Het publiek’ in de vorm van een gezetene die voor de helft man en voor de helft vrouw is, belaagd door een scherpe pen met bordje ‘Schetsen’ (heel anders dan de ook mooie prent voor de eerste druk uit 1853).

49. VONDEL, Joost van den I.v. Vondels Poëzy of Verscheide Gedichten, by een vergadert, vermeert, en op een nieuw overzien. Mitsgaders een Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste. Leeuwarden, Gijsbert Sybes, 1658. 15 x 10,5 cm. Modern halfleer met gemarmerde platten. (16), 612; 16 p. Met gegraveerde titelpagina en portret. Wat watervlekkig en verbruind. Enkele handgeschreven correcties bij het voorwoord.
Verkocht
* Aan het eind is De Parnas aen de Belt (16 p.) meegebonden, zonder drukkersvermelding, maar: Amsterdam, voor wed. A. de Wees, 1657.

50. WOLKERS, Jan De ontmaskering. P. 7-13 in: Hoos. Literair maandblad. (1961?). Jaargang 2, aflevering 4. Geniet. 24 p.
Verkocht
* Vroege publicatie van Wolkers in een onvindbaar tijdschriftje! Het verhaal ‘De ontmaskering’ zou later worden opgenomen in de verhalenbundel Gesponnen suiker. Onno Blom dateert deze aflevering van Hoos op 1959, Hoos-redacteur Marc Andries zegt 1960: ‘Toen ik in 1960, Wolkers was toen nog een ongekende naam, er was trouwens nog niets van hem in boekvorm verschenen en ook andere publicaties waren zeer schaars, een verhaal van deze schrijver plaatste in het 4e en meteen laatste nummer van het door een Vlaamse en Nederlandse redactie beheerde tijdschrift Hoos, waarvan ik toentertijd (in nummer 4 althans) enige Vlaamse redacteur was, besefte ik een rasschrijver ontmoet te hebben’, maar er staat ook een bijdrage in die gedateerd is ’22 april 1961′.

51. XANROF, Léon Chansons-sans-gêne. Parijs, G. Ondet, 1890. Halfleer met gemarmerde platten en schutbladen. 290 p. Rijk geïllustreerd met tekeningen. 8me édition. Zeer netjes.
Verkocht
* De debuutbundel van de grote schrijver van Franse chansons, de advocaat Léon Xanrof (eigenlijk Fourneau), 1867-1953, die Yvette Guilbert lanceerde en op wie Georgette Hagedoorn met de vertolking van zijn geliefde chanson Le Fiacre indruk maakte. Mooi exemplaar met Nederlandse toelichting uit 1950.

52. ZILCKEN, Philippe Souvenirs. Premier volume. (Niet verder verschenen). Parijs, H. Floury, 1900. Ingenaaid. (14), 188 p. 1e druk. Matig exemplaar: omslag langs randen en rug overplakt met Scotch tape. Rug en achterzijde omslag ontbreken.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Frans Erens: ‘Aan Frans Erens, Ph.Zilcken/ Den Haag Sept. 1914’. Meer werd niet gepubliceerd: er verscheen geen deel 2. Herinneringen aan auteurs en kunstenaars, éen hoofdstuk is geheel aan Verlaine gewijd, vooral aan diens beroemde bezoek aan Nederland in 1892. ‘In Den Haag is hij de gast geweest van Philippe Zilcken, die over dat verblijf heeft geschreven in zijn Souvenirs’ (Frans Erens, Vervlogen jaren (Amsterdam 1989), p. 286).

53. ZILCKEN, Philippe Au jardin du passé. Un demi-siècle d’art et de littérature. Lettres à une amie. Préface par Camille Mauclair. Paris/La Haye, Messein/Van Stockum, 1930. Ingenaaid. 244 p. Niet afgesneden. Geïllustreerd met foto’s. 1e druk. Rug gerepareerd met plakband. Wat roest. Met inliggend een artikel uit De Parelduiker (2018) van Jaap Versteegh.
Verkocht
* Op het omslag is een strook geplakt met de naam van de Nederlandse uitgever, W.P. van Stockum & Zoon. Herinneringen uit het rijke leven van deze kunstenaar (1857-1930), bekend om zijn initiatief om Paul Verlaine in Nederland uit te nodigen, maar hij was ook een groot oriëntalist en begon zijn carrière als particulier secretaris van koningin Sophie der Nederlanden. “Aangenaam causeerend doet Zilcken dat verleden voor ons herleven. Men krijgt een blik in een aesthetisch leven, met smaak geleid, bijkans zonder diepen strijd. Hij voert den lezer niet door het woest gebergte, doch – de titel geeft dat zeer juist aan – door de welverzorgde tuin van een zonnig en bloemrijk verleden.” schrijft ene W.S. in een recensie anno 1930.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 15 februari 2023 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.026 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: